:

Wallensteen nr 1305

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wallensteen nr 1305 †

Adlad 1693-12-16, introd. 1697. Utdöd 1762-01-02.


TAB 1

Petrus Johannis eller herr Peder i Pargas. Kyrkoherde i Pargas pastorat av Åbo stift. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593-03-20 och, såsom fullmäktig för finska prästerskapet vid konung Sigismunds kröning i Uppsala 1594-02-19, nämnda prästerskaps försäkran till konungen s. å. 23/2.

Barn:

 • Johannes Petri Walstenius. Kapellan i Pargas. Kyrkoherde i Nådendal 1633. Kyrkoherde i Loimijoki pastorat 1640. Levde 1651. Död i Loimijoki. Gift med Anna Johansdotter, dotter av kyrkoherden i Ijo pastorat Johannes Henrici Lithovius eller Corvinus och Christina Östensdotter.

Barn:

 • Petrus Johannis Walstenius. Kapellan i Loimijoki. Kyrkoherde därst. 1658–1675. Gift med Helena Agricola, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Uskela pastorat Christiern Simonsson Agricola och Kerstin Svensdotter samt faster till landshövdingen Sven Agricola Åkerman, sedan Åkermarck, adlad Leijonmarck.

Barn:

 • Johan Walstenius, adlad Wallensteen. Student i Åbo 1662. Relegerad 1671. Borgmästare i Raumo 1679. Häradshövding i Piikkis och Halikko domsaga 1689-10-26. Adlad 1693-12-16 (introd. 1697 under nr 1305). Död 1729 på sin gård i Kimito socken. Ägde Viksberg (Hevonpää) i Pemars socken och Koskis i likanämnd kapellförsaml. av Södra Mårtens socken. Gift 1671 efter enlevering med friherrinnan Anna Maria Grass, begraven 1727-02-20 i Pargas kyrka, dotter av landshövdingen Gustaf Grass, friherre Grass, och Margareta de la Motte.

Barn:

 • Gustaf, född 167(2). Student i Åbo 1688. Död ogift i Portugal.
 • Margareta, född 167(6), död 1722. Gift 1696 med teol. professorn vid Åbo universitet Gabriel Juslenius, född 1666 i Virmo socken i Finland, död 1724-03-19.
 • Henning Johan, född 1682. Ryttmästare. Död 1743. Se Tab. 2.
 • Peter, född 168(4). Student i Åbo 1700. Korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702-03-01. Kvartermästare därst. 1703-04-04. Sekundkornett 1705-09-09. Premiärkornett s. å. 26/9. Sekundlöjtnant 1707-10-24. Konfirm.fullm. 1708-05-22. Premiärlöjtnant 1709-06-03. Fången s. å. 30/6 på andra sidan Dnjepr och förd till Moskva s. å. 28/12. Död ogift 1711-12-12 i Tobolsk.
 • Anna Helena, född 168(6), död 1712-01-02 på Viksberg i Pemars socken i Finland. Gift 1706-06-17 på Mainiemi i nämnda socken med häradshövdingen Abraham Paléen i hans 1:a gifte, född 1679, död 1738 och i ett senare gifte fader till lagmannen Erik Johan Paléen, adlad af Palén.
 • Christian, född 1690. Häradshövding. Död 1756. Se Tab. 3.

TAB 2

Henning Johan (son av Johan Walstenius, adlad Wallensteen, Tab. 1), född 1682 i Åbo. Student därst. 1700. Kom i tjänst 1701. Kornett, sekundlöjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1702-10-01. Konfirm.fullm. 1705-07-22. Premiärlöjtnant 1707-10-02. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom till Stockholm 1722-05-26. Placerad vid Nylands dragonregemente 1723. Kornetts indelning 1724-04-28. Kaptens karaktär 1728-03-05. Avsked 1730-08-12. Pension 1741-04-29. Död 1743-12-20 i Nyby i Nastola socken i Finland. Gift med Maria Elisabet Schauman, död 1723, dotter av överstelöjtnanten Henrik Johan Schauman, natural. Schauman, och hans 1:a fru Barbara von Elfwert.

Barn:

 • Maria Elisabet, född omkr. 1708, död 1744. Gift 2:o 1732-06-18 i Asikkala socken med kaptenen Carl Magnus von Essen af Zellie, i hans 1:a gifte, född 1709, död 1784.

TAB 3

Christian (son av Johan Walstenius, adlad Wallensteen, Tab. 1), född 1690. Uppgives varit student i Uppsala men återfinnes ej i matrikeln 1700–1713. Auskultant i Åbo hovrätt. Regementsauditör vid Hälsinge tremänningsbataljon 1713-01-30. Transp. till Hälsinge ord. regemente 1716-06-02 och följde regementet på Armfelts tåg mot Norge 1718 okt. –1719 jan. Ånyo auditör vid samma regemente efter dess återupprättande 1723-07-27. Häradshövding över Södra Ångermanland och dess underliggande lappmark 1733-10-03. Död 1756-04-03 Härnösand. Gift 1:o 1728 med Birgitta Bolin, död 1742-11-30 på Åbord i Högsjö socken, Västernorrland. Gift 2:o 1745-09-03 med Anna Brita Berg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1762 med bruksägaren Daniel Halenius i hans 2:a gifte, född 1692-03-27, död 1776-06-05), född 1729-12-30. Död 1817-03-29, dotter av kyrkoherden i Resele pastorat av Härnösands stift Nils Berg och Anna Sundius.

Barn:

 • 2. Nils Johan, född 1746. Gymnasist i Härnösand. Död 1762-01-02 och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 9/2 i Bjärtrå socken, Västernorrland.
 • 2. Anna Maria, född 1748, död 1812-07-00. Gift 1:o 1768-06-04 med sidenfabrikören i Stockholm med direktörs karaktär, bruksägaren Erland Noreen, född 1730-12-05 i Köla socken, Värmlands län, död 1789-05-31 på Utansjö bruk i Högsjö socken, Västernorrland, broder till revisionssekreteraren Johan Noreen, adlad Nordenfalk. Gift 2:o 1791-09-24 med bruksägaren Johan Backe, född 1762.
 • 2. Catharina Helena, född 1751-09-12, död 1808. Gift 1768-09-04 med brukspatronen på Graninge bruk, RVO, Jakob Efraim Clason, född 1743, död 1809.

TAB 4

Isak (son av Johan Walstenius, adlad Wallensteen, Tab. 1), född 1692-01-11. Student. Auskultant vid Åbo hovrätt 1712. Löjtnant vid enrollerade allmogen i Åbo län s. å. 3/9. Kapten därst. 1713-06-25. Volontär vid livgardet 1714. Furir därst. 1715-03-24. Förare 1716-01-27. Sergeant s. å. i aug. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1717-12-12. Regementskvartermästare vid Hälsinge tre- och femmänningsinfanteribataljon 1718-05-31. Avsked 1719-09-30. Regementskvartermästare vid Hälsinge ord. regemente s. å. 10/12. Kapten därst. 1742-05-16. Majors avsked 1749-06-20. Död 1760-04-18 i Skepptuna socken, Stockholms län. Gift med Charlotta Molnstierna, som levde änka 1761, dotter av bergmästaren Johan Luth, adlad Molnstierna 1719, men ej introd., och Maria Cronmarck.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1729. Mönsterskrivare på extra stat vid Hälsinge regemente 1742. Förare därst. 1743-08-29. Sergeant 1744-01-02. Fänrik 1749-06-20. Död ogift 1752-03-25.
 • Maria Johanna, levde ogifta 1761.
 • Charlotta, levde ogifta 1761.

Källor

Litteratur: Personhistorisk tidskrift, årg. 5, sid. 126–134.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: