Nordewall nr 2257

Från Adelsvapen-Wiki

2257.jpg


Adliga ätten Nordewall nr 2257 †

Adlad 1816-01-23 enl. 37 § R.F., introd. 1818. Utdöd 1835-05-02.

Gammal bondsläkt från Nolby by i Njurunda socken, Västernorrlands län av samma stam som den ännu levande norrlandssläkten Nordwall.


 • Lars Nilsson. Hemmansägare i Nolby. Död där 1651-02-28.

Barn:

 • Grels Larsson. Hemmansägare i Nolby.

Barn:

 • Olof Grelsson. Hemmansägare i Nolby. Död 1708-11-30.

Barn:

 • Olof Olofsson, född 1652-10-17. Hemmansägare i Nolby. Död 1714-04-08. Gift med Carin Jönsdotter.

Barn:

 • Jon Olofsson, född 1680. Hemmansägare i Nolby och nämndeman. Död 1743-03-14. Gift 1708-11-15 med Brita Jonsdotter, född 1681, död 1753-09-30.

Barn:

 • Jonas Jonsson Nordwall, född 1712-06-11 i Nolby. Student i Uppsala 1732-01-25. Prästvigd 1737-06-14. Högmässopredikant i Härnösand s. å. Kyrkoherde i Överkalix pastorat av Härnösands stift 1744. Kyrkoherde i Råneå 1767-02-16. Död där 1768-06-02. Gift 1:o 1738-01-17 i Selånger med Brita Catharina Lenæsia, född 1713-08-05, död 1742-11-01 i Härnösand, dotter av komministern i Sundsvall Hakvin Lenaesius och Anna Catharina Mackey. Gift 2:o med Sofia Kråka i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Överkalix Erik Lönnberg, född 1696 i Ljude i Högsjö socken, Västernorrlands län, död 1743-04-14), född 1717 i Luleå, död 1797-11-03 i Lövångers prästgård, dotter av rådmannen i Luleå Anders Kråka [Hm).

Barn:

 • 2. Erik Nordwall, adlad Nordewall, född 1753-07-02 i Överkalix prästgård. Student i Uppsala 1770-10-17. Auskultant i bergskollegium 1774-01-19. Byggmästare vid Hjälmare slussar 1774 och vid Strömsholms kanal 1778–1784. Geschworners titel 1778-12-03. Ordningsman vid Eskilstuna fristad 1787-08-01. Tillika bergsmekanikus på järnkontorets stat 1791-02-28. LVA 1794-03-05. Tjänstledig 1796-02-09 från ordningsmannasysslan för utförande av arbeten vid Dannemora gruvor och s. å. 13/5 för arbeten vid Trollhätte slussverk. Direktör vid Eskilstuna fristad 1799-06-11 och direktör över finsmidet s. d. Major mekanikus 1801. LMåloBildhA 1802. RVO 1807-04-28. Ledamot av kommittén för besiktning av Carl Gustafs stads bruk 1811-10-29 och av kommittén för uppgörande av samma bruks inköp och förvaltning 1812-10-20. LLA s. å. Adlad 1816-01-23 enl. 37 § R.F. (introd. 1818-03-28 under nr 2257). Överstelöjtnant vid flottans mekaniska kår 1819-10-12. Tjänstfri från direktörsbefattningen i Eskilstuna 1821-03-14. Avsked 1825-04-27. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till teknologiska instituts ändrade organisation 1834 [Ak]. Död 1835-05-02 i Stockholm och slöt själv sin ätt. Vapnet krossades av medicinalrådet af Pontin, 'Överstelöjtnanten Nordewall var sin tids utmärktaste mekanikus och hade så av regeringen som av enskilda korporationer förtroendet att uppgöra ritningar och förslag till samt uppförandet av de viktigaste kanal- och andra nybyggnader, såsom kanalerna vid Trollhättan och Södertälje, konstbyggnader vid Falu gruva, den stora dammbyggnaden vid Dannemora för att skydda gruvan därstädes för översvämningar, m. fl. maktpåliggande företag.' Gift 1785 med Fredrika Catharina Branting, född 1756, död 1797, dotter av inspektören vid Skultuna Gustaf Georg Branting och Clara Ohrling.

Barn:

 • Sofia Fredrika, född 1786-03-04 i Eskilstuna fristad. Död 1855-09-15 på Nyby bruk i Torshälla socken, Södermanlands län. Gift 1808-05-05 i Eskilstuna med direktören och bruksägaren, RVO, Erik Adolf Zethelius, född 1781-02-19 i Stockholm, död där 1864-03-07 och begraven jämte hustrun å Torshälla gamla kyrkogård (Lns).
 • Eskil, född 1788-03-28 i Eskilstuna. Student i Uppsala 1806. Anställd vid Södertälje kanalverk 1808. Löjtnant-mekanikus 1809-04-19. Kapten-mekanikus 1821-03-14. Tjänstf. Direktör vid Eskilstuna fristad 1821-07-06–1825-05-18. Död ogift 1825-10-30 i Eskilstuna [Ak].
 • Carolina Gustava, född 1791-01-05 i Eskilstuna, död 1869-08-27 i Lovö socken, Stockholms län. Gift 1824-03-14 med majoren Carl Emanuel Silfversvan, född 1783, död 1846.
 • Torborg Catharina, född 1793-02-18 i Eskilstuna, död ogift 1861-09-28 i Leksands prästgård, Kopparbergs län.
 • Ebba Pamela, född 1794-11-15 i Eskilstuna, död 1857. Gift 1821-03-24 med domprosten, kontraktsprosten och kyrkoherden i Leksands pastorat av Västerås stift, LNO, filosofie jubeldoktorn Gabriel Hwasser, född 1788-12-21 i Stockholm, död 1864-11-02 i Leksands prästgård.
 • Lovisa, född 1797-10-14 i Eskilstuna.
 • OBS! Det finns ett frågetecken i texten (går ej att läsa).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.