:

Hisinger nr 2002

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hisinger nr 2002

Adlad 1770-01-23 introd. 1773. Adlad och adopt. 1784-09-06 introd. 1788.


 • Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 141 bland adelsmän, varefter en medlem av den äldre ättegrenen i Finland 1819-09-12 erhöll friherrlig värdighet åtföljande äldste sonen, son efter son, vilken värdighet 1883-06-14 utsträcktes till hela nämnda gren med barn och efterkommande.
 • Litteratur: F. L. Hisinger, Historik över friherrliga ätten Hisinger (1925).

1G. Elgenstierna, Köpings stads tjänstemän (1907). 2Wä. 3Ab. 4Lå. 5Bvh. 6Åbo. 7Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

Hisinger%20A200200.jpg

TAB 1

Olof Hising. Bondson från ön Hisingen i Bohuslän. 'Tjänte sig upp i konung Erik XIV:s tid från gemen till löjtnant vid amiralitetet och skall någon tid varit vice amiral'. Fick 1572-12-26 i förläning Oppala i Hille socken, Gävleborgs län, som han innehade ännu på 1580- talet. Fogde i Gästrikland 1577–1582 samt i Ulvsunds (Kungsörs) län i Västmanland 1583 (jfr beställningsbrev 1585-02-26)–1589 och ånyo 1593–1595. Erhöll 1590-08-31 av konung Johan III tre skattehemman i Ullevi i Köpings socken, Västmanlands län. Lät 1591 bruka sig med fyra sina hästar mot rikets fiender under Upplandsfanan. Fick s. å. 16/2 i förläning två hemman Ullevi i Köpings socken. Död 1595 eller 1596 [Al]. Gift med Malin Halvardsdotter.

Barn:

 • Mikael Hising, född på 1570-talet. Var borgare i Köping 1605-08-01. Rådman därst. 1607-05-05. Byggningsborgmästare 1611-05-07 för ett år. Justitieborgmästare 1618-05-04–1620-04-20 och ånyo 1622-05-10–1623-04-28. Åter byggningsborgmästare 1637-04-27 varifrån han tog avsked 1639-04-22. Död 1640 före 1/8 och begraven i Köpings stads kyrka, varest hans gravsten ännu finnes. [1]. Gift 1:o med Anna Andersdotter, död 1630-07-25 enl. gravstenen i Köpings kyrka, dotter av rådmannen i Gävle Anders Nilsson och Elin Köniksdotter. Gift 2:o 1632-06-01 med Christina Kristoffersdotter, död 1636-05-18 enligt gravstenen i Köpings kyrka. Gift 3:o 1638-01-07 i Stockholm, Nikolai förs. i Stockholm med Sara Andersdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o med en kamrerare. Gift 2:o 1628-11-30 i Stockholm med kamreraren i räntekammaren Herman Hansson. Gift 4:o 1642 med kyrkoherden i Köping Mattias Nikolai Tunamontanus, född omkr. 1590, död 1646-05-03 död 166(3), dotter av kyrkoherden i Rättvik Andreas Nikolai (Svedelius) och Christina Pedersdotter. [1]

Barn:

 • 1. Olof Hising, född 1609-07-25 i Köping. Reste 1627-05-25 till Lübeck för att lära sig bokhålleri och återkom till Sverige 1629-05-00 efter att hava gjort resor i Tyskland och England. Borgare i Köping. Kämnär därst. 1634-04-24. Rådman 1639-04-22. Byggningsborgmästare 1642-04-27 och justitieborgmästare 1644-06-00. Död 1667-07-06 i Köping och begraven s. å. 22/7 i sin faders grav i kyrkan, till vilken han och hans hustru 1665 förärade en större metall-ljuskrona. Han ägde förutom gård i Köping Bernshammars bruk, som han erhöll med sin hustru, Bäcks och Holms (numera nedlagda) hamrar samt Karmansbo bruk m. fl. hamrar och bruk i Heds och Skinnskattebergs snr ävensom Västerby hemman i Söderbärke socken, allt i Västmanlands län.[1]. Gift 1634-07-05 enl. sina föräldrars råd, med Anna Leffler, född 1615-05-06, död 1668-06-10, som ånyo lät uppbygga Bernshammars järnbruk, vilket 1667 avbrunnit, dotter av inspektoren över vantmakeriet (klädesfabriken) i Stockholm och fogden över Ulvsunds län, kronoarrendatorn Hans Leffler och Christina Erlitz.

Barn:

 • Carl Hising, född 1646-11-13. Byggningsborgmästare i Köping 1676-06-14. Justitieborgmästare därst.1 1680-07-29. Postmästare därst. 16941. Död 1702 i början av nov. (före d. 18) och1 begraven s. å. 28/11 i Köpings kyrka, till vilken efter honom gavs tvenne stora silverljusstakar. 'Han var 1682 och 1693 riksdagsman samt besörjde om Köpings nya kyrkas uppbyggande m. fl. förbättringar inom staden.'. Gift 1680-11-28 med Barbro Petré, dotter av brukspatronen Robert Georgsson Petré i Arboga och Margareta Lorentsdotter Höijer.

Barn:

 • Johan Vilhelm Hising, född 1685. Kapten. Brukspatron. Död 1751. Se Tab. 7.
 • Mikael Hising, född 1687. Grosshandlare och brukspatron. Död 1756. Se Tab. 2.

TAB 2

Mikael Hising (son av Carl Hising, Tab. 1), född 1687-04-22 i Köping. Borgare och handlande därst. Grosshandlare i Stockholm 1713. Riksdagsfullmäktig för nämnda stad 1734. Ledamot av k. kopparkontoret och konvojkommissariatet. Deputerad för Stockholms stads bemedlingskommission. Ledamot av stadens 48 äldste och en tid föreståndare för borgerskapets änkehus. Bruksägare. Död 1756 natten mellan den 14 och 15 okt. på sin egendom Ådö i Lossa socken, Uppsala län. 'Han började sin handelsrörelse med en obetydlig summa men blev snart en mycket rik man samt tillhandlade sig och anlade flera bruksegendomar i Finland1. Sålunda var han tillsammans med brodern Johan Vilhelm sedan 1723 ägare av Skogby i Tenala socken, Billnäs bruk i Pojo socken, samt Fagervik i Ingå socken, köpte 1725 Dahls bruk i Kimito socken samt anlade 1732 Björkboda bruk i Dragsfjärds kapell av Kimito sn2. Ägde dessutom Ingemarshof vid Stockholm och hus i Köping. Han gav betydande summor till studerande och fattiga i sin födelsestad.'. Gift 1717-05-30 g med Margareta Frodbom, född 1694-07-15, död 1761-06-30, dotter av vinhandlaren i Stockholm och anläggaren av Ingemarshof Ingemar Frodbom och Anna Maria Eriksdotter Brun.

Barn:

 • Johan Hising, adlad Hisinger, född 1727, död 1790. Se Tab. 3.
 • Vilhelm Hising, född 1731. Brukspatron. Död 1780. Se Tab. 15.

TAB 3

Johan Hising, adlad Hisinger (son av Mikael Hising, Tab. 2), till Fagerviks bruk i Ingå socken, Billnäs bruk i Pojo socken och Skogby bruk i Tenala socken med underlydande säterier och hemman, allt i Nylands län i Finland. Född 1727-01-31 i Stockholm. Student i Uppsala 1737-10-12. Auskultant i bergskollegium3 1747-11-23. Vice notarie därst. 1749. Avsked 1758-09-12. Assessors titel s. å. 22/11. Adlad 1770-01-23 (introd. 1773 under nr 2002). RVO 1775-06-26 bergsråds titel 1778-02-13. Död 1790-05-19 på Fagervik, vilken egendom han mycket förbättrade och förskönade. Han övertog 1756 av fadern dennes andel i ovannämnda bruk (två tredjedelar) och inköpte av kusinen Carl dennes tredjedel 1761. Gift 1:o 1756-03-14 med Magdalena Catharina Wittfooth, född 1734-10-26, död 1782-04-08 på Fagervik, dotter av handlanden i Åbo Hans Henrik Wittfooth och Barbara Josefsdotter Pipping. Gift 2:o 1783-10-16 på Fagervik med Johanna Elisabet Krook, född 1747-01-28 i Åbo2, död 1788-01-27 på Fagervik, dotter av landskamreraren i Åbo och Björneborgs län, Gustaf Krook och Anna Christina Sund.2

Barn:

 • 1. Margareta Catharina, född 1757-06-27, död 1758-10-06.
 • 1. Mikael, finsk friherre Hisinger, född 1758. Ryttmästare. Död 1829. Se Tab. 4.
 • 1. Johanna Barbara, född 1762-12-13 på Fagervik, död 1836-01-11 i Fontainebleau. Gift 1:o 1778-09-10 på Fagervik med generalmajoren (finsk friherre och greve) Johan Fredrik Aminoff, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1756, död 1842. Gift 2:o i Frankrike med maréchal de camp, vicomte J. de Lancy, död 1812.

TAB 4

Mikael, finsk friherre Hisinger (son av Johan Hising, adlad Hisinger, Tab. 3), till Fagervik, Billnäs och Skogby. Född 1758-11-23 på Fagervik. Student i Åbo 17704. Volontär 1777-10-00. Konduktör vid fortifikationsstaten 1778-06-26. Löjtnant 1783-05-23. Ryttmästare vid adelsfanan 1787-03-01. Avsked. Finsk friherre jämte äldste sonen, son efter son 1819-09-12 och såsom sådan introd. på riddarhuset i Finland under nr 29, 1820-08-30. Död 1829-01-27 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven å Fagerviks kyrkogård. Gift där 1793-08-22 med Anna Sofia Wijnbladh, född 1773-08-18 i Stockholm, död där 1842-02-19, dotter av översten Olof Johan Wijnbladh, och Catharina Elisabet Brandel.

Barn:

 • Catharina Sofia Johanna, född 1794-08-06, död 1796-05-14 på Fagervik och begraven därst.
 • Anna Charlotta Elisabet, född 1796-02-17 på Fagervik, död 1864-10-05 i Stockholm. Gift 1819-02-23 i Stockholm med en av rikets herrar, riksmarskalken greve Mauritz Axel Lewenhaupt, född 1791, död 1868.
 • Johan Fridolf, född 1797-09-04 död 1802-06-01 på Fagervik och begraven därst.
 • Johanna Lovisa, född 1800-07-28 död 1887-04-21 på Svartå bruk i Karis socken.2. Gift 1819-07-15 på Fagervik med bergsrådet och brukspatronen Magnus Linder, adlad och adopt. Linder, finsk friherre Linder af Svartå, finska frih. ätten nr 44, född 1792-07-15, död 1863-03-16 på Svartå bruk.2
 • Johan Fridolf Mikael, finsk friherre Hisinger, född 1803. Kammarherre. Brukspatron. Död 1883. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Fridolf Mikael, finsk friherre Hisinger (son av Mikael, finsk friherre Hisinger, Tab. 4), född 1803-07-02 i Stockholm. Finsk friherre jämte fadern 1819-09-12 och jämte honom introd. på riddarhuset i Finland under nr 29, 1820-08-30. Brukspatron, ägare av Fagervik, Billnäs och Skogby med underlydande i Ingå, Karis, Pojo, Tenala, Karislojo och Sjundeå snr, vilka han övertog av fadern 1824. Kammarherre vid ryska hovet 1856-03-24. Erhöll 1883-06-28 på gjord underdånig ansökning, och i anseende till hans mångåriga förtjänstfulla verksamhet, tillstånd att friherrliga värdigheten finge utsträckas till hans samtliga söner jämte deras barn och efterkommande. Död 1883-12-05 på Fagervik och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven å Fagerviks kyrkogård. Gift 1831-08-23 Åminne

Barn:

 • Edvard Viktor Eugen, finsk friherre. Född 1832. Filosofie doktor. Död 1904. Se Tab. 6.
 • Alexander Johan Mikael, född 1833-10-16 på Fagervik liksom syskonen. Student i Helsingfors 1851-02-12. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon s. å. 31/10. Underfänrik därst. s. å. 3/12. Port d'epéefanrik 1853-03-20. Fänrik vid nämnda bataljon 1854-01-29. Underlöjtnant 1855-04-08 med tur från s. å. 29/1. Placerad på bataljonens reservhalvbataljon s. å. 19/7. Löjtnant s. å. 18/12. Återplacerad på aktiva bataljonen 1856-01-22. Död ogift s. å. 28/3 i Viborg och begraven i familjegraven vid Fagervik.
 • Sofia Carolina Alexandrine, född 1834-11-02 död 1924-04-04 i Helsingfors och där begraven. Gift 1859-07-02 på Fagervik med direktören för Finlands statskontor, friherre Adolf Fredrik Josef von Kothen, född 1824, död 1896.
 • Alexandra Catharina Johanna, född 1835-11-23 död ogift 1858-01-29 i Helsingfors och begraven i familjegraven vid Fagervik.
 • Natalia Charlotta Amalia, född 1837-06-20 död 1875-05-29 Upalingo Gift 1860-05-20 på Fagervik med översten (finska friherren) Knut Uno Axel Samuel von Troil, i hans 1:a gifte, född 1831, död 1905.
 • Mauritz Fridolf, finsk friherre. Född 1839-03-04. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1857-09-16. Port d'epéefänrik därst. 1859-01-11. Fänrik vid Novoarchangelska dragonregementet s. å. 23/9. Löjtnants avsked 1861-12-18. Studerade därefter lantbruksrörelse först i Eldena i Pommern, sedan i Gembloux i Belgien. Vistades därefter i Frankrike samt var medlem 1871–1872 av den engelska kommitté, som i Tours bildats för att med utsädesspannmål undsätta de av den tyska invasionen lidande fransmännen. RFrHL 1871-12-17. Ärvde efter faderns död 1883 Skogby bruk, vilket han försålde 1891. Ägde Västerby med underlydande invid Ekenäs stad. Död ogift 1905-10-13 i Helsingfors och begraven i Ekenäs.
 • Eugenie Matilda, född tvilling 1845-04-23. Gift 1870-07-09 på Fagervik med löjtnanten friherre Rabbe Wladimir Wrede af Elimä, född 1846, död 1903.
 • Fridolf Leopold, finsk friherre. Född tvilling 1845-04-23. Kadett i Fredrikshamn 1857-10-10. Avgick utan avslutad kurs 1862-05-22. Genomgick bergsskolan i Filipstad 1862–1863 och var därefter någon tid anställd vid bruk i Sverige. Studerade vid bergsakademien i Freiberg i Sachsen 1866–1868. Anställd vid Demidoffska bergverken i Nisjni-Tagilsk i Ural 1870–1871. Vistades därefter under en lång följd av år i utlandet. OffFrIP 1889. RFr Meragric s. å. Blev efter faderns död 1883 ägare av Billnäs bruksegendom i Pojo socken, vilken han sedermera försålde till ett aktiebolag, som vars verkst. direktör han fungerade till 1903-05-00. Jämväl ägare av Eckerö och villa Billnäs i nämnda socken. Erhöll 1906-07-20 tillstånd att adoptera sin broders svärson, dåvarande andre kassören i Finlands bank, stabskaptenen Christer Ludvig Edvard Jägerskiöld jämte barn och efterkommande på friherrliga ätten Hisinger med namnet Hisinger-Jägerskiöld (se vidare adliga ätten Jägerskiöld). RRS:tStO3kl. Bergsråds titel 1918.

TAB 6

Edvard Viktor Eugen, finsk friherre (son av Johan Fridolf Mikael, finsk friherre Hisinger, Tab. 5), född 1832-07-16 Fagervik Student i Helsingfors 1850-12-14. Filosofie kandidat därst. 1855-04-25 och promov. filosofie mag. 1857-05-29. Filosofie hedersdoktor vid promotionen i Helsingfors 1882-05-31. LLA 1887. Död 1904-10-23 på Fagervik och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven å Fagerviks kyrkogård. Han ärvde efter faderns död 1883 nämnda egendom. Ägde därjämte Brödtorp i Pojo socken 1858–1899. Gift 1858-06-20 i Helsingfors med hovfröken, friherrinnan Constance Johanna Ramsay, född 1837-12-02, död 1925-03-17 på Fagervik, dotter av generalen Anders Edvard Ramsay, finsk friherre Ramsay, nr 40, och hans 1:a fru Constance Vilhelmina Reuterskiöld. Hon ägde efter mannens död Fagervik, först ensam till 1909, sedan tillsammans med döttrarna.

Barn:

 • Alexandra Constance Johanna, finsk friherrinna, född 1863-09-04 på Brödtorp. Äg. tillsammans med systrarna Fagervik. Gift 1884-02-06 i Helsingfors med överstelöjtnanten (finska friherren) Gustaf Adolf Constantin Gripenberg, född 1854, död 1918.
 • Constance Maria, finsk friherrinna, född 1865-06-04 på Brödtorp. Gift 1885-05-25 på Fagervik med kaptenen och överkassören Christer Ludvig Edvard Jägerskiöld, adopt. finsk friherre Hisinger-Jägerskiöld, född 1856, död 1924.
 • Eugenia Linnea, finsk friherrinna, född 1867-08-25 på Brödtorp. Gift 1889-06-25 på Fagervik med guvernören i Nylands län, generalmajoren vid ryska generalstaben, senatorn och geheimerådet Hjalmar Georg Palin i hans 2:a gifte, född 1848-07-12 död 1907-11-21 i Helsingfors.
 • Sylvia Margareta Vivika, finsk friherrinna, född 1872-03-30. Gift 1891-09-17 på Fagervik med professorn, filosofie doktorn Axel Krister Edvard Leonard Jägerskiöld, född 1867.

Första adopterade ättegrenen.


TAB 7

Johan Vilhelm Hising (son av Carl Hising, Tab. 1), född 1685-07-10. Kom i tjänst 1704. Underofficer vid garnisonsregit i Göteborg. Sekundfänrik vid Kalmar regemente 1706-05-02. Premiärfänrik därst. s. å. 28/6. Löjtnant 1708-05-03. Avsked 1723-11-15. Kaptens karaktär 1724-05-16 med rang från 1723-08-26. Bruksägare. Död 1751-06-08. 'Han blev vid Poltava fången och förd till Tobolsk i Sibirien, därifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet. Han köpte 1723-01-29 av de Bildsteinska arvingarna Fagervik, Billnäs och Skogby med underlydande i Ingå, Pojo och Tenala snr med brodern Mikael som bolagsman och 1751-04-06 Esbo gård i Esbo socken. Gift 1719-12-08 i Tobolsk under ryska fångenskapen med Maria Christina Licin, dotter av överstelöjtnanten Erik Licin och Ester Elisabet Andersson.

Barn:

 • Carl Hising, adlad och adopt. Hisinger, född 1738. Vice president. Död 1805. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Hising, adlad och adopt. Hisinger (son av Johan Vilhelm Hising, Tab. 7), född 1738-11-21 på Fagervik. Student i Åbo 1754. Auskultant i Åbo hovrätt 1756-05-04. e. kanslist därst. 1757-02-17. Hovsekreterares titel 1758-07-15. Vice notarie i nämnda hovrätt 1759-07-11. Kanslist därst. 1765-06-25. Notarie 1770-07-06. Advokatfiskal 1773-07-15. Assessor 1775-05-30. Assessor i Vasa hovrätt s. å. 27/6. Hovrättsråd därst. 1778-08-27. Adlad och adopt. 1784-09-06 på sin kusin, bergsrådet Johan Hisingers adl. namn och nummer, nr 2002 (introd. 1788). Ledamot i konungens högsta domstol5 1793-05-01–1796-11-01. RNO5 1794-11-20. Vice president i Vasa hovrätt 1802-03-30. Död 1805-09-10 i Vasa och där begraven. Gift 1767-01-08 i Åbo med Anna Magdalena Bremer, född 1747-07-22, död 1769-07-12 och begraven s. å. 15/7 i Åbo domkyrka, dotter av handlanden i Åbo, rådmannen Jakob Bremer och Margareta Josefsdotter Pipping.

Barn:

 • Jakob Vilhelm, född 1767. Senatsledamot. Död 1843. Se Tab. 9.
 • Carl Robert, född 1769-05-29 i Åbo6. Fänrik vid Österbottens regemente 1787-10-09. Död 1788-07-22 i Vasa.

TAB 9

Jakob Vilhelm (son av Carl Hising, adlad och adopt. Hisinger, Tab. 8), född 1767-10-16 i Åbo6. Student i Åbo 1782-01-23. Auskultant i Åbo hovrätt 1785-06-14 och tillika i Vasa hovrätt s. å. 19/8. Kanslist i Vasa hovrätt 1786-10-06. Extra ordinarie kanslist i justitiekanslersexpeditionen 1790-11-23. Notarie i Vasa hovrätt 1793-02-15. Kanslist i justitiekanslersexpeditionen s. å. 6/11. Assessor i Vasa hovrätt 1794-03-07. Lagman i Kymmenegårds lagsaga 1795-11-17. Ledamot av kommittén för finska ärenden i S:t Petersburg 1811-11-07. Ledamot av regeringskonseljens, sedermera kejs. senatens för Finland justitiedepartement 1812-09-18. RRS:tAO2kl 1814-09-07. Statsråd 1817-06-11. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 141 bland adelsmän. Verkligt statsråd 1822-08-08. RRS:tV1O3kl 1826-09-03 och S:tAO1kl 1829-05-03. Entledigad från ledamotsbefattningen i senaten 1831-05-31. Död 1843-08-03 Kurtby Han ägde Ekstensholm i Åbo skärgård 1819–1840. Gift 1798-12-20 Karsby

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1800. Överstelöjtnant. Död 1846. Se Tab. 10.
 • Constance Augusta, född 1801-05-01 på Königstedt i Helsinge socken, död där 1841-01-02. Gift 1825-03-08 i Helsingfors med kaptenen vid finska jägarregementet Carl Gustaf Ullner i hans 1:a gifte, född 1796-08-24 död 1849-04-19 i Helsingfors.
 • Johan Vilhelm, född 1803-11-02 på Königstedt. Page vid pagekåren i S:t Petersburg. Löjtnant vid Koporska jägarregementet. Transp. till Nevska infanteriregementet 1832-03-11. Död ogift 1833 eller 1834 i Ryssland.
 • Robert Axel, född 1805. Senator. Död 1859. Se Tab. 12
 • Carl Adolf, född 1806-03-26 på Königstedt, död där s. å. 28/3.
 • Ett barn, dödfött 1807-03-03.
 • Fredrik Adolf, född 1811-08-07 på Königstedt. Student vid universitetet i Moskva på 1820-talet och i Helsingfors 1828-02-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1832-12-20. E. notarie därst. 1833-04-29. Extra ordinarie kopist i senatens justitiedepartement s. d. Kopist vid generalguvernörskansliet i Finland 1833-12-31–1835-01-11. Vice häradshövding 1837-12-20. Arkivarie vid kejsarens kansli och statssekretariatet för Finland i S:t Petersburg 1839-07-31. Registrator därst. 1841-11-12. Andre expeditionssekreterare 1845-04-03. Referendariesekreterare i senatens för Finland justitiedepartement 1850-01-16. Tjänstledig från 1852-10-01. Avsked 1856-01-16. Död barnlös 1860-10-15 i Berlin. Gift 1856-09-14 i Potsdam med Regina Charlotta Adrian, född 1823-09-07 i Stockholm, död 1908-07-09 i Helsingfors.

TAB 10

Carl Gustaf (son av Jakob Vilhelm, Tab. 9) född 1800-01-28 Åminne Student i Åbo 1815. Sergeant vid 1. finska infanteriregementet 1819-10-06. Fänrik därst. 1820-06-25. Underlöjtnant 1821-02-16. Adjutant hos divisionschefen för finska militären 1822-08-11. Löjtnant 1824-08-02. Transp. till livgardets finländska regemente med fänriks grad 1825-04-06. Avsked från adjutantsbeställningen s. d. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1826-12-18. Löjtnant därst. 1828-04-06. Bevistade polska upprorets kuvande 1831 och 1832 och erhöll medaljen för Warschaus stormning samt polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. RRS:tAO3kl m ros 1831-07-07 och S:tV1O4kl m ros s.d. Guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet s. å. Stabskapten 1832-02-09. Major vid Petroffska infanteriregst 1833-03-23. Överstelöjtnants avsked 1834-01-27. Adjoint hos inspektören för lotsverket i Finland 1835-06-13. Lotsmajor i Åbo lotsfördelningsdistrikt 1837-02-07. Död 1846-03-30 i Helsingfors. Gift 1839-05-29 Monikkala

Barn:

 • Augusta Vilhelmina Helena, född 1840-03-21 i Helsingfors, död 1897-03-15. Gift 1861-01-30 på Monikkala med kaptenen vid 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljonen, direktören för Föreningsbankens i Finland kontor i Tavastehus Carl Anton Jakob Bollfras, född 1828-02-29 i Åbo, död 1894-05-28 i Reichenhall.
 • Aina Constance Aglaë, född 1843-02-03 i Helsingfors, död ogift 1899-03-30 i nämnda stad.
 • Axel Edvard, född 1845. Kapten. Död 1913. Se Tab. 11

TAB 11

Axel Edvard (son av Carl Gustaf, Tab. 10), född 1845-01-27 i Helsingfors. Underofficer vid 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljonen 1861-10-29. Transp. till Petroffska infanteriregementet 1864-06-30. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors. Fänrik vid sistnämnda regemente 1864-11-12. Underlöjtnant därst. 1866-07-20. Transp. till 11. turkestanska linjebataljonen 1867-09-27. Bataljonskassör 1869-01-13. Löjtnant 1870-08-23. Stabskapten 1871-10-22. Bevistade s. å. krigsoperationerna mot taratsjiner och dunguner och blev därunder sårad s. å. 7/6. RRS:tStO3kl m sv o ros 1872-10-21. Transp. till 1. turkestanska linjebataljonen 1873-02-02. Kaptens avsked 1875-11-07. Återflyttade till Finland och bosatte sig på sin egendom Monikkala i Janakkala socken, vilken han sedermera försålde. Död 1913-11-29 i Helsingfors. Gift 1880-02-20 i nämnda stad med Alexandra Usjakov, född där 1849-08-22, dotter av handlanden Alexander Usjakov och Anna Feodorovna Sjuvalov.

Barn:

 • Axel Gustaf Montegur, född tvilling 1884-12-26 i Kivinebbs socken. Utexaminerad från industriskolans i Helsingfors kemiska avdelning 1906-04-03. Diplomingenjörsexamen i teknisk kemi vid polytekniska institutet i Köthen 1911. Assistent hos tekniska ledaren för Nokia bruk i Birkkala socken. Död ogift 1917-08-17 på Nokia genom olyckshändelse vid förevisande av en elektrisk motor.
 • Herbert Adolf Edvard, född tvilling 1884-12-26 i Kivinebbs socken. Student i Helsingfors 1906-05-14. Ingenjörsexamen vid tekniska högskolans i Helsingfors avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1912-01-22. Extra ingenjör vid överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland 1913-02-25. Biträdande byråingenjör vid nämnda överstyrelses avdelning för statens järnvägsbyggnader 1918-10-14. Yngre ingenjör vid nämnda överstyrelse 1919-03-18. Avsked s. å. 2/7. Ingenjör vid finska statens vattenkraftskommitté i Helsingfors. Ånyo yngre ingenjör vid ovann. överstyrelse 1922-04-06. T. f. äldre ingenjör 1927-07-22. Gift 1926-08-07 i Åbo med Hanna Viitanen, född 1904-03-05 i Parkano, dotter av affärsmannen Paul Viitanen och Agnes Wahlquist.

TAB 12

Robert Axel (son av Jakob Vilhelm, Tab. 9), född 1805-03-23 Königstedt Student i Åbo 1820-06-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1825-06-22. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement s. å. 8/8. Vice häradshövding 1831-06-21. Kopist i senatens justitiedepartement 1832-11-10. Häradshövdings n. h. o. v. 1833-11-13. Kanslist 1837-01-31. Protokollssekreterare 1838-05-02. Referendariesekreterare 1845-02-07. Ledamot av riddarhusdirektionen i Finland 1848-05-24. Ledamot av senatens justitiedepartement 1851-04-16. Avsked från referendariesekreterarebefattningen s. d. Statsråd 1854-03-04. Överflyttad till senatens ekonomidepartement s. å. 5/12. Återflyttad till justitiedepartementet 1855-11-21. RRS:tAO21d s. å. 20/12. Senator 1857-11-28. Död 1859-07-08 i Åbo. Gift 1835-10-04 med hovfröken hos kejsarinnan av Ryssland, friherrinnan Emilia Henrietta Rotkirch, född 1810-01-03 Storby

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1836-07-28 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Avgick utan avslutad kurs 1853-08-07. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1856-02-03. Underfänrik därst. Fänrik 1856-02-03. Underlöjtnant 1857-04-09. Löjtnant 1860-04-15. Stabskapten 1866-04-08. Avsked med gardeskaptens grad 1870-03-28. Pressombudsman i Helsingfors 1880. Död barnlös 1887-01-13 i nämnda stad. Han ägde Kulla gård i Strömfors socken 1871–1878. - Gift 1865-11-23 i Helsingfors med Catharina Elisabet (Elise) Munck af Fulkila, född 1844-11-13 i Helsingfors, död 1917-02-20 på villa Fridhem under Billnäs i Pojo socken, dotter av referendariesekreteraren, prokuratorsadjointen Knut Emil Robert Munck af Fulkila, och Catharina Augusta Charlotta von Born.
 • Robert Emil, född 1838. Hovrättsråd. Död 1889. Se Tab. 13.
 • Gustaf Mauritz, född 1840-01-07 i Helsingfors, död 1841-09-22.
 • Augusta Matilda, född 1841-01-07 i Helsingfors, död ogift 1902-05-06 i nämnda stad.

TAB 13

Robert Emil (son av Robert Axel, Tab. 12), född 1838-03-04 i Helsingfors. Student därst. 1855-02-09. Auskultant i Viborgs hovrätt 1860-02-09. E. kanslist därst. s. å. 15/6. Vice häradshövding 1862-06-14. Kanslist i nämnda hovrätt 1864-03-23. Aktuarie därst. 1867-09-28. E. fiskal 1869-05-31. Notarie s. å. 21/9. Assessor 1870-08-19. Hovrättsråd 1880-07-14. RRS:tStO2kl 1882-04-09 och S:tAO2kl 1889-04-04. Död 1889-12-17 i Viborg. Gift 1876-04-26 med Alexandra Adelaide (Adda) Thesleff, född 1845-01-24 i Helsingfors, död där 1922-12-17 och begraven i Viborg, dotter av generalen av infanteriet Alexander Amatus Thesleff, finsk adelsman, nr 182, och Johanna Maria Helsingius.

Barn:

 • Robert Johan, född 1878-01-09 i Viborg, död där 1884-03-01.
 • Johanna Emilia, född 1882-02-22 i Viborg, död ogift 1910-07-07 i nämnda stad.

TAB 14

Fridolf (son av Robert Emil, Tab. 13), född 1885-12-04 i Viborg. Student i Helsingfors 1904-06-06. Med. kandidat 1908-05-29. Med. licentiat 1914-01-31. Assistentläkare å allm. sjukhuset i Helsingfors s. å. Hälsovårdsinspektör i nämnda stad 1918. Förste stadsläkare därst. 1920-02-05. Gift 1909-05-15 i Viborg med Hedvig Aminoff, född 1885-02-06 i nämnda stad, dotter av översten Adolf Peter Johannes Aminoff, och Anna Maximiliana Adlercreutz B.

Barn:

 • Cecilia Johanna Margareta, född 1920-07-17 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • Robert Adolf, född 1922-09-29.
 • Maria Christina, född tvilling 1924-05-18.
 • Anna Magdalena, född tvilling 1924-05-18

Andra adopterade ättegrenen.


TAB 15

Vilhelm Hising (son av Mikael Hising, Tab. 2), född 1731-11-21. Brukspatron på Skinnskattebergs och Baggå bruk, båda i Västmanlands län. Död 1780-01-09. Gift 1757-03-22 med Barbara Catharina Fabrin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745 med bergsfogden Erik Eriksson Montan, född 1718, död 1753-04-15)3, född 1728-07-24, död 1780-05-22, dotter av lektorn i Karlstad Johan Fabrin och Anna Öhrstedt.

Barn:

 • Vilhelm Hising, adlad och adopt. Hisinger, född 1766, död 1852. Se Tab. 16.

TAB 16

Vilhelm Hising, adlad och adopt. Hisinger (sonav Vilhelm Hising, Tab. 15), född 1766-12-23. Adlad 1784-09-06 jämte sin faders kusin, vice presidenten Carl Hising och med honom adopt. på sin faders. en annan kusins, bergsrådet Johan Hisingers adl. nummer, nr 2002 (introd. 1788). Auskultant i bergskollegium3 1785-12-09. Brukspatron på Skinnskatteberg, Baggå m. fl. bruk. LVA 1804-02-22. RNO 1825-05-11. KVO 1846-11-23. Död 1852-06-28 på Skinnskatteberg utan söner och slöt således själv sin ättegren. Framstående kemist och fysiker samt har av trycket utgivit ett flertal vetenskapliga arbeten. Över honom lät vetenskapsakademien slå en medalj 1859. Gift 1788-04-08 i Stockholm med sin kusins dotter, friherrinnan Anna Märta Eleonora Taube af Odenkat, född 1766-05-11, död 1845-07-13, dotter av översten, friherre Carl Taube af Odenkat, och Margareta Charlotta Bergenskjöld.

Barn:

 • Charlotta Vilhelmina, född 1789-02-15, död ogift 1872-01-27 i Stockholm.
 • Sofia Eleonora, född 1791-06-21, död 1845-02-21 i Arboga. Gift 1812-10-16 med sin både kusin och syssling, bergsrådet och brukspatronen Detlof Heijkenskjöld,. nr 1983, i hans 2:a gifte, född 1780, död 1831.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: