Bosin nr 592

Från Adelsvapen-Wiki

0592.jpg

Adliga ätten Bosin nr 592

Natural. 1653-07-23, introducerad 1654.

Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-01-28 under nr 49 bland adelsmän, men utgick därstädes på svärdssidan 1862-07-27.

Bosin A59200.png

TAB 1

Paul Bosin, av en adlig ätt i Holstein. Löjtnant för ett kompani soldater under överste Samuel Cockburns regemente. Kapten vid östra Nylands infanteriregemente 1624–1626. Levde 1643. Han bevistade ryska tioåriga kriget 1607–1617. Erhöll förläning av gods i Hollola härad i Finland 1614-09-25 och säterifrihet på sin gård Pätiälä i Asikkala socken. Ägde genom sitt 1:a gifte Pirlaks säteri i Borgå socken, i vilken förläning han blev stadfäst 1630-03-29. Gift 1:o med N. N. Urader, dotter av livländske adelsmannen Filip Urader. Gift 2:o med Ingeborg Turesdotter, dotter av ryttmästaren Ture Johansson (Stålarm) och Margareta Bertilsdotter (Mjöhund), av en adlad ointroducerad ätt.

Barn:

 • 1. Fredrik. Kornett. Död 1643-09-14 i Lampis prästgård hos sin moster Margareta Urader, kyrkoherdens i Lampis änka, till följd av att han 1643-09-14 på Kurjala gård blivit skjuten i ryggen av ryttmästaren Sten Ivarsson Tawast.
 • 1. Catharina, begraven 1692-05-01 i Esbo kyrka i Finland. Gift med kaptenlöjtnanten Tomas Simonsson, död före 1670, till Finnby i Helsinge socken, broder till majoren Johan Simonsson, adlad Bilesköld.

TAB 2

Paul, natural. Bosin, (son av Paul Bosin, tab 1), till Pätiälä i Asikkala socken och Pirlaks i Borgå socken. Var 1648 kornett och 1656 löjtnant vid överste Fabian Berendes Viborgs läns dragoner. Naturaliserad svensk adelsman 1653-07-23 (introducerad 1654 under nr 592). Stupade i polska kriget antagligen 1658. Han erhöll 1654-02-05 konfirmation på sin hustrus arvgods Tirmula död Lampis socken och Vanantaka i Janakkala socken. Gift med Margareta Spåra, dotter av ryttmästaren Nils Månsson Spåra, nr 160, och Anna von Treiden.

Barn:

 • Paul. Student i Åbo 1661. Antogs i tjänst vid livgardet 1674, och stupade i slaget vid Lund 1676-12-04 [KA., redukt.komiss.dokum. för Nylands och Tavastehus län (OA)]. (Tog tjänst vid livgardet och stupade under danska kriget i Skåne 1676). Ogift.
 • Anna Elisabet. Levde 1681. Gift 1672 med kornetten vid adelsfanan Gotthard Johan Böning, levde 1711, av en adlig ätt från Westfalen. Hans sonsons sonson, hovrådet Gustaf Fredrik Böningh, adlades i Finland med namnet von Böningh och introducerades på finska riddarhuset under nr 205.
 • Fredrik, död ung före 1660.

TAB 3

Gustaf, (son av Paul, naturaliserad Bosin, tab 2), till Pirlaks, Tirmula och Vanantaka. Löjtnant. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund. Gift med Anna Grothusen, som 1685 fick livstids frälse på Pirlaks, som undergått reduktion, och efter vilken arvskifte förrättades 1699, dotter av ryttmästaren Henrik Grothusen, och Brita Sabelhierta.

Barn:

 • Anna Christina, till Tirmula. Levde 1723 Sannäs Gift omkring 1695 med sin moders kusin kaptenen Carl Gustaf Sabelhierta, född 1670, död 1701.
 • Brita Catharina, född 1680-06-16 [Ckb.], död 1746-12-20, och begraven i Pernå kyrka. Gift 1:o med regementspastorn vid Åbo, Björneborgs och Nylands läns tremänningsinfanteriregemente Carl Gustaf von der Heijde. Gift 2:o 1707-06-18 med kyrkoherden i Pernå pastorat Petrus Serlachius i hans 3:e gifte, född 1655-03-16 Strömsberg (Wä.)
 • Gustaf Fredrik, född 1674. Student i Åbo 1690. Mantalskommissarie. Död ogift 1740 på sin egendom Vanantaka och begraven i Janakkala kyrka

TAB 4

Erik, (son av Paul, naturaliserad Bosin, tab 2), till Pätiälä, varå han efter 1683 års reduktion fick livstidsfrälse 1688-03-28, samt Kokkola och Skyttälä i Hauho sn (Rf.). Född 1654-01-06. Mantalskommissarie i Tavastehus län 1677-04-06 (kammarkoll. prot.). Student i Åbo 1661 (Rf.). Auskultant i Åbo hovrätt. Häradshövding i Hollola och Borgå härader i Finland 1680-12-30. Avsked 1690-11-21. Lagman på Gotland. Vice landshövding på Gotland. 1708-07-11. Lagman i norra Finlands lagsaga 1711-10-30. Död 1715-04-28 i Västerbotten under flykten för ryssarna. Gift 1677-01-07 i Helsingfors med Margareta Rosendal, död 1715-05-12 i Umeå under flykten, dotter av assessorn Erik Andersson, adlad Rosendal, och Margareta Bryggert.

Barn:

 • Maria Christina, född 1677 (1680) på Kokkola, död på Kokkola 1726-10-31 (1726-12-15). Gift med assessorn Erik Tigerstedt, född 1670, död 1736.
 • Eric Johan, född 1681. Mantalskommissarie. Död 1747. se tab 5.
 • Margareta, född 1686, död 1737-07-21, och ligger jämte sin man begraven i Kimito kyrka. Gift 1700-12-26 med hovrättsrådet Claes Jägerskiöld, född 1670, död 1744.
 • Helena Sofia, född 1689-10-17, död 1759-01-08 på Veiby rusthåll i Lojo socken och begraven i Lojo kyrka. Gift med landssekreteraren i Nylands och Tavastehus län Johan Arckenholtz i hans 2:a gifte, död 1729-05-31.
 • Paul, född 1691 löjtnant. Död 1741. Se Tab. 7
 • Hebla Florentina. Gift med kaptenen Abraham Fontell.
 • Hedvig Catharina. Gift med kommissarien och sekreteraren Carl Diedricsson Nordberg, som med sin hustru flyttade till ryska Finland.
 • Fredrik. Rustmästare vid Tavastehus läns infanteriregemente. Furir vid Tavastehus läns infanteriregemente 1703-11-02. Sekundkornett vid Åbo läns kavalleriregemente. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Ogift ihjälslagen av ryssarna under fångenskapen i Solikamsk 1714-01-21.

TAB 5

Erik Johan, (son av Erik, tab 4), till Skyttälä. Född 1681. Student i Åbo 1694 (Rf.). Mantalskommissarie i Åbo län 1707-03-11. Avsked 1735. Död (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors) 1747-03-31 på Skyttälä och begraven i Hauho kyrka. Gift 1738-06-22 (1738-06-23), med Anna Christina Ehrenadler i hennes 1:a gifte (gift (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) 2:o 1755-09-09 i Hauho socken med kaptenen och livdrabanten Erik Christiernin i hans 2:a gifte, född 1707 i Stockholm, död 1787-07-24 i Lovisa), född 1719-04-10 i Sventorps socken, Skaraborgs län, död 1767-02-26 Kaukola

Barn:

 • Daniel Erik, född 1739. Major. Död 1815. Se Tab. 6
 • Eva Margareta, född 1740-09-02, och död 1740-09-29 på Skyttälä. (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)
 • Anna Christina, född 1741-08-20 på Skyttälä, död 1773 i mars i Somero socken [Ckb.]. Gift på Skyttälä 1769-09-28 med kornetten vid livdragonregementet Daniel Lindeström (Lindström) i hans 1:a gifte (Gift 2:o m. Juliana Fleege, född 1746-09-24, dotter av hovrättsassessorn Carl Gustaf Fleege och Ingeborg Lagerborg), född 1735-09-19 i Somero socken, död 1789-04-18 [Medd. av hovrättsassessorn W.W. Wickström, Åbo].
 • Aurora Elisabet, född 1742-09-15 och död 1825-04-07 på Skyttälä. Gift på Skyttälä 1786-09-10 med löjtnanten Adils Adolf Memsén, född 1748-11-23 i Luopiois socken, död 1790-07-31 på Skyttälä.
 • Ludvig Adolf, född 1745-01-03 och död 1745-03-28 på Skyttälä. (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)

TAB 6

Daniel Erik, (son av Erik Johan tab 5), till Skyttälä. Född 1739-03-17. Volontär vid artilleriet i Finland 1753-09-13. Furir vid artelleriet i Finland 1757-07-12. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1758-07-11. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1758-07-11. Konstit. underlöjtnant 1761-07-29. Konfirmationsfullmakt 1763-09-21. Löjtnant 1773-06-21. Kapten vid finska artilleriet 1782-08-28. Majors avsked 1798-09-10. Död 1815-09-01 på Skyttälä. Gift 1812-06-04 i Helsingfors med Maria Christina Krygerström, född 1783, död 1816-06-30 på Skyttälä, dotter av (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) handskmakaren i Helsingfors Peter Krygerström och Catharina Broddson.

Barn:

 • Viktor Erik Amadeus, född 1805-07-01 i Helsingfors. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-01-28. Kadett i Fredrikshamn 1821-04-22. Fänrik vid Smolenskska dragonregementet 1825-02-23. Löjtnants avsked 1833. Stadsarkitekt och justerare i Viborg. Död barnlös 1862-07-27 i Viborg, och utgick med honom ätten i Finland. Gift 1834-01-19 Lautsia

TAB 7

Paul, (son av Erik, tab 4), till Kurkjärvi i Lampis socken i Tavastehus län. Född 1691. Adjutant vid Tavastehus läns infanteriregemente. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1724-05-16. Avsked. Död 1741-06-22 på Kurkjärvi och begraven i Lampis kyrka. Han blev 1710-06-15 vid Viborg fången av ryssarna och förd till Tobolsk. Gift med Rebecka Herkep'≥'us, född 1700, död 1767-01-25 i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), dotter av borgmästaren i Uppsala Peter Herkepæus och Carin Reding. (Kp.)

Barn:

 • Erik Johan, 1728. Löjtnant. Död 1788. se tab 8.
 • Margareta Elisabet, död 1787-12-20 i Tuulois kapell. Gift 1751-10-01 i Lampis socken med kapellanen i Tuulois Henrik Nordström, född 172(3). Död 1782-06-25 i Tuulois socken.
 • Anna Catharina, född 1732, död 1815-07-06. Gift 1:o 1750-02-10 (1750-02-20), i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) med kapellanen i Nurmijärvi socken Simon Saxelin, född 1718-10-16 i Nurmijärvi socken, död i Nurmijärvi socken 1767-05-07. Gift 2:o 1769-03-30 i Nurmijärvi med kyrkoherden i Padasjoki pastorat, mag. Fabian Gestrin, född 1739, död 1800-02-17.
 • Maria Helena, död 1766-10-03 i Kides socken. Gift 1762-05-16 med kronobefallningsmannen i Kides socken i Karelen Erik Johan Andersin, född 1728, levde 1767.
 • Anders Fredrik, född 1736, död 1737-06-10.
 • Ulrika, född 1738, död 1740-02-01 [Ckb.].

TAB 8

Erik Johan, (son av Paul, tab 7), till Kurkjärvi. Född 1728-03-12. Sergeant vid Österbottens infanteriregemente. Avsked såsom löjtnant i armén 1762-05-26. Död 1788. Gift med Gertrud Maria Andersin, född 1730, död 1811-05-14 på Kurkjärvi, dotter av fältkamreraren Erik Johan Andersin och Maria Eleonora Mether.

Barn:

 • Erik Johan, född 1757-01-07, död 1758-04-21 (1758-06-00).
 • Carl Fredrik, född 1759-04-00, död 1759 14 dagar gammal.
 • Adam, född tvilling 1760-04-11 i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), död 1761.
 • Eva, född tvilling 1760-04-11 i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne.), död 1791-10-01 på Harkjärvi. Gift 1786-06-04 (1786-06-24) på Kurkjärvi med löjtnanten vid Tavastehus regemente Constantin Meurman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1805 med Maria Lovisa Molin i hennes 2:a gifte, född 1770, död 1856) , född 1752-10-06 i Janakkala socken, död 1811 på Saksala i Padasjoki socken.
 • Daniel Erik, född 1762-08-11 i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne.), död 1763-06-23 (som spädbarn).
 • Erika Maria, född 1764-04-12 i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne.), död 1794-02-27 (1794-02-21), på Kurkjärvi. Gift 1787-12-27 med krigskommissarien Adolf Floor i hans 1:a gifte, född 1755-09-02 i Esbo socken, död 1803-10-05.
 • Paul, född 1766. Överstelöjtnant. Död 1826. Se Tab. 9
 • Jakob Daniel, född 1768-09-21 i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne.). Antagen i krigstjänst 1785. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1785-08-14. RSO 1790-05-02. Löjtnant i armén 1790-05-08. Löjtnant vid regementet 1796-10-09. Kapten vid regementet 1808-10-21. Avsked från regementet 1809-01-28. Avsked ur armén 1817-12-04. Död ogift 1838-05-29 på Kurkjärvi.
 • Florentina, född 1770-05-15, död 1804-09-18 (1804-09-20) på Hietala boställe i Kemi socken. Gift 1798-12-23 med löjtnanten Magnus Fredrik Clementeoff, i hans 1:a gifte, född 1773, död 1837.
 • Anna Elisabet, född 1755-01-04 [Ckb.].

TAB 9

Paul, (son av Erik Johan, tab 8), född 1766-06-03 i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne.). Volontär vid Tavastehus regemente 1774-04-06. Furir vid änkedrottningens livregemente 1781-05-01. Fänrik vid Flemingska regementet 1781-11-21. Löjtnant i armén 1789-05-01. Stabskapten vid Uleåborgs regemente 1790-03-01. RSO 1790-08-21. Kapten i armén och placerad på Tavastehus regemente 1791-04-14. Stabskapten vid Österbottens regemente 1792-08-10. Kapten med indelning vid Österbottens regemente 1796-04-20. Major i armén 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1809-02-09. Major vid Kalmar regemente 1810-05-01, avsked därifrån 1812-07-21. Intagen på invalidinrättningen på Ulriksdal 1824-06-01. Död 1826-11-03 på Ulriksdals slott. 'Han bevistade 1788–90 års krig mot Ryssland och blev 1792-08-00 beordrad att till Danmark överföra de till landsflykt dömda före detta greve Adolf Ludvig Ribbing och före detta friherre Carl Fredrik Ehrensvärd.' Gift 1:o 1793-12-03 i Uleåborg med Johanna Margareta Sjöbäck, från vilken han 1817 blev skild, död 1828-11-19. Gift 2:o 1820-05-30 i Stockholm med Maria Gränsman i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • 1. Maria Charlotta, född 1794-05-27 i Limingo socken i Österbotten, död ogift 1856-09-02 Mommila-Hietois
 • 1. Carl August, född 1795-05-24, död 1795 2079, i Limingo socken.
 • 1. Paul, född 1796-07-24, död 1798-01-19 i Limingo socken.
 • 1. Johanna Florentina, född 1797-10-23 (1797-11-23), död 1798-07-13 i Limingo socken.
 • 1. Florentina Catharina, född 1800, död ogift 1861-02-02 på Kurkjärvi.
 • 1. Erika Johanna, född 1800-09-07 (1802), död 1852-03-23 på Mommila-Hietois. Gift 1828-12-09 i Lampis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) med godsägaren Carl Fredrik Essen i hans 1:a gifte, född 1807-11-03, död 1855-11-13 på Mommila-Hietois
 • 1. Carl Knut, född 1805. Kammarjunkare. Död 1853. Se Tab. 10
 • En son, född o., död 1802-08-24.
 • Paul Jakob, född 1803-10-01, död 1804-10-18.
 • Henrietta Lovisa, född 1809-03-23 i Uleåborg, död där s. å. 22/7 [Ckb.].

TAB 10

Carl Knut, (son av Paul, tab 9), född 1805-01-08 i Kemi socken i Österbotten. Student i Uppsala 1824. Auskultant i Svea hovrätt 1827. Kammarskrivare vid postverket 1830. Kammarjunkare 1831-08-28. Lotsbokhållare i förvaltn. av sjöärendena 1842. 2. kontrollör vid generalpostkontoret i Stockholm 1847-01-12. Död 1853-11-10 i Stockholm. Gift 1837-05-27 med Betty Augusta Dorph, född 1817-08-01 i Landskrona, död 1898-07-11 i Stockholm, dotter av kommendörkaptenen Johan Jakob Dorph och Eleonora Schreil.

Barn:

 • Axel, född 1840. Teaterdirektör. Död 1910. se tab 11.
 • Gustaf, född 1843-10-14, död 1843-10-18.
 • Betty Erika, född 1845-05-30, död 1846-10-10 i Stockholm.
 • Gertrud Augusta, född 1847-03-31, död ogift 1899-12-26 å Vångelsta sjukhem i Uppsala-Näs socken, Uppsala län.

TAB 11

Axel, (son av Carl Knut, tab 10), född 1840-04-17 i Stockholm. Student i Uppsala 1858-12-09. Avlade kameralexamen 1861-05-31. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullverket 1861. Elev vid kunglig teatern 1862. Anställd vid O. Andersons, V. Åhmans och M. Pousettes teatersällskap i Göteborg 1863-10-04–1864-04-12 vid Södra teatern i Stockholm hösten 1864–våren 1865 samt vid Lindmark och Bäckgrens sällskap hösten 1865–hösten 1867. Korrekturläsare vid Dagens Nyheters redaktion i Stockholm 1868. Egen teaterföreståndare i kompaniskap med dels R. J. Wagner och dels K. Tivander 1869–1872. Regissör vid Svenska teatern i Helsingfors 1872–1875. Direktör i förening med R. J. Wagner vid Södra teatern i Stockholm 1876–1883. Innehade även jämte honom Djurgårdsteatern i Stockholm 1883–1889. Bereste med eget sällskap svenska landsorten 1889–1891. Engagerad hos V. Engelbrecht 1891–1892. Regissör och skådespelare vid Folkteatern i Stockholm 1893. Skådespelare vid direktör A. Ranfts sällskap i Göteborg 1894– 1904. Engagerad hos Engdahl i Göteborg 1904–1906. Regissör vid Oskarsteatern i Stockholm 1906–1910-06-00. Död 1910-12-27 i Stockholm, översatt och bearbetat ett stort antal pjäser för teatern. Gift 1:o 1866-12-29 i Linköping med skådespelerskan Charlotta Vilhelmina Bernhardina Smedberg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1875 med översten, överstelöjtnanten och chefen för Norrlands dragonregemente Frans Joakim Krook, född 1833-06-27, död 1915) född 1845-05-31 i Stockholm, dotter av e. sjötullvaktmästaren Frans Robert Smedberg och Catharina Charlotta Johansson. Gift 2:o 1874-06-14 i Helsingfors med skådespelerskan Carolina Charlotta (Lotten) Dorsch, från vilken han blev skild, född 1849-10-29 i Stockholm, död 1908-08-30, dotter av hattmakaren, sedermera restauratören och husägaren Adolf Fredrik Dorsch och Carolina Christina Hedbom. Gift 3:o 1891-10-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med skådespelerskan Elin Cecilia (Ellen) Holmström, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kapellmästaren Anton Wilhelm Lundin, född 1863-09-18 i Torsåkers socken, Gävleborgs län, född 1863-03-23 i Stockholm, dotter av Jöns Karlsson Holmström och Johanna Augusta Sandberg. Gift 4:o 1900-09-22 med Emma Charlotta Vernunft, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med verkmästaren Carl Axel Teodor Ohlsson), född 1869-04-24

Barn:

 • 1. Knut Axel, född 1865. Lantbruksskoleföreståndare. Se Tab. 12.
 • 2. Greta, född 1875-06-12 i Stockholm, död i Stockholm 1875-12-16.

TAB 12

Knut Axel, (son av Axel, tab 11), född 1865-10-25 i Stockholm. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1886. Lärare vid Nordviks lantbruksskola i Nora socken, Västernorrlands län 1888–1892. Länsagronom i Västerbotten 1893–1904. Förvaltare av Mo och Domsjö aktiebolags jordbruk 1904–1910. Sekreterare hos Västerbottens läns hushållningssällskap 1911–1913. Föreståndare för Nordviks lantbruksskola sedan 1913. Vice ordförande i länets expropriationsnämnd. Av staten utsedd ledamot i 6. distriktets hästpremieringsnämnder. Död 1939-09-29 i Gävle. Gift 1893-10-13 i Härnösand med Fanny Helena Clementina Åkerlund, född 1870-02-12 i Sundsvall, död 1935, dotter av konditor Johan Åkerlund och Eva Fluhr.

Barn:

 • Eva Viktoria, född 1896-02-25 i Umeå. Gift 1918-10-13 på Nordvik (Nora förs, Västernorrlands län, vb) med agronomen David Engelbrekt Påhlman, född 1888-05-17 i Linköping. Agronomexamen v. Alnarp 1911. Lantbrukslärare o. lantbruksinspektor i Västernorrlands län 1913–1918. Avd. chef v. Lantmannaförbundet. Egnahemskonsulent v. Gävleborgs läns hushållningssällskap 1926.
 • Paul Gösta, född 1902-01-28 i Umeå. Lantbruksbokhållare vid Nordvik. Död 1926-07-03 på Sundsvalls lasarett ogift.

TAB 13

Ture Axelsson, (son av Knut Axel, tab 12), född 1894-09-23 i Umeå. Huvudman 1939–1983. Realskoleexamen i Umeå 1912. Genomgick Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1912–1914 och Tekniska skolan i Stockholm 1917–1919. Elev vid Akademien för de fria konsterna. 1920. Medalj för målning vid akademin för de fria konsterna 1923. Artist. Gift med Astrid Mathilda Jansson född 1891-12-29 i Nyland i Ytterlännäs socken Västernorrlands län, dotter av järnvägstjänstemannen August Viktor Albin Jansson och Margareta Pettersson.

Barn:

 • Ulla Margareta,
 • Paul Thuresson,


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.