Palmhielm nr 1552

Från Adelsvapen-Wiki

1552.jpg


Adliga ätten Palmhielm nr 1552 †

Adlad 1718-05-06, introd. 1719. Utdöd 1754-02-07.


  • Proviantmästaren i Vorpommern Johan Jakobsson, som ej tillhörde nedanstående ätt, blev adlad 1653 den 28 febr. med namnet Palmhielm, men ej introducerad.

1Öä. 2Lk.

  • N. N. Apiarius, av den gamla adl. ätten Bienenfeld i Tyskland. Geheimeråd hos kurfursten av Pfalz.

Barn:

  • Johan Joel Apiarius, född (antagl. omkr. 1650) i Heidelberg1. Inkom till Sverige före 16801. Först sekreterare i amiralitetskollegium, sedan justitierevisions- och hovrättsadvokat i Stockholm. Död där 1699. Gift 1680 med Maria Poort, av holländsk börd, född omkr. 1660, levde ännu 17211, dotter av handlanden i Stockholm Reinhold Poort och Anna Rademacher.1

Barn:

  • Carl Johan Apiarius, adlad Palmhielm, till Hovgården i Rolvstorps socken (Hau.). Född 1688-06-17 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1702. Volontär vid Upplands femmänningsregemente till fot 1703. Sergeant därst. 1705. Auditör därst. 1707-06-00. Löjtnant 1709-12-30. Regementskvartermästare 1710-10-22. Kapten 1712-02-14. Kapten vid Östgöta tremänningsregemente till fot 1713-10-06. Konfirm.fullm.2 1717-03-28. Adlad 1718-05-06 (introd. 1719 under nr 1552). Majors titel 1719-06-11. Major vid sistnämnda regemente 1721-05-10. Placerad till kaptens indelning vid Älvsborgs regemente 1723. Major därst. 1740-04-01. Överstelöjtnant 1743-06-06. RSO 1748-11-07. Överstes avsked 1749-05-01. Död 1752-03-04 på Hovgården och begraven i Årstads kyrka, Hallands län. Han bevistade slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710. Gift 1:o 1712-02-05 med Catharina Cronmarck i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1693-12-28 med kamreraren Torbjörn Björkman, död 1695-11-00. Gift 2:o 1697-06-23 med kaptenen Fabian Palmstruch, född 1674, död 1703), född 1677-02-28 i Stockholm, död 1736-01-07 Åsby och begraven s. å. 20/1 i Eskilstuna, dotter av assessorn Daniel Faxell, adlad Cronmark och Catharina Bellander. Gift 2:o 1743 med Juliana Lagercrantz, född 1714-07-12, död 1764-03-17 Sannarp s socken, dotter av översten Carl Otto Lagercrantz, och Anna Christina Silfverskiöld.

Barn:

  • 1. Anna Maria, död före 1752.
  • 1. Ulrika Maria, född 1714-01-19, död 1788-12-04 Stackenäs
  • 2. Anna Christina, född 1744, död 1821-03-09 i Söderköping. Gift med sin moders kusin, hovjägmästaren Fredrik Lagercrantz, född 1732, död 1804.
  • 2. Carl Otto, född 1748, död 1754-02-07 på Hovgården och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.