:

Ekensteen nr 717

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ekensteen nr 717

Adlad 1663-04-05, introducerad 1664.

Ätten blev på 1760-talet, såsom då bosatt å Rügen, upptagen bland pommerska ridderskapet under namnet von Ekensteen.

Ekensteen A71700.png

TAB 1

Bernhard Ekenmeijer (översikts tab 1), adlad Ekensteen. Begav sig 1630 i svensk krigstjänst såsom ryttare 'och tjänte sig upp med beröm, under varande krig, steg för steg till ryttmästare, under vilken tid han även blev fången hos turkarna och med bojor och järn belastad, men frigjorde sig själv och kom tillbaka till svenska armén, den han följde till Polen och Danmark'. Major vid greve Königsmarcks regemente 1657. Överstelöjtnant vid fältmarskalken, greve Stenbocks regemente eller skånska adelsfanan 1659. Adlad 1663-04-05 (introducerad 1664 under nr 717). Död 1669 på Espinge, Östra Espinge socken, Malmöhus län och ligger jämte sin fru begraven i Östra Espinge kyrka. Hans änka och barn erhöllo 1677 donation å Södergårds hemman, Espinge socken, som bebyggdes till säteri, men sedermera reducerades. Gift med Elsebe Juliana Beystenner (At(RA).), född 1616, levde änka 1699, död på Espinge.

Barn:

 • En son. Dödad i krig.

TAB 2

Herman Otto (översikts. tab 1, son av Bernhard Ekenmeijer, adlad Ekensteen, tab 1). Korpral vid adelsfanan i Skåne 1671-04-05. Löjtnant vid västgötadals regemente 1672-02-27. Regementskvartermästare vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1675. Kapten vid bergsregementet 1675-09-16. Generaladjutant. Beviljades pension från krigsmanshuset 1679-09-10. Död 1718-05-31 på Espinge och ligger jämte sin fru begraven i Ekensteenska familjegraven i Östra Espinge kyrka. 'Han mistade i slaget vid Landskrona 1677-07-14 ena benet, vilket blev honom vid knäet avskjutet'. Gift med Maria Dorotea Schulte von Ritterfelt, född 1662-04-07, död 1709-05-13 på Espinge, dotter av överstelöjtnanten Johan Schulte, adlad Schulte von Ritterfelt, och Elsa von Raben.

Barn:

 • Ett barn, död ung.
 • Johan Fredrik, född 168(2). Fänrik. Död 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • Elsa Dorotea, född 168(3), levde änka 1739. (At(L).). Gift med löjtnanten vid artilleriet Carl Westman, född 1656-01-00, död 1707-06-21 på Söndregård (At(L).), Hörby socken, Malmöhus län.
 • Carl Gustaf, född 1684. Kapten, död 1743. Se Tab. 3
 • Christian Ludvig, född 168(5). Sergeant vid skånska ståndsdragonregementet 1704. Kornett vid skånska ståndsdragonregementet 1706-03-14. Konfirmationsfullmakt 1706-12-13. Död ogift under polska kriget.
 • Anton. Förare vid Jönköpings regemente. Sergeant vid Jönköpings regemente 1702-12-30. Fältväbel 1703-05-20. Fänrik 1706-03-29. Stupade 1708-08-31 vid Meskowitz. Gift med N. N. Död 1718-05-30 i Jönköping.
 • Bernt Albrekt, döpt 1689-12-14 i Råby (At(S).), Hörby socken, Malmöhus län, död 1695.
 • Anna Maria, född 1691, död ogift.
 • Catharina Sofia, född 1696, död 1781-03-30. Gift med hejdridaren Petter M. Wimmerberg, född 1689 i Vimmerby, död 1763 [Sj].
 • Eleonora Charlotta, född 1700, död ogift.

TAB 3

Carl Gustaf (översikts. tab 1, son av Herman Otto, tab 2), född 1684 på Espinge. Volontär vid artilleriet i Malmö 1700-10-01. Lärkonstapel vid artilleriet i Malmö 1701-07-01. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1702-05-01. Förare vid drottningens livregemente 1702-07-01. Fältväbel 1703-10-01. Fänrik 1704-05-16. Löjtnant 1707-03-27. Regementskvartermästare 1712-10-10. Konfirmationsfullmakt 1714-03-11. Kapten vid drottningens livregemente, då kallat Malmöska infanteriregementet 1715-08-24. Avsked 1719-09-30. Död 1743-04-00 på Ränneslöv, Ränneslövs socken, Hallands län och begraven i Ränneslövs kyrka. Han kom i dansk fångenskap vid Stralsund 1715, varifrån han hemkom 1717. Gift 1:o med Elisabet Böning, dotter av överstelöjtnanten Reinhold Böning. Gift 2:o 1720 med Catharina Charlotta Meijer, född 1695, död och begraven i Ränneslövs kyrka, dotter av översten och generalkvartermästaren Jakob Niklas Meijer och Sara von Berg.

Barn:

 • 1. Två döttrar, döda som barn.
 • 2. Jakob Herman, född 1721, död 1739.
 • 2. Sara Dorotea, född 1722, död 1796-05-23 I Vemmerslövs prästgård, Kristianstads län. Gift med kyrkoherden i Gessie pastorat av Lunds stift Ahasverus Ahlström, född 1712-05-28 i Brandstads prästgård, Malmöhus län, död 1767-09-23 i Gessie prästgård, Malmöhus län [Ssn].

TAB 4

Carl Magnus (översikts. tab 2, son av Carl Gustaf, tab 3), född 1727-11-14 i Ränneslövs socken, Hallands län. Volontär vid Bousquets regemente 1743. Fänrik vid Rutensparres regemente 1749-08-09 och vid Upplands regemente 1754-08-29. Löjtnant vid Upplands regemente 1758-07-03. Kaptens avsked 1760-05-12. Chef för invalidkåren i Pommern 1789-11-21, där han kvarstannade efter 7-åriga kriget och bodde på Berglatz å Rügen, vilket han jämte godset Stubben å samma ö erhöll med sin senare fru. Död 1801-10-01 i staden Gartz på Rügen (At(Sch).) och ligger jämte sin 2:a fru begraven i Gartz kyrka. Han blev upptagen bland pommerska ridderskapet under namnet von Ekensteen. Gift 1:o 1751-02-23 med Margareta Eleonora Hedenberg, död 1754-07-22 och begraven i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, dotter av ryttmästaren vid norra skånska kavalleriregementet Hans Hedenberg och hans 2:a fru Christina Maria Bruce. 2:o 1759-11-23 med Margareta Elisabet Fredrika von Nieroth, född 1741-09-05 på Berglatz, död 1812, dotter av majoren Johan Jakob von Nieroth på Berglatz och Anna von Berggelacew samt kusin till landshövdingen Baltzar August Carl von Nieroth, adlad och friherre Nieroth.

Barn:

 • 2. Carl Christoffer Jakob, född 1760. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Christoffer Jakob (översikts. tab 2, son av Carl Magnus, tab 4), född 1760-08-25 på Berglatz. Löjtnant vid Anspach- Baijreuthska regementet i preussisk tjänst. Stallmästare vid Greifswalds akademi. Död 1823-04-29 i Greifswald (Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kielemann.) och begraven i Greifswald. Gift 1784 med Maria Dorotea Amalia Sturm, döpt 1766-11-14 i Pasewalk (Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kielemann.), död 1807-10-03 och begraven i Greifswald.

Barn:

 • Carl Christoffer Philip, född 1785. Se Tab. 6
 • Dorotea, född 1788, död ogift 1823.
 • Caroline Marie Frederike Louise, född 1792-03-12, död 1824-10-16 på Kastorf. Gift 1:o 1810-03-23 i Greifswald med kaptenen Fredrik Carl August Ferdinand Ernst von Gagern, född 1790-12-04 på Penzlin, död 1818-02-23 i Waren. Gift 2:o 1822-09-24 med Carl Leopold von Blücher, till Rosenow, född 1789-04-08 i Viborg, Danmark, död 1825-01-20 [Goth. Uradelig. Taschenbuch 1912].
 • Christina Ulrika Regina, född tvilling 1796-01-28 i Greifswald, död i Greifswald 1812-12-20.
 • Carolina Maria Catharina, född tvilling 1796-01-28 i Greifswald, död i Greifswald 1871-07-14. Gift 1821-06-05 med preussiska hovrådet Vilhelm Lars Wallenius, född 1797-06-14 i Greifswald, död i Greifswald 1869-09-01. [Lns].
 • Ulrika Augusta, född 1797-03-20 i Greifswald. Förestånderska för von Schevenska stiftet i Berlin. Död i Berlin (At(Sch).) 1876-11-30. Gift 1:o 1823 med Bernhard von Buggenhagen, till Dambeck, Buggenhagen mm, död 1823-06-29 på Dambeck i kretsen Greifswald. Gift 2:o 1830-04-03 i Greifswald med preussiske mantalskommissarien i Pommern Henrik Vilhelm Carl Fredrik von Langen, av samma släkt som adlade ätten von Langen, från vilken hon 1844-01-18 blev skild, född 1803-04-03 på Gross Ridsenow, död 1870-06-05, på Züllechow [Goth. Briefadelig. Taschenbuch 1918.].
 • Hampus Carl Jakob, född 1802-12-28 i Greifswald, död i Greifswald 1805-04-23.

TAB 6

Carl Christoffer Philip (översikts. tab 2, son av Carl Christoffer Jakob, tab 5), född 1785-03-10 i Hamburg (Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kielemann.). Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1796-03-06. Fanjunkare i preussisk tjänst 1799-11-16. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1802-05-06. Premiäradjutant vid Mörnerska husarregementet 1805-07-22. Löjtnant i regementet 1805-11-05. Avsked 1810-06-26. Löjtnant i armén 1811-06-04 och kapten i armén 1813-08-07. Tjänstgöring under kriget i Tyskland 1813–1814 vid von Engelbrechtenska regementet och under kriget mot Norge 1814 vid västgötadals regemente. Kommendant i Greifswald 1815. Preussiskt tullråd i Swinemünde. RPrRÖO. Död 1856-03-22 i Berlin och begraven i Berlin [Nh]. Han bevistade kampanjerna i Pommern 1805, 1806 och 1807 samt var därunder närvarande vid Stralsunds båda belägringar. Gift 1:o 1810-05-13 i Norrköping med Hedvig Eleonora Sandberg, från vilken han 1822-09-28 blev skild, född 1788-07-15 i Bunkeflo socken, Malmöhus län, död 1848-02-03 i Loitz, Pommern. Gift 2:o 1823-01-17 med sin systers svägerska Carolina Leopoldine von Blücher, född 1786 i Svendsborg, Danmark, död 1824-08-28 i staden Gransee, Preussen, dotter av danske generalmajoren Carl Leopold von Blücher, till Rosenow, och Albertine von Oertzen. Gift 3:o 1825-04-00 i Berlin med Charlotte Guinemand, från vilken han 1826 blev skild. Gift 4:o 1827-04-27 i Mölin, Mecklenburg-Strelitz med Emelie L'Oeillot de Mars, född 1799-10-26 i staden Silberberg, Preussen, död 1886-06-12 i Stettin, dotter av poliskommissarien i Demmin, löjtnanten N. N. L'Oeillot de Mars och Lovisa von Fürstenberg.

Barn:

 • 1. Maria Fredrika, född 1811-04-25 i Greifswald, död 1880-05-11 i Swinemünde. Gift 1838-10-17 med sin styvmors broder, inspektören August L'Oeillot de Mars, född 1810-08-26 i Demmin, död i Demmin 1879-03-24 [Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.].
 • 1. Hedvig Elisabet Filipina, född 1813-08-28 i Greifswald, död 1893-05-13 i Swinemünde. Gift 1842-11-08 i Potsdam med konrektorn i Swinemünde Carl Vogt, född 1811-05-13 i Loitz, död 1880-08-24 i Swinemünde [Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.].
 • 1. Bernhard, född 1815-10-16 i Greifswald. Se tab 7 1/2
 • 1. Carolina, född 1820-08-04 i Loitz. Gift 1850-04-16 i Demmin med köpmannen i Loitz August Dudz, född 1820-09-01 i Loitz.
 • 2. Carl Philip, född tvilling 1824-03-19 i Gransee. Löjtnant vid preussiska lantvärnet. Gränsöverkontrollör. Död ogift 1853-02-06 i Greifswald [Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.].
 • 2. Carolina, född tvilling 1824-03-19 i Gransee (Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.), död strax.
 • 4. Elise, född 1829-11-10 i Gransee. Död 1893-02-21 i Stettin. Gift 1846-11-20 i Swinemünde med konsuln i Swinemünde Gustaf Metzler, död 1865-09-11 Stettin [Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.].
 • 4. Herta, född 1831-01-10 i Gransee. Död 1880-10-12 i Koblenz. Gift 1871-07-12 i staden Angermünde, Brandenburg med sin svåger Hugo von Eickstedt [Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.].
 • 4. Natalia, född 1833-05-20 i Gransee. Gift 1867-02-02 med pastor N. N. Möller i Wollin [Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.].
 • 4. Louise Amalia, född 1835-02-03 i Gransee, död 1870-05-15 i staden Angermünde, Preussen. Gift 1859-08-08 på Kragsdorf vid Pasewalk med preussiska löjtnanten i reserven Hugo von Eickstedt, född 1834-10-08 på Koblenz vid Breitenstein, död [Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.].

TAB 7

Carl August (son av Carl Christoffer Philip, tab 6), född 1810-04-25 i Norrköping. Överste i preussisk tjänst. Död 1895-04-21 i Trier. Gift 1843-11-07 i Mainz med Eleonora Franciska Géhin, född 1821-07-25 i Remiremont, Lothringen, död, dotter av kaptenen François Géhlin och Marie Terese von Brenner till Gerolstein.

Barn:

 • Matilda Hedvig, född 1845-08-05 i Mainz. Gift 1874-07-23 i Trier med prokuristen i Paris Edouard Saboureur.
 • Marie Amalia, född 1847-11-25 i Mainz, död i München. Gift 1874-07-23 i Trier med kaptenen vid Bayerska 4. infanteriregementet Ludvig Schmidt, död 1888-05-07 i Metz.
 • Fredrik Carl, född 1849. Överstelöjtnant, död 1896. Se Tab. 8.
 • Carolina Paulina Rosalie, född 1851-01-07 i Mainz, död ogift 1917-07-30 i Brusenfelde vid Stettin.
 • Louise Vilhelmine, född 1852-04-01 i Saarlouis. Gift 1877-05-08 i Trier med maskiningenjören i S:t Johan Saarbrücken Louis Katzung.

TAB 7 1/2

Bernhard, född 1815-10-16 i Greifswald, död 1892-01-00 i Sunderland, England. Skeppsredare. Död 1892-01-13 i Sunderland, England. Gift med Sofie Ernst från Swinemünde [Familjepapper hos kaptenen F. von Ekensteen och fru Gertrud von Ekensteen, f. Kieleman.].

Barn:

 • Dotter. Gift med Carl Senstius.

TAB 8

Fredrik Carl (son av Carl August, tab 7), född 1849-09-21 i Mainz. Fänrik vid Hohenzollernska füsilierregementet nr 40 1866-08-13. Sekundlöjtnant vid Hohenzollernska füsilierregementet, 1867-11-14 bataljonsadjutant 1870-04-00. RPrJK2kl 1870. Furstl. Hohenzoll. Ehrenkreuz 3kl m sv 1871. Transport till Badiska infanteriregementet nr 113 1871-11-00. Premiärlöjtnant i Badiska infanteriregementet 1873-01-00. Regementsadjutant 1873-04-00. Adjutant vid 58. infanteribrigaden 1877-11-00. Tjänstgöring i krigsministeriet 1879–1880. Kapten 1880-02-28. Sedermera överstelöjtnant. Död 1896-01-23 i Berlin. Han deltog i fälttåget mot Österrike 1866 och i fransk-tyska kriget 1870–71, varunder han bl a deltog i slagen vid Spicheren, där han blev sårad, Mars la Tour, Gravelotte och Amiens 1870 samt Bapaume och S:t Quentin 1871. Gift 1:o 1876-09-21 i Freiburg in Breisgau, Baden, med Anna Marie Besier, född 1853-03-18 i Nijmegen, död 1879-08-31 i Mühlhausen, dotter av holländske generalen N. N. Besier. Gift 2:o 1881-09-09 i Berlin med Gertrud Johanne Dorotea Kielemann, född 1854-09-13 i Schöningen, Braunschweig, dotter av amtsrådet och godsförvaltaren Alvin Kielemann och Fredrika Zierold.

Barn:

 • 1. Marie Alexandrine, född 1877-06-27 i Freiburg in Breisgau. Gift 1903-05-08 i Stettin med preussiska majoren i 1. lantvärnet, polisrådet i Buer, Westfalen, Georg Gustaf Ferdinand von Hollmann, född 1869-07-25 i Kiel.
 • 1. Charlotte Eleonora, född 1878-06-14 i Mühlhausen. Gift 1899-11-09 i Stettin med riddargodsägaren Walter Coste, född 1870-04-10 i staden Labes, Pommern.
 • 2. Eleonora Gertrud Fredrika, född 1882-02-08 i Berlin. Gift 1:o i Berlin 1913-11-12 med sin halvsysters svåger, preussiske reservlöjtnanten Adam von Hollmann, född 1881-03-28 i Berlin, död i Berlin 1921-02-06. Gift 2:o 1922-09-03 i Berlin med diplomingenjören Andreas von Zeuker.
 • 2. Carl Fredrik Günther, född 1887-09-06 i Halle. Bosatt i Honduras.

TAB 9

Fredrik Vilhelm (son av Carl August, tab 7), född 1853-11-19 i Saarlouis. Poliskommissarie i Château Salins, Lothringen. Död 1899. Gift 1882-05-03 i Kehl, Baden, med Emma Louise Held, född 1855-08-10 i Kehl, Baden.

Barn:

 • Cora Eleonora Carolina, född 1883-05-17 i Château Salins.
 • Marie, född 1884-06-14 i Château Salins.
 • Helene, född 1886-06-22 i Château Salins.

TAB 10

Otto (son av Carl Christoffer Philip, tab 6), född 1818-04-04 i Gristow. Kapten vid preussiska infanteriregementet nr 24. Sedermera överste. Död 1888-02-08 i Baden-Baden. Gift 1:o 1841-02-16 i Labes, Pommern med Johanna Luise von Alten, från vilken han 1857-07-11 blev skild, född 1814-03-21 i staden Bublitz, Preussen, död 1872-06-23 i Berlin. Gift 2:o 1860-09-29 med Antoine Ilzing, född Neuhaus, från vilken han 1873-06-19 blev skild.

Barn:

 • 1. Elise, född 1841-03-02 i Bublitz. Gift 1874-09-30 i Frankfurt am Main med läraren i Raversbeuren Carl Ritter, född 1849-02-27.
 • 1. Hedvig Berta Charlotte, född 1843-10-22 i Neu-Ruppin, Preussen. Gift med N. N. Schuricks zu Idlewild.
 • 1. Max, född 1845-08-16 i Havelberg, Preussen. Överflyttade till Ostindien.
 • 1. Herta, född 1847-11-15 i Havelberg, död 1892-01-29 i Bryssel. Gift 1866-06-04 i Berlin med köpmannen i Bryssel Armand Josef Faymonville, född 1844-11-02.

TAB 11

Fritz Carl Johan (översikts. tab 3, son av Carl Christoffer Jakob, tab 5), född 1790-09-12 i Greifswald. Volontär vid Mörnerska husarregementet 1802-09-01. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1803-05-03. Ryttmästare i generalstaben 1817-06-10 och vid regementet 1821-10-09. Regementskvartermästare vid kronprinsens husarregemente 1823-04-22. RSO 1823-07-04. Major i armén 1828-02-20. Avsked från regementet 1828-08-13. Överstelöjtnant i armén 1842-05-28. Avsked ur krigstjänsten 1842-07-23. Hedersledamot av Jönköpings läns hushållningssällskap 1847-02-02. CXIV Joh:smed. 1855. Död 1868-08-31 på Hultenäs, Hjortsberga socken, Kronobergs län. Han bevistade kampanjerna i Pommern 1805, 1806 och 1807 och var därunder närvarande vid Stralsunds båda belägringar samt affärerna vid Galgenburg, Voigtshagen, Demmin och Lüdersdorff. Kriget i Tyskland 1813, kommenderade därunder svenska kavalleriavdelningen i Hamburg och bevistade Hamburgs bombardemang från Wilhelmsburg, såsom adjutant hos kommenderande generalen Boije, samt bataljerna vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Fälttåget emot Danmark 1813 och affären vid Bornhöft, då han erhöll tapperhetsmedaljen, samt slutligen kriget i Norge och träffningen vid Tryggstad. Gift 1:o 1818-11-15 med Fredrika Johanna Droysen, född 1796-08-26 i Altefähr på ön Rügen, död 1845-04-01 på Arrarp, Härslövs socken, Malmöhus län, dotter av kyrkoherden i Altefähr Fredrik Christian Droysen och Louise Christina Droysen. Gift 2:o 1846-02-12 med Heliodora Alida Berg, född 1813-11-21 i Göteborg, död 1899-12-31 i Newark, New Jersey, USA.

Barn:

 • 1. Fritz Otto Ludvig Vilhelm, född 1820. Se Tab. 12
 • 1. Louise Maria Charlotta Johanna, född 1821-12-08 på Oxhult, Hishults socken, Hallands län, död ogift 1909-01-17 i Lund.
 • 1. Maria Rosalia Ulrika Amalia, född 1824-09-26 på Oxhult, död 1901-10-23 i Lund. Gift 1:o 1845 med bokhandlaren i Göteborg B. Hammar, död 1846. Gift 2:o 1851 med sin kusin, bokhandlaren i Berlin Herman Rosenkranz, från vilken hon 1856 blev skild.
 • 1. Carl Herman Gustaf Ferdinand, född 1826-06-05 i Ängelholm. Artillerist vid Göta artilleri 1843-07-20. 2. Konstapel vid Göta artilleri 1844-04-04. Sergeant 1844-07-20. Underlöjtnant 1845-12-11. Löjtnant 1853-04-19. Kapten 1858-08-31. Död ogift 1863-02-03 i Göteborg.
 • 1. Robert August Johan Jakob, född 1828. Se Tab. 17
 • 1. Paul Bernhard Frans Henrik, född 1830. Farmare. Död 1903. Se Tab. 18.
 • 1. Doris Fredrika Carolina Hermina, född 1834-01-16 på Oxhult, död 1913-03-27 i Caroli förs, Malmö. Gift 1857-01-08 på Orup, Gudmundtorps socken, Malmöhus län med agenten Alexander Bulling, född 1821-01-08 i staden Oldenburg i storhertigdömet Oldenburg, död 1897.
 • 2. Fredrika Alida Elisabet Charlotta, född 1851-06-16 i Växjö. Stiftsjungfru. Död 1920.

TAB 12

Fritz Otto Ludvig Vilhelm (översikts. tab 3, son av Fritz Carl Johan, tab 11), född 1820-01-12 i Hälsingborg. Föreståndare för lantbruksskolan på Orup, Gudmundtorps socken, Malmöhus län 1850-11-03. Sekreterare i Malmöhus läns hushållningssällskap 1851. Ledamot av direktionen för Frosta härads sparbank 1859. RVO 1865-01-28. Ledamot av vägkommittén 1874-11-24–1880-12-14. Erhöll Malmöhus läns hushållningssällskaps GM att i band med länets färger å bröstet bäras 1876. Tillförordnad domänintendent i Malmöhus län 1880-07-16. Agentur- och kommissionsaffär i Lund 1898-04-25. Död 1907-04-27 i Lund. Gift 1851-06-04 i S:t Maria förs, Berlin med sin kusin Luise Dorotea Filipina Rosenkranz, född 1833-07-09 i Altefähr på Rügen, död 1897-08-12 på Västraby gård, dotter av pastorn i Altefähr Joakim Rosenkranz och Carolina Ulrika Droysen.

Barn:

 • Fritz Joakim Carl Ludvig, född 1852 på Orup. Se Tab. 13.
 • Elisabet Ludovika Carolina Fredrika, född 1854-07-20 på Orup. Stiftsjungfru. Gift 1883-05-04 på Oregården, Bosjöklosters socken, Malmöhus län med förvaltaren av Malmö stads jordegendomar Carl Oskar Hammargren, född 1855-03-20 i Östersund.
 • Herman Otto Bernhard Robert, född 1856 på Orup. Se Tab. 14
 • August Dionysius Fredrik Vilhelm, född 1858 på Orup. Se Tab. 15
 • Engel Concordia Dorotea Amalia, född 1860-11-18 på Orup. Stiftsjungfru. Död 1909-12-09 i Lund. Gift 1885-12-31 på Oregården med handlanden Hugo Alfred Bahrman, från vilken hon 1894-05-00 blev skild, född 1863-04-26.
 • Carl Ulrik Knut Gustaf, född 1863 på Orup. Se Tab. 16

TAB 13

Fritz Joakim Carl Ludvig (översikts. tab 3A, son av Fritz Otto Ludvig Vilhelm, tab 12), född 1852-12-12 på Orup, Gudmundtorps socken, Malmöhus län. Kadett vid Karlberg 1872-07-10. Utexaminerad 1874-12-21. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1874-12-30. Andre lärare vid Malmöhus läns lantbruksskola å Oregården 1878. Löjtnant 1882-09-01. Ryttmästare 1891-08-06. RSO 1897-09-18. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare kvarstå i regementets reserv 1905-01-20. Major i armén 1906-12-31. Befälhavare för Tomelilla rullföringsområde 1902 och för Ystads rullföringsområde 1909. Förste kontrollör vid sockertillverkningen. Död 1914-10-27 i Ystad. Ägde Ebbetorp, Gudmundtorps socken. Gift 1880-06-28 S:t Petri med Alma (Anna) Catharina Dahlström, född 1857-09-10 i Malmö, Caroli förs, dotter av rådmannen Gustaf Vilhelm Dahlström och Catharina Maria Heintze.

Barn:

 • Vera Catharina Louise Sabina, född 1881-05-04 på Marianelund, Gudmundtorps socken. Stiftsjungfru.
 • Fritz Gustaf Carl Gull, född 1882-10-07 på Mariannelund. Mogenhetsexamen i Lund 1902-12-06. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1903-03-24. Vice korpral 1904-07-02. Korpral 1904-08-27. Sergeant 1904-09-28. Elev vid krigsskolan 1904. Fanjunkare 1905-08-23. Utexaminerad 1905-11-29. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1905-12-08. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1909-06-05. Utexaminerad från gymnastiklärarekursen vid gymnastiska centralinstitutet 1909-06-00. Tjänstgöring vid generalstabens topografiska avdelning 1911–1914. Lärare vid officersaspirantskolan å Karlsborg 1915–1916. Kapten i norra skånska infanteriregementet 1920-10-22. RSO 1926-06-06. Död 1939-06-16 i Vittsjö, Kristianstads län. Gift 1911-10-21 i Hedvig Eleonoras förs, Stockholm ]] med Astrid Charlotta Catharina Ekström, född 1885-07-14 på Överums bruk, Eds socken, Kalmar län. Dotter av kassören Claes Magnus Ekström och Kerstin Elisabet Nygren.
 • Elsa Maria Agnes Elisabet, född 1888-08-21 på Ebbetorp. Ämneslärarinna vid samskolan i Örnsköldsvik 1912-05-00 och i Falköping 1920-10-14.

TAB 14

Herman Otto Bernhard Robert (översikts. tab 3B, son av Fritz Otto Ludvig Vilhelm, tab 12), född 1856-12-03 på Orup. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1877. Utexaminerad 1878. Avreste 1878 till Australien. Anlände 1879 till Sidney och genomgick en kurs som lantmäteriritare. Statens ritare i Christchurch på Nya Zeeland i två år. Åter vid lantmäteri i Sidney under två år. Därefter ritare hos firman Doukin & Du Faur i Sidney. Innehade sedan ingenjörsfirman Du Faur et Gerard i Sidney. Död 1920-10-18. Gift 1:o 1885-09-19 i Sidney med Elisabet Annie Spinster Bligh, född 1865, död 1896-10-15 på Nagara vid Sidney, dotter av växelagenten Richard Roger Bligh och Mary Wassal Wren. Gift 2:o 1902-04-30 i Sidney med Annie Lynetta Docrell i hennes 2:a gifte, född 1869-09-10 i Hay, Nya Syd-Wales, dotter av prästmannen Henry Docrell och Annie Mac Guire.

Barn:

 • 1. Otto Carl Erik, född 1888-05-26 vid Watsons Bay, Nya Syd-Wales, död vid Watsons Bay, Nya Syd-Wales 1893-10-28.
 • 1. Wassal Bernhard, född 1890-01-31 på Nagara vid Sidney, död på Nagara vid Sidney 1890-05-25.
 • 1. Clive Frederick Keith, född 1892-03-31 på Nagara.
 • 1. Esmund Roy, född 1893-07-24 på Nagara. Löjtnant i engelska armén.

TAB 15

August Dionysius Fredrik Vilhelm (översikts. tab 3C, son av Fritz Otto Ludvig Vilhelm, tab 12), född 1858-11-28 på Orup. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1877. Frielev 1878. Utexaminerad 1879. Inspektor och förvaltare 1879–1884. Köpman först i Hurfva, sedan i Eslövs köping, Malmöhus län 1886. Död 1915-06-16 i Tyringe, Eslöfs förs , Kristianstads län. Trolovad med Ester Carolina Dahlberg, född 1855-10-05 i Säby socken, Jönköpings län. Död 1883-10-15 i Eksjö. Dotter till lantbrukaren Paulus Dahlberg och Hedda Andersdotter. Gift 1904-05-03 i Göteborg med Ellen Hell , född 1881-01-12 i Alingsås. Dotter av direktören Edmund Howard Hill och Beda Matilda Emilia Rundström.

Barn:

 • 1. August Dionysius Fredrik Vilhelm, född 1882-02-05 i Jönköping. R.H.D. protokoll 1903-10-29. Köpman i Eslöv. Gift 1943-06-26 i Malmö Caroli förs (vb nr 115) med Ida Eugenia Johanna (Inga) Forsgren
 • 2. Edmund August Fritz Filip, född 1905-06-23 i Lund. Se Tab 15A.
 • 2. Filip Bernhard Herman Otto, född 1906-06-25 i Lund. Se Tab. 15B.
 • 2. Louise Viktoria Ellen Matilda, född 1908-08-27 i Eslöv, Västra Sallerups förs, Malmöhus län. Död 1921-03-31 i Lund i.

TAB 15A

Edmund August Fritz Filip (översikts. tab 3C, son av August Dionysius Fredrik Wilhelm tab 15) född 1905-06-23 i Lund. Studentexamen i Eslöv 1924-05-26. Furir 1925-09-03. Reservsofficersexamen 1926-04-29. Fänrik i Wendes artelleriregementes reserv 1926-12-30. Fänrik i Norra Skånska infanteriregementetes reserv 1927-10-07. Officersaspirant vid Wendes artilleriregemente 1924-09-11. Officersexamen å Karlberg 1929-04-25. Fänrik i Norra Skånska infanteriregementetet 1929-05-10. Underlöjtnant i Norra Skånska infanteriregementete 1930-07-14. Löjtnant i regementet 1933-05-19. Löjtnant vid regementet 1935-06-15 från och med 1935-07-21. Kapten vid Norra Skånska infanteriregemente 1940-10-01. Gift 1:o 1935-07-22 i Norra Rörums förs Malmöhus län (vb nr 4) med Anna Monica Cecilia Ståhle i hennes 2:a gifte ( gift 1:o med Löjtnant Oscar Fredrik Gudmund Ljunggren, född 1906-01-17 i Helsingborg, skilda (1935-06-11) 1937-07-01), från vilken han blev skild genom Kristianstad RR:s utslut.

Barn:

 • Den i adelskalendern en tid upptagne, 1934 födde, sonen torde vara född i hustruns första äktenskap och har sedan adopterats av Edmund Ekensteen

TAB 17

Robert August Johan Jakob (översikts. tab 3, son av Fritz Carl Johan, tab 11), född 1828-10-17 på Oxhult, Hishults socken, Hallands län. Överflyttade till Nordamerika. Död 1899-06-09 i Portsmouth, Virginia, USA. Gift 1:o 1849 med Maria Ann Morse, född 1829-10-30, död 1855. Gift 2:o med Mary Ann Witley, född 1842-02-23. Gift 3:o med Matilda Isabella Dunhamm, född 1832-12-27.

Barn:

 • 1. Fredrika Virginia, född 1851.
 • 1. Carl Bernhard, död ung.
 • 2. Oskar Charles, född 1858-10-17.
 • 2. Grace Ann, född 1862-01-12.
 • 2. Fritz Bernhard, född 1866-10-11.
 • 2. Louise Amalia, född 1868-06-10.

TAB 18

Paul Bernhard Frans Henrik (översikts. tab 3, son av Fritz Carl Johan, tab 11), född 1830-12-21 på Oxhult, Hishults socken, Hallands län. Överflyttade till Amerika. Guldgrävare i Kalifonien 1848 och i Victoria, Australien 1852. Affärsman i Victoria (då koloni) 1856. Överflyttade till Nya Zeeland 1863-03-00 och naturaliserad i Nya Zeeland 1863-04-01. Bedrev eget handelshus i Invercargill. Död 1903-07-07. Gift 1866-11-24 i Invercargill, Nya Zeeland med Mary Coxon, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1860-04-03 i Nottingham, England (vd) med slaktaren John King Worthington, född 1838 eller 1839, sonav skräddaren William Worthington.), född 1839-09-23 i Nottingham, England. Död 1900-11-19 i Invercargill, Nya Zeeland, dotter av urmakaren Thomas Coxon och Mary Maidens.

Barn:

 • Oskar Bernhard, född 1867-01-17 i Invercargill, Nya Zeeland. Bokhandlare i Invercargill. Död barnlös 1937-05-21 i Christchurch, Nya Zeeland. Gift 1906-06-27 i Invercargill, Nya Zeeland med Jane Sinclair (äldre syster till Bertie Augustus hustru Margretta), född 1873-12-10 i Invercargill, Nya Zeeland, dotter av byggmästaren John Sinclair och Margret Dorrance.
 • Laura Fredrica, född i Invercargill, Nya Zeeland. Död 1869-06-04 i Invercargill, Nya Zeeland.
 • Claud Hubert, född i Invercargill, Nya Zeeland. Död 1871-07-20 i Invercargill, Nya Zeeland.
 • Doris Louise, född 1872-07-19 i Invercargill, Nya Zeeland. Död 1875-02-13 i Invercargill, Nya Zeeland.
 • Ferdie, född 1874-08-24 i Invercargill, Nya Zeeland. Död 1875-02-13 i Invercargill, Nya Zeeland.
 • Bertie Augustus, född tvilling 1876-01-08. SE tab 18B.
 • Stella Augusta, född tvilling 1876-01-08 i Invercargill, Nya Zeeland. Död 1918-08-18 i Christchurch, Nya Zeeland. Gift 1903-02-11 i Invercargill, Nya Zeeland, med tjänstemannen i justitiedepartementet Alexander Adam Mair, född 1870-05-21 i Invercargill, Nya Zeeland. Död 1916-01-17 i Oamaru, Nya Zeeland, son av affärsmannen Alexander Mair och Helen Andersson Swan.
 • Percy, född 1877-03-16 i Invercargill, Nya Zeeland. Död 1877-03-31 i Invercargill, Nya Zeeland.

TAB 18A

Viktor Ulrik (översikts. tab 3, son av Paul Bernhard tab 18), född 1869-07-23 i Invercargill, Nya Zeeland. Affärsbiträde i Invercargill. Därefter bokhandlare i Wellington. Antog under 1:a världskriget släktnamnet EVERSLEIGH. Gift 1901-04-08 i Invercargill Nya Zeeland med Berta Sarah Organ, född 1873 i Invercargill, Nya Zeeland. Innehar te-salong i Wellington, dotter av slaktaren William Luke Organ och Sarah Ann Wesney.

Barn:

 • Carl Bernard, född 1905-01-25 i Invercargill, Nya Zeeland. Varutjänsteman i Wellington. Kallade sig EVERSLEIGH.
 • Madge Mavis, född 1908-04-25 i Invercargill, Nya Zeeland. Gift 1936-02-01 i Wellington med köpmannen Ian Douglas Fraser född 1910 eller 1911 i Wellinton, son av snickaren Frank Friance Fraser och Mary Maria Trask.
 • Mabel Eileen, född 1910-07-20 i Wellington.

TAB 18B

Bertie Augustus (översikts. tab 3, son av Paul Bernhard tab 18), född tvilling 1876-01-08 i Invercargill, Nya Zeeland. Handlande i Invercargill. Borgmästare i North Invercargill 1906 tills staden förenades med South Invercargill. Medlem av styrelserna för Southland Hospital och Caritable Aid. Flyttade till Christchurch 1912. Gift 1907-01-18 i Invercargill, Nya Zeeland med Margretta Dorrance Sinclair (yngre syster till Oscar Bernards hustru Jane) född 1880-09-25 i Invercargill, Nya Zeeland, dotter av byggmästaren John Sinclair och Margret Dorrance.

Barn:

 • Myrtle Dorrance, född 1909-04-05 i Invercargill, Nya Zeeland. Fotograf. Innehade fotoateljé i Christchurch.
 • Augustus Bernard, född 1912.

TAB 19

Magnus Carl Bernhard (översikts. tab 4, son av Carl Christoffer Jakob, tab 5), född 1794-06-23 i Greifswald. Volontär vid pommerska frivilliga jägarekåren 1813-04-27. Fanjunkare vid pommerska frivilliga jägarekåren 1813-05-28. Stabsfänrik vid konungens eget värvade regemente 1814-04-06. Konfirmationsfullmakt 1814-04-19. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1815-05-02. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1815-09-19. Övergick med regementet i preussisk tjänst 1815-10-23. Löjtnant vid preussiska infanteriregementet nr 33 1815-12-28. avsked 1817-07-03 och återflyttade till Sverige. Kustuppsyningsman i Laholm 1834. Kustsergeant 1836. Död 1845-08-25 och begraven i Östra Karups socken, Hallands län. Gift 1827-09-00 med Fredrika Gustava Gyllensvärd, född 1798-11-09 på Fogelsång, Voxtorps socken, Hallands län. Död 1888-08-28 vid Vikens fiskläge, Vikens socken, Malmöhus län. Dotter av fänriken Erik Adolf Gyllensvärd, och Elisabet Margareta Skytte af Sätra.

Barn:

 • August Ludvig, född 1830-08-15 i Östra Karups socken. Rentier. Död 1927-08-23 i Hälsingborg (Maria förs db nr 84) Gift 1873-07-04 i Nappa, San Francisco, Californien med Augusta Christina Hansson, född 1849-01-13 i Malmö. Död 1929-10-07 i Hälsingborg (Maria förs db nr 284), dotter av sjökaptenen Jöns Peter Hansson och Cecilia Möller.
 • Edvard Mauritz, född 1831 i Östra Karups socken. Se Tab. 22
 • Fredrik Vilhelm, född 1834 i Östra Karups socken. Se Tab. 24
 • Libert Bernhard, född 1836-03-26 i Östra Karups socken. Se Tab. 24 1/2
 • Elise Maria, född 1842-03-29 i Östra Karups socken. Död 1917-09-23 i Göteborg. Gift 1871-10-29 på Rögle gård, Välinge socken, Malmöhus län med tidningsredaktören och boktryckeridirektören Håkan Bengtson, född 1843-10-09 på Staversvad, Oppmanna socken, Kristianstads län. Död 1920-08-18 i Göteborg.

TAB 20

Carl Adolf (översikts. tab 4, son av Magnus Carl Bernhard, tab 19), född 1828-07-30 på Tormarp, Voxtorps socken, Hallands län. Kofferdistyrman. Jaktuppsyningsman. Hamnlots i Göteborg 1873-03-28. Avsked 1899-08-31. Död 1901-07-17 i Göteborg. Gift 1855-02-24 i Torekov med Paulina Jakobina (Lina) Kollberg, född 1835-12-30 i Torekov. Död 1922-10-24 i Karl Johans Göteborg, dotter av sjökaptenen Petter Jonas Kollberg och Petronella Röjter.

Barn:

 • Josefina Charlotta Gustava, född 1855-04-21 i Torekov. Gift 1:o i Kalifornien med arkitekten John Forsman. Gift 2:o 1906-04-10 med lantmätaren i Oregon, USA, Henry S. Clyde.
 • Maria Augusta Fredrika, född 1856-09-29 i Torekov.
 • Hilma Leonora Ulrika, född 1858-10-10 i Torekov. Gift 1881-07-30 i Göteborg med stuckatören Adolf Fredrik Holmstedt, född 1854-07-22 i Göteborg, död i Göteborg 1894-12-08.
 • Bror Carl Pontus, född 1860-10-05 i Göteborg. Styrman. Död omkring 1884-01-01 under resa Haiti-Falmouth, då fartyget förliste med man och allt.
 • Anna Paulina Constance, född 1864-04-28 och död 1865-12-21 i Göteborg.
 • Magnus Ludvig Bernhard, född 1866-09-25 och död 1881-07-03 i Göteborg.
 • Ellen Carolina Amalia, född 1868-02-24 och död 1868-12-02 i Göteborg.
 • Ellen Georgina Antonia, född 1869-09-27 och död 1871-05-21 i Göteborg.

TAB 21

Carl Adolf (översikts. tab 4, son av Carl Adolf, tab 20), född 1873-11-10 i Karl Johans förs, Göteborg. Extra ordinarie tullvaktmästare 1905-01-01 . Tullvaktmästare 1905-01-01. Tulluppsyningsman 1923-01-01. Tullöveruppsyningsman 1923-12-01. Gift 1:o 1898-05-22 i Göteborg med Hilda Amalia Petersson, född i Göteborg 1877-11-26. Död 1931-05-15 i Karl Johans förs, Göteborg (db nr 194). dotter av handlanden Axel Julius Petersson och Anna Brita Carlsdotter. Gift 2:o 1933-06-04 i Västra Frölunda förs, Göteborg och Bohus län med Johanna Elvira Lindberg, från vilken han blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1934-11-17, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Wallin), född 1881-02-10.

Barn:

 • Paulina Amalia (Nina), född 1898-08-11 i Göteborg. Gift 1938-04-06 i Kungsbacka (vb nr 2) med ortopeden Carl Waldemar Rehnberg född 1892-05-20 i Solberga förs, Göteborg och Bohus län.
 • Sonja Carola, född 1900-08-17 i Carl Johans förs, Göteborg. Gift 1927-01-05 i Carl Johans förs Göteborg (vb nr 3) med folkskolläraren Nils Gerhard Johansson, född 1900-05-23 i Haga förs, Göreborg. Rektor.
 • Carl Magnus, född 1902-05-30 i Carl Johans förs, Göteborg. Kontorist. Tjänsteman hos Svenska Amerikalinjen. Har överflyttat till Nordamerika.
 • Odöpt dotter, född 1904-01-18 i Göteborg, död 1904-02-06 i Göteborg.
 • 1. Mona Kerstin Margareta, född 1905-07-09 i Carl Johans förs, Göteborg. Kontorist. Anställd hos AB J A Wettergren & Co.
 • 1. Karin Ingegerd Elisabeth Fredrika, född 1907-05-10 i Karl Johans förs, Göteborg. Gift 1932-12-17 i Carl Johans förs (vb nr 290) med fängelseassistenten, extra ordinarie hovrättsnotarien Sven Anders Kjellegård, född 1904-11-04, från vilken hon blev skild genom Göteborgs RR:s 3:e avdelning dom 1949-09-19.
 • 1. Dagny Herta Blanche Doris, född 1908-09-05 i Carl Johans förs, Göteborg. Gift 1935-12-07 i Carl Johans förs, Göteborg (vb nr 422) med länsveterinären Albert Adolf Alfred Zöger, född 1906-11-28 i Lundby förs, Västra Götalands län. Distriktsveterinär i Örkelljunga.
 • 1. Ragnhild Eleonora Marie-Charlotte, född 1914-01-21 i Carl Johans förs, Göteborg. Gift 1933-05-10 i Carl Johans förs, Göteborg (vb nr 96) med sjökaptenen Lars Folke Brambeck, född 1898-07-25.

TAB 22

Edvard Mauritz (översikts. tab 4A, son av Magnus Carl Bernhard, tab 19), född 1831-11-19 i Krogshult, Voxtorps socken, Hallands län. Kustroddare och jaktbåtsman vid Råå fiskläge, Malmöhus län. Sedermera handlande i Vikens fiskläge, Malmöhus län. Ledamot av direktionen över Kullens sparbank. Död 1901-04-07 i Viken. Gift i Viken ]] 1861-01-20 med Johanna Margareta Sonesdotter (EÄ Jönsson), född 1830-07-30 i Viken ]], död i Viken ]] 1888-01-10, dotter av fiskaren Sone Jönsson och Helena Larsdotter .

Barn:

 • Hilda Bernhardina, född 1861-10-23 i Vikens fiskläge. Poststationsföreståndare i Viken.
 • Edvard Magnus, född 1863-12-14 i Vikens fiskläge, död 1892 (1880-03-30) under en resa på Nordsjön.
 • Jenny Gustava, född 1866-03-09 i Vikens fiskläge, död 1874-01-01 i Vikens fiskläge.
 • Sigrid Lovisa, född 1868-04-01 i Vikens fiskläge. Handelsidkerska i Viken 1897-03-05. Död 1932-04-29 i Viken.
 • Maria Fredrika, född 1870-04-26 i Vikens fiskläge. Handelsidkerska i Viken 1900-05-10.
 • Fritz Johan August, född 1873 i Vikens fiskläge. Se Tab. 23
 • Janne Libert, född 1874-03-26 i Vikens fiskläge. Styrmansexamen 1899. Utexaminerad i ångmaskinlära från Malmö navigationsskolas maskinistavdelning 1900-03-00. Sjökaptensexamen från Malmö navigationsskolas maskinistavdelning 1900-05-00. Anställd hos Trelleborgs nya ångfartygs aktiebolag sedan 1900. 2. Styrman å ångfartyget Folke, sedan å ångfartyget Corfitz Beck-Friis. Sedan 1907 befälhavare efter vartannat å ångfartyget Cortitz Beck- Friis, Castor, Frans, Jarl, Gunnar, Lisbeth och Carl-Gerhard. Död 1935-06-10 i S:t Petri ? ]], Malmö. Gift 1926-04-15 i S:t Petri kyrka, Trälleborg, Vikens förs, Malmöhus län (vb nr 2) med Anna Tyra Cecilia Pettersson, född 1892-02-21 i Vikens fiskläge, dotter av sjökaptenen Hans Albert Pettersson och Ida Paulina Lindberg.
 • Jenny Helena, född 1876-11-13 i Vikens fiskläge. Gift 1:o 1908-11-08 i Viken ]] med bokhållaren Ernst Hjalmar Nilsson, född 1875-11-27. Död 1909. Gift 2:o 1913-06-29 med befälhavaren å ångfartyget Öresund, sjökaptenen Johan Martin Alexius Fagerlund, född 1870-09-16.

TAB 23

Fritz Johan August (översikts. tab 4A, son av Edvard Mauritz, tab 22), född 1873-02-01 i Vikens fiskläge, Vikens förs, Malmöhus län. Befälhavare på skonerten Lydia från Hälsingborg. Sjökapten. Död 1936-07-25 i Vikens förs, Malmöhus län (db nr 12). Gift 1916-01-30 i Söderhamns med Ruth Elisabet Nilsson, född 1892-01-20, dotter av tågmästaren vid statens järnvägar K. A. Nilsson.

Barn:

 • Ragnhild Johanna Magdalena
 • Fritz Claes Edvard
 • Rut Johny Helena
 • Sigrid Karin Elisabeth
 • Ulla Augusta

TAB 24

Fredrik Vilhelm (översikts. tab 4, son av Magnus Carl Bernhard, tab 19), född 1834-07-26 i Östra Karups socken, Hallands län. Garveriarbetare. Död 1884-06-15 i Aarhus, Danmark. Gift i Århus med Dorte Marie Petersen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1886-05-13 i Aarhus domkyrka med cigarrfabrikanten Sören Fredrik Clemmensen), född 1845-05-28. Död 1928-08-02 i Århus.

Barn:

 • Gustava Elisabet, född 1869-11-03 i Ribe. Gift Staugaard.
 • Augusta Charlotta, född 1872-02-16 i Aalborg. Gift Madsen.
 • Ida Fredrikke, född 1874-12-08 i Sæby. Gift Jensen. Utvandrade med sin familj till Norge omkring 1915. Bosatte sig i Moss. Hela familjen tog namnet Ekensteen. (4 söner, 1 dotter).
 • Gerda, född 1877.
 • Carl Magnus Bernard, född 1880-05-29 i Århus. Se Tab. 24A

TAB 24 1/2

Libert Bernhard (översikts. tab 4, son av Magnus Carl Bernhard, tab 19), död 1879. Gift med Maria Augusta Scheublau. Död efter mannen. Se Biografica.

Barn:

 • En son, död som barn.
 • En son, död som barn.

TAB 24A

Carl Magnus Bernard (översikts. tab 4, son av Fredrik Vilhelm tab 24), född 1880-05-29 i Århus. Brevbärarförman. Gift med Ane Marie Pedersen född 1880-06-13 i Dejret-Toedsogn. Död 1938-04-08.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm,

TAB 25

August Gustaf Fredrik (översikts. tab 5, son av Carl Christoffer Jakob, tab 5), född 1799-07-26 i Greifswald. Sekundlöjtnant vid preussiska infanteriregementet Collberg 1819. Löjtnant vid preussiska infanteriregementet Collberg 1830. Död 1841-04-15 och begraven i Gollnow, Preussen. Gift 1828-09-06 med baronessan Natalia Edelina Sofia Elisabet von Roell, född 1804, död 1874-02-28 i Berlin (At(Sch).), dotter av överstelöjtnanten, baron Ernst von Roell och Carolina von Britzke.

Barn:

 • August Carl Ernst Fredrik, född 1830. Överste. Död 1886. Se Tab. 26.
 • Paul Emil Vilhelm, född 1831-08-29 i Stettin. Överstelöjtnant vid preussiska artilleriet. RPrJohO. RPrVK. RBayMfO och MMfK. Gift 1:o 1863-10-10, i Neu Strelitz med Louise Agneta Ottilia von Wenckstern, död 1874-10-17 i Lentschow (At(Sch).), dotter av preussiska översten och kammarherren Fredrik Bernhard Hanasch von Wenckstern och Frederike von Kleinow. Gift 2:o 1879-06-04 med Charlotta Augusta Agnes Zimmermann i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Voelkel, död 1870), född 1842-07-05 i Natzendorff, dotter av godsägaren Carl Friedrich Zimmermann och Charlotta Vilhelmina Schensisneck.
 • Anna Maria Lovisa, född 1833-10-02 i Közlin. Stiftsdam i Marienfliess, Pommern.

TAB 26

August Carl Ernst Fredrik (översikts. tab 5, son av August Gustaf Fredrik, tab 25), född 1830-01-31 i Stralsund. Sekundlöjtnant vid 2. preussiska artilleriregementet 1848. Major vid preussiska gardets fältartilleriregemente i Berlin 1876 (At(Sch).). Överste i preussiska artilleriet. Död 1886-02-12 i Pirna, Sachsen. Gift 1873-05-05 i Dresden med Clara Thies i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1891-06-01 med majoren Ernst von Gladiss), född 1844-02-07.

Barn:

 • August Ludvig Paul, född 1874-01-25. Före detta löjtnant.
 • Clara Elisabet Marie Natalia, född 1876-05-04 i Oranienburg. Gift 1899-10-15 i Magdeburg med preussiska generalmajoren Paul Mouritz Heinrich von Jordan, född 1864-05-06 i Neustadt, Västpreussen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: