:

Glansenstierna nr 1664

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Glansenstierna nr 1664 †

Adlad 1719-01-10, introd. 1720. Utdöd 1906-06-19.


 • Ätten, som icke varit representerad i Sverige efter 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 108 bland adelsmän.

1Mf. 2Lk. 3KrAB. 4Lns. 5Wä. 6Pernå kyrkoarkiv.

TAB 1

Peter Larsson. Bössmed i Örebro.

Barn:

 • Olaus Petri. Komminister i Tumbo församl. av Strängnäs stift omkr. 1593 och underskrev Uppsala mötes beslut s. å. [Hm].

Barn:

 • Laurentius Olai. Var kyrkoherde i Glanshammars pastorat av Strängnäs stift 1616. Död 1621.

Barn:

 • Olof Glans, född 1617. Fänrik först vid Trondhjemska regementet, sedan vid dalregementet. Död 1714. Gift med Maria von der Huden.

Barn:

 • Lorens Glans, sedan Glansberg, adlad Glansenstierna, född 1672-08-10 i Stockholm. Student 1684-02-20. Volontär vid fortifikationskontoret 1690-05-03. Konduktör i Dorpat 1694. Konfirm.fullm.1 1695-05-10. Löjtnant vid östra skånska infanteriregementet2 1700-06-27. Kaptenlöjtnant därst. s. å. 1/10. Regementskvartermästare 1701-11-09. Fortifikationskapten i Dorpat 1702. Konfirm.fullm. 1703-05-27. Överstelöjtnant vid fortifikationen 1711-01-11. Konfirm. fullm. 1717-02-25. Generalkvartermästarelöjtnant vid jämtländska armén1 1718-03-08. Adlad 1719-10-10. (Introd. 1720 under nr 1664). Överstelöjtnant vid fortifikationsbrigaden i Finland 1723-05-28. Flyttad till Stockholmska brigaden såsom generalkvartermästariöjtnant 1739-06-05. Död 1740-01-08 i Stockholm och begraven i Storkyrkan därst. Han blev vid Dorpats övergång 1704 fången, varvid han förlorade all sin egendom, ävensom familjehandlingar. Gift 1:o 1700 med Margareta Elisabet von Grunewald, död 1726, dotter av assessorn i Revalska hovrätten och manrichtem i Livland Reinhold von Grünewald. Gift 2:o 1734 med grevinnan Elsa Creutz, född 1681-08-24, död 1768-01-17 i Åbo, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Johan Creutz, greve Creutz, och hans 1:a fru friherrinnan Anna Johanna Sparre.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 17033 död 1707.
 • 1. Olof Reinhold, född 1704. Överste. Död 1774. Se Tab. 2.
 • 1. Lorens, född 1706. Överstelöjtnant. Död 1774. Se Tab. 3.
 • 1. Eva Sofia, född 1712-01-20, död 1758-09-11 på Näse gård i Pernå socken.6 Gift 1733-03-08 med kaptenen Adam Reinhold Brunow, född 1698, död 1743.

TAB 2

Olof Reinhold (son av Lorens Glans, sedan Glansberg, adlad Glansenstierna, Tab. 1), född 1704-10-23 i Riga. Student i Uppsala 1716–1719-08-31. Volontär vid fortifikationen 1719-11-19. Konduktör vid Stockholmska fortifikationsbrigaden 1741-05-26. Löjtnant därst. s. å. 23/8. Löjtnant vid finska brigaden3 1744-06-26. Kapten därst. 1747-01-27. Major 1750-09-19. Kommendant i Tavastehus 1751. Generalkvartermästarelöjtnant 1755-04-14. RSO 1757-04-28. Överstes avsked 1764-01-24. Död 1774-03-08 på Eknäs i Borgå socken i Finland. Gift 1730-12-03 med Catharina Elisabet Kugelberg, född 1711-05-17 i Stockholm4, död 1765-01-22 Åby 4

Barn:

 • Lars, född 1731-09-28, död 1734-05-27.
 • Olof Reinhold, född 1732-08-19 i Stockholm, död 1738-01-06 på Eknäs och begraven s. å. 15/1 i Pernå kyrka.
 • Elsa Elisabet, född 1735-03-14 på Eknäs, död där 1738-09-18 och begraven s. å. 1/10 i Pernå kyrka5.
 • Conrad, född 1736-04-08 på Eknäs, död där 1737-05-07 och begraven s. å. 13/5 i Pernå kyrka.5
 • Catharina Margareta, född 1738-05-10, död 1784-07-30 på Eknäs. Gift 1759-12-19 med majoren Johan Tandefelt, född 1738, död 1811.
 • Carl Gustaf, född tvilling 1739-06-12 på Eknäs, död s. å. 14/7 och begraven s. å. 3/8 i Pernå kyrka5.
 • Carolina Elisabet, född tvilling 1739-06-12, död ogift.
 • Elsa Ulrika, döpt 1742-08-08 i Stockholm, Död 1799-07-14 i Borgå. Gift 1765-01-27 med överstelöjtnanten Johan Gustaf von Konow, natural von Konow, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1797.
 • Vendela Johanna, född 1745-01-28, död ogift 1833-12-23 i Borgå.
 • Charlotta Maria, född 1746-03-28 på Eknäs, död s. å. 19/8 och begraven s. å. 24/8 i Pernå kyrka.5
 • Adolf Georg, född 1753-10-24, död 1754-06-27.

TAB 3

Lorens (son av Lorens Glans, sedan Glansberg, adlad Glansenstierna, Tab. 1), född 1706-06-06 i Viborg. Volontär vid fortifikationen 1719-11-19. Konduktör därst. 1726. Förare vid Skaraborgs regemente 1732-09-05. Fältbrobyggmästare vid finska fortifikationsfältstaten 1740-05-24. Löjtnant 1741-08-08. Kapten vid Nylands dragonregemente 1750-08-27. RSO 1755-01-13. Major i armén 1759-02-27. Sekundmajor vid nyssn. dragonregemente 1762-05-26. Premiermajor s. å. 23/6. Överstelöjtnants avsked 1771-06-05. Död 1774-10-04 på sin gård Sesta i Nastola socken. Gift 1743, lyst s. å. 13/2 i Fresta socken Stockholms län med Vendela Eleonora Torvigge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1738-01-24 med kornetten Otto Magnus von Essen af Zellie, född 1714, död 1738), född 1714-08-22, död 1782-04-05 på Sesta, dotter av majoren Torsten Torvigge, nr 548, och Anna Maria Sprengtport.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1746-05-08, död 1785-06-08 på Sesta. Gift 1764-06-10 med sin moders kusin, generalen (ryska greven) Georg Magnus Sprengtport, död 1819.
 • Sofia Lovisa, född 1752-08-17, död 1753 i maj.

TAB 4

Lars Reinhold (son av Lorens, Tab. 3), född 1744-02-20 (1745-01-16). Volontär vid Nylands dragonregemente 1760. Sergeant därst. s. å. 28/2. Student i Åbo 1761. Underkonduktör vid fortifikationen s. å. Konduktör därst. s. å. 28/12. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1765-07-15. Kornett vid Nylands dragonregemente 1770-02-27. Löjtnant därst. s. å. 22/5. RSO 1772-09-12. Kapten i armén s. å. 25/9. Kapten vid Nylands dragonregemente 1775-11-26. Avsked såsom kapten i armén 1778-02-11. 'Han deltog vid början av 1788 års krig emot Ryssland i de då förehavda stämplingar angående Finlands självständighet och rymde sedan till Ryssland. Dömdes därför från liv, ära, adelskap och gods, varefter hans namn, Lars Reinhold Larsson, uppspikades på kåken i Stockholm'. Död i början av 1800-talet, sannolikt före 1809. Gift 1772-06-14 Malmgård

Barn:

 • Lars Johan, född 1773-03-07 på Malmgård6, död 1783-07-22 på Jokela.
 • Vendela Sofia, född 1774-12-22, på Malmgård, död 1821-01-24 Toivoniemi Gift 1800-06-01 på Jokela med kaptenen Anders Johan Munsterhjelm, född 1764, död 1824.
 • Gustaf Magnus, född 1781. Överstelöjtnant. Död 1831. Se Tab. 5.

TAB 5

Gustaf Magnus (son av Lars Reinhold, Tab. 4), född 1781-08-05. Fänrik vid Svea livgarde 1807-04-10. Stabslöjtnant därst. 1811-06-16. Avsked s. å. 8/10. Majors titel 1812-01-21. Kapten vid 2. finska jägarregementet s. å. 10/10. Överstelöjtnant. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 108 bland adelsmän. Död 1831-02-04 på Jokela. Gift 1:o med Augusta Sofia von Arckenholtz, född 1790, död 1817-01-26 på Jokela, dotter av den bekante tyske författaren Johan Vilhelm von Archenhoitz. Gift 2:o 1818-03-19 i Viborg med stiftsjungfrun Eva Sofia Boije af Gennäs, född 1796-01-26 Sannäs

Barn:

 • 1. Lars Vilhelm, född 1815-12-14, död 1816-01-12.
 • 1. Sofia Matilda, född 1817-01-15, död s. å. 16/1.
 • 2. Otto Vladimir, född 1819. Löjtnant. Död 1860. Se Tab. 6.
 • 2. Margareta Sofia Eleonora, född 1821-07-28, död 1864-12-25 i Vasa. Gift 1845-05-13 med guvernören, friherre Carl Gustaf Fabian Wrede af Elimä, född 1819, Död 1892.
 • 2. Paulina, född 1822-12-31 på Jokela, död 1884-11-21 i Vasa. Gift 1845-09-11 med generallöjtnanten Alexander Leonard Carl Schulman (nr 176), född 1819, död 1890.
 • 2. Hjalmar, född 1825-04-04. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1844-08-31. Underfänrik därst. 1845-11-14. Port-épée fänrik 1847-06-20. Fänrik vid brestska infanteriregementets reservbataljon 1848-07-06. Avsked 1849-02-26. Godsägare. Död 1876-01-24 på Jokela.

TAB 6

Otto Vladimir (son av Gustaf Magnus, Tab. 5), född 1819-03-09. Yngre underofficer vid livgardets finska skarpsbyttebataljon 1835-10-20. Avsked 1836-12-15. Underfänrik vid 9. finska linjebataljonen. Fänrik vid 12. finska linjebataljonen 1839-04-10. Transp. till prins Carls av Preussen infanteriregemente 1840-06-05. Underlöjtnant därst. 1844-04-27. Löjtnant 1846-04-28. Transp. till Volhyniska infanteriregementets reservbataljon 1848-09-28. Avsked 1849-09-28. Död 1860-05-15 i Nastola socken. Gift 1854-10-07 med torpardottern Ulrika Petman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1873-09-21 med gästgivaren Peter Monto), död 1887-07-12.

Barn:

 • Anna Maria, född 1851-02-28, död 1906-03-20 i Helsingfors. Gift där 1884-05-25 med sjökaptenen Zacharias Ernst Ludvig Stierncreutz, född 1854, död 1884.
 • Lars Magnus Vladimir, född 1854. Överstelöjtnant. Död 1906. Se Tab. 7.
 • Paulina Ulrika, född 1857-03-11, död ogift 1876-12-28 Arrajold
 • Eleonora Margareta Sofia, född 1859-04-06, död ogift 1924-07-15 i Helsingfors och begraven i Nastola socken.

TAB 7.5

Lars Magnus Vladimir (son av Otto Vladimir, Tab. 6), född 1854-10-12 i Heinola socken. Kadett i Fredrikshamn 1867-08-18. Avgick utan avslutad kurs 1874-06-09. Underofficer vid Kexholmska, kejsarens av Österrike, grenadjärregemente s. å. Elev vid infanterijunkarskolan i Warschau s. å. Fänrik vid nämnda regemente 1876-01-14. Underlöjtnant 1877-09-11. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878 och erhöll den till minne härav instiftade medaljen samt RumJK. RRS:tAO4kl m påskrift: för tapperhet. RRS:tStO3kl och S:tAO3kl, båda med sv. o. ros. RÖFrJO3kl. Löjtnants avsked 1880-02-02. Ånyo i tjänst med underlöjtnants grad vid 9. reservinfanteribataljonen 1881-09-12. Löjtnant därst. 1883-10-23. Transp. till 12. reservinfanteri-, sedan Viborgs fästningsinfanteribataljon 1886-07-08. Stabskapten därst. 1890-01-25 med tur från 1889-12-14. Kapten 1897-04-13, med tur från s. å. 27/3. Överstelöjtnants avsked 1899-10-01. Finsk-rysk tolk vid länsstyrelsen i Viborg 1901. Entledigad 1904. Notarie vid polisinrättningen i Viborg s. å. 14/3. Ånyo i militärtjänst med kaptens grad vid 2. sibiriska depotbataljonen 1905-05-23. Överstelöjtnant 1906-01-29 med tur från 1905-12-11. Transp. till 6. sibirisk-jeniseiska infanteriregit 1906-06-06. Död s. å. 19/6 i Irkutsk och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1889-08-28 i Björneborg med Helena Lagerström, född 1865-04-17, sjukgymnast, dotter av köpmannen Fredrik Lagerström och Matilda Maria Malmberg. Fru Glansenstierna, född Lagerström, var under världskriget 1914 och följande år anställd vid finska röda korsets filialsjukhus i Viborg och erhöll SM att bäras i S:tStO:s band 1915.

Barn:

 • Ingegerd, född 1891-07-08 i Viborg. Sjuksköterska.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: