:

De la Motte nr 280

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de la Motte nr 280 †

Natural. 1642, introducerad 1642. Utdöd 1886. Helt utdöd av Finland.


1Rf. 2Lk. 3Lå. 4Wä. 5At (Sch). 6Åbo. 7Sagu dödbok.)

 • Ätten, som icke varit representerad i Sverige efter Finlands förening med Ryssland 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28.

de%20la%20Motte%20A28000.jpg

TAB 1

Samson de la Motte, till Kantala och Lahis i Sääksmäki socken i Finland. Född i Frankrike. Erhöll förläning av Lahis säteri 1600-01-02. Bevistade såsom major i svensk tjänst Wolmars belägring 1601. Ryttmästare. 1603-09-07. Förordnad att uppfordra allt fotfolk från Tavastland till Närvä 1606. Stadfästad i sina frälsegods Lahis och Kantala 1613-03-22. Underskrev bland adeln lantdagens i Helsingfors beslut 1616-02-02. Kallas generalmajor. Levde 1620-03-06, men torde snart därefter hava avlidit. Gift 1:o med Anna Rapp. Gift 2:o med Brita Munck af Fulkila, som levde 1642 på Lempilä säteri i Halikko socken, dotter av befallningsmannen på Åbo slott Michel Påvelsson, adlad Munck (af Fulkila, nr 130), till Fulkila, och Margareta Tomasdotter (Starck).

Barn:

 • 1. Elisabet, begraven ogift 1642 i Sääksmäki kyrka.
 • 2. Carl. Överstelöjtnant. Död 1653. Se Tab. 4

TAB 2

Samson (son av Samson De la Motte, Tab. 1), uppvaktade 1606 fältöversten Christer Some i Livland. Stupade i Tyskland. Gift med Margareta Larsdotter, dotter av ryttmästaren Lars Andersson till Botila, av den finska adliga Botilasläkten, och Margareta Munck af Fulkila.

Barn:

 • Margareta, död 1692 och begraven i Åbo domkyrka. Gift med landshövdingen Gustaf Grass, friherre Grass, född 1626, död 1694.

TAB 3

Frans (son av Samson de la Motte. Tab. 1). Löjtnant vid Savolaks regemente. Ärvde Kantala frälsehemman i Sääksmäki socken, uppförde där säteri och erhöll säterifrihet 1640-09-10. Död 1645 före 25/10, då hans arvingar fingo konfirmation på Kantala. Gift med Hedvig Catharina von Blix i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1647 med löjtnanten Magnus Ållongren i Finland, död före 1663. Gift 3:o 1663 med majoren Casper Fredrik Knorring, i hans 3:e gifte, född 1614, död 1666), levde änka 1696, dotter av Olof von Blix och AnnA von Ducker.

Barn:

 • En son, död späd 1646.

TAB 4

Carl, natural. de la Motte (son av Samson de la Mötte, Tab. 1), till Lahis. Var kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1637 och löjtnant 1639. Natural. svensk adelsman 1642 och ä ättens vägnar introducerad s. å. under nr 280. Ryttmästare vid Viborgs läns kavalleriregemente 1643. Major 1647. Död 1653 Och begraven i Sääksmäki kyrka 1654-02-05. För honom resolverades i rådet 1634-07-18 att på riddarhuset skulle lämnas plats, till dess han från Frankrike förskaffat sig bevis, idet hans fader varit av adel. Gift med Gertrud von Engelhard, begraven 1659 i Sääksmäki kyrka, dotter av Casper von Engelhard och Barbara von Fulden.

Barn:

 • Carl, född 1641. Ryttmästare. Död 1676. Se Tab. 5
 • Margareta, levde 1676 Tuusjärvi Gift med majoren Gustaf Ållongren i Finland, i hans 1:a gifte, död 1692.
 • Catharina, levde 1688 Paaso Gift 1:o med kornetten Evert Johan Ållongren i Finland, död 1666. Gift 2:o med regementskvartermästaren Christian Magnus von der Pahlen, död omkring 1694.

TAB 5

Carl (son av Carl de la Motte, natural. de la Mötte, Tab. 4), till Lahis. Född 1641-11-12. Student i Åbo 1651. Bevistade riksdagen 1660. Kornett vid karelska kavalleriregemente. Löjtnant vid karelska kavalleriregemente 1667. Kaptenlöjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1675-10-14. Ryttmästare vid överste von Budbergs karelska kavalleriregemente. Född 1676-12-04 i slaget vid Lund och begraven 1678-02-24 i Åbo domkyrka samt sedermera nedsatt i familjegraven i Sääksmäki kyrka, där hans vapensköld uppsattes [Rf]. Gift 1666-10-30 i Åbo med sin syssling Catharina Munck af Fulkila, född 1644-03-18 i Åbo, död 1694, dotter av vice presidenten. Johan Munck af Fulkila, och Elisabet Bure.

Barn:

 • Carl Johan, född 166(7?). Hovrättsnotarie. Död 1736. Se Tab. 6.
 • Jakob Henrik, född 1668. Överstelöjtnant. Död 1727. Se Tab. 9.
 • Reinhold, född 167(1?). Student i Åbo 16833. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1689. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1693. Kornett 1697-07-27. Ryttmästare vid Åbo läns tremänningskavalleriregemente2 1700-10-19. Konfirm.fullm, 1700-11-26. Livdrabant 1701-04-30. Död ogift 1709-04-#00 och begraven 5/4 i Budizin i Ukraina.
 • Elisabet, född 1673. Ägde Solbergs rusthåll i Sääksmäki socken. Död på Niemis gård i Kalvola socken i Finland och begraven 1735-03-16 i Sääksmäki kyrka. Gift med kornetten Adam Christian von Wedel.
 • Anna Gertrud, levde 1735. Gift 1:o 1697 med ryttmästaren Adam Reinhold Starck, död 1709. Gift 2:o 1717-07-23 i Stockholm med överinspektören vid Stora sjötullen i Åbo Johan Hacks, död 1735.1

TAB 6

Carl Johan (son av Carl, Tab. 5), till Rågö säteri i Lokalaks kapellförsamling. Född 166(7?). Student i Åbo 16833. Auskultant i Åbo hovrätt. Notarie i Åbo hovrätt. Död 1736 och begraven i Lokalaks kapellkyrka i Finland. Gift 1:o 1695 med Margareta Stålhandske, dotter av assessorn Henrik Johansson Stålhandske, och Christina Juliana Forbes. Gift 2:o 1713 med Margareta von Köhnnigstedt, dotter av kaptenen död Johan Köhnn, adlad von Köhnnigstedt, och hans 1.a fru Magdalena Maria Lambert.

Barn:

 • 1. Carl Henrik, född 1698-09-28, död ung i Stockholm.
 • 1. Johan Jakob, född 1700-09-21, död 1714.
 • 1. Christina Catharina, född 1702-09-04, levde ogift 1760.5
 • 1. Reinhold, född 1705. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 7
 • 1. Bernt Otto, född 1708, död 1711.
 • 2. Edvard Johan, född 1714. Understyrman vid amiralitetet. Reste 1737 utrikes och stannade i Holland, där han gifte sig.
 • 2. Anna Helena, född 1716, död 1774-08-04 på Rågö. Gift 1:o 1742 med fänriken Carl Bäck i Finland, född 1712, död 1757. Gift 2:o 1763 efter kungligt tillstånd 1763-04-29 med fänriken vid Åbo läns infanteriregemente Daniel Magnus Öijegren, född 1723-07-22 Strömsvik

TAB 7

Reinhold (son av Carl Johan, Tab. 6), född 1705-07-02. Volontär 1724. Konstapel vid amiralitetet. Arklimästare vid amiralitetet 1729-01-22. Extra löjtnant. Död 1742-10-#00 i Stockholm och begraven i Ladugårdslandskyrkan. Gift 1740 med Anna Margareta Vellingk, född 1709, dotter av assessorn i Åbo hovrätt Gustaf Mauritz Vellingk, kusin till Otto och Mauritz Vellingk, friherrar (och grevar) Vellingk, och hans 3:e fru Anna Lindelöf.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1741. Överstelöjtnant. Död 1815. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Gustaf (son av Reinhold, Tab. 7), född 1741-12-19 (21/12) i Lokalaks kapell av Vemo socken i Finland. Student i Åbo 1760-07-11. Sergeant vid Åbo läns kavalleriregemente 1763-07-16. Stabsfänrik vid Åbo läns kavalleriregemente 1771-07-10. Fänrik 1775-12-06. Löjtnant 1777-06-06. Kapten 1781-08-20. Major 1796-08-17. Överstelöjtnants avsked 1799-11-15 Död 1815-01-17 på Bergvik i Kisko socken i Finland. Gift 1777 med Eleonora Maria von Willebrand, född 1756, död 1842-12-14 Haarla

Barn:

 • Agneta Eleonora, född 1778-09-08, död 1820-09-29 på Muurla Storgård i Uskela socken. Gift 1:o 1797-07-11 på Marttila kaptensboställe med ägaren av Muurla storgård Israel Helenius. Gift 2:o 1809-04-04 med kaptenen, friherre Carl Otto Lybecker, född 1777, död 1826.
 • Carl Gustaf Reinhold, född 1783-09-19. Student i Åbo 1800-06-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1803-12-17. Extra notarie i Åbo hovrätt 1809-06-19. Vice häradshövding 1810-04-09. Häradshövdings n. h. o. v. 1811-12-03. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 23 bland adelsmän. Häradshövding i Piikkis och Halikko härader 1821-08-13. Lagmans n. h. o. v. 1837-01-12. Död Barnlös 1850-07-26 på Haarla. Gift 1831-09-18 med Christina Vilhelmina Hjelmerus, född 1811-10-21, död 1873-01-21 Toija

TAB 9

Jakob Henrik (son av Carl. Tab. 5), till Timböle i Sagu socken i Finland. Född 1668. Student i Åbo3 1683. Kom i tjänst 1684. Korpral vid Åbo och Björneborgs kavalleriregemente 1687-02-15. Kornett vid Åbo och Björneborgs kavalleriregemente 1689-10-08. Löjtnant 1694-02-04. Ryttmästare 1700-08-31. Konfirm. fullmakt 1700-11-11. Överstelöjtnants avsked 1722-05-21. Död 1727 på Timböle. Han blev fången vid Poltava och förd till Sollkamsk. Gift 1694 med sin kusin Elsa Gatte i Finland, död 1751-01-11 i Halikko socken och begraven 1751-03-10 i Sagu kyrka, dotter av generallöjtnanten Johan Galle i Finland, och hans 2:a fru Margareta Munck af Fulkila.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1695, levde änka 1738. Gift 1724 med majoren vid Nylands kavalleriregemente Christoffer Ludvig Toll, född 1665 i Livland2, död 1737 på Kolkis och begraven 1737-06-01 i Asikkala kyrka2
 • En son, begraven 1696-03-22 i Piikkis kyrka
 • Anna Catharina, född 1697-01-06. På Steninge i Sagu socken.
 • Johan Henrik, född 1698. Volontär vid Österbottens infanteriregemente 1714. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1716. Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente 1717. Fänrik 1718-06-27. Död ogift 1718 vid återkomsten från Norge.
 • Reinhold, född 1699. Kapten. Död 1773. Se Tab. 10
 • Anna Beata, född 1704, död 1742. Gift 1724 med kaptenen vid Björneborgs infanteriregemente Nils Pfaler, född 1686, avsked 1748.2
 • Christina Catharina, född 1706. Gift 1747-08-06 i Sagu socken med löjtnanten Johan Zöge.

TAB 10

Reinhold (son av Jakob Henrik, Tab. 9), till Timböle. Döpt 1699-11-30 Steninge Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1713. Mönsterskrivare vid Åbo läns kavalleriregemente 1714. Arklimästare vid amiralitetet 1716. Korpral vid nyssn. kavalleriregemente 1717-05-#00. Kvartermästare därstädes 1718. Fänrik vid Hälsinge regemente 1718-12-12. Löjtnant därstädes 1742-03-30. Regementskvartermästare 1742-05-15. Kaptens avsked. Död 1773-09-17 på Timböle. Gift med Margareta Charlotta Geete, född 1693, död 1769-06-08 på Timböle, dotter av Erik Geete, och hans 1:a fru Brita Katle, nr 70.

Barn:

 • Elsa Beata, född 1724, död 1777-02-25 på Timböle. Gift 1754 med kaptenen N. N. Sjöstierna.
 • Jakob Reinhold, född 1725. Underofficer vid Hälsinge infanteriregemente. Död 1741 under finska fälttåget.
 • Charlotta Magdalena Christina, född 1728, död 1775-11-17 i Targas socken. Gift 1755-04-06 med livdrabanten Carl Fredrik Starck, född 1728, död 1771.
 • Catharina Beata, född 1730, död 1774 och begraven i Karuna kapellkyrka i Finland. Gift 1771 med häradshövdingen, friherre Henrik Johan Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1772.

TAB 11

Bengt (son av Jakob Henrik, Tab. 9), till Lurböle, född 1703-11-01. Volontär vid amiralitetet 1715. Sergeant vid Hälsinge infanteriregemente 1722. Fänriks avsked 1738-12-15. Död 1762-02-14 Neitsar Gift 1:o 1740-12-18 med Brita Helena Klick, född 1713-03-08, död 1747-10-10 och bisatt 1747-11-25 i Uskela kyrka, dotter av överstelöjtnanten Carl Klick, och Märta Christina Boije af Gennäs. Gift 2:o 1748-11-17 i Lojo socken med Hellgard Christina Taube, född 1714-12-20, död 1758-01-18 på Neitsar, dotter av överstelöjtnanten Otto Ernst Taube, och hans 1:a fru Maria Elisabet Ehrnrooth B. Gift 3:o 1760-04-06 i Sagu socken med Hedvig Pommrén, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746-06-26 med källarmästaren Olof Lexell, död 1756-04-21 Leisko

Barn:

 • 1. Carolus, begraven 1744-02-25 i Uskela kyrka
 • 1. Carl Henrik, begraven 1745-05-11 i Uskela kyrka
 • 1. Märta Charlotta, född 1746-03-16. Gift med kaptenen Adolf von Rehausen, född 1737, död 1812.
 • 2. Christina Elisabet, född 1751-02-25 i Sagu socken, död 1813-04-09 i Nummis socken. Gift med sergeanten vid Åbo läns lätta bataljon Gabriel Lindeström, född 1734-01-11 Hisjärvi
 • 2. Elsa Maria, född 1752-02-23 i Sagu socken, död 1811-03-29 i Stockholm. Gift 1773 med generalmajoren och presidenten Peter Bernhard Piper A, född 1723. Död 1799.
 • 2. Jakob Reinhold, född 1753. Överstelöjtnant. Död 1830. Se Tab. 12.
 • 2. Bengt, född 1755-06-08 i Sagu socken, död där 1755-07-16.
 • 3. Bengt, född 1760-05-08 i Sagu socken.

TAB 12

Jakob Reinhold (son av Bengt, Tab. 11). Född 1753-08-03 i Sagu socken. Antagen till krigstjänst 1764. Förare vid Nylands infanteriregemente 1764-03-14. Sergeant vid arméns flotta 1770-11-15. Fänrik vid arméns flotta 1772-09-25. Löjtnant 1777-02-19. Kapten 1783-09-17. Major i armén 1793-12-22. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant vid flottan 1805-03-01 avsked 1813-02-02. Död 1830-06-04 Nissbacka Gift 1791-11-12 med Ulrika Charlotta Funck, född 1769 i Stockholm, död 1846-08-11 Alberga

Barn:

 • Bengt Jakob, född 1792. Fanjunkare. Död 1851. Se Tab. 13
 • Johan Reinhold, född 1795-02-21 (24/2) i Helsinge socken. Kadett på Haapaniemi 1807-01-21-1808. Reste 1809 till sjöss såsom Jungman och 1811-1817 såsom styrman. Sergeant på extra stat vid 1. finska jägare-, sedan infanteriregemente 1814. Furir med lön därstädes 1817-09-29. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 23 bland adelsmän. Underlöjtnant. Transporterad till 46. jägareregemente 1821-06-28 och sedermera till 38. jägareregemente. Bevistade 1829 turkiska fälttåget. Död därunder.
 • Maria Charlotta, född 1798-02-01 på Brändö i Helsinge socken, död 1851-12-06 i Helsingfors. Gift 1814-10-27 i Helsinge socken med politieborgmästaren i Helsingfors, lagmannen Joel Jakob Saurén, född 1785-10-06, död 1852-05-31 i Helsingfors.
 • Vilhelmina Antoinette, född 1802-05-18 (16/5) på Nissbacka i Helsinge socken, död 1885-05-01 Viborg. Gift 1834-11-18 i Esbo socken med tullförvaltaren i Fredrikshamn Johan Fredrik Synnerberg, född 1807-11-22 i Åbo, död 1857-07-10 i Fredrikshamn.
 • Knut Erik, född 1805. Överste. Död 1886. Se Tab. 14
 • Axel Fabian, född 1808. Överste. Död. Se Tab. 15

TAB 13

Bengt Jakob (son av Jakob Reinhold, Tab. 12), född 1792-10-14 (7/10) i Helsinge socken. Underofficer vid arméns flotta 1800. Kadett på Haapaniemi 1807-01-21-1808. Reste 1813 till sjöss såsom styrman och råkade i turkisk fångenskap, varuti han kvarhölls i 2 år. Sergeant på extra stat vid 2. finska jägare-, sedan infanteriregemente 1814-04-02. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 23 bland adelsmän. Förare med lön 1821-01-01. Fanjunkares avsked. Död 1851-04-17 i Sibbo socken. Gift 1829-12-31 i Borgå med Ulrika Gestrin, född 1801-12-24, död 1872-07-17 i Sibbo socken.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1830-02-24 i Borgå, död där 1830-03-27.
 • Emilia Sofia, född 1832-12-08 i Sibbo socken, död där 1832-12-21
 • Matilda Vilhelmina, född 1834-03-13 i Sibbo socken, död där 1834-04-16.
 • Jakob Fredrik, född 1835-07-26 i Sibbo socken, död där 1835-09-22.
 • Bernt Robert, född 1838-11-12 i Sibbo socken. Underofficer vid 7. finska linjebataljonen. Död 1859-12-#00

TAB 14

Knut Erik (son av Jakob Reinhold, Tab. 12), född 1805-08-19 Nissbacka Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 23 bland adelsmän. Kadett i Fredrikshamn 1821-04-22. Fänrik vid Arsamska hästjägareregementet 1826-03-06. Transporterad till Astrakanska kyrassiärregementet som kornett 1827-09-17. Löjtnant därstädes 1828 28 stabsryttmästare 1833-04-11. Ryttmästare 1834-06-17. RRS:tStO4 (förändrad 3:e) kl. 1837-11-09. Transportera till Ukrainska militärkoloniernas 8. kavalleridistrikt, med placering på armékavalleriet 1840-12-29 och till samma koloniers 5. distrikt 1841-06-12. Major 1842-12-18. RRS:tAO3kl 1846-01-04 och 2kl 1849-01-20. Överstelöjtnant 1851-04-20. Chef för 1. volosten av Charkovska militärkoloniernas 2. distrikt 1858-03-11. RRS:tStO2kl m kejs. kr. 1858-04-29. Avsked. Död 1886 och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift med Maria Stenger, död, generalmajorsdotter.

Barn:

 • Sofia, född 1812-04-30. Gift med generalmajoren Peter Georgievitj Taranovskij.
 • Viktor, född 1850-12-11. Kornett vid 12. Achtirska, prins Friedrich Carls af Preussen, husarregemente. Löjtnant därstädes 1871-03-22. Stabsryttmästare 1872-04-10. Ryttmästare 1877-05-14. Bevistade fälttåget mot Turkiet 1877-1878. RRS:tAO3kl m sv o ros 1879. Transporterad till distriktsintendentsstyrelsen i Kievska militärdistriktet, med placering på armékavalleriet 1882-08-08. Död 1883 och avförd ur rullorna 1883-11-01.

TAB 15

Axel Fabian (son av Jakob Reinhold, Tab. 12), född 1808-07-17 (18/7) i Helsinge socken. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 23 bland adelsmän. Kadett i Fredrikshamn 1821-10-25. Fänrik vid Willmanstrandska infanteriregementet 1830-01-31. Underlöjtnant därstädes 1831-04-14. Transporterad till Astrakanska kyrassiärregementet såsom kornett 1833-03-27. Ryttmästare 1837-09-16. Transporterad till 8. finska linjebataljonen med kaptens grad 1841-02-02. Major därstädes 1845-09-17. Transporterad till 4. finska linjebataljonen 1848-06-18. Överstelöjtnant 1849-07-05. Chef för 7. finska linjebataljonen 1849-08-22. RRS:tAO3kl 1853-02-11. Chef för 11. finska linjebataljonen 1855-01-14 och för 11. och 12. bataljonerna gemensamt 1855-03-26. Transporterad till 5. finska linjebataljonen 1857-06-02. Överste 1859-05-01. Avsked 1862-12-26. Död. Gift med Maria Mensbier, död, dotter av kommendanten på Hangöudd, översten Constantin Mensbier och N. N. Kiselev.

Barn:

 • Tekla, född 1846-09-02. Gift med arkitekten M. N. Ivanov.
 • Maria, född 1853-10-17.

TAB 16

Bernt (son av Carl, Tab. 5), till Lahis i Sääksmäki socken. Född 1674. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1700-12-03. Avsked 1705-03-04. Död 1741 och begraven 1741-02-05 i Akkas kyrka i Sääksmäki härad i Tavastehus län. Gift 1:o 1696-04-07 i Akkas socken med Ingeborg Pistolhielm, född 1680. Död 1717-04-16 i Sääksmäki socken, dotter av majoren Peter Pistolhielm, nr 492, och Catharina Silfverbögel. Gift 2:o med Magdalena Anna Quant, begraven 1729-04-19 i Sääksmäki kyrka, ryttmästaredotter.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet, född 1697-01-21 Solberga
 • 1. Carl Magnus, född 1698-11-08 i Sääksmäki socken, död 1700-08-02 på Lahis.
 • 1. Bernt Johan, född 1699. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 17.
 • 1. Anna Beata, född 1704-05-22 på Lahis, död 1776-09-24. Gift 1721-07-19 med kornetten, friherre Gustaf Adolf Mellin, född 1698, död 1772.
 • 1. Peter Reinhold, född 1707-01-14 i Sääksmäki socken, liksom de följande syskonen, död där 1707 och begraven 1/4.
 • 1. Claes Jakob, född 1708-01-21, död 1708-02-04 och begraven 16/2 i Sääksmäki socken.
 • 1. Margareta, född 1709-06-10, död 1709 och begraven 4/7 i Sääksmäki socken.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1711-11-17, död 1711 och begraven 21/12 i Sääksmäki socken.
 • 1. Lisa, född 1712-10-15, död 1712-10-23 och begraven 1712-10-28 i Sääksmäki socken.
 • 1. Adam, född 1714-04-26, död 1714-05-10 och begraven 1714-05-17 i Sääksmäki socken.
 • 1. Catharina, född 1715-07-14, död 1715-07-22.
 • 1. Hans Christian, född 1717. Löjtnant. Död 1759. Se Tab. 18

TAB 17

Bernt Johan (son av Bernt, Tab. 16), född 1699-11-06 på Lahis. Volontär vid Nylands kavalleriregemente 1716. Korpral därstädes 1718. Furir vid Nylands dragonregemente 1721. Sergeant därstädes 1736. Fältväbel 1738. Adjutant 1741-08-20. Kornett 1742-02-19. Löjtnant 1750-08-21. Avsked 1760-06-22. Död 1760. Gift 1:o med Elisabet Möller, dotter av kronobefallningsmannen N. N. Möller. Gift 2:o med Dorotea Elisabet von Essen af Zellie, född 1733-07-01, död 1750, dotter av kaptenen Carl Magnus von Essen af Zellie, och hans 1:a fru Maria Elisabet Wallenstein. Gift 3:o 1754 med friherrinnan Anna Charlotta Rehbinder, dotter av majoren, friherre Otto Magnus Rehbinder, och hans 2:a fru Anna Margareta Schauman.

Barn:

 • 3. Bernt Johan, född 1756, död 1779-12-01.
 • 3. Reinhold, född 1758, död ung.

TAB 18

Hans Christian (son av Bernt. Tab. 16), till Mostnö. Född 1717-03-25. Volontär vid amiralitetet 1736-03-24. Lärstyrman därstädes 1737-12-24. Amiralitetslöjtnant 1742-03-15. Adjutant vid Tavastehus infanteriregemente 1744-12-21. Fänrik därstädes 1749-07-26. Löjtnants avsked 1750-08-21. Död 1759. Gift 1745-12-17 i Heinola socken i Finland med Anna Christina von Göben, född 1719-01-06 i Tobolsk i Sibirien, död 1785-12-21 i Åbo6, dotter av kaptenen Carl Göben, adlad von Göben, och Sara Christina Stierncrantz.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1757-12-#00, död 1757.
 • Bernt Johan, född 1758, död ung.

TAB 19

Gustaf Magnus (son av Carl, Tab. 5). Kvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente. Kornett därstädes 1700-03-23. Löjtnant 1700-10-31. Konfirmationsfullmakt 1701-03-01. Stupade 1701 vid Wesenberg.2 Gift 1696 med Christina Elisabet von Gertten i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-08-01 med löjtnanten Claes Johan Brand, född 1673, död 1719. Gift 3:o 1724 med majoren Henrik Pilrot, till Strömma gård i Kimito socken, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1738), född 1670, död 1731-04-25, dotter av överstelöjtnanten Bernt Johan von Gertten, och friherrinnan Maria Elisabet Kruse af Kajbala.

Barn:

 • Carl Magnus, döpt 1697. Kapten. Död 1740. Se Tab. 20
 • Catharina Elisabet, döpt 1698-06-07 i Pargas socken, död 1760-02-01. Gift 1:o 1721-05-02 i Stockholm med löjtnanten Olof Dahlman, död 1722-02-#002. Gift 2:o 1724-06-21 i Stockholm med majoren Otto Klingenberg, född 1678, död 1758.
 • Anna Helena, döpt 1699-09-03 i Pargas socken, död ogift.

TAB 20

Carl Magnus (son av Gustaf Magnus, Tab. 19), till Bond-Ekeby i Gåsinge socken, Södermanlands län. Döpt 1697-01-06 på Steninge i Sagu socken i Finland. Page hos hertigen av Holstein. Volontär vid livgardet 1712. Sekundförare därstädes. Premiärförare2 1714-09-29 sergeant2. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1716-08-28. Premiärlöjtnant därstädes2 1717-10-25. Kaptens avsked 1734-04-29. Död 1740-07-14. Gift 1717-05-05 på gästorp i Floda socken Södermanlands län med Christina Gyllenpistol, född 1675, död 1742-12-10, på Nästorp, dotter av ryttmästaren Johan Gyllenpistol, och friherrinnan Helena von der Linde.

Barn:

 • Carl Fredrik. Fältväbel vid livgardet. Död ogift 1742-02-10 under finska fälttåget.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: