:

Olivecreutz nr 1901

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Olivecreutz nr 1901 †

Adlad 1719-11-25. Stadfästelse å adelskapet 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1912-06-20.

En gren av ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 126 bland adelsmän.

TAB 1

Johan Gezelius, adlad Olivecreutz, till Torsbo i Gällstads socken, Älvsborgs län (son av Johannes Gezelius). Född 1721-10-17 i Stockholm under föräldrarnas vistelse därst. och ryssarnas inkräktande av Finland. Student i Åbo 1735. Docent i filosofi vid universitetet därst. 1744-01-08. Student i Uppsala3 s. å. 8/12. Sekreterare vid Åbo universitet 1746-12-16. Fick stadfästelse på faderns adelskap eller adlad 1751-11-21 (introd. 1752-06-08 under nr 1901). Lagmans fullm. 1761-10-06. Lagman i Skåne och Blekinge 1770-12-04. Avsked 1777-03-05. Återflyttade till Finland 1783. Död 1804-03-14 i Åbo. 'Han var skicklig bl. a. i syriska, arabiska och etiopiska språken. Inrättade av riksens ständer gillade sockenmagasin i Sagu och Kimito socknar i Finland och fick därför på ständernas tillstyrkan lagmans fullmakt. Bevistade flera riksdagar och var 1756 och 1765 ledamot i ekonomi- och storskiftsdeputationerna'. Gift 1771-08-29 på Borrarp i Dalstorps socken, Älvsborgs län med Adolfina Johanna Rutensköld, född 1750, död 1837-09-20 i Stockholm, dotter av hovrättsrådet Göran Adolf Rutensköld, och Margareta Alissa Rutensparre.

Barn:

 • Margareta Helena, född 1772-07-27, död 1855-06-27 på Karuna gård i likanämnd kapell av Sagu socken. Gift 1792-09-02 i Karuna kapellkyrka med översten, friherre Herman Fleming af Liebelitz, född 1763, död 1808.
 • Johan, född 1774. Fänrik. Död 1814. Se Tab. 2
 • Johan Adolf, född 1775. Lagman. Död 1836. Se Tab. 3
 • Göran, född 1779-04-12 på Torsbo. Student i Åbo 1792. Reservfänrik vid Åbo läns regementes lätta infanteribataljon 1793-02-25. Avsked s. å. 17/6. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid nämnda regemente 1796-11-06. Utexaminerad från Karlberg 1797-03-16. Löjtnant i armén 1803-06-28. Avsked 1805-05-04. Bosatt i Finland och immatrikulerad på riddarhuset därst. under nr 126 bland adelsmän. Död ogift 1830-10-07 i Åbo under en resa.

TAB 2

 • Johan (son av Johan Gezelius, adlad Olivecreutz, Tab. 1), född 1774-12-06. Student i Åbo 1789-11-16. Reservfänrik vid Åbo läns lätta infanteribataljon 1793-02-25. Avsked 1793-06-17. Död 1814-10-01 på Gammelby i Kimito socken i Finland. Gift 1807-04-13 i Bjärnå socken med Charlotta Margareta Elgh, född 1783-05-05 i Bjärnå socken4, död 1859-06-14 på Västankärr i Kimito socken4, dotter av fältväbeln vid Åbo läns infanteriregemente Carl Henrik Elgh och Margareta Lewan.

Barn:

 • Carl Johan, född 1808-05-01, död s. å. 15/5 på Gammelby.
 • Johanna Margareta, född 1809-12-05, död 1824-01-01 på Brändboda i Kimito socken.
 • Charlotta Fredrika, född posthuma 1815-02-24, död 1896-05-17 på Västankärr. Gift 1:o 1834-08-28 på Västankärr med referendariesekreteraren i finska senatens finansexpedition Johan Fredrik Gadelli, född 1800-08-19, utdöd 1841-10-28 i Helsingfors. Gift 2:o 1843-05-21 med sin 1:a mans systerson, löjtnanten Gustaf Johan Silfversvan, född 1819, död 1888.


 • Johan Adolf (son av Johan Gezelius, adlad Olivecreutz, Tab. 1), född 1775-12-27. Student i Åbo1 1789-11-16. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1793-08-23. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 20/9. Vice häradshövding 1798-06-13. Häradshövdings fullm. 1802-01-26. Kopist i justitiefördelningen av k. kansliet 1803-09-00. Kanslist därst. 1805-03-11. Protokollssekreterare 1807-07-11. Lagman i Halland 1811-02-04. Avsked 1835-02-14. Död 1836-05-23 på Attorp i Säms socken, Kinds härad, Älvsborgs län. Gift 1809-10-20.på Torpa i Länghems socken, Älvsborgs län med grevinnan Fredrika Antoinetta Carolina Vilhelmina Sparre af Söfdeborg, född 1783-08-12 på nämnda egendom, död 1872-04-03 på Attorp, dotter av generaladjutanten, greve Claes Erik Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Mariana Helena Ehrenkrona.

Barn:

 • Johan Claes, född 1810-08-10 (1810-08-21) på Attorp, liksom syskonen. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1828-08-13. 2. Löjtnant därst. 1835-01-24. Kapten 1847-09-10. 3. Major 1852-07-02. RSO 1853-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1855-01-31. Död ogift 1886-05-12 på Attorp.
 • Mariana Adolfina Vilhelmina, född 1813-05-28, död 1903-12-10 i Ulricehamn. Gift 1837-08-13 på Attorp med lagmannen i Västgötadals och Bohusläns lagsaga, jur. kandidat, filosofie doktorn, RNO, Peter Holmertz, född 1796-07-27 på Örmanäs i Örmevalla socken, Hallands län, död där 1863-02-20. Fru Holmertz, född Olivecreutz, ägde hälften i Attorp.
 • Göran Adolf, född 1815-09-22. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1832-07-08. Fänrik 1833-11-02. Officersexamen vid Skaraborgs regemente 1835-04-18. Löjtnant 1839-10-05. Avsked 1845-11-06. Förvaltare på Högagärde i Tvärreds socken, Älvsborgs län. Död där 1896-10-09. Gift 1846-10-20 på Torpa med sin kusin, grevinnan Johanna Mariana Helena Charlotta Sparre af Söfdeborg, född 1822-01-30 på Torpa, död 1908-02-13 på Högagärde i Tvärreds socken, Älvsborgs län (db), dotter av majoren, greve Claes Gustaf Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Augusta Vilhelmina Fleming af Liebelitz.
 • Erik Herman, född 1818-01-20. Sergeant vid Älvsborgs regemente. Död 1837-10-22 i Stockholm.
 • Vilhelm Casimir, född 1820-02-08. Student i Uppsala 1838. Examen till rättegångsverken 1843-06-02. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist s. å. 8/6. Vice häradshövding 1846-01-00. Ledamot av direktionen för Älvsborgs läns hypoteksförening 1850. RVO 1862-01-28. Nämnda förenings ordförande 1868–1869. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1869. Död ogift 1912-06-20 på Övrarp i Finnekumla socken, Älvsborgs län (db), och med honom utgick ätten.
 • Carl Viktor, född 1822-02-02, död ogift 1881-02-19 på Attorp.
 • Helena Eleonora Charlotta Lovisa (Helène-Charlotte), född 1825-10-18, död ogift 1909-10-15 på Attorp i Södra Säms förs., Älvsborgs län (db). Ägde hälften i nämnda egendom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: