:

Eding nr 1257

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Eding nr 1257 †

Adlad 1693-02-01, introd. s. å. Utdöd 1867-08-05.


1Lvn. 2Um. 3Lk. 4At (Sch).

TAB 1

Lars Henriksson. Trädgårdsmästare och borgare i Filipstad. Gift med Sara Carlsdotter.

Barn:

 • Henrik Larsson Eding, adlad Eding, till Kyrkbyn i Eds socken Värmlands län. Född 1628 i Mariestad. Den första häradshövding inom Värmland 1668. Häradshövding i Nordmarks, Jösse, Gillberga, Näs och Grums härader samt Karlstads tingslag, Filipstads bergslag och Nyeds socken 1680-12-18. Avsked 1685. Adlad 1693-02-01 (introd. s. å. under nr 1257). Död 1694-03-06 och begraven i Eds kyrka. 'Han skall skänkt till konung Carl XI ett eller tvenne besynnerliga gulläpplen, dem han fått i Amerika. Också har ätten gyllene äpplen i sitt vapen.'. Gift 1:o med Agneta Hjort, dotter av en borgmästare. Gift 2:o med N. N. Rosenbielke, född 1639, dotter av ryttmästaren Jöns Bengtsson Rosenbielke, och hans 1:a fru Karin Anckar, nr 108.

Barn:

 • ? 1. Lars, död 16601. Student i Uppsala2 1678-09-14, men kallas i matrikeln Laurentius Eric i Edingh. Auskultant i Svea hovrätt och vice häradshövding. Död 1685 i Stockholm och begraven i Solna kyrka
 • 1. Johan, född 1672. Levde utan tjänst. Död 1736. Se Tab. 3
 • 1. Maria, född 1674-04-01, död 1708-03-01. Gift 1698-03-07 med översten Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, i hans 1:a gifte, född 1662, död 1736.
 • 1. Nils. Student i Uppsala. Död 19 år gammal.
 • ? 1. Carl. Kapten. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • 1. Mauritz. Förare vid Närkes och Värmlands regemente. Fänrik därst. 1700-06-28. Löjtnant 1702-03-01. Regementskvartermästare 1705-03-24. Sekundkapten s. å. 27/6. Premiärkapten 1708-10-00. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • ? 1. Henrik, död ogift.
 • 1. Jonas Hildebrand. Löjtnant. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • 1. Fem söner dessutom, döda som barn.

TAB 2

Gabriel (son av Henrik Larsson Eding, adlad Eding, Tab. 1). Var livdrabant 1681. Kvartermästare vid livregementet till häst 1696. Sekundlöjtnant därst. 1701-06-04. Avsked 1703-10-31. Gift med Johanna Pihl, levde änka 1733.

Barn:

 • Sigrid, döpt 1681-05-29 i Stockholm. Gift 1703 med en bonddräng.4
 • En dotter. Gift med en soldat.4

TAB 3

Johan (son av Henrik Larsson Eding, adlad Eding, Tab. 1), till Kyrkbyn. Född 1672-08-08. Student i Uppsala2 1686-09-22. Levde utan tjänst. Död 1736-05-04 på Kyrkbyn och begraven i Eds kyrka Värmlands län. Gift 1704-12-14 med Märta Christina Uggla, född 1686-04-09, död 1759-07-14, dotter av kaptenen Erik Uggla, och Christina Rosenbielke.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1713. Levde utan tjänst. Död 1774. Se Tab. 4.
 • Erik Mauritz, född tvilling 1714-08-10, död strax.
 • Brita Christina, född tvilling 1714-08-10, död 1716.
 • Carl Mauritz, född 1717-03-30, död strax.
 • Axel, född 1718. Fänrik. Död 1773. Se Tab. 7
 • Ulrika Eleonora, född 1723-07-11, död 1776-12-04 i Stockholm. Gift 1737-10-22 Kangerud

TAB 4

Henrik Johan (son av Johan, Tab. 3), född 1713-04-04. Levde tjänstlös och bodde Remmenetorp. Död 1774-04-09 och begraven i Erska kyrka Älvsborgs län. Gift 1739-01-05 i Kila prästgård Värmlands län med Anna Margareta Tengman, döpt 1722-07-31 i Sköllersta socken Örebro län3, dotter av löjtnanten Jonas Tengman och hans 1:a fru Brita Fägersten3

Barn:

 • Johan Niklas, född 1741-01-10 på Remmenetorp. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1761-01-11. Löjtnant i rysk tjänst. Död ogift 1782-05-20 i Uddevalla.
 • Jonas Hildebrand, född 1742-07-27, död 1746-10-25.
 • Axel, född 1744. Fänrik. Död 1823. Se Tab. 5
 • Adolf Fredrik, född 1745. Major. Död 1817. Se Tab. 6
 • Carl Gustaf, född 1747-06-29, död 1764-08-06.
 • Brigitta Christina, född 1749-05-10, död 1780-12-04 Backebo Gift 1773 med fältväbeln vid Bohusläns dragonregemente hovrättskommissarien Bengt Johan Silvius, död 1780-06-30.
 • Ebba Elisabet, född 1751-02-06, död s. å. 27/4.
 • Maria Catharina, född 1752-04-17 på Remmenetorp. Gift 1780 med råd- och handelsmannen i Strömstad Olof Beronius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Maria Conradi, död 1779), död 1812.
 • Märta Fredrika, född 1754-05-20 på Remmenetorp. Gift med handlanden Anders Ödman.
 • Henrik Lars, född 1756-10-12 på Remmenetorp, död 1757-02-00
 • Catharina Regina, född 1758-06-08, död s. å. 16/10.
 • Claes Gabriel, född 1761-07-10, död s. å. 23/9.
 • Estrid Johanna, född 1763-01-10, död s. å.
 • Clara, född 1764, död 1766.

TAB 5

Axel (son av Henrik Johan, Tab. 4), född 1744-04-19. Volontär vid Hessensteinska regementet i Göteborg 1763-04-14. Rustmästare därst. 1764. Furir 1765. Sergeant s. å. Transp. till Västgötadals regemente 1767-03-03. Fältväbel därst. 1781-05-18. Avsked 1794-09-01. Fänriks titel s. å. 26/11. Död 1823-05-18 i Forshälla socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1771-12-13 med Beata Uggla, född 1746-07-07 på Hildringsberg i Glafva socken Värmlands län, död 1805-07-25 på Börserud, dotter av kaptenen Claes Uggla, och hans 3:e fru Ester Maria von Kothen.

Barn:

 • Maria Beata, född 1772-09-15, död 1773-03-05.
 • Charlotta, född 1773-10-19, död späd.
 • Charlotta Sofia, född 1775-02-17, död ogift 1841-11-28 på landeriet Elseberg nära Uddevalla.
 • Carl, född tvilling 1776-04-18, död 1777-09-01.
 • Claes Fredrik, född tvilling 1776-04-18, död 1777-03-09.
 • Henrik, född 1777-07-12, död 1778-03-18.
 • Gustaf, född 1779-10-03, död 1780-04-13.
 • Christina Maria, född 1781-08-28 (22/12) i Mellby socken Älvsborgs län, död ogift 1816-12-31 Röd
 • Anna Beata, född 1783-12-282 död 1784-10-15.
 • Maria Beata, född 1785-10-05, död ogift 1838-07-19.

TAB 6

Adolf Fredrik (son av Henrik Johan, Tab. 4), född 1745-01-08. Korpral vid Hessensteinska regementet i Göteborg 1760-08-07. Rustmästare därst. 1764. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1765-11-06. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1774-10-24. Avsked 1783-05-28. Kapten vid Dalfrikåren 1788-10-28. Kapten i armén s. d. Kapten vid Göta garde 1790-12-05. RSO s. å. 21/8. Avsked 1791-06-15, med rätt att kvarstå i regementet. Kapten vid Bohusläns regemente 1798-05-17. Majors avsked 1799-09-09. Död 1817-09-17 Rud. Gift 1779-11-24 med Anna Catharina Höökenberg, född 1763-02-04, död 1812. Dotter av fänriken Carl Magnus Höökenberg, och Margareta Fries.

Barn:

 • Gustava Sofia, född 1779-02-28, död 1782-11-07.
 • Lovisa Margareta, född 1782-08-28. Levde 1867. Gift med pastoratsadjunkten i Eds pastorat av Karlstads stift Anders Örling, född 1781-04-26 vid Billingsfors bruk i Steneby socken Älvsborgs län, död 1823-01-16 i Eds prästgård [Hm].
 • Carl Henrik, född 1784-12-09, död 1785-04-27.
 • Betty, född 1786, död ogift 1838-07-19 på Timmerås Göteborgs och Bohus län.
 • Carl Fredrik, född 1789 (1790?) 25/3 i Eds socken Älvsborgs län. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1808-04-10. Bataljonsadjutant vid Bohusläns regemente 1809-02-23. Fänrik därst. 1812-09-01. 2. löjtnant 1816-12-10. 1. löjtnant 1817-10-21. 2. kapten 1824-05-11. 1. kapten 1834. 3. major 1835-08-13. RSO 1837-01-28. 2. major 1837-04-28. Överstelöjtnants avsked 1849-05-15. Död 1867-08-05 på Elseberg vid Uddevalla och utgick med honom ätten.
 • Christina Catharina, född 1794-12-01 Knipan

TAB 7

Axel (son av Johan, Tab. 3), född 1718-05-05. Fänrik. Bodde Gårdsjö. Död 1773-02-06 och begraven i Eds kyrka Värmlands län. Gift 1753 med Fredrika Margareta Lilljebjörn, född 1721, död 1791, dotter av kaptenen Lars Lilljebjörn och Catharina Beata Bock.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1756. Student. Död 1817. Se Tab. 8

TAB 8

Johan Fredrik (son av Axel, Tab. 7), född 1756-08-08. Student i Uppsala 1775. Antagen på prov i riksens ständers bank 1776-06-20. Därifrån utesluten s. å. 27/11. Död 1817-03-09 i Ljungs socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1782-07-01 med Ebba Elisabet Tengman, dotter av hovauditören Johan Niklas Tengman och Märta Helena von Wulfschmidt, nr 1722.

Barn:

 • Märta Fredrika, född 1783-10-20. Död 1852-07-06. Gift.
 • Axel, född 1785-08-04.

Utan känd härstamning:


 • En Gabriel Eding Rörsnäs, som måhända var son till löjtnanten Gabriel (Tab. 2), hade barnen: Sigrid, född 1731-05-01, Staffan, född 1736-01-24, Peter, född 1738-05-05 och Johanna, född 1740-12-00, alla på Rörsnäs. En löjtnant Eding, som dog i nämnda socken 1724-09-14, 72 år gammal, var möjligen löjtnanten Gabriel (Tab. 2). Dordie Eding drunknade i nämnda socken 1724-11-23, 48 år gammal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: