:

Rosendal nr 644

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosendal nr

Adlad 1654-01-20, introducerad 1655. Sannolikt utdöd i förra hälften av 1700-talet.


 • Kaptenen Johan Rosendal på Dorffenhagen vid Riga, född 1682, skall enligt ett i riddarhusarkivet befintligt bevis, daterat 1760-07-17, hava varit son till häradshövdingen Erik Rosendal. Enligt en likaledes i riddarhuset befintlig, av honom underskriven genealogi, daterad Dorffenhagen 1765-10-04, var han (1712), gift med Sofia von Thelen och hade haft två barn Sofia, död ogift och Anders Erik, född 1713, kornett, död före 1765, gift 1740 med Helena Dunker. Deras barn voro Helena, född 1741, död 1743, Erik Johan, född 1744-00-01, levde 1765, och Christina, född 1745, död 1745. Bevisen för denna livländska ätts härstamning från den svenska adliga ätten Rosendal synas dock icke hava godtagits av riddarhusdirektionen.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora otreden.


TAB 1

Nils Olsson. En förmögen birkarl i Hamnen, Öjebyn, Pite socken, Västerbottens län.

Barn:

 • Anders Nikolai. Kapellan i Luleå. Hovpräst hos konung Gustaf 1555–1560. Kyrkoherde i Nedertorneå 1560. Transporterad till Piteå 1565. Närvarande vid riksdagen 1569 och har undertecknat liturgiens antagande 1577 och Uppsala mötes beslut 1593. Prost i norra prosteriet. Medlem av kommissionen för utredande av frågan om svenska kronans rätt över lapparna i de norska och finsk-ryska gränstrakterna 1596. Död 1600 i början av året [Hm].

Barn:

 • Anders Andersson. Fogde i Pite lappmark dels 1595–1597, dels 1601–1602 och 1604. Hade 1602 sitt hemman i Pite fritt. Fullm. 1603-12-03 att jämte Evert Evertsson uppbära skatt av sjöfinnarna från Titisfjord till Ofoten. Bodde 1611 som birkarl i Öjebyn. Fogde i Lule lappmark 1614–1616. Levde 1620, då han var länsman i Pite socken [Al].
 • ?Barn:
 • Erik Andersson, adlad Rosendal, född 1615 i Insjö (?i Lycksele socken, Västerbottens län). Tjänade »i många år och troget» såsom bokhållare vid krigskommissariatet i Finland. Kamrerare vid nämnda kommissariat 1653-03-24. Adlad 1654-01-20 (introducerad 1655 under nr 644). Assessor i Åbo hovrätt 1666-00-08. Ledamot av en riddarsyn 1668-08-29. Ordförande i en kommissorialrätt att pröva olika ärenden rörande Åbo universitet 1676-10-29. Avsked från hovrätten 1688. Död 1690-12-04 i Åbo och begraven 1694 i Lojo kyrka, där hans vapen uppsattes. Han erhöll 1651-06-08 förläning Vols Köpte 1680 Moisio säteri i Lojo socken. Gift före 1651 med Margareta Bryggert, begraven 1694-01-07 i Helsingfors, dotter av ryttmästaren Johan Larsson Bryggert och Elin Svensdotter. Hon fick 1692-10-02 tillstånd att mot rusttjänst besitta Veiby, som reducerats.

Barn:

 • Christina, född 1647, död 1712 Konho Gift med häradshövdingen Mårten Tolpo, adlad Losköld, född 1634, död 1709.
 • Sofia Catharina, död 1715-10-03 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Gift 1689 med assessorn Johan Gode, adlad Godenhjelm, nr 1217, död 1714.
 • Margareta, död 1715-00-05 i Umeå under flykt för ryssarna. Gift 1677-01-07 i Helsingfors med lagmannen Erik Bosin, född 1654, död 1715.
 • Anna. Gift 1675-06-18 i Helsingfors med sekreteraren Johan Wassmann, av samma släkt som den 1683-02-06 adlade, men ej introducerade ätten Wassman.
 • Helena, död på Juva bruk i Nykyrka socken i Finland och begraven 1693-03-28 i Viborgs domkyrka. Gift 1671-03-24 i Åbo med bruksägaren Johan Thorvöst, död 1712.
 • Hebla. Flyttade under stora ofreden med sina barn till Sverige. Gift omkring 1680 med justitieborgmästaren i Helsingfors Johan Laurentz, död 1710.
 • Maria, begraven 1697-10-08 i Åbo domkyrka. Gift med häradshövdingen Erik Tawast, adlad Tawaststierna, nr 1107, i hans 2:a gifte, död 1693.
 • Peter, född 1660-00-04. Student i Åbo 1671. Sekreterare i Åbo hovrätt 1685-04-28, men hann icke tillträda tjänsten. Död 1685-05-18 och begraven i Lojo kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 2

Anders (son av Erik Andersson, adlad Rosendal, Tab. 1). Student i Åbo 1661. Var 1671 pikenerare vid livgardet. Fänrik vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 1672-04-25. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns infanteriregemente 1674-11-18. Regementskvartermästare 1677-05-30. Kapten 1679-08-02. Död 1691 på Brändö boställe i Helsinge socken och begraven 1691-04-06 i Helsingfors. Gift 1678-04-21 i Nikolai församling, (Wn.) Stockholm med Christina Danckwardt-Lillieström, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Claes Dankwardt, adlad Lillieström, sedan Danckwardt-Lillieström, och Maria von Pfuel.

Barn:

 • Claes Erik, född 1679-01-25 på Brändö, sannolikt det kapten Rosendals barn, som begravts 1680-04-18 i Helsingfors.
 • Anders, född 1680-07-17 på Brändö. Student i Åbo 1694. Kvartermästare vid livregementet till häst 1700-10-15. Kornett vid livregementet 1702-07-19. Sekundlöjtnant 1704-04-04. Premiärlöjtnant 1705-07-27. Regementskvartermästare 1708-12-05. Död 1709-07-14 i Poltava av sina sår.
 • Christina, född 1683, död 1772-02-04, Yxkullsund. Gift 1719-00-01 i Arboga med Christoffer Gabriel Gyllengrip, född 1693, död 1750.
 • Maria, född 1686-08-10 på Brändö. Gift 1:o med prosten och kyrkoherden Andreas Heinricius, född 1672, död 1729 och begraven 1729-09-14 i Rantasalmi socken. Gift 2:o 1735-07-24 i Rantasalmi socken häradshövdingen i Lill-Savolaks Johan Wargentin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1712-03-27 i Pyttis socken med Margareta Elisabet Malm, född 1694, död 1733 och begraven 1733-12-06 i Rantasalmi socken, dotter av överkrigskommissarien Lars Malm, stamfader för adliga ätten Ehrenmalm, och Helena Lilliegren), född 1678 i Åbo, död 1738 i Rantasalmi socken och begraven 1738-09-03.
 • Margareta, levde änka 1736. Gift 1725-09-24 i Lojo socken med ryttmästaren Georg Frisius, född 1679 i Ingermanland.

TAB 3

Erik (son av Erik Andersson, adlad Rosendal, Tab. 1). Student i Åbo 1671. Var fänrik vid överste Löscherns regemente, då han 1677-10-31 åter blev insatt i tjänsten, efter att hava pliktat för någon förseelse. Löjtnant vid Fritz Wachtmeisters fördubblingsregemente 1678-08-01. Regementsauditör i Finland. Häradshövding på Åland 1694-04-13. Avsked 1705. Död 1705-06-01 Gift 1680 med sin systers styvdotter Christina Tawaststierna, död 1720, dotter av häradshövdingen Erik Tawast, adlad Tawaststjerna, och hans 1:a fru Beata Scultorin.

Barn:

 • Erik, född 1681. Uppgives varit fänrik. Död 1701 i Stockholm.
 • Christina, död 1723. Gift med styckjunkaren vid artilleriet N. N. Engsell, död 1739.
 • Helena Sofia, född 1690-10-03, död 1759-05-07. Gift 1720-06-18 med bankokommissarien Erik Lostierna, född 1693, död 1766.
 • Margareta, född 1691, död 1738 i Rimito socken. Gift före 1715 med livdrabanten Samuel von Holthausen, död 1744.
 • Elisabet, döpt 1693-08-22 i Rimito socken.
 • Johan, döpt 1694-08-13 i Rimito socken.


Sannolika medlemmar men inte upptagna i ättartavlorna

 • Kapten Peter Rosendal, † 1746 i Odensjö församling och hans efterlämnade änka Maria Dyster.
 • Kanslist Gustaf Rosendal, begravd 1732-03-18 i Stockholm.

Till ätten tillhörde troligast även:

 • Sergeant Jakob Rosendal vars dotter Margareta föddes i Hapsal 1706-03-24.
 • Kvartermästare Elias Rosendal, vars änka Maria Lovisa Schultz var flykting i Stockholm 1716.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: