:

Munsterhjelm nr 1796

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Munsterhjelm nr 1796

Adlad 1726-09-15, introd. s. å.

Ätten, som efter Finlands förening med Ryssland icke varit representerad i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 115 bland adelsmän.

Munsterhjelm A179600.jpg

TAB 1

Rotger eller Riggert von Munster. Köpman i Åbo, troligen härstammande från Münster i Westfalen. Död 1626 och begraven s. å. 22/12. Gift med en dotter till slottsskrivaren på Åbo slott Tomas Eriksson.

Barn:

 • Berent Riggertsson. Handlingsskrivare 1658. Aktuarie 1665. Borgmästare i Åbo 1675-08-10. Riksdagsman 1676 och 16821. Död 1696 om sommaren och begraven s. å. 3/12 i Åbo domkyrka[1]. Gift med Margareta Thesleff, död 1710 eller 17111, dotter av lagmannen och assessorn Peter Thesleff och Catharina Schmedeman, samt syster till Johan Thesleff, adlad och friherre Stiernstedt.

Barn:

 • Anders Munster, adlad Munsterhjelm, född 1667 i Åbo. Student därst. 16802. Auskultant i Åbo hovrätt 1684. Handlingsskrivare därst. 1689. Vice fiskal 16912. Notarie 16932. Sekreterare 1697 assessor 1709-12-27. Konfirm.fullm. 1710-10-03. Vice president 1723-04-24. Vice landshövding i Åbo och Björneborgs län under riksdagen 1726-09-06. Adlad s. å. 15/9 (introd. s. å. under nr 1796). Avsked 1747-04-23. Död 1748-04-01 i Åbo.12 Gift 1:o 1693-08-17 med Beata Starensköld, född 1675, död 1716, dotter av assessorn Elias Haraldsson Stare, adlad Starensköld, och Anna Mums. Gift 2:o 1720 (lyst 1:a gift s. å. 6/3) med Margareta Bockmöller i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1682 med prosten i Pyhäjoki, magister Petrus Portinus, född 1653, död 1714), född 1667 i Uleå, död 1721 i Stockholm och begraven s. å. 10/6 i Maria Magdalena församl., dotter av borgmästaren i Uleå Johan Bockmöller och Anna Tomasdotter Rozelia.

Barn:

 • 1. Elias Bernt, född 1694. Student i Åbo 17083. Adjutant. Död ogift 1717 i Sverige under flykten för ryssarna.
 • 1. Anders, född 1696, död 1697 och begraven s. å. 3/11 i Åbo domkyrka2
 • 1. Johan, född 1699. Kapten. Död 1773. Se Tab. 2
 • 1. Anna Margareta, född 1700-10-00. Gift före 1731-02-02 med auditören och häradshövdingen Isak Wessman.
 • 1. Anders, född 1702. Levde utan tjänst. Död 1762. Se Tab. 21
 • 1. Maria Hedvig, född 1704-06-06 levde änka 1755. Gift 1739-06-24 i Åbo med överstelöjtnanten Carl Henrik Haij, i hans 2:a gifte, född 1682, död 1739.
 • 1. Beata, född 1705-09-30, död barnlös 1753-03-18 i Åbo.12. Gift där12 1737-08-30 med professorn och bibliotekarien vid Åbo akademi, magistern Anders Pryss i hans 2:a gifte (gift 1:o 1701 med Catharina Charlotta Wallenstierna, född 1671, död 1735-04-07, dotter av assessorn Samuel Wallenstierna, och Christina Wernler), född 1671-09-28. Död 1746-10-21, farfader till kaptenen Anders Johan Pryss, adlad och adopt. Prytz.
 • 1. Nils, född 1710. Löjtnant. Död 1761. Se Tab. 22
 • 1. Christina Magdalena, född 1711-10-00, död 1758-10-22 i Åbo.12. Gift med auditören Nils Tammelin.
 • 1. Reinhold, född 1713 i Stockholm under föräldrarnas flykt för ryssarna, död s. å.
 • 1. Reinhold Henrik, döpt 1715-05-04 i Stockholm.

TAB 2

Johan (son av Anders Munster, adlad Munsterhjelm, Tab. 1), född 1699-05-24. Volontär vid livgardet 1714. Rustmästare därst. 1715. Förare s. å. Adjutant vid karelska dragonregementet 1718-06-27. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente s. å. 13/9. Avsked då regementet reducerades 1719-09-30. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1720-11-18. Transp. till löjtnant vid livdragonregementet 1725-04-03. Premiärlöjtnant därst. 1741-10-14. Kaptens avsked 1750-09-19. RSO 1761-11-23. Död 1773-10-28 på Kurjala2 i Koskis kapell av Lampis socken i Finland. Gift 1730-09-11 med Anna Maria Tawast, död 1771-09-29, dotter av majoren Gustaf Erik Tawast, och Anna Gertrud von Michelsson.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1731. Kapten. Död 1801. Se Tab. 3
 • Anna Ulrika, född 1734-08-04 på Kajala11 i S:t Bertils socken, död ogift 1764-01-19 på Kurjala.
 • Johan Magnus, född 1736-08-08 på Kajala11. Antagen i krigstjänst 1752. Furir vid Tavastehus regemente 1762. Livdrabant 1763-03-19. Löjtnant i armén 1767-03-24. Kaptens avsked 1775-12-13. Död barnlös s. å. 15/12. Gift 1774-04-05 i Hollola socken8 med Eva Christina Törn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1777 med kaptenen Henrik Johan Kuhlefelt, född 1745, död 1831), född 1749, död 1809-11-15, dotter av hovrättsrådet Johan Erland Törn och Eva Christina Stiernvall, nr 1810.
 • Beata Maria, född 1737-04-18, död 1818-11-11 på Kurjala. Gift 1773-03-09 på Kurjala med kaptenen Otto Reinhold von Essen af Zellie, född 1736, död 1777.

TAB 3

Anders Gustaf (son av Johan, Tab. 2), till Tavastby i Elimä socken i Kymmenegårds län. Född 1731-11-26 på Kajala11 i S:t Bertils socken. Student i Åbo 1747. Auskultant i Åbo hovrätt 1750-02-23. Volontär vid Tavastehus regemente 1751-03-12. Korpral därst. 1752. Furir 1753-10-11. Sekundadjutant 1760-01-31. Stabsfänrik 1762-05-26. Fänrik 1765-02-22. Löjtnant 1770-05-29. Kaptens avsked 1777-12-03. RSO 1778-04-28. Död 1801-12-25 på Tavastby. Gift 1763-07-02 på Strömfors bruk i Kymmenegårds län med Ester Sofia Nohrström, född 1748-12-12, död 1817-10-10 Joentaka

Barn:

 • Anders Johan, född 1764. Kapten. Död 1824. Se Tab. 4
 • Carl Gustaf, född 1767-09-05, död 1769-04-26.
 • Carl Magnus, född 1771-04-24 i Kymmenegårds län. Korpral vid karelska dragonregementet 1781-12-20. Kadett i Haapaniemi 1784. Död där 1786-10-10.
 • Anna Sidonia, född 1773-06-27, död ogift 1850-07-23 Toivoniemi
 • Gustaf Bernt, född 1777-05-10, död s. å. 14/7.
 • Ulrika Sofia, född 1778-04-20, död 1863-06-15 på Kurjala. Gift 1804-02-25 på Koskis Kurjala10 i Nastola kapell med sin kusin, löjtnanten Otto Magnus von Essen af Zellie, född 1775, död 1858.
 • Otto Bernt, född 1784. Major. Död 1848. Se Tab. 17
 • Jakobina Charlotta, född 1786-04-16 på Tavastby gård7 i Elimä socken, död ogift 1842-04-01 på Kurjala.
 • Beata Christina, född 1790-11-16 på Tavastby7, död ogift 1863-04-19 på Kurjala.

TAB 4

Anders Johan (son av Anders Gustaf, Tab. 3), född 1764-12-03 i Pyttis socken. Korpral vid karelska dragonregementet 1780-09-26. Adjutant därst. 1781-09-25. Bevistade finska kriget 1788 och 1789 samt råkade 1789-06-11 i rysk fångenskap. Löjtnant vid Savolaks fotjägarregemente 1789-04-16. Kapten i armén 1794-09-08 och vid Nylands jägarbataljon 1795-12-05. Avsked 1810-05-08. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-24 under nr 115 bland adelsmän. Död 1824-03-04 i Borgå. Gift 1800-06-01 Jokela

Barn:

 • Sofia Johanna, född 1801-02-20 på Jokela10. Stiftsjungfru. Gift där 1830-03-21 med postförvaltaren i Ny-Karleby, kaptenen Lars August von Platen, född 1793-01-19, död 1843-11-20 i fästningen Gergebelsk i Avarien.
 • Anders Lorentz, född 1803. Överstelöjtnant. Död 1893. Se Tab. 5.
 • Gustaf Riggert, född 1806. Ryttmästare. Död 1872. Se Tab. 6

TAB 5

Anders Lorentz (son av Anders Johan, Tab. 4), född 1803-01-17 på Jokela10 i Nastola kapell. Student i Åbo 1817-12-08. Kadett i Fredrikshamn 1821-04-22. Fänrik vid Viborgska infanteriregementet 1823-01-16. Transp. till kejserliga sviten, sedan generalstaben, s. å. 5/3. Underlöjtnant därst. 1826-12-18. Bevistade turkiska fälttåget 1828 och 1829. Löjtnant 1829-04-26. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1831-10-31. Erhöll jämväl den till minne av ovannämnda fälttåg instiftade medalj. Stabskapten 1832-04-22. RRS:tAO3kl 1833-09-17. Kapten 1835-04-19. Transp. till topografiska kåren 1836-03-19. RRS:tStO4kl, förändrad 3kl, 1838-04-15. Överstelöjtnants avsked 1840-02-13. Död 1893-07-26 på Håkansböle i Helsinge socken, som han ägde jämte Dickursby i samma socken. Gift 1:o 1831-03-17 i Borgå med Lovisa Charlotta Arnkihl, född 1808-05-07, död 1851-07-12 på Håkansböle, dotter av översten Gustaf Adolf Arnkihl och Fredrika Vilhelmina Brunow. Gift 2:o 1853-01-20 med Fredrika Louisa Fock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1828-06-03 Saustila ätten nr 168.

Barn:

 • 1. Fredrika Lovisa Constance, född 1832-01-09 i Kuopio, död 1866-05-27 i Helsingfors. Gift 1855-03-28 i sistnämnda stad med konteramiralen, m. m. Gustaf Alfons Federley, född 1826-03-15 i Åbo, död 1886-08-03 i Helsinge socken.
 • 1. Sofia Charlotta, född 1833-08-01 i Vasa, död där 1835-05-18.
 • 1. Fanny Emelie, född 1834-09-05 i Vasa, död 1864-04-15 i Tavastehus. Gift 1860-07-03 i Helsinge socken med språkläraren vid gymnasium i Tavastehus, filosofie magister Otto Ivar August Thuneberg, född 1824-06-05 i Kangasala socken, död 1894-01-16 i Åbo.
 • 1. Matilda Vilhelmina (Minette), född 1836-06-05 i Vasa, död 1920-07-11 i Helsingfors. Gift 1857-05-26 på Håkansböle med löjtnanten vid 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon Frans Lorentz Oskar Mörtengren, född 1833-01-28 i Uleåborg, död 1862-03-04 i Helsingfors.
 • 1. Anders Georg Emil, född 1838-12-29 i Uleåborg. Kadett i Fredrikshamn 1854-09-10. Avgick utan avslutad kurs 1856-04-29. Underofficer vid 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon s. å. 3/4. Underfänrik därst. s. å. 8/6. Fänrik vid estländska infanteriregementet s. å. 22/10. Underlöjtnant därst. 1863-04-09. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon med fänriks grad s. å. 1/7. Underlöjtnant därst. 1865-09-11. Löjtnant 1874-04-12. RRS:tStO3kl s. å. 11/9. Bevistade turkiska kriget 1877 och 1878 samt blev i slaget vid Gorny Dubniak 1877-10-24 blesserad. RRS:tAO3kl m sv o. ros s. å. 23/4 och RRS:tV104kl m sv o. ros s. å. 14/12. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medalj. RumJK Trecerea Dunarii och RumGM Virtuti militari. Stabskapten 1879-07-28. Transp. till 3. (Vasa) finska skarpskyttebataljon med majors grad 1880-12-16. Överstelöjtnants avsked 1882-11-22. T. f. distriktsstabsofficer i 4. (Uleåborgs) finska skarpskyttebataljons reservdistrikt s. å. 27/11. Anställd i tjänst vid ständiga kadern av finska militärens reserv med majors grad 1884-02-03. Stadfäst i nämnda befattning 1885-02-27. Överstelöjtnant s. å. 23/3. Överstes avsked 1888-06-04. Död barnlös 1895-11-10 i Helsingfors. Gift 1868-10-09 i nämnda stad med friherrinnan Naema Charlotta von Born, född 1848-08-02 i Helsingfors, död där 1870-03-18, dotter av senatorn Johan August von Born, finsk friherre von Born, nr 47, och Hedvig Fransiska von Haartman, finska adl. ätten nr 168.
 • 1. Rikard Valdemar, född 1842-11-02 i Helsinge socken. Kadett i Fredrikshamn 1854-09-10. Underlöjtnant vid 4. (ryska) skarpskyttebataljon 1862-06-27. Bevistade polska upprorets kuvande 1863. RRS:tStO3kl m sv o ros s. å. 8/6 och erhöll den till minne av fälttaget instiftade medalj. Transp. till Petrovska infanteriregementet s. å. 16/9. Löjtnant därst. s. å. 31/12. Transp. till 91. Dvinska infanteriregementet 1864-09-24. Stabskapten därst. 1865-01-26. Död ogift 1865-01-07 på Håkansböle.
 • 1. Louise Adelaide (Adèle), född 1844-08-07 i Helsinge socken. Död 1923-11-03 i Helsingfors. Gift 1871-12-28 med kaptenen, friherre Ture Silfverhielm, född 1836, död 1891.
 • 1. Aline Augusta, född 1846-05-28 i Helsinge socken, död 1924-02-02 i Helsingfors. Gift 1867-12-28 på Håkansböle med generalmajoren Oskar Evert Andelin, född 1840-08-18 i Kuopio, död 1905-03-20 i Helsingfors.

TAB 6

Gustaf Riggert (son av Anders Johan, Tab. 4), född 1806-08-14 Jokela Kadett i Fredrikshamn 1822-09-09. Kornett vid Jamburgska ulanregementet 1825-02-23. Löjtnant därst. Transp. till Wolhynska ulanregementet 1830-12-31. Bevistade fälttåget i Polen 1831. RRS:tAO3kl m ros 1832-06-11. Erhöll jämväl det till minne av kriget instiftade utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. Stabsryttmästares avsked s. å. 23/10. Död 1872-12-25 på sin egendom Toivoniemi i Tuulos socken. Gift 1836-04-12 Kurjala

Barn:

 • Rikard, född 1837-07-10, död s. å. 23/9.
 • Gustaf Leonard, född 1838-08-15. Junkare vid 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik vid Sofiska infanteriregementet 1859-10-22. Underlöjtnant därst. 1862-06-08. Löjtnant 1864-07-07. Transp. till 95. Krasnojarska infanteriregementet 1865-03-10. Stabskapten därst. s. å. 2/7. Transp. till 96. Omska infanteriregementet s. å. 21/8. RRS:tStO3kl 1868. Kapten 1872-06-11. Majors avsked 1875-04-03. T. f. chef för 25. finska reservkompaniet 1882-10-06. Anställd i tjänst vid ständiga kadern av finska militärens reserv med kaptens grad 1884-02-03. Stadfäst chef för ovann. reservkompani s. å. 27/10. Död barnlös 1886-04-01 på sin egendom Toivoniemi. Gift 1879-06-17 i Helsingfors med sin syssling Hilma Sofia Aminoff, född 1845-01-13, död 1928-12-10 på sin egendom Kurjala, dotter av professorn Germund Fredrik Aminoff, och Beata Sofia von Essen af Zellie.
 • Magnus Hjalmar, född 1840. Landskapsmålare. Död 1905. Se Tab. 7.
 • Matilda Leontina, född 1843-02-23, död ogift 1927-04-16 i Tuulos socken.
 • Rudolf Valdemar, född 1845. Godsägare. Död 1923. Se Tab. 9.
 • Carl Rikard, född 1847. Yrkesinspektör. Död 1902. Se Tab. 13
 • Elna Sofia Ulrika, född 1850-10-27, död 1854-09-20 på Toivoniemi.
 • Johan Edvard, född 1852-11-09, död 1854-09-17 på Toivoniemi.
 • Augusta Maria, född 1854-11-30, död 1859-09-02.
 • Edvard Alarik, född 1857-03-13, död 1869-01-29.
 • Vendla Eleonora (Wenny), född 1859-04-07 på Toivoniemi, död 1928-02-17 i Parkano socken. Gift 1884-08-14 i Tuulos socken med forstmästaren, friherre Gustaf Wrede af Elimä, född 1853.

TAB 7

Magnus Hjalmar (son av Gustaf Riggert, Tab. 6), född 1840-10-19 Toivoniemi Ägnade sig åren 1858 och 1859 åt sjömansyrket, men från 1860 åt konsten. Elev vid konstakademien i Düsseldorff 1860-09-00. Idkade efter därst. avslutad kurs studier i landskapsmåleri i Karlsruhe, Schweiz och Bajern. Vik. lärare i finska konstföreningens ritskola i Helsingfors 1871–1873. Av konstakademien i S:t Petersburg utnämnd till konstnär av 2. klass 1872, av 1. klass 1873 och till akademiker 1874. Erhöll silvermedalj vid Allmänna utställningen i Helsingfors 1876. Medlem av finska konstföreningens direktion 1877–1879 och åter vik. lärare vid dess ritskola i Helsingfors 1877–1878. Vann, ånyo finska statens pris 1881 och GM vid konstexpositionen i nämnda stad 1885. Död 1905-04-02 i Helsingfors och begraven i Tuulos socken. Han blev efter äldre broderns död 1886 ägare av fädernegodset Toivoniemi. Gift 1875-09-15 i Helsingfors med Olga Matilda Tanninen, född 1856-01-18 i nämnda stad, död där 1929-05-26, dotter av postförvaltaren därst., hovrådet Alexander Tanninen och Olivia Lovisa Kåhlman.

Barn:

 • Ester Matilda, född 1876-09-26. Sångerska. Sånglärarinna i Bridgeport. Sångpedagog vid Rutgers universitet i New Jersey, Nordamerika, 1927-09-00. Gift 1907-06-11 i Helsingfors tyska kyrka med industrirådet i handels- och industristyrelsen i Finland, jur. utr. kandidat, filosofie magister Carl Edvard Öhrnberg, från vilken hon blev skild, född 1863-07-04 i Helsingfors.
 • Johan Hjalmar (John), född 1879-12-11 i Tuulos socken. Bildhuggare och medaljör. PrRKM 1921. Död barnlös 1925-08-16 i Helsingfors. Gift 1909-12-16 i Berlin med Maria Clara Hedvig Schneider, född 1876-04-13 dotter av järnvägstjänstemannen Gustaf Schneider och Clara Pannah.
 • Bertil Magnus Riggert, född 1884. Löjtnant. Död 1916. Se Tab. 8.

TAB 8

Bertil Magnus Riggert (son av Magnus Hjalmar, Tab. 7), född 1884-12-16 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1899-06-18 avgick 1902. Student i Helsingfors 1905-05-20. Inträdde 1914 under världskriget i rysk militärtjänst och blev efter vid militärläroverk genomgången förkortad kurs underlöjtnant vid Parhovska infanteriregementet. Kommenderad till tjänstgöring vid livgardets Semenovska regemente. Löjtnant 1916-12-06 med tur från s. å. 3/8, men stupade dessförinnan ogift s. å. 1/9. Hans nedanstående son med Hanna Gustava Hagman, född 1894-12-20 (gift 1916-02-12 med kronolänsmannen Johannes Raitanen), förklarades 1926-11-16 av rådstuvurätten i Helsingfors för deras äkta barn och immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1927-02-23.

Barn:

 • Gustaf Riggert, född 1912-11-28 i Sibbo socken.

TAB 9

Rudolf Valdemar (son av Gustaf Riggert, Tab. 6), född 1845-04-22 på Toivoniemi. Student i Helsingfors 1866-06-07. Ägde en tid Sairiala i Tuulos socken. Död där 1923-06-28. Gift 1:o 1871-12-19 på Toivoniemi med Julia Matilda Elisabet Dahlberg, född 1851-12-25 på Haapakoski bruk i Jyväskylä socken, död 1898-09-08 på Sairiala, dotter av lantmäteriingenjören Fredrik Dahlberg och Maria Sofia Ullner. Gift 2:o 1911-05-21 med Hilma Alexandra Ingeborg Boije af Gennäs i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1927-06-12 med ingenjören Seth Magnus Leopold Calonius), född 1882-09-29 på Ratula i Artsjö socken, FFrM2kl 1919, dotter av godsförvaltaren Carl Anders Herman Boije af Gennäs, och hans 2:a fru Julia Lovisa Constance Lindberg.

Barn:

 • 1. Alarik Gustaf Valdemar, född 1873. Artist. Se Tab. 10
 • 1. Elna Matilda, född 1874-07-18 på Sairiala. Renskriverska hos senaten för Finland till 1909. Anställd hos industristyrelsen i Helsingfors. Gift 1917-08-07 i Helsingfors med sjukgymnasten Verner Holm, född 1879-08-28.
 • 1. Carl Anders, född 1876. Forstmästare. Se Tab. 11
 • 1. Agnes Maria, född 1878-01-15 på Sairiala. Gift 1901-02-22 med praktiserande läkaren i Stockholm, med. licentiat Fredrik Vilhelm Lindskog, född 1870-01-12 i Uddevalla.
 • 1. Rudolf Ludvig, född 1880. Redaktör. Se Tab. 12

TAB 10

Alarik Gustaf Valdemar (Ali) (son av Rudolf Valdemar, Tab. 9), född 1873-03-12 på Sairiala. Studerade i Helsingfors och Paris. Landskapsmålare. Gift 1:o 1899-11-28 i Åbo med Alma Viviä Olivia Dahlberg, från vilken han 1911-05-09 blev skild, född 1871-12-27 i Åbo, dotter av domprosten därst. Gustaf Dahlberg och hans 2:a fru Augusta Olivia Randelin. Gift 2:o 1915-02-23 i Åbo med Elsa Pelander, född 1893-09-16 i Nystad, dotter av kommissionslantmätaren Carl Edvard Pelander och Hedvig Anna Christina Eklund.

Barn:

 • 1. Åke, född 1900-09-12 Hammaland
 • 1. Erik, född 1905-03-28 i Lojo socken. Kadett 1927.
 • 2. Märta, född 1916-06-06.

TAB 11

Carl Anders (son av Rudolf Valdemar, Tab. 9), född 1876-05-04 på Sairiala. Elev vid Evois forstinstitut. Utexaminerad som fortskonduktör 1902-06-13. T. f. forstuppsyningsman i Torneå revir s. å. 31/8. T. f. forstmästare i Kolari revir 1905-04-01. Forstmästare därst. 1907-10-31. Avsked 1911-02-02 forstmästare å Valkeakoski bruks egendomar i Sääksmäki socken s. å. Forstmästare hos firman A. Ahlström aktiebolag 1916-01-01. Gift 1:o 1904-10-30 i Viborg med Elsa Henriette Sprockhoff, född 1883-08-05 på Kuusankoski bruk, död 1907-03-01 Pello Gift 2:o 1908-12-24 på Pello med 1:a fruns syster Vanda Hilda Sprockhoff i hennes 2:a gifte, född 1877-07-21 på Kuusankoski bruk, FFrM2kl 1918.

Barn:

 • 1. Claes, född 1905-11-13 på Pello. Student. Ekonomisk examen vid svenska handelshögskolan i Helsingfors 1928-09-00.
 • 1. Torsten Riggert, född 1906-12-22 på Pello, död 1914-08-23 på Valkeakoski.

TAB 12

Rudolf Ludvig (son av Rudolf Valdemar, Tab. 9), född 1880-02-05 på Sairiala. Ägde en tid Jaakkola i Birkkala socken och därefter en tid Toivoniemi i Tuulos socken. Flyttade 1907 till Norge. Återkom till Finland och deltog i frihetskriget 1918. Redaktör av Tidskrift för jakt och fiske 1918. FFrK4kl 1919. Huvudredaktör för Tammerfors Aftonblad 1925-11-01. Avsked. Har utgivit flera reseskildringar. Gift 1910-12-28 i Tromsö i Norge med Ida Fredricke Holmboe, född 1889-03-13 i Tromsö, dotter av distriktsläkaren Johan Mikael Holmboe och Fanny Lie Heidenreich.

Barn:

 • Fanny Lie, född tvilling 1912-08-30 i Tromsö.
 • Gösta Ludvigsson, född tvilling 1912-08-30 i Tromsö.
 • Björn Johannes, född tvilling 1919-10-30 i Helsingfors.
 • Brita Julia, född tvilling 1919-10-30 i Helsingfors.

TAB 13

Carl Rikard (son av Gustaf Riggert, Tab. 6), född 1847-08-26 i Lampis socken. Utexaminerad från tekniska realskolan i Helsingfors som maskinbyggare 1869. Studerade vid lokomotivfabriken »Maschinen Gesellchaft» i Karlsruhe 1869–1870. Konstruktör vid Varkaus mekaniska verkstad 1871-03-13. Föreståndare därst. 1874-04-00–1880-12-31. Föreståndare för Tammerfors linne- och järnmanufakturaktiebolags mekaniska verkstad 1881-01-10. Yrkesinspektör i Finlands östra distrikt 1896-12-30 och i dess västra distrikt 1899-09-02. Död 1902-08-28 i Helsingfors. Gift 1875-09-25 i Tuulos socken med Hilda Cecilia Heerman, född 1857-09-25 i Björneborg, dotter av urmakaren Henrik Johan Heerman och Anna Ulrika Grönlund.

Barn:

 • Gustaf Rikard, född 1876. Yngre lektor. Död 1928. Se Tab. 14.
 • Elin Vega, född 1880-08-03 på Varkaus. Student i Helsingfors 1899-06-08. Filosofie kandidat 1906-05-07. Föreståndarinna för finska samskolan i Hangö s. å. Prom. filosofie magister 1907-05-30. Lärarinna vid nya finska fruntimmersskolan i Helsingfors. Gift där 1914-08-19 med professorn vid Åbo finska universitet, filosofie doktorn Uno Nils Oskar Holmberg (antog 1927 namnet Harva), född 1882-08-31 i Ypäjä.
 • Arvid Valentin, född 1885. Regementsveterinär. Se Tab. 16

TAB 14

Gustaf Rikard (son av Carl Rikard, Tab. 13), född 1876-10-21 på Varkaus bruk i Leppävirta socken. Student i Helsingfors 1897-12-13. Filosofie kandidat 1903-01-31 och prom. filosofie magister 1907-05-30. Lärare i nya finska samskolan i Helsingfors. Lärare i nya finska fruntimmersskolan därst. Pedagogie examen 1912-12-10. Föreståndare för nya finska samskolan i nämnda stad 1915. Tillika lärare vid nya fruntimmersskolan därst. s. å. Filosofie licentiat 1920-12-22. Yngre lektor i naturalhistoria och geografi vid finska flickskolan i Helsingfors 1921-04-07. Död 1928-06-27 i Helsingfors. Gift 1911-10-07 i nämnda stad med Ebba Maria Pontán, född 1888-03-30, dotter av föreståndaren för navigationsskolan i Helsingfors, sjökaptenen, kollegieassessorn Johan Adolf Pontán och Onni Viktoria Snellman. Fru Munsterhielm, född Pontán, blev filosofie kandidat 1913-04-26. Lärarinna i naturhistoria vid svenska fruntimmersskolan i Helsingfors 1915 och yngre lektor i naturalhistoria och geografi vid svenska flickskolan därst. 1921-04-30.

Barn:

 • Anders Leopold, född 1914-05-14 i Helsingfors.
 • Johan Riggert, född 1917-08-27

TAB 15

Henrik Lorentz (son av Carl Rikard, Tab. 13), född 1878-08-20 på Varkaus bruk. Student i Helsingfors 1900-06-02. Andre direktör vid föreningsbankens i Finland kontor i Sordavala. Tillika verkst. direktör för Sordavala telefonaktiebolag. Bitr. direktör vid nämnda banks kontor i Jyväskylä 1912. Verkst. direktör i Muuramen Tuolitehdas Osakeyhtiö 1919-05-01–1928-03-17. Äg. Kurjala i Koskis kapellförsaml. Gift 1908-05-28 på Karhula bruk i Kymmene socken med Ingrid Virginia Salonius, född 1885-12-17 i Kronobergs socken, dotter av apotekaren Frans Alexander Valdemar Salonius och Sigrid Gustava Tötterman.

Barn:

 • Märta Elisabet, född 1909-04-06 i Helsingfors.
 • Erik Lorentz, född 1910-10-14 i Sordavala.
 • Anders Henrik, född 1912-01-31 i Sordavala.
 • Carl Valdemar, född 1918-11-16 i Jyväskylä.

TAB 16

Arvid Valentin (son av Carl Rikard, Tab. 13), född 1885-06-05 i Tammerfors. Student i Helsingfors 1903-05-22. Veterinärkandidatexamen vid veterinärinstitutet i Hannover 1908. Veterinärläkare därst. 1910-07-17. T. f. föreståndare för köttkontrollstationen i Tammerfors. Stadsveterinär i Borgå 1915-08-19. Extra besiktningsveterinär vid slaktinrättningen i Helsingfors 1917. Regementsveterinär vid Nylands dragonregemente 1918-06-20. Avsked 1919-08-24. Kommunaldjurläkare i Jorois s. å. 30/9. T. f. militärveterinär vid Nylands dragonregemente 1920-03-02. Regementsveterinär vid tunga artilleriregementet och tillika veterinärmajor 1920-05-14 med tur från 1919-01-01. Åter regementsveterinär vid Nylands dragonregemente 1920-10-29. Distriktsveterinärexamen i Helsingfors 1921-12-29. Distriktsveterinär i Suonnejoki distrikt 1922-12-30. Transp. till Lovisa distrikt 1928-09-00. Gift 1910-11-20 i Åbo med Anna Linnea Sangder, född 1882-01-21 i Björneborg, dotter av handlanden Johan Fredrik Sangder och Anna Gustava Ramstadius.

Barn:

 • Stefan Arvid, född 1913-02-28 i Tammerfors.
 • Christian Arvid, född 1917-01-26 i Borgå.

TAB 17

Otto Bernt (son av Anders Gustaf, Tab. 3), född 1784-07-24 i Elimä socken. Sergeant vid karelska dragonregementet 1801-07-18. Transp. till Tavastehus regementes jägarbataljon 1803-04-30. Vargeringsfänrik vid Tavastehus linjeinfanteriregemente s. å. 23/7. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1810-06-19. Sekundlöjtnant vid Närkes regemente 1812-04-22. Kapten därst. 1817-01-14. Majors avsked 1819-05-12, varefter han överflyttade till Finland. Död 1848-02-19 Kurjala Han blev fången på Sveaborg 1808-05-03 samt bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1815-01-23 Villähtis

Barn:

 • Otto Gustaf Reinhold, född 1815. Överstelöjtnant. Död 1872. Se Tab. 18.
 • Carl Otto, född 1816-12-25 på Villähtis10. Kadett i Fredrikshamn 1831-02-07. Fänrik vid fältmarskalken, furst Kutusov Smolenskys jägarregemente 1840-08-03. Underlöjtnant därst. 1841-05-06. Löjtnant 1845-04-23. Transp. med underlöjtnants grad till adelsregementet, sedermera benämnt Konstantinovska kadettkåren 1847-03-11. Löjtnant därst. 1848-08-03. Stabskapten 1854-07-07. RRS:tStO3kl 1857-04-29. Transp. till finska kadettkåren 1858-04-08. Kapten därst. 1859. RRS:tAO3kl 1860 och RRS:tStO2kl 1863-04-29. Död ogift s. å. 16/11 i Helsingfors.
 • Emilie Charlotta Sofia, född 1818-10-15 på Villähtis10. Död 1899-02-16 i Karislojo socken. Gift 1855 med hemmansägaren Carl Gyldén, död omkr. 1896.
 • Axel Viktor, född 1822. Major. Död 1880. Se Tab. 19
 • Marie Louise, född 1826-05-20 död 1904-12-19. Gift 1850-08-14 med prosten, notarien vid domkapitlet i Åbo, filosofie magister Anton Gabriel Dahl i hans 2:a gifte, född 1809-04-08 i Åbo, död 1886-11-21 i Ekenäs.
 • Amanda Augusta Vilhelmina, född 1830-05-03 i Lampis socken, död 1850-03-26 i Urdiala socken. Gift 1850-02-12 i Tammela socken med vice lantmätaren, forstmästaren i Kankaanpää revir Frans Ludvig Saxén i hans 1:a gifte, född 1820-02-24 i Kimito socken, död 1887-10-30 i Helsingfors.

TAB 18

Otto Gustaf Reinhold (son av Otto Bernt, Tab. 17), född 1815-10-13 på Villähtis10 i Nastola kapell. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1830-11-01. Gardemarin 1834-02-08. Midshipman vid 16. (ryska) sjöekipaget 1836-01-02. Löjtnant därst. 1841-04-11. Transp. till sjökadettkåren s. å. 12/10. Major och t. f. chef för 1. lastekipaget 1852-12-18. RRS:tAO3kl 1855-04-29. Överstelöjtnants avsked. Död 1872-07-23 i Gatschina. Gift 1:o 1842-05-22 med Amalia Catharina Bietepage, född 1826-05-14, död 1844-02-11 i S:t Petersburg. Gift 2:o 1845-05-02 med Eugenie von Rüdiger, född 1822-03-25, död 1868-11-30 i Gatjina, dotter av tjänstemannen Feodor von Rüdiger.

Barn:

 • 1. Maria Sofia Charlotta, född 1844-02-04 i S:t Petersburg. Gift med löjtnanten N. N. Klünder, från vilken hon blev skild.
 • 2. Emilia, född 1845-12-30 i S:t Petersburg, död där 1847-01-31.
 • 2. Sofia Zenaida, född 1847-12-16 i S:t Petersburg, död 1849-07-16.
 • 2. Amanda, född 1851-01-11 i S:t Petersburg. Gift där 1873-04-27 med kollegierådet Nikolai Alexandrovitj Clayhills, död 1893.
 • 2. Natalia, född 1853-10-31 i S:t Petersburg. Gift där 1877-05-11 med verkl. statsrådet Henrik Julievitj Perseke, död 1912-08-21 i S:t Petersburg.
 • 2. Eugenie, född 1856-05-12 i S:t Petersburg. Gift där 1878-01-22 med statsrådet Edvard Antonovitj d'Hannequain, död 1913-05-04 i S:t Petersburg.
 • 2. Julia, född 1858-06-29 i S:t Petersburg.
 • 2. Valdemar Olivier, född 1860-11-06, död.
 • 2. Constantin Julius, född 1863-05-16, död.

TAB 19

Axel Viktor (son av Otto Bernt, Tab. 17), född 1822-03-17. Kadett i Fredrikshamn 1836-04-21. Fänrik vid 6. (ryska) skarpskyttebataljonen 1846-08-24. Underlöjtnant därst. 1848-07-31. Löjtnant 1852-01-29. Transp. till 1. kadettkåren i S:t Petersburg med underlöjtnants grad s. å. 19/2. Löjtnant därst. 1853-07-07. Transp. till 5. (S:t Michels) finska indelta skarpskyttebataljon med stabskaptens grad 1854-12-15. Kapten vid 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-07-30. RRS:tStO3kl 1862. Majors avsked 1868-06-20, död 1880-09-18 i Åbo. Gift 1855-12-30 i Uskela prästgård med sin systers svägerska Hedvig Sofia Saxén, född 1826-01-13, död 1872-06-03 i Stockholm. Dotter av kyrkoherden i Uskela, prosten Erik Johan Saxén och Carolina Gustava Forsström.

Barn:

 • Torsten Johan Axel, född 1856. Provinsialläkare. Se Tab. 20
 • Hilma Carolina Sofia, född 1860-04-08 i Uskela socken. Gift 1892-09-20 i Helsingfors med kommunalläkaren, med. licentiat Väinö Mikael Garibaldi Dahlberg, född 1862-09-29, död 1917-11-24 i Helsingfors.

TAB 20.2

Torsten Johan Axel (son av Axel Viktor, Tab. 19), född 1856-11-05 i Uskela socken. Student i Helsingfors 1873-05-31. Filosofie kandidat 1877-05-19 och prom. filosofie magister s. å. 31/5. Med. kandidat 1880-05-31. Med. licentiat 1884-05-31. Extra ordinarie läkare vid medicinalstyrelsen i Finland 1885-11-18–1886-08-26. Kommunalläkare i Jokkas 1887-11-06. Provinsialläkare i Torneå distrikt 1893-01-24. Transp. till Kristinestads distrikt 1894-12-19. FFrMM 1920. Avsked 1926-08-26. Filosofie jubelmagister 1927-05-31. Gift 1:o 1889-06-07 i Nystad med Ellen Sofia Lönnblad, född 1864-04-28 i Jomala socken på Åland, död 1896-01-24 i Kristinestad, dotter av häradshövdingen i Vemo domsaga, lagmannen Carl Constantin Lönnblad och Ingeborg Matilda von Knorring. Gift 2:o 1900-09-27 i Helsingfors med 1:a fruns syster Carin Ingeborg Lönnblad, född 1868-05-07 i Jomala socken, död 1908-11-13 i Kristinestad.

Barn:

 • 1. Hedvig Hjördis Ingeborg, född 1890-09-25 i Jokkas socken. Student i Helsingfors 1911-06-10. Filosofie kandidat 1916-12-20 och prom. filosofie magister 1919-05-31. T. f. lärare i naturalhistoria och geografi vid realläroverket i Jakobstad s. å. och härtill utnämnd 1920-04-22. FFrMM s. å. Pedagogieexamen 1924-03-18. Yngre lektor i nämnda ämnen vid svenska mellanskolan i Gamla Karleby 1926-04-23. Gift 1925-08-12 i Kristinestad med yngre lektorn vid nämnda skola, filosofie magister Oskar Arvid Portin, född 1894-06-05 i Pedersöre socken.
 • 1. Axel Bernt, född 1891-11-22 i Jokkas socken, död där 1892-02-21.
 • 1. Jarl Ragnar, född 1894-04-13 i Torneå. Student i Helsingfors 1916-12-15. Deltog i Finlands frihetskrig 1918 och blev s. å. 28/3 blesserad vid Tammerfors. FFrM1kl s. å. Elev vid högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors högskoleavdelning 1918-08-20. FFrMM 1919. Kontorist vid Korkeakoski skofabrik s. å. 18/9. Avgick 1921-09-01. Genomgick handelsinstitut i Åbo 1921–1922. Kontorist vid Pargas kalkbergsaktiebolag i Pargas 1923-01-16.
 • 1. Björn Torsten, född 1896-01-15 i Kristinestad, död där s. å. 7/4.
 • 2. Carl Sigurd, född 1903-05-29 i Kristinestad. Studentexamen därst. 1924-09-16. Student i Åbo 1925. Försäljningschef vid aktiebolag Åbo kraftvagn 1929-02-01. Gift 1929-02-04 i Åbo med Stina Maria Almark, född 1908-10-31, dotter av lektorn Hannes Mikael Almark och Ingrid Maria Ingman.

TAB 21

Anders (son av Anders Munster, adlad Munsterhjelm. Tab. 1), född 1702-04-12. Levde utan tjänst. Död 1762-03-11. Gift 1755-01-13 med Helena Sofia Stare.

Barn:

 • Ulrika, född 1755-11-09, död 1756-12-07.
 • Helena Sofia, född 1757-01-07, död 1759-08-13.
 • Ulrika Sofia, född 1759, död 1761-04-05 i Hollola socken.

TAB 22.2

Nils (son av Anders Munster, adlad Munsterhjelm, Tab. 1), född 1710-07-03. Volontär vid drottningens livregemente 1732. Förare därst. 1735. Fänrik vid Nylands regemente 1742. Löjtnant därst. 1754-05-09. Löjtnant vid Österbottens regemente 1760-06-23. Död 1761-11-25 och begraven s. å. 6/12 i Esbo socken. Han bevistade finska kriget 1742 samt 1756 fälttåget vid Rhen- och Moselströmmarna. Gift 1745-08-00 med Catharina Margareta Schmiedefelt, född 1720, dotter av överstelöjtnanten Carl Detlov Schmiedefelt, och Beata Eleonora Werdenhoff.

Barn:

 • Mauritz Johan, född 1749-07-25 på Okkola9 i Mäntsälä socken, död s. å. 1/11.
 • Anna Margareta, född 1750-09-08 på Okkola9, död 1822-07-09 på Gilders rusthåll i Lomböle i Borgå socken i Finland. Gift 1780-05-18 på Gammalgård13 i Borgå socken med majoren Carl Fredrik Iflander, adlad Segerstråle, född 1734, död 1825.
 • Hedvig Maria, född 1752-10-02 på Okkola9, död 1809-03-22 i Kuhmalaks kapell. Gift med fänriken Frans Henrik Neppenström.
 • Nils Johan, född 1754-01-27 på Okkola9, död där s. å. 8/10.
 • Ulrika Catharina, född 1755-12-20 på Okkola9, död 1799-02-26 på Pyhäniemi8 i Hollola socken. Gift 1778-03-31 med inspektören vid lantmäterikommissionen i Viborgs län, direktören Carl Johan Törn, född 1741 i Åbo.5
 • Carl Niklas, född 1756-12-21, död 1762-04-14 i Esbo socken.

Källor

1T. Carpelan, Åbo i genealogiskt avseende. 2Wä. 3 Lå. 4Lk. 5El. 6At (Sch.). 7Elimä kyrkoarkiv. 8Hollola kyrkoarkiv. 9Mäntsälä kyrkoarkiv. 10Nastola kyrkoarkiv. 11S:t Bertils kyrkoarkiv. 12Åbo kyrkoarkiv. 13Borgå kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: