:

Armfelt nr 458

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Armfelt nr 458

Adlad 1648-07-20, introducerad 1650.

Ätten, som immatrikulerades 1818 på finska riddarhuset under nr 37 bland adelsmän, fortlever numera endast i Finland. Den sista i Sverige bosatta manliga medlemmen dog 1868. Utgrenad i friherrliga ätten Armfelt.


Armfelt%20A45800.jpg

TAB 1

Lars Eriksson, bonde Frösön

 • Son:
 • Erik Larsson, adlad Armfelt, född på Frösön. Var löjtnant vid Ingermanlands adelsfana, då han 1643-03-01 fick förläning av Savinagora gård i Dätilinschi pogost och ödesjord i Samoschi pogost, allt i Ingermanland. Denna förläning blev bekräftad 1645-07-09. Adlad 1648-07-20 (introducerad 1650 under nr 458). Var löjtnant ännu 1649, men kaptenlöjtnant 1650 . Kallas 1656 före detta kaptenlöjtnant. Förordnad 1656-08-00 under pågående krig till kommendant på Koporie fästning. Tjänstgjorde på Koporie fästning ännu 1657-12-15. Kommendant i Grobin i Kurland 1659. Död kort därefter [Rf]. Gift med Märta Billring från Norge.
 • Barn.
 • Anna Elisabet, levde änka 1678. Gift med ryttmästaren Fredrik Stefansson Aminoff, död 1656.
 • Gustaf, född 1626. Överstelöjtnant. Död 1675. se Tab. 22.
 • Erik Johan. Var kvartermästare vid Ingermanlands adelsfana 1654 . Förde avog sköld mot fäderneslandet under faderns livstid och gjordes arvlös. Torde hava levat 1672-03-02 då hans bröder Gustaf och Christoffer blevo förklarade fria för hans gälds betalning [Rf].

TAB 2

Christoffer (son av Erik Larsson, adlad Armfelt, Tab. 1), kornett vid Ingermanlands adelsfana 1657. Löjtnant vid Ingermanlands adelsfana 1660. Kaptenlöjtnant 1670. Ryttmästare. Major 1690. Avsked 1700-09-14. Begraven 1711-03-19 i Lappträsks socken. Gift med Margareta Bock, dotter av överstelöjtnanten Henrik Volmar Bock med en dotter till ståthållaren Peder Örneklou, samt brorsdotter till översten Vilhelm Bock, adlad Bock från Lahmes.

Barn:

 • Henrik Gustaf, död ung.
 • Fredrik, född 1674. Ryttmästare. Död 1741. Se Tab. 19
 • Jakob Volmar. Fänrik. Död ogift (möjligen den Armfelt som stupade vid Liesna 1708-09-29).
 • Christoffer, död ung.
 • Catharina. (Löjtnantsänkan Catharina Armfelt dog 1763-09-18 92 år gammal, på fattighuset i Maria församling, Stockholm) [Rf].
 • Två döttrar, ej kända till namnet [Rf].

TAB 3

Erik Johan (son av Christoffer, Tab, 2). Fältväbel vid Tavastehus infanteriregemente 1686-10-04. Fänrik 1688. Avsked 1688 för förseelser mot duellplakatet och insatt på Åbo slott. Ställdes 1688-12-20 inför Åbo rådhusrätt, anklagad för övervåld på fångvaktaren och medfångar. Blev flyttad till Tavastehus, där han ännu 1696 hölls i fängelse. Kallas sedan löjtnant. Drunknade. Hade, under det han för duellbrottet satt på Tavastehus slott, med Beata Lilliebrunn, dotter av kommendanten Anders Lilliebrunn, och Märta Catharina Brunow, nedanstående söner, men kunde icke förmås att fullborda äktenskapet, oaktat han med vakt fördes till kyrkan för att vigas. Barnen blevo av Åbo hovrätt förklarade i åtnjutande av äkta barns rätt.

Barn:

 • Gustaf. Furir vid Viborgs infanteriregemente. Förare vid Viborgs infanteriregemente 1704-08-20. Sergeant 1705-07-16. Fältväbel. Sekundfänrik 1706-03-06. Konfirmationsfullmakt 1706-12-14. Död ogift. (En fänrik Armfelt från Nastola begraven 1709-03-19 i Hiitola socken). (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.)
 • Erik Johan, född 1694. Major. Död 1766. Se Tab. 4
 • Christoffer, född 1696. Kapten. Död 1773. Se Tab. 16

TAB 4

Erik Johan (son av Erik Johan, Tab. 3), född 1694-04-18. Volontär vid karelska infanteriregementet 1708. Sergeant vid karelska infanteriregementet 1710. Fänrik vid Österbottens infanteriregemente 1714-01-26. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1716-10-12. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Regementskvartermästare 1718-02-10. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet 1718-06-27. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1722-03-25. Kapten vid Nylands dragonregemente 1742-02-19. Avsked med majors karaktär 1750-09-24. Död 1766-06-18 på Västerkulla i Helsinge socken i Finland. 'Han var en tapper krigsman och blev ofta illa blesserad samt, under kriget med Ryssland, tvenne särskilda gånger fången, därifrån han dock själv befriade sig. Under första fångenskapen var han en tid inköpare hos storfurstinnan Elisabet och andra gången satt han först fången i Petersburg, där han blev sluten i kedjor till händer och fötter samt med järnhalsband fästad vid muren, därmed han fick uthärda i fjorton månader, varefter han fördes till Moskva och därifrån till Kaluga 1715. Han bevistade även fälttågen 1718 i Norge och 1741 i Finland.' Gift 1716-02-16 med Anna Beata Cedersparre, född 1693, död 1756-09-19, dotter av översten Peter Joungh, adlad Cedersparre, och hans 1:a fru, Brita Luthman.

Barn:

 • Beata Catharina, född 1718, död ogift 1803-10-11 i Helsingfors.
 • Peter Johan, född 1722. Löjtnant. Död 1771. Se Tab. 7
 • Gustaf Emanuel, döpt 1723-08-29, i Pälkäne socken. Förare vid livdragonerna. Död ogift 1755.
 • Beata Maria, född omkring 1725, död 1747-10-20. Gift med hovrättssekreteraren Carl Gustaf Brunow, i hans 1:a gifte, född 1712, död före 1784 [(Wå.)].
 • Brita Charlotta (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.), född 1726-02-04, i Lempäälä socken (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.), död 1797-10-13 Berghall Gift med kaptenen, RSO Peter Hallberg, adlad Hallberg, men ej introducerad, född 1722, död 1796-03-08, på Berghall.
 • Mårten Christoffer (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.) född 1727-07-22 i Lempäälä socken (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.), död där (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.) 1728-05-06.
 • Anna Christina (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.), född 1729-03-16, i Lempäälä socken (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.), död ogift 1804-09-14 i Helsingfors.
 • Lovisa Sofia (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.), född 1731-07-09, i Lempäälä socken (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.), död 1798-08-27. Gift med sin svåger hovrättssekreteraren Carl Gustaf Brunow, i hans 2:a gifte, född 1712, död före 1784 [Ckb.].

TAB 5

Carl (son av Erik Johan, Tab. 4), född 1717-08-01. Kom i tjänst 1731. Adjutant vid Älvsborgs infanteriregemente. Löjtnant vid Älvsborgs infanteriregemente 1746-10-21. Kapten 1750-08-21. RSO 1761. Bevistade pommerska kriget. Avsked 1763-03-19. Död 1784-03-18, på Näs i Nurmijärvi socken. Gift 1755-06-25 i Nurmijäryi socken med Sofia Barck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Gustaf Wulfcrona, född 1693, död 1753), född 1726-01-01, död 1782-03-19 på Näs, dotter av landskamreraren i Helsingfors Samuel Barck och Hedvig Godenhjelm, nr 1217.

Barn:

 • Erik Samuel, född 1756-05-02 i Stockholm, död 1766-05-14 i Helsingfors.
 • Hedvig Sofia, född 1758-03-11 Numlaks ), död 1816-08-25 i Borgå. Gift 1779-08-24 med sin kusin, kaptenen Erik Lorentz Armfelt, född 1748, död 1797.
 • Carl Johan, född 1764-05-01 på Näs. Volontär vid Nylands regemente 1778-07-12. Korpral vid Nylands regemente 1779-02-27. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1780-11-15. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1781-08-20. Löjtnant 1788-05-16. Avsked 1790-04-25. Immatrikulerad 1818-01-30 på finska riddarhuset under nr 37 bland adelsmän. Död barnlös 1819-12-30 på Näs. Gift 1814 med Maria Feldt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1822-12-26 med nämndemannen Erik Ahlstedt i hans 2:a gifte)
 • Christoffer, född 1765. Kapten. Död 1848. Se Tab. 6
 • Anna Beata, född 1767-06-14, död 1826-05-25 på Näs. Gift 1:o 1788-02-17 i Helsingfors med löjtnanten Anders Vilhelm Knorring, i hans 2:a gifte, född 1762. död 1788. Gift 2:o med ryttmästaren Erik Adolf Nordenborg, född 1756 i maj i Sverige, död 1819-01-17 Skogbisa (Wä.)

TAB 6

Christoffer (son av Carl, Tab. 5), född 1765-11-04 på Näs i Nurmijärvi socken. Antagen i krigstjänst 1779. Korpral vid Nylands dragonregemente 1779-02-27. Fänrik vid Nylands dragonregemente 1788-06-27. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1783-12-31. Premiärlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1789-12-31. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1791-09-27. Kapten i armén 1794-06-23. RSO. Stabskapten 1802-06-22. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 37 bland adelsmän. Död 1848-10-04, på Gunnila boställe i Vehmo socken. Gift 1827-06-04 Koskis

Barn:

 • Sofia Gustava Christina Amanda, född 1828-04-07, död 1897-10-30 på Birknäs gård i Kumo socken. Gift 1875-10-17 med handlanden i Björneborg Emil Selim Juselius, född 1839-08-08 i Resö socken, död 1917-01-02 i Björneborg.
 • Anna Aurora Adelaida, född 1829-08-23, död 1894-01-22, i Åbo. Gift 1:o 1850-03-17, med assessorn Axel Florentin Ekestubbe, född 1809, död 1856. Gift 2:o 1858-02-02 i Åbo med slotts- och lasarettsläkaren i Åbo med. doktor Emanuel Indrenius i hans 2:a gifte, född 1816-12-27 i Fredrikshamn, död 1887-10-30 i Åbo.
 • Christofina Fredrika Carolina, född 1831-11-19, död 1836-05-13.

TAB 7

Peter Johan (son av Erik Johan, Tab. 4), född 1722-03-20. Volontär vid Nylands dragonregemente 1738-11-00. Korpral vid Nylands dragonregemente 1740-07-00. Förare vid livdragonregementet 1741-07-01. Sergeant vid livdragonregementet 1743-11-09. Kornett 1756-08-05. Löjtnant 1762-06-23. Avsked 1768-12-21. Drunknade 1771-11-17. 'Han var under fälttåget i Finland 1741 med vid Lilla Hoplaks, där kosackgeneralen Krasnakov blev med sitt följe jagad i ett moras och dödad.' Gift 1748-02-02 med Anna Christina Uggla, född 1730-10-15 i Kangasala socken (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.), död där (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.) 1780-03-24, dotter av kaptenen Gustaf Lorentz Uggla, och Hedvig Carolina Sinclair.

 • Barn (Meddelande av skriftställaren J, Finne, Helsingfors.):
 • Erik Lorentz, född 1748. Kapten. Död 1797. Se Tab. 8
 • Adolf Johan, född 1751-12-02 och död 1751-12-20 i Kangasala socken.
 • Beata Carolina, född 1752-06-21 i Kangasala socken.
 • Erik, född 1753 och begraven 1754-03-20 i Kangasala socken.
 • Carl Conrad, född 1754-03-10 i Kangasala socken.
 • Sofia Fredrika, född 1756-01-27 och död 1756-04-21 i Kangasala socken.
 • Claes Adolf, född 1757-06-05 och död 1757-06-22, i Kangasala socken.
 • Charlotta Sofia, född 1759-02-25 i Birkkala socken, död 1759-11-01 i Kangasala socken.
 • Fredrik Ferdinand, född 1764-11-24 i Birkkala socken, död 1765-04-02 i Kangasala socken.

TAB 8

Erik Lorentz (son av Peter Johan, Tab. 7), född 1748-11-12 i Kangasala socken (Wä.). Volontär vid livdragonregementet 1761-09-21. Fänrik vid Skytteska regementet 1773-04-22. Transport till änkedrottningens livregemente 1777-02-09. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1778-02-11. Avsked med kaptens karaktär 1784-10-25. Död 1797-04-21 Grönkulla. Gift 1779-08-24 Näs

Barn:

 • Anna Sofia, född 1780-06-01 på Näs. Död ogift 1855-04-20 Haga
 • Fredrika Charlotta, född 1782-04-19 på Näs, död 1866-11-18 i Kuopio. Gift 1817-12-09 Jokela dske generalkonsuln i Finland, friherre Johan Ludvig Agaton Archenholtz, född 1791-12-27, död 1854-10-07 i Lovisa.
 • Johan Christoffer, född 1783-11-07 på Näs, död barn.
 • Hedvig Christina, född 1785-06-26 på Numlaks, död ogift 1822-04-03 på Gunnila.
 • Erik August, född 1786-09-15 på Numlaks, död på Numlaks 1789-07-07.
 • Erik Vilhelm, född 1789-06-25 på Numlaks. Skeppsgosse vid Sveaborgseskadern. Kadett vid Karlberg 1804-03-22. Utexaminerad 1808-02-29 och underlöjtnant vid arméns flottas Sveaborgseskader. Avsked 1810-07-10. Kofferdistyrman. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 37 bland adelsmän. Död ogift 1855-09-05 Viurila
 • Erik Gustaf, född 1790-08-21 på Numlaks, död på Numlaks 1792-03-08.
 • Beata Catharina, född 1792-03-06 på Numlaks, död på Numlaks 1792-12-20.
 • Otto Fredrik, född 1794. Löjtnant. Död 1857. Se Tab. 9.
 • Carl Adolf, född 1795-01-23 i Helsingfors, död barn.
 • Margareta Elisabet, född 1796-08-02 i Sjundeå socken. Levde ännu 1883.

TAB 9

Otto Fredrik (son av Erik Lorentz, Tab. 8), född 1794-01-15 Numlaks Antagen till junkare i rysk tjänst vid 47. jägarregementet 1811-07-10. Fanjunkare vid 47. jägarregementet 1812-05-07. Fänrik 1814-08-26. Underlöjtnant vid 3. finska jägarregementet 1817-03-06. Löjtnant vid 3. finska jägarregementet 1818-03-06. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 37 bland adelsman. Transport till Petrovska infanteriregementet 1819-03-06. Avsked 1821-02-23. Tjänstgjorde därefter någon tid vid kommissariatväsendet i södra Ryssland. Ingick åter i tjänst med löjtnants grad vid 19. finska linjebataljonen 1855-08-24, och tjänstgjorde vid proviantkommissionen i Helsingfors. Död 1857-01-16 i Helsingfors. Gift 1:o 1822-03-25 i Kangasala socken med Amalia Gustava Steen, född 1805-03-25 på Pynnölä boställe i Kangasala socken, död 1848-01-08, på Joutsiniemi i nämnda socken, dotter av kapellanen i Kangasala församling Anders Johan Steen och Catharina Ulrika Asteen. Gift 2:o 1849-07-10 med Carolina Vilhelmina Taube, född 1821-06-12, död 1894-12-21 i Borgå, naturlig dotter av kassören vid Finlands banks växelkontor i Kuopio, kaptenen Johan Reinhold Taube, och av honom såsom eget barn förklarad.

Barn:

 • 1. Amalia Lydia Antoinette, född 1823-03-10 Tomtbacka Gift 1846-09-20 med kyrkoherden i Nurmes församling i Finland, prosten Carl Elis Roos, född 1821-02-09 i Virmo socken, död 1906-11-08 i Nurmes prästgård.
 • 1. Juliana Ulrika Charlotta, född 1825-01-16, död 1825-02-26.
 • 1. Alexander Johan Fredrik, född 1826. Konteramiral. Död 1898. Se Tab. 10.
 • 1. Ivar Oskar, född 1834-12-19, död 1844-11-08 i Sankt Petersburg.
 • 1. August Edvin, född 1836. Löjtnant. död 1905. Se Tab. 13.
 • 1. Magnus Vilhelm, född 1838-03-27, död 1842-06-30.
 • 1. Ida Matilda Gustava, född 1841-07-08, död 1842-05-20.
 • 1. Hilda Magdalena, född 1844-02-24. Stiftsjungfru. Död ogift 1915-09-12.
 • 1. Gustaf Albert Eliel, född 1846. Marinlöjtnant. Död 1884. Se Tab. 15.
 • 1. Otto Mauritz, född 1847-11-12. Kadett vid sjökadettkåren i Sankt Petersburg. Gardemarin 1865-04-16 vid Baltiska flottan och placerad på 4. ryska sjöekipaget 1865-05-10. Överförd till 1. Svartahavssjöekipaget 1865-07-04 och kommenderad till tjänstgöring vid 2. sjöekipaget 1886-09-12. Midshipman vid Baltiska flottan 1867-08-28. Placerad på 7. sjöekipaget 1867-10-04. Löjtnant på 7. sjöekipaget 1871-01-13. RRS:tStO3kl 1873-01-13. Transport till 6. sjöekipaget 1873-10-15. RRS:tAO3kl 1881-04-24. Kaptenlöjtnant 1882-01-13. Kapten av 2. rangen 1885-03-10. Äldste officer på monitoren Wästschun 1886-11-01. RRS:tStO2kl 1887-04-17. Inspektör för gymnastikundervisningen i Kronstadt 1887-11-05. Placerad på flottan 1889-06-30. RRS:tWlO4kl med ros 1890-10-04. RRS:tAO2kl 1891-05-03. Kapten av 1. rangen 1894-05-07. Avsked 1894-05-07. Död barnlös 1904-07-24 i staden Luga. Gift 1894-06-20 i Sankt Petersburg med Stefanida Iljin, född 1843-11-06 i Oranienbaum, död 1901-05-18 i Luga, dotter av underofficeren Ivan Iljin och Marfa N. N.
 • 2. Aurora Carolina Charlotta, född 1850-05-23 i Kangasala socken. Stiftsjungfru.
 • 2. Elvira Gustava, född 1852-11-12 i Kangasala socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1914-08-08 i Borgå.
 • 2. Carl Johan, född 1854-04-30, död 1854-05-03.
 • 2. Frans Josef, född 1856-03-19 i Helsingfors, död 1857-04-26 i Kangasala socken.

TAB 10

Alexander Johan Fredrik (son av Otto Fredrik, Tab. 9), född 1826-06-16. Sjökadett i Sankt Petersburg. Gardemarin vid Baltiska flottan 1843-01-15. Midshipman vid 19. ryska sjöekipaget 1845-08-13. Transport till 1. finska sjöekipaget 1848-11-23. Löjtnant vid 1. finska sjöekipaget 1850-12-18. Anställd vid 1. bataljonen av 2. eller västra kanonlupsbrigaden 1854-04-30. Transport till 5. ryska sjöekipaget 1860-01-30. Kaptenlöjtnant vid 3. sjöekipaget 1860-10-29 transport till 2. sjöekipaget 1863-03-20. RRS:tStO3kl 1864-01-13. Transport till Sibiriska flottiljen 1865-10-21. Kommenderad till tjänstgöring vid 8. sjöekipaget 1865-11-01. Anställd för särskilda uppdrag hos guvernören över Amurlandet 1866-01-15. Kapten av 2. rangen 1866-04-07. RRS:tAO3kl 1869-05-02. Anställd vid Amurska sjöekipaget 1870-10-09. Tillförordnad befälhavare i Vladivostok 1871-01-11. Kapten av 1. rangen 1871-01-13. RRS:tW1O4kl med ros 1871-01-13. Chef för hamnen i Vladivostok 1872-06-16. RRS:tStO2kl 1873-04-30. Transport till Baltiska flottan och anställd vid 6. ryska sjöekipaget 1876-06-03. Kommenderad till 8. sjöekipaget 1876-11-18. Placerad på flottans reservstat 1877-12-31. Konteramiral 1878-01-28. Avsked 1878-01-28. Död 1898-03-03 i Helsingfors. Gift 1864-03-20 i Lempäälä socken med sin broders frånskilda fru Amanda Carolina Lindh, från vilken han blev skild 1890-07-00, i hennes 2:a gifte (gift 3:o 1890-08-24 med kaptenen av 1. rangen Wasili Lavrov), f. 1842-11-10, dotter av kommissionslantmätaren Bror Sven Lindh och Carolina Ulrika Liljestrand.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1864-12-21 i Kronstadt, död i Kronstadt 1865-08-12.
 • Artur Alexander, född 1866-02-23 i Sankt Petersburg, död 1866-08-26 i Blagovjestjensk vid Amur.
 • Sigrid Maria, född 1867-06-04 i Blagovjestjensk. Gift 1897-09-11 i Sankt Petersburg med sin kusin kamreraren i medicinalstyrelsen Johannes Eliel Roos, född 1862-06-21 i Kuopio.
 • Helena Mathilda (Nelly), född 1870-04-25 i Blagovjestjensk. Gift 1887-09-28 med översten vid krigsingenjörkåren Kondrati Stepanovitj Tjernoknisjnikov, född 1852.
 • Carin Anna, född 1872-11-15 i Vladivostok, död 1920 i Estland. Gift 1:o 1891-11-15 i Vladivostok med löjtnanten Leonid Borodovskij, född 1869-04-16, död 1906. Gift 2:o 1912-08-11 med sin svåger, läkaren vid ryska flottan, hovrådet Sergei von Wittenburg i hans 2:a gifte, född 1872-02-18.
 • Frida Elisabet, född 1874-03-02 i Vladivostok, död 1909-12-18 i Kronstadt. Gift 1899 med läkaren vid ryska flottan, hovrådet Sergei von Wittenburg i hans 1:a gifte, född 1872-02-18.

TAB 11

Bruno Woldemar (son av Alexander Johan Fredrik, Tab. 10), född 1868-09-21 i Blagovjestjensk. Elev vid marinläroverket i Sankt Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid ryska flottan 1889-10-01. Transport från Baltiska flottan till Sibiriska sjöekipaget 1891-03-16. Löjtnant 1895-12-18. RRS:tStO3kl 1898-12-18. Minofficer å kryssaren Abrek. RRS:t AO3kl 1902-12-19. Äldre officer på pansarkryssaren Amiral Lasarev 1906-10-29. Kapten av 2. rangen 1906-12-19. Äldre officer på övningsfartyget Furst Posjarski 1907-04-25 och på pansarkryssaren Rossija 1908-04-19. Entledigad från sistnämnda befattning 1908-10-19. RRS:tW1O4kl med ros 1908-10-05. Tjänsteman av 7. graden vid överstyrelsen för lots- och fyrinrättningen i Finland med placering på flottan 1911-01-12. Placerad på flottans kustavdelning 1912-03-18. Föreståndare för sjökarteverket vid nämnda överstyrelse. Transport till marinens hydrografiska kår med överstelöjtnants grad 1913-02-27. Överste 1913-04-27. RRS:tAO2kl 1914-04-19. Avgick från befattningen vid lotsverket 1918. Gift 1891 med Alexandra Lesnoi, från vilken han 1913 blev skild, född 1869-04-18, dotter av godsägaren Maxim Lesnoi och Anna Immonen.

Barn:

 • Eugen, född 1891-09-23. Elev vid Paulovska militärläroverket i Sankt Petersburg. Död i Sankt Petersburg 1908-09-22.
 • Helena, född 1895-12-11. Gift 1917 med före detta kornetten i rysk tjänst Vladimir Humberto.

TAB 12

Axel Rafael (son av Alexander Johan Fredrik, Tab. 10), född 1875-05-04 i Vladivostok. Elev vid sjökadettkåren i Sankt Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid ryska flottan 1896-10-07. Transport från Svarta havs- till Baltiska flottan 1896-10-12. Löjtnant 1901-04-14. Äldre artilleriofficer på kryssaren Hertigen av Edinburgh. RRS:tStO3kl 1902-12-19. Äldre officer på kryssaren av 2. rangen Amiral Kornilov 1907-08-05. Avsked från denna befattning 1908-05-11. Flaggmans artilleriofficer vid kommenderandens för Amurflodflottiljen stab 1909-01-04. Tillförordnad kommendör å flodkanonbåten Kirgis 1910-07-14. Transport till Baltiska flottan 1911-11-10. Placerad på flottans kustavdelning 1912-03-12. Tillförordnad lotsfördelningschef i Åbo distrikt 1912. Kapten av 2. rangen 1912-04-07. Transport till marinens hydrografiska kår som överstelöjtnant 1913-02-17. RRS:tStO2kl med svärd 1914-04-19. RRS:tAO3kl. Överste 1915. Avgick från befattningen vid lotsverket 1918. Gift 1:o 1898-06-11 med Julia Enquist, från vilken han blev skild, född 1877-04-05, dotter av konteramiralen vid ryska flottan Oskar Enqvist och Helena Kalmykov. Gift 3:o 1910 med Wanda von Wittenburg.

Barn:

 • 1. Helena, född 1900-12-02.
 • 2. Axel Boris Woldemar, född 1911-06-28.
 • 2. Erik Nikolai, född 1914-07-22.

TAB 13

August Edvin (son av Otto Fredrik, Tab. 9), född 1836-07-20 i Kangasala socken. Elev vid junkerskolan i Helsingfors 1850-04-01. Underofficer vid 1. finska linjebataljonen 1852-11-23. Underfänrik. Fänrik vid 9. finska linjebataljonen 1854-06-14. Transport till 15. finska linjebataljonen 1855-06-06. Underlöjtnant 1855-10-21 med transport till 11. finska linjebataljonen. Transport till 5. finska linjebataljonen 1857-06-02. Löjtnants avsked 1857-07-10. Translator vid 1. finska sjöekipaget 1857-11-10. Avsked 1860-05-01. Telegrafist vid telegrafstationen i Torneå 1867-09-06. Transport till Viborgs station. Avsked 1870-07-13. Folkskollärare i Artsjö socken 1872-09-01. I Pyhäjärvi socken i Nylands län 1875-08-15. Avsked. Död 1905-11-04 på Viurila i Halikko socken. Gift 1859-03-15 i Lempäälä socken med Amanda Carolina Lindh, från vilken han blev skild 1863-01-03, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1864-03-20 i Lempäälä socken med sin svåger konteramiralen Alexander Johan Fredrik Armfelt, från vilken hon även blev skild, född 1826, död 1898. Gift 3:o 1890-08-24 med kaptenen av 1. rangen Wasili Lavrov), född 1842-11-10, dotter av kommissionslantmätaren i Tavastehus län Bror Sven Lindh och Carolina Ulrika Liljestrand. Gift 2:o 1865-08-06 i Åbo med Johanna Matilda Ahlroos, född 1844-11-11 Pamsila

Barn:

 • 2. Olga Maria Matilda, född 1866-09-27 i Åbo. Gift 1890-07-15 med kyrkoherden i Hauho Vilhelm Palmroth, född 1868-03-25 i Ruovesi socken.
 • 2. Alexander Magnus August, född 1868-09-21 i Viborg. Underfänrik vid 91. Dvinska infanteriregementet. Efter undergången lärokurs vid infanterijunkarskolan i Sankt Petersburg underlöjtnant vid infanterijunkarskolan i Sankt Petersburg 1896-04-20. Löjtnant vid infanterijunkarskolan i Sankt Petersburg 1900-10-21 med tur från 1900-04-21. Transport till marinväsendet med placering på amiralitetet 1903-11-02. RRS:tStO3kl 1903-12-19. Stabskapten 1904-04-10. RRS:tAO3kl 1908-12-19. Kapten 1910-05-01. Överstelöjtnant 1914-04-19. Död 1920 i Kronstadt, arkebuserad av bolsjevikerna. Gift 1904-01-30 med Natalia Dmitriev, född 1869-08-11, dotter av kollegiirådet Teodor Dmitriev och Dorotea Sokolovskij.
 • 2. Hilda Augusta Elvira, född 1870-09-18 i Viborg. Gift. 1893-08-03 i Toijala i Halikko socken med kronolänsmannen i Lappis distrikt August Alfred Forstén, född 1863-05-04 i Snappertuna kapell, död 1918-02-04 i Tammela, mördad av rebellerna.
 • 2. Carl Gustaf Hjalmar, född 1873. Juvelerare. Se Tab. 14
 • 2. Erik Otto, född 1878-04-17 i Pyhäjärvi socken i Nylands län, död i Pyhäjärvi socken i Nylands län 1878-04-26.
 • 2. Hugo Johannes, född 1879-08-25 i Pyhäjärvi socken, död 1895-06-19 i Piikkis socken genom drunkning.

TAB 14

Carl Gustaf Hjalmar (son av August Edvin, Tab. 13), född 1873-04-06 i Artsjö socken. Juvelerare i Sankt Petersburg, sedan i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1895-08-26 med Olga Josefina Lindros, född 1875-07-27 i Helsingfors, dotter av verkmästaren Isak Lindros och Josefina Allén.

Barn:

 • Olga Nelly Alice, född 1896-06-30 i Sankt Petersburg. Student vid Bobrisjev Pusjkins privata filologiska kurser 1914. Gift 1920-09-30 med vice häradshövdingen, jur. utr. kandidat Torsten Olof Gabriel Fellman, finska adliga ätten nr 275, född 1881-01-06.
 • Viktor Mauritz Hjalmar, född 1897-10-05 i Sankt Petersburg. Gardemarin vid tronföljarens sjökadettkår. Midshipman vid ryska flottan. Avsked.

TAB 15

Gustaf Albert Eliel (son av Otto Fredrik, Tab. 9), född 1846-02-17. Kadett vid Alexandrovska kadettkåren 1853-10-29. Och vid sjökadettkåren i Sankt Petersburg 1856-09-16. Gardemarin vid 4. sjöekipaget 1863-04-16. Midshipman vid 4. sjöekipaget 1865-07-17 med tur från 1865-04-29. RRS:tStO3kl 1867. Avsked med guvernementssekreterares grad 1868-10-00. Sekreterare vid distriktskontrollverket i Sankt Petersburg 1868. Kollegiisekreterare 1868-10-20. Avsked 1869. Ånyo i militärtjänst såsom midshipman vid Sibiriska flottiljen 1874-07-01. Löjtnant 1875-01-03. Transport till Baltiska flottan och placerad på 1. sjöekipaget 1879-07-12. Åter transport till sibiriska flottiljen. RRS:tAO 3kl 1884-05-18. Död 1884-07-26 i Vladivostok. Gift 1874-08-30 i S:t Petersburg med Maria Nikolajev, född 1855-02-07, dotter av en borgare Nikolajev i Sankt Petersburg.

Barn:

 • Olga, född 1876-08-29 i Vladivostok. Gift 1895-11-03 med guvernementssekreteraren Paul Wolkov, från vilken hon blev skild, född 1864-11-06.
 • Constantin, född 1878-03-13 i Vladivostok, död i Vladivostok 1879-08-06.

TAB 16

Christoffer (son av Erik Johan, Tab. 3), till Koskis i Koskis kapell i Finland. Född 1696. Sergeant vid Nylands infanteriregemente. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1718-02-10. Löjtnant vid Hälsinge tremänningsinfanteribataljon 1718-12-04. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1721-10-31. Kaptenlöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1748-01-14. Avsked. Död 1773-05-01 på Koskis sätesgård. Han bidrog mycket till Koskis kapellkyrkas prydande. Gift 1729-05-18 i Lojo socken med sin sysslings dotter Elisabet Werdenhoff, född 1709-11-08, död 1792-08-12, dotter av kaptenen Erik Ludvig Werdenhoff, och Hedvig Aminoff.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1730-04-15. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1746. Sergeant 1746. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1748-03-01. Kornett vid livdragonerna i Finland 1754-12-30. Sekundlöjtnant vid livdragonerna i Finland 1757. Premiärlöjtnant 1758. Grenadjärlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1760. Löjtnant vid livdragonerna 1764-06-26. Kapten vid livdragonerna 1769-02-21. RSO 1772-05-28. Sekundmajor 1773-08-23. Premiärmajor 1776-12-11. Överstelöjtnant i armén. Avsked 1778-01-14. RFrOPlemér. Död ogift 1787-01-10 i Åbo. Under tjänstgöringen i Frankrike bevistade han belägringen av Dünkirken och bataljen vid Hastenback
 • Christoffer, född 1734. Korpral. Död 1753 och begraven 1753-11-30 i Pernå kyrka
 • Ottiliana, född 1736, död 1800-10-09. Gift med fabrikören Zirck.
 • Lovisa, född 1739, död ogift 1823-12-01
 • Erik Ludvig, född 1741. Överste. Död 1814. Se Tab. 17
 • Anna Elisabet, född 1745, död ogift 1821-09-26 på Koskis
 • Johanna, född 1748, död 1822. Gift 1795-10-25 på Koskis med fältväbeln Johan Gustaf Graf född 1749-01-03 i Lojo socken.
 • Gustaf, född 1751. Lantbrukare. Död 1818. Se Tab. 18
 • Claes, död späd.
 • Claes Johan, född 1753-10-04. Sergeant vid arméns flotta 1772-08-04. Sergeant vid Nylands Infanteriregemente 1775-11-02. Död ogift 1801-03-10 i Lojo socken.

TAB 17

Erik Ludvig (son av Christoffer, Tab. 16), född 1741-04-13 i Åbo (At(RA).). Korpral vid Nylands infanteriregemente 1751. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1753-06-16. Underlöjtnant 1757-01-22. Löjtnant 1760-04-11. Kapten vid regementet Royal Suédois 1768-04-20. RFrOPlemér 1781-10-16. RSO 1782-10-16. Överstelöjtnant i armén 1788-07-22. Överste i armén 1790-08-21. RSO m st k s. d. Överstelöjtnant vid Stackelbergska regementet 1791-01-21. Avsked 1803-02-13. Död 1814-08-18 i Karlskrona. Han bevistade vid franska armén Gibraltars belägring 1782 samt var chef för finska jägarbataljonen under kriget med Ryssland 1788–1790. Gift med Maria Salome Schaeffler, född 1752, död 1849-04-20 på Karstorp Östergötlands län, dotter av bankiren Schaeffler i Strassburg och N. N. Elinger.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1776-04-16 i Strassburg. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1786-10-10. Elev vid école militaire 1787-10-03. Underlöjtnant på stat 1789-05-01. Löjtnant 1791-08-01. Löjtnant vid Stackelbergska regementet 1791-09-27. Kadett vid Karlberg 1793-05-21. Utexaminerad (Hc.) 1797-03-17. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1792-06-13. Kammarpage. Död ogift 1801-05-07 i Stockholm.
 • Erik Sigismund Hugo Vilhelm, född 1779-07-28. Sjökadett 1792-10-29. Utexaminerad från Karlberg 1797-09-27. Fänrik vid amiralitetet 1797-12-08. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1808-03-04. Död 1808. Gift 1808-03-04 i Karlskrona med Fredrika Charlotta Bergström, född 1787-07-14 i Karlskrona, död 1849-02-02 på Karstorp, dotter av direktören Anders Bergström och Catharina Maria Loffman.
 • Lovisa, född 1780, död 1786.
 • Gustaf Maurits Diedrik Fromhold, född 1781-03-26 i Strassburg. Sergeant vid dalregementet 1786-10-10. Page vid kungliga hovet 1791-09-30. Fänrik vid amiralitetet 1797-12-06. Löjtnant i armén 1805-11-06. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1807-04-13. Kapten vid livgrenadjärregementet 1810-10-11. RSO 1816-01-28. Major i armén 1816-02-13. 2. major vid regementet 1822-12-20 överstelöjtnant i armén 1824-12-01. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1833-07-27. Överste i armén 1836-01-28. Överste och chef för Jämtlands fältjägarregemente 1844-03-13. KSO 1853-04-28. Carl XIV Johans med. Avsked. Död 1868-09-29 Johannisberg och var den siste av ätten på svärdssidan i Sverige. Gift 1810-03-25 med sin broders svägerska Karin Bergström, född 1792-06-09 i Karlskrona, död 1876-12-31 på Johannisberg, dotter av direktören Anders Bergström och Catharina Maria Loffman.

TAB 18

Gustaf (son av Christoffer, Tab. 16), född 1751. Levde utan tjänst på sin gård Koskis i Koskis kapell av Sankt Mårtens socken i Finland. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 37 bland adelsmän. Död 1818-11-23 på Koskis. Gift 1796-06-12 med rusthållaredottern Helena Christoffersdotter, född. 1774, död 1834-07-02.

Barn:

 • Gustava Elisabet, född 1797-08-09, död 1798-07-17.

TAB 19

Fredrik (son av Christoffer, Tab. 2), född 1674 i Ingermanland. Musketerare 1692. Korpral 1693. Avsked såsom fänrik vid C. V. Funckens regemente 1694-12-20. Kornett vid Viborgs fördubblingskavalleriregemente 1700-12-07. Löjtnant vid Viborgs fördubblingskavalleriregemente 1701-07-26. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1703-05-20. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Avsked 1719-09-30. Erhöll pension 1730-12-15. Levde 1733 i Stockholm. Var nyligen död 1741. Gift med Anna Margareta Finckenberg, död före mannen (under flykten i Västerbotten), dotter av kaptenen Jakob Finckenberg, och hans 1:a fru Anna von Dunten.

Barn:

 • Georg Claes, född 169(6). Fältväbel. Död 1751. Se Tab. 20.
 • Christoffer Vilhelm, född 1710 i Åbo. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1728-02-01 lärkonstapel 1728-10-28. Dömd 1729-03-18 av krigsrätt att degraderas till gemen (Rf.). Avgick från regementet etter krigskollegii beslut 1729. (Rf.)
 • Anna Elisabet, född 1711-08-18 på Juva boställe i Sankt Mårtens socken i Finland.
 • Carl Gustaf, född 1712-11-15 på Juva boställe.
 • Lovisa Johanna, född 1718-04-15 i Husby-Lyhundra socken Stockholms län.
 • En dotter.
 • Ett barn begrovos i Åbo 1726-06-28
 • Ett barn begrovos i Åbo 1727-10-30.

TAB 20

Georg Claes (son av Fredrik, Tab. 19), född 169(6). Volontär vid Österbottens regemente 1716. Förare vid garnisonsregementet i Göteborg 1735. Fältväbel. Död 1751-07-17 i Stockholm och begraven 1751-06-21 i Kungsholms församling. Gift 1:o med Anna Elisabet Hammar. Gift 2:o 1743-04-06 i Göteborg med Elisabet Schoultz, född 1718, död 1752 och begraven 1752-12-13 i Stockholm i Kungsholms församling, Stockholm.

Barn:

 • 1. Carl Johan, döpt 1739-05-02 i Göteborg.
 • 1. En dotter, döpt 1741-01-16 i Göteborg.
 • 2. Hans Ludvig överlevde fadern.

TAB 21

Carl (son av Christoffer, Tab. 2). Fänrik vid Tavastehus fördubblingsregemente 1702-07-21. Löjtnant vid Tavastehus fördubblingsregemente 1703-06-18. Kaptenlöjtnant vid Tavastehus ordinarie infanteriregemente 1710-12-13. Transport till Nylands infanteriregemente 1711-09-19. Åter kaptenlöjtnant vid Tavastehus infanteriregemente 1712-07-30. Stupade 1714-02-19 i slaget vid Storkyro. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1710-11-30 i Asikkala socken med Margareta Elisabet Berg från Kolkis, som överlevde mannen med 4 barn och 1723-08-30 beviljades underhåll i hemmansräntor av Nylands och Tavastehus län (Rf.). Levde ännu 1741 i Åbo, kusin till Casper Bergk, naturaliserad Berch.

Barn:

 • 1. Maria Gertrud. Gift (? 1:o med löjtnanten Anders Stockenström, död 1703-02-00) 2:o med prosten och kyrkoherden i Rautalampi, filosofie magister Aron Hoffrén, död 1718. Gift 3:o 1725 med prosten och kyrkoherden i Orivesi Johan Wanæus, i hans 2:a gifte, född 1680-05-28, död 1746-06-24.
 • 1. Erik Ludvig, född 1704. Löjtnant. Död 1792 på Gullö gård i Pojo socken [At (Sch)].

TAB 22

Gustaf (son av Erik Larsson, adlad Armfelt, Tab. 1), till Negoditsa hof i Koporie län i Ingermanland (Rf.). född 1626. Var löjtnant 1655 och kaptenlöjtnant vid överste Frans von Knorrings regemente i Narva 1656. Överstelöjtnant vid adelsfanan i Livland och kommendant på en fästning vid adelsfanan i Livland. Död 1675-09-17 i Stockholm och begraven 1676-07-19 i Solna kyrka, där hans vapen uppsattes. (Uff IV s. 60.) Gift 1:o med Maria von Tiessenhausen. Alla hans barn med henne dogo i pesten. Gift 2:o med Anna Elisabet Brakel.

Barn:

 • 2. Claes Johan, född 1657. Överstelöjtnant. Död 1707. Se Tab. 23.
 • 2. Anna Elisabet, överlevde mannen. Gift med löjtnanten Jakob Volmar Bock (av Lahmes-släkten), död 1697. (Rf.)
 • 2. Carl Gustaf, friherre Armfelt, född 1666, död 1736. Se friherrliga ätten Armfelt, Tab. 1.

TAB 23

Claes Johan (son av Gustaf, Tab. 22) till Negoditsa hof (Rf.). Född 1657 i Ingermanland. Volontär vid prinsens av Oranien garde i Holland 1678-01-26–1681-07-15. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1682-08-05. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1689-02-28. Kaptenlöjtnant 1694-01-04. Kapten 1700-07-30. Konfirmationsfullmakt 1701-02-23. Generaladjutant vid garnisonen i Riga 1701-07-21. Major 1704-12-29. Död 1707 i Riga. Gift 1:o 1685-01-27 i Narva med Anna Elisabet von Knorring, dotter av kaptenen Otto von Knorring (Rf.). Gift 2:o med Margareta Bildstein, död barnlös i Riga, dotter av brukspatronen Carl Bildstein och Anna Wulf samt syster till generalmajoren Carl Bildstein, friherre Bildstein.

Barn:

 • 1. Flera söner, som alla dogo i barnaåren.
 • 1. Anna Margareta, död 1730-09-10. Gift 1725 med kaptenen Fredrik Johan Stackelberg till Eichenangern, i hans 1:a gifte, död 1764-05-30.

TAB 24

Vilhelm (? son av Erik Larsson, adlad Armfelt, Tab. 1). Major. Dödsskjuten i slaget vid Narva 1700-11-20. Han namnes icke i bröderna Gustafs och Christoffers skrivelse till Magnus Gabriel De la Gardie, där de anhålla om befrielse för sin mellersta broders, Erik Johans gäld. Ej heller i riksregistraturet 1672-03-02 där samma sak behandlas och Gustaf och Christoffer kallas faderns enda arvingar. Var måhända född i ett faderns senare äktenskap, eller son till Gustaf (Tab. 22) [Rf]. Gift med Maria Stackelberg, död 1684, dotter av Christer Jörgensson Stackelberg och Margareta Elisabet Hermansdotter von Burghausen.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1735-06-06. Gift 1:o med överstelöjtnanten vid Henrik Hastfers regemente Claes Johan Skogh, nr 704, född 1664, död i rysk fångenskap 1710. 2:o 1713 (At (L).) med generalmajoren Henrik Hastfer, född 1651 i Livland (At L).), död 1724-09-22, i Ravlunda socken Kristianstads län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: