:

Von Törne nr 1857

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten VON Törne nr 1857

Adlad 1731-06-19, introd. s. å.

TAB 1

Peter Törne, adlad von Törne (son av Matts Hansson Törne, se adliga ätten Törnflycht, Tab. 5), född 1690-06-02. Volontär vid fortifikationen 1704-11-04. Förare vid livgardet 1706. Sergeant därst. 1707. Fänrik s. å. 23/11. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-09-00. Löjtnant 1722-06-19 med tur från 1719-01-02. Adlad 1731-06-19 (introd. s. d. under nr 1857). Major vid Nylands infanteriregemente 1737-06-20. Överstelöjtnant därst. 1747-04-16. RSO 1748-11-07. Överste för Tavastehus läns infanteriregemente 1752-04-14. Generalmajor 1764-02-08. Avsked 1765-12-13, men död redan s. å. 10/12 Gammelgård 1 Gift 1:o 1721-01-28 med Anna Barbara von Bogdanowitz, död 1744. Gift 2:o s. å. 30/8 med sin kusins dotter Eleonora Sofia Riben, född 1714-07-10, död 1746-08-06 och begraven i Pernå kyrka 1, dotter av arkiatern Mattias Ribe, adlad Riben, och Dorotea Harmens. Gift 3:o 1747-07-17 i Pernå socken1 med friherrinnan Johanna Lovisa Armfelt, född 1726-04-22, död 1801-03-06 i Borgå och begraven i Pernå kyrka, dotter av generalen Carl Gustaf Armfelt, friherre Armfelt, och Lovisa Aminoff.

Barn:

 • 1. Magdalena, född 1722-02-10, död ogift 1742-05-11.
 • 1. Johan, född 1723-09-09. Reste utrikes och avhördes ej vidare.
 • 1. Maria Elisabet, född 1725-01-05, död 1793-01-07 i Ekenäs. Gift 1767-09-02 på Gammelgård med sin frände, kaptenen Carl Gustaf Aminoff, i hans 4:e gifte, född 1700, död 1768.
 • 1. Peter, född 1726-10-20, död 1727-07-31.
 • 1. Ingeborg, född 1728-07-18, död 1739-08-04 på Kuggom i Pernå socken och begraven s. å. 11/8 i Pernå kyrka.
 • 1. Mattias, född 1729-06-15, död s. å. 17/6.
 • 1. Anna Sofia, född 1730-08-23, död 1731-02-05.
 • 1. Olof, född 1733. Kapten. Död 1794. Se Tab. 2.
 • 1. Ulrika Sofia, född 1734-06-11, död 1735-06-28.
 • 1. Fredrika, född 1735-10-06 i Stockholm4 (Livg.), död 1736-01-16.
 • 1. Mikael, född 1737-02-02, död s. å. 16/12.
 • 1. Peter Reinhold, född 1739-03-30 på Kuggom, död s. å. 22/7.
 • 2. Mattias, född 1745-10-29, död 1748-08-22.
 • 3. Lovisa Dorotea, född 1748-07-27, död 1814-08-20 i Janakkala socken. Gift 1776-09-13 i Mäntsälä socken med majoren Detlof Gustaf Kuhlefelt, född 1743, död 1791.
 • 3. Carl Gustaf, född 1749-11-27 på Friggesby överstelöjtnantsboställe i Kyrkslätts socken. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1763-02-06. Korpral därst. 1764-02-15. Sergeant 1768-03-03. Kornett 1771-06-05. Avsked 1803-06-08 såsom löjtnant i armén. Död ogift 1811-03-21 Kormu
 • 3. Adolf Fredrik, född 1750. Kapten. Död 1789. Se Tab. 3
 • 3. Johan Reinhold, född 1752. Överstelöjtnant. Död 1810. Se Tab. 4.
 • 3. Peter August, född 1753. Kapten. Död 1789. Se Tab. 8
 • 3. Magnus Vilhelm, född 1756-01-12 på Gammelgård. Korpral 1766-05-06. Furir 1770-09-24. Fänrik i armén, placerad på Nylands infanteriregemente 1775-06-22. Löjtnant vid arméns flottas lotsstat 1778-04-29. Kapten. Dömdes för delaktighet i Anjalaförbundet till fjorton dagars fängelse vid vatten och bröd samt ovärdig att vidare nyttjas i rikets tjänst. Död ogift 1805-06-02 på Kormu.

TAB 2

Olof (son av Peter Törne, adlad von Törne, Tab. 1), född 1733-06-16. Student i Åbo 17482. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1749-12-11. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1752-06-16. Sekundadjutant därst. 1757-01-21. Premiäradjutant 1759-08-14. Stabsfänrik 1760-12-31. Löjtnant vid Österbottens regemente 1764-03-08. Kaptens avsked 1772-05-13. Död 1794-11-14 Kormu Gift 1:o 1766-04-10 i Stockholm med Eleonora Vilhelmina von Scheven, född 1740, död 1768-07-20 efter barnsäng på löjtnantsbostället Joensuu i Ijo socken, dotter av majoren Carl Vilhelm von Scheven, adlad von Scheven, och Anna Elisabet Kruse. Gift 2:o 1770-02-25 i Stockholm med Ulrika Maria Kammecker, född 1740-12-28 i Stockholm, död 1814-05-04 på Kormu, dotter av rådmannen i Stockholm David Davidsson Kammecker och Brita Maria Zetterberg.

Barn:

 • 1. Carl Peter, född 1768-07-13. Fänrik vid Nylands infanteriregemente. Död 1786-09-30 i Lojo socken.

TAB 3

Adolf Fredrik (son av Peter Törne, adlad von Törne, Tab. 1), född 1750-12-04. På Friggesby överstelöjtnantsboställe i Kyrkslätts socken. Volontär vid livdragonregementet 1763-10-00. Fältväbel därst. 1764-11-20. Livdrabant 1766-06-18. Adjutant vid Tavastehus' regemente. Löjtnant vid Savolaks' fotjägarkår 1770-05-09. RSO 1772-09-22. Kapten vid sistnämnda kår 1775-12-20. Avsked 1782-06-25. Ingick kort före utbrottet av kriget 1788 åter i tjänst och fick order att uppsätta ett värvat kompani vid Ehrenmalms bataljon. Rymde för »oskickligt förhållande i ett konfiskationsmål» till Ryssland, men ertappades sedermera och blev ställd under åtal1. Död 1789-12-03 på Gustaf Adolfs fäste vid Hangöudd under rannsakningstiden. Gift 1777-02-08 i Tavastehus med Susanna Elisabet Dobbin, född 1750-02-15 i Somero socken, död 1826-03-18 i Stockholm, dotter av kaplanen Johan Henrik Dobbin och Anna Catharina Hoppenstång.

Barn:

 • Johanna Elisabet, född 1778-07-15, död 1867-05-24 i Stockholm. Gift 1807-06-10 i Linköping med domkyrkosysslomannen därst., filosofie doktorn Sven Collin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1801-10-06 med Ingrid Maria Kinmanson, född 1781-06-03, död 1803-12-20, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Röks pastorat av Linköpings stift Leonard Kinman och Gertrud Helena Berzelius), född 1764-05-25 i Linköping, död där 1807-09-07.
 • Lovisa Charlotta, född 1781-01-01, död s. å. 18/9.
 • Anna Fredrika, född 1782-08-23, död 1783-07-12 Hautjärvi
 • Anna Sofia, född 1784-07-28. Stiftsjungfru. Död 1844-06-06. Gift 1817-11-14 med majoren vid arméns flotta och postmästaren i Sollefteå Jonas Malmborg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1847 med Anna Catharina Öström, född 1814 i Sandö i Nora socken, Västernorrlands län, död 1883, dotter av hyttmästaren Johan Öström)3, född 1787-03-03 i Pojo socken, död 1847-07-13 i Stockholm, samt broder till kaptenen Johan Fredrik Malmborg, adlad von Malmborg, och till generallöjtnanten Otto August Malmborg, adlad Malmborg.

TAB 4

Johan Reinhold (son av Peter Törne, adlad von Törne, Tab. 1), född 1752-08-05 på Friggeby. Korpral vid Savolaks' lätta infanteriregemente 1766-07-01. Sergeant därst. 1770-01-02. Fänrik 1772-09-18. Löjtnant 1778-01-21. Stabskapten 1783-12-19. RSO 1790-05-02. Major s. å. 23/8. Överstelöjtnant 1808-10-21. Avsked 1809-04-19. Död 1810-10-03 i Borgå. Han bevistade krigen 1788–1790 och 1808–1809, i vilket sistnämnda han utmärkte sig i flera drabbningar och är besjungen av J. L. Runeberg i Fänrik Ståls sägner. Gift 1802-05-02 i S:t Michel med Hedvig Sofia von Essen af Zellie i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1797-06-11 Paaso

Barn:

 • Peter Reinhold, född 1803-04-16 på Paaso. Kadett vid Haapaniemi 1816-07-01 och sedan i Fredrikshamn. Avgick utan avslutad kurs 1821-01-22. Student i Åbo 1821 och i Uppsala 1822-05-14. Död ogift 1827-01-12 i Stockholm.[1]
 • Olof Gustaf Magnus, född 1805-06-25, död s. å. 28/7 på Sairila.
 • Johan Ulrik, född 1806. Överste. Död 1870. Se Tab. 5

TAB 5

Johan Ulrik (son av Johan Reinhold, Tab. 4), född 1806-11-09 Sairila Student i Åbo 1824 och i Uppsala s. å. 19/10. Elev vid väg- och vattenkommunikationskårens institut i S:t Petersburg 1828. Fänrik vid nämnda kårs ingenjörfördelning i Ryssland 1830-07-01. Underlöjtnant därst. 1831-06-26. Löjtnant 1832-06-21. RRS:tStO4, förändrad 3kl 1835-04-19. Kapten 1837-12-18. Ingenjör av 3. klassen (kapten) vid strömrensningskåren i Finland 1838-08-30. RRS:tAO3kl 1842-08-17. Chef för Saima kanals byggnadsarbeten 1846-07-29. Ingenjör av 2. klassen (major) 1847-01-07. RRS:tAO2kl 1850-05-04. Ingenjör av 1. klassen (överstelöjtnant) 1856-09-23. RRS:tAO2kl m kejs kr s. å. 25/9. Chef för Saima kanal 1858-06-11. Teknisk ledamot av överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1861-06-27. Överste 1863-04-29. Död 1870-08-20 under en järnvägsresa mellan Träskända och Hyvinge stationer. Gift 1840-12-27 Paaso

Barn:

 • Johanna Maria Fredrika, född 1844-03-05 i Helsingfors, död 1855-09-02 Pälli
 • Hedvig Elin Vendla, född 1847-05-30 Lauritsala Gift 1872-09-10 i nämnda stad med generalmajoren Carl Albert Fredrik Procopé, född 1848-04-08 Kintikkala
 • Johan Olof Reinhold, född 1849. Bankdirektör. Död 1910. Se Tab. 6.
 • Anna Lovisa Christina, född 1853-03-02 på Lauritsala, död 1933-09-28 i Helsingfors. Gift 1874-08-25 i Helsingfors med läraren vid reallyceum i nämnda stad, filosofie doktorn Lars Teodor Neovius, sedan Nevanlinna, född 1850-04-21 i Fredrikshamn, död 1916-05-05 i Helsingfors.

TAB 6

Johan Olof Reinhold (son av Johan Ulrik, Tab. 5), född 1849-06-23 Lauritsala Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Fänrik vid livgardets litauiska regemente 1869-07-24. Underlöjtnant därst. 1874-04-12. Avsked s. å. 10/10. Anställd vid Föreningsbankens i Finland centralkontor i Helsingfors 1875. Direktörssuppleant hos Nordiska aktiebanken för handel och industri i Viborg 1879. Direktörssuppleant i Föreningsbanken i Finland 1888. Direktör vid sistnämnda banks centralförvaltning 1892-05-22. Död 1910-04-08 i Helsingfors. Gift där 1879-10-15 med Olga Elisabet Alexandrine von Knorring, född 1856-12-13 i nämnda stad, dotter av senatorn Eugen Teodor von Knorring, och Helena Catharina von Schwenzon.

Barn:

 • Carl Johan Magnus, född 1884-11-25 i Viborg. Student i Helsingfors 1902-05-17. Filosofie kandidat 1907-02-08. Jur. utr. kandidat 1912-02-12. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 20/12. Vice häradshövding 1914-12-18. Ombudsman hos finska pappers- och trämasseindustriens arbetsgivareförbund 1917-01-20. Föreståndare för Nordiska aktiebankens för handel och industri avdelningskontor i Tammerfors 1918. Andre föreståndare för Nordiska föreningsbankens kontor i sistnämnda stad 1919-10-01. Ledamot av direktionen för W. Rosenlew & Co aktiebolag i Björneborg 1921-09-01.
 • Nils Lennart, född tvilling 1891-11-22 i Helsingfors. Student därst. 1910-05-13. Auskultant i Åbo hovrätt 1915-12-20. Död ogift 1918-04-12 i närheten av Toijala järnvägsstation, mördad av de upproriska.
 • Bengt Axel, född tvilling 1891-11-02 i Helsingfors. Student där 1910-05-13. Komponist.

TAB 7

Per Olof (son av Johan Olof Reinhold, Tab. 6), född 1882-02-06 i Viborg. Student i Helsingfors 1899-05-15. Filosofie kandidat 1903-05-29. Filosofie licentiat 1907-03-24. Promov. filosofie doktor s. å. 30/5. Docent i allmän historia vid universitetet i Helsingfors 1911-12-21. Lärare i historia vid Nya svenska flickskolan i Helsingfors 1912–1915. Professor i nordisk historia vid Åbo akademi 1918-08-01. Ledamot av finska historiska samfundet s. å. Avsked från docenturen i Helsingfors 1919-02-06. LSkS 1921. RNO 1922. HL av Accademia Internazionale i Neapel 1923. RJohO. TyRKHtn 2kl 1926. LFVS 1927. Skyddskårernas förtjänstkors. Äg. Strandbacka i Pernå socken. Gift 1908-05-26 i Helsingfors med finska friherrinnan Ellan Augusta von Born, född 1882-04-08 Sarvlaks

Barn:

 • Christina Margareta, född 1909-03-16 i Helsingfors, död där s. å. 11/12.
 • Beata Elisabet
 • Olof Johan Magnus
 • Ellan Maria Academica (Ann-Marie)

TAB 8

Peter August (son av Peter Törne, adlad von Törne, Tab. 1), född 1753-11-28 Gammelgård Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1767-03-28. Korpral, därst. s. å. 12/9. Rustmästare 1768-12-31. Styckjunkare vid arméns flotta 1771-04-22. Fänrik därst. 1772-09-25. Fänriks lön 1774-05-02. Löjtnant 1775-06-30. Kapten 1777-02-19. Död 1789-01-02. Gift 1787-10-12 med Edla Christina Stålhane, född 1754-04-29 på Gammelby1 i Tusby socken, död 1789-11-01 på Liljendal1 i Pernå socken, dotter av fänriken Nils Stålhane, och hans 1:a fru Anna Margareta Nassokin.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1788-11-02. Stiftsjungfru. Död 1870-10-29. Gift 1810-07-30 Vanantaka
 • Utan känt samband.
 • Anders Johan von Törne. Major, sedan överstelöjtnant. Död 1779-02-23, 69 år gammal. Gift med Maria Elisabet von Bielski, död 1772-01-20 i Fredrikshamn, 56 år gammal.[5]

Barn:

 • Susanna Elisabet. Gift 1770-10-21 i Fredrikshamn med regementskirurgen Heinrich Dumpe.5
 • Eva Margareta, död 1774-05-19 i Fredrikshamn, 17 år gammal.5

Källor

1Wä. 2Lå. 3Pt 1927, sid. 162. 4At (Sch). 5Fredrikshamns kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: