:

Ållongren i Finland nr 115

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ållongren i Finland nr 115

Gammal finsk frälsesläkt, introd. 1625.

Ätten utdog i Finland på svärdssidan 1806, men från en medlem av släkten påstås härstamma den ännu i Ryssland fortlevande släkten Ollongren, som i början av innevarande århundrade representerades av kommendanten på Sevastopol Vladimir Ollongren.

Ållongren i Finland A11500.png

TAB 1

Olof i Pepot i Borgå socken.

Barn:

TAB 2

Henrik Olofsson (son av Olof i Pepot, tab 1). Nämnes 1480 i Pepot, vilken gård han ägde till hälften. Gift med en dotter till Nils Larsson i Hindhår.

Barn:

 • Ögerd. Gift med Anders Tordsson, som löste Hindhår på sin hustrus vägnar.

TAB 3

Nils Olofsson (son av Olof i Pepot, tab 1), i Pepot i Borgå socken, vari han ägde hälften. Var länsman 1480 och levde ännu 1489. Gift med Ragnhild Bengtsdotter, dotter av Bengt Olofsson (Dufva i Finland) och Katarina Danske.

Barn:

TAB 4

Per Nilsson (son av Nils Olofsson, tab 3), till Pepot. Skiftade arv med sina svågrar efter svärmodern 1532 och fick på sin andel Rikala i Halikko socken och Masslaks i Pernå socken. Torde varit död före 1545-08-05, då hans hustru klagade över åverkan på Pepots fiskevatten. Gift före 1532 med Cecilia Engelbrektsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Matts Larsson i Sarvlaks (Creutz)), levde 1555, dotter av frälsemannen Engelbrekt Larsson till Isnäs och Margareta Tuvesdotter, av dansk adel.

Barn:

 • Ture Persson, till Pepot, som han erhöll i syskonskifte 1556-11-28. Stallmästare vid Raseborg 1558. Råkade i onåd hos konung Erik för ohörsamhet, men blev benådad 1562 på hertig Johans förbön. Erhöll förläning i Pyttis' socken 1571-02-11. Död 1575. Gift med Brita Fleming i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1579 med slottsfogden på Tavastehus Sten Gustafsson Fincke, av finsk uradel, halshuggen 1599-11-10 i Åbo), dotter av befallningsmannen Peder Fleming och Karin Sparre.
 • Anna Persdotter. Gift med amiralen Hans Larsson (Björnram), av adl. Isnässläkten, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1567-01-13 med Ingeborg Boije i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1577-12-15 med ståthållaren på Nyslott Gödik Gustafsson Fincke, av finsk uradel, i hans 1:a gifte, död 1617], död 1580, dotter av ståthållaren Nils Boije (af Gennäs) och Brita Kristersdotter (Horn af Kanckas), död 1571.
 • Ragnhild Persdotter, levde 1573, men död före 1582-12-04. Gift med fogden Johan Olofsson (Stålarm), död före 1593.

TAB 5

Nils Persson (son av Per Nilsson, tab 4), till Gammelbacka i Borgå socken samt ägde genom sitt gifte Kivis i Nagu socken och Västis i Sagu socken. Fogde över Borgå län 1553–1555. Anklagad för oriktig räkenskap och dömd till döden av borgrätt i Åbo 1556-12-18. Benådad men avsatt. Död 1573 före 28/7, då hans änka nämnes. Gift med Hebla Månsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1577 med fältöversten Nils Olofsson till Meldola, adlad 1563, avrättad 1599), levde 1594, dotter av väpnaren Måns Nilsson (Stiernkors) och hans 1:a fru Karin (Starck?).

Barn:

 • Måns Nilsson. Slottsloven. Död före 1618. Se Tab. 7
 • Cecilia Nilsdotter, till Kivis, begraven 1598. Gift med ryttmästaren Åke Bengtsson Örnflycht (nr 84) i hans 1:a gifte, död 1604.

TAB 6

Per Nilsson (son av Nils Persson, tab 5), till Haiko i Borgå socken. Levde 1588. Död 1594 före 13/8. Gift med sin fränka Hebla Månsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1597 med ryttmästaren Åke Svantesson Stålarm, i hans 1:a gifte, död 1629), död omkr. 1616, dotter av Måns Larsson (Ållongren i Finland) och Ebba Henriksdotter Risbit, av finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Nils Persson Ållongren, till Haiko. Introd. på ättens vägnar 1625 under nr 87, vilket nummer sedan ändrats till 115, försummade riksdagen 1633 »utan rättmätig excuse». Död ogift.
 • Hebla Persdotter Ållongren, levde änka 1647-02-00. Gift med majoren Lydik Mattsson, adlad Grönfelt, död 1629.

TAB 7

Måns Nilsson (son av Nils Persson, tab 5), till Gammelbacka i Borgå socken. K. m:ts småsven 1588. I slottsloven på Nyslott 1596. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl i Åbo 1602. Mönstrade ryttare i Borgå län 1604. Förordnad att rannsaka i östra Nyland om klagomålssaker med fogdarna 1606. Levde 1616. Död före 1618. Gift 1595-03-02 på Sunnäs i Ulvsby socken, då han gav Gammelbacka med Karby i Borgå socken och en gård i Borgå stad i morgongåva, med Ingeborg Gustafsdotter, dotter av riksrådet Gustaf Gödiksson Fincke, av finsk uradel, och Märta Stensdotter (Jeppe Perssons ätt)

Barn:

 • Johan Ållongren. Ståthållare. Död 1651. Se Tab. 8.
 • Hebla Månsdotter. Gift 1614 med assessorn Hieronymus von Birckholtz, natural. von Birckholtz, född 1595, död 1639.
 • Margareta Månsdotter, levde 1650. Gift med slottshauptmannen Casper Reiher, en av stamfäderna för adliga ätten Reiher, död 1647 eller 1648.
 • Elisabet Månsdotter, död 1659-04-00 på Viitaila i Asikkala socken. Gift med korpralen Matts Tönnesson, adlad Creutzhammar, död omkr. 1650.

TAB 8

Johan Ållongren (son av Måns Nilsson, tab 7), till fädernegården Gammelbacka, som han försålde 1627, samt Paaso i Heinola socken och Juva i S:t Mårtens socken, som han erhöll genom sitt gifte. Förordnad vid riksdagen 1633 att jämte andra av adeln resa konungens lik till mötes och ledsaga det in i riket. Bevistade även riksdagarna 1634, 1635, 1640 och 1647. Assessor i Dorpats hovrätt 1638–1648. Tillika ståthållare på Narva en tid 1638 och på Nyslott 1639. Ränte- och proviantmästare vid Nyen 1650-09-18. Död 1651-12-00 i Narva. Han erhöll 1649-09-14 i donation fyra hemman i Tuusjärvi i Heinola socken, vilka bebyggdes till säteri, och tio hemman i Sysmä socken5, å vilken donation sonen Gustaf erhöll konfirmation5 1668-11-03. Gift 1620-03-06 på Yläne i likanämnd socken, då han gav Gammelbacka i morgongåva, med sin systers svägerska Hebla von Birckholtz, som levde änka 1652, dotter av hovjunkaren Hieronymus von Birckholtz och hans 1:a fru Anna Fleming.

Barn:

 • Evert Johan, till Paaso. Kornett. Ihjälskjuten på allmän landsväg vid Paaso av sin dräng. Barnlös. Gift med Catharina de la Motte, som levde 1688, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med regementskvartermästaren Christian Magnus von der Pahlen, död omkr. 1694), dotter av majoren Carl de la Motte, natural. de la Motte, nr 380, och Gertrud von Engelhard.
 • Peter. Begick dråp 1653 och rymde samt avhördes ej efter 1654.

TAB 9

Magnus (son av Johan Ållongren, tab 8), till Ilmoila i Hauho socken. Kapten. Bevistade riksdagen 1647. Ihjälslog en bonde och rymde ur landet, men återkom 1652 med drottning Christinas lejdebrev. Levde 1661 men död före 1663. Gift före 1647 med Hedvig Catharina von Blix i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Frans de la Motte, död 1645. Gift 3:o 1663 kort efter 30/5 med majoren Casper Fredrik Knorring, i hans 3:e gifte, född 1614, död 1666), levde änka 1696, dotter av Olof von Blix och Anna von Dücker.

Barn:

 • Hebla, död på Ilmolla och begraven 1701-04-17 i Hauho kyrka. Gift före 1669 med korpralen Nils Nilsson Granberg, död 1683.
 • Catharina Christina, död 1717-09-19 i Stockholm. Gift med fänriken vid Åbo läns infanterireg, med kaptens avsked Otto Vilhelm von Dittmar.

TAB 10

Gustaf (son av Johan Ållongren, tab 8), till Tuusjärvi i Heinola socken. Deltog i riksdagen 1649. Korpral vid M. G. De la Gardies livregemente 1654. Kvartermästare därst. 1656. Kornett vid Glasenaps regemente 1657. Löjtnant därst. 1658. Regementskvartermästare s. å. Ryttmästare vid Viborgs kavalleriregemente 1676-03-17. Svårt sårad i slaget vid Lund s. å. 4/12. Ryttmästare vid karelska dragonregementet s. å. 24/12. Major 1677-07-21. Död 1692 på sitt boställe Tuusmäki i Rantasalmi socken och begraven i Heinola kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med sin broders svägerska Margareta de la Motte, som levde 1676, dotter av majoren Carl de la Motte, och Gertrud von Engelhard. Gift 2:o med N. N. Sölfverarm, dotter av korpralen Erik Sölfverarm, av finsk frälsesläkt, och hans 1:a fru Beata Margareta Gyllenhierta.

Barn:

 • 1. Gustaf Fredrik, född 1660. Kapten. Död 1710. Se Tab. 22
 • 1. Hebla Elisabet, flyttade till Livland 1725. Gift 1697-12-13, då hon fick Luhtiala rusthåll vid Tavastehus i morgongåva, med löjtnanten vid Tavastehus läns kavalleriregemente Christer Ruuth i hans 2:a gifte (gift 1:o före 1683 med Magdalena Silfverharnesk, dotter av kommendanten Mattias Eriksson, adlad Silfverharnesk, och Sabina von Nitzel), död 1715.
 • 1. Margareta, levde änka 1723 i Leppävirta socken. Gift före 1686 med kaptenen vid Viborgs kavalleriregemente Christoffer Böllia, av en finsk ointrod. frälsesläkt, död före 1721.

TAB 11

Carl (son av Gustaf, tab 10). Fänrik vid Viborgs kavalleriregemente. Stupade 1700-11-20 i slaget vid Narva. Gift med Anna Catharina von'' Nandelstadt, död 1747-05-17 i Rautjärvi socken, 78 år gammal. Dotter av kaptenen Elias von Nandelstadt, av en adlad men ej introd ätt, och Maria Goës.

Barn:

 • Bernt Johan. Fänrik vid Österbottens regemente 1718 och deltog i tåget över norska fjällen.
 • Två barn, levde efter fadern.

TAB 12

Carl (son av Carl, tab 11). Var korpral 1725, då han blev gästgivare i Joutseno kyrkoby. Fick sig 1733 upplåtet ett kronohemman i Jäuhiälä by i Joutseno socken, som hans morfader kapten Elias von Nandelstadt förr innehaft. Flyttade 1738 till Niskapietilä i Rautjärvi socken. Död där 1778-12-07, 86 år gammal. Gift 1:o 1732-10-03 i Säminge med Christina Pistolekors, född 1709-05-15 Aholax Död 1746-12-28 i Rautjärvi socken. Dotter av översten Adam Pistolekors, och Gertruda Magdalena von Schwengelm. Gift 2:o 1750-02-20 i S:t Andreae socken med Maria Punderus i hennes 2:a gifte (Sannolikt dotter till kyrkoherden i Jääskis Thomas Punderus och gift 1:o med hantlangaren vid garnisonen i Willmanstrand Johan Matheen, från vilken hon blev skild 1738-07-19.), levde änka 1782. Gift 3:o 1756-09-03 i Rautjärvi med Sofia Elisabet Hammerman. Dotter till kapellaren i Rautjärvi Johan Hammerman och Elisabet Katarina Stråhlman.

Barn:

 • 3. Johan Gustaf, född 1757-07-28 på Niskapietilä, Rautjärvi socken. Lantmätare. Död omkr. 1826. Se Tab. 12A.
 • 3. Carl Fredrik, född 1758-11-08 på Niskapietilä, Rautjärvi socken. Anställd vid lantmäteristaten i Viborgslän 1773-09-01[7].
 • 3. Peter Abraham Ollongren, född 1760. Kollegieråd. Död 1826. Se Tab. 12B.
 • 3. Ulrik, född 1762-07-28 på Niskapietilä, Rautjärvi socken. Kretskirurg i Villmanstrand. Död 1792-06-29. Se Tab. 12C

TAB 12A

Johan Gustaf (son av Carl, tab 12), född 1756. Elev vid lantmäteristaten i Viborgs län7 1774-02-01. Revisionslantmätare i Viborgs län. Avsked (före 1815). Död omkr. 1826. Gift med borgardottern Kellberg, född 1752, död omkr. 1822.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1786. Ägde Ryöni hemman i Rautjärvi kyrkby. Död ogift i början av 1850-talet.
 • Marie Helena, född 1788-07-08, död 1865-02-27. Gift 1:o 1839 med sockensvarvaren Luukkoin, död 1840. Gift 2:o 1844 med sockensvarvaren Anders Bosten (Puustin) i hans 1:a gifte, född 1819-12-01, död 1872-06-15.

TAB 12B

Peter Abraham Ollongren (son av Carl, tab 12), född 176-09-04 på Niskapietila, Rautjärvi socken. Var stabskirurg i viborgska guvemementet 1797. Kollegieråd. Död 1826-03-16 i Viborg. Gift med Hedvig Weckling, född 1758. Död 1836-02-23 i Kaukola kapell, dotter av mantalskommissarien Abraham Weckling och Hedvig Ahlqvist.

Barn:

 • Hedvig Helena, född 1790-08-24.
 • Sofia Christina, född 1792, död 1882 i Keksholm. Gift med juveleraren i S:t Petersburg Anders Gottfrid Ring, född 1774-05-03 i Fredrikshamn.
 • Paul Alexander, född 1799-04-10 i Viborg.

TAB 12B:1

Peter Abraham (son av Peter Abraham, tab 12B), född 1794-04-27. Major och chef för 8. finska linjebataljonen 1837-01-02. Överstelöjtnant 1840-01-07. RRS:tStO3kl. RRS:tAO3kl 1846-01-16. Överste 1849-02-24. Avsked s. å. 8/4. Död 1854-08-21 på sin egendom Langansböle rusthåll invid Ekenäs. Gift 1:o 1828-01-24 i Tavastehus med Agata Vilhelmina Sundberg, född 1810-04-28 i nämnda stad, död 1846-12-17 i Ekenäs, dotter av färgeriägaren Henrik Karsten Sundberg och Christina Berg. Gift 2:o 1849-05-24 med Johanna Fredrika Sidensnöre, född 1814, död 1905-01-17 i Helsingfors, dotter av militärläkaren, hovrådet Carl Sidensnöre och Maria Christina N. N.

Barn:

 • 1. Laura, född 1831-09-05, död 1833-10-10.
 • 1. Elisabet Vilhelmina Jakobina, född 1835-03-13 i Ekenäs, död 1905-06-10 i Helsingfors. Gift 1860-01-18 med medicinalrådet och arkiatern Johan Isak Björksten, född 1828-12-15 i Lovisa, död 1912-03-04 i Helsingfors.
 • 1. Nikolai Vladimir, född 1838-01-27 i Ekenäs. Kadett i finska kadettkåren 1850, i junkarskolan i Helsingfors 1852. Underfänrik i 14. finska linjebataljonen. Fänrik vid konungens av Preussen grenadjärregemente 1855-11-03. Transp, till arsamoska dragonregementet 1859-08-31. Löjtnant därst. s. å. 22/12. Sist major i rysk tjänst. Död ogift 1894.

TAB 12B:1A

Constantin (son av Peter Abraham, tab 12B:1), född 1828-11-09. Kadett vid finska kadettkåren i Fredrikshamn. Fänrik vid 8. orenburgska linjebataljonen 1848-06-25. Transp. till 3. orenburgska linjebataljonen s. å. 22/12, till butyrska infanteriregementets reservbataljon 1849-10-09. Underlöjtnant därst. 1850-08-03. Löjtnant 1853-07-13. Underlöjtnant vid 2. kadettkåren 1855-12-22. Löjtnant därst. 1857-04-29. Transp. till 1. kadettkåren 1863-09-04. Kapten 1865. Transp. till jekaterinoslavska livgrenadjärregementet 1867. Sist överste. Död 1874-01-29 i S:t Petersburg. Gift med Alexandra Petrovna Okonisjnikov.

Barn:

 • Peter, född 1858, död ogift.
 • Elisabet, född 1862. Gift med översten N. N. Sobelev.
 • Alexander, född 1869, död ogift.

TAB 12B:1A:2

Constantin (son av Constantin, tab 12B:1A), född 1860. Avdelningschef i handels- och industriministeriet i S:t Petersburg. Statsråd. Död 1920-02-21. Gift med Catharina Ivanov.

Barn:

 • Catharina, född 1889. Lärarinna i Leningrad.
 • Alexander, född 1891.
 • Jully, född 1893.
 • Constantin, född 1894, död s. å.
 • Nikolai, född 1896. Mördad 1917 i S:t Petersburg.
 • Mikael, född 1900. Var 1921 i Gallipoli.

TAB 12B:1A:3

Vladimir (son av Constantin, tab 12B:1A), född 1867. Överste. Stadskommendant i Sevastopol. Stadsprefekt i Baku 1910-12-00. Efter revolutionen bosatt i Marseille. Stadsprefekt i Baku 1916. Flydde 1920 till Marseille. Efter 1939 bosatt i Paris. Gift 1:o i Jekaterinburg med Claude Simonov, från vilken han blev skild 1914 (omgift med kaptenen Stevens från Australien, död omkring 1930), född 1874-10-26 i Jekaterinburg. Gift 2:o med Helena Kukuran död 1939 i Nizza.

Barn:

 • Nina, född 1899-07-01 i S:t Petersburg. Bosatt i Minsk i Vitryssland 1925. "Supposed to be transferred" till Charkov i Ukraina. Gift med Victor Shatilov. Militärflygare i rysk tjänst.

TAB 12B:1A:3A

Alexander (son av Vladimir, tab 12B:1A:3), född 1901-01-03 (09?) i Kiev, Ryssland. Stud. vid gymnasiet i Sevastopol till 1914. Sjökadett vid sjökrigsskolan i S:t Petersburg. Sjöofficersexamen i Singapore 1920. Vistades 1921 i Singapore. Tjänsteman på Java. Representant för Singer Sewing Machine Co i Thailand 1932. Gift 1926-12-15 på Java med Selma Hedwig Adele Jaeger från Nederländerna född 1901-02-20 i Dresden, Tyskland. Dotter av Carl Jaeger och Hedwig Borner.

Barn:

 • Alexander
 • Helene
 • Lydia
 • Tamara

TAB 12B:IB

Peter Alexander (son av Peter Alexander, tab 12B:1), född 1833 i Ekenäs. Underfänrik vid 19. finska linjebataljonen. Fänrik vid 18. bataljonen av samma trupper 1855-07-06. Transp. till 8. bataljonen 1857-06-02. Underlöjtnant 1859-07-25. Löjtnant 1863-05-02. Stabskapten vid petrovska infanteriregementet s. å. 28/11. RRS:tStO3kl 1865-11-23. Transp. till intendenturstyrelsen i petersburgska militärdistriktet 1866-08-00. Sist överste. Död 1898 i S:t Petersburg. Gift med Matilda Berd från England, död 1896.

Barn:

 • Constantin, död före 1921.

TAB 12B:1B:2

Nikolai (son av Peter Alexander, tab 12B:1B), född 1876. Kapten. Fången i Tyskland under världskriget 1914. Gift med N. N.

Barn:

 • Sinaida.
 • Margie, född 1908, död 1916.

TAB 12C

Ulrik (son av Carl, tab 12), född 1762-07-28 på Niskapietilä, Rautjärvi socken. Kretskirurg i Villmanstrand. Död 1792-06-29 Nygård Gift med Maria Elisabet Linbom. Dotter av häradshövdingen i Nyslotts och Jäskis domsaga Johan Cornelius Linbom och Hedvig Elisabet Schmidt.

Barn:

 • Karl Johan, född 1790-10-21 i Villmanstrand.
 • Gustaf Ulrik, född 1792-04-01 i Villmanstrand. Död 1792-08-27 i Jäskis socken.

TAB 22

Gustaf Fredrik (son av Gustaf, tab 10), till Tuusjärvi i Heinola socken. Född 1660-03-00. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Fältväbel därst. 1692-03-00. Fänrik. Löjtnant 1700-09-30. Konfirm.fullm. s. å. 22/10. Kapten vid Nylands infanteriregemente. Död 1710 i pesten i Riga. Gift med Barbara von Heideman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Anton Sahlsten), levde 1728.

 • Barn.
 • Gustaf, död i Riga i pesten.
 • Christoffer, död i Riga i pesten.
 • Göran, död i Riga i pesten.
 • Barbara, född 1700, död ogift 1728-10-19 och begraven i Heinola.
 • Jakob Fredrik, född 1706. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 23.
 • Anna Elisabet, född 1708-01-00, död 1750-10-24 i Sääminge socken. Gift 1737-09-03 i Heinola med Adam Pistolekors, född 1705, död 1757.

TAB 23

Jakob Fredrik (son av Gustaf Fredrik, tab 22), till Tuusjärvi i Heinola socken. Född 1706-07-25. Antagen till krigstjänst 1717. Kornett vid karelska dragonregementet 1741-09-29. Löjtnant. Död 1764-02-20 på Tuusjärvi. Han bevistade 1718 års norska fälttåg samt kriget i Finland 1741 och 1742. Gift 1:o 1731-07-17 med Juliana Charlotta von Essen af Zellie, död 1754-04-20, dotter av översten Odert Reinhold von Essen af Zellie, och Gertrud Elisabet Pistolekors. Gift 2:o 1755-12-26 med Gertrud Sofia Torwigge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1732-02-20 med löjtnanten Georg Reinhold von Essen af Zellie, född 1705, död 1752), född 1712-10-05, död 1789-11-11 på Paaso, dotter av majoren Torsten Torwigge, och Anna Maria Sprengtport.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1732-04-28, död 1738-01-04.
 • 1. Anna Charlotta, född 1733-08-03, död s. å. 19/8.
 • 1. Gertrud Elisabet, född 1734-07-31, död s. å. 21/10.
 • 1. Helena Charlotta, född 1736-04-20, död 1805-11-05 i Iittis socken. Gift 1:o 1758 med Carl Christoffer Heideman, född 1703, död 1767, en av stamfäderna för adl. ätten von Heideman. Gift 2:o 1771-10-15 i Iittis' socken med guvernementssekreteraren i Viborg Johan Gillis Tollet i hans 2:a gifte (gift 1:o med Eva Kreander, född 1741-03-13, död efter 1765), född 1741-10-29, död 1819-01-04 i Iittis.
 • 1. Georg Fredrik, född 1737-10-04, död 1738-01-03.
 • 1. Otto Fredrik, till Tuusjärvi. Född där 1739-01-23. Kadett vid finska kadettkåren 1755-03-01. Skaffare vid artilleristallstaten 1759-06-17. Foderherre därst. 1760-11-30. Styckjunkare 1762-02-01. Fänrik vid Tavastehus regemente s. å. 4/3. Löjtnant därst. 1778-04-29. Genom byte transp. till artilleriet 1780-04-12. Avsked s. å. 7/6. Död barnlös 1806-01-19 i Lovisa och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1765-12-01 med sin både kusin och styvsyster Anna Elisabet von Essen af Zellie, född 1732-02-20, död 1807, dotter av löjtnanten Georg Reinhold von Essen af Zellie, och Gertrud Sofia Torwigge.
 • 1. Georg Reinhold, född 1740-02-08. Död 1744-03-12.
 • 1. Anna Sofia, född 1741-04-20, död 1825-08-01, den sista av namnet. Gift 1:o 1770-09-09 med sergeanten vid Tavastehus infanteriregemente Didrik Bauman, född 1693-02-07, död 1774-05-02 på Tuusjärvi. Gift 2:o 1778-03-29 Kerisalo
 • 1. Maria Christina, född 1742-11-16, död 1824-03-01 i Lachtis by i Hollola socken. Gift 1766-03-18 med kaptenen Magnus Gustaf Hasselgren, född 1719-11-06, död 1778-05-12 Kalkkis 21
 • 1. Christian Adolf, född 1744-03-01, död s. å. 16/3.
 • 1. Johan Magnus, född 1745-03-01. Volontär vid Björnbergska regementet 1762. Sergeant därst. s. å. 16/10. Transp. till Savolaks jägarregemente 1770-09-21. Avsked 1774-07-16. Korpral vid lätta dragonkåren 1777-12-14. Avsked 1779-02-11. Kornetts n. h. o. v. s. å. 23/4. Levde 18004. Död ogift.
 • 1. Ulrika, född 1750-12-04, död s. å. 30/12.

TAB 24

Måns Nilsson (son av Nils Olofsson, tab 3), till Haiko vid Borgå, »varest han levde i 60 år». Död före 1517. Gift med Anna Ljungosdotter, som levde änka i 30 år, dotter av Ljungo Tidiksson till Haiko (Scheel) och Anna Andersdotter. Hon gav 1517 till Nådendals kloster för dottern Christinas uppehälle sitt morgongåvogods Askais i Lemo socken.

Barn:

 • Christina Månsdotter. Nunna i Nådendals kloster. Hon stod i brevväxling med sin morbroder domprosten i Åbo Påvel Scheel.

TAB 25

Lars Månsson (son av Måns Nilsson, tab 24), till Haiko, varest han levde i 40 år. Gjorde adlig rusttjänst 1537. Död omkr. 1540. Gift med Bengta Hansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1545 med fogden Erik Svensson [Ållon i Finland, nr 210], död 1565), död omkr. 1585, dotter av frälsemannen Hans Eriksson och Bengta Pedersdotter, av adliga Sjundbysläkten.

Barn:

 • Ljungo Larsson. Hovjunkare hos hertig Johan. Fången med hertigen på Åbo slott 1563-08-00. Förd till Stockholm och ställd inför konung Eriks nämnd och dömd till döden. Ogift avrättad 1563-09-00.

TAB 26

Måns Larsson (son av Lars Månsson, tab 25), till Haiko, på vilket gods han erhöll försvarelsebrev 1586-07-28. Död före 1592, då barnen gjorde arvskifte efter sina föräldrar. Gift efter 1562 med Cecilia Henriksdotter, död före 1592, dotter av slottsloveri Henrik Eriksson Risbit, adlad 1530, men ätten utdöd före riddarhusets inrättande, och Cecilia Jakobsdotter (Dufva i Finland).

Barn:

 • Hebla. Ärvde Haiko samt Gammelgård i Lampis socken 1592. Död omkr. 1616. Gift 1:o med sin frände Per Nilsson (Ållongren i Finland). Gift 2:o med ryttmästaren Åke Svantesson Stålarm, i hans 1:a gifte, död 1629.
 • Brita, ärvde Askais i Lemo socken m. m. 1592. Gift efter 1592 med fogden och slottsloven Salomon Joensson Piil, adlad 1594-07-12, den s. k. Jackarbysläkten (Piil eller Boga), utdöd före riddarhusets inrättande, i hans 1:a gifte, död 1615 på Viborg.

Källor

1Lk. 2Pt, Årg. 17, sid. 87. 3At (P). 4At (RA). 5KA., reduktionskollegii akt nr 167 (OA). 6Medd. av fru Gerda Björkstén, född Ramsay och frih. Tor Carpelan. 7Tjänsteförteckn. i länslantmäterikontoret i Viborg, medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.

J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: