:

Stiernhoff nr 1039

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernhoff nr 1039 †

Adlad 1682-11-27, introd. 1686. Utdöd 1903-05-12.


1Hm. 2Um. 3Wn. 4Öä d. 11, sid. 473.

TAB 1

Johannes Benedicti Hircinius eller Bock. Student i Uppsala 1620. Prästvigd 1625-06-29. Rektor i Söderköping 1627. Kyrkoherde i Rumskulla pastorat av Linköpings stift 1633. Riksdagsman 1635. Kontraktsprost 1645. Död 1656-11-18. Gift med Ingeborg Gudmundsdotter, begraven 1675-06-16, dotter av guldsmeden i Linköping Gudmund Gudmundsson. [1]

Barn:

 • Georg Hircinius, adlad Stiernhoff, född 1631-08-08. Student i Uppsala 1650-09-002. Stadsfogde i Stockholm 1658. Sekreterare vid slottskansliet 1667. Hauptman och slottsfogde på Stockholms slott 1675. Adlad 1682-11-27 (introd. 1686 under nr 1039). Underståthållare i Stockholm 1700. Död där 1710-10-10. Han ägde vid sin död rusthållet Arninge i Täby socken, Stockholms län och ett stenhus vid Köpmangatan i Stockholm. Gift 1:o med Christina Mylonia, född 1643-01-12, död 1678-08-21, dotter av rådmannen i Stockholm Tomas Mylonius och Kerstin Persdotter Drivia samt brorsdotter till riksrådet Mattias Mylonius, adlad Björnklou. Gift 2:o 1680-04-19 i Stockholm Nikolai förs., i Stockholm3 med Gundborg Kinninmundt, född 1655-07-10, död 1694-10-06 och begraven s. å. 2/11 i Riddarholmskyrkan, dotter av handelsmannen i Stockholm Robert Kinninmundt och Brita Nyman samt kusin till bergsrådet Robert Kinninmundt, natural. Kinninmundt. Gift 3:o 1695-06-16 i Stockholm Nikolai förs., i Stockholm3 med den 2:a fruns dubbelkusin och nämnda bergsråds syster Brita Kinninmundt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn i Svea hovrätt Magnus Larsson, död 1674), död 1700-04-01, dotter av handelsmannen i Stockholms Hans Kinninmundt och hans 1:a hustru Barbro Nyman. Gift 4:o 1702-04-27 i Stockholm Katarina förs., i Stockholm med Maria Adlersköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1680 med kommissarien Jakob Gavelius, adlad Lagerstedt, född 1655, död 1698), döpt 1666-07-19 i Stockholm Tyska förs., i Stockholm, död 1717-06-00 och begraven 1718-01-31 i Stockholm Katarina förs., i Stockholm, dotter av kommissarien Lydert Bartels, adlad Adlersköld, och hans 1:a fru Catharina Pahl.

Barn:

 • 1. Axel, född 1667, död ogift utomlands.
 • 1. Mattias, född 1669. Drunknade ogift 1694.
 • 1. Johan, född 1670, död s. å.
 • 1. Christina, född 1671, död 1695-08-20. Gift 1688-12-16 i Viborgs landsförs., med kontraktsprosten och kyrkoherden i Östra Husby pastorat av Linköpings stift Johan Serlachius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1696-07-29 med Brita Magnusdotter, död 1701-03-08, dotter av hovrättsassessorn Magnus Larsson och Brita Kinninmundt. Gift 3:o 1701-12-29 med Maria Laurbechia, född 1683-07-07, död 1756-08-24, dotter av biskopen i Viborg Petrus Laurbechius och Maria Pratana), född 1658-12-21 Strömsberg å. 30/3 i Östra Husby kyrka
 • 1. Tomas, född 1672, död 1673.
 • 1. Elisabet, född 1673, död 1675.
 • 1. Ingeborg, född 1676, död s. å.
 • 1. Georg, född 1676, död s. å.
 • 2. Carl Robert, född 1681, död 1683.
 • 2. Fredrik, född 1683. Skall hava varit kanslist. Död ogift 1705 i Polen.
 • 2. Georg, född 1685. Ryttmästare. Död 1740. Se Tab. 3
 • 2. Brita Magdalena, döpt 1686-09-29 i Stockholm, död 1689.
 • 2. Ulrika, döpt 1688-02-15 i Stockholm, död 1752-11-18. Gift 1:o 1712-10-22 i Stockholm Nikolai förs., i Stockholm med krigsfiskalen Filip Ellis i hans 2:a gifte (gift 1:o 1691-10-10 i Stockholm, Nikolai församling, med Catharina Mårtensdotter Holm, död 1709-11-00, dotter av körsnärsåldermannen Mårten Tynnesson och Christina Riis), född 1660, död 1724-05-26 i Stockholm. Gift 2:o 1726-09-18 med prosten och kyrkoherden i Bälinge pastorat av Strängnäs stift Johan Ahlberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Höjer, död 1724), född 1684, död 1749-11-05.
 • 2. Gundborg, född 1690, död s. å.
 • 2. Carl, döpt 1691-06-23 i Stockholm, död 1693.
 • 2. Johan, född 1694-09-26. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1712. Kommenderad till Stralsund s. å. 11/3. Blev efter att hava rest utomlands fänrik vid artilleriet. Underlöjtnant därst. 1715-03-31. Död ogift i Königsberg under rysk fångenskap.

TAB 2

Erik (son av Georg Hircinius, adlad Stiernhoff, Tab. 1), döpt 1684-07-22 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen 1701-08-20. Löjtnant därst. 1704-12-06. Kapten vid artilleriet 1710-09-05. Major därst. 1712-11-14. Skjuten 1713-12-09 i slaget vid Gadebusch. Gift 1708 med Anna von Spången, född 1677, levde 1727, dotter av överstelöjtnanten Bengt Månsson Spång, adlad von Spången, och Anna Ekman.

Barn:

 • Georg Bengt, född 1711 i Stettin. Konstapel vid artilleriet i Stockholm. Sergeant därst. 1727-04-23. Styckjunkare vid artilleriet i Finland 1729-05-01. Överfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1730-05-01. Underlöjtnant 1734-12-02. Löjtnant. Död ogift 1743.

TAB 3

Georg (son av Georg Hircinius, adlad Stiernhoff, Tab. 1), född 1685-08-25 i Stockholm. Page hos änkedrottningen 1701. Sergeant vid livgardet 1704-05-00. Kvartermästare vid adelsfaneregementet s. å. i dec. Kornett därst. 1705-04-06. Löjtnant 1707-04-20. Ryttmästares karaktär 1722-06-26. Död 1740-04-17. Han blev den 1 juli 1709 fången vid Perevolotjna och förd först till Solikamsk och sedan till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1:o 1727-01-31 i Åbo med Margareta Ruuth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723 med löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente, ryttmästaren Joakim Henriksson Wittfoth, född 1682 i Åbo, död där 1725 och begraven s. å. 4/2), född 1696-01-13, död 1734 Bredsätra och begraven s. å. 16/8, dotter av vice presidenten Simon Ruuth, och Christina Sneckenberg. Gift 2:o 1737-11-15 Harbroholm med Maria Elisabet von Rosen, född 1715-05-29, död 1791-02-17 Hammarsberg, dotter av majoren Johan Christoffer von Rosen och Sofia Elisabet von Tiesenhausen samt syster till Fredrik Johan och Axel Didrik von Rosen, natural. von Rosen, samt Otto Vilhelm von Rosen, natural. och friherre von Rosen.

Barn:

 • 1. Christina, född 1727, död 1728.
 • 1. Ulrika, döpt 1728-12-03 på Bredsätra, död ogift 1791-01-15 på Tyresö i likanämnda socken, Stockholms län.
 • 1. Georg, född 1729. Kammarrevisionsråd. Död 1807. Se Tab. 4.
 • 1. Gustaf, född 1730. Kaptenlöjtnant. Död 1784. Se Tab. 7
 • 1. Margareta, döpt 1733-03-03 på Bredsätra, död ogift 1815-09-01.
 • 2. Johan Erik, född 1738. Kadett 1748. Fänrik vid Cronhielms värvade regemente 1758-10-13. Skjuten ogift 1758 vid Prentzlow under en skärmytsling med preussarna.
 • 2. Anna Elisabet, född 1740, död 1829-01-14. Gift 1776-02-23 Knutstorp med rådmannen i Eksjö Johan Berggren i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sara Söderberg, död 1772-09-20 på Hammersberg), född 1729, död 1786-06-02 på Hammersberg.

TAB 4

Georg (son av Georg, Tab. 3), döpt 1729-10-10 på Bredsätra i Bro socken, Stockholms län. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarrevisionen 1748-01-19. T. f. revisor s. å. 26/11. Kassör vid rikets ständers slottsbyggnadsdeputation 1751-10-02. Assessor utan lön 1770-02-13. Kammarrevisionsråd 1793-08-15. Avsked med pension 1799-04-30. Död 1807-04-29. Gift 1:o 1757-10-13 i Stockholm med Maria Christina Wetz, född 1738, död 1761-02-28 i Stockholm, dotter av handelsmannen därst. Frans Gabriel Wetz och Anna Christina Schultz4. Gift 2:o 1766-12-27 Hägersten med Fredrika Eleonora Bellman, född 1751-08-28, död 1810-03-29 i Stockholm, dotter av lagmannen Johan Arnt Bellman och Catharina Hermonia.

Barn:

 • 1. Maria Margareta, född 1759-03-04, död s. å. 7/6 i Stockholm.
 • 1. Georg, född 1760. Löjtnant. Död 1812. Se Tab. 5
 • 2. Fredrik Gustaf, född 1768-12-01 på Fågelsången i Brännkyrka socken, död där s. å. 24/12.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1770-06-11 på Fågelsången. Stiftsjungfru. Död ogift 1804-03-17.
 • 2. Carl August, född 1772-05-03 i Stockholm. Kadett vid artilleriregementet. Död 1780-07-09 på Fågelsången.
 • 2. Tomas Hans Anton, född 1774-10-24 på Fågelsången. Reste utrikes 1787-09-00 på ett engelskt handelsfartyg. Hade 1800 ej avhörts och skeppet troddes hava förlist på Medelhavet.
 • 2. Hedvig Catharina Fredrika, född 1777-05-02 på Fågelsången, död där 1779-01-18.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1779-11-01 på Fågelsången, död 1780-06-15.
 • 2. Maria Lovisa, född 1781-05-18. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-10-28 i Jönköping.

TAB 5

Georg (son av Georg, Tab. 4), född 1760-10-18 i Stockholm Jakobs förs., i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1766-03-24. Volontär vid livgardet 1778-07-20. Förare 1779-10-04. Sergeant 1781-07-03. Stabsfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1782-02-11. K. livdrabant 1783-08-28. Löjtnants avsked 1794-11-26. Död 1812-01-06 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Gift 1790-05-20 i nämnda stad med Gustava Amalia Schrange född 1764-04-20, död 1833-04-24 i nämnda stad och begraven på Katarina kyrkogård strax vid norra västra kyrkogårdsporten, där hennes gravsten ses.

Barn:

 • Maria Gustava, född 1791-03-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1838-05-13 i Stockholm.
 • Georg, född 1793. Hovjägmästare. Död 1859. Se Tab. 6
 • Amalia Carolina, född 1795-02-12. Stiftsjungfru. Död 1798-02-15.

TAB 6

Georg (son av Georg, Tab. 5), född 1793-03-26 i Stockholm. Volontär vid livgardet till häst 1812-03-01. K. livdrabant s. å. 24/4. Fänrik vid Södermanlands regemente 1813-04-13. Löjtnants avsked 1815-02-21. Kammarjunkare 1820-11-25. T. f. överjägmästare i Västerbottens län 1821-02-13. Hovjägmästare 1823. RVO 1843-02-06. CXIVJoh:s med. 1855-11-08. Död 1859-10-31 i Stockholm och begraven på Katarina kyrkogård i samma grav som modern. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1834-10-16 Böle Västerbottens län med Carolina Löfroth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1829-08-21 med komministern i Umeå Nils Johan Boström, född 1793-11-02 i Umeå, död där 1833-09-01), född 1805-11-26 i sistnämnda stad, död 1873-03-16 i Stockholm, dotter av handlanden och rådmannen i Umeå Erik Löfroth och Anna Magdalena Saedenius. Hon ägde tillsammans med barnen huset nr 50 Drottninggatan i Stockholm 1858–1871.

Barn:

 • Georgina Carolina, född 1835-06-28 i Umeå. Stiftsjungfru. Död 1901-02-06. Gift 1867-11-26 i Stockholm med majoren i armén, intendenten på Karlsborgs fästning, RSO, RVO, Oskar Fredrik Hultbom, född 1835-06-04 i sistnämnda stad, död där 1905-02-23.
 • Georg, född 1837-02-13 på Böle, död 1851-12-17 Teg och begraven på Umeå landsförsamlings kyrkogård.
 • Carl Georg, född 1840-07-18 på Teg. Lantbrukselev i Skottland 1862. Död ogift 1903-05-12 och utgick ätten med honom på svärdssidan. Han ägde från 1864 under några år Sundby och Gladö, båda i Huddinge socken, Stockholms län.

TAB 7

Gustaf (son av Georg, Tab. 3), döpt 1730-11-20 på Bredsätra i Bro socken, Stockholms län. Volontär vid amiralitetet 1751. Arklimästare därst. 1754-02-28. Löjtnant s. å. 4/5. Kaptenlöjtnant 1760-08-11. Död 1784-06-15 i Karlskrona. Gift 1:o 1762-12-17 Åbonäs med sin syssling Beata Catharina Lagercrantz, född 1735-07-12 på Åbonäs, död 1765-12-09, dotter av majoren Jakob Lagercrantz, och Brita Christina von Kothen. Gift 2:o 1767-03-24 i Karlskrona med Maria Margareta Stiernstam, född 1741-12-12, död 1794-12-00, dotter av amiralitetskammarrådet Lars Mozelius, adlad Stiernstam, och Elisabet Hartzell.

Barn:

 • 1. Christina Margareta, född 1763-10-14 på Åbonäs, död 1773-08-28 i Karlskrona.
 • 1. Eva Gustava, född 1765-11-13 i Karlskrona, död s. å. i nov.
 • 1. Gustaf, född 1768-09-11 i Karlskrona, begraven där 1769-02-15.
 • 1. Elisabet Maria, född 1770-09-04 i Karlskrona stiftsjungfru. Död 1776-02-04 i Förkärla socken, Blekinge län.
 • 2. Lars Gustaf, född 1771-11-06 i Karlskrona, död 1772-05-10 och begraven s. å. 12/5 i nämnda stad.
 • 2. Carl. Skeppsgosse. Död 1784-10-27 i Karlskrona.
 • 2. Georg Fredrik, född tvilling 1773-03-12 i Karlskrona, död s. å.
 • 2. Johan Erik, född tvilling 1773-03-12 i Karlskrona, död där s. å. 7/9.
 • 2. En son, död 1778 och begraven s. å. 4/11 i Karlskrona.
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1776-02-15 i Karlskrona stiftsjungfru. Död ogift 1845-12-11 i Gränna.
 • 2. Carl Otto Vilhelm, född 1777-08-08 i Karlskrona, död där 1784-10-00
 • 2. Beata Catharina, född 1779-11-13 i Karlskrona, död före fadern.
 • 2. Bengt Gabriel, född 1783-09-06, död 1784.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: