:

Von Kræmer nr 1959

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Kræmer nr 1959 och 389

Adlad 1691-03-25, introducerad 1756. Friherrlig 1837-11-10 enligt 37 § R.F., introducerad 1838. Den friherrliga grenen utdöd 1903-03-13.

Den adliga ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 133 bland adelsmän. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Cremer.

Kr%C3%A6mer F38900.png

TAB 1

Niklas Kræmer, adlad von Kræmer, (son av Casper Kræmer, se adliga ätten Cremer nr 713, tab 2). Rådman i Arensburg på Ösel 1659. Borgmästare i Arensburg på Ösel 1679. Adlad 1691-03-25 (äldste sonens söner introducerad 1756 under nr 1959). Lantråd på Ösel. Gift med Gertrud Sass.

Barn:

 • Johan, född 1670-05-21 i Arensburg. Kapten i svensk tjänst. Död ogift 1710 i pesten.

TAB 2

Niklas, (son av Niklas Kræmer, adlad von Kræmer, tab 1). Efter goda studier och utrikes resor kapten vid Stackelbergs livländska infanteriregemente 1700-10-22. Död 1710 i pesten.

Barn:

 • Niklas. Kapten. Lantmarskalk på Ösel. Död 1739-02-00 barnlös. Gift med Margareta Lovisa Gyllenstubbe i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1746-09-16 i Karris socken på Ösel med majoren August Sege von Laurenberg, född 1696-09-10, död 1752-11-17) (C. von Dehn, Anszüge aus den Kirchenbüchern der Insel Ösel (i Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1909 och 1910).), född 1705, död 1770 på Ösel, dotter av lantrådet Peter Anton Knutsen, adlad Gyllenstubbe 1708-04-21, men ej introducerad och Anna Hedvig Schultz. (SK.)

TAB 3

Fredrik, (son av Niklas Kræmer, adlad von Kræmer, tab 1). Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1678-11-00. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1697. Sekundryttmästare 1700-11-12. Premiärryttmästare 1701-05-25. Stupade 1706-02-03 vid Fraustadt. Gift 1690 med Helena Gripenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med en kapten Boisman), född 1676-09-15 Åbo, dotter av krigskommissarien och vice landshövdingen Johan Wittman, adlad Gripenberg, och hans 2:a fru Margareta Bartels.

Barn:

 • Fredrik Johan, född 1694. Fänrik. Död 1758. Se Tab. 4
 • Niklas Adolf, född 1696. Major. Död 1764. Se Tab. 15
 • Gertrud Helena, född 1698-07-25, död 1754. Gift med kornetten vid Nylands kavalleriregemente Johan Henrik Petersson, född 1684 i Estland, död 1756.
 • Casper Henrik, född 1700. Löjtnant. Död 1761. Se Tab. 17

TAB 4

Fredrik Johan, (son av Fredrik, tab 3), född 1694. Sergeant vid Tavastehus regemente 1710. Fänriks avsked 1723. Död 1758-05-12 Hyömäki. 'Han blev 1712 fången hos ryssarna och skickad till Novasoli, varifrån han ej hemkom förrän 1723. Hans namn står på en klocka och en ljuskrona i Hauho kyrka i Finland.’ Gift 1:o 1729 med Susanna Berg, född 1708, död 1738-12-18, dotter av kaptenen vid fältartilleriet i Finland Erik Johan Berg och Maria Dorotea Gadde . Gift 2:o 1740 Konttila ) med Agnes Florentina Lilliebrunn i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1730-10-19 med ryttmästaren vid karelska kavalleriregementet Nils Jespersson, död 1735-02-00) , född 1693-07-07, död 1766-06-00, dotter av löjtnanten Anders Lilliebrunn, och Anna Margareta von Niederlandt.

Barn:

 • 1. Helena Maria, född 1730, död 1817-02-10 på Hakkiala i Hauho socken. Gift 1763 med kaptenen Herman Johan Dassau, född 1711, död 1776-02-04 på Hakkiala. ( Wä.)
 • 1. Fredrik Johan, född 1732. Sergeant vid Tavastehus regemente. Död 1753 på Sveaborg.
 • 1. Niklas Didrik, född 1735-10-14 i Hauho socken. Korpral vid Tavastehus regemente 1750-06-30. Rustmästare 1758. Furir 1760. Adjutant vid Stackelbergska regementet 1761-05-05. Fänrik vid Stackelbergska regementet 1765. Löjtnant 1771-06-12. Stabskapten 1777-12-17. Kapten med kompani 1778-06-27. Major 1788-08-23. Befälhavare över Enehielmska jägarbataljonen 1789-02-26. RSO 1789-07-17. Chef för Stackelbergska regementets livbataljon 1790. Premiärmajor vid Stackelbergska regementets livbataljon 1794-12-19. Överstelöjtnant vid Stackelbergska regementets livbataljon 1795-12-30. Död ogift 1806-07-01 i Lovisa.
 • 1. Carl Gustaf, född 1738. Överste. Död 1801. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Fredrik Johan, tab 4), född 1738-11-10 i Finland. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1758-11-28. Furir vid fältartilleriet i Pommern 1759-06-26. Styckjunkare vid arméns flotta 1762-05-01. Fänrik vid arméns flotta 1767-04-07. Löjtnant 1774-01-12. Kapten 1775-11-22. Major 1777-02-19. RSO 1789-08-14. Överstelöjtnant 1789-08-27. Överste i armén 1795-12-20. Överste vid arméns flotta 1797-11-01. Död 1801-09-12 På Sveaborg. Gift 1779-05-23 med Christina Lovisa Stiernvall, född 1759-06-02, död 1809-08-19 på Gammelgård i Lampis socken, dotter av hovjunkaren Carl Gustaf Stiernvall, nr 1810, och Margareta Tandefelt.

Barn:

 • Margareta Lovisa, född 1780-05-26, död 1780-07-19.
 • Carl Johan, född 1782. Överste. Död 1834. Se Tab. 6
 • Otto Didrik, född 1784. Kapten. Död 1849. Se Tab. 12
 • Gustaf Adolf, född 1785-10-07 på Gammelgård. Kadett vid Karlberg 1799-04-01. Utexaminerad (Hc.) 1802-09-24. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri, som sedermera kallades finska gardet 1802-10-06). Sekundlöjtnant vid livregementsbrigadens värvade infanteri, som sedermera kallades finska gardet 1807-02-12. Löjtnant 1808 och tillika stabsadjutant hos fältmarskalken Klingspor (Wä.). Kapten i armén 1808-08-23. Kapten vid 2. livgardet 1810-06-04. Transporterad som kapten till Västgöta regemente 1811-06-04. Kapten vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-10. RSO 1811-12-11. Major 1813-02-02. Överstelöjtnants karaktär 1816-01-09. Överstelöjtnant vid regementet 1816. Död ogift 1819-10-05 i Köpenhamn.
 • Ottiliana Louisa, född 1787-08-08, död 1849-01-15 på Prästkulla i Tenala socken, Finland. Gift 1814-01-01, på Gammelgård med majoren Johan Reinhold Taube, född 1785, död 1855.
 • Maria Sofia, född 1789-02-25 på Gammelgård, död 1865-03-04 i Tavastehus. Gift 1826-02-02 Hyömäki finska infanteriregementet, RRS:tAO3kl, Johan Fredrik Wilhelms, född 1785-12-20 i S:t Karins socken, död 1852-06-08 i Koskis kapell.
 • Robert Fredrik, friherre von Kræmer, född 1791. Landshövding. Död 1880. Se Tab. 13.
 • Margareta Gustava, född 1792-11-24, död 1866-09-02 i Ekenäs. Gift 1833-06-02 med stabskaptenen och häradsskrivaren Fredrik Adolf Thuneberg, född 1795-03-24 i Jämsä socken, död 1853-06-26 i Heinola socken.

TAB 6

Carl Johan, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1782-05-12 på Gammelgård. Kornett vid livdragonregementet 1787-12-19. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1799-05-04. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1799-08-19. Löjtnant i armén 1802-06-28. Premiäradjutant vid regementet 1802-12-16. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-06-14. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 133 bland adelsmän. Kapten vid 2. finska jägarregementet 1812-10-10. Major vid 2. finska jägarregementet 1818-07-21. RRS:t VlO4kl 1819-09-11. Chef för Heinola bataljon 1822-06-06. Överstelöjtnant och chef för 4. finska skarpskyttebataljonen 1823-09-26. RRS:tAO2kl. Överstes avsked 1831-02-10. Död 1834-02-08 Hyömäki Gift 1816-09-15 på Gammelgård med sin kusin Ulrika Charlotta von Platen, född 1794-03-23 på Gammelgård, död 1864-02-20 i Tavastehus, dotter av översten Gustaf Bogislav von Platen, och Margareta Elisabet Stiernvall, nr 1810.

Barn:

 • Carl Gustaf Mortimer, född 1817. Senator. Död 1898. Se Tab. 7.
 • Margareta Christina, född 1818-08-13 på Hyömäki, död 1900-03-10 i Helsingfors. Gift 1839-03-20 med godsägaren och underlöjtnanten Henrik Johan Standertsköld, nr 2126, född 1811, död 1899.
 • Lovisa Cecilia, född 1819-12-17, död 1819-12-24.
 • Charlotta Maria Johanna, född 1821-07-12, på Hyömäki, död 1910-11-22 i Helsingfors. Gift 1848-12-31 med sin svågers kusin, överstelöjtnanten Johan Fredrik Vilhelm Standertsköld, nr 2126, född 1820, död 1866.
 • Robert Didrik, född 1823-04-24. Kadett vid institutet för väg- och vattenkommunikationerna i Ryssland 1840-08-10. Utexaminerad och tilldelad rang i 14. rangklassen 1845-07-07. Adjoint hos guvernementsarkitekten i Charkov 1846-08-12. Guvernementssekreterare 1851-10-26. Arkitekt vid byggnadskommissionen i Charkovska guvernementet 1853-11-13, kollegiisekreterare 1855-12-29 med tur från 1855-04-02. Död ogift 1861-03-01 i Charkov.
 • Louisa Aurora, född 1824-06-12 på Hyömäki, död 1907-05-01 i Helsingfors. Gift 1849-09-11 med ledamoten i senatens för Finland justitiedepartement, senatorn Johan Granlund, född 1798-02-08 i Kvevlaks socken, död 1876-01-20 i Helsingfors.
 • Reinhold, född 1825-08-01 och död 1826-01-08 på Hyömäki.
 • Niklas Hjalmar, född 1826-10-07 och död 1829-10-15 på Hyömäki.
 • Bror Otto Achates, född 1827-11-02 på Hyömäki. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Död 1845-07-04 i S:t Petersburg.
 • Johan Fredrik Oskar, född 1829. Amiral. Död 1904. Se Tab. 10.
 • Carolina Gustava Rosalie (Rosa) född 1831-12-20 på Hyömäki, död ogift 1908-04-28 i Helsingfors.
 • Ulrika Matilda, född 1833-03-17 på Hyömäki, död ogift 1919-06-14 i Helsingfors.
 • Sofia Henriette Adelaide, född 1834-05-05 posthuma, död ogift 1856-03-27.

TAB 7

Carl Gustaf Mortimer, (son av Carl Johan, tab 6), född 1817-06-26 Gammelgård Kadett i Fredrikshamn 1832-02-17. Fänrik vid livgardets Preobrasjenska regemente 1838-03-18 med tur från 1837-03-18. Underlöjtnant vid livgardets Preobrasjenska regemente 1840-04-26. Löjtnant 1842-05-01. Efter genomgången kurs vid generalstabsakademien transporterad till generalstaben med stabskaptens grad 1845-02-07. Äldste adjutant vid grenadjärkårens stab 1845-03-26. RRS:tAO3kl 1845-12-03. Kapten 1846-04-19. Divisionskvartermästare vid 4. infanterikårens reservdivision 1848-05-29. RRS:tAO2kl 1849-09-17. Överstelöjtnant 1851-04-20. Överstes avsked 1852-11-28. Adjoint hos guvernören i Uleåborgs län 1854-06-27–1856-07-11. Huvudredaktör för Finlands officiella såväl svenska som finska tidning 1866–1869. Tillförordnad guvernör i Uleåborgs län 1869-06-27. Guvernör i Uleåborgs län 1871-04-09. Transporterad till Kuopio län 1873-10-12. RRS:tVlO3kl 1874-04-12, av S:tStO1kl 1878-04-28 och S:tAO1kl 1882-04-09. Avsked från guvernörsbefattningen 1884-01-24. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement samt chef för dess civilexpedition 1884-01-24. Avsked 1885-10-01. Död 1898-04-10 i Tammerfors. Gift 1847-10-28 i Tavastehus med Anna Toropoff, född 1830-10-19 i Heinola, död 1882-03-20 i Kuopio, dotter av handlanden i Heinola Alexander Toropoff och Charlotta Forsten.

Barn:

 • Carl Johan Alexander, född 1854. Överste. Död 1920. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Johan Alexander (son av Carl Gustaf Mortimer, tab 7), född 1854-04-03 i Wien. Underofficer vid 89. Bjelomorska infanteriregementet 1872-02-06. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1874-09-18. Porteépéejunkare 1875-07-23. Transporterad till 2., generalfältmarskalken furst Barjatinskis, skarpskyttebataljon 1875-07-28. Fänrik vid 2., generalfältmarskalken furst Barjatinskis, skarpskyttebataljon 1876-01-14. Kommenderad till livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1877-01-20–1877-06-02. Underlöjtnant vid 2., generalfältmarskalken furst Barjatinskis, skarpskyttebataljon 1877-05-13. Tillförordnad bataljonskassör vid 2., generalfältmarskalken furst Barjatinskis, skarpskyttebataljon 1877-09-05, i befattningen stadfäst 1877-12-16 och från densamma entledigad 1878-12-11. Löjtnant 1878-09-06. Ånyo tillförordnad kassör 1879-05-13, i befattningen stadfäst 1879-07-21 och entledigad 1880-11-30. Transporterad till 5., Kuopio, finska skarpskyttebataljon 1880-12-16. Stabskapten 1881-05-22. Transporterad till ständiga kadern av finska militärens reserv 1886-09-28. Chef för 4., Halikko, reservkompani 1886-09-30 och för 22., S:t Michels, reservkompani 1890-04-11. Placerad på ryska arméinfanteriet 1891-06-16. Tillförordnad polismästare i Tammerfors 1891-06-30. Kapten 1893-07-03. Polismästare i Tammerfors 1893-07-11. RRS:tStO3kl 1898-04-17. Överstelöjtnant 1899-03-10. Avsked från innehavande befattning 1904-06-14. Translator för ryska språket vid rådsturätten och magistraten i Tammerfors 1904-06-22. Överstes avsked ur militär tjänst 1904-08-09. Entledigad från translatorsbefattningen 1906-05-30. Disponent för utminuterings- och utskänkningsaktiebolag i Tammerfors. Ordförande i inkvarteringsnämnden i Tammerfors 1910-01-01–1918-08-01. RRS:tStO2kl 1915-04-04. Tillförordnad krigskommissarie i Åbo och Björneborgs läns 2. uppbådskrets 1918-07-02–1918-08-02. Död 1920-01-09 i Tammerfors. Gift 1881-08-12 i Kuopio med Augusta Elisabet von Essen af Zellie, född 1858-04-18, dotter av översten Gustaf Robert von Essen af Zellie, och Sofia Lovisa Poppius.

Barn:

 • Carl Gustaf Robert, född 1882. Överste. Se Tab. 9
 • Fanny, född 1883-06-03 i Kuopio. Anställd på bankkontor i Tammerfors. Död 1913-05-31 på Kymmene bruk och begraven i Tammerfors. Gift 1907-10-12 i Tammerfors med ingenjören Edvard Johan Bruun, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1914-10-17 med Ester Clara Constance Mörtengren), född 1875-08-12 på Forssa, död 1918-04-25 invid Kouvola, mördad av de upproriska.
 • Oskar, född 1885-03-29 i Kuopio. Student i Helsingfors 1904-05-24. Telegrafist vid Orivesi järnvägsstation 1909. Avsked. Kontorist på affärskontor i S:t Petersburg. Deltog 1918 i Finlands frihetskrig. Stupade ogift 1918-03-28 vid Tammerfors.
 • Dagmar, född 1888-09-07 i Halikko socken. Student i Helsingfors 1907-05-22. Gift 1911-04-23 i Tammerfors med kontorsskrivaren vid Finlands banks kontor i S:t Petersburg Gustaf Fredrik Valdemar Kyander, född 1883-05-23.
 • Olga, född 1890-01-21 i S:t Michel. Växelkassörsbiträde på extra stat vid Finlands banks kontor i Tammerfors. Avsked. Gift 1912-04-09 i Tammerfors med försäkringstjänstemannen Knut Verner Salvén, född 1881-05-14.

TAB 9

Carl Gustaf Robert (son av Carl Johan Alexander, tab 8), född 1882-06-07 i Kuopio. Kadett i Fredrikshamn 1895-07-24. Kornett vid Osetinska ridande divisionen 1902-08-23 med tur från 1901-08-26. Transporterad till 2. Werhneudinska regementet av Transbaikalska kosacktrupperna såsom horunsji 1904-07-04. Bevistade kriget mot Japan 1904 och 1905. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1904-08-19, av S:tStO3kl m sv o ros 1904-11-17, av S:tAO3kl m sv o ros 1905-05-28 och S:tStO2kl m sv 1905-12-26. Sotnik 1905-12-27 med tur från 1905-08-26. Återtransporterad till Osetinska ridande divisionen med löjtnants grad 1906-03-20. Erhöll den till minne av nämnda krig stiftade medaljen 1906-05-04. Placerad på armékavalleriets reserv 1907-08-04. Instruktionsofficer vid polisinrättningen i Helsingfors 1907-09-16. Bitr. kronolänsman i Ruokolaks distrikt 1909-02-06–1911-12-23. Under världskriget inkallad i aktiv militärtjänst 1914-08-01. Officer för särskilda uppdrag hos trupptransportchefen för Petersburg-Moskovska rayonen 1914-08-07. Adjoint hos stationskommendanten å Nikolaibangården i S:t Petersburg 1914-08-18. Stationskommendant på Nikolaijärnvägens finska sammanbindningsbana med alla därifrån utgående förgreningar och bibanor samt inom denna rayon befintliga vattenvägar 1915-05-28. Stabsryttmästare 1916-06-18 med tur från 1913-08-23. RRS:tAO2kl 1917-01-05. Lämnade Ryssland 1918-01-18. Militärpolismästare i Tammerfors 1918-04-16–1918-04-23. Stadskommendant i Tammerfors 1918-04-23–1918-07-15. Införd i finska arméns rullor med ryttmästares grad 1918-05-02. Anställd vid krigsministeriets centralavdelning 1918-07-16. Tillförordnad chef för transportsektionen av generalstabens kommunikations- och etappavdelning 1918-07-21. Major 1918-11-21. Tillförordnad chef för generalstabens 2. avdelning 1919-01-10. FFrK4kl m sv o ros 1919-01-22. Ordinarie generalstabsofficer 1919-05-21. FFrMM 1919-09-19. Överstelöjtnant 1919-12-24 med tur från 1919-12-06. KFin1VRO2kl 1921-01-01. Överste 1928-06-00 Gift 1909-07-25 i Helsingfors med Eugenie Kasatjkin, född där 1881-12-29, dotter av ingenjörkaptenen Alexei Maximovitj Kasatjkin och Alexandra Alexejevna Sjabanov.

Barn:

 • Carl Johan Alexei, född 1910-06-16, död 1913-01-09.
 • Tamara, född 1914-09-08.

TAB 10

Johan Fredrik Oskar (son av Carl Johan. tab 6), född 1829-05-19 Hyömäki Elev vid Alexandrovska kadettkåren 1837-03-15. Transporterad till sjökadettkåren 1840-02-11. Gardemarin 1844-08-31. Underofficer 1844-11-04. Midshipman med placering på 1. (ryska) sjöekipaget 1846-09-02. Transporterad till 9., sedan 18., sjöekipaget 1847-03-11. Löjtnant 1850-05-05. Bevistade orientaliska kriget 1854 och 1855 samt deltog härunder i försvaret av Sevastopol. RRS:tVlO4kl m ros 1854-12-18, av S:tAO3kl m ros 1855-05-09 och S:tGO4kl 1855-05-23. Erhöll den till minne av kriget stiftade medaljen samt medaljen för Sevastopols försvar. RRS:tStO2kl 1858-10-08. Kaptenlöjtnant 1859-09-20. RRS:tAO2kl m sv 1862-07-17. Placerad på 1., storamiralens, sjöekipaget 1863-03-26. Kommendör å korvetten Vitjas 1863-07-20. Kapten av 2. rangen 1864-08-17. KHessPhO2kl 1865-04-15. RRS:tAO2kl med kejs. kr o sv 1865-04-16. Utmärkelsetecken för tjänstgöring i Kaukasien 1865. RSO 1865-08-14. Kommendör å fregatten Oslioba 1866-01-22. Flygeladjutant hos kejsaren 1866-09-25. KDDO1gr 1866-09-20. KPKO1kl 1866. Kommendör å fregatten Alexander Newski 1867-03-11. Kapten av 1. rangen 1868-01-13. KGrFrO2kl 1868-06-08. KTMO3kl 1868-08-26. Kommendör å korvetten Variag 1869-03-29 och å korvetten Svetljana 1870-10-10. RRS:tVlO3kl 1871-01-13. RBrasRosO1kl 1871-03-24. Kapten över hamnen i Kronstadt 1874-03-04. RSEO1kl 1874-02-23 och ÖJKrO2kl 1874-10-06. Konteramiral med placering vid kejserliga sviten och kvarstående vid innehavande befattning 1875-01-13. KSO1kl 1875-08-09. Yngre flaggman vid Baltiska flottan 1876-03-20. RRS:tStO1kl 1878-01-13. Chef för ryska eskadern i Medelhavet 1878-11-23. KmstkGrFrO1kl 1879-06-30. RRS:tAO1kl 1881-01-13. KMontDO m kr 1881-03-25. Flaggkapten hos kejsaren med, kvarstående vid kejs. sviten 1882-05-08. StkMontDO 1882-06-18, och StkDDO 1882-10-11. Vice amiral och ordförande i marinens tekniska kommitté 1886-01-13. Generaladjutant hos kejsaren med kvarstående vid nämnda befattning 1886-03-10. Chef för marinens huvudstab 1888-12-10. RRVÖO 1889-03-10. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1889. StOFrHL 1891-10-09. RRS:tAlexNewO 1892-01-13. Ledamot av Nikolajevska marinakademiens konferens 1894-10-28. RRS:tAlexNewO m br 1894-12-18. Var 1895 utsedd att vid en del utländska hov notificera kejsar Nikolai II:s tronbestigning. KDDO1gr m br, RPrRÖO1kl, KNS:tOO1kl, RHessLO1kl, BadBI:sZO1kl, SWVFO1kl, SEO1kl, alla 1905-01-00. Ledamot av ryska riksrådet 1896-05-26. KBuchStjO m diam 1896-06-05. Avsked från innehavande befattning med kvarstående såsom ledamot av riksrådet och såsom generaladjutant 1896-07-25. Amiral 1896-09-02. Hedersledamot av Nikolajevska marinakademiens konferens 1896-12-21. Ordförande i ryska Röda korsets centralstyrelse 1898. Utmärkelsetecken för 50 års tjänst 1899-09-03. Sp. Röda korsets hederskraschan 1900-01-29, SerbS:tSO1kl 1902. RPrRÖO1kl 1902-08-25. Avsked från ordförandeposten vid ryska Röda korsets centralstyrelse 1903. RRK utmärkelsetecken 1903. Hedersledamot av S:t Petersburgska kommittén till beskyddande av Röda korsets barmhärtighetssystrar 1903. RRS:tVlO1kl 1904-01-14. Död 1904-09-10 Pekkala Gift 1868-01-08 i Aten med friherrinnan Sofia Maria Julia Dorotea Cedercreutz, född 1844-11-11 i Viborg, död 1923-04-06 i Helsingfors, dotter av senatorn, friherre Carl Emil Cedercreutz, och Emilia Maria Sofia Hackman, finska adliga ätten nr 247.

Barn:

 • Alexis Carl Oskar Fredrik, född 1871-01-08 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1890-04-01. Fil. kand. 1893-05-08 och promoverad fil. mag. 1894-05-31. Extra ordinarie amanuens vid universitetets i Helsingfors allmänna bibliotek 1897-05-15. Lärare i franska språket vid svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors 1898. Fil. lic. 1900-12-21. Fil. doktor 1901-03-30. Tillförordnad lektor i franska språket vid universitetet i Helsingfors 1910-01-29. Lektor vid universitetet i Helsingfors 1912-03-19. RFrHL 1920. Död 1927-01-24 i Helsingfors. Gift 1905-07-20 i Calais i Frankrike med Agnes Aline Palmgren, född 1874-03-18, OffFrIP 1923, dotter av justitieborgmästaren i Helsingfors Oskar Ludvig Palmgren och Agnes Maria Elisabet Renvall.
 • Sofia Emmy Ulrika Julia, född 1874-05-02 i S:t Petersburg. Rysk hovfröken 1894-09-11. Gift 1902-12-14 i Helsingfors med lantbruksrådet Alexander Aminoff, född 1865, död 1918.
 • Carl Emil Robert, född 1875. Med. lic. Död 1919. Se Tab. 11
 • Emmy Maria Christina Julia, född 1877-02-16 i Mentone i Frankrike. Gift 1907-03-30 i Helsingfors med arkitekten, fil. doktorn Sigurd Frosterus, född 1876-06-04.

TAB 11

Carl Emil Robert (son av Johan Fredrik Oskar, tab 10), född 1875-11-25 i Kronstadt. Student i Helsingfors 1893-05-26. Med. kand. 1899-12-22. Med. lic. 1905-05-20. Biträdande läkare vid Allmänna sjukhusets i Helsingfors avdelning för invärtes sjukdomar 1907. Tillförordnad läkare vid Grejus sjukhus vid Helsingfors 1913-03-13–1914-08-01. Andre stadsläkare i Borgå 1914-12-04. Död 1919-08-25 i Köpenhamn under en resa och begraven 1919-09-07 i Borgå. Gift 1910-04-14 i Helsingfors med Aino Maria Nybergh, född 1878-12-12 i Halikko prästgård, dotter av prosten och kyrkoherden Henrik Nybergh och Milma Maria Rosendal.

Barn:

 • Erik Oskar, född 1911-03-27 i Helsingfors.
 • Valter Henrik, född 1915-05-20 i Borgå.

TAB 12

Otto Didrik, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1784-08-08 Gammelgård Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1799-09-25. Fänrik vid arméns flotta 1799-06-04. Deltog 1802 och 1803 i expeditionen mot Tunis och Tripolis. Underlöjtnant 1805-09-16. Löjtnant 1807-07-15. Tjänstgjorde 1808 på Sveaborg och blev vid fästningens kapitulation 1808-05-03 fången och förd till Veliki-Ustjug i Ryssland. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-06-12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 133 bland adelsmän. Lotsuppsyningsman i Lovisa lotsfördelning 1846-02-03. Död 1849-07-23, Strömsberg Gift 1822-09-24 i Tammerfors (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Rosalie Vilhelmina Uggla, född 1805-05-25 Vääksy Död 1865-08-22 på Erkylä gård i Janakkala, numera Hausjärvi socken, dotter av ryttmästaren Gustaf Fredrik Uggla, och Johanna Helena Malm.

Barn:

 • Johanna Lovisa, född 1824-02-09 på Porkkala gård i Lampis socken, Finland, död 1903-01-05 i Uppsala. Gift 1844-09-10 på Uppsala slott med översten, friherre Carl Gustaf Lagerbring, född 1817, död 1883.
 • Vilhelmina Margareta, född 1826-04-05 på Porkkala gård, död 1889-05-16 på Erkylä. Gift 1847-08-19 på Strömsbergs biskopssäte vid Borgå med generallöjtnanten, friherre Johan Reinhold Munck, i hans 2:a gifte, född 1795, död 1865.

TAB 13

Robert Fredrik, friherre von Kræmer, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1791-08-20 Gammelgård Sergeant vid arméns flotta 1799-04-20. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1808-04-11. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1808-04-27. Transporterad som fänrik till 2. livgardet 1810-05-08. Löjtnant vid nämnda livgarde 1811-03-12. Deltog som bataljonsadjutant i kriget i Tyskland och Norge 1813–1814. Kapten 1817-07-20. Major i armén 1822-05-21. RSO 1823-07-04. Kammarherre 1824-04-24. Chef för 4. infanteridi visionens stab Major i generalstaben 1826-03-01. lKrVA 1828. Landshövding i Uppsala län och ståthållare på Uppsala slott 1830-07-01. RSO m br 1834-06-14. Ledamot av Nordiske Oldskriftsselskab i Köpenhamn 1834. Friherre 1837-11-10 (introducerad 1838-09-08 under nr 389). Revisor av stats-, bank- och riksgäldsverken 1841. KNO 1844-10-14. HLLA 1844. Ordförande i styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut 1848–1864. KmstkNO 1851-11-10. Carl XIV Johans medalj 1855. HLVS 1855. Avsked från landshövdingebefattningen 1862-09-19. Kmstk VO 1862-10-10. Död 1880-05-25 Uppsala. Ägde Taxnäs i Fröslunda socken, Uppsala län och genom sitt gifte Stenhammar i Flens socken, Södermanlands län från 1832. Gift 1824-04-24 i Stockholm med Maria Charlotta Söderberg, född 1802-01-23 i Stockholm, död 1869-12-06 på Stenhammar dotter av grosshandlaren Anders Petter Söderberg och Johanna Fredrika Liedbeck.

Barn:

 • Anders Robert, friherre vid faderns död 1880. Född 1825. Hovmarskalk. Död 1903. Se Tab. 14.
 • Johanna Matilda, född 1826-10-05 i Stockholm, död i Stockholm 1907-03-09 och begraven på Flens kyrkogård. Gift 1850-06-09 i Uppsala domkyrka med landshövdingen, greve Robert De la Gardie, född 1823, död 1916.
 • Charlotta Lovisa (Lotten), född 1828-08-06 på Lilla Manilla vid Stockholm. Har utgivit »Tankar i religiösa ämnen» (1866), diktsamlingarna »Ackorder» (1870), »Nya dikter» (1882), »Hägringar och luftslott» (1895), »Skogsblommor» (1896), »Eterneller» (1896) med flera samt »Vår tid» 1877–1879. Död 1912-12-23 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], gravsatt 1913-01-09 på Uppsala kyrkogård. Hon stiftade genom testamente 1910-06-02 samfundet De nio. Hennes Samlade skrifter utgåvos 1918.
 • Gustaf Fredrik, född 1831-10-03 på Uppsala slott. Student i Uppsala 1848-09-29. Jur. fil. examen 1850. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1850-03-02. Jur. kand. 1856-04-00. Tjänstgörande kammarjunkare 1859-02-24. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1859. Kammarherre 1860-12-00. Avgången från Ultuna lantbruksinstitut 1861. Död 1866-04-23 i Uppsala. Ägde Taxnäs i Fröslunda socken, Uppsala län 1864–1866. Gift 1862-09-19 i Uppsala domkyrka med Clara Augusta Emilia Tamm, född 1842-04-20, död 1863-06-14 i Neapel, dotter av bruksägaren Adolf Gustaf Tamm och friherrinnan Augusta Maria Sofia Rålamb.
 • Maria Ebba Christina, född 1837-07-29 på Taxnäs, död 1899-06-28 i Lysekil. Gift 1862-06-18 i Uppsala domkyrka med extra ordinarie hovpredikanten, kyrkoherden i Solna pastorat av Uppsala stift, slottspastorn vid Ulriksdal och Karlberg, LNO, teol. och fil. doktorn Viktor Johan Björnström, född 1831-08-31 i Stockholm, död 1881-01-05 i Solna prästgård.

TAB 14

Anders Robert, (son av Robert Fredrik, friherre von Kræmer, tab 13), friherre vid faderns död 1880. Död 1825-02-06 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1841-05-07. Fanjunkare vid 2. livgardet 1842-12-30. Kansliexamen i Uppsala 1843-06-08 och examen inför vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1843-06-23. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1843-07-17. Officersexamen 1843-12-29. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1844-03-13. Löjtnant 1847-06-21. Kommenderad med regementets fältbataljon till Skåne och Danmark 1848. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849–1851. Kapten 1858-06-15. Adjungerad ledamot i artillerikommittén 1863–1864. Statsrevisor 1863, 1868, 1876–1877. RNS:tOO 1864-06-22. Major i armén 1865-04-25. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1865-04-25. RSO 1865-05-11. RDDO 1867-06-08. RItS:tMLO 1867-07-26. Stadsfullmäktig i Stockholm 1867–1871. Ledamot av riksdagens första kammare 1877–1893. Ordförande i den särskilda revisionen för granskningen av järnvägarnas förvaltning 1878. Ledamot av lantförsvarskommittén 1880-10-30–1882-06-29. KVO1kl 1885-12-01. Hovmarskalk 1892-12-01. Promoverad fil. hedersdoktor vid Uppsala universitetets minnesfest med anledning av 300-årsminnet av Uppsala möte 1893-09-06. Avsked från majorsbeställningen 1898-06-10. Död 1903-03-13 i Stockholm och utgick med honom friherrliga ätten von Kræmer nr 389. Har utgivit flera poetiska skrifter, reseskildringar och avhandlingar såsom: »Nordens natur» (1851), prisbelönt av svenska akademien, »Sydfrukter» (1853), »Diamanter i stenkol» (1857), »Om språkfrågan» (1858), »En vinter i Orienten» (1866), »Dikter» (1867), »Svensk metrik» (1874, 2:a uppl. 1893), »Stenhammarboken » (1886) m. fl. Ägde Stenhammar i Flens socken, Södermanlands län sedan 1870. Gift 1856-04-10 i Stockholm med Johanna Henriette Amalia von Holst, född 1836-09-23 i Stockholm, död 1904-09-01 på Stenhammar, dotter av kammarherren Hans Gram von Holst, och hans 1:a fru Hanna Amalia Henrietta Benedicks.

Barn:

 • Nina Edla Charlotta, född 1857-01-09 i Stockholm, död i Stockholm 1865-05-07.

TAB 15

Niklas Adolf, (son av Fredrik, tab 3), född 1696-02-21 i Finland. Volontär vid livdragonkåren i Finland 1711-01-04. Sergeant vid livdragonkåren i Finland 1711-05-00. Adjutant vid ingermanländska och karelska värvade dragonregementet 1713-01-00. Premiärkornett vid ingermanländska och karelska värvade dragonregementet 1713-05-29. Löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1718-06-27. Premiärlöjtnant vid karelska kavalleriregementet 1722 . Kapten 1741-09-26. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Ryttmästare för jämtländska kavallerikompaniet 1742-12-13. RSO 1748-11-07. Major i armén 1760-12-09. Avsked 1763-08-22. Död 1764-01-30 och begraven 1764-02-16. Han deltog bland annat i slaget vid Villmanstrand 1741-08-23. Gift 1:o med Magdalena von Numers, död 1749-10-17, dotter av vice amiralen Gideon von Numers, och Maria von Rosenfelt, nr 909. Gift 2:o 1751-08-14 Söre med Catharina Ruuth, född 1722-04-13, död 1790-04-05 i Näskott i Jämtland, dotter av majoren vid Jämtlands regemente, överstelöjtnanten Gustaf Ruuth och Helena von der Hüde.

Barn:

 • 1. Fredrik Gideon, född 1725. Student i Uppsala. Död i Uppsala 1743 och begraven 1743-10-21.
 • 1. Niklas Johan, född 1728. Löjtnant. Död 1769. Se Tab. 16
 • 2. Juliana, död ogift.

TAB 16

Niklas Johan, (son av Niklas Adolf, tab 15), född 1728-06-11. Antagen till krigstjänst 1746. Fänrik vid Jämtlands regemente 1754-04-04. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1767-09-23. Avsked 1769-04-04. Död 1769-07-18 Frösön Gift med Margareta Wind Björner i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Herman Tideman i hans 3:e gifte) dotter av regementsauditören Fredrik Björner och Brita Eurenia samt syster till Clemens Björner, adlad af Huss.

Barn:

 • Magdalena Helena, född 1760-09-27, död 1761-05-20.
 • Niklas Johan, född 1769-12-27. Volontär vid Jämtlands regementes kavallerikompani 1774-12-00. Sekundkorpral vid Jämtlands regementes kavallerikompani 1783-12-01. Fänrik 1786-04-12. Död ogift 1789-06-04.

TAB 17

Casper Henrik, (son av Fredrik. tab 3), född 1700-09-25. Korpral vid Ingermanlands värvade dragonregemente 1715. Furir Ingermanlands värvade dragonregemente 1716. Sergeant 1717. Kvartermästare vid karelska kavalleriregementet 1718. Furir vid Nylands dragonregemente 1722. Sergeant vid karelska skvadronen 1724. Fältväbel vid karelska skvadronen 1727. Kornett 1741-08-23. Löjtnant 1741-09-20. Avsked 1761-05-08. Död 1761-08-28. Han deltog i slaget vid Villmanstrand. Gift 1:o med Anna Maria Gyllenspång, dotter av kaptenen Henrik Gyllenspång, och Sofia Palm, adlad Lillieborg. Gift 2:o med Elsa Sofia Åkesson, född 1711, död 1756-08-14 i Jokkas socken, dotter av löjtnanten vid Viborgs infanteriregemente Åke Åkesson och lians 2:a fru Elsa Gottsman. Gift 3:o 1758-02-02 i S:t Michels socken (Artilleriförsaml:s på Sveaborg dopbok.) med Eva Sabina Mallén, född 1724, död 1790-07-30 i S:t Michels socken i Finland.

Barn:

 • 1. Fredrik Johan, född 1726-10-23 i S:t Michels socken [Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.].
 • 1. Casper Henrik, född 1730. Bataljonsadjutant. Död 1805. Se Tab. 18.
 • 1. Sofia Helena, född 1731, död 1804-07-30 i Jokkas socken. Gift omkring 1759 med fänriken vid Savolaks regemente Casper Pohlman, född 1726-11-12 i Rantasalmi socken, död 1788-10-25.
 • 1. Niklas, född 1732. Korpral. Död 1774. Se Tab. 37
 • 2. Ebba Christina, död 1790-05-28 i Hauho socken. Gift 1769-03-09 i Akkas socken med kommissionslantmätaren i Nylands och Tavastehus län Nils Herman Silvan i hans 1:a gifte (gift 2:o med Christina Lovisa Bauman), född 1735 på Åland, död 1809 i Hauho socken. (El.)
 • 2. Carl Fredrik, född 1744. Styckjunkare. Död 1784. Se Tab. 38
 • 2. Erik Johan, född 1748-06-29 i Jokkas socken (Wä.). Var 1771-01-31 sergeant (Wä.). Underlöjtnant vid artilleriet 1775-06-22. Erhöll permissionsbrev 1778-01-21 och fick 1784-03-24 tillstånd att i två år få kvarbliva i kejserlig rysk tjänst . Avsked 1788-06-17. Uppgives hava blivit general i rysk tjänst. Gift med en grekinna vid namn Timos och hade med henne tre söner och tre döttrar.
 • 2. Didrik, född 1753-05-12 i Jokkas socken (Wä.). Volontär vid artilleriet 1768-03-00. Sergeant vid arméns flotta 1770-05-25. Fänrik vid arméns flotta 1772-08-22. Löjtnants n. o. v. 1772-09-25. Löjtnant vid arméns flotta 1777-02-19. Kapten 1783-03-19. RSO 1790-12-09. Major vid Sveaborgseskadern 1793-02-25. Överstelöjtnant i armén 1793-12-22. Död barnlös 1796-08-08 i Stockholm. Han blev under finska kriget fången vid Svensksund 1789-08-24 och hemkom 1790-10-00. Gift 1781-11-21 med Ulrika Sohlberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800-09-18 i Helsingfors med översten David Adam Gyllenbögel, i hans 2:a gifte, född 1733, död 1815), född 1756, död 1810-05-04 i Helsingfors.
 • 3 Gustaf Fredrik, född 1759-04-03 i Jokkas socken (Wä.). Sergeant vid Savolaks fotjägarkår 1783-09-04. Död ogift 1787-11-19.

TAB 18

Casper Henrik, (son av Casper Henrik, tab 17), född 1730 i Fredrikshamn. Volontär vid karelska skvadronen 1749. Korpral vid Cronhielmska regementet 1750. Rustmästare vid Cronhielmska regementet 1757. Furir 1759. Förare vid Cronhielmska regementet 1760. Korpral vid Nylands dragonregemente 1761-02-17. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1771-11-08. Bataljonsadjutant. Avsked 1789-01-14. Död 1805-05-15 Fridkulla Gift 1764-06-12 i Hollola socken (Artilleriförsaml:s på Sveaborg dopbok.) med Maria Elisabet Blåfield, född 1736-06-18 i Tusby socken, död 1799-02-14, dotter av landsfiskalen Gustaf Johan Blåfield, och Catharina Ingman.

Barn:

 • Casper Henrik, född 1764. Major. Död 1819. Se Tab. 19
 • Fredrik, född 1766. Kommissionslantmätare. Död 1809. Se Tab. 21.
 • Nils Adolf, född 1768. Major. Död 1835. Se Tab. 27
 • Anders Johan, född 1770. Löjtnant. Död 1836. Se Tab. 29
 • Gustaf Vilhelm, född 1772. Major och lanträntmästare. Död 1855. Se Tab. 34.
 • Eva Maria, född 1775-11-27, död 1833-12-13. Gift 1808-02-07 på Keso boställe i Hauho socken med underlöjtnanten vid Tavastehus jägarbataljon Erik Gustaf Palander, född 1769-09-26 i Tyrväntö kapell, död 1826-09-10 i Tavastehus.

TAB 19

Casper Henrik, (son av Casper Henrik, tab 18), född 1764-11-11 i Hauho socken. Furir vid Flemingska regementet 1778-06-01. Sergeant vid Flemingska regementet 1780-07-20. Fänrik 1785-09-27. Fänrik på stat 1791-12-20. Löjtnant 1794-01-26. Kapten i armén 1802-08-03. Transporterad som löjtnant till änkedrottningens livregemente 1802-12-16. Kapten vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-01-03. Majors avsked 1810. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 133 bland adelsmän. Död 1819-01-31 Prästbacka Han bevistade finska kriget 1788–1790 samt blev 1808 fången på Sveaborg och avförd till Ryssland. Gift 1:o 1801-01-05 i Lovisa med Anna Beata Björnberg, född 1767-10-28, död 1801-10-15 på Sveaborg, dotter av kaptenen Jonas Björnberg, och Ebba Karsberg. Gift 2:o 1805-10-03 Hakkiala

Barn:

 • 2. Margareta Lovisa, född 1806-07-10 i Hattula socken. Stiftsjungfru. Död 1893-12-06 i Tammerfors. Gift 1825-08-21 i Askola kapell med sin kusin, kollegiiassessorn i rysk tjänst Magnus Vilhelm Enckell, född 1802-03-04 i Borgå, död 1854-02-09 i staden Torshok i guvernementet Tver.
 • 2. Amalia Charlotta, född 1807-09-12, död 1868-07-07 i Björneborg. Gift 1851-12-31 med kronofogden i Nedre Satakunda härad, fältkamreraren Carl Fredrik Ekholm i hans 2:a gifte, född 1806, död 1875-04-15 i Björneborg.
 • 2. (Henrika) Sofia Catharina, född 1809-02-18, död ogift 1898 i Tammerfors.
 • 2. Johanna Christina, född 1811-01-06, död ogift 1909-11-22 i Tammerfors och begraven i Ylöjärvi socken.
 • 2. Ottiliana Matilda, född 1812-06-27 i Orimattila socken, död 1815-05-01.
 • 2. Selma Aurora, född 1814-01-22, död 1888-01-26. Gift 1832-12-27 med sin mosters styvson, generalmajoren och chefen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland Claes Alfred Stiernvall, nr 1810, född 1803, död 1869.
 • 2. Matilda Augusta, född 1815-10-07 i Askola kapell, död 1904-03-22 i S:t Petersburg. Gift 1842-07-19 med komministern vid svenska förs i S:t Petersburg Lars Peter Reinhold Hoffrén, född 1814-05-22 i Borgå, död 1884-12-05 i S:t Petersburg.
 • 2. Casper Henrik, född 1817. Stabskapten. Död. Se Tab. 20
 • 2. Carl Oskar, född 1818-08-16 på Särkjärvi (Askola förs kyrkoarkiv.) i Askola socken. Underofficer vid kronprinsens, sedan konungens av Preussen grenadjärregemente. Underfänrik vid kronprinsens, sedan konungens av Preussen grenadjärregemente. Fänrik 1840-02-28. Transporterad till ärkehertig Frans Carls grenadjärregemente 1841-11-30. Underlöjtnant vid ärkehertig Frans Carls grenadjärregemente 1844-03-03. Död ogift 1844-04-11 i Helsingfors.

TAB 20

Casper Henrik, (son av Casper Henrik, tab 19), född 1817-06-03 på Särkjärvi (Askola förs kyrkoarkiv.) i Askola socken. Kadett i Fredrikshamn 1831-01-00. Avgick utan avslutad kurs 1835-11-19. Underofficer vid kronprinsens, sedan konungens av Preussen, grenadjärregemente. Porte-épéefänrik vid kronprinsens, sedan konungens av Preussen, grenadjärregemente. Fänrik 1838-04-16. Underlöjtnant 1839-03-11. Löjtnant 1841-03-27. Stabskaptens avsked 1849-02-26. Död. Gift 1:o 1841-08-27 med Alexandra Rese, död 1842-06-04. Gift 2:o 1843-03-07 med Alexandra Dobrisjin, död.

Barn:

 • 1. Alexandra, född 1842.
 • 2. Sofia, född 1846-06-04.
 • 2. Vera, född 1851-05-12.

TAB 21

Fredrik, (son av Casper Henrik, tab 18), född 1766-03-11 i Kärkölä kapellförs Volontär vid Nylands dragonregemente 1785. Lantmäteriexamen 1787 (El.). Fänrik vid Meijerfeldtska friskyttekåren 1789-06-24. Löjtnant vid vid Meijerfeldtska friskyttekåren 1790-06-13. Placerad på Tavastehus regemente 1791-04-14. Kommissionslantmätare i Nylands och Tavastehus län 1793-07-05. Kapten 1808. Död 1809-09-22 på Pätiälä i Hauho socken. Han bevistade 1788–1790 samt 1808 års finska krig och blev i affären vid Ruona bro 1808-09-01 svårt sårad. Gift 1798-04-24 Hakkiala

Barn:

 • Robert Casper Didrik, född 1799. Kapten. Död 1880. Se Tab. 22

TAB 22

Robert Casper Didrik (son av Fredrik, tab 21), född 1799-01-13 i Hauho socken. Sergeant vid artilleriregementet i Finland 1808 (Wä.). Student i Åbo 1815-06-17. Överflyttade till Sverige. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1816-07-15. Avsked 1817-04-12. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1817-04-16. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1817-05-10. Fänrik 1818-02-17. Löjtnant 1826-01-10. Transporterad till Kronobergs regemente 1832-12-20. 2. kapten vid Kronobergs regemente 1838-02-23. 1. kapten 1845-03-26. RSO 1850-06-26. Avsked 1855-12-24. Fängelsedirektör i Kalmar 1855-12-14. Avsked 1861. Död 1880-07-11 i Lidköping. Gift 1835-08-30 i Hauho kyrka med sin kusin Adelaide Constance Emelie Robertine Charpentier, född 1811-05-15 på Hakkiala, död 1875-02-09 i Nyköping, dotter av översten Robert Carl Charpentier, och Sofia Lovisa Silfversvan.

Barn:

 • Fredrik Robert, född 1836. Kollega. Död 1909. Se Tab. 23
 • Ida Sofia Ulrika, född 1837-07-09 på Vederslöv i Vederslövs socken, Kronobergs län. Stiftsjungfru. Död 1914-02-17 i Katrineholm, (Stora Malmsförs, Södermanlands län, db). Gift 1875-05-27 i Nyköping med direktören i Södermanlands enskilda banks avdelningskontor i Katrineholm RVO. August Fredrik Vilhelm Schmidt i hans 2:a gifte, född 1839-02-18 Rejmyra i Skedevi socken, Östergötlands län.
 • Gustaf Vilhelm, född 1851. Löjtnant. Död 1884. Se Tab. 26

TAB 23

Fredrik Robert, (son av Robert Casper Didrik, tab 22), född 1836-07-18 Gategården. Studentexamen i Lund 1856-12-13. Lärare vid folkskoleseminariet i Kalmar 1859-02-16. Vice adjunkt vid högre allmänna läroverket i Kalmar 1859-08-17 och vice kollega vid Västerviks läroverk 1860-08-03–1861-06-00. Vikarierande adjunkt i Växjö 1861-10-30–1862-06-00. Student vid Uppsala universitet 1862-10-16. Kansliexamen 1864-01-29. Vikarierande lärare i Skara 1864-09-00–1866-06-00. Kollega vid allmänna läroverket i Lidköping 1866-09-07. Ordförande i styrelsen för Lidköpings folkbibliotek 1872–1887. Död 1909-07-10 i Lidköping. Har utgivit »Läsebok i fäderneslandets häfder» (4 delar 1878–1886). Gift 1876-08-19 i Vederslövs socken med Hulda Björkman, född 1843-06-22 i Jönköping ]], död 1917-08-07 i Mölndal (Fässbergs förs, Göteborg, db) och begraven i Lidköping, dotter av överstelöjtnanten Carl Johan Björkman och Gustava Sofia Åberg.

Barn:

 • Adelaide Sofie Robertine, född 1877-09-29 i Lidköping. Postexpeditör 1904-12-08. Gift 1906-06-26 i Lidköping med postmästaren i Göteborg 6 Ejnar Eliasson född 1873-05-09 i Köping.

TAB 24

Robert Carl, (son av Fredrik Robert, tab 23), född 1879-06-10 i Lidköping. Mogenhetsexamen i Skara 1898-05-26. Student vid Universitetet i Lund 1900-02-09. Elev å apoteket Hjorten i Lund 1900. Farm. kand. 1902-05-21. Tjänstgjöring å apoteken i Lidköping, Marstrand, Avesta och Kristinehamn 1902–1907. Elev vid farmaceutiska institutet 1907. Apotekareexamen 1909-05-26. Farmaceut å apoteken i Sollefteå 1909, i Lund 1910–1917, i Lysekil 1917–1919, i Mora 1919, i Falun 1919–1922, i Umeå 1923 och i Karlskrona från 1927. Landstormskompanichef 1914-07-011924 och landstormsbataljonschef 1925. Sekreterare i Gävleborgs - Dala krets av svenska farmaceutiska förbundet 1920–1922. Fullmäktig i samma förbund 1921–1923. Verkställande direktör och disponent för Kronobergs bryggeriaktiebolag i Växjö 1924–1927-09-00. SkytteGM. Apotekare. RVO 1933-06-16. 2 SM. Inneh. apoteket i Strömstad. Gift 1910-04-16 i Kristinehamns med Signe Maria Peters född 1886-05-28 i Kristinehamn. Dotter av handlanden Viktor Peters och Anna Maria Carlsson.

Barn:

 • Gunnar Robert, född 1912-07-16 i Lund, Varnums socken, Värmlands län.
 • Anna Maria (Anne-Marie), född 1915-08-08 i Lunds stadsförs.
 • Evert Carl, född 1919-01-27 i Lysekil.

TAB 25

Gunnar Fredrik, (son av Fredrik Robert, tab 23), född 1881-12-02 i Lidköping. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1903. Ingenjör vid Lidköpings mekaniska verkstad 1903–1906 och vid Karlstads mekaniska verkstad i Kristinehamn sedan 1906. Gift 1914-11-21 i Mölndals förs Göteborgs och Bohus län med Augusta Viktoria (Thora) Blomdahl, född 1884-01-16 i Katarinas förs, Stockholm, leg. sjuksköterska. Dotter av bevakningsbefälhavaren vid kronohäktet i Eskilstuna Johan Fredrik Blomdahl och Christina Ingelsson.

Barn:

 • Carl-Gösta Fredrik, född 1918-12-11 i Kristinehamn.

TAB 26

Gustaf Vilhelm, (son av Robert Casper Didrik, tab 22), född 1851-01-17 i i Skatelövs socken, Kronobergs län. Kadett vid Karlberg 1871-06-05. Utexaminerad 1875-12-18. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1875-12-31. Transporterad som underlöjtnant till Gotlands nationalbeväring 1876-11-17. Löjtnant 1881-07-01. Död 1884-10-15 Svartå. Gift 1877-05-05 i Stockholm – 1883-03-20 med Anna Matilda Charlotta Jäderin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1884-04-04 med statsministern Carl Hjalmar Branting, född 1860-11-23 i Stockholm, död i Stockholm 1925-02-24), född 1855-11-19 i Stockholm, dotter av poliskommissarien Erik Jäderin och Charlotta Holm. Författarinna under signaturen René.

Barn:

 • Vera Adelaide Sofia, född 1878-02-22 i Visby. Journalist, författarinna. Jornalist i Sv Dagbl. i fem år. Teaterrec i Soc.- dem. Red. av tidsskriften Vi och Vårt. Rösträtt för kvinnan. Medarbetare i Stockholms Tid. 1913-18. Anst i sv. Filmindustri 1918-28. Död 1940-10-22 i Bromma förs, Stockholm. Gift 1:o 1899-05-27 i Stockholm med ingenjören Bo Gustaf Hjärne, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1871, död 1906. Gift 2:o 1905-13-24 i Stockholm med redaktören Hugo Tiodolf Lindblad, född 1871-04-01 Olsäter. Gift 3:o 1924-05-14 i Matteus förs, stockholm. Med Hugo Tidolf Lindblad.
 • Ivan Gustaf Henry, född 1880-07-31 på Dänninge i Dänningelanda socken, Kronobergs län. Författare.
 • Carl Gustaf, född 1881-12-08 i Visby, död i Visby 1881-12-31.

TAB 27

Nils Adolf, (son av Casper Henrik, tab 18), född 1768-05-09. Student i Åbo 1775–1785. Volontär vid Nylands dragonregemente 1786-07-09. Furir vid Nylands dragonregemente 1787-07-03. Kornett 1790-12-09. Löjtnant i armén 1802-08-08. Sekundlöjtnant vid Tavastehus regementes jägarbataljon 1808-07-29. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-07-10. Sekundkapten vid 2. finska jägar-, sedan 2. finska infanteriregementet 1812-10-10). Premiärkapten vid 2. finska jägar-, sedan 2. finska infanteriregementet 1817-12-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 133 bland adelsmän. Majors avsked 1825-01-18. Död 1835-07-15 i Hauho socken. Han bevistade båda finska krigen och erhöll under det senare GMtf. Gift 1800-10-12 på Frisans (Esbo förs kyrkoarkiv.) i Esbo socken med Gustava Ingman, född 1780-10-18, död 1846-03-08 på Alberga i Esbo socken, dotter av löjtnanten Sigfrid Aron Ingman och Helena Sofia Blåfield.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1801-10-27. Korpral vid 2. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1818-04-10. Underofficerskorpral vid 2. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1818-12-10. Fanjunkare. Stabskapten i rysk tjänst. Död ogift 1829 under kriget i Turkiet.
 • Carolina Sofia Elisabet, född 1803-09-29 i Hauho socken, död 1808-08-22.
 • Carl Fredrik, född 1806, död 1808-08-21.
 • Amanda Lovisa Amalia, född 1808-06-22 (1808-06-22), död 1862-01-21 i Helsingfors. Gift 1836-07-31 i Hauho kyrka med sin kusins svåger, kassören Fredrik Ernst Gottlieb von Zamen, nr 2091, född 1804, död 1879.
 • Carolina Sofia Matilda, född 1811-02-18. Tillförordnad andra lärarinna vid fruntimmersskolan i Åbo 1847-04-07. Ordinarie lärarinna i Åbo 1848-08-21. Död ogift 1853-07-09 på Mäkkylä boställe i Esbo socken.
 • Carl Emil Sigfrid, född 1813. Major. Död. Se Tab. 28
 • Gustava Emilie Terese, född 1817-06-13, död ogift 1877-07-18.
 • Fredrika Adolfina Henriette, född 1819-09-15, död ogift 1861-11-21 Kuopio.
 • Niklas Teodor, död 1826-04-22.

TAB 28

Carl Emil Sigfrid, (son av Nils Adolf, tab 27), född 1813-03-20. Kvartermästare vid 1. finska sjöekipaget 1831-02-08. Äldre underofficer vid 1. finska sjöekipaget 1832-01-31. Fältväbel 1835-01-13. Transporterad som underofficer till Petrovska infanteriregementet 1835-03-26. Underfänrik vid Petrovska infanteriregementet 1835-04-27. Transporterad till generalissimus, furst Suvorovs grenadjärregemente 1835-11-07 och till fältmarskalken, greve Rumjantsev-Zadunaiskijs grenadjärrregemente 1836-01-02. Fänrik vid fältmarskalken, greve Rumjantsev-Zadunaiskijs grenadjärrregemente 1837-11-11. Underlöjtnant 1840-02-07, transporterad till 6. finska linjebataljonen 1842-02-24. Löjtnant vid 6. finska linjebataljonen 1843-05-31. Adjutant och kassör vid styrelsen för invalidkommenderingen i Finland med placering på arméinfanteriet 1844-09-14. Transporterad till 11. finska linjebataljonen 1845-08-25. Stabskapten vid 11. finska linjebataljonen 1845-12-13. Transporterad till konungens av Neapel infanteriregementes reservbataljon 1848-10-24. Kapten vid konungens av Neapel infanteriregementes reservbataljon 1851-07-24 med tur från 1850-07-06. Transporterad till Sofiska sjöregementet 1851-09-07. Major 1854-03-07 med transport till Narvska jägarregementet, sedermera generaladjutanten furst Vorontsovs infanteriregemente. Transporterad till konungens av Neapel infanteriregemente 1854-10-10. Chef för 3. bataljonen vid konungens av Neapel infanteriregemente 1854-10-19. Död. Gift med Maria Podusjkin, dotter av en kaptenlöjtnant Podusjkin.

Barn:

 • Maria, född 1843-10-13. Gift.
 • Alexandra, född 1846-04-05. Gift.

TAB 29

Anders Johan, (son av Casper Henrik, tab 18), född 1770-06-27 (1770-07-28). Furir vid Meijerfeldtska friskyttekåren 1789-03-15. Sergeant 1790-01-13. Vid kårens reducering avsked 1791-01-18. Fältväbel vid Jägerhornska regementet 1792-10-01. Transporterad till Adlercreutzska regementet 1805-03-28. Fänrik vid Tavastehus regemente 1808. Löjtnants avsked 1810-09-06. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 133 bland adelsmän. Död 1836-02-07 på Hähkäniemi Skyttälä boställe i Kärkölä kapell av Hollola socken. Han bevistade finska krigen 1789–1790 och 1808–1809 samt erhöll under det senare GMtf. Gift 1795-03-25 på Sveaborg med Maria Charlotta Petter, född 1775-02-25, död 1845-05-06 Mäkelä

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1795-02-13, död 1795-03-06.
 • Henrika Vilhelmina, född 1797-03-26, död 1856-11-29. Gift 1828 med fanjunkaren Gustaf Magnus Blom.
 • Robert Vilhelm, född 1800. Överstelöjtnant. Död 1850. Se Tab. 30.
 • Maria Sofia, född 1803-04-30. Gift i S:t Petersburg med en rysk skrivare.
 • Carl Johan, född 1813. Stabskapten. Död 1855. Se Tab. 33

TAB 30

Robert Vilhelm, (son av Anders Johan, tab 29), född 1800-03-31. Furir på extra stat vid 2. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1818-02-17. Fänrik vid 2. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1823-10-27. Underlöjtnant 1825-06-20. Löjtnant vid Petrovska infanteriregementet 1827-06-12. Stabskapten vid Petrovska infanteriregementet 1830-03-13. Transporterad till 4. finska linjebataljonen 1835-10-28. Kapten vid 5. finska linjebataljonen 1836-03-26. Transporterad till 11. finska linjebataljonen 1840-05-13. Major 1842-10-31. Transporterad till 10. finska linjebataljonen 1844-06-15 och till 7. bataljonen av samma trupper 1846-06-01. Överstelöjtnants avsked 1848-04-02. Död 1850-03-18 i Helsingfors. Gift 1835-10-13 Alberga

Barn:

 • Vilhelm Teodor, född 1836. Generalmajor. Död 1926. Se Tab. 31.
 • Carl Robert, född 1838-10-16, död 1841-01-02.
 • Adolf Fredrik, född 1840-06-23 i Helsingfors, död 1843-07-31 på Skarpans på Åland.
 • Carl Gustaf, född 1842-06-05, död 1842-12-26 i Helsingfors.

TAB 31

Vilhelm Teodor, (son av Robert Vilhelm, tab 30), född 1836-08-14 Alberga Kadett i Fredrikshamn 1848-07-29. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1855-06-23. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1857-04-19 med tur från 1856-06-23. Löjtnant 1860-04-15. Stabskapten 1863-04-29. RRS:tStO3kl 1864-09-11. Erhöll en briljanterad ring 1866-11-09. RRS:tAO3kl 1866-11-25. Kapten 1868-04-12. RRS:tStO2kl 1869-09-11 m kejs. kr. 1871-09-11. Flygeladjutant hos kejsaren 1873-03-10. Överstelöjtnant 1874-04-12. RDDO 1876-07-20. Kommendör för 1. skarpskyttebataljonen 1877-03-20. Överste 1879-05-17. Kommendör för 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon 1880-12-02. RPrRÖO2kl. RR S:tAO2kl 1883-05-27. RRS:tVlO4kl 1886-09-11 och 3kl 1889-12-21. Guvernör i Åbo och Björneborgs län 1891-12-19. Generalmajor med placering på arméinfanteriet 1891-12-19. RRS:tStO1kl 1894-04-29. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1897-12-14. RRS:tAO1kl 1898-04-17. Under våldsregimen i Finland avsked från guvernörsbefattningen 1903-02-12 och ur militär tjänst 1903-03-25. Död 1926-04-25 i Helsingfors. Gift 1865-06-12 i Helsingfors med sin kusin Henriette Vilhelmina Catharina von Zansen, född 1840-06-19 Svidja

Barn:

 • Anna Henrietta, född 1866-07-16 i Helsingfors. Gift 1896-05-28 i Åbo domkyrka med verkställande direktören i arbetsgivarnes i Finland centralförbund, vice häradshövdingen Axel Palmgren, född 1867-03-03.
 • Carl Robert, född 1868. F. d. överste. Se Tab. 32
 • Elin Vilhelmina, född 1870-05-14 i Helsingfors, död ogift 1895-04-11 i Helsingfors.
 • Valfrid Vilhelm, född 1873-10-12 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1891-05-25. Auskultant i Åbo hovrätt 1895-05-29. Vice häradshövding 1898-05-25. Död barnlös 1899-10-04 i Åbo. Gift där 1898-12-17 med Minna Emilia Gripenberg, född 1870-09-21, dotter av bankokommissarien och hovrådet Axel Valdemar Gripenberg, och Johanna Gisiko.
 • Carin Valborg, född 1875-12-25 i Helsingfors, död 1880-04-27 på Svedja.
 • Lilly Agnes, född 1877-11-07 på Svidja, död ogift 1907-12-09 på Nummela sanatorium och begraven i Helsingfors.

TAB 32

Carl Robert (son av Vilhelm Teodor, tab 31), född 1868-06-08 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1882-07-10. Underlöjtnant vid 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon 1889-08-22 med tur från 1888-08-21. Löjtnant vid 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon 1893-04-18 med tur från 1892-08-21. Bataljonskvanermästare 1900-08-31. Stabskapten 1900-10-22. Uppförd å indragningsstat 1902-05-01. Arrenderade Keihäslahti militieboställe i Kuru socken. Avsked ur militärtjänsten med kaptens grad 1904-04-02. Forstkassör i Kuru forstrevir 1915. Inträdde under Finlands frihetskrig 1918 ånyo i militärtjänst. Major 1918-02-20. Avsked 1918-09-00. Införd i finska arméns rullor 1919-07-18. Tillförordnad chef för Helsingfors vaktbataljon, sedan benämnd Sveaborgs bataljon 1919-07-18. Tillförordnad chef för 1. velocipedbataljonen 1920-12-10. Transporterad till Helsingfors kommendantur 1921-04-27. Stadskommendant i Helsingfors 1922-03-15. Överstelöjtnant 1922-05-16. KFin1VRO2kl 1924-12-23. KSO2kl 1925-08-21. KLettTreStjO 1926-06-00. Överste 1928-05-16. KDDO2kl 1928-05-17. Avsked 1928-06-00. Gift 1903-09-12 Virdois Fredrik Tandefelt, och hans 2:a fru Matilda Stiernvall, nr 1810.

Barn:

 • Elin Vilhelmina, född 1906-03-02.
 • Birger Vilhelm Robert, född tvilling 1908-09-24 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1927-05-31.
 • Bertel Vilhelm Magnus, född tvilling 1908-09-24 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1927-05-31. Död 1927-11-05 i Helsingfors.

TAB 33

Carl Johan, (son av Anders Johan, tab 29), född 1813-09-17. Underofficer vid 5. finska linjebataljonen 1836-06-29. Underfänrik vid 5. finska linjebataljonen 1836-08-26. Porte-épéefänrik 1837-12-23. Fänrik 1838-11-08. Underlöjtnant 1841-06-15. Bataljonskassör 1844-08-21. Löjtnant 1846-07-25. Stabskapten 1852-06-09. Placerad på 7. finska linjebataljonen 1855-06-06. Död 1855-10-07 i Helsingfors (på Sveaborg). Gift 1844-07-14 med Elisabet Smirnov, död 1902-03-29 i Tsarskoje Selo, dotter av kaptenen vid första styrmanshalvekipaget Alexej Smirnov.

Barn:

 • Maria, född 1845-06-10, död. Gift med verkliga statsrådet Alexander Stupisjin, död 1904.
 • Elisabet, född 1849-10-11, död.

TAB 34

Gustaf Vilhelm, (son av Casper Henrik, tab 18), född 1772-12-22 i Hauho socken. Inskriven i krigstjänst 1786. Korpral vid Meijerfeldtska friskyttarna 1789-05-00 och deltog med dem i finska kriget 1789 och 1790. Efter friskyttekårens upplösning 1791-01-18 fältväbel vid Stackelbergska, sedan Jägerhornska regementet 1791-01-18. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1792-08-10. Lantmäteriexamen i Stockholm 1800-05-31. Löjtnant i armén 1802-08-08. Tillförordnad kommissionslantmätare i Tavastehus län 1803-06-07. Adjutant vid Tavastehus läns regemente 1805-04-16. Bevistade finska kriget 1808–1809. Kapten i armén 1809-02-09. Erhöll GMtf 1809-02-15. Majors avsked 1810-05-29. Kommissionslantmätare i Tavastehus län 1816-04-06. Lanträntmästare i Kymmenegårds län 1817-05-13. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 133 bland adelsmän. RRS:tAO3kl 1830-02-04. Lanträntmästare i Tavastehus län 1831-11-15. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1840-12-12. RRS:tVlO4kl 1843-04-22. Utmärkelsetecken för 50 års tjänst 1850-12-20. RRS:tAO2kl 1851-04-20. Död 1855-09-13 i Tavastehus. Gift 1810-11-18 Lahdentaka

Barn:

 • Axel Henrik Gustaf, född 1811. Överste. Död 1893. Se Tab. 35
 • Ulrika Charlotta Fredrika, född 1813-03-14, död 1852-08-01 i S:t Michel. Gift 1833-06-28 med lanträntmästaren Per Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, i hans 1:a gifte, född 1804, död 1866.
 • Emilia Sofia Lovisa, född 1816-05-19 i Hauho socken, död ogift 1841-02-14 i Tavastehus.
 • Fredrik Vilhelm, född 1819. Löjtnant. Död 1853. Se Tab. 36

TAB 35

Axel Henrik Gustaf, (son av Gustaf Vilhelm, tab 34), född 1811-10-06 i Hauho socken. Kadett i Fredrikshamn 1828-02-22. Avgick utan avslutad kurs 1835-10-07. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1835-10-22. Porte-épéefänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1836-12-18. Fänrik vid 7. finska linjebataljonen 1839-02-02. Underlöjtnant vid 7. finska linjebataljonen 1840-06-08. Transporterad till 11. finska linjebataljonen 1844-07-09 och till konungens av Preussen, Fredrik Vilhelm IV:s grenadjärregemente 1845-05-05. Löjtnant vid konungens av Preussen, Fredrik Vilhelm IV:s grenadjärregemente 1846-03-26. Stabskapten 1849-03-10. Transporterad till 1. kadettkåren i S:t Petersburg med löjtnants grad 1849-03-10. Stabskapten vid 1. kadettkåren i S:t Petersburg 1856-09-18. RRS:tStO3kl 1862-04-29. Kapten 1863-04-29. Major vid Sveaborgs fästningsregemente 1863-09-02. RRS:tAO3kl 1865-08-25. Kommendör för 3. bataljonen av Sveaborgs fästningsregemente 1868-01-21. Överstelöjtnant 1870-08-29. Adjutant hos regementskommendören 1872-01-13. Transporterad till 1. Sveaborgs avdelta fästningsbataljon 1874-12-25. Överstes avsked 1875-05-01. Död 1893-02-01 i Tavastehus. Gift 1856-02-08 med sin kusin, friherrinnan Margareta Lovisa Boije af Gennäs, född 1823-02-27 Haga

Barn:

 • Hedvig Gustava, född 1858-05-26 i S:t Petersburg.
 • Alexander Gustaf Vilhelm, född 1860-01-18, död 1860-10-02 i S:t Petersburg.
 • Maria Louisa, född 1862-06-26 och död 1863-01-04 i S:t Petersburg.

TAB 36

Fredrik Vilhelm, (son av Gustaf Vilhelm, tab 34), född 1819-04-23 i Heinola. Kadett i Fredrikshamn 1830. Avgick utan avslutad kurs 1838-03-18. Underfänrik vid 7. finska linjebataljonen. Fänrik vid 7. finska linjebataljonen 1840-11-19. Underlöjtnant 1843-05-31. Löjtnant 1849-02-01. Död 1853-04-07 i Helsingfors. Gift 1851-02-05 med Amanda Sofia Sallmén, född 1825-02-23 i Tavastehus, död 1902-05-12 i Helsingfors, dotter av revisorn Ernst Fredrik Sallmén och Maria Gustava von Bonsdorff, finska adliga ätten nr 181.

Barn:

 • Vilhelmina Amanda Gustava (Ammi), född 1853-06-12 Kataisto Gift 1878-07-19 i Helsingfors med handelsagenten Otto Jonatan Hjelt, från vilken hon 1914 blev skild, född 1853-11-02 i Helsingfors.

TAB 37

Niklas, (son av Casper Henrik, tab 17), född 1732-04-16 i Jokkas socken. Antagen i krigstjänst 1753. Korpral vid Savolaks infanteriregemente 1758. Rustmästare vid Savolaks infanteriregemente 1771-03-28. Död 1774-02-28 i Jokkas socken. Gift 1766-12-27 i S:t Michels socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Ulrika Charlotta Lindgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1786-02-04 med sergeanten Samuel Henrik Hertz i hans 2:a gifte) (Wä.), född 1746, död 1821-03-09.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1767-10-04, död 1769-04-07.
 • En dotter, dödfödd 1769-02-00 i Jokkas socken
 • Charlotta Sofia, född 1770-02-15 i Jokkas socken, död 1847-08-25 i S:t Michel. Gift 1788-03-27 med sin moders svåger, furiren vid Savolaks infanteriregemente Johan Emanuel Hertz, född 1759-11-07 i S:t Michels socken, död 1809-06-03.
 • Casper Johan, född 1772-08-29 i Jokkas socken, död 1772-09-20.
 • Niklas Adolf, född 1773-12-15 i Jokkas socken. Korpral. (Måhända densamme som Nils von Kræmer, född 1770-12-08 i Finland. Korpral vid Savolaks infanteriregemente 1787-05-12. Rustmästare vid Upplands regemente 1815-05-01. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1815-12-12. Avsked 1831-04-05. Gift 1822-11-15 i Varbergs slottsförs med Birgitta Pedersdotter). (RHG.)

TAB 38

Carl Fredrik, (son av Casper Henrik, tab 17), född 1744-02-28 i Tavastland. Volontär vid artilleriet 1763-06-21. Lärkonstapel vid artilleriet 1764-11-08. Premiärkonstapel 1765-10-28. Sergeant 1770-11-08. Furir 1771-01-31. Styckjunkare 1780-03-09. Död 1784-05-08. Gift 1771-06-04 med Anna Christina Hortenius.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1774-10-17. Skeppare vid arméns flotta 1784-07-01. Korpral vid arméns flotta 1786-04-01. Sergeant 1786-06-02. Fänrik 1790-04-12. Reste 1796 utrikes. Död 1798. Han bevistade slagen vid Svensksund 1789-08-24 och 1790-07-09.
 • Anna Sofia, född 1778, död 1846. Gift 1809-09-19 i Helsingfors med fältkamreraren Samuel Nymalm
 • Erik Johan, född 1783. Handlande. Död 1852. Se Tab. 39.

TAB 39

Erik Johan, (son av Carl Fredrik, tab 38), född 1783-03-24 på Sveaborg (Artilleriförsaml:s på Sveaborg dopbok.). Reste först till sjöss på kofferdifartyg och blev sedan kontingenthandlande i Helsingfors 1824. Var på 1830- och 1840-talen hamn- och brofogde i Helsingfors. Död i Helsingfors 1852-05-05. Gift 1:o 1809-01-01 i Helsingfors med Gustava Ringström, född 1788, död 1820-01-18. Gift 2:o 1821-03-25 med rusthållardottern Margareta Eleonora Pettersson, född 1799-11-03 i Nagu socken, död 1870-10-24 i Helsingfors. Var dotter av lantbrukaren Mickel Pehrsson och Anna Henriksdotter [Medd. av hovrättsassessorn W.W: Wickström, Åbo].

Barn:

 • 1. Gustava Vilhelmina, (Sofia) född 1809-12-26 i Helsingfors, död ogift 1869-01-21.
 • 1. Carolina Sofia, född 1812-03-28 i Helsingfors. Gift 1834-01-22 med auditören vid ryska flottan Nikolai Heinrichsson.
 • 1. Carl August, född 1814-03-25 i Helsingfors. Underofficer först vid 1. finska sjöekipaget, sedan vid 4. finska linjebataljonen. Underfänrik därstädes. Fänrik vid gamla ingermanländska infanteriregementet 1836-03-26. Transporterad till 9. finska linjebataljonen 1836-05-26. Underlöjtnant vid 9. finska linjebataljonen 1840-06-08. Löjtnant 1845-09-17. Stabskapten 1848-06-20. Kaptens avsked 1852-01-27. Död 1868-05-17. Gift 1859-02-12 med Serafia Vilhelmina Lindström.
 • Utan känt samband:
 • 1) Gabriel von Kraemer, född omkring 1681 i Sverige. Lärfyrverkare vid artilleriet 1700. Löjtnant vid Boijes tyska infanteribataljon 1707-05-14. Regementskvartermästare vid Boijes tyska infanteribataljon. Fången 1708-10-17 vid Kolkanpää och förd till Sabakzar, där han gick i rysk tjänst. Död 1712 i Ryssland.
 • 2) Margareta Elisabet von Kraemer, död 1727 i Eriksbergs socken, Älvsborgs län och begraven 1727-11-03. Gift med livdrabanten och löjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente Jonas Hellberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Maria Silfverswärd, född 1705, död 1786, dotter av majoren Gustaf Silfverswärd, och Märta Reuterswärd), född 1684, död 1746-04-29 Bro

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: