:

Bäärnhielm nr 1196

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bäärnhielm nr 1196

Adlad 1689-08-30, introd. 1693.

Bäärnhielm A119600.png

TAB 1

Ambjörn Nilsson Bäärn. Musketerare vid Närkes och Värmlands regemente 1635. Korpral därstädes 1654. Sergeant 1656. Fältväbel. Fänrik 1660. Löjtnant 1667-02-22. Avsked 1676-09-27. Död 1695-05-00. Han deltog i polska, tyska och danska krigen, var två gånger fången, men ransonerade sig själv [Nv]. Gift 1643-09-09 i Leipzig med Barbro Pechlien.

Barn:

 • Peter Ambjörnsson Bäärn, adlad Bäärnhielm, född 1648 i Åkerstad i Skyllersta socken, Örebro län. Soldat vid Närkes och Värmlands regemente 1663. Underofficer 1672 (Nv.). Fänrik därstädes 1676-09-09. Löjtnant 1679-06-23. Kapten 1684-12-19. Adlad 1689-08-30 (introd. 1693 under nr 1196). Stadsmajor i Göteborg 1694-08-30. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1700-07-16. Avskedad 1701-08-08. Död 1726 Algustad s socken, Värmlands län och begraven i Segerstads kyrka. Han var med i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Gift 1:o med Anna Beronia, dotter av kyrkoherden i Sköllersta (Närke, Strängn. stift) Laurentius Erik Bronnius och hh Barbro Alzenia. Gift 2:o med Elsa Christina von Mentser, född 1669, död 1759, dotter av överstelöjtnanten Anders von Mentzer, och Christina Stake.

Barn:

 • 1. Hedvig, född 1675, död 1727. Gift med kaptenen Gabriel Floréen, född 1688, död 1730.
 • 1. Axel Carl, född 1681 i Karlstad . Volontär vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanterireg, 1701. Rustmästare därstädes 1704. Förare vid livgardet 1707. Fältväbel vid Västmanlands regemente 1711-07-30. Fänrik därstädes 1712-10-25. Avsked 1719-09-30. Löjtnant i polsk tjänst 1722. Död ogift i Polen. Han blev fången dels vid Poltava och dels vid Tönningen.
 • 1. Lorentz Gustaf, född 1682 i Värmland. Lärkonstapel vid artilleriet i Göteborg 1698. Underlyrverkare därstädes. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1700-10-17. Regementskvartermästare därstädes 1704-03-09. Kapten 1705-10-28. Konfirm.fullm. 1706-02-06. Ogift ihjälstucken 1709 vid Dniepern, strax efter slaget vid Poltava.
 • 1. Barbro, bodde som änka Grönnäs 1740, levde 1747. Gift med kaptenen Bengt Gyllenspetz, född 1673, död 1729.
 • 1. Reinhold. Fänrik. Död ogift.
 • 1. Helena, död änka. Gift 1715-06-24, i Örs socken, Älvsborgs län
 • med löjtnanten Elof Dahlman, död 1746-09-00 i Frändefors socken, Älvsborgs län.
 • 1. Catharina, död ung.
 • 1. Anna Sofia, död ung.
 • 2. Christina Helena, född 1695, död 1742-05-13. Gift 1:o 1721-02-13 med regementslältskären Johan Kruse. 2:o 1734-07-16 sin systers svåger, fänriken Carl Fredrik von Horst.
 • 2. Sara, född 1696-01-30 i Göteborgs garnisonsförs
 • 2. Ulrika Elisabet, född 1697, död 1752 Ylingebol och begraven därst, s. å. 13/3. Gift 1723-05-17, med kornetten David Vilhelm Walcker, född 1691 i Stockholm, död 1756-01-06 på bostället Myran i Anirnskogs socken, Värmlands län.
 • 2. Anders Liborius, född 1699, död 1705.
 • 2. Maria Beata, född 1707-02-02, död 1762-07-18. Gift 1731-08-14, med kornetten Olof Gustaf von Horst, död 1770-10-24, i Göteborg.
 • 2. Henrik Gustaf, född 1709. Hovjägmästare. Död 1779. Se Tab. 2.

TAB 2

Henrik Gustaf, (son av Peter Ambjörnsson Bäärn, adlad Bäärnhielm, tab 1), till Fristorp i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län. Född 1709-11-11. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1725. Lärtyrverkare vid artilleriet i Göteborg 1727. Underfyrverkare därstädes 1729-12-01, avsked 1732-06-10. Furir vid Västgötadals regemente s. å. Korpral därstädes 1733-09-10. Avsked 1740-04-03. Underlöjtnants titel 1756-10-14 lantjägmästare i Älvsborgs län 1760. Hovjägmästares karaktär 1762-07-05. Död 1779-07-08, Hinnerstorp. Gift 1:o 1732-04-23 på Vänsjö jägeriboställe i Kållandsö socken, Skaraborgs län med sin systers svägerska Elisabet Apollonia von Horst, död 1745-10-23 dotter av överjägmästaren Gustaf von Horst, av tysk adel, och Beata Forswald. Gift 2:o 1747-03-06, med Christina Ulrika Friedenreh, född 1722-05-02, död 1760-08-05, dotter av landshövdingen Melchior Friedenreich, adlad Friedenreich, och Maria Elisabet Wilckens. Gift 3:o 1764-05-15, i Ulricehamn med Anna Margareta Tranberg, född 1745, död 1772-10-20, på Fristorp, dotter av rådmannen Anders Tranberg och Ingeborg Lithborg.

Barn:

 • 1. Peter Gustaf, född 1733. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 3.
 • 1. Christina Maria, född 1735-03-28, på Vänsjö, död 1806. Gift med norske löjtnanten Lie.
 • 1. Carl Liborius, född 1737-02-14, på Vänsjö, död 1740-12-20 Dagsholm
 • 1. Andreas, född 1738-12-06 på Vänsjö, död där s. å. 13/12.
 • 1. Elisabet, född 1745-05-18 på Dagsholm, död där 1748-02-17.
 • 2. Elsa Maria, född 1747-12-07 på Dagsholm, död 1776-12-16. Gift 1768-10-09 på Fristorp med lantjägmästaren Anders Lindqvist, född 1740. Död 1803-09-29, i Vänersborg. (Sj.).
 • 2. Melchior Carl, född 1749-02-22 på Dagsholm, död 1757 på Fristorp och begraven s. å. 9/10.
 • 2. Ludvig Liborius, född 1750-06-09, på Dagsholm. Volontär vid Hessensteinska regementet 1764-04-00. Furir därstädes. Sergeant 1768-07-20. Fänrik 1775-05-22. Löjtnant 1782-04-03. Kapten vid Stedingkska regementet 1785-12-14. Död ogift 1798-09-08 på Hinnerstorp.
 • 2. Fredrik Adolf, född 1751-08-21, Gammalstorp. Inspektor. Död barnlös 1825-01-17 Mölnlycke. Gift 1788-10-08 med Vilhelmina Svensson.
 • 2. Johan Henrik, född 1752-10-19, på Fristorp. Volontär vid Västgötadals regemente 1764-05-01. Furir därstädes 1773-09-10. Sergeant 1789-10-01. Avsked 1818-06-01. Död ogift 1821-10-08 på bostället Rödene i likan, socken, Älvsborgs län.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1754-02-17, död s. å. 5/3.
 • 2. Elisabet Margareta, född 1755-05-07, död 1757-01-31.
 • 2. Andreas, född 1756-06-06, död 1757-03-21.
 • 2. Lorentz Reinhold, född 1757-10-21. Volontär vid Älvsborgs regemente 1774-06-09. Rustmästare därstädes 1775-06-16. Sergeant vid Saltzas regemente 1780-06-26. Sergeant vid artilleriet i Göteborg 1783-05-20. Underlöjtnant därst, s. å. 19/12. Artilleriexamen 1784-12-03. Underlöjtnants lön 1788-05-20. Stabslöjtnant vid Göta artilleriregemente 1793-04-26. Löjtnants lön (KrAB,) 1796-06-27. Kapten 1800-09-08. Major. Avsked 1805-05-25. Död ogift 1818-05-11 på Hinnerstorp.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1759-03-27. Fänrik vid arméns flotta 1789. Löjtnant 1790. Styrman på svenska ostindieskeppet Gustaf Adolf 1794. Död ogift 1810-06-09, på Mölnlycke. Han var med i sjöslaget, vid Svensksund 1790-07-09.
 • 3. Anders Gustaf, född 1765. Löjtnant. Död 1818. Se Tab. 15.
 • 3. Ulrika Charlotta, född 1767-07-16, död 1857-10-21.
 • 3. Mauritz, född 1769-10-01, död 1783-10-20 på Hinnerstorp.
 • 3. Axel Otto, född 1770-11-03. Sergeant vid artilleriet i Göteborg 1789 och vid Stedingkska regementet 1790-12-30. Fältväbel därstädes 1796-04-28. Avsked 1801-03-07. Fältväbel vid drottningens livregemente 1807. Adjutant vid Stockholms stads brandvaktskompani 1816. Död barnlös 1830-02-13, i Stockholm. Gift 1796-09-25, med Anna Christina Jenssen, död 1863-03-24, i Göteborg, från vilken han blev skild.

TAB 3

Peter Gustaf, (son av Henrik Gustaf, tab 2), född 1733-01-25 Vänsjö. Antagen i krigstjänst 1748. Fänrik vid Hessensteinska regementet 1757-12-26. Löjtnant vid Gyllengranatska regementet 1768-07-07. Avsked 1775-01-11 död 1809-04-14, på sin egendom Hinnerstorp i Häggesleds socken, Skaraborgs län. Gift 1772-03-01 med Sally Bellenden, döpt 1754-01-24 i Göteborg, död 1811-09-01, dotter av handlanden i Göteborg Georg Bellenden och Sara Chambers, båda av engelsk härkomst.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1775-03-19. Död s. å. 26/3.
 • Sara, född 1778-08-15. Stiftsjungfru. Död 1847-09-28 i Lidköping. Gift 1809-09-15, på Hinnerstorp med löjtnanten vid Västgötadals regemente Gustaf Kock, född 1776-12-12 Öxnäs, död 1812-06-19, på sergeantsbostället Bergane i Steneby socken, Älvsborgs län, av samma släkt som ätten adlad von Koch.
 • Georg Martin, född 1781. Löjtnant. Död 1852. Se Tab. 4.
 • Elisabet, född 1791-11-18 i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död ogift 1830-05-07 på Ängeltofta i Barkåkra socken, Kristianstads län.

TAB 4

Georg Martin, (son av Peter Gustaf, tab 3), född 1781-12-06 på Malma i likanämnd socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1798-09-24. Fänrik vid Stedingkska regementet s. å. 28/8. Och vid Västgötadals regemente 1799-06-03. Löjtnants avsked 1810-03-27. Död 1852-05-25 på Rebbelberga i likan, socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1814-10-22 i Karlstad med Ulrika Charlotta Piscator, född 1793-10-07, död 1830-10-07 på Ängeltofta, dotter av kyrkoherden i Örs pastorat av Karlstads stift prosten Anders Piscator och Hedvig Fryxell. Gift 2:o 1842-10-10 på Övregård under Ängeltofta med Jakobina Augusta Carolina Kull, född 1809-05-18 i Karlshamn, död 1879-03-03, i Rebbelberga.

Barn:

 • 1. Hedvig, född 1816-10-02. Stiftsjungfru. Död 1833-02-08, På Ängeltofta.
 • 1. Axel, född 1818-06-12. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1833-06-23. Död 1841-09-27, ihjälskjuten i Göteborg av en husar vid nämnda regemente
 • 1. Sara (Sally), född 1820-03-02. Stiftsjungfru. Död 1903-07-13 i Uppsala. Gift 1843-11-21 i Karlstad med provinsialläkaren, RVO, med. doktorn Per Adolf Hedberg, född 1805 i nämnda stad, död 1867-01-06 i Sunne Värmlands län.
 • 1. Gustaf, född 1822. Bruksägare. Död 1889. Se Tab. 5
 • 1. Ebba, född 1825-01-09 Övregård s län, död ogift 1892-04-19 i Uppsala.
 • 1. Conrad, född 1826. Bruksinspektör. Död 1903. Se Tab. 10.
 • 1. Ludvig, född 1829. Överstelöjtnant. Död 1899. Se Tab. 13.
 • 2. Axel Georg Mauritz (Martin), (RHD Pret. Kungl. 1859-01-29), född 1835-04-05. Bruksbokhållare på Mö bruk i likan, socken, Västranorrlands. Död ogift 1906-12-16 på Danviks ålderdomshem vid Stockholm.
 • 2. August Eugen, (RHD pret. 1859-01-29 14 46), född 1837-09-29. Sjöman. Har ej avhörts sedan 1859.
 • 2. Jonas Albert, född 1840. Sergeant. Död 1914. Se Tab. 14.
 • 2. Martina, född 1843-02-07. Död 1873-11-27 på Malmöns stenhuggeri vid Lysekil. Gift 1866-09-30 i Vänersborg med ingenjören och bruksförvaltaren Robert Julius Andersson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1876-09-14, i Vasa med Julia Johanna Grenman, född 1850-06-09, i nämnda stad, död 1885-04-08 Denningarum s län, dotter av bruksägaren Henrik August Grenman och Anna Carolina Ramsten. Gift 3:o 1889-11-30 i Stockholm med Maria Lovisa Lagercrantz, född 1849-06-25, i Stockholm, död där 1918-10-10 dotter av kaptenen Carl August Ferdinand Lagercrantz, och hans 1:a fru Christina Ulrika Piehl), född 1840-11-23 i Strövelstorps socken, Kristianstads län, död 1899-04-12 i Stockholm.
 • 2. Hilma Ulrika Axelina, född 1846-07-27 eller 1846-07-28 , på Rebbelberga. Död 1932-01-21 i Alva socken (Gotl.). Gift 1885-08-16 i Alva kyrka på Gotland med folkskolläraren i Hemse Christian August Olofsson, född 1834-08-16 i Visby, död 1918-07-22, i Hemse socken.
 • 2. Louise, född 1849-07-01 i Ängelholm. Död 1935-08-07 i Uppsala (Domkyrka förs, db 302). Gift 1886-11-08 i Uppsala med hotellägaren Anders Engström i hans 2:a gifte, född 1821-05-26 Fröjeslunda, död 1891-02-08 i Uppsala.

TAB 5

Gustaf, (son av Georg Martin, tab 4), född 1822-07-26, på Övregård. Död 1889-06-14 i Uppsala. Ägde någon tid Lennartsfors bruk i Trankils socken, Värmlands län. Gift 1852-08-28 Kristinedal med Vendla Augusta Sahlin, född där 1830-11-11, död där 1856-08-18, dotter av bruksägaren Mauritz Sahlin och Christina Magdalena Svinhufvud i Västergötland.

Barn:

 • Georg Mauritz, född 1853. Död 1926. Före detta häradshövding. Se Tab. 6.
 • Robert, född 1855-02-10 på Lennartsfors. Var någon tid kontorist i Göteborg och i Newcastle on Tyne i England. Död 1879-09-07, i Göteborg.
 • Georg Vendel, född 1856. Civilingenjör. Död 1918. Se Tab. 9.

TAB 6

Georg Mauritz, (son av Gustaf, tab 5), född 1853-06-28 på Lennartsfors. Mogenhetsexamen 1872-05-31. Student i Uppsala s. å. Examen till rättegångsverken 1875-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 20/12. Vice häradshövding 1880-05-31. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt från 1888-10-26. Häradshövding i Inlands-Nordre, -Fräkne, -Torpe och -Södre härads domsaga i Göteborgs och Bohus län 1893-08-11. Landstingsman i Göteborgs och Bohus län 1898–1912. Ledamot av styrelsen och verkst, dir. i Älvsborgs m fl läns hypoteksförening från 1900. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1901 och 1902. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Göteborgs handelsbank, sedermera aktiebolag Nordiska handelsbanken s. å. RNO 1903-12-01. Ordförande hos stadsfullmäktige i Kungälv 1904–1909. KNO2kl 1923-06-06. Avsked från häradshövdingeämbetet s. å. 28/6. Ordförande i styrelsen för Dalslands järnvägsaktiebolag 1924. Biogr i Väd. Död 1926-03-09 i Kungälvs förs. Gift 1889-10-08 i Köpings kyrka med Emmy Louise Arhusiander, född 1869-05-22 i domkyrkoförs ]] i Västerås, död 1934-01-08 i Örgryte socken, Götalands o Bohus län, och begraven på Kungälvs gamla kyrkogård, dotter av prosten, fil. doktorn Anders Arhusiander och Anna Emilia Björling.

Barn:

 • Harriet, född 1891-10-23 i Stockholm. Gift 1916-09-12, i Kungälvs kyrka med kaptenen och major Björn Johan Verner Gyllencreutz, i hans 1:a gifte, född 1888

TAB 7

Gösta, (son av Georg Maurits, tab 6), född 1890-09-06, i Stockholm . Mogenhetsexamen i Göteborg 1909-05-26. Student vid Uppsala s. å. i sept. Jur. kand. därstädes 1914-05-28. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 2/6. Tingstjänstgöring 1914–1916. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt vårsessionen 1917. Kanslist i 1917 års riksdags lagutskott. Amanuens i Sveriges rederiförening 1917-04-23 s. å. 31/12. Extra notarie vid Göteborgs magistrat och rådhusrätt 1918-03-15. Ombudsman vid Göteborgs barnavårdsbyrå 1918-06-011919-11-30. Dispaschörsassistent i Göteborg 1920-01-01. Jur. studier i Danmark 1921. Assessor vid Göteborgs rådhusrätt 1923-01-31. Juridisk författare. Andre ombudsman hos Älvsborgs m. fl. läns hypoteksföreningar 1926 i juni. Rådman i Göteborg 1935-09-30. Ledamot av styrelsen i föreningen Sveriges stadsdomare 1938. Gift 1919-08-16 i Kungälvs kyrka o förs med Eira Lagerlöf, född 1895-06-26, i Kungälv, dotter av stadsläkaren därstädes, med. lic. Carl Daniel Lagerlöf och Elin Röing.

Barn:

 • Gunnar Mauritz
 • Carl-Gösta
 • Nils Ingmar
 • Eira Selma Christina

TAB 8

Robert (översiktstab 4A 1/2, son av Georg Mauritz, tab 6), född 1895-06-05, i Uddevalla. Studentexamen 1913-12-08. Volontär vid Göta artilleriregemente 1914-05-20. Officersexamen 1916-12-20. Fänrik vid regementet 1917-02-23. Underlöjtnant därstädes 1919-02-28. Löjtnant s. å. 29/8. Kapten 1931-11-27. Kapten vid regementet 1936-04-03. RSO 1937-06-05. Major vid regementet 1939-06-15 fr o m 1939-10-01. Gift 1920-08-21 i Eksjö med sin syssling Eva Kajsa Johanna Bäärnhielm, född 1900-06-27, i Östhammar, dotter av läkaren Gustaf Conrad Ambjörn Bäärnhielm och Ewa Andersson.

Barn:

 • Gustav Mauritz Ambjörn,
 • Ebba Ulrika

TAB 9

Georg Vendel, (son av Gustaf, tab 5), född 1856-08-20 Kristinedal. Civilingenjör. Disponent för aktiebolag Lisefors bruk 1895–1899. Delägare i kommanditbol. A. R. Bildt & C:o i Stockholm 1901. Disponent för aktiebolag Cilikattegel i Lidköping 1909. Död 1918-07-23 genom olyckshändelse vid Hellby järnvägsstation i Torshälla landsförs Södermanlands län. Ägde del i Frövifors i Näsby socken, Örebro län samt i Lisefors i Fröskogs socken, Älvsborgs län. Gift 1894-08-23 Sundby med Adéle Ulrika von Hofsten, född 1870-09-17, i Nysunds förs, Värmlands län, dotter av löjtnanten Erland von Hofsten, och Hilda Ulrika Strokirok .

Barn:

 • Erland Mauritz, född 1895-06-20 Lisefors.
 • Vendela Adéle (Ada), född 1896-09-08, Lisefors.
 • Georg, född 1897-12-18 Lisefors.
 • Gustaf Ambjörn, född 1908-02-27 i Askersunds förs
 • Dagmar Ulrika,

TAB 10

Conrad, (son av Georg Martin, tab 4), född 1826-12-10 Månstorp s län. Anställd vid privata järnverk åren 1849–1876. Kamrerare vid Uppsala universitet tillhöriga Sätra brunn 1879–1883. T. f. hemmansfogde vid samma universitet 1881–1883. Död 1903-02-07, i Smedjebacken. Gift 1860-07-19, på Malingsbo bruk i likan, socken, Kopparbergs län med Augusta Johanna Carolina Avelin, född 1835-12-02 på Malingsbo ]], död 1916-01-01 i Svärdsjö socken (Norrbärke förs, Kopp. db), Kopparbergs län, dotter av bruksförvaltaren Carl Avelin och Johanna Lovisa Gillberg.

Barn:

 • Carl Ambjörn, född 1861-11-19 på Dormsjö i Garpenbergs socken, Kopparbergs län. Volontär vid Upplands regemente 1879-03-14. Mogenhetsexamen 1880-05-25. Elev vid krigsskolan s. å. 14.7 utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/11. Transp, som underlöjtnant till Västerbottens fältjägarekår, nu Västerbottens regemente, 1882-06-02. Löjtnant 1886-08-18. Kapten 1896-04-01, RSO 1902-12-01. Avsked 1912-03-15, med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv. Sjukgymnast. Död 1922-09-20 i Skellefteå. Gift 1899-03-19, i Skellefteå landsförs ]] med Aina Helena Nyblad, född där 1876-08-07, dotter av häradsskrivaren Isak Otto Nyblad och Nanna Helena Rosengren.
 • Georg Mikael Ambjörn (Göran), född 1863-09-29, på Dormsjö. Mogenhetsexamen 1882-03-22. Kontorist i Sundsvall. Kassör vid Skönviks aktiebolag. GM 1923-09-29.
 • Gustaf Conrad Ambjörn, född 1864-11-06 på Dormsjö, död där 1865-08-21.
 • Gustaf Conrad Ambjörn, född 1866. Läkare. Se Tab. 11
 • Axel Henning Ambjörn, född 1868. Direktör. Död 1920. Se Tab. 12.
 • Signe Augusta Ulrika, född 1870-01-10 på Dormsjö. Död 1936-02-24 i Smedjebacken (Norrbärke förs, Kopp. db). Gift 1900-07-19, i Skellefteå med e. provinsialläkaren i Smedjebackens distrikt av Kopparbergs län, med. lic. Ivar Carl Magnus Nyman, född 1859-12-14, död 1932-03-16 i Smedjebacken (Norrbärke förs, Kopparbergs län, db).
 • Olof Ambjörn, född 1872-01-15 på Dormsjö. Kontorist. Död ogift 1920-03-30 , i San Francisco (Norrbärke förs, Kopp, db).
 • Jonas Ambjörn, född 1873-05-07 på Dormsjö död där s. å. 5/9.
 • Anna Augusta Inez Elvira, född 1874-09-15. Död s. å. 8/12 på Skinnskatteberg i likan, socken, Västmanlands län.

TAB 11

Gustaf Conrad Ambjörn, (son av Conrad, tab 10), född 1866-09-25, Dormsjö Mogenhetsexamen i Uppsala 1885. Student där 1886. Med. fil. examen 1887-05-25. Amanuens vid Uppsala universitet 1889-10-01–1890-09-30. Med. kand. examen 1891-03-28, vik. amanuens vid kirurgiska kliniken i Uppsala 1893-09-01–1894-03-31 Amanuens vid kirurgiska polikliniken därstädes 1895. Med. lic.examen 1895-12-14. Underläkare vid länslasarettet och kurhuset i Sundsvall 1896-03-26–1898-12-31. Läkare vid Stockholms läns lasarett i Östhammar 1899-07-19–1900-07-29. Läkare vid länslasarettet och kurhuset i Borgholm 1900-07-30–1905-04-12. Läkare vid Ulfsparre-Hägerflychtska länslasarettet i Eksjö 1905-04-13. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1908-09-22. Chefsläkare vid svenska krigssjukhuset i Wien 1915-11-19–1916-01-14. RNO 1920-09-05. ÖRKHt2kl med krigsdek. Gift 1896-06-05 i Sundsvall med Eva Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med f. d. intendenten, RVO, Christer Magnus Thelander, född 1853-11-18, från vilken hon blev skild), född 1863-03-06 i Vimmerby landsförs,död 1928-11-16 i Eksjö (db nr 58), dotter av bankdirektören Carl Vilhelm Andersson och Selma Emilia Lundqvist.

Barn:

 • Eva Cajsa Johanna, född 1900-06-27, i Östhammar. Gift 1920-08-21 i Eksjö med sin syssling, löjtnanten Robert Bäärnhielm, född 1895.

TAB 12

Axel Henning Ambjörn, (son av Conrad, tab 10), född 1868-05-20 Dormsjö (Kristianstads förs db) och (Hel. Trefald. förs, Uppsala, db). Kom vid 16 års ålder till Moskva. Anställd hos Bröderna Nobel såsom dess ombud i Baku. Chef lör Ludvig Nobels maskinnederlag därst, och ägare av nämnda affär från 1916. Ledamot av kyrkorådet i luterska förs i nämnda stad och i liera år dess ordförande (vice president). T. f. svensk konsul därst, vid olika tillfällen. RVO 1915. Död 1920, i Berlin. Gift 1898-04-19 i Baku med Maria (Maja) Wallgren, 1875-10-05 i Karlshamn, dotter av tullkontrollören därstädes Alexander Maximilian Wallgren och Charlotta Gustava Regina Lindberg.

Barn:

 • Greta, född 1899-03-15 i Baku, liksom syskonen. Kanslibiträde. Gift 1936-10-19 i Kristianstads förs 8vb) med typografen Per Sture Hansson född 1894-02-28, (Minb. nr 107) i Karoli förs, Malmöh.
 • Lisa (Elisabet), född 1900-01-31. Gift 1923-06-21, (Gretofta förs, Krist, vb) i Kristianstad med baningenjören vid Östra Skånes järnvägar, Löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren, direktör, Erik Kullgren, född 1890-08-28 i Karlstad

TAB 13

Ludvig, (son av Georg Martin, tab 4), född 1829-02-01 på Månstorp. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregementet 1847-02-03. Sergeant därst. 1851-02-07. Underlöjtnant s. å. 22/8. Löjtnant 1856-11-21. Kapten 1862-12-02. RSO 1872-05-27. Major 1878-10-25. Överstelöjtnant 1884-09-12. Avsked med tillstånd att i regementets reserv kvarstå 1887-02-19. Avsked ur reserven 1894-02-01. Död 1899-09-25 i Stockholm och begraven i familjegraven å Sävsnäs kyrkogård (Kopp.). Gift 1863-06-30 i Falun med Sara Carolina Bergsten, född där 1838-09-28,död 1926-04-29 Säfsen, dotter av brukspatronen Carl Peter Bergsten och Carolina Fredrika Groth.

Barn:

 • Carl Ludvig Ambjörn, född 1864-07-23 I Falun, död 1865-05-05 i Kristianstad.
 • Ebba, född tvilling 1866-06-26 I Kristianstad. Gift 1897-03-06 i Stockholm med bruksägaren Henning Rutger Sundin, född 1865-12-14 Fredriksberg
 • Fredrika, född tvilling 1866-06-26 i Krisianstad. Gift 1892-06-21 i Roskilde domkyrka i Danmark med grosshandlaren i Stockholm. RDDO. Emil Helge Schram, född 1857-01-04 i Roskilde, död 1934.
 • Erik Ambjörn, född 1869-08-08 i Kristianstad, död där 1885-10-02.

TAB 14

Jonas Albert, (son av Georg Martin, tab 4), född 1840-06-17 i Barkåkra socken Kristianstads län. (RHD pret. 1859-01-29). Husar vid kronprinsens husarregemntet 1858. Vice kopral därst. 1860-11-01. Sergeant 1860-06-21. Sergeant 1861-12-24. Avsked 1890-06-28. Tjänstgjorde vid Malmö postkontor sedan 1894-04-01. Död 1914-06-08, i Malmö. Gift 1:o 1881-09-16, i Malmö med Johanna Lindström, född där 1841-03-12, död 1887-05-05 i Hälsingborg, dotter av verkmästaren A. Lindström. Gift 2:o 1912-11-23 med Blenda Elisabet Alexandra Åkerberg, (gift 2:o 1918-09-14 i Malmö, S:t Pauli med sjökaptenen Olof Sigfrid Nilsson, född 1875-08-23 i hans 2:a gifte) i hennes 1:a gifte, född 1884-01-14.

Barn:

 • 1. Axel Georg Eugen, född 1881-09-19, i Malmö. (Västerås domk.förs, db). Utexaminerad från fackskolan för elektroteknik vid Tekniska högskolan 1904-06-00. Civilingenjör. Död ogift 1909-06-10 i Säby socken, Jönköpings län.

TAB 15

Anders Gustaf, (son av Henrik Gustaf, tab 2), född 1765-08-03, Fristorp. Lärstyrman på ostindieskeppet Gustaf III. Löjtnant i holländsk tjänst. Död 1818-08-14 på Löten i Värnhems socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1804-05-01 Traneberg med Eva Ulrika von Becker, född där 1767-12-01, död 1814-02-21, på Sutarebacken i sistnämnda socken, dotter av majoren Johan von Becker, och Beata Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o 1814-10-27 Rånnum

Barn:

 • 1. Henrik Gustaf Johan Julius Carl Reinhold, född 1806-09-18, död 1807-02-20, på Lilla Halltorp vid Skara.
 • 1. Emilia Gustava Sofia, född 1808-05-31, död s. å. 16/8 på Lilla Halltorp.
 • 2. Henrik Gustaf, född 1815-10-29 på Sutarebacken. Elev vid Finnstads bergsskola 1836–1836. Handlande i Lidköping. Död ogift 1875-12-31 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: