:

König nr 1481

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten König nr 1481

Adlad 1714-09-24, introducerad 1719.

TAB 1

Henrik König, född i hertigdömet Bremen. Var en ganska förmögen bonde i sk Alte-Landen. 'Av hans bröders efterkommande levde ännu 1752 fyra förmögna bröder, som voro bönder i Bremen'.

Barn:

 • Henrik König, adlad König, född 1642 i Bremen. Handelsman i Stockholm. Hertiginnan Hedvig Sofias av Holstein-Goltorp kommissarie 1707. Adlad 1714-02-24 (introducerad 1719 under nr 1481). Svensk kommissarie i Hamburg. Död i Hamburg 1720. Han befordrade skeppsrederier och skeppsfart i Sverige. Gift 1676-08-13 med Helena Daurer, född 1653-12-21 i Stockholm, död i Stockholm 1736-08-16 dotter av apotekaren i Stockholm Georg Christian Daurer och Maria Timonsdotter von Schoting samt syster till assessorn Jakob Daurer, adlad Daurer.

Barn:

 • Christian, född 1678. Lagman. Död 1762. Se Tab. 2
 • Maria Eleonora, född 1682-03-10, död 1685-01-05.
 • Anna Catharina, född 1683-12-19, död 1703-08-04 i Stockholm. Gift 1703-06-30, med presidenten Daniel Niklas von Höpken, friherre von Höpken, i hans 1:a gifte, född 1669, död 1741.
 • Helena Maria, född 1684-12-12 i Stockholm, död 1766-01-23 Skillinge s län och begraven 1766-02-12 i Munka-Ljungby kyrka. Gift 1706-11-01 i Stralsund med sin mosters styvson, landshövdingen Samuel Hylteen, adlad och friherre von Hylteen, född 1671, död 1738.
 • Henrik, född 1686. Direktör. Död 1736. Se Tab. 5
 • Maria Eleonora, född 1688-03-04, död 1700.
 • Maria, född 1789-06-22, död 1694-11-20.
 • Johan Fredrik, född 1690. Resident. Död 1759. Se Tab. 19
 • Maria Eleonora, född 1695-01-07 i Stockholm, död 1778 i april i Altona. Gift 1713-10-08 med generalsuperintendenten. mag. Georg Johan Conradi, född 1679, död 1747, fader till kommerserådet Georg Henrik Conradi, adlad Conradi.

TAB 2

Christian, (son av Henrik König, adlad König, tab 1), till Lockstaholm i Husby-Långhundra socken, Stockholms län. Född 1678-03-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1696-10-21. Auskultant i Svea hovrät (Ak.) 1709-10-23. Kommissarie i kommerskollegium 1712-10-21 (tillträdde 1713-04-13) (Ak.). Sekreterare i kanslikollegium (Ak.) 1714-01-16. Lagman i Västmanlands och Kopparbergs län 1723-12-19. Avstod Stora Kopparbergs lagsaga till häradshövdingen Johan Björling, som därå fick stadfästelse 1731-07-13. Återfick Stora Kopparbergs lagsaga vid dennes död 1735-04-12. Avsked från lagmansämbetet (Ak.) 1747-08-02. Död 1762-03-04 Lindberga och begraven 1762-03-11. Han var i yngre åren i aderton års tid på resor i utlandet, ända till Italien. Ägde en grundlig lärdom och presiderade tvenne gånger i Uppsala för av honom utgivna disputationer, första gången 1741, då han sökte den då nyligen stiftade ekonomieprofessionen, och andra gången 1752. Har slutligen översatt svenska lagen på latin samt utgivit Lärdomsöfningar i tio tomer. Gift 1716-08-06 i Stockholm med Anna Margareta Weylandt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713-10-06 med handelsmannen i Stockholm Baltzar Muselius i hans 2:a gifte, [gift 1:o 1698-10-23 i Stockholm, i Tyska förs, Stockholm, med Sara Lucretia Schmaltz, död 1709], död 1716-05-16 , född 1696-06-29, död 1731-10-25, dotter av handelsmannen i Stockholm Jakob Vilhelm Weylandt från Wolmar och Sofia Augusta Witter från Jerver. Gift 2:o 1733-10-10 i Stockholm med Maria Amalia Wedderkopp i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1716-07-12 med apotekaren och innehavaren av apoteket Vita Björnen i Stockholm Jakob Berendt, död 1723-07-24 i Stockholm (LS.). Gift 2:o 1725 med överstelöjtnanten Carl Magnus von Spången, född 1689, död 1729), född (LS.) 1693, död (LS.) 1757-01-14, dotter av pastor primarius i Kiel Gabriel Wedderkopp och Ursula Burchardi. (LS.)

Barn:

 • 1. Anna Helena, född 1717 i Stockholm, död ogift 1784-04-07 på Lindberga.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1718 i Stockholm, död 1766-05-07 (1766-05-03). Gift 1735-02-20 i Stockholm i Tyska förs, Stockholm med lagmannen Carl Brenner, född 1696, död 1765.
 • 1. Maria Sofia, född 1720 i Stockholm, död 1793-11-00. Gift 1746 med kaptenen Erik de la Chapelle, född 1703, död 1788.
 • 1. Christian Vilhelm, född 1721-03-09. Student i Uppsala 1736-05-14. Fänrik vid Waldeckska regementet 1746. Adjutant i holländsk tjänst hos general Cronström. Ogift massakrerad 1747 vid fästningen Bergen op Zooms övergång, sedan han under belägringen visat mycken tapperhet. Han responderade 1741 i Uppsala för faderns disputation.
 • 1. Carl Henrik, född 1726. Kunglig arkitekt. Död 1804. Se Tab. 3.
 • 1. Augusta Margareta, född 1728, död 1781-11-14 i Gillberga prästgård, Södermanlands län. Gift 1759-03-15 på Lindberga med prosten och kyrkoherden i Gillberga och Lista Carl Nybom i hans 3:e gifte (gift 1:o 1748 med Anna Catharina Netzelius i hennes 2:a gifte, död 1750, dotter av kyrkoherden Anders Netzelius och Margareta Edenius (Hm.). Gift 2:o 1752 med Anna Margareta Lilliestråle, född 1722-06-00, död 1758-03-00, dotter av biskopen Ingemund Olai Bröms, vars barn adlades med namnet Lilliestråle, och Magdalena Elisabet Wetzler), född 1710-11-20 i Torshälla, död 1796-07-02.
 • 1. Johan Fredrik, född (At (Sch).) 1729-09-13. Student i Uppsala 1746-03-04. Extra ordinarie skvadronspredikant vid livregementet till häst. Död ogift 1770-01-12 i Stockholm.
 • 2. Jakob, född 1733 på Lockstaholm, död 1737.

TAB 3

Carl Henrik, (son av Christian, tab 2), född 1726-04-05 (1726-04-03) på Lockstaholm. Konduktör vid byggningsstaten i Stockholm 1745-11-00. Stadsarkitekt i Stockholm 1772. Kunglig arkitekt 1791. Ledamot av målare- och bildhuggareakademien. Död 1804-05-01 i Stockholm. Har jämte flera anon. skrifter utgivit en »Inledning till mechaniken och byggnadskonsten» (1752). Gift 1:o 1756-01-04 i Stockholm med Eva Catharina Björling, född 1729-05-21 (1728), död 1760-11-06 i Stockholm, dotter av lagmannen Johan Björling och Christina Elisabet Kolthoff. Gift 2:o 1762-06-24 med Fredrika Lovisa Tillæus, född 1743-10-24 (1745), död 1802-05-31 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden i Simtuna, mag. Georg Tillæus och Sara Cornelia von Muyden (som blev omgift med överstelöjtnanten Fredrik Adelhielm).

Barn:

 • 1. Christian Ulrik, född 1756-12-05 i Stockholm i Katarina förs, Stockholm. Volontär vid livgardet 1770-08-02. Rustmästare vid livgardet 1774-11-08. Fänrik 1774-11-09. Löjtnant vid livgardet 1779-02-08. 2. Major vid Västerbottens regemente 1786-03-29. Premiärmajor vid Västerbottens regemente 1789-12-18. RSO 1790-05-08. Överstelöjtnants avsked 1794-04-18. Död ogift 1821-03-13 på Grän i Rasbo socken, Uppsala län. Bevistade 1788–1790 års finska krig.
 • 1. Christina Margareta, född 1760-01-00, död 1760-04-10 i Stockholm (11 veckor gammal).
 • 1. Christina Elisabet, född 1760-08-29 (?), död 1831-05-21 Mölnbacka. Gift 1791-10-04 i Stockholm med kammarherren Carl Cederström, född 1765, död 1815.
 • 2. Georg Henrik, född 1763. Ryttmästare. Död 1839. Se Tab. 4
 • 2. Sara Carolina, född 1767-02-01, död 1767-12-11 i Stockholm.
 • 2. Sara Lovisa, född 1775-03-16, död 1782-05-25 i Stockholm.

TAB 4

Georg Henrik, (son av Carl Henrik, tab 3), född 1763-10-24 i Stockholm. Volontär vid Upplands regemente 1777-05-03. Rustmästare vid dalregementet 1778-11-01. Fänrik vid Hälsinge regemente 1780-04-12. Livdrabant 1786-04-24. Löjtnant i armén. Vice korpral vid drabanterna 1789-09-09. Ryttmästare. Avsked 1821-06-19. Död 1839-12-22 i Linköping. Gift 1794-05-11 på Högby i Vreta klosters socken, Östergötlands län med Anna Eleonora Falck, född 1771-10-29 i Kvillinge socken, Östergötlands län. Död 1854-03-20 i Linköping, dotter av assessorn Fredrik Adolf Falck och Anna Christina Alt.

Barn:

 • Carolina Fredrika Christina, född 1796-04-11 på Tåby i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-07-25 i Linköping.
 • Henrika Eleonora, född 1797-07-10 på Tåby. Stiftsjungfru. Död på Tåby 1803-06-19.
 • Lovisa Elisabet, född 1800-02-12 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1880-12-06 i Uppsala. Gift 1831-03-25 på Tåby med löjtnanten vid Hälsinge regemente Valdemar Rudin, född 1797-04-30 i Trästad i Blackstads socken, Kalmar län, död i Trästad 1860-05-03.

TAB 5

Henrik, (son av Henrik König, adlad König, tab 1), född 1686-03-11 (1686-05-16) i Stockholm. Handlande i Stockholm. Kommissarie. Han var ibland de första som inrättade ostindiska handeln och blev 1731-06-14 den första direktören för ostindiska kompaniet. Död 1736 (1736-11-11?) natten mellan den 24 och 25 sept. i Stockholm. Gift 1716-01-06 i Karlshamn med Petronella Schaeij i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-09-00 med landshövdingen Olof Benjamin Ehrencreutz, född 1702, död 1772), född 1699-07-12 i Stockholm, död 1793-02-24 i Stockholm, dotter av borgmästaren i Karlshamn Peter Petersson Schaeij (farbroder till vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij) och Elisabet Bromée.

Barn:

 • Henrik, född 1717. Superkargör. Död 1785. Se Tab. 6
 • Peter Teodor, född 1718. Direktör. Död 1800. Se Tab. 9
 • Fredrik Vilhelm, född 1721. Superkargör. Död 1764. Se Tab. 11
 • Christian Adolf, född 1724. Grosshandlare. Död 1803. Se Tab. 12
 • Carl Gustaf, född 1727-03-01, död 1743-07-04 på Herrestad i Toresunds socken, Södermanlands län.
 • Jakob Leonard, född 1728-10-31 (1728-10-29). Volontär vid livgardet 1747-06-18. Rustmästare vid livgardet 1747-11-12. Sergeant 1749-04-18. Fänrik 1749-05-09. Löjtnant 1754-01-17. Regementskvartermästare 1760-03-07. Kapten 1763-08-23. RSO 1767-01-29. Överste i armén 1772-09-12. Sekundmajor vid regementet 1773-07-11. Överstelöjtnant och sekundchef 1774-04-29. Avsked 1776-05-01. Död barnlös 1804-12-13 i Karlskrona. Gift 1779-08-24 Barkestorp med Lovisa Dorotea von Essen af Zellie i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1763-05-04 med kaptenen Christoffer Georg Rudebeck, född 1725, död 1776), född 1732-10-27 (1723-01-21) på Barkestorp, död 1799-11-17 i Karlskrona, dotter av generalmajoren Georg Didrik von Essen af Zellie, och Beata Braun, adlad Braunerhielm.

TAB 6

Henrik, (son av Henrik, tab 5), till Stensjö i Eftra socken och Stjärneberg mm i Släps socken (allt i Hall.). Född 1717-03-14 i Stockholm. Superkargör på ostindiska kompaniets fartyg Calmar 1741–1743-06-00, Stockholm Jan. 1745 och Hoppet 1748-01-00–1749-07-00. Handelsagent i Hamburg (Ak.) 1763-06-14. Hans egendom sekvestrerades i Sverige 1764 och 1764 torde han avgått (Ak.). Superkargör vid svenska ostindiska kompaniet 1766 (Ak.). Död 1785-10-06 på Stensjö. Gift 1:o 1743-06-06 i Göteborg med Elsa Beata Nissen, född 1723, begraven 1744-05-15 i Göteborg, dotter av grosshandlaren i Göteborg Erik Nissen och Maria Calms. Gift 2:o 1760-12-03 (1760-12-09) med Petronella Amalia Vilhelmina Hedtling, född 1738-08-10 (1736-11-09), död 1772-10-26 (1772-10-28), dotter av grosshandlaren i Hamburg Jobst Vilhelm Hedtling och Helena Eleonora Conradi.

Barn:

 • 1. Henrik, född 1744-04-09 i Göteborg, död 1751-02-06 i Herrnhut.
 • 2. Helena Eleonora, född 1761-08-29 i Hamburg, död i Hamburg 1770-05-21.
 • 2. Petronella Amalia Vilhelmina, född tvilling 1763-05-05 i Hamburg, död 1840-08-29 Lunna. Gift 1794-09-19 med sin systers svåger, kaptenen Axel Johan Goës, född 1752, död 1818.
 • 2. Justus Vilhelm Henrik, född tvilling 1763-05-05 i Hamburg. Levde utan tjänst. Död ogift 1836-09-04 Grimmestorp
 • 2. Carl Gustaf, född 1764. Chargé d'affaires. Död 1852. Se Tab. 7.
 • 2. Fredrika Filippina, född 1765-10-21 i Hamburg. Gift i Hamburg 1787-05-08 med handlanden Henrik Middeldorff, född 1744, död 1801-01-03 i Hamburg.
 • 2. Johanna Elisabet, född 1766-11-03 i Hamburg, död 1845-12-06 på Grimmestorp. Gift 1800-08-17 Ro med bergmästaren Jakob Vilhelm Dalman, i hans 2:a gifte, född 1738 död 1813
 • 2. Henrietta Vilhelmina, född 1767-12-06, död 1819-11-15 Sätra. Gift 1789-09-26 Storeberg med kaptenen Jakob Eduard Goës, född 1754, död 1831.
 • 2. Maria Carolina Adolfina, född 1769-01-30 i Hamburg, död 1809-06-22 Almetorp. Gift 1800-09-17 i Råda kyrka, Skaraborgs län med sin kusin, superkargören Henrik König, född 1747, död 1827.
 • 2. Helena Eleonora, född 1771-05-03, död 1771-08-03.
 • 2. Jakobina Sofia Elisabet, född 1772-10-05, död 1843-11-29 Östunaberg. Gift 1798-10-14 med ryttmästaren Johan Axel Nisbeth, 1763, död 1845.

TAB 7

Carl Gustaf, (son av Henrik, tab 6), född 1764-06-09 i Hamburg (Sgn.). Student i Lund 1781 (Sgn.). Kansliexamen 1782 och jur. examen 1783. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1788-03-04. Andre sekreterare i presidentskontoret 1789-03-03. Kommissionssekreterare vid beskickningen i London 1790-02-25, i Haag 1793-02-26. Återkallad 1794-10-17. Ambassadsekreterare i Paris 1796. Chargé d'affaires i Paris 1796-11-22. Kammarjunkare1796. Återkallad 1797. Chargé d'affaires i Konstantinopel och tillförordnad generalkonsul i Levanten 1799-02-26. Återkallad 1805-05-31. Död 1852-11-22 på Grimmestorp i Härja socken, Skaraborgs län [Ak]. Gift 1806-11-01 Ro med sin systers styvdotter, stiftsjungfrun Maria Elisabet Dalman, född 1790-09-21 Hinseberg, död 1864-05-31 på Grimmestorp, dotter av bergmästaren Jakob Vilhelm Dalman, och hans 1:a fru Maria Ulrika Muhlberg.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1808. Regementsläkare. Död 1874. Se Tab. 8.
 • Maria Amalia Elisabet, född 1810-07-18 på Grimmestorp, död 1884-04-25 i Karlstad. Gift 1853-07-29 på Grimmestorp med sin moders kusin, brukspatronen Axel Vilhelm Nisbeth i hans 2:a gifte, född 1801, död 1857.
 • Aurora Vilhelmina, född 1813-04-18 på Grimmestorp, död 1899-01-06 i Linköping. Gift 1854-07-20 på Grimmestorp med sin svåger, överjägmästaren Carl Johan Gyllencreutz, i hans 2:a gifte, född 1803, död 1892.
 • Ulrika Henrietta, född 1815-03-27 på Grimmestorp, död 1853-06-08 Skackebo. Gift 1836-06-11 på Grimmestorp med överjägmästaren Carl Johan Gyllencreutz, i hans 1:a gifte, född 1803, död 1892.

TAB 8

Carl Vilhelm, (son av Carl Gustaf, tab 7), född 1808-03-25 Grimmestorp. Student i Lund 1824-10-24. Med. fil. examen 1833. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1837-04-01–1837-10-01 med. kand. 1838-06-21. Tillförordnad bataljonsläkare vid Kronobergs regemente 1838-09-29. Tillförordnad provinsialläkare i Norra Tjusts distrikt 1839-07-04–1839-09-20. Med. lic. 1841-05-01. Med. doktor 1841-10-06. Kir. mag. 1842-10-19. Tillförordnad provinsialläkare i Kungsbacka distrikt 1843-10-02–1843-12-07. Bataljonsläkare vid Kronobergs. regemente 1843-10-17. Transporterad som bataljonsläkare till Skaraborgs regemente 1844-02-22. Åtföljde som tillförordnad regementsläkare vid Kronobergs regemente under dess kommendering till Fyen 1848. Regementsläkare 1849-03-06. RVO 1863-01-28. Hedersledamot av Skaraborgs läns trädgårdsmästareförening 1868. Ledamot av svenska läkarsällskapet 1871-03-28. RNO 1872-05-27. Död 1874-12-07 i Skara. Gift 1849-09-08 i Rumskulla prästgård Kalmar län med Agnes Vilhelmina Malmgren, född 1831-09-08 i Norrköping, död 1920-03-16 i Skara ]], dotter av handlanden Per Gustaf Malmgren och Gustava Fredrika Schagerström.

Barn:

 • Fanny Gustava Elisabet, född 1852-05-14 i Skara, liksom systrarna, död ogift 1909-06-09 i Skara.
 • Agnes Gerda Ulrika, född 1855-06-10, död 1928-03-22 i Skara. Gift 1880-08-20 i Skara med adjunkten vid högre allmäna läroverket i Skara Bengt Magnus Häggander, född 1841-03-29 i Hjärpås socken, Skaraborgs län, död 1906-12-19 i Skara.
 • Pamela Amalia Aurora, född 1859-07-15, död ogift 1892-03-04 i Skara.

TAB 9

Peter Teodor, (son av Henrik, tab 5), till Storeberg i Tådene socken, Skaraborgs län. Född 1718-02-28. Handlande i Göteborg. Superkargör vid ostindiska kompaniets fartyg Drottningen av Sverige 1742-01-00–1744-07-00, Cronprinsessan Lovisa Ulrice 1748-12-00–1750-07-00 och Sophia Albertina 1758-01-00–1759-07-00. Direktör vid ostindiska kompaniet 1762. Död 1800-02-12 på Storeberg. Gift 1:o 1745-05-21 i Göteborg med sin broders svägerska Sofia Dorotea Nissen, född 1827-11-03 (1827-01-19), död 1761-05-24 på Storeberg, dotter av grosshandlaren i Göteborg Erik Nissen och Maria Calms. Gift 2:o 1762-06-29 med friherrinnan Magdalena von Otter, född 1731-04-17, död 1807-01-08 på Storeberg, dotter av generalmajoren, friherre Carl von Otter, och hans 2:a fru Catharina Tham.

Barn:

 • 1. Henrik, född 1747. Superkargör. Död 1827. Se Tab. 10
 • 1. Petronella Maria, född 1749-09-04, död 1750-02-11.
 • 1. Peter Teodor, född 1757-09-26 på Storeberg. Vice auditör vid Bohusläns dragonregemente . Regementsauditör vid Bohusläns dragonregemente 1780-11-20. Avsked 1789-11-21. Död ogift 1829-04-22 i Uddevalla. Han författade en ekonomisk beskrivning över Torps socken i Orusts östra härad, vilken beskrivning belönades av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg.
 • 2. Carl, född 1766-11-18 på Storeberg, död på Storeberg 1767-06-26 och begraven 1767-07-04.

TAB 10

Henrik, (son av Peter Teodor, tab 9), född 1747-11-21. Superkargör på ostindiska kompaniets fartyg Terra Nova 1778-01-00–1779-07-00, Gustaf III 1781-02-00–1782-07-00 och Terra Nova 1784-04-00–1786-06-00. Död 1827-10-08 Almetorp. Gift 1800-09-17 i Rada kyrka, Skaraborgs län med sin kusin Maria Carolina Adolfina König, född 1769-01-30 i Hamburg, död 1809-06-22 på Almetorp, dotter av superkargören Henrik König, och hans 2:a fru Petronella Amalia Vilhelmina Hedtling.

Barn:

 • Henrik, född 1801-09-21 Ro Hovrättsauskultant. Död ogift 1826-09-17.

TAB 11

Fredrik Vilhelm, (son av Henrik, tab 5), född 1721-07-17 i Stockholm. Handlande. Superkargör på svenska ostindiska kompaniets fartyg Cronprins Adolph Friederic 1749-12-00–1751-06-00, Götha Leijon 1752-12-00–1754-07-00, Enigheten 1757-01-00–1753-09-00, Friederic Adolph jan. 1761 och Riksen Ständer apr. 1763. Död 1764-01-24 under segling med Riksen Ständer i kinesiska sjön på hemresa från Kanton. Gift 1752-06-22 med Anna Maria Groen, född 1728-12-22, död 1812-01-02 Solberga, dotter av vinhandlaren i Stockholm Verner Groen och hans 2:a hustru Margareta Höwet.

Barn:

 • Petronella Maria, född 1753-05-29. Stiftsjungfru. Död 1808-06-14 i Stockholm. Gift i Stockholm 1770-12-12 (1770-12-16) med kaptenen Erik Johan Marcks von Würtemberg, född 1727, död 1771.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1755-02-10. Stiftsjungfru. Död 1814-10-23 i Stockholm. Gift i Stockholm 1773-10-02 genom enlevering, med majoren och bataljonschefen vid Värmlands lantvärnsbataljon Carl Gustaf von Holthausen, född 1748, död 1818.

TAB 12

Christian Adolf, (son av Henrik, tab 5), född 1724-02-05 eller 1724-04-24. Grosshandlare i Stockholm. Död 1803-06-22 Dansäter. Gift 1762-06-22 med Juliana Elisabet Wertmüller, född 1744-10-10 i Stockholm, död 1812-12-28 på Dansäter, dotter av arkiatern Johan Ulrik Wertmüller och Maria Ravens.

Barn:

 • Johan Adolf Benjamin, född 1764. Överste. Död 1854. Se Tab. 13.
 • Carl Fredrik, född 1767. Major. Död 1858. Se Tab. 18
 • Peter Ulrik, född tvilling 1770-03-30, död 1770-04-07.
 • Petronella Maria, född tvilling 1770, död 1772-02-02.
 • Juliana Carolina, född 1771-10-11, död 1772-06-23.

TAB 13

Johan Adolf Benjamin, (son av Christian Adolf, tab 12), född 1764-01-19 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1779-10-27. Förare vid livgardet 1780-10-25. Fänrik 1781-06-22. Löjtnant 1787-04-17. Kapten 1794-05-09,. Kompanichef 1796-01-07. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1805-03-11 samt vid Närkes och Värmlands regemente 1805-04-11. Chef för Värmlands sammanslagna lantvärnsbataljon 1809. Överstes avsked 1810-10-11. Död 1854-06-05 i Stockholm. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och i Pommern 1807. Gift 1803-01-10 med sin sysslings dotter samt farbrors hustrus systerdotters dotter Margareta Charlotta Koschell, född 1778-05-20, död 1859-03-14 i Örebro, dotter av grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet Gabriel Christian Koschell och Maria Elisabet Conradi.

Barn:

 • Gabriel Henrik Adolf, född 1804. Major. Död 1880. Se Tab. 14.
 • Maria Elisabet Charlotta, född 1806-08-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1811-08-05 på Kumla.

TAB 14

Gabriel Henrik Adolf, (son av Johan Adolf Benjamin, tab 13), född 1804-01-04 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Utexaminerad. 1824-09-23,. Fänrik vid Svea livgarde 1824-12-01. Löjtnant vid Svea Livgarde 1831-03-26. Ordonnansofficer hos konungen 1834 11712. Löjtnant vid livregementets husarkår 1835-11-28. Ryttmästare vid levregementets husarkår 1840-11-23. RSO 1850-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1858-04-09. Avsked ur krigstjänsten 1864-07-19. Död 1880-07-08 i Stockholm. Gift i Stockholm 1834-12-11 med Maria Bergenskjöld, född 1814-12-23 i Stockholm, död i Stockholm 1898-08-07, dotter av justitiekanslern Erik Johan Bergenskjöld, och Catharina Askler.

Barn:

 • Eva Charlotta Sofia Amalia (Annelie), född 1836-07-27 på Skoftesta i Kräcklinge socken, Örebro län, död ogift 1912-02-14 i Kungsholms förs, Stockholm.
 • Johan Henrik Hugo, född 1839-01-22 i Örebro. Kadett vid Karlberg 1852-06-01. Utexaminerad 1857-10-31. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1857-11-10. Löjtnant 1863-10-06. RDDO 1869-04-10. Regementskvartermästare 1870-07-10. Ryttmästare i kåren 1878-06-07. RSO 1881-12-01. Skvadronschef 1884-09-12. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare i kårens reserv kvarstå 1889-02-08. Avsked ur kårens reserv 1892-04-22. Död 1902-03-02 i Stockholm. Gift i Stockholm 1872-04-11 med Julia Maria Coyet, född 1833-06-24 i Stockholm, död 1877-12-17 i Örebro, dotter av kommendörkaptenen Carl Fredrik Coyet, och Anna Maria Ramstén.
 • Erik Johan, född 1841. Kammarherre. Död 1921. Se Tab. 15
 • Carl Christian, född 1847-01-06 på Skoftesta. Civilingenjör. Har överflyttat till Chile i Sydamerika och är i Chile föreståndare för en salpetersgruva samt gift.

TAB 15

Erik Johan, (son av Gabriel Henrik Adolf, tab 14), född 1841-06-01 Skoftesta. Furir vid livregementets grenadjärkår 1858-05-26. Student i Uppsala 1859-05-10. Officersexamen 1861-04-26. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1861-12-28. Transporterad som underlöjtnant till Svea livgarde 1862-09-30. Löjtnant 1865-05-30 RAnhABjO2kl 1873. Kapten 1877-03-16 RSO 1886-05-15. RPrRÖO4kl 1888-07-00. Kammarherre 1891-05-19. Avsked från regementet 1891-06-19. KSpICO 1kl.. Död 1921-10-17 i K Svea lifgardes förs,Stockholm och jordfäst i Solna kyrka. Gift 1876-09-26 Sparreholm med grevinnan Carolina Louise Ulrika Wrangel af Sauss, född 1852-07-04 i Stockholm, död i Solna förs,Stockholm 1925-11-09, dotter av ryttmästaren, greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, och friherrinnan Ulrika Ebba Vilhelmina Sprengtporten.

Barn:

 • Erik Fredrik Vilhelm, född 1877-07-25 i Stockholm, liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Stockholm 1896-05-16. Köpman först i Bordeaux, sedan i Paris. Direktör. Gift 1:o 1913-06-25 i Paris med Lucie Marie Leca född 1877-08-08 i Amsterdam, död 1918-10-18 i Paris. Gift 2:o 1946-05-05 i S:t Görans förs, Stockholm (vb nr 196) med Karin Jenny Elvira Häll i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Ingvar Didrik Hjalmar von Porat tab 13, skilda 1942-11-10), född 1914-03-12.
 • Märta Louise Ulrika, född 1879-08-30. Gift 1902-10-15 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm med kaptenen Carl Fredrik Pribbert Bogislaus von Platen, född 1872. död 1940-09-16.
 • Claes Henrik Magnus, född 1885. Ryttmästare. Se Tab. 16.
 • Fritz Hugo Herman, född 1888. Prokurist. Se Tab. 17

TAB 16

Claes Henrik Magnus, (son av Erik Johan, tab 15), född 1885-01-15 i Stockholm. Svea Livgarde. Mogenhetsexamen i 1904-05-17. Volontär vid Livgardet till häst 1904-05-20. Sergeant vid livgardet 1905. Elev vid krigsskolan 1905. Kadett vid Karlberg 1905. Fanjunkare 1906. Utexaminerad 1906-11-30. Underlöjtnant vid Livgardet till häst 1906-12-14. OffFrd'Acad. 1909. GV:sOlM 1912. Löjtnant vid livgardet 1913-02-07. Lärare vid Ridskolan å Strömsholm 1917–1918. BMilK2kl 1921. Ryttmästare i regementet 1921-12-02 och vid regementet 1926-10-26 . OffNedONO m sv 1923. RDDO 1925-11-23. Skattmästare i Jockeyklubben 1926–1929. Ordförande i arbetsutskottet i Svenska ridsportens centralförbund. RSO 1927-06-06. På övergångsstat (vid livregementet till häst) 1927-06-09. MM. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 från och med 1928-01-01. Sekreterare i Cityklubben sedan 1929. Stallmästare inom Kungl Maj:ts hov 1931-12-31. RVO 1933-01-23. Avsked från beställningen på övergångsstat 1935-01-09. Hovstallmästare 1935-12-31. KFinlVRO1kl 1938-06-16. Gift 1910-11-08 på Kulla Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län (Gryts annexförs, Kristianstad, vb) med grevinnan Ebba Christina Wachtmeister af Johannishus nr 25, född 1889-06-14 Kristinelund Dotter av hovstallmästaren, greve Carl Axel Baltzar Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Ebba Sophia Ramel.

Barn:

 • Ebba Ulrika Elisabet, född 1912-01-15 i Stockholm K Lifgardets till häst förs, liksom syskonen. Gift 1936-08-25
 • Claes Erik Carl, född 1913-04-19 i Stockholm. Se Tab. 16A
 • Suzanne Louise, född 1923-09-29

TAB 17

Fritz Hugo Herman, (son av Erik Johan, tab 15), född 1888-04-29 i Stockholm. Agronom. Arrenderade Kvisterum i Gärdserums socken, Kalmar län 1911–1914, Nybble i Vikingstads socken, Östergötlands län 1914–1917, Ullälva i Örtomta socken, Östergötlands län 1919–1921. Prokurist i Funchal på Madeira 1922. Verkställande direktör i Vin- och spritcentralens dotterbolag aktiebolag Gustaf Wigart. LingMed. Äger och bebor Högtorp i Gryts förs Södermanlands län. Gift 1:o 1913-08-26 i Stockholm med Karin Leonora Berggren från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1926-03-17, född 1890-12-18. Gift 2:o 1926-04-27 på hotell d'Angleterrei Köpenhamn (Viby förs, Örebro, vb) med Ragna Ulrika Maria Thesen, född 1902-10-19. Dotter av godsägaren Christian Rasmus Thesen och Harriet Maria Dickson.

Barn:

 • 1. Erik Henrik Axel, född 1914-08-25 Nybble s förs, Östergötlands län.
 • 1. Vilhelm Hugo Herman, född 1916-06-26 Nybble s förs, Östergötlands län.
 • 1. Louise Ulrika Eleonora, född 1917-11-27 i Linköping (Lidingö förs, fb). Kontorist. Gift 1942-07-02 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 317) med revisor Nils Erik Enhörning i hans 2:a gifte, född 1896-10-11
 • 2. Jan-Erik Kristian, född 1932-06-22 i Örebro, se tab 17C. döpt 1932-07-05. Studentexamen vid Beskowska skolan, Stockholm 1951-05-29. Fänrik.
 • 2 Erik-Johan, född 1936-09-04 i Örebro (Oscars förs Stockholm fb nr 274).

TAB 18

Carl Fredrik, (son av Christian Adolf, tab 12), född 1767-10-06. Page hos hertiginnan af Södermanland 1782-02-13. Kornett vid livregementet 1783-12-19. Löjtnant i armén 1790-08-25. Löjtnant vid livregementets brigaens kyrassiärkår 1792-10-11. Regementskvartermästare vid livregementets brigadens kyrassiärkår 1794-06-16. Brigadadjutant 1796-01-14. Ryttmästare 1801-01-31. Major 1809-06-29. RSO 1809-07-03. Avsked 1813-03-23. Död 1858-10-02 Vällinge. Bevistade finska kriget 1788–1790, och befordrades till löjtnant i armén efter slaget vid Värälä. Gift 1813-09-10 på Harviala i Finland med Anna Sofia Groen, född 1775-01-24, död 1853-03-09 i Stockholm i Hedvig Eleonora förs, dotter av bruksägaren Varner Groen och Anna Maria Gemnich.

Barn:

 • En dotter, född 1815-02-09 i Stockholm, död utan dop.

TAB 19

Johan Fredrik, (son av Henrik König, adlad König, tab 1), född 1690-08-10 i Stockholm. Svensk postkommissarie i Hamburg 1719-08-25. Agent i Hamburg 1738-11-28. Tillika resident i Nedersachsiska kretsen 1747-09-21. Död 1759-02-16 i Hamburg. Han ombesörjde en präktig översättning på tyska av Nordbergs Konung Carl XII:s historia. Gift 1717-02-08 i Hamburg med Cecilia von Kampen, född 1695-12-09 (1698-12-09), död 1762-03-08, dotter av kanonikus vid domen i Hamburg, juris doktorn Lukas von Kampen.

Barn:

 • Catharina Helena, född 1718-03-00 i Hamburg, död i Hamburg 1718-04-00.
 • Catharina Lucia, född 1720-10-15 i Hamburg, död före (At (L).) 1747-04-21 i barnsäng. Gift 1745 med ryska residenten i Hamburg, Heinson.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: