Kalling nr 1361

Från Adelsvapen-Wiki

1361.jpg


Adliga ätten Kalling nr 1361 död

Adlad 1698-08-30 introducera 1699. Ättens sist levande manliga medlemmar upphöjda i högre värdigheter.


 • Mikael. Bonde på hemmanet Martinmäki i Lochteå socken, i Österbotten.

Barn:

 • Petrus Michaelis, Arctophilacius. Kaplan i Kalajoki socken, i Österbotten. Kyrkoherde i Kalajoki socken, i Österbotten 1612. Prost över norra Österbotten. Död 1647. 'Han kallades Terva Pieti av köpmännen i Gamla Karleby, för det han ett ar uppköpt all tjära i Kalajoki.' – Gift med Magdalena Sursill, av en gammal finsk, vitt utbredd släkt.

Barn:

 • Carolus Petri Kalling. Kaplan i Kalajoki 1648. Död 1672.– Gift med Anna Kronbäck, kyrkoherdedotter från Kronoby.

Barn:

 • Peter Kalling, adlad Kalling, född 1648 i Kalajoki. Student i Uppsala(Um.) 1669-10-21. Blev efter en år 1673 i Uppsala utgiven disputation, och utrikes resor kanslist hos svenska sändebudet i Paris 1674. Avsked därifrån 1678. Sekreterare i reduktionskommissionen 1680, och förde i reduktionskommissionen tillika protokollet. Assessor i Svea hovrätt 1687-08-13. Assessor i Svea hovrätt kommission 1687-12-17. Adlad 1698-03-30 (introducera 1699 under nr 1361). Död 1705-02-11, i Stockholm och begraven den 13 därpåföljande, enligt hans gravskrift, författad av Henr. Georg von Brobergen och införd i dennes »Lediga stunders poetiska tijdsfördrijf» (tryckta 1708). 'Under hemresan från sin anställning i Paris blev han tagen tillfånga i Danmark, men genast genom engelska ministerns bemedling lösgiven. Hade mycken kunskap i reduktionssakerna'. Gift 1684-05-08 med Margareta Bunge, född 1668-01-09, död 1756-06-00, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Mårten Bunge och hans 1:a hustru Margareta Jernstedt samt syster till statssekreteraren Henrik Bunge, adlad och Irih. Bunge.

Barn:

 • Carl, döpt 1685-06-13 i Stockholm. Fänrik vid konung Carl XII:s armé. Var löjtnant vid Straelborns sachsiska infanteribataljon 1709 . Blev troligen dödad under tåget från Sachsen, emedan han då försvann och spordes aldrig mera.
 • Margareta, född 1686-11-10 i Stockholm, död ogift 1710-10-02 på en Västeråsskuta av pesten, då hon och hennes syskon skulle flykta undan från Stockholm, där farsoten härjade.
 • Anna, döpt 1688-06-13 i Stockholm, död i barnsäng 1710-11-01 i Västerås. Gift med kommendören Magnus Palmgren, i hans 1:a gifte, född 1671, död 1725.
 • Ulrika, döpt 1689-11-30 i Stockholm, död barn.
 • Anna Beata, döpt 1691-04-19 i Stockholm, död 1773-03-14. G. 1735-09-07 i Stockholm med överstelöjtnanten Olof Åberg i hans 2:a gifte, född 1682, Död 1738, vara söner blevo adlade Cronsvärd.
 • Ulrika, döpt 1693-09-02 i Stockholm, död änka 1753-11-15 Fiskesä. Gift 1718-09-18 i Stockholm med assessorn Erik Mohrmarck.
 • Christina, döpt 1695-05-15 i Stockholm, död ogift.
 • Sidonia Juliana, döpt 1696-10-07 i Stockholm, död 1778-08-15 på Knapegärden vid Kalmar. Gift 1722-11-05 i Stockholm med generalmajoren och landshövdingen Nils Djurklou, friherre Djurklou, nr 234, född 1686, död 1758.
 • Per, friherre och greve Kalling, född 1700, död 1795. Se grevliga ätten Kalling. Ta b. 1.
 • Gustaf. Student i Uppsala. Blev i Uppsala. 1723-03-29 under en ordväxling ihjälstucken av Olof Johansson Adlerberg, och begraven 1723-04-03 i Uppsala domkyrka (Medd. av aktuarien O. Edelstam.).
 • Mårten, friherre Kalling, född 1705, död 1765. S e fri herrliga ätten Kalling.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.