:

Von Kothen nr 995

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Kothen nr 995

Adlad 1681-04-30, introducerad 1682.

Släkten leder enligt traditionen sitt ursprung från Ösel. Här anträffas Christoffer Cothenius, stud. i Rostock 1583, rechtsanwalt i Riga 1642–1649, Johannes Cothenius, stud. i Leiden 1632, auditör hos ståthållaren på Ösel mag. Thomas Cothenius, som 1652 var pastor i Kergels församling. I vilket samband dessa stå till den först kände stamfadern för ätten von Kothen är ej fullt utrett. – Ätten, som utgrenat sig i friherrlige ätten von Kothen, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 74 bland adelsmän.

Kothen A99500.jpg

TAB 1

Christoffer Cothenius. (översiktstab. 1) Disponerade Hallikas i Kielkonds socken på Ösel. Var superintendent på Ösel under danska perioden 1645.

Barn:

 • Christoffer Kothen. Kapten för bondesoldaterna på Ösel 1646-08-13. Major och kommendant i Narva. Blev 1662 dödad av överstelöjtnanten Lydert Barneken. Han fick kort före sin död löfte om adelskap. Gift med Anna Stackelberg, född 1623-03-19, död 1699-11-15, dotter av lantrådet Mattias Stackelberg, till Piddul och Rotzikull, och Gertruda von Anrep.

Barn:

 • Mattias Christoffer Kothen, adlad von Kothen, död 1701. Se Tab. 2.
 • Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, född 1662, död 1736. Se Tab. 14.

TAB 2

Mattias Christoffer Kothen, adlad von Kothen, (son av Christoffer Kothen, Tab. 1), född i Estland. Fänrik vid Bernt Taubes finska dragonregemente (KrAB.) 1671-06-26. Löjtnant vid Bernt Taubes finska dragonregemente 1676. Kapten 1678-09-24. Adlad jämte brodern 1681-04-30 (introducerad 1682 under nr 995). Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1681-05-31. Kapten vid Brakels regemente 1684-05-31. Var burggreve i Narva 1697. Major vid Tavastehus läns infanteriregemente 1701-01-23. Död 1701-04-17 i Riga. 'Förhöll sig såsom en tapper och redlig soldat i slaget vid Lund, vid anfallet på Hälsingborg, där han blev illa kväst av en fyrkula, samt i belägringen av Malmö.’ Gift 1681-07-10 i Stockholm med Ebba Catharina Prytz, dotter av kanslirådet Johan Claesson Prytz, adlad Prytz, och Margareta Grundel.

Barn:

 • Carl Christoffer, född 1686. Kapten. Död 1739. Se Tab. 3
 • Johan. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente. Död ogift.
 • Lovisa Catharina, född 1692-08-12 på Jokela (Nastola församl:s kyrkoarkiv.) i Nastola socken i Tavastehus län, död 1760. Gift med löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente Lars Malm, född 1686 i Jämtland, död 1763-10-00 [Lk].
 • Georg Johan, född 1693-10-06 på Jokela (Nastola församl:s kyrkoarkiv.). Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente. Död ogift (At (KrA).) 1730-09-05.
 • Magnus Adolf, född 1698-02-01 på Jokela. (Nastola församl:s kyrkoarkiv.)
 • Gustaf Fredrik, född 1699-05-12 på Jokela (Nastola församl:s kyrkoarkiv.), död på Jokela (Nastola församl:s kyrkoarkiv.) 1699-05-00.

TAB 3

Carl Christoffer, (son av Mattias Christoffer Kothen, adlad von Kothen, Tab. 2), född 1686. Volontär vid Tavastehus läns infanteriregemente 1702-07-00. Korpral vid Tavastehus läns infanteriregemente 1703. Rustmästare 1704. Fältväbel 1705-04-20. Sekundfänrik 1706-06-25. Premiärfänrik vid Boijes tyska bataljon 1708-07-30. Avsked 1709. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1713-11-17. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Kapten vid Åbo läns regemente 1718-06-27. Död 1739-11-15. Han blev blesserad vid Mustela och Storkyro [Lk]. Gift med Anna Barbara Apolloff, död 1757 i juni i Nådendal, dotter av kommendanten Vasili Apolloff, naturaliserad Apolloff, och hans 2:a fru Anna Lovisa von Bieschwang.

Barn:

 • Helena.
 • Charlotta Renata, mördad 1783-05-31 på landsvägen. Gift med löjtnanten Alexander Ludvig Bäck i Finland, född 1711, död 1789.
 • Carl Christoffer. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente. Gick 1734 efter erhållet tillstånd 1734-08-18 i utrikes krigstjänst. Död ogift 1735 i Polen.
 • Reinhold Vilhelm. Underofficer vid Åbo läns infanteriregemente. Död ogift.
 • Margareta Louisa.
 • Gregorius Johan, född 1723. Kammarherre. Död 1776. Se Tab. 4
 • Fredrik Gustaf, född 1725. Major. Död 1783. Se Tab. 6
 • Anna Elisabet, född 1730, död ogift 1805-02-18 på Joutsiniemi (Kangasala förs. kyrkoarkiv.) i Kangasala socken.

TAB 4

Gregorius Johan, (son av Carl Christoffer, Tab. 3), född 1723-04-25. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1735. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1737. Furir 1741. Sergeant 1742. Livdrabant 1753-02-06 (1753-02-12). Avsked 1766-11-19. Kammarherre (SAB.) 1766-12-16. Död 1776-08-30 i Åbo. (El.) Gift 1:o 1755-09-28 med Ulrika Eleonora Uggla, född 1727 Haga Gift 2:o 1767-08-27 i Stockholm med Johanna Elisabet Cederström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1744-12-14 i Vaksala socken, Uppsala län, med hovjägmästaren Johan Gustaf Gyllenkrok, född 1704, död 1764), född 1721, död 1795-01-16 Grän, dotter av hovmarskalken Sven Cederström, och Charlotta Elisabet Blixenstierna.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1757-12-14, död 1818-07-11 i Uleåborg. Gift 1776-10-01 med landshövdingen Carl Henrik Ehrenstolpe, född 1754, död 1825.
 • 1. Brita Maria, född 1759-06-28, död ogift 1827-06-13 i Pernau.
 • 1. Johanna Ulrika, född 1762, död 1763.
 • 1. Carl Fredrik, född 1763. Överjägmästare. Död 1808. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Fredrik, (son av Gregorius Johan, Tab. 4), född 1763-05-28. Student i Uppsala 1774 (Sj.). Examen i artilleri- och fortifikationsvetenskaperna (Sj.) 1777-12-21. Kadett vid artilleriets finska brigad (Sj.) 1778-11-09. Styckjunkare vid artilleriet i Tavastehus 1779-07-06. Korpral vid lätta dragonkåren 1787-09-04. Fänrik vid dalfrikåren 1789-02-09. Fänrik vid 2. gardet 1790-12-05. Sekundlöjtnant vid 2. gardet 1791-04-24. Löjtnant (Sj.) 1792-05-29. Avsked 1793-07-01. Överjägmästares fullm. 1800-06-12. Återinträdde i tjänst såsom chef för en jägarbataljon av dalregementet 1808-04-00. Svårt sårad i striden vid Trngen 1808-04-25. Torde kort därefter hava dött i fångenskap. Gift 1794-08-09 med Christina Catharina Ascher, född 1773, död 1803-12-13 Remmenetorp, dotter av prosten och kyrkoherden i By pastorat av Karlstads stift Nils Ascher och Catharina Wikberg.

Barn:

 • Ulrika Catharina, född 1794-07-13 Katrineberg Stiftsjungfru. Död 1839-02-11 Tidavad. Gift 1831-02-13i By socken med lantbrukaren Måns Maurits Wästfelt, född 1797, död 1867.
 • Nils, född 1795-04-22 på Remmenetorp, död 1795-04-22.
 • Eleonora Vilhelmina, född 1797-11-04, död 1799-01-28 Dalen
 • Anna Lovisa, född 1799-08-16, död 1828-09-26 på Åstenskog i Långseruds socken, Värmlands län. Gift 182710-00 med fänriken Casimir Reinhold Marcellus Reuterskiöld, i hans 1:a gifte, född 1802, död 1875.

TAB 6

Fredrik Gustaf, (son av Carl Christoffer, Tab. 3), född 1725-05-18 i Vemo socken i Åbo län. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1740-05-18. Avsked 1741. Volontär vid livgardet 1742-09-29. Rustmästare vid livgardet 1743-08-07. Sergeant 1746-06-12. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1752-05-28. Kapten vid Björneborgs regemente 1760-05-07. Majors fullm. 1766-10-15, daterad 1763-08-09. RSO 1767-11-23. Död 1783-08-27 genom vådlig händelse på Storminiemi boställe i Ruovesi socken. Han fick 1770 genom ständernas tillstyrkan 2,000 daler silvermynt såsom belöning för sitt välförhållande i finska ekonomideputationen. Gift med Anna Sofia Jägerskiöld, född 1741-12-07, död 1793-06-11, dotter av häradshövdingen Carl Johan Jägerskiöld, och Anna Sofia Ignatia.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1761-04-03 i Björneborgs län. Volontär vid Björneborgs regemente 1777-06-10. Fänrik vid Björneborgs regemente 1780-04-26. Sekundadjutant (KrAB.) 1789-05-30. Död 1789-07-02 av blessyrer.
 • Hans Gustaf, född 1762, död 1762-11-14 i Kangasala socken. [Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.]
 • Adolf Ludvig, född 1763. Häradshövding. Död 1799. Se Tab. 7.
 • Anna Helena, född 1764-11-11 på Storminiemi (Kuovesi förs. kyrkoarkiv.) i Ruovesi socken, död på Storminiemi (Kuovesi förs. kyrkoarkiv.) 1765-02-02.
 • Gustava Sofia, född 1768-03-13 på Storminiemi (Kuovesi förs. kyrkoarkiv.), död änka 1827-02-05 Lindnäs Gift 1783-09-30 på Storminiemi (Kuovesi förs. kyrkoarkiv.), med fänriken Peter Johan Austrell, född 1740-10-03 i Lempäälä socken. Död 1820-09-21 [Medd. av hovrättsassessorn W.W. Wickström, Åbo.]
 • Anna Fredrika, född 1769-04-10 på Storminiemi (Kuovesi förs. kyrkoarkiv.), död 1827-07-06 i Laihela socken. Gift 1791 med kapellanen Carl Fredrik Långhielm, född 1751-12-21, död 1809.
 • Gustaf Constantin, född 1771. Major. Död 1815. Se Tab. 8
 • Ulrika Albertina, född 1772-02-02 på Storminiemi (Kuovesi förs. kyrkoarkiv.), död 1833-07-16 Saarlund Gift 1796-09-11 med kommissionslantmätaren i Vasa län Carl Gustaf Lewan, född 1767, död 1832 (El.).

TAB 7

Adolf Ludvig, (son av Fredrik Gustaf, Tab. 6), född 1763-09-21 i Kangasala socken. Student i Åbo 1782-02-00. Fänrik vid Björneborgs regemente (KrAB.) 1783-09-23. Auskultant i Vasa hovrätt (Bwh.) 1789-06-11. Vice häradshövding (Bwh.) 1793-01-07. Notarie i Vasa hovrätt (Bwh.) 1794-08-15. Häradshövding i Rautalampi domsaga 1796-05-18. Död 1799-04-05. Gift 1797-12-19 på Seppälä i Ilmola socken med Lovisa Magdalena Hannelius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1800 med majoren Georg Reinhold von Knorring, född 1760, död 1841), född 1774-07-08, död 1853-07-14 i Fredrikshamn, dotter av hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Ilmola pastorat Salomon Hannelius och Magdalena Peldan.

Barn:

 • Fredrik Salomon, född 1799-02-07. Sergeant på extra stat vid 3. finska jägarregementet 1816-02-20. Sergeant på stat vid 3. finska jägarregementet 1817-01-15. Underlöjtnant vid 1. finska infanteriregementet 1818-07-21. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 74 bland adelsmän. Död ogift 1820-12-20 på Peurala i Ilmajoki socken.

TAB 8

Gustaf Constantin, (son av Fredrik Gustaf, Tab. 6), född 1771-01-28 på Storminiemi (Kuovesi förs. kyrkoarkiv.) i Ruovesi socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1775-01-28. Stabsfänrik vid Björneborgs regemente 1783-09-17. Sekundadjutant 1789-09-09. Löjtnant i armén 1790-08-23. Löjtnant vid regementet 1796-10-26. Stabskapten 1806-05-23. RSO 1808-07-30 efter slaget vid Lappo. Avsked ur svensk tjänst 1810. Kapten vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Major. Död 1815-03-26 i Åbo genom drunkning. Han bevistade finska krigen 1788–1790 samt 1808–1809. Gift 1794-11-11 Källfjärd

Barn:

 • Maria Sofia Constantina, född 1796-08-03, död 1856-03-12 (1856-07-12) i Björneborg. Gift 1824-04-04 Björneborg (Björneborgs kyrkoarkiv.) med kronolänsmannen i Virdois och Ätsäri distrikt Bror Fredrik Constantin Långhielm, född 1795.
 • Charlotta Matilda, född 1798-05-02, död ogift 1872-11-02 i Vasa.
 • Carl Verner, född 1799-06-17 i Ruovesi socken. Volontär vid Björneborgs regemente. Avsked. Underofficerskorpral vid 1. finska jägarregementet 1812-12-13. Fanjunkare vid 1. finska jägarregementet 1814. Kadett vid topografiska kåren på Haapaniemi 1817-02-17. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 74 bland adelsmän. Fänrik vid Dnjepravska infanteriregementet 1821-09-23. Underlöjtnant Dnjepravska infanteriregementet 1823-12-08. Transporterad till prinsens av Oranien livhusarregemente 1825-01-14. Löjtnant vid prinsens av Oranien livhusarregemente 1825-06-16. Transporterad till finska kadettkåren såsom kompaniofficer med underlöjtnants grad 1827-07-13. Löjtnant vid finska kadettkåren 1829-10-25. Avsked 1831-11-27. Död ogift 1870-08-14 i Ruovesi socken.
 • Carolina Fredrika, född 1801-04-22 i Ruovesi socken, död 1856-01-30 i Helsingfors. Gift 1826-03-09 i Björneborg (Björneborgs kyrkoarkiv.) med stabskaptenen Edvard Johan von Qvanten, nr 506, född 1795, död 1844.
 • Fredrik Gustaf, född 1804. Löjtnant. Död 1844. Se Tab. 9
 • Eva Gustava, född 1806-06-21. Död 1850-02-15 i Karkku prästgård. Gift 1:o 1832-07-20 med kronofogden i Korsholms östra härad Anders Johan Kingelin, död 1835. 2:o 1837-02-28 med kyrkoherden i Karkku pastorat Johan Fredrik Nordlund i hans 1:a gifte, född 1797-05-31, död 1858-05-06.
 • Elisabet Amanda, född 1808-04-28, död 1847-04-03 på Kaarlela i Laihela socken. Gift 1834-06-25 med sin kusin, lantmätaren i Vasa län Carl Johan Långhjelm, född 1793-10-15 (1794), död 1866-12-22 i Vasa.
 • Georg Ludvig, född 1810-10-20. Fänrik vid Nevska infanteriregementet. Bevistade polska kriget 1831 och blev därunder så blesserad, att ena benet måste amputeras. Död ogift 1832 av nämnda blessyr.

TAB 9

Fredrik Gustaf, (son av Gustaf Constantin, Tab. 8), född 1804-05-18. Underofficerskorpral på extra stat vid Åbo bataljon av 1. finska infanteriregementet 1820-08-07. Underofficerskorpral på stat vid Åbo bataljon av 1. finska infanteriregementet 1821-03-16. Fänrik vid 45. (ryska) jägarregementet. Underlöjtnant vid 45. (ryska) jägarregementet. Löjtnant 1830-03-13. Transporterad till 4. (ryska) jägarregementet 1831-06-29 och till estländska jägarregementet 1834-01-18. Avsked 1835-11-13. Död 1844-10-06 i S:t Petersburg under en resa. Gift 1829-11-08 med Hedvig Charlotta Schmidt, född 1805-05-18, död på 1870-talet.

Barn:

 • Augusta Leonida Elisabet, född 1830-06-20, död ogift i S:t Petersburg.
 • Fredrik Oskar Teodor, född 1832. Generalmajor. Död 1894. Se Tab. 10.
 • Georg Verner Constantin, född 1835-11-28. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1851-09-28. Underfänrik vid 2. finska linjebataljonen 1852-06-04. Fänrik vid Bjälomorska infanteriregementet 1854-04-07. Underlöjtnant vid Bjälomorska infanteriregementet 1855-06-13. Bevistade fälttåget på Krim 1855 och erhöll medaljen för Sevastopols försvar. Transporterad till 4. (Kuopio) finska indelta skarpskyttebataljon 1858-11-08. Löjtnants avsked 1863-01-07. Död ogift på 1860-talet i S:t Petersburg.
 • Leontina, född 1840-10-24, död 1906-02-22 Nickby Gift 1:o med skolläraren A. W. Kamensky, död. Gift 2:o med skolläraren Nikolai Scheffler, död.

TAB 10

Fredrik Oskar Teodor (son av Fredrik Gustaf, Tab. 9), född 1832-03-20 på Sveaborg. Kadett vid Paulovska kadettkåren i S:t Petersburg. Fänrik vid 15. fältartilleribrigaden 1852-08-25. Underlöjtnant vid 15. fältartilleribrigaden 1854-09-18. Bevistade fälttåget mot Turkiet 1854. Löjtnant 1856-10-05. RRS:tStO3kl 1859-04-24. Stabskapten 1862-09-07. Äldste adjutant vid 5. artilleridivisionens stab 1863-03-02. Äldste adjutant hos chefen för artilleriet i Vilna militärdistrikt 1863-09-01. Kapten 1864-10-10. Äldste adjutant vid distriktsartilleristyrelsen i Vilna militärdistrikt, med placering på fältartilleriet 1864-10-11. Överstelöjtnant 1867-11-27. RRS:tStO2kl 1871-04-09. Tillförordnad kommendör för 3., sedan 5., batteriet av 27. artilleribrigaden 1871-04-25. Stadfäst i denna befattning 1871-05-29. Överste 1875-09-11. RRS:tVlO4kl m ros 1877-10-04 och S:tAO2kl 1879-06-10. RRS:tVlO3kl 1887-03-27. Generalmajor med placering på fältfotartilleriet och kommendör för 25. artilleribrigaden 1888-12-16. RRS:tStO1kl 1893-04-09. Utmärkelsetecken för 40 års oförvitlig tjänst 1893-09-03. Död 1894-02-13 i Dvinsk (Dünaburg). G. 1862-05-27 i Vosnesensk med Nadesjda Levsjin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-04-12 med kommendören för 1. mörsareartilleriregementet, översten Vladimir Saharjevitj Ivanov), född 1845-12-31 i Vosnesensk, död 1904-09-26 i Vilna, dotter av översten Alexander Levsjin och Varvara Rennenkampf.

Barn:

 • Serafima, född 1863-07-21 i Vosnesensk. Gift 1884-02-22 i Vilna med generalmajoren Paul Paulovitj Lagunov, född 1862-06-15 i Tobolsk.
 • Varoaru, född 1865-10-08 i Vilna. Gift 1891-02-04, i Dvinsk med översten Alexander Alexandrovitj Putilov, född 1865-03-02 i Borovitjska häradet av guvernementet Novgorod.
 • Alexander, född 1867. Generalmajor. Död (?). Se Tab. 11
 • Mikael, född 1870. Generalmajor. Död 1917. Se Tab 13.
 • Gregorii, född tvilling 1870-10-11 i Vilna, död 1871.

TAB 11

Alexander (son av Fredrik Oskar Teodor, Tab. 10), född 1867-04-08 i Vilna. Elev vid 1. Paulovska militärläroverket 1885. Fältväbel vid 1. Paulovska militärläroverket 1886. Underlöjtnant vid arméinfanteriet, med kommendering till livgardets finländska regemente 1887-08-19 med tur från 1886-08-23. Transporterad till livgardets finländska regemente 1888-09-04. Med tur från 1887-08-19. Löjtnant vid livgardets finländska regemente 1891-09-11. Kommenderad till infanterijunkarskolan i Vilna. RRS:tStO3kl 1893-06-02. Kommenderad till Alexandrovska kadettkåren. Stabskapten vid livgardets finländska regemente 1898-12-18. Transporterad till Alexandrovska kadettkåren med kaptens grad 1899-10-18. Transporterad såsom instruktionsofficer till Sumska kadettkåren 1900-08-21. RRS:tAO3kl 1901-01-14. Överstelöjtnant 1901-12-19. RRS:tStO2kl 1903-12-19. Överste 1906-12-19. Kompanichef vid kadettkåren. RRS:tAO2kl 1909-12-19. Senator och ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement 1910-01-12. Placerad på arméinfanteriet 1910-01-12. Generalmajor med kvarstående vid innehavande befattning 1912-12-19. RRS:tVlO3kl 1914-04-19 och S:tStO1kl 1916-04-23. Entledigad från senatorsämbetet 1917-03-26. Uppgives hava avlidit 1920 i S:t Petersburg. Gift S:t Petersburg 1890-04-23 med Eugenie Dolinskij, född 1870-01-26 vid krutbruket Sjosmensk i guvernementet Tjernigov, dotter av överstelöjtnanten Jakob Jakovlevitj Dolinskij och Catharina Andrejevna Kolenko.

Barn:

 • Georg, född 1891-03-24 i S:t Petersburg.
 • Sergei, född 1894-02-26 i Vilna, död 1907-11-23 i S:t Petersburg.
 • Nina, född 1898-01-30 i S:t Petersburg. Gift 1916-02-03 med löjtnanten vid ryska flottan Leo Nikolajevitj Elsner.

TAB 12

Feodor (son av Fredrik Oskar Teodor, Tab. 10), född 1868-08-24 i Vilna. Elev vid infanterijunkarskolan i Vilna. Underfänrik vid 99. Ivangorodska infanteriregementet. Underlöjtnant vid 99. Ivangorodska infanteriregementet 1891-02-26. Transporterad till avdelta gränshevakningskåren med kornetts grad 1894-02-24. Löjtnant vid avdelta gränshevakningskåren 1895-04-14. Stabsryttmästare 1899-04-30. Anställd vid Gorjdinska brigaden av nämnda kår. Ryttmästare 1903-04-19. RRS:tStO3kl 1906-04-15 och S:tAO3kl 1910-05-01. Bevistade världskriget 1914 och följande år. Stadfäst RRS:tAO2kl m sv 1916-01-01. G. 1894-01-21 i Dvinsk (Dünaburg) med Helena Slavinskij, född 1871-05-07 i Vilna, dotter av kollegiiassessorn Feodor Andrejevitj Slavinskij och Sofia Filadelfovna Podjakonov.

Barn:

 • Helena, född 1894-11-11 i Ketsjibi i guvernementet Kovno.
 • Feodor, född 1895-10-14 i köpingen Kretingen i guvernementet Kovno. Underlöjtnant vid 12. artilleribrigaden. Löjtnant vid 12. artilleribrigaden 1917-08-30 med tur från 1917-03-14.
 • Tatiana, född 1899-07-26, i Krelingen.
 • Kira, född 1904-07-29 i Krelingen.

TAB 13

Mikael (son av Fredrik Oskar Teodor, Tab. 10), född tvilling 1870-10-11 i Vilna. Elev vid 1. Paulovska militärläroverket 1889. Porte-épéejunkare vid 1. Paulovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 27. artilleribrigaden 1891-08-17 med tur från 1890-08-22. Löjtnant vid 27. artilleribrigaden 1895-08-06 med tur från 1894-08-22,. Kommenderad till Nikolajevska generalstabsakademien. Stabskapten 1897-07-25. RRS:tStO 3kl 1900-08-04. Adjoint hos äldste adjutanten vid distriktsartilleristyrelsen i Vilna militärdistrikt, med placering på fältartilleriet 1901-02-17. Kaptens avsked 1903-09-04. I tjänst vid avdelta gendarmkåren med ryttmästares grad 1903-10-12. Tillförordnad äldre tjänsteman vid stadsprefektens i S:t Petersburg kansli. RRS:tAO3kl 1905-06-28. Överstelöjtnant 1906-12-19. RRS:tVlO4kl 1907-12-19, och S:tStO2kl 1908-12-19. Avdelningschef vid bevakningen för den allmänna säkerhetens upprätthållande i Moskva. Kejserlig present enligt innehavande grad 1909-04-11. Överste 1909-11-21. Avdelningschef vid bevakningen för säkerhetens upprätthållande i S:t Petersburg. RRS:tVlO 3kl 1912-12-19. Generalmajor med avsked ur tjänsten 1914-05-09. Under världskriget 1914 inkallad i tjänstgöring och förordnad till brigadstabschef vid riksvärnet. RRS:tStO1kl 1915-08-01 och S:tAO1kl 1917-01-14. Död 1917-03-17 i Helsingfors, ihjälskjuten av revolterande ryska soldater. Gift 1895-10-20 i Vilna med Vera Alexievna Sädkov, född 1876-12-03 i staden Vinnitza i guvernementet Podolien, dotter av hovrådet Alexei Sädkov och Anna Georgievna Loran.

Barn:

 • Tatiana, född 1897-10-14 i S:t Petersburg.
 • Helena, född 1899-06-04 i Vilna.
 • Sergei, född 1904-01-24 i Vilna. Sergeant i franska främlingslegionen i Marocko.

TAB 14

Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, (son av Christoffer Kothen, Tab. 1), född 1662-07-15 på Nyenskans. Pikenerare vid livgardet 1680. Adlad 1681-04-30 jämte brodern (introducerad 1682 under nr 995). Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1683-01-15. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1683-11-23. Löjtnant 1688-11-03. Regementskvartermästare 1695-07-20. Kapten 1699-01-29. Major 1709-10-21. Konfirmationsfullmakt 1710-11-22. Överstelöjtnant vid Jönköpings infanteriregemente 1712-04-13. Överstes karaktär 1715-11-09. Död 1736-07-05 och begraven i Millesviks kyrka, Värmlands län. Han blev 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt skjuten genom bröstet och 1710 fången av preussarna och insatt på Küstrins fästning, därifrån han efter trenne månader själv befriade sig. Blev 1716-05-01 ånyo preussisk krigsfånge men hemkom följande år. Gift 1:o 1698-03-07 med Maria Eding, född 1674-04-01, död 1708-03-01, dotter av häradshövdingen Henrik Larsson Eding, adlad Eding, och hans 1:a fru Agneta Hjort. Gift 2:o 1708 Uggleberg med Beata Roos af Hjelmsäter, född 1684 i Göteborg, död 1751-01-04, dotter av kommendören Lennart Roos av Hjelmsäter, nr 51, och Ester Uggla.

Barn:

 • 1. Henrik Johan, född 1692-03-14, död 1692-09-08.
 • 1. Reinhold, född 1693-01-26, död 1702-07-31.
 • 1. Carl Johan, född 1694-02-22 i Värmland. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1709. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1710-02-26. Adjutant 1711-10-13. Löjtnant 1712-09-19. Kaptenlöjtnant 1716-07-19. Stabskapten 1719-12-31. Premiärkapten (Lk.) 1737-10-17. RSO 1748-11-07. Major 1748-11-24. Överstelöjtnant 1751-04-23. Död ogift 1756-03-02. Han bevistade slaget vid Gadehusch 1712-12-09, blev fången vid Tönningen men flydde 1712-11-00.
 • 1. Axel Christoffer, född 1695. Överstelöjtnant. Död 1757. Se Tab. 15.
 • 1. Anna Maria, född 1697-01-20 och döpt 1697-03-07 Lökene, död på Lökene i Kils socken, Värmlands län 1739-09-30 och begraven i Kils kyrka. Gift 1:o 1730 med majoren Jonas Gyllenspetz, född 1682, död 1737. Gift 2:o 1738-11-09 i Kils socken med sin 1:a mans kusin, löjtnanten Jonas Granfeldt från Dal, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1759.
 • 1. Matts, född 1699-02-09, död ung.
 • 1. Brita Christina, född 1700-03-17, död 1790-03-23. Gift med majoren Jakob Lagercrantz, född 1692, död 1773.
 • 1. Fredrik, född 1701. Överstelöjtnant. Död 1765. Se Tab. 17.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1702-08-25, död 1702-12-07.
 • 1. Gustaf Reinhold, född 1703. Vice notarie. Död 1761. Se Tab. 23
 • 1. Magnus Adolf, friherre von Kothen, född 1704, död 1775. Se friherrlige ätten von Kothen. Tab. 1.
 • 1. Henrik Volmar, född 1708-03-09, död ung.
 • 2. Leonard Gustaf, född 1709-09-21. Auditör vid Kronobergs regemente 1734-04-29. Avsked 1739-12-19. Död 1766 och begraven 1766-06-15 i Millesviks kyrka, Värmlands län.
 • 2. Ester Maria, född 1711-03-16, död 1786-10-19. Gift med sin mormors halvsyssling, kaptenen Claes Uggla, i hans 3:e gifte, född 1686, död 1748.
 • 2. Ulrika Anna, född 1712-07-21 Strand, död Strand 1713-02-27.
 • 2. Carolina Beata, född 1718-11-18, död 1767. Gift 1741-11-10 i Eskilsäters socken, Värmlands län med sin kusin, ryttmästaren Carl Christian Roos af Hjelmsäter, född 1720, död 1754.
 • 2. Simonia, född 1720-07-21, död 1801-05-28 på Börserud i Nyeds socken, Värmlands län. Gift med ryttmästaren Fredrik Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1797.
 • 2. Brita Helena, född 1721-09-18. Död barnlös 1760. Gift med sin kusin och sin systers svåger, artilleriunderofficeren Axel Gustaf Roos af Hjelmsäter, född 1722, död 1764.
 • 2. Marta Anna, född 1724-07-14, död 1791-11-05 på Stegilsrud i Millesviks socken. Gift före 1754-02-24 med assessorn, med. doktor Daniel Rudberg, född 1727, död 1788-10-03 på Stegilsrud.
 • 2. Otto Vilhelm, född 1727. Kapten. Död 1779. Se Tab. 24

TAB 15

Axel Christoffer, (son av Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, Tab. 14), till Åbylund i Strå socken, Östergötlands län. Född 1695-03-24 i Värmland. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1709-12-19. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1710-07-00. Fänrik 1712-09-19. Sekundlöjtnant 1713-02-02. Premiärlöjtnant vid Jönköpings regemente (Lk.) 1713-06-22. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1714-07-31. Sekundkapten vid Jönköpings regemente (Lk.) 1715-10-28. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1717-04-16. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants avsked 1749-12-29. Död 1757-10-09 Hunnerstad. Han var med i slaget vid Gadebusch 1712 samt blev 1713 vid Tönningen fången men befriade sig själv 1714. Ånyo fången vid Stralsund 1715, men rymde till Sverige 1717. Gift 1:o med Sara Aurén, död 1747-11-17, dotter av prosten och kyrkoherden i Älvdalen i Värmland, mag. Benediktus Jonæ Aurenius och Ebba Berg. Gift 2:o 1752-09-01, i Höreda socken med friherrinnan Ulrika Fredrik Bildstein, född 1724-07-15, död 1807-08-14 på Hunnerstad, dotter av generallöjtnanten Eberhard von Bildsten, adopterad friherre Bildstein, och friherrinnan Beata Clerck.

Barn:

 • 2. Beata Maria, född 1755-01-30 på Hunnerstad, död på Hunnerstad 1820-12-10. Gift 1781-09-04 på Hunnerstad med löjtnanten, friherre Adolf Carl Armfelt, född 1751, död 1807.
 • 2. Evert Gustaf, född 1756. Ryttmästare. Död 1820. Se Tab. 16

TAB 16

Evert Gustaf, (son av Axel Christoffer, Tab. 15), född 1756-06-01 Åbylund. Kadett vid artilleriet 1775-03-22. Livdrabant 1775-08-09. Kornett vid adelsfanan 1786-04-12. Löjtnant vid adelsfanan 1786-08-29. Ryttmästare 1796-03-07. Död 1820-06-23 på Åbylund. Gift 1796-12-08 Lunna med sin kusins dotter Charlotta Catharina Wolffelt, född 1769-06-02 Styvinge, död 1804-11-05, dotter av majoren Magnus Albrekt Wolffelt, och Charlotta Maria von Kothen.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1800-03-25 på Åbylund, död på Åbylund 1801-07-20.
 • Ulrika Charlotta, född 1801-11-02 på Åbylund, död 1828-12-19. Gift 1822-11-07 på Åbylund med majoren, friherre Fredrik Reinhold Rehbinder, född 1788, död 1843.

TAB 17

Fredrik, (son av Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, Tab. 14), född 1701-07-03 (1701-07-09). Volontär vid Jönköpings regemente 1717. Sergeant vid Jönköpings regemente 1717-09-00. Fänrik 1718-06-26. Sekundlöjtnant 1742-05-07. Kaptenlöjtnants karaktär 1747-05-20. Kapten 1751-02-19. RSO 1755-01-13. Överstelöjtnants avsked (KrAB.) 1758-07-17. Död 1765-07-29 på sin egendom Renstad i Svanhals socken, Östergötlands län. Han var med 1718 i belägringen av Fredrikshall och stormningen av skansen Gyldenlöwe. Gick 1725 i fransk tjänst, varifrån han återkom 1728. Gift 1736-09-14 på Renstad med Ulrika Eleonora Rehnberg, född 1716-10-15 på Renstad, död på Renstad 1794-05-27, dotter av majoren Zakarias Rehnberg, och hans 1:a fru friherrinnan Maria Sparre.

Barn:

 • Charlotta Maria, född 1737-09-02, på Renstad, död 1818-02-17 i Linköping. Gift 1763-08-16 på Renstad med majoren Magnus Albrekt Wolffelt, född 1737, död 1800.
 • Juliana Beata, född 1738-12-10, död 1739.
 • En son, dödfödd 1740.
 • Simon Gustaf, född 1741-03-14 på Renstad. Sergeant vid Jönköpings regemente 1755-07-14. Transporterad till Posses regemente 1756-01-03. Adjutant vid Cronhielms regemente 1758-05-10. Student i Uppsala (Um.) 1763-11-20. Löjtnant 1764-12-31. Placerad på Sprengtportska regementet 1767-02-17. Död ogift 1793-01-02 på Renstad. Bevistade pommerska kriget och därunder bl a attacken mot Anklam 1760-01-23.
 • Carl Fredrik, född 1742-03-29, död 1743.
 • Lovisa Ulrika, född 1745-03-27, död 1757-03-08 på Arneberga i Örberga socken, Östergötlands län och begraven i Svanhals.
 • Axel Christoffer, född 1746-07-28 på Norra Rödje i Säby socken, Jönköpings län, död 1746.
 • Juliana Beata, född 1748-04-30 på Norra Rödje, död 1748.
 • Fredrika Eleonora, född 1749-08-27 på Norra Rödje, död 1798-11-30 på Renstad. Gift där 1793-11-29 med majoren Åke Göran Holst, i hans 2:a gifte, född 1748, död 1812.
 • Juliana Beata, född 1751-03-07 på N, Rödje. Död 1795-04-23 Valla. Gift 1785-08-12 på Renstad med löjtnanten David Anders Fock B, i hans 1:a gifte, född 1752, död 1820. Han fick i sitt 2:a gifte hennes systerdotter.
 • Carl Johan, född 1753-11-04, död 1754-03-05 på Arneberga.
 • Magnus Adolf, född 1755. Löjtnant. Död 1810. Se Tab. 18

TAB 18

Magnus Adolf, (son av Fredrik, Tab. 17), född 1755-07-15 på Arneberga. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1781-08-20. Löjtnant. Avsked (KrAB.) 1786-04-12. Död 1810-09-16 Göjeryd. Gift 1:o 1790-07-23 i S:t Lars kyrka, Östergötlands län med Hedvig Sofia Boije af Gennäs, född 1764-01-14, död 1793-05-04 Sjötuna, dotter av översten Adam Ludvig Boije af Gennäs, och Hedvig Christina Boije af Gennäs, adopterad friherrinna Boije af Gennäs. Gift 2:o 1794-08-19 i Norrköping med Christina Margareta Duse, född 1764-11-23 på Skälboö i Skönberga socken, Östergötlands län, död 1841-03-05, dotter av majoren Leonard Duse, och Catharina Maria Schenbom.

Barn:

 • 1. En son, död som barn.
 • 2. Fredrik Leonard Vilhelm, född 1796-08-16 på Svartkälla i Svanhals socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1810-05-30. Avgången från krigsakademien (Hc.) 1814-03-27. Sergeant vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1814-05-02. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1815-02-21. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1826-04-18. Kapten 1839-01-26. RSO 1848-11-27. Carl XIV Johans medalj 1854. Avsked 1855-01-17. Död 1863-01-14 på Västerlösa i Västerlösa socken, Östergötlands län. Gift 1832-12-30 på Holma med sin broders svägerska, stiftsjungfrun Gustava Johanna Ribbing, född 1804-06-24 Ulvsnås, död 1888-09-01 i Jönköping, dotter av ryttmästaren Fredrik Ribbing, och Hedvig Charlotta von Liphardt.
 • 2. August Adolf, född 1798-01-13 på Svartkälla.
 • 2. Carl Emil Adolf, född 1799. Slussinspektör. Död 1845. Se Tab. 19.
 • 2. Eleonora Maria Charlotta Sofia, född 1800-05-02 Sättra. Stiftsjungfru. Död 1880-10-17 i Stockholm. Gift 1828-11-28 på Sättra i Röks socken, Östergötlands län med majoren vid 1. livgrenadjärregementet, RSO, Fredrik Beurling, född 1789-02-16, död 1875-07-18.
 • 2. Fredrika Juliana Augusta Christina, född 1802-09-05 på Sättra. Stiftsjungfru. Död 1885-01-30 i Linköping. Gift 1826-03-08 på Göjeryd med kaptenen Per Axel Goës, född 1795, död 1852.
 • 2. Ture Gustaf Malkolm, född 1804-01-11 på Sättra, död på Sättra 1805-03-13.

TAB 19

Carl Emil Adolf, (son av Magnus Adolf, Tab. 18), född 1799-02-08 Lorby. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1816-03-23. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1817-05-06. Artilleriofficersexamen vid Marieberg (KrAB.) 1823-11-27. Avsked 1827-10-23. Löjtnant i armén 1827-10-23. Anställd vid Trollhätte kanalverk 1828. Slussinspektör 1830. Död 1845-03-23 på Stora Ljuna boställe i Hogstads socken, Östergötlands län. Gift 1831-02-18 Holma med stiftsjungfrun Hedvig Fredrika Ribbing, född 1802-03-03 Ulvsnäs, död 1869-09-08 på Holma, dotter av ryttmästaren Fredrik Ribbing, och Hedvig Charlotta von Liphardt.

Barn:

 • Adolf Fredrik Sebastian, född 1832. Lantbrukare. Död 1905. Se Tab. 20.
 • Axel Sigurd, född 1834. Häradsskrivare. Död 1898. Se Tab. 21.
 • August Ferdinand, född 1836. Aktuarie. Död 1894. Se Tab. 22
 • Hedvig Hildur Maria, född 1844-06-00, död 1846-04-20.

TAB 20

Adolf Fredrik Sebastian, (son av Carl Emil Adolf, Tab. 19), född 1832-07-29 på slussinspektorsbostället Ström i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län. Ledamot av styrelsen för Vikbolandets pupillkassa och sparbank 1884. Död 1905-08-19 Passdal. Arrenderade Rönö kungsgård i Rönö socken, Östergötlands län 1862-03-17–1895-03-14 och ägde del i Passdal sedan 1880. Gift 1863-02-17 på Passdal med Hedvig Vilhelmina (Mina) Svensson, född 1836-11-14 på Passdal,död på Passdal 1915-11-23, dotter av lantbrukaren Magnus Svensson och Anna Greta Nilsson.

Barn:

 • Hedvig Hildur Fredrika, född 1864-04-02 på Rönö, liksom syskonen, död ogift 1914-12-21 på Passdal (Börrums förs. Östergötlands län, db).
 • Ester Maria Vilhelmina, född 1867-10-18 på Rönö.
 • Carl Axel Fredrik, född 1872-08-05 på Rönö.
 • Anna Märta Elisabet, född 1879-10-12 på Rönö. Stiftsjungfru.

TAB 21

Axel Sigurd, (son av Carl Emil Adolf, Tab. 19), född 1834-07-17 på slussinspektorsbostället Ström. Student i Lund 1854-01-27. Kameralexamen 1855-05-29. Extra ordinarie landskontorist i Jönköpings län 1859-02-23. Tillförordnad landskontorist 1873-07-29. Landskontorist i Jönköpings län 1878-01-21. Häradsskrivare i Västbo härads fögderi i Jönköpings län 1880-12-17. Transporterad till enahanda tjänst i Norra och Södra Vedbo härads fögderi av Jönköpings län 1885-09-11. Död 1898-10-18 i Eksjö. Gift 1881-08-12 Isaryd med Emilia Maria Wickbom, född 1857-09-14 i Skareda i Lommaryds socken, Jönköpings län,. Dotter av kronolänsmannen August Fredrik Wickbom och Charlotta Ekvall.

Barn:

 • Mattias Adolf Fredrik (Matts), född 1887-07-14 i Eksjö. Mogenhetsexamen 1906. Student i Uppsala 1907. Genomgick tekniska högskolan 1908–1912. Extra ordinarie tjänsteman i järnvägsstyrelsen 1917. Bokhållare vid statens järnvägars distriktsförvaltning i Göteborg 1920-06-10. Inskriven vid Uppsala universitet 1907. Studentex 1907. Elev vid Chalmerska institutet 1914. Ex. tjänsteman i Kungl. järnvägsstyrelsen 1915. Med honom utslocknade denna adliga ätt på svärdssidan. Gift 1921-11-20 i Köpenhamn (Göteborg Kristina förs vb) med Elsa Bengtsson, född 1901-04-25 i Filipstad. Dotter av förste postexpeditören Valfrid Bengtsson och Hulda Vilhelmina Sköldberg.

TAB 22

August Ferdinand, (son av Carl Emil Adolf, Tab. 19), född 1836-09-06 på slussinspektorsbostället Ström. Student i Lund 1854-01-31. Jur. preliminärexamen 1854-04-29 och examen till rättegångsverken 1857-05-23. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1857-05-29. Auskultant i Göta hovrätt 1857-08-04. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1858-10-08. Vice häradshövding 1864-05-31. Tillförordnad fiskal i Göta hovrätt 1875-02-15. Fiskal 1877-01-15. Notarie 1882-08-31. Aktuarie 1890-11-14. Död 1894-12-04 i Jönköping. Gift 1885-10-30 i Hakarps socken med Jenny Josefina von Sivers, född 1850-12-31 i Solberga socken, Jönköpings län. Död 1931-09-21 Kammartäppan, och begraven i Jönköping, Kristina förs.. Dotter av komministern Daniel Henrik von Sivers och Johanna Christina Montelin.

Barn:

 • Johanna Fredrika Elisabet, född 1887-01-01 i Jönköping. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1905-05-18. Fil. kand. 1909-12-15. Gift 1914-08-20 i Jönköping (Östra förs vb) med docenten vid Uppsala universitet, lektorn vid norra latinläroverket i Stockholm, fil. doktorn, proffessor, Erik Ludvig Vellander, född 1884-06-16 i Nyköping.
 • Rut Gunhild Charlotta, född 1890-06-06 i Jönköping. Stiftsjungfru.

TAB 23

Gustaf Reinhold, (son av Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, tab. 14), född 1703-09-30. Sekreterare. Vice notarie i kammarrevisionen. Död 1761-05-17 Ölserud och begraven 1761-05-26. Gift med sin styvmoders systerdotter Ester Johanna Roos af Hjelmsäter, född 1706-02-24, död 1772 på Ölserud och begraven 1772-05-27, dotter av löjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter, och Ulrika Christina Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Maria Beata, född 1735-03-13 på Ölserud, död 1805-04-26 på Torp (Medd. av överstelöjtnanten. E. Frumierie, Stockholm.) i Kila socken. Gift 1766-04-26 med fänriken vid Närkes och Värmlands regemente, löjtnanten Per Frumerie i hans 2:a gifte (gift 1:o 1747-04-23 i Kumla socken, Örebor län, med Anna Catharina Wattrang, född 1722-09-08 i Björksta socken, Västmanlands län, död 1761-10-21 Alsta, dotter av ryttmästaren Christoffer Wattrang, och Eva Christina Palmgren), född 1717-04-15 i Örebro, död 1777-02-12 på Smärslid i Tveta socken, Värmlands län.
 • Ulrika Christina, född 1736-03-23 på Ölserud, död 1742-10-18.
 • Brita Helena, född 1737-05-21 på Ölserud, död 1800-01-22 Remmene. Gift, efter kungligt tillstånd 1765-11-19, med fänriken Jonas Sjöbom, född 1729, död 1808. (Sv. s. 74.)
 • Simonia, född 1738-05-30, död ogift 1818-10-13, i By socken, Värmlands län.
 • Ester Anna, född tvilling 1740-05-30 på Ölserud, död 1740-06-21.
 • Helena Sofia, född tvilling 1740-05-30 på Ölserud.
 • Maria Johanna, född 1741-06-09 på Ölserud, död ogift 1814-05-17 i By socken.
 • Ingel Sofia, född 1742-08-29 på Ölserud, död 1743-03-05.
 • Simon Gustaf född 1743-12-13 på Ölserud. Student i Uppsala 1759. Volontär vid artilleriet 1761-05-26. Överfyrverkare vid artilleriet 1761-12-22. Underlöjtnant 1762-05-26. Avsked 1767-08-11. Tullskrivare vid norska gränsen i Värmland. Löjtnant vid dalfrikåren 1788-09-07. Kapten i armén 1789-02-09. Placerad som kapten vid Värmlands fältjägarbataljon (KrAB.) 1791-04-18. Död 1802-12-08 på Norra Kocklanda i Bro socken, Värmlands län. Bevistade pommerska kriget. Gift med Eleonora Gillberg, född 1743, död 1792-03-19 i Huggenäs socken, Värmlands län. Med systern Maria Beatas styvdotter Eva Catharina Frumerie, 175(1)-1814 hade han av allt att döma utom äktenskap sonen Per Simonsson, född 1785-03-02 i By, sist mjölnare i Karlstad, död där 1829-09-18, gift och hade fyra söner, varav en har en liten agnatisk gren fortlevande ännu i denna dag.
 • Ulrika Christina, född 1745-01-26 på Ölserud. Gift 1775-01-26 Nolby s socken, Värmlands län.
 • Catharina Carolina, född 1746-07-01 på Ölserud, död före 1808. Gift 1786-11-23 på Nolby med komministern i By församling Sven Ekelund i hans 1:a gifte (gift 2:o 1808 med Gustava Carolina Lindberg, född 1768, död 1825) (Öä.), född 1749-04-19, död 1819-07-03.
 • Knut Adolf, född 1748-02-08 på Ölserud, död på Ölserud 1748-05-12.
 • Leonard Magnus, född 1750-06-29 på Ölserud, död på Ölserud 1752-01-24.

TAB 24

Otto Vilhelm, (son av Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, Tab. 14), född 1727-01-27. Student i Uppsala (Um.) 1739-12-05. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1741. Volontär vid livgardet 1744. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Livdrabant 1747-10-20. Kornett vid Nylands dragonregemente 1750-08-21. Konfirmationsfullmakt 1756-03-26. Löjtnant 1760-08-11. Kapten 1762-05-26. Transporterad till karelska skvadronen 1763-12-08. Avsked 1765-02-28. Död 1779-05-29 (1779-05-18) Bredene. Gift 1760 med Brita Johanna Hierzèel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1780-12-31 med hovjunkaren, friherre Adolf Fredrik Uggla, i hans 1:a gifte, född 1745, död 1819), född 1738, död 1791-11-27, dotter av krigskommissarien Johan Henrik Hierzèel och Elisabet Catharina Bratt.

Barn:

 • Beata Elisabet, född 1761-05-29 Åstenskog, död 1764-04-15 i Tveta socken, Värmlands län.
 • Jeanna Vilhelmina, född 1767, död 1830-02-23 på Hallanda i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Gift 1793-01-29 på Bredene med majoren vid Närkes och Värmlands regemente Christian Papke, född 1765-12-07, död 1838-05-13 Ed
 • En son, född 1770, död 1772-06-15 på Bredene.

15. Ilmajoki förs. kyrkoarkiv. (Denna fotnot finns ej med i texten).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: