Von Grooth nr 1084

Från Adelsvapen-Wiki

1084.jpg


Adliga ätten von Grooth nr 1084 †

Adlad 1686-09-28 introd. s. å. Utdöd 1770-12-08.

En gren upphöjdes i friherrlig värdighet 1751.


TAB 1

Anton Grooth. Av en gammal adl. ätt. Var 1555 guvernör i Brabant. Gift med Magdalena Habedanck.

Barn:

  • Antonius Grooth. Flyktade undan hertigens av Albas religionsförföljelse och inkom till Sverige på konung Johan III:s tid samt blev borgare och guldsmed i Stockholm. Tillika k. myntmästare 1599. Död 1614. Gift 1599 med Anna Gillisdotter Coijet i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1617-03-30 med assessorn Peter Andersson, adlad Törnsköld, i hans 2:a gifte, född 1578, död 1642), född 1585-04-21 i Stockholm, död i barnsäng 1618-04-21 Runstorp s socken, Östergötlands län samt begraven s. å. 20/5 i Linköpings domkyrka, dotter av k. myntmästaren Gillis Coijet den äldre, vars sonsöner blevo adlade Coyet.

Barn:

  • Anton Antonilson Grooth, född i Stockholm. Borgare och guldsmed därst. K. myntmästare 1641-02-01. Död 1645-02-00 i Stockholm. Gift med Anna Skytte i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1654 med residenten Johan Kock, död före 1660), dotter av råd- och handelsmannen i Nyköping Henning Nilsson Skytte och Engela Danckwardt samt syster till kammarrådet Joakim Skytte, adlad Skyttehielm, och biskopen i Kalmar, doktor Henning Skytte, adlad Skyttenhielm.

Barn:

  • Anton Grooth, adlad von Grooth, född 1645-04-10 i Stockholm. Kammarskrivare i kammarkollegii 2. avräkningskontor 1666-08-01. Notarie i kammarrevisionen 1670 och fick såsom sådan s. å. 1/10 löneförhöjning för förande av rättegångsprotokollen. Kommissarie därst. 1674-03-03. Assessor 1675-05-19. Adlad 1686-09-28 (introd. s. å. under nr 1084). Kammarråd 1689-07-24 död 1705-03-12 i Stockholm. Gift 1682-05-06 i Stockholm med Sara Pohl (Paul), död 1709-04-07, dotter av guldsmeden i Stockholm Mikael Pohl.

Barn:

  • Anton, född 1683-02-04 i Stockholm. Kopist i kammarkollegii kansli 1702. Registrator därst. Antagen i krigstjänst 1707-08-17. Kornett vid livdragonregementet. Livdrabant. Död 1709-05-03 i Ukraina. Han blev svårt sårad vid Veprik.
  • Carl, friherre von Grooth, född 1684, död 1758. Se friherrl. ätten von Grooth.
  • Gustaf, född 1685. Generallöjtnant och landshövding. Död 1764. Se Tab. 2.

TAB 2

Gustaf (son av Anton Grooth, adlad von Grooth, Tab. 1), född 1685-04-26 i Stockholm. E. lärstyrman vid amiralitetet i Karlskrona 1700. Ord. lärstyrman 1701. Medelstyrman 1702-03-12. Antog tjänst på holländska örlogsflottan s. å. Löjtnant därst. 1708. Underlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1709-09-13. Avsked s. å. 19/11. Kapten vid Västmanlands regemente s. å. 8/11. Konfirm.fullm. 1717-07-30 major vid sluproddarregementet 1718-01-29. Kommendör vid amiralitetet 1719-06-20. Tillika uppsyningsman vid amiralitetsvarvet i Stockholm 1728. Major och kommendant på Dalarö skans 1733-05-09. Överstelöjtnant och kommendant på Bohus fästning 1740-09-10. RSO 1748-11-07. Landshövding i Österbotten 1761-07-00. Avsked 1762 med generallöjtnants karaktär. Död 1764-01-08 på Assmunds kvarn i Vättaks socken, Skaraborgs län och begraven s. å. 27/1 i Vättaks kyrka. Gift 1712 med Catharina Lagercrantz, född 1689-04-09, död 1747, dotter av överkommissarien Magnus Gavelius, adlad Lagercrantz, och Anna Maria Sneckenberg.

Barn:

  • Carl Anton, född 1714-10-04 lärstyrman vid amiralitetet 1730-06-27 löjtnant i fransk tjänst. Död ogift 1757 i Suratte.
  • Gustaf Otto, född 1730-04-04. Volontärkorpral vid Älvsborgs regemente 1745. Rustmästare vid Björneborgs regemente 1748-01-23. Furir därst. s. å. 4/3. Sergeant s. å. 2/9 fänrik 1750-12-31. Löjtnant 1757-10-10. Död barnlös 1770-02-08 i Helsingfors och med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1768-07-04 i Karlskrona med sin syssling Catharina Elisabet Sneckenberg, född 1727, död 1786-09-14 i Helsingfors, dotter av översten Carl Adolf Sneckenberg, och Christina Elisabet Wernle.
  • Anna Christina, född 1734-02-26 död 1806-12-17 i Skartofta prästgård Malmöhus län. Ägde en tid Krabbelund i Hällestads socken, Älvsborgs län. Gift där 1767-11-17 med kaptenen Gustaf Fromhold Virgin, i hans 2:a gifte, född 1732, död 1797.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.