Cock nr 903

Från Adelsvapen-Wiki

0903.jpg


Adliga ätten Cock nr 903 †

Adlad 1676-09-17 introducerad 1678. Utdöd 1867-01-26.

Gammal pommersk patriciersläkt, ursprungligen från Mecklenburg, som före adlandet förde ett vapen i nära överensstämmelse med den adliga ättens. En yngre broder till postdirektören Christian Cock var borgmästaren i Stralsund Joakim Fredrik Cock, född 1624, död 1683. Han hade sönerna Bernhard Mikael, född 1669, regeringsråd i Stralsund, död 1730, och Gottfrid, född 1674, lantränt- och proviantmästare i Pommern, död 1738, vilka blevo adlade av Carl XII i Altranstädt 1706-12-12 med namnet Cockenhausen, men icke togo intro- duktion på riddarhuset. Bernhard Mikael Cockenhausens släktgren utdog med sonen Jurgen Bernhard Christian, född 1701, kapten vid drottningens livregemente i Pommern, död 1764. Av Gottfrid Cockenhausens efterkommande fortlever ännu i Hessen och Frankfurt a/M en gren, härstammande från en hans sonson, kurfurstliga hessiska generallöjtnanten Christian Fredrik Cockenhausen, född 1769, död 1839 [Gothaisches geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser 1922],


TAB 1

Claus Kok, rådsherre i Schwerin 1433 och ännu 1445 [Gothaisches geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser 1922].

Barn:

 • Hans Kock, borgare i Schwerin 1462. Gift med N. N. Reimer, som levde ännu 1487 [Gothaisches geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser 1922].
 • Claus Kock, rådsherre i Schwerin 1478 och ännu 1493 [Gothaisches geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser 1922].
 • Joakim Kock, född omkring 1500. Borgmästare i Güstrow 1557–1567. Sekreterare hos hertig Henrik av Mecklenburg. Död 1567. Gift med Anna Schulte, dotter av gustrowska rådet Ivar Schutte [Gothaisches geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser 1922].
 • Christian Cock, rådsherre och kamerarius i Güstrow 1576 och ännu 1600. Sekreterare hos hertig Ulrik av Mecklenburg 1603. Gift med Margareta Donstein, dotter av borgmästaren i Güstrow Hieronymus Donstein [Gothaisches geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser 1922].
 • Joakim Cock, rådsherre i Rostock 1610. Död i Rostock 1629-03-25. Gift 1609 med Sofia Cling, född 1589-05-10, död 1632-01-20, dotter av hovrådet, jur. professorn Bartolomeus Cling [Gothaisches geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser 1922].
 • Christian Cock, född 1614-08-29 i Rostock. Assessor i Greifswalds hovrätt. Hovrättsråd i Greifswalds hovrätt. Postdirektör i Danzig. Död 1670-12-09. Han var utsedd av konung Carl X Gustaf att bliva adlad, vilket dock ej gick i verkställighet. Gift 1:o 1640 med Elisabet Sibrand. Gift 2:o 1660 med Anna Elisabet Carstens [E. Lange, Vitae Pomeranorum].
 • 1. Alexander Cock, adlad Cock, till Ousbyholm i Hörby socken, Malmöhus län samt Vese i Bro socken, Göteborg och Bohus län och Svanvik i Stala socken, Göteborg och Bohus län. Född 1642-05-25 i Stralsund. Sekreterare hos riksrådet och fältherren greve C. G Wrangel. Krigssekreterare 1674-07-07. Sekreterare hos pommerska staten 1675. Politie- och byggningspresident i Göteborg 1676-05-05. Adlad 1676-09-17 jämte brodern (introducerad 1678 under nr 903). Lagman i Bohuslän 1681-01-08. Avsked 1710-09-03. Död barnlös 1712-06-03 i Stockholm och slöt själv sin ättegren. Begraven i Lindschöldska graven, Ekerö kyrka, Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Gift 1678 med Christina Cronström, född 1659-10-12, död 1712-12-00, dotter av kammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hansson.
 • 1. Joakim Christian Cock, adlad Cock. Appellationsråd. Död 1713. Se Tab. 2.

TAB 2

Joakim Christian Cock, adlad Cock (son av Christian Cock, Tab. 1). Jur. utr. doktor. Jur. professor i Greifswald. Referendarie och protonotarie i pommerska hovrätten 1674-03-04. Adlad 1676-09-17 jämte brodern (introducerad 1678 under nr 903). Assessor i Wismarska tribunalet 1681-04-18. Appellationsråd. Död 1713 i Wismar. Gift 1674-02-16 med Barbara Catharina von Engelbrechten, dotter av appellationsrådet Georg Engelbrecht, adlad von Engelbrechten, och hans 1:a fru Barbara Wolffradt, nr 563.

Barn:

 • Barbara Elisabet, född 1675-01-12, död 1690.
 • Georg Christian, född 1676-05-16, död 1677-07-19.
 • Herman, till Ousbyholm i Hörby socken, Malmöhus län.Född 1677-06-24. Tältsekreterare. Hovråds titel. Död ogift 1752-07-19.
 • Georg, född 1680. Justitieråd. Död 1746. Se Tab. 3
 • Anna Catharina, född 1681-01-12, död 1701-12-04.
 • Margareta, född 1682-05-04, död 1702.
 • Joakim Bernhard, född 1684-01-03. Underofficer vid Wismarska garnisonsinfanteriregementet . Fänrik vid Wismarska garnisonsinfanteriregementet 1705-02-04. Stupade ogift 1711-12-06.
 • Carl Anton, född 1685-08-29. Sekreterare. Död ogift 1745-03-23 på Ousbyholm och begraven i Hörby kyrka
 • Alexander, född 1687-12-30. Fänrik. Död 1709-08-08 i Malmö.
 • Märta Elisabet, född 1692-01-30, död 1692.

TAB 3

Georg (son av Joakim Christian Cock, adlad Cock, Tab. 2), till Ousbyholm i Hörby socken, Malmöhus län. Född 1680-01-08. Justitieråd i Bremen och Verden. Död 1746-05-00. Gift 1720-01-09 med sin kusin Margareta Beata von Engelbrechten, född 1691-10-18, död 1738-01-12, dotter av kansleren Georg Bernhard von Engelbrechten B, och Maria von Mevius.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1722-02-07, död 1766-05-02 på Södertou i Lyby socken, Malmöhus län. Gift 1:o 1741-04-28 på Ousbyholm med majoren Nils Tigerschiöld, född 1702, död 1750. Gift 2:o 1753-07-24 Fulltofta med stadsmajoren Gudmund Johan Lilliecrona, född 1718, död 1763.
 • Georg Christian, född 1727. Kapten. Död 1786. Se Tab. 4

TAB 4

Georg Christian (son av Georg, Tab. 3), till Ousbyholm samt Öjhult i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Född 1727-02-14. Kapten vid Posseska regementet. RSO 1770-04-28. Död 1786-06-29. På Ousbyholm och begraven 1786-08-15 i Hörby kyrka. Gift 1752-10-09 med Elsa Christina Beck-Friis, född 1731-09-03 Torup, död 1776-04-04, dotter av majoren Corfitz Ludvig Beck, naturaliserad Beck, sedermera Beck-Friis, och Maria Sofia Skogh.

Barn:

 • Beata Sofia, född 1753-07-20, död 1759-03-11 på Bosjökloster i Bosjökloster socken, Malmöhus län, begraven 1759-03-20.
 • Georg Herman, född 1754-07-24. Auskultant i Göta hovrätt. Antog krigstjänst 1775-05-15 såsom kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1775-10-26. Adjutant 1779-09-22. Löjtnant 1781-09-25. Ryttmästare 1790-03-22. Regementskvartermästare 1795-06-14. Major i armén 1799-11-16. Avsked från regementet 1801-10-26. Intendent vid skånska krigskommissariatet. Överstelöjtnant i armén 1802-03-10. Överste i armén 1805-07-03. Generalintendent vid nämnda krigskommissariat. RSO 1809-07-03. Död ogift 1813-11-09 i Lund.
 • Maria Lovisa, född 1755-10-09, död 1812-06-19, på Ousbyholm. Gift 1778-10-01 med landshövdingen Per Hultgren, adlad och adopterad von Seth, i hans 3:e gifte, född 1748, död 1811.
 • Corfitz Ludvig, född 1759. Överste. Död 1810. Se Tab. 5

TAB 5

Corfitz Ludvig (son av Georg Christian, Tab. 4), född 1759-07-10. Volontär vid Sprengtportska regementet 1773. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1774-11-19. Fänrik 1775-05-22. Löjtnant 1781-04-04. Transporterad till Kalmar regemente 1782-08-23. Kapten vid Kalmar regemente 1783-09-17. Återgick genom byte till Sprengtportska regementet 1784-07-19. RSO 1788-07-21. Major i armén 1793-01-21 och vid regementet 1794-06-23. Överstelöjtnant vid Bohusläns regemente 1796-01-10. Överstes avsked 1805-06-26. Död 1810-03-21 i Stockholm och begraven i Stockholm. Gift 1795-05-13 i Stockholm med friherrinnan Ulrika Rosir, född 1769-04-26 i Stockholm, död 1832-02-27 Näringsberg, dotter av presidenten Johan Rozir, adlad och friherre Rosir, och Ulrika Bedoire.

Barn:

 • Johan Christian, född 1797-10-23 i Landskrona, död 1802-11-20 Säbyholm
 • Elsa Christina, född 1804-09-10, på Säbyholm, död på Säbyholm 1805-03-04.
 • Corfitz Ludvig, född 1806-10-26 på Säbyholm, död på Säbyholm 1806-12-19.

TAB 6

Joakim (son av Georg Christian, Tab. 4), till Bjäresjöholm i Bjäresjö socken, Malmöhus län. Född 1760-08-14. Volontär vid Sprengtportens värvade infanteriregemente 1777-03-03. Sergeant vid Sprengtportens värvade infanteriregemente 1777-05-21. Fänrik 1777-08-19. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1780-08-28. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1784-12-20. Ryttmästare 1790-05-08. Avsked 1792-06-11. Ryttmästare vid Mörnerska husarregementet 1794-02-28. Regementskvartermästare vid Mörnerska husarregementet (E. Lange, Vitae Pomeranorum.) 1795-02-22. Major i armén 1801-05-28. Major vid regementet 1802 1612. Död 1804-10-01 på Bjäresjöholm. Gift 1788-08-01 Tunbyholm s län med Charlotta Ulrika von Essen af Zellie, född 1763-10-13 Kronovall s län, död 1826-08-04 på Bjäresjöholm, dotter av överstelöjtnanten Georg Johan von Essen af Zellie, och Christina Catharina Palmcreutz.

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1790-12-06 på Bjäresjöholm, liksom syskonen, död 1872-03-14 i Stockholm. Gift 1818-09-11 med majoren och kammarherren Johan Ulrik Ulfsparre af Broxvik, född 1783, död 1836.
 • Georg Joakim Corfitz Ludvig, född 1793-10-05. Fanjunkare vid Svea livgarde 1809 1809-09-06. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1812-02-04. Dödligt särad 1813-12-07 i slaget vid Bomhöved och död 1813-12-07 i Kiel.
 • Joakim, född 1796-02-07 död 1797-10-10 på Bjäresjöholm.
 • Per Axel, född 1797-04-26. Student i Lund 1810 (At (Sch).) och i Uppsala 1815 (At (Sch).). Fanjunkare vid 2. livgardet 1816-06-18. Fänrik vid 2. livgardet 1816-07-22. Löjtnant 1820-09-21 Stabslöjtnant (E. Lange Vitae Pomeranorum) 1822-05-30. Avsked 1825-03-29. Död ogift 1867-01-26 och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • Elsa Beata, född 1798-05-19, död ogift 1851-02-02, i Stockholm.
 • Carl Emanuel, född 1800-09-22, död 1810-08-13 på Bjäresjöholm och begraven 1810-08-16 i Bjäresjö kyrka.
 • Carolina Charlotta, född 1801-09-19, död 1880-12-25 i Köpenhamn. Gift 1830-09-03 med löjtnanten vid södra skånska infanteriregementet kammarjunkaren Carl Gustaf von Schoultz, född 1792-06-30 i Sibbo socken, Finland, död 1851-07-10 (1852) i Ystad.
 • Ulrika, född 1804-07-19, död 1804-11-07 på Bjäresjöholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.