:

Grubbe nr 335

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1645-10-25, introd. 1647. Utdöd 1906-11-21.


Grubbe%20A33500.jpg

1Um. 2KrAB. 3Lsr. 4At(RA). 5Lk. 6Pt X s. 119. 7Ak. 8Rhg. 9SAB. 10Jordeböcker för Kron. län. 11Begravningsvapen i Gårdsby kyrka (medd. av kantor P.G. Vejde).

TAB 1

Lars. Rådman i Linköping.

Barn:

 • Christoffer Larsson, adlad Grubbe, till Föllingsö i Kisa socken, Östergötlands län och Stjärnemo i Kristvalla socken, Kalmar län. Född 1593 (1594) 30/6 i Linköping, varest fadern var rådman. Student i Uppsala 16111. Skrivare i furstl. kansliet på Vadstena slott 1616. Antagen i k. kansliet 1619. Sekreterare på Kalmar slott 1621 och vid svenska kansliet i Tyskland 1633. President i Kalmar stadsstyrelse 1636-12-10. Tillika häradshövding i Södra Motet på Öland 1641-10-14. Stadfästad i presidentsämbetet i Kalmar s. d. Adlad 1645-10-25 (introd. 1647 under nr 335). Vice landshövding i Kalmar län 1665-12-16. Avsked 1672-12-26. Död 1681-08-24 på Stjärnemo enligt påskriften å hans vapen i Kisa kyrka och begraven 1684-09-12 i Kisa kyrka samt sedan sannolikt förd till grav i Kalmar nya domkyrka, varest hans gravsten finnes. Han fick vid adlandet tillstånd att upptaga Stiernfeltska sköldemärket. Han utgav en ordspråkssamling Penu proverbiale (1665) och Prænomina Sueogothica (1675). Hade med sina båda fruar tillsammans 25 barn. Gift 1:o 1620-12-07 i Stockholm med Maria Olofsdotter Krusberg, född 1589-06-07 i Örebro, död 1629-05-14 i Kalmar och begraven i Kalmar gamla kyrka, dotter av sekreteraren Olof Claesson. Gift 2:o 1630-06-06 i Linköping med Kerstin Stiernfelt, född 1613-04-18 död 1700-10-18 på Föllingsö och begraven 1701-02-15 i Kisa kyrka, dotter av assessorn Peder Mattsson, adlad Stiernfelt, och hans 2:a fru Anna Skuthe samt syster till assistentrådet Lars Stiernfelt, som kallade sig Grubbe.

Barn:

 • 1. Anna, född 1621-08-31 i Stockholm, död s. å. 22/11 i Kalmar.
 • 1. Anna, född 1623-01-19 i Kalmar, död ung.
 • 1. Lars, född 1624-06-29 i Kalmar, död s. d.
 • 1. Christina, född tvilling 1625-06-10 i Kalmar, död ung.
 • 1. Gustaf, född tvilling 1625-06-10 i Kalmar, död 1647 vid Eulenburg i Meisen.
 • 1. Maria, född 1627-05-18 i Kalmar, död där 1658 och begraven i Ryssby kyrka Kalmar län. Gift 1648 i Kalmar med kaptenen Lennart Bertilsson, död 1661-06-07 på Dannerum och begraven i Ryssby kyrka s. å. 6/10.
 • 1. Helena, född 1628-07-06 i Kalmar, död ogift 1656 i nämnda stad och begraven s. å. 30/10.
 • 2. Christina, född 1631-03-18 i Kalmar, död s. å. 24/5.
 • 2. Christoffer, född 1632. Överstelöjtnant. Död 1699. Se Tab. 2.
 • 2. Anna, född 1633-07-20 i Stralsund. Gift 1:o 1648-12-00 med stadssyndikus i Kalmar Bengt Göstafsson, död 1658-04-15 i Göteborg. Gift 2:o med en kapten Kinninmond, broder till herrarna Kinninmond, natural. Kinnemond.
 • 2. Axel, född 1634-10-25 i Mainz, död 1636-08-03 på Ry.
 • 2. Peter, född 1636. Amiralitetskapten. Död 1689. Se Tab. 4
 • 2. Catharina, född 1637-11-21 i Kalmar. Levde 1706-10-09, men var död 1727. Gift med fänriken David Campbell, död före 1689-01-04.
 • 2. Lars, född 1639-02-04 i Kalmar. Page hos drottning Hedvig Eleonora 1656. Fänrik vid Kalmar regemente2. 1667-01-31. Var reformerad 16722. Löjtnant 16742. Kaptenlöjtnant 1675.
 • 2. Axel, född 1641-09-25 i Kalmar. Page hos drottning Hedvig Eleonora 1656. Drunknade i Göteborg och blev där begraven.
 • 2. Christina, född 1642-08-10 i Kalmar, levde 1697-11-00. Gift med Johan Carl Örnflycht.
 • 2. Barbro, född 1643-12-25 i Kalmar. Gift med kapten-löjtnanten Arvid Drake af Hagelsrum, i hans 2:a gifte, född 1616, död 1687.
 • 2. Johan Adolf, född 1645. Kapten. Död 1697. Se Tab. 16
 • 2. Margareta Elisabet, född 1647-03-04 i Kalmar. Gift med sin broders svåger, överstelöjtnanten Carl Albrekt Gärffelt i hans 2:a gifte.
 • 2. Beata, utdöd. 1648-03-18 i Kalmar. Död ogift 1667.
 • 2. Agneta, född 1649-07-04 i Kalmar, död s. å. 13/9.
 • 2. Gustaf, född 1650 i löjtnant 14/4. Död 1697. Se Tab. 18
 • 2. Carl Gustaf, född 1651-12-10 i Kalmar. Fänrik vid Södermanlands regemente3 1674-06-13. Löjtnant 16763 . Kapten, död ogift i Lund.
 • 2. Hedvig Regina, född 1653-01-14, död 1691-12-11 och begraven i Ryssby kyrka Kalmar län, där mannen lät uppsätta ett epitafium över henne. Gift 1673-11-09 i Kalmar med kaptenen Niklas Carl Cronhjort, nr 322 B, född 1645, död 1694.
 • 2. Rebecka, född 1654-04-17, död 1729 Holma och begraven s. å. 23/10 i Torpa kyrka. Gift 1681-05-12 med sin systers styvson ryttmästaren Knut Drake af Hagelsrum, död 1703.

TAB 2

Christoffer (son av Christoffer Larsson, adlad Grubbe, Tab. 1), född 1632-04-22 i Kalmar. Drottning Christinas kammarpage 1645. Hovjunkare 1650. Fänrik vid Södermanlands regemente 1653. Löjtnant vid livgardet 1656. Kapten därst. 1658. Major och kommendant i Kalmar 1662. Major vid Kalmar regemente 1665 och vid Kronobergs regemente 1674-11-19. Överstelöjtnant vid generalmajor Schoultz' regemente 1676-04-07. Kommendant på Kungsholms skans vid Karlskrona död4 1699-02-12. Han fick 1676-06-03 i donation Tveta Lunnagard i Gårdsby socken, Kronobergs län, som han gjorde till säteri. Gift med Christina Sigrid Gärffelt, död 1711-02-15 Stjärnemo, dotter av översten Tomas Jerwe, adlad Gärffelt, och hans i:a fru Margareta von Vegesach.

Barn:

 • Johan, född 1677-03-28, död s. å. 26/4.
 • Carl Fredrik, född 1677-03-28, död s. å. 26/4.
 • Charlotta Christina, född 1677-03-28, död s. å. 26/4.
 • Margareta Christina. Gift 1702-11-02 på Stjärnemo med överstelöjtnanten och kommendanten på Nyslott Johan Antonius de Bruyn i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Helena Benickhausen), född 1665 i Stockholm, död 1739-09-00.
 • Juliana, död ogift.
 • Christoffer Gabriel, född 1684. Kaptenlöjtnant. Död 1741. Se Tab. 3.
 • Ebba Elisabet, död ogift 1741 i Karlskrona och begraven s. å. 22/9 därst.

TAB 3

Christoffer Gabriel (son av Christoffer, Tab. 2), född 1684. Konstapelmat vid amiralitetet 1702-03-12. Konstapel därst. Underlöjtnant 1705-12-16. Konfirm. fullm. 1707-02-11. Extra ordinarie överlöjtnant 1710-04-12. Kaptenlöjtnant. Död 1741-10-30 i Karlskrona och begraven s. å. 3/11 i Nättraby kyrka Blekinge län. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Sofia Lovisa Anckarloo i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid amiralitetet Benjamin Rauman, född 1675 i Närke, död 1720-03-14)5. död 1751-08-21 i Karlskrona, dotter av amiralitetskaptenen Jonas Dufva, adlad Anckarloo, nr 1191, och Maria Wessman.

Barn:

 • 1. Ett barn, begraven 1710-03-10 i Karlskrona.
 • 1. Ett barn, begraven 1710-07-04 i Karlskrona.
 • 1. Ett barn, begraven 1714-01-13 i Karlskrona.
 • 2. Christoffer, född tvilling 1725-05-10 och död s. 18/12 i Karlskrona.
 • 2. Carl Gustaf, född tvilling 1725-05-10 och död 1726-03-18 i Karlskrona.
 • 2. Johan Adolf, född 1724. Flaggkonstapel vid amiralitetet 1775-10-16. Död 1796-03-12.
 • 2. Maria Elisabet, född 1727, död änka 1804-03-17. Gift 1753-10-02 i Nättraby socken med jägerifiskalen Hans Peter Kopman.
 • 2. En dotter, död 1741-12-28 i Karlskrona.

TAB 4

Peter (son av Christoffer Larsson, adlad Grubbe, Tab. 1), till Söderby i Funbo socken, Uppsala län. Född 1636-08-05 Ry Löjtnant vid amiralitetet 1656. Amiralitetskapten. Kapten vid k. jaktvarvet i Stockholm. Död 1689 och begraven 22/11 eller s. d. hans dotter Christina Elisabet stod brud. Han var illa blesserad och lam. Gift 1662 med Elisabet Forbes af Lund, som levde änka 1690-11-23 dotter av översten Jakob Forbes af Lund, och Maria Nikolaidotter Chesnecophera Liljeram.

Barn:

 • Christoffer Adolf, född 1663. Överste. Död 1741. Se Tab. 5.
 • Jakob, född 1664. Överstelöjtnant. Död 1736. Se Tab. 11
 • Christina Elisabet, född 1666-04-24, död 1718-08-31 Kopparbo. Gift 1689-11-22 eller s. d. fadern begravdes med löjtnanten Jakob Hupenfelt, född 1659, död 1732.
 • Per, född 1668. Underlöjtnant vid amiralitetet. Drunknade 1698 i Spanska sjön.
 • Gustaf, född 1669. Amiral och president. Död 1759. Se Tab. 12
 • Maria, född 1671, död 1732-12-06 på Kopparbo. Gift 1698-12-16 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm med sin kusin, furiren vid Östgöta infanteriregemente Constantin Campbell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1693-05-07 med Elisabet Gyllenållon. döpt 1666-03-31 i Vadstena, död 1693-11-06, av våda ihjälskjuten av mannen, dotter av majoren Anders Gylllenållon, nr 185, och hans 1:a fru Margareta Gyllengranat), född 166(9). [6]
 • Johan Carl, född 1673. Överste. Död 1734. Se Tab. 14
 • Axel, född 1675. Kommendör. Död 1731. Se Tab. 15

TAB 5

Christoffer Adolf (son av Peter, Tab. 4), född 1663-06-24 Söderby. Student i Uppsala1 1674-06-13. Volontär vid amiralitetet5 1679-03-04 och vid livgardet5 1680-11-02. Förare därst. 1682. Fänrik vid Västmanlands regemente 1684-04-10. Löjtnant därst. 1692-12-07. Sekundkapten 1700-11-20. Konfirm. fullm.5 s. å. 7/12. Premiärkapten5 1701-10-08. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Kommendant på Bohus 1732-09-06. Överstes avsked 1736. Död 1741-01-23 i Svedvi socken, Västmanlands län och begraven s. å. 30/1 i Uppsala Näs kyrka. 'Han blev blesserad vid Narva, Frauenstadt, Veprik och Poltava samt vid sistnämnda ställe även fången och förd till Tobolsk.'. Gift 1690-10-26 med Ebba Christina de la Chapelle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1673-10-05 i Stockholm med ryttmästaren Carl Skunck, född 1645, död 1680), född 1655 Torsätra och av drottning Hedvig Eleonora buren till dopet, död 1728-04-07 på Fågelsjö i Svedvi socken, Västmanlands län, dotter av överstelöjtnanten Julius Rikard de la Chapelle, och hans 1:a fru Elin Ikorn.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1691-09-21, död s. å.
 • Ingeborg Charlotta, född 1692-12-25 död ogift 1714-11-01.
 • Carl Adolf, född 1696. Överstelöjtnant. Utdöd 1774. Se Tab. 6.

TAB 6

Carl Adolf (son av Christoffer Adolf, Tab. 5), född 1696-02-14. Volontär vid livgardet 1716. Rustmästare därst. 1717 i sergeant s. å. i juni och adjutant 1718-10-13 kapten reformé vid Royal Suédois i fransk tjänst 1720. Löjtnant vid livgardet 1731-08-00. Kapten vid Västmanlands regemente 1732-09-06. Avsked 1741-10-14. RSO 1749-01-13. Överstelöjtnant och kommendant på Bohus 1761-09-23. Avsked därifrån 1766-04-22. Död 1774-02-02 i Stockholm. Gift 1734-07-25 Brunnsholm med friherrinnan Christina Sabina von Danckwardt, född 1715-02-01, död 1764-06-23, dotter av landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, och hans 2:a fru Christina Maria Gyllenanckar.

Barn:

 • Carl Christoffer, född 1735. Major. Död 1793. Se Tab. 7
 • Christina Ulrika, född 1737-01-08 i Svedvi socken, Västmanlands län, död ogift 1772-02-00 i Stockholm och begraven s. å. 11/2 i Jakobs församl.
 • Ebba Charlotta, född 1738-09-02 i Svedvi socken, död ogift 1759-05-30.
 • Gabriel Gustaf, född 1739-07-26 i Svedvi socken, död s. å. 16/8.
 • Fredrika Sabina, född 1742-07-07 i Svedvi socken, död ung.
 • Gustaf Adolf, född 1741-06-02, död 1742-02-22.
 • Adolf Fredrik, född 1744-06-07, död 1756-02-13.
 • Lovisa Ulrika, född. 1746-06-07, död s. å. 18/9.

TAB 7

Carl Christoffer (son av Carl Adolf, Tab. 6), född 1735-07-07 i Enköpings Näs socken, Uppsala län. Page vid hovet 1747-04-22. Kadett vid kadettskolan i Stockholm 1748-09-00. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1758-05-22. Löjtnant därst. 1762-05-26. Kapten i armén 1772-09-25. RSO s. å. 27/10. Kapten vid nämnda regemente 1773-06-14. Löjtnant vid livgardet 1783-04-22. Majors avsked s. å. 20/4. Död 1793-04-18 Segloraberg. Han tjänte med utmärkt heder i pommerska kriget. Gift 1778-09-00 i Göteborg med Ulrika Schütz, född 1792-02-10 på Segloraberg, dotter av grosshandlaren i Göteborg, brukspatronen Johan Schutz och Ulrika Olbers, samt kusin till majoren Johan Henrik Schlitz, adlad Rosenschütz.

Barn:

 • Johan Christoffer, född 1779-04-22. Inskriven till krigstjänst 1782. Fänrik i armén med placering vid Älvsborgs regemente 1786-02-01. Stabsfänrik därst. 1796. Avsked 1808-02-29. Död ogift 1856-05-08 på Kungsör.
 • Christina Ulrika, född 1780-08-20, död 1836-02-28 på Kungsör. Gift 1819-12-15 i Stockholm med assessorn Sven Efraim Lannström.
 • Carl Christoffer, född 1781-09-19 Ekilsered
 • Carolina, född 1782-10-23, död 1846-03-09 på Kungsör. Gift 1808-04-24 i Stockholm med kommerserådet Jonas Jakob Liunggren i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Christina Sjöberg), född 1755-07-03 död 1820-05-11 i Stockholm.7
 • Adolf, född 1784. Kanslist. Död 1821. Se Tab. 8.
 • Samuel, född 1786. Statsråd: död 1853. Se Tab. 10

TAB 8

Adolf (son av Carl Christoffer, Tab. 7), född 1784-08-22. Kanslist i bankodiskontverket. Död 1821-02-16 i Stockholm. Gift 1819-06-23 med Margareta Christina Lindqvist, född 1796-03-11, död 1839, dotter av vagnmästaren vid k. hovstallet Jonas Lindqvist och Christina Sundstedt.

Barn:

 • Carolina Vilhelmina, född 1812-05-21 i Stockholm Nikolai förs., död 1901-02-14 i Stockholm. Gift där 1853-09-24 med underlöjtnanten Carl Gustaf von Utfall B, i hans 2:a gifte, född 1804, död 1888.
 • Ebba Ulrika, född 1814-07-04 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. död ogift 1899-03-31 i nämnda stad.
 • Fredrik Adolf, född 1816. Underlöjtnant. Död 1853. Se Tab. 9.
 • Per Robert, född 1820-01-24, död s. å. 29/9.

TAB 9

Fredrik Adolf (son av Adolf, Tab. 8), född 1816-12-17 i Stockholm Maria förs. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1834-10-31. Officersexamen 1838-02-28. Avsked s. å. 21/4. Fanjunkare vid Västgötadals regemente s. å. 20/10. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1839-12-19. Avsked 1845-06-19. Död 1853-05-06. Gift 1849-12-19 i Fågelås socken, Skaraborgs län med Maria Elisabet Betty Reenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1855-09-30 i Hjo med rådmannen och handlanden därst. Carl Henrik Sjöstedt, född 1821-08-08 i Skara, död 1912-03-18 i Hjo), född 1825-07-09 Orresäter, död 1912-10-05 i Hjo ]], dotter av över jägmästaren Anton Didrik Leonard Reenstierna, och Eva Leijer.

Barn:

 • Ernst Artur, född 1850-09-07, död 1851-04-06.
 • Gottfrid, född 1852-03-18, död 1853-05-12.
 • Fredrika Adolfina, född posthuma 1853-08-14 i Hjo, död 1926-04-07 i Sävsjö. Gift 1883-03-29 med häradshövdingen i Västra härads domsaga av Jönköpings län, RVO, Axel Herman Georg Ljunggren, född 1844-06-05 i Sjögerstads socken, Skaraborgs län, död 1906-01-25 i Jönköping.

TAB 10

Samuel (son av Carl Christoffer, Tab. 7), född 1786-02-19 Segloraberg. Genomgick Göteborgs gymnasium. Student i Uppsala 1802. Filosofie kandidat 1805. Filosofie mag. (primus) 1806-06-14. Docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet s. å. 5/11. Professor i logik och metafysik därst. 1813-03-10 och i etik och politik 1827. Ledamot i revisionen för rikets elementarläroverk 1824 och i kommittén för överseendet av rikets allmänna undervisningsverk 1826. RNO 1829-08-31. LVHA s. å. (HL 1852). En av de aderton i svenska akademien 1830. LVA 1837-12-15. Konsultativt statsråd 1810-09-10. T. f. chef för ecklesiastikdepartementet s. å.–1842-12-29. Avsked från statsrådsämbetet 1844-05-18. KNO 1853-04-28. Död s. å. 6/11 i Uppsala. Han var en av Sveriges utmärktaste filosofer. Gift 1820-01-02 Ulriksberg med Margareta Johanna Jeanette Grawe, född 1798-11-23 Åbylund, död 1885-09-26 i Stockholm, dotter av bruksägaren Johan Henrik Grawe och Anna Johanna Adlerstam.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1820-10-04 i Uppsala. Student därst. 1839. Examen till rättegångsverken 1847-06-01. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. Var sedan några år biträde åt häradshövdingar i landsorten och ägnade sig därefter åt enskild juridisk verksamhet i Stockholm. Död där 1906-11-21 ogift och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • Emma Margareta Ulrika, född 1822-03-30 i Uppsala, död ogift 1893-12-20 i Stockholm.
 • Anna Johanna Carolina, född 1824-07-12 i Uppsala, död ogift 1902-03-12 i Stockholm.
 • Ida Vilhelmina, född 1828-05-26 i Uppsala, död ogift 1897-11-18 i Stockholm.
 • Fanny Amalia, född 1830, död 1845-05-23 i Stockholm.

TAB 11

Jakob (son av Peter, Tab. 4), född 1664. Student i Uppsala1 1674-06-13. Volontär vid livgardet 1680. Förare därst. 1682. Fänrik vid Västerbottens regemente5 1683-10-13. Löjtnant därst. Kapten5 1700-08-16. Överstelöjtnants titel 1722-06-26. Död 1736. Han blev vid Poltava fången och förd till Solvytjegodsk. Gift med Catharina von Walter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1680 med häradshövdingen Henrik Larsson Winblad, adlad Winblad von Walter), född 1661, dotter av överstelöjtnanten Henrik Walter, adlad von Walter, och Catharina Frijs.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1699-02-20, död 1791-12-22 Grubbedal. Gift 1:o med fänriken Johan Anders von Qvanten, född 1695, död 1722. Gift 2:o 1735-11-13 med prosten och kyrkoherden i Lövånger magister Mattias Dahling, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1730-03-10 med Elisabet von Ihmann, i hennes 2:a gifte, död 1734-05-16 i Lövånger), född 1690-08-24 i Herrö by i Svegs socken, Jämtlands län, död 1772-09-28 i Lövångers prästgård [Hm].
 • Margareta Rebecka, levde änka 1756. Gift med ordinarie lantmätaren i Västerbottens län Nils Brenholm, född 1682 i Öjebyn, död 1749 i Kabbetorp i Söderåkra socken, Kalmar län.

TAB 12

Gustaf (son av Peter, Tab. 4), född 1669-01-18. Volontär vid amiralitetet 1684-10-30. Arklimästare därst. 1687. Konstapel 1689. Gick därpå i holländsk tjänst. Konstapelmat på holländska amiralskeppet 1692. Underlöjtnant vid svenska amiralitetet 1696-05-09. Överlöjtnant därst. 1698. Kapten 1700-03-26. Kommendör 1715-08-06. Schoutbynacht 1719-08-31. Ekipagemästare i Karlskrona 1728-08-13. Vice amiral 1732-05-23. Amiral och amiralitetsråd 1736-11-16. President i amiralitetskollegium 1742-02-04. RSO 1748-04-16. KmstkSO dagen därpå. Död 1759-11-04 i Karlskrona efter 75 års tjänstetid. 'Han var en käck och mycket brukad sjöman samt bevistade flera stora sjöslag, utan att någon gång bliva blesserad. Han och hans fru firade 1753-11-16 sitt guldbröllop och gifte då på samma gång bort sin yngsta dotter.' Gift 1703-11-16 med Anna Christina Lagercrantz, född 1682-02-08. död 1756 Torstorp och begraven s. å. 10/9, dotter av överkommissarien 'Magnus Gavelius, adlad Lagercrantz, och Anna Maria Sneckenberg.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1704-08-23 (levde 1718-04-06). Död barn.
 • Catharina Maria, född 1706-04-10. Dränkte sig i en brunn 1743-03-24. Gift 1741-05-05 i Karlskrona med sin svågers kusin, landshövdingen Adam Johan Raab, natural. och friherre Raab, i hans 2:a gifte, född 1703, död 1776.
 • Magnus, född 1709-09-27. Volontär vid amiralitetet 1719. Arklimästare därst. 1722-12-10. Gick i holländsk tjänst 1727. Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona 1731-06-28. Löjtnant därst. 1736-08-01. Konstituerad till kaptenlöjtnant 1741. Kaptenlöjtnant 1743-02-17. Kapten 1750-04-25. Kommendörkapten 1755-05-09. RSO 1761-11-23. Död barnlös (hade blott ett enda barn, som dog spätt) 1763-03-04 Föllingsö. Gift där 1741-04-22 med sin kusins dotter Christina Fredrika von Goltz, född 1715-09-02 i Torpa socken, Östergötlands län,7 död 1770-05-11 på Föllingsö, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von Goltz, natural. von Goltz, och Maria Christina Örnflycht.
 • Carl Gustaf, född 1711-05-15 död som barn.
 • Sofia Lovisa, född 1713-11-26 död som barn.
 • Peter, döpt 1716-02-24 i Karlskrona, död där och begraven 1717-02-14.
 • Ulrika Christina, född 1717-03-01 i Karlskrona, död 1790-08-16 på St. Svanås i Ormesberga socken, Kronobergs län. Gift 1733-09-20, med skeppskaptenen Carl Raab, född 1699, död 1749.
 • Axel, född 1718-11-20 i Karlskrona, död barn.
 • Sofia Lovisa, döpt 1720-02-27 i Karlskrona, död 1771-05-15. Gift 1746-10-01 med ryttmästaren Ernst Herman von Wolffradt, nr 563, född 1710, död 1770.
 • Gustaf Adolf, född 1721-10-11, i Karlskrona, död som barn.
 • Per, född 1723-04-13 i Karlskrona, död som barn.
 • Anna Fredrika, född 1726-03-03 i Karlskrona, död 1766-10-28. Gift 1753-11-16 i Karlskrona med vice amiralen Christer Ludvig Jägerskiöld, i hans 1:a gifte, född 1711, död 1798.
 • Carl Gustaf, född 1729. Konteramiral. Död 1783. Se Tab. 13
 • Av de i barndomen avlidna barnen begrovos »ett litet barn» 1714-01-13, 1716-02-22, 1719-12-13 och »en liten son» 1723-10-27, alla i Karlskrona.

TAB 13

Carl Gustaf (son av Gustaf, Tab. 12), född 1729-03-04. Kadett 1740-11-28. Lärstyrman vid amiralitetet 1743-03-11. Student i Lund 1744-10-02. Medelstyrman s. å. 29/10. Överstyrman 1746-03-17. Löjtnant 1747-04-29. Kaptenlöjtnant 1752-03-05. RSO 1761-11-23. Kapten 1763-03-19. Kommendörkapten 1770-11-06. Kommendör 1773-09-22 varvskonteramiral 1774-10-17. Konteramiral 1777-01-29. KSO 1781-11-26. Död 1783-03-15 i Karlskrona. Ägde Limmareds gods och glasbruk i Tranemo och Åsarps snr Älvsborgs län. Gift 1759-03-30 med Anna Magdalena Rutensparre, född 1726, död 1772-01-19 på Limmared, dotter av översten Gustaf Skarp, adlad Rutensparre, och Anna Magdalena Ruuth.

Barn:

 • Anna Gustava, född 1760-08-11 Limmared, död ogift 1809-07-18 i Mariestad.
 • Christoffer, född 1762-06-20 på Limmared. Kadett vid amiralitetets kadettkår 1774-10-06. Löjtnant 1777-02-05. Kapten vid svenska örlogsflottan 1783-06-04. RSO 1781-05-24 och franska orden Pour le Mérite Militaire 1783. Major 1788-07-21. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1793-12-22. Död ogift 1811-09-25 i Karlskrona.
 • Ebba Christina, född 1763-07-12 på Limmared, död 1804-03-08 Tiberg Gift 1787-06-03 i Karlskrona med auskultanten, friherre Adolf Fredrik von Knorring, född 1754, död 1802.
 • Anna Magdalena, född 1765-06-20 på Limmared, död 1835-02-19 Tunarp. Gift 1789-06-21 i Säms socken, Älvsborgs län med översten Mauritz Salomon von Krusenstierna, född 1746, död 1810.
 • Gustaf Adolf, född 1767-02-10 på Limmared. Kadett vid amiralitetet 1776. Fänrik vid arméns flotta 1778-08-10. Löjtnant 1789. RSO 1790-07-22. Kapten 1793-12-22. Avsked 1799-03-14.
 • Sofia Lovisa, född 1768-05-16 på Limmared, död ogift 1841-12-10 på Tunarp.

TAB 14

Johan Carl (son av Peter, Tab. 4), född 1673 (1674) Söderby. Volontär 1692. Sergeant vid Makeleers garnisonsregemente i Stralsund s. å. Reformerad fänrik 1693. Reste till Frankrike 1696. Fänrik vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1697-05-22. Premiärlöjtnant reformé 1701-06-07. Prem.löjtnant »en pied» 1703-05-09. Kapten reformé 1704-10-05. Aidemajor 1705. Kapten »en pied» 1710. Förrättade majorstjänst 1711. Överstelöjtnant 1714-03-10. Överstelöjtnant i svensk tjänst s. å. 11/12. Placerad vid Östgöta infanteriregemente 1717-03-10. Överstelöjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 7/12. Överstes karaktär 1719-08-22. Överstelöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1725-04-16. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1728-03-13. Död 1734-06-00. Gift 1722-04-15 i Stockholm med grevinnan Anna Maria Barck, född 1701, död 1739, dotter av riksrådet Samuel Larsson Barck, adlad, friherre och greve Barck, och Anna Elisabet Göthe.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1723, död 1730-02-01.
 • Maria Lovisa, född 1724, död 1731-01-31.
 • Carl Fredrik, född 1725-05-09. Volontär vid livgardet 1737. Anställd vid hovet9 1738-01-09. K. page9 1739-10-12. Underofficer 1740. Avsked från pagetjänsten9 1742-05-21. Löjtnant i fransk tjänst9 1746-09-15. Fänrik vid livgardet 1747-12-08. Adjutant. Regementskvartermästare 1749. Stabskapten vid Cronhielmska regementet 1750-06-27. Kapten s. å. 31/12. Död ogift 1757-05-30.
 • Fredrika Amalia, född 1727-04-09, död 1810-06-19 på Ribbingelunds kungsgård i Kjula socken, Södermanlands län. Gift 1754-07-14 i Karlskrona med presidenten Emanuel Adelcrantz, friherre Adelcrantz, född 1721, död 1788.
 • Ulrika Eleonora, född 1728, död 1735.
 • Hedvig Sofia, född 1730-05-20, död ogift 1768-05-08 Hubbestad
 • Charlotta Lovisa, född 1732-06-23, död ogift 1792-11-28 i Stockholm.
 • Eva Magdalena, född 1733-04-04, död ogift 1774-09-03 i Stockholm.
 • Anna Christina, född 1734, död 1737.

TAB 15

Axel (son av Peter, Tab. 4), född 1675. Underlöjtnant vid amiralitetet 1700-02-03. Överlöjtnant därst.5 s. å. 2/5. Extra ordinarie kapten5 s. å. 17/8. Skeppskapten 1704-02-06. Konfirm.fullm.5 1707-02-11. Kommendör vid amiralitetet 1715-08-17. Död 1731 och begraven s. å. 28/5 i Karlskrona. Gift 1713-02-05 i Linköping med Anna Lang, adlad Lagercreutz, död 1751-07-00 i Stockholm, dotter av biskopen i Linköping, doktor Jakob Lang och Anna Bunge.

Barn:

 • Anna Charlotta, döpt 1724-10-04 i Karlskrona, död 1749-03-18 i Stockholm. Gift 1743-04-19 i Karlskrona med konteramiralen och landshövdingen Mårten Kalling, friherre Kalling, född 1705, död 1765.

TAB 16

Johan Adolf (son av Christoffer Larsson, adlad Grubbe, Tab. 1), född 1645-05-05 i Kalmar. Soldat vid Königsmarcks regemente i Bremen 1663. Fänrik vid Kalmar slottsgarnison 1668. Reformerad löjtnant vid Kalmar regemente 1672. Ständig löjtnant vid Södermanlands regemente 1674-09-04. Regementskvartermästare 1676. Kapten. Avsked. Död 1697 Ulvenbo och begraven s. å. 21/3 i faderns grav i Kisa kyrka [Lsr]. Gift 1678-01-03 Malgeryd med Helena Rosensabel, sannolikt dotter av ryttmästaren Anders Persson Rosensabel och Anna Annsköld, nr 198.

Barn:

 • Helena Beata, döpt 1682-08-19 i Asby socken, Östergötlands län. Gift där 1701-02-10 med Måns Eriksson i Gunnarbo.
 • Christoffer Anders, döpt 1685-10-30 i Asby socken.
 • Christina, född 1686, död 1765-03-09 på Ulvenbo. Gift där 1714-06-09 med korpralen Olof Brun.
 • Rebecka Maria, född 1694-04-02 på Ulvenbo, död där 1765-12-15. Gift 1727-03-08 Holma med Carl Sepelin, död 1737-05-15 i Kisa socken.
 • Johan Carl, född 1697. Sergeant. Död 1768. Se Tab. 17

TAB 17

Johan Carl Grubbe (son av Adolf, Tab. 16), född postumt 1697-07-14 Ulvenbo. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente. Död 1768-01-25 på Hällebo i Malexanders socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1720-12-20 i Kisa socken med Anna Brita Ädelberg, född 1698, död 1733-07-05 på Hällebo, dotter av häradshövdingen Johan Bergqvist, adlad Ädelberg, och hans 3:e fru Catharina Beata Oljeqvist. Gift 2:o 1736-09-14 i Torpa socken, Östergötlands län med Maria Magdalena von Hintzen.

Barn:

 • 1. Catharina Helena Grubbe, född 1725-12-23 i Kölefors, Kisa sn/E.
 • 1. Gustaf Adolf Grubbe, född 1728-08-02 i Kisa socken, död 1737 på Hällebo och begraven s. å. 11/9 i Malexanders socken.
 • 1. Nils Johan Grubbe, född 1730-09-01 i Kisa socken.
 • 1. Christoffer Anders Grubbe, född 1732-05-17 Kisa socken, död 1733 på Hällebo och begraven s. å. 16/9 i Malexanders socken.
 • 2. Hans Georg Grubbe, född 1737-10-09 på Hällebo.
 • 2. Anna Maria Grubbe, född 1740-03-02 på Hällebo, död 1807-10-03 i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Gift 1767-12-30 i Frinnaryds socken, Jönköpings län med adjutanten Peter Wetterhall, död 1788 i finska kriget.
 • 2. Rebecka Christina Grubbe, född 1743-12-08 på Hällebo.
 • 2. Beata Grubbe, född 1746-06-10 i Kisa socken.

TAB 18

Gustaf (son av Christoffer Larsson, adlad Grubbe, Tab. 1), född 1650-08-08. Reformerad fänrik vid Kalmar regemente 16692. Ständig fänrik vid Skaraborgs regemente2 1670-07-05. Löjtnant därst. Död 1697 Föllingsö och begraven s. å. 5/2 i faderns grav i Kisa kyrka. Gift 1:o med Elsa Duwall i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Mikael Thomasson Anckarfjell, nr 221, död 1657), dotter av översten Mauritz Mac Dougall, natural. Duwall, nr 211, och Agneta Olofsdotter. Gift 2:o 1687-10-04 i Linderås socken, Jönköpings län med Elisabet Hillebrand i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1721-02-22 i Askeryds socken, Jönköpingslän, med furiren Carl Runbom), dotter av löjtnanten Hans Hillebrandsson, adlad Hillebrand.

Barn:

 • 1. Mauritz, till Sjöviken i Norra Vi socken, Östergötlands län. Född 1680-01-23. Konstapelmat 1702-06-26. Konstapel vid amiralitetet 1705-12-16. Extra ordinarie underlöjtnant därst. 1710-04-16. Överlöjtnant 1712-08-18. Konfirm.fullm. s. å. 22/12. Skeppskapten 1717-07-03. Kommendör 1732-03-08. Död barnlös 1736-06-16 på Sjöviken och begraven i Sunds kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. Gift med Maria Elisabet Ulfsax, född 1678, död 1752-04-28 på Sjöviken och begraven s. å. 19/5, dotter av löjtnanten Per Nilsson Ulfsax, och hans 2:a fru Anna Armsköld.
 • 1. Christina, döpt 1684-04-25 Sommevik, död s. å. och begraven 12/12 i Malexanders socken,.
 • Utan känt samband:
 • Christoffer Gustaf Grubbe, kallas välboren, konstapel vid amiralitetet. Död 1707-12-19, drunknade under expeditionen till Nyen.
 • Johanna Grubbe, fröken, död 1763-04-11 på Allestad i Skölvene socken, Älvsborgs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: