:

Adlersten nr 1004

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Adlersten nr 1004 †

Adlad 1681-08-17, introducerad 1682. Utdöd 1713-03-10.


  • Göran Pihlman, född i Finland. Borgare och viktualiehandlare i Stockholm. Gift med Anna Peterdotter (At (Sch).) i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1676 med borgaren i Stockholm Olof Eriksson) (Öä XI s. 476, not 1.), levde änka 1685.

Barn:

  • Göran Pihlman, adlad (och friherre) Adlersten, till Gärsnäs i Östra Herrestads socken, Kristianstads län och Adlerslund, nu Hardeberga i Hardeberga socken, Malmöhus län. Född omkring 1640 (Bbl.) i Stockholm. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666. Myntbokhållare i banken 1668–69 (Bbl.). Kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 1679-12-04. Adlad 1681-08-17 (introducerad 1682 under nr 1004). Medlem av reduktionskommissionen i Skåne 1687 (Bbl.). Generalkrigskommissarie 1700-07-26. Landshövding i Blekinge 1706-08-20. Friherre 1707 (ej introducerad) död 1713-03-10 i Karlskrona och slöt själv sin ätt samt begraven i Tyska kyrkan i Karlskrona. 'Han ändade sitt liv på det sättet, att han, för att få upp ett ben, som fastnat i svalget, ställde sig på händer och huvud på golvet, varvid han bröt halsen av sig. ' Gift 1:o 1673-07-00 i Nikolai församling, Stockholm med Anna Askelöf, död 1677-01-00 i Stockholm (själaringning i Storkyrkan 1677-01-31) och begraven 1677-09-02, i Storkyrkan (Wn.), dotter av proviantmästaren Nils Persson Askelöf och hans 3:e hustru Elisabet Danielsdotter Moltzdorff. Gift 2:o med Maria Ehrenberg, död 1713, dotter av lagmannen Gillius Gilliusson, adlad Ehrenberg, och Ingrid Hinman.

Barn:

  • 1. Göran, underofficer. Död 18 år gammal, före fadern.
  • 2. Carl, född 1682. Fänrik vid Dalregementet 1700-06-20. Löjtnant vid Dalregementet 1702-08-03 (1702-03-04). Fången och dödad vid Thörn 1703-08-23.
  • 2. Anna Sofia, född 1686-06-01, död 1702-06-02. Gift 1701-09-29 med överkommissarien Josua Fistulator, adlad Stjernblad, nr 1370, i hans 2:a gifte, född 1671, död 1717.
  • 2. Ingrid Margareta, född 1687-06-00, död 1726-10-11 Mantorp och begraven 1726-10-04. Gift 1717-12-00 med överstelöjtnanten Erik Gripenwald, nr 875, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1750.
  • 2. Magdalena Eleonora, född 1689-05-12, död 1741-05-00 och begraven 1741-05-20 i Karlskrona. Gift 1711-10-15 med riksrådet och vice amiralen Anders Siöstierna. född 1682, död 1739.
  • 2. Christina Beata, född 1691-08-08, död 1754-04-11. Gift 1715-03-00 med överstelöjtnanten Olof Dagström, adlad Dagström, död 1738.
  • 2. Ulrika, född 1694-10-15. Hovmästarinna hos prinsessan Sofia Albertina. Död 1757-03-12. Gift 1715-11-22 med överstelöjtnanten Albrekt Schönström, född 1684, död 1740.
  • 2. Maria, född 1696-10-16, död 1755-01-17. Gift 1716-07-15 med landshövdingen Vilhelm Lindstedt, adlad Lindenstedt, född 1681, död 1770.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: