:

Von Güntersberch nr 685

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON GÜNTHERSBERCH nr 685 †

Naturaliserad 1664-07-27, introd. s. å. Sannolikt utdöd.

I sin ansökan om naturalisation talar den sedermera adlade Christoffer Günthersberch om sin fader »Christoffer von Güntersbergh, som i många år låtit sig bruka uti konung Gustaf Adolfs och Sveriges rikes tjänst för en major» och blivit beneficerad med några gods i Livland6. Utan tvivel är denne identisk med den »Christoff Güntelberg», som 1626-07-31 fick i förläning Uddernhof i Ringens socken, vilket gods även innehades av den adlade. Riddarhusstamtavlan upptager emellertid felaktigt som ättens stamfäder en viss Nicolaus Günthersberch och en dennes föregivne son Joakim, vilka säkerligen äro en och samma person eller den »Jochim Niclaus Guntelberg», som 1625-10-04 förlänades med Kaugositz och Moisekatz, båda i Pölwe socken, Livland, och väl tillhörde samma släkt [Al.]. – Nedanstående Carl Gustaf hade en brorson Georg Ernst von Gift, som 1750 levde i Czloppa i Polen5, i vilket land ätten möjligen fortlever.


TAB 1

Christoffer Günthersberg till Uddernhof i Ringens socken, Livland, som han erhöll i förläning enligt Norrköpings besluts villkor 1626-07-31. Major.

Barn:

 • Christoffer Günthersberch, natural. von Günthersberch, till Moisekull i Nuggens socken, Pert och Uddern i Ringens socken, alla i Livland, samt Gärahov i Byarums socken, Jönköpings län. Född i Livland. Student i Dorpat4 1637-07-13. Volontär 1641. Överstelöjtnant för halländska regementet 1663-08-26. Natural. svensk adelsman 1664-07-27 (introd. s. å. under nr 685). Överste för skånska regementet1 1668-10-07. Överste för fördubblingen av ridderskapets och adelns rusttjänst i Sverige och Finland 1676-08-22. Överkommendant först i Halmstad s. å. 27/8, sedan i Narva s. å. 23/12. Generalmajor av infanteriet 1677-07-21. Död 1678-11-00 i Reval och begraven där s. å. 20/12, överförd till Sverige och 1679-01-16 nedsatt i Byarums kyrka, där epitafium över honom och hans hustru uppsattes. Gift med Brita Sofia Strömberg, död 1708-06-09 på Gärahov och begraven s. å. 9/12 i Byarums kyrka, dotter av borgmästaren i Jönköping Peder Gudmundsson, adlad Strömberg, och hans 2:a fru Catharina Törnsköld.

Barn:

 • Hans Christoffer. Kapten. Ihjälstucken i Hamburg. Gift med en dotter till majoren Johan Wolffelt, adlad Wolffelt, och Catharina Maidel.
 • Anders, 'den starke kallad'. Överstelöjtnant (?). Död ogift.
 • Anna Margareta, född 1663-09-16, död 1743-12-18. Gift 1685-11-16 i Jönköping hemligen hos sin mormor, fru Carin Törnsköld, varför hon blev häktad, men snart lösgiven, med generalmajoren Johan Otto von Vicken, till Moisekull, Uddern och Gärahov, född 1657-07-14, död 1750-09-01, farfader till herrarna von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, nr 830.
 • Carl Gustaf, volontär vid Makeléers regemente 1685. Volontär vid tyska livregementet till fot 1687-01-00. Fänrik därst. 1688-11-04. Löjtnant vid överste Gericks regemente 1696-04-06. Löjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 5/5. Sekundkapten vid Skaraborgs regemente 1700-04-30/. Premiärkapten därst. 1701-06-06. Livdrabant 1702-02-23. Vice korpral vid livdrabantkåren 1706. För duell dömd tjänsten förlustig 1707-04-27. Överstelöjtnant vid Bremiska dragonregementet 1711-09-28. Konfirm.fullm. 1712-03-07. Fången s. å. 27/8 vid Stade. Rymde 1713-04-00. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Död barnlös i Pommern. Gift med Anna Catharina Löwenheim.
 • Henrik Johan. Kapten vid Upplands stånddragonregemente 1702-03-15. Konfirm.fullm. 1705-05-25. Död 1705-07-16 av sina i träffningen vid Gemauerthof und-fångna blessyrer.
 • Elisabet. Gift med ryttmästaren Johan Fredrik Aminoff.
 • Jakob Fredrik, död utomlands.
 • Brita Sofia. Gift med sin kusin, generallöjtnanten (friherre) Hans Isak Ridderhielm, död 1709.
 • ?Otto Vilhelm, begraven 1682-08-12 i Jönköpings kyrka.

TAB 2

Per (son av Christoffer Günthersberch, natural. von Günthersberch, Tab. 1). Fänrik vid Erskines svenska regemente i Holland3 1688-09-26. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1696-05-04. Livdrabant 1700-04-03. Död 1701-03-27 av sina i slaget vid Narva undfångna 13 blessyrer. Gift med Vendela Catharina Stegman, levde 1694, dotter av översten Jakob Stegman, adlad Stegman, och Helena Rosenberg.

Barn:

 • Brita Catharina, levde änka 1753 och 1755 i Vrigstads socken, Jönköpings län. Gift med löjtnanten vid Jönköpings regemente Johan Limæus, född 1689 i Småland, död 1752.3
 • Carl Christoffer. Fänrik vid Södermanlands regemente 1717-10-25. Stupade ogift 1718-11-20 vid Fredrikshald i Norge.
 • Jakob, död 4 år gammal.

Källor

1At (RA). 2At (KrA). 3Lk. 4At (P). 5At (L)

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: