:

Torwigge nr 548

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Torwigge nr 548 †

Adlad 1651-12-21, introd. 1652. Utdöd 1901.

Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 6 febr. 1818 under nr 43 bland adelsmän, har icke efter nämnda lands förening med Ryssland 1809 varit representerad i Sverige.


1At (Sch). 2At (L), 3Wä. 4J. Ramsays samling, Ingermanland, i F.SA. 5Medd. av hovrättsassessor W. W. Wickström, Åbo. 6Lappträsks kyrkoarkiv.

Torwigge%20A54800.jpg

TAB 1

Torsten Bengtsson, adlad Torwigge. Skrivare i hovkansliet 1627. Slottsskrivare i Narva 1635-06-10. Erhöll 1642-01-03 ödeslanden Pereshina och Borok i Samoiskoi pogost i Koporje län4. Sekreterare vid ingermanländska generalguvernementet 1647-11-04. Adlad 1651-12-21 (introd. 1652 under nr 525, vilket nr sedan ändrats till 548). Död 1668 före 5/6. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1667 med Catharina Grabbe i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kronobefallningsmannen i Jama härad Erik Andersson Björkebom, död 1691).4

Barn:

 • 1. Nils Vilhelm. Överstelöjtnant. Se Tab. 2
 • 1. En dotter. Gift med Samuel Forss.
 • 1. Anna. Gift med superintendenten Henrik Stahl (Stahell), död 1657-06-07 i Narva. [4]
 • 1. Maria. Gift med kyrkoherden i Nöteborg Isak Johannis Svenander, död 1663. [4]

TAB 2

Nils Vilhelm (son av Torsten Bengtsson, adlad Torwigge, Tab. 1). Student i Åbo 1656–1657. Korpral vid adelns rusttjänst 1667-04-23. Sist överstelöjtnant vid adelsfaneregementet. Död 1681.4 Ägde godset Torslund i Nöteborgs län.4 Gift med Sofia Margareta Andersson, dotter av översten Alexander Andersson, natural. Andersson, och Sofia Vilhelmsdotter von Estorph.

Barn:

 • Torsten, född 1677. Major. Död 1725. Se Tab. 3
 • Vilhelm Jakob, född 1679. Kapten. Död 1731. Se Tab. 5
 • Hedvig Sofia, född 1684-01-09, levde 1739.2 Gift med löjtnanten vid fortifikationen i Reval Johan Landsberg, född 1658, död 1723-06-27 i Göteborg, broder till generalkvartermästaren Paul Ludvig Landsberg, adlad Leijonsparre.

TAB 3

Torsten (son av Nils Vilhelm, Tab. 2), född 1677-03-05 i Ingermanland. Volontär vid Pistolekors' regemente av Nöteborgs garnison 1692-03-00. Korpral därst. 1693-09-00. Rustmästare 1695-01-00. Förare 1698. Kornett vid ingermanländska dragonregementet 1700-09-24. Löjtnant därst. 1701-04-27. Kaptenlöjtnant 1705-03-09. Kapten 1706-05-02. Major vid karelska lantdragonregementet 1717-02-25. Avsked 1719-09-30. Placerad vid Kymmenegårds infanteriregemente 1721-10-31. Major vid regementet 1724-02-22. Dödad 1725-07-10 i en duell i Fredrikshamn med överstelöjtnanten Georg Albrekt von Stockmann. Gift 1700 med Anna Maria Sprengtport, död 1736-10-02, dotter av överstelöjtnanten Volmar Jakob Rolandt, adlad Sprengtport, och hans 3:e fru Maria Gertruda Petzholtz.

Barn:

 • Jakob Johan, född 1701 i Karelen. Mönsterskrivare vid ingermanländska värvade dragonregementet 1713. Förare därst. 1718. Sergeant 1719. Mönsterskrivare vid artilleriet. Avsked därifrån 1720-12-08. Gick sedan i rysk civiltjänst. Död ogift i Livland.
 • Carl Magnus, född 1707. Mönsterskrivare. Se Tab. 4
 • Torsten Vilhelm, född 1708. Mönsterskrivare vid Kymmenegårds bataljon 1722. Rustmästare därst. Korpral vid Nylands dragonregemente 1727-12-30. Furir därst. 1732. Sergeant 1741. Stabskornett 1759-01-18. Avsked 1762-06-26. Död barnlös 1772-06-12 i Hollola socken. Han bevistade finska kriget 1741–1743. Gift 1764-09-04 Paimela
 • Gertrud Sofia, född 1712-10-05, död 1789-11-11 Paaso Gift 1:o 1732-02-20 i Nastola socken med sin morbrors svåger, löjtnanten Georg Reinhold von Essen af Zellie, född 1705, död 1752. Gift 2:o 1755-12-26 med sin svåger, löjtnanten Jakob Fredrik Ållongren i Finland, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1764.
 • Vendla Eleonora, född 1714-08-22, död 1782-04-05 Sesta Gift 1:o 1736-01-24 med sin svågers kusin, kornetten Otto Magnus von Essen af Zellie, född 1714, död 1738. Gift 2:o 1743 (lyst alla tre gångerna s. å. 13/2 i Fresta socken, Stockholms län) med överstelöjtnanten Lorens Glansenstierna, född 1706, död 1774.
 • Engel Maria, född 1717-11-02, död ogift 1739-04-12.
 • Christian Reinhold, född 1719-05-16 (enl. rulla i KrA 1722-09-10)1. Trumslagare vid karelska skvadronen 1730-12-03. Lärkonstapel vid artilleriet 1736-11-18. Konstapel därst. 1738-11-18. Furir 1740-10-14. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1742-01-02. Bevistade finska kriget s. å. För sjuklighet avsked 1750-08-21, men hade sedermera anställning vid fästningsbyggnaderna i Lovisa och på Sveaborg. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1759-07-19 och bevistade med detta regemente pommerska kriget 1759–1762. Placerad på Nylands läns infanteriregemente 1763-09-21 och sedan på Björneborgs regemente samt på Jämtlands regemente 1771-04-30. Död ogift 1787-04-11 på Fagerviks bruk.
 • Gustaf Adolf, född 1721-06-04. Volontär vid Kymmenegårds läns infanteriregemente 1732-06-15. Korpral därst. 1735-03-20. Hantlangare vid artilleriet i Finland 1737-08-10. Lärminör s. å. Underminör 1738-06-05. Transp. till artilleriet i Stockholm 1739. Furir därst. s. å. i nov. Sergeant 1741-08-04. Underlöjtnant s. å. Konfirm.fullm. 1742-10-29. Sekundlöjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1745-04-00. Sekundkapten därst. 1746-04-12. Löjtnant vid artilleriet i Sverige 1748-12-06. Stabskapten därst. 1750-11-28. RSO 1755-01-13. Kapten och kompanichef 1759-09-20. Åter i fransk tjänst som kapten med kompani vid regementet Royal Suédois. RFrOPlemér 1763-03-00. Major i armén 1766-10-08. Adjutant hos prins Fredrik Adolf 1770-04-17. Major vid artilleriet s. å. 15/10. Överste i fransk tjänst 1771-04-16. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13 och vid artilleriet 1773-03-22. Förste stallmästare hos hertiginnan av Södermanland. Överste för Jämtlands regemente 1775-05-22. Avsked 1776-10-30. Död barnlös 1804-04-27 i Stockholm. Han bevistade finska kriget 1741–1742. Var i fransk tjänst 1745–1762 och bevistade under denna tid två vinter- och elva sommarkampanjer, sju bataljer, en belägring och två »stora affärer» m. m. samt erhöll 1758 i gratifikation 600 livrés. Gift 1776-10-20 på Penningby i Länna socken, Stockholms län med Anna Maria Wefverstedt, född 1739, död 1798-09-10 i Stockholm, dotter av krigsrådet Johan Anders Wefverstedt, adlad Wefverstedt, och Antoinette Maria Galle.
 • Elsa Helena, född 1725-03-28. Gift 1:o 1742-05-03 Sesta Gift 2:o med sergeanten Jakob Johan Cremer, född 1725, levde 1776.

TAB 4

Carl Magnus (son av Torsten, Tab. 3), född 1707. Trumslagare vid ingermanländska värvade dragonregementet 1716-11-00. Mönsterskrivare 1718-12-29. Gick sedan i rysk tjänst. Gift i Livland med N. N.

Barn:

 • Carl Filip, född i Livland.

TAB 5

Vilhelm Jakob (son av Nils Vilhelm, Tab. 2), född 1679-04-10. Volontär vid Skyttes livländska infanteriregemente 1698. Sergeant vid ingermanländska dragonregementet 1700. Fältväbel därst. 1702. Kornett 1704-04-01. Löjtnant 1710-02-23. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Kaptens avsked 1721-10-17. Död 1731-05-06 i Lojo socken.5 Gift 1704-03-13 i Hiitola socken med Sara Slör, som levde ännu 1756.

Barn:

 • Nils Vilhelm, född 1707. Kapten. Död 1779. Se Tab. 6
 • Anna Sofia, född 1711-11-23, död ogift i Livland.
 • Catharina Elisabet, född 1715-12-26, död ogift i Finland.
 • Torsten Gustaf, född 1717-01-13, död före 1739.
 • Carl Henrik, född 1718-08-05, död ung före 1739 (måhända det barn, som 1722-10-22 begrovs i Botilagraven i Halikko kyrka ).

TAB 6

Nils Vilhelm (son av2 Vilhelm Jakob, Tab. 5), född 1707-05-26. Volontär vid Nylands dragonregemente 1730. Rustmästare därst. 1732. Sergeant. Bevistade finska kriget 1741 och 1742. Kornett vid nämnda regemente 1750-08-25. Löjtnant därst. 1760-10-14. Kapten 1762-06-23. Avsked 1767-11-18. Död 1779-05-26 på Cappelby gård6 i Lappträsks socken. Gift 1:o 1753-10-16 i Sibbo socken med Fredrika Sofia Charlotta Fontell, född 1734, död 1754-07-21 i barnsäng i Mäntsälä socken. Gift 2:o 1757-10-13 med sin syssling Sofia von Essen af Zellie, född 1736-12-01, död 1800-03-11 Lappvik

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm, född tvilling 1754-07-17 i Mäntsälä socken, död s. å. 1/8.
 • 1. Fredrik Adolf, född tvilling 1754-07-17 i Mäntsälä socken, död s. å. 22/7.
 • 2. Carl Reinhold, född 1758-08-19 i Mäntsälä socken, död där s.å. 4/9.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1759-08-19 i Mäntsälä socken, död där 1760-04-23.
 • 2. Fredrika Sofia, född 1761-02-05 i Mäntsälä socken, död där s. å. 22/7.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1762. Kapten. Död 1819. Se Tab. 7
 • 2. En dotter, född 1763-03-21 i Mäntsälä socken, död s. d.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1764-03-19 i Mäntsälä socken. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1772. Furir därst. 1782-09-28. Fänrik 1788-08-23. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnants avsked. Död ogift 1832-04-25 på sitt hemman Hannu i Mäntsälä socken. Han efterlämnade flera utom äktenskap födda barn, vilka begagnade namnet Torwigge, och vilkas avkomlingar ännu kvarleva inom nämnda socken.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1767-07-20 i Mäntsälä socken, död där s. å. 2/8.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1769-09-27, död s. å. 12/10 i Lappträsks socken.
 • 2. Sofia Fredrika, född 1771-03-07, död s. å. 25/6 i Lappträsks socken.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1775-03-02, död s. å. 30/3 i Lappträsks socken.

TAB 7

Adolf Fredrik (son av Nils Vilhelm, Tab. 6), född 1762-04-18 i Heinola kapellförsaml. Volontär vid Nylands läns infanteriregemente 1772. Sergeant därst. 1781. Fältväbel 1782. Fänrik vid nylandsbrigadens infanteriregemente 1785-05-18. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnant 1796-10-26. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. GMtf. Avsked 1809-04-01. Kaptens karaktär 1810-06-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 43 bland adelsmän. Död 1819-01-19 Lappvik Gift 1:o med Anna Christina Lindgren. Gift 2:o 1799-11-29 på Lappvik6 i Lappträsks socken med sin kusin Gertrud Benedikta von Essen af Zellie, född 1775-05-21, död 1806-05-07 i Lappträsks socken, dotter av kaptenen Otto Magnus von Essen af Zellie, och Eva Helena Tandefelt. Gift 3:o 1808-02-04 på Rudom i nämnda socken med stiftsjungfrun Vendla Sofia Christina Langenskiöld, född 1780-05-01 i Orimattila socken, död 1857-10-24 Hiiti

Barn:

 • 3. Teodora Charlotta Vendla, född 1810-05-14 i Lappträsks socken, död ogift 1839-08-27 i Borgå.
 • 3. Torsten Vilhelm Adam, född 1812. Expeditionsfogde. Död 1850. Se Tab. 8.
 • 3. Fredrik Carl Gustaf, född 1814-03-10 i Lappträsks socken. Jordbrukare i Liljendals kapellförsaml. Sist inhysesman därst. Död där 1867-06-04, barnlös. Gift före 1842 med Maria Eriksdotter, född 1815-01-03 i Mörskoms socken, död 1901-08-16 i Liljendals kapellförsaml., dotter av torparen Erik Johansson och Lisa Johansdotter.
 • 3. Nils Adolf Fabian, född 1815-12-07. Kadett i Fredrikshamn 1831-02-07. Kornett vid Alexandrinska husarregementet 1836-08-14. Löjtnant därst. 1837-06-10. Stabsryttmästare 1841-07-15. Ryttmästare. RRS:tAO3kl 1850-12-14 och 2kl 1853-01-08. Major 1854-03-31. Död ogift s. å. under kriget mot Turkiet.
 • 3. Emerentia Gustava Fredrika, född 1818-05-07, död 1822-01-29 i Lappträsks socken.

TAB 8

Torsten Vilhelm Adam (son av Adolf Vilhelm, Tab. 7), född 1812-09-19. T. f. kronolänsman i Mörskoms distrikt en kortare tid. Expeditionskronofogdes titel. Sist jordbrukare Ollas Död där 1850-02-21. Gift 1846-05-24 i Liljendals kapellförsaml. med sin broders svägerska Anna Catharina Eriksdotter, född 1816-11-23 i Mörskoms socken, död 1855-10-12 i Borgå, dotter av torparen Erik Johansson och Lisa Johansdotter.

Barn:

 • Annette, född 1843-01-23 i Liljendals kapellförsaml. Flyttade 1864 till S:t Petersburg och torde där hava ingått äktenskap.
 • Torsten Carl Vilhelm, född 1846-08-28. Junkare vid livländska infanteriregementet. Död 1866-09-23 av kolera på krigshospitalet i Riga.
 • Teodora Alexandra, född 1849-06-11, död 1850-03-07.

TAB 9

Jakob Johan (son av2 Vilhelm Jakob, Tab. 5), född 1710-07-14. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1730. Korpral därst. 1734. Sergeant (1761). Avsked 1763-08-02. Kornett. Gift 1748-11-03 med Eva Catharina Herlin, dotter av3 Adam Gabriel Herlin och Anna Catharina N. N.

 • Barn3:
 • Anna Sofia, född 1752-06-12 på Boe gård i Borgå socken, död s. å. 16/6.
 • Lovisa Ulrika, född 1755-03-03 i Helsinge socken, död 1758-04-30.
 • Hedvig Helena, född 1759-10-19 i Helsinge socken, död 1761-08-06 i Borgå socken.
 • Henrik Adam Gabriel, född 1762. Sergeant. Död 1815. Se Tab. 10.
 • Nils Vilhelm, född 1764. Sergeant. Död före 1813. Se Tab. 14.

TAB 10

Henrik Adam Gabriel (son av Jakob Johan, Tab 9), född 1762-06-04 i Helsinge socken. Sergeant vid arméns flotta. Avsked. Död 1815-02-20 i Helsinge socken. Gift där 1785-11-24 med soldatdottern Anna Christina Lindgren, född 1768, död 1840-05-16 i Helsinge socken.

Barn:

 • Lovisa, född 1783-06-10 i Helsinge socken, liksom syskonen, död där 1792.
 • Eva Catharina, född 1786-01-25, död 1840-06-15 i Helsinge socken. Gift 1:o 1816-02-22 i nämnda socken med sjömannen, sedan musikanten vid Tavastehus läns infanteriregemente Erik Johan Grundman, född 1787, död 1823. Gift 2:o 1830-12-28 med kontorsskrivaren vid tullen, sergeanten Carl Verner Ingman, född 1803-03-13 i Orivesi socken.
 • Carl Adam, född 1788. Sergeant. Död 1833. Se Tab. 11
 • Henrika Gustava, född 1790-01-23, död 1792-01-00 i Helsinge socken.
 • Charlotta Johanna, född 1792-03-25, död s. å. i juni i Helsinge socken.
 • Hedvig Elisabet, född 1794-02-12. Gift 1:o 1821-01-20 i Helsingfors med förmannen Johan Fredrik Ruupe, född 1793-08-07, död 1834-01-04 i Helsingfors. Gift 2:o med en musikant vid ryska flottan.
 • Gustaf Vilhelm, född 1796. Kofferdiskeppare. Död 1857. Se Tab. 12.
 • Maria Charlotta, född 1798, död 1848-06-17 i Helsingfors. Gift 1:o 1822-04-18 i Helsinge socken med sjömannen Henrik Blomqvist, född 1796 i nämnda socken, död 1831-08-24 i Helsingfors. Gift 2:o 1832-11-08 med tenngjutaren i Helsingfors Johan Iggsten i hans 2:a gifte, född 1797-10-07, död 1837-02-01. Gift 3:o 1838-07-22 i Helsingfors med tenngjutarmästaren därst. August Alexander Sillvan, född 1814-12-01, död 1839-03-27.
 • En son, född 1800, död s. å. 20/8 i Helsinge socken.
 • Otto, född 1801. Logarvare. Död 1844. Se Tab. 13
 • Vilhelmina, född 1803-02-13, död 1854-12-29 i Helsingfors. Gift 1:o 1825-01-03 i Helsinge socken med sockenskomakaren därst. Johan Elgström, född 1800. Gift 2:o 1843-07-20 med förmannen i Helsingfors Carl Nymalm, född 1821-01-11.

TAB 11

Carl Adam (son av Henrik Adam Gabriel, Tab. 10), född 1788-02-27 i Helsinge socken. Sergeant vid arméns flotta 1808-03-03. Avsked. Död 1833-04-26 i Helsingfors. Gift 1817-01-25 i Helsinge socken med Ulrika Carolina Sundbäck, född 1796-12-27 i Sibbo socken, död 1858-07-19 i Helsingfors. Hon fick som änka utom äktenskapet en son Augustin, född 1835, död 1866, som upptog namnet Torwigge. Hans enda barn, Frans Jakob, född 1863, flyttade till Ryssland.

Barn:

 • Teodora Sofia, född 1817-10-09 Villinge
 • Dorotea Vilhelmina, född 1819-11-03 på Villinge. Flyttade 1837 till Heinola.
 • Carolina, född tvilling 1822-04-24 i Sondby i Borgå socken, levde 1884 i Viborg. Gift 1846-09-27 i Helsingfors med postiljonen Carl Henrik Finnbäck, född 1822-02-24, död 1876-01-18 i Helsingfors.
 • Sofia, född tvilling 1822-04-24 i Sondby, död s. å. 29/8.
 • Albertina Charlotta, född 1824-09-04 i Helsingfors, död 1836-06-03 i Helsinge socken.
 • Carl Gustaf, född 1827-03-09 i Helsingfors. Kofferdisjöman. Död barnlös 1888-12-19 i Helsingfors. Gift 1863-07-09 i Helsingfors med Lovisa Nyberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med gårdsägaren Anders Skarp), född 1809-03-16 i Helsinge socken, död 1886-09-13 i Helsingfors.
 • Johan Florentin, född 1829-06-22 i Helsinge socken. Juvelerargesäll i S:t Petersburg 1849-09-29.
 • Teodor, född 1832-04-23 i Helsinge socken. Flyttade 1850 till S:t Petersburg. Lasarettsbetjänt vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1859-08-30. Stockmakare därst. 1860-03-14. Avsked 1861-09-30. Gift med Agneta Andrejevna Ivanov i hennes 2:a gifte.

TAB 12

Gustaf Vilhelm (son av Henrik Adam Gabriel, Tab. 10), född 1796-04-05 i Helsinge socken. Kofferdiskeppare. Död 1857-05-23 i Helsingfors. Gift 1:o 1830-12-02 i Helsinge socken med Helena Sofia Lindquist, född 1806-06-05 i nämnda socken, död 1844-08-11 i Helsingfors, dotter av nämndemannen Johan Lindqvist och Helena Falk. Gift 2:o 1846-06-08 i Helsinge socken med Ulrika Starck, född 1802-05-18, död 1861-07-31 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Aurora Sofia, född 1831-11-18 i Helsinge socken, död ogift 1860-02-11 i S:t Petersburg.
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1834-05-25 i Helsinge socken, död där 1835-01-23.
 • 1. Matilda Emerentia, född 1836-01-23 i Helsinge socken, död där s. å. 23/6.
 • 1. Ture Teofilus, född 1837-10-09 i Helsinge socken. Underfänrik vid 2. finska linjebataljonen. Fänrik vid poltavska infanteriregementets 4. reservbataljon 1858-09-08. Underlöjtnant därst. Transp. till 118. schuiska infanteriregementet. Löjtnant därst. Stabskaptens avsked 1867-04-04. Åter i tjänst som löjtnant vid 90. Onegainfanteriregementet 1869-09-10. Stabskaptens avsked 1870-07-20. Åter i tjänst som löjtnant vid moskovska lokalbataljonen 1875-01-08. Transp. till 2. orenburgska linjebataljonen 1877-04-17 och till 9. reservinfanteribataljonen 1880-06-05. Stabskaptens avsked 1884-07-31. Död barnlös 1901 i S:t Petersburg och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1:o 1870-05-15 i Fredrikshamn med Maria Kaptjenkov, dotter av översten Constantin Kaptjenkov och Maria Nordman. Gift 2:o 1884-05-17 i Helsingfors med Edla Gustava Ridberg, född 1848-12-04 i Geta kapellförsaml. av Finströms socken, Åland, död 1897-04-11.
 • 1. Teresia Vilhelmina, född 1839-12-17 i Helsinge socken, död 1842-04-20.
 • 1. Vilhelmina Josefina, född 1842-10-01 i Helsingfors, död 1923-04-16 i Nagu socken, den sista av ätten. Gift 1867-09-26 med tullvaktmästaren Johan Jansson.
 • 1. Helena Sofia, född 1844-08-11 i Helsingfors, död där 1918-04-20. Gift 1861-12-07 i Åbo med konstmålaren och arkitekten Oskar Emil Reinhold Finckenberg, härstammande från adl. ätten Finckenberg, född 1834-05-18 i Stockholm, död 1921-10-30 i Helsingfors.

TAB 13

Otto (son av Henrik Adam Gabriel, Tab. 10), född 1801-03-02 i Helsinge socken. Logarvare i Lovisa. Död där 1844-10-24. Gift 1830-02-02 i nämnda stad med Maria Catharina Pihlström, född 1806-09-20 i Lovisa, död där 1855-05-05, dotter av borgaren Abraham Pihlström och Maria Labbström.

Barn:

 • Maria Vilhelmina, född 1830-12-02 i Lovisa, liksom syskonen, död 1898-08-20 i S:t Petersburg. Gift med bokbindarmästaren A. Eklund.
 • Otto Vilhelm, född 1832-03-04. Underofficer vid 5., S:t Michels, finska indelta skarpskyttebataljon 1854-12-13. Fältväbel därst. 1855-04-30. Fänrik vid libauska infanteriregementet 1859-01-10. Underlöjtnant därst. 1863-04-09. Bevistade polska fälttåget 1863 och 1864. RRS:tStO3kl m sv o ros 1863-05-23. Erhöll även den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Löjtnant 1864-07-04. Stabskapten 1867-04-10. Kapten 1869-07-05. Major vid 7. revalska infanteriregementet 1877-06-25. Bevistade fälttåget i Turkiet s. å., varunder han spårlöst försvann s. å. 8/9 vid Plevnas belägring och avfördes ur rullorna 1878-04-20. Ogift.
 • Robert Gustaf, född 1834-08-08. Flyttade 1850-12-31 till S:t Petersburg och blev där guldarbetare. Död.
 • August Gabriel, född 1843-03-24, död 1848-08-15 i Lovisa.

TAB 14

Nils Vilhelm (son av Jakob Johan, Tab. 9), född 1764-05-23 i Helsinge socken. Sergeant. Skall hava drunknat 1810. Gift troligen i Helsingfors med Maria Christina Blom, född 1772.

Barn:

 • Maria Christina, född 1791-12-24 på Sveaborg.
 • Niklas, född 1793-08-31, död 1800-11-27 i Helsingfors.
 • Christina Charlotta, född 1795-08-20.
 • Torsten Fredrik, född 1797-05-17.
 • Gustaf Adolf, född 1799-08-29.
 • Vilhelmina, född 1801-09-03 i Helsingfors, död där 1803-03-24.
 • Fredrika Lovisa, född 1803-03-18 i Helsingfors, död där 1806-12-29.
 • Margareta Elisabet, född 1805-08-11 i Helsingfors, död där 1809-08-05.
 • Nils Gabriel, född 1807-09-07 i Helsingfors, död där 1809-07-05.
 • Ulrika, född 1809-07-14 i Helsingfors, död s. d.
 • Carl Alexander, född 1810-11-26 i Helsingfors, död där 1813-06-11.

TAB 15

Nils (son av Nils Vilhelm, Tab. 2), född 1682-04-12. Sergeant vid garnisonsregementet i Narva och blev fången vid stadens övergång till ryssarna samt förd till Sibirien, varifrån han återkom 1722 efter fredsslutet. Var fänrik vid Kymmenegårds regemente 1729. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1732-09-12. Död 1742-04-07. Gift 1727-05-21 i Pyttis' socken med Hedvig Klick, född 1704-07-08, död 1775-03-23 Kråkö

Barn:

 • Henrik Vilhelm, född 1728-02-23, död s. å. 25/2 i Pyttis' socken.
 • Rebecka Elisabet, född 1730-03-10, död s. å. 11/10.
 • Gustaf Fredrik, född 1731-09-24. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1750-09-29. Förare därst. 1757-08-11. Sergeant 1764-11-22. Avsked 1767-04-07.
 • Helena, född 1733-04-13, död 1812-03-06 i Nykyrka socken. Gift, enl. k. tillstånd 1755-12-05, med underkonduktören vid fortifikationen, hovkvartermästaren Israel Johan Falck, född 1734-03-30, död 1785.
 • Märta Elisabet, född 1737-10-24 i Pyttis' socken. Var 1766 trolovad med urmakaren Sundberg, som 1764 inflyttat till Tenala socken från Stockholm.
 • Utan känd härledning.
 • 1) Revisor Peter Torwigge, var död 1697, då hans änka Helena Collingia efterlevde.
 • 2) Gertrud Torwigge. Var gift 1726 med Henrik Gran från Storhalslax i Karuna kapellförsaml.
 • 3) Helena Christina Torwigge, var gift 1785 med volontären Johan Reinholdsson Färdig på Vähikkälä i Janakkala socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: