:

Palmfelt nr 1114

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Palmfelt nr 1114 †

Adlad 1687-07-01 introd. 1689. Utdöd 1911.

Ätten, som icke varit representerad i Sverige efter 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 83 bland adelsmän.


1Um. 2Lk. 3Nh. 4Wä. 5Ssn. 6Luopiois kyrkoarkiv. 7Sj. 8SK. 9Justitierevisionens arkiv, Utslagshandl. 1734-02-20. 10SA.B. 11At(S).

Palmfelt%20A111400.jpg

TAB 1

Johan Nilsson. Skräddarmästare och borgare i Stockholm. Gift med Anna Andersdotter, 'av den gamla förnämliga Lindsbrosläkten, dotter av Anders Jönsson till Lindsbro i Våla socken Västmanlands län, som levde 1590, samt kusin till kommissarien Johan Olofsson Unger, som var fader till assessorn Olof Johansson Unger, adlad Stiernadler.'

Barn:

 • Gustaf Palm, adlad Palmfelt, född 1646-02-11 i Nyköping. Kammarskrivare vid stora sjötullskontoret i Stockholm 1666. Kammarskrivare i första avräkningskontoret 1669-05-19. Kammarförvant i statskontoret 1675-02-05. Kamrerares titel 1678-01-12. Statskommissarie 1679-05-00, vilken syssla han dock då ej kom att tillträda. Kamrerare i statskontoret 1682-02-21. Adlad 1687-07-01 (introd. 1689 under nr 1114). Ånyo statskommissarie 1689. Död 1694-04-02 i Stockholm och begraven i Värmdö kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han hölls på sin tid för omistlig i statskontoret samt avslöt, utom sina vanliga tjänstesysslor, tre års böcker över alla rikets inkomster och utgifter, därvid han gjorde åtskilliga iakttagelser till kronans nytta.'. Gift 1:o 1674-04-02 med Maria Holm, född 1656-07-00, död 1687-02-00, dotter av amiralitetskommissarien Nils Eriksson Holm samt syster till inspektören över småtullarna och accisen i Stockholm Erik Holm, adlad Gyllenholm. Gift 2:o 1687-11-29 i Stockholm med Brita Catharina Palmqvist, född tvilling 1667-02-01 i Stockholm, död 1701-05-15, dotter av kammarrådet Gustaf Berg, adlad Palmqvist, och Margareta Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Anna Maria. Gift med översten Johan von Schwaben, född 1660 i Livland, död 1728 Hesslingby å. 5/10.
 • 1. Johan, friherre Palmfelt (ej introd.). Landshövding. Död 1739. Se Tab. 2.
 • 1. Gustaf, friherre Palmfelt, född 1680, död 1744. S e friherrliga ätten Palmfelt.
 • 1. Catharina, född 1681-03-30. Död 1726-03-02 och begraven s. å. 10/3 i Karlskrona, 'se Sannfärdig berättelse om en svensk adelig frus saliga död, tryckt 1727 in 8:o i Stockholm.'. Gift 1:o 1699-04-11 med amiralitetsfiskalen Erik Stiernborg, född 1700. Gift 2:o 1703-09-29 med vice amiralen Olof Unge, adlad von Unge, född 1672, död 1737.
 • 1. Nils, född 1682-11-21. Student i Uppsala1 1695-11-04. Fänrik vid garnisonsregementet i Wismar 1700-12-23. Konfirm.fullm. 1701-04-25. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1703-07-01. Kapten därst. 1705-06-22. Avsked 1708-02-20. Major vid konung Stanislaus' garde. Överstelöjtnant vid svenska livregementet till fot 1710-05-01. Konfirm.fullm. 2 1711-05-23. Fången s. å. 5/12 vid Libau2. Hemkom 1712-05-002. Anförde Västgötadals regemente i slaget vid Gadebusch s. å. 9/12, men stupade strax i början av slaget. 3
 • 1. Christina, född 1684-03-22, död 1724-03-16 i Linköping. Gift 1:o med kaptenen vid Upplands ståndsdragonregemente Jakob Johan Bildering, född 1683 i Reval, död 1715-09-22 under fångenskapen. Gift 2:o med överstelöjtnanten Otto Fredrik Möller, till Näsby i likanämnd socken Östergötlands län i hans 2:a gifte (gift 1:o med von Rohr?), född 1674 i Kurland2. död 1734 11/12 på Näsby.
 • 1. Carl, född 1686-01-03 i Stockholm. Student i Uppsala1 1695-11-04. Volontär vid fortifikationen 1700. Fänrik vid Hälsinge och Gästrike tremänningsbataljon. Löjtnant därst. 1703-01-01. Kontirm.fullm. 1704-01-11. Kapten s. å. 1/5. Konfirm. fullm. 2 1705-01-19. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Överstelöjtnants indelning vid Närkes och Värmlands regemente 1742-11-13. RSO 1748-11-07. Överstes avsked 1751-04-05. Död 1753 i Hammarsö socken Värmlands län och begraven s. å. 5/11. Han bevistade slagen vid Holofzin och Poltava, blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet.
 • 2. Margareta Charlotta, född 1688-10-20, död ogift.
 • 2. Magnus, född 1690. Kapten. Död 1736. Se Tab. 5
 • 2. Axel, till Uttersjö i Dagsås socken Hallands län. Född 1691-07-22. Student i Uppsala1 1706-09-25. Auskultant i Svea hovrätt 1716. Extra ordinarie kanslist vid handelsexpeditionen i k. kansliet 1718. Häradshövding i Åkerbo, Bankekinds, Hanekinds och Valkebo härader i Östergötland s. å. 11/10 samt i Årstads, Faurås och Himle härader i Halland på 1720-talet. Död ogift 1748-06-00 och begraven i Dagsås kyrka.
 • 2. Christoffer, född 1692-07-23, död s. å. sju veckor gammal och begraven s. å. 17/9 i Värmdö socken Stockholms län.
 • 2. Hedvig Eleonora, döpt 1693-12-24 i Stockholm.

TAB 2

Johan Palmfelt, friherre Palmfelt, men ej introd. (son av Gustaf Palm, adlad Palmfelt, Tab. 1). Student i Uppsala1 1687-09-17. Hovjunkare 1704. Assessor i Göta hovrätt 1709-11-02. Lagman i Landskronas läns lagsaga 1718-07-18. Ordningsman i Skåne s. å. 29/7. Lagman i Tiohärads lagsaga 1719-04-22. Landshövding i Blekinge län 1729-03-06. Friherre 1731-07-05 (ej introd.). Landshövding i Älvsborgs län 1733-11-22. Död 1739-12-31. Gift 1707-04-02 i Kungshuset i Stockholm4 med hovfröken hos hertiginnan Hedvig Sofia4 grevinnan Anna Catharina Lillie, dotter av översten och guvernören, greve Gustaf Helmer Lillie, och friherrinnan Anna Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • En dotter, död 1716-02-03 i Jönköping.
 • Eleonora Sofia, född 1709, död 1745-11-00 på Mjöshult i Hjorteds socken Kalmar län och begraven s. å. 5/11 i Hjorteds kyrka. Gift 1:o 1733 med generallöjtnanten och landshövdingen Anders Koskull, friherre Koskull, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1677, död 1746. Gift 2:o med överstelöjtnanten Christer Mörner, född 1701, död 1768.
 • Gustaf Helmer, född 1717. Kapten. Utdöd 1787. Se Tab. 4
 • Mariana Gustava, född 1721, död 1781-09-07 i Stockholm. Gift 1747-01-01 Granbäck med auditören vid Jönköpings regemente, assessorn Mattias Bredahl, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1744 med Margareta Christina Livijn, född 1723, död 1745) 11, född 1712-11-18 i Malmö, död före 1791. 5

TAB 3

Johan Lennart (son av Johan Palmfelt, friherre Palmfelt, Tab. 2), till Södersjö i Lotta socken, Kalmar län. Kanslist vid landskansliet i Vänersborg 1734. Hejderidare i Västergötland 1737. Bitr. lantjägmästare i Älvsborgs län 1739-09-01. Sergeant vid Jönköpings regemente 1742. Livdrabant 1743-03-30. Död 1757-12-29 [Sj]. Gift 1753 i Stockholm7 med Elisabet Ehrenreuter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1761-06-23 med kaptenen Claes Gustaf Prytz, född 1718, död 1801), född 1729-01-27, död 1800-05-12 Gunillaberg, dotter av ryttmästaren Eilert Ehrenreuter, av en adlad, men ej introd. ätt, och Anna Kiellman. 8

Barn:

 • Johan, född 1753-07-15 i Stockholm. Volontär vid Jönköpings regemente 1766. Sergeant 1768-10-17. Fältväbel 1772-07-16. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1773-07-22. Död 1776-10-21 i Jönköping.
 • Nils Eilert4, född 1754-10-14, död ung.

TAB 4

Gustaf Helmer (son av Johan Palmfelt, friherre Palmfelt, Tab. 2), döpt 1717-02-04 i Jönköping. Volontär vid Västgötadals regemente 1739-03-04. Förare därst. s. å. 16/8. Sergeant 1741-06-24. Fänriks karaktär 1742-05-17. Stabslöjtnant 1752-10-30. Stabskapten 1758-07-17. RSO 1761-11-23. Avsked 1777-03-19. Död 1787-11-04 Hagen. Han bevistade pommerska kriget i slutet av 1750-talet. Gift 1745-07-19 med Eva Catharina Uggla, född 1717-10-10 Edeby, död före mannen, dotter av majoren Svante Uggla, och Elsa Beata Silfverhielm.

Barn:

 • Fredrik Adolf Johan, född 1746-08-28 på Hinsekind i Värnamo socken Jönköpings län. Volontär vid Västgötadals regemente 1761. Förare därst. 1764-03-14. Sergeant 1768-03-30. Fänrik 1770-01-26. Löjtnant 1777-05-13. Avsked 1780-12-06. Död 1800-11-20 Regineberg. Gift 1777-03-23 på Dal med Christina Regina von Qvillfelt, född 1758-03-05. Dotter av översten Carl Fredrik von Qvillfelt B, och Anna Regina von Mentzer.
 • Carl Axel Gustaf, född 1747-10-19 på Hinsekind, död före fadern.
 • Carl, född 1749. Volontär vid Västgötadals regemente 1761-01-15. Förare 1764-05-15. Levde 1788 och vistades utrikes.

TAB 5

Magnus (son av Gustaf Palm, adlad Palnfelt, Tab. 1), född 1690-05-16 i Stockholm. Student i Uppsala1 1706-09-25. Volontär vid fortifikationen 1709-06-04. Förare vid livgardet s. å. 6/10. Fänrik därst. 1710-01-04. Löjtnant 1711-10-18. Konfirm. fullm. s. å. 10/11. Kapten vid artilleriet 1719-12-02. Regementskvartermästare därst. 1723-10-26. Död 1736-03-26. Gift 1720-11-15 med Anna Charlotta Lillieblad, född 1692-09-28, död 1759-04-12, dotter av k. sekreteraren Gustaf Peringer, adlad Lillieblad, och Ingeborg Wijnbladh.

Barn:

 • Brita Sofia, född 1723-02-06, död 1786-11-28 i Stockholm. Gift 1757-09-05 med översten Fredrik Jakob Nordencreutz. född 1723, död 1793.
 • Gustaf Fredrik, född 1725. Major. Död 1772. Se Tab. 6

TAB 6

Gustaf Fredrik (son av Magnus, Tab. 5), född 1725-04-29. Volontär vid artilleriet 1737-07-01. Konstapel därst. Underofficer. Fänrik vid Västgötadals regemente 1742-05-17. Fänrik vid regementet Royal-Suédois i Frankrike 1745-10-01. Sekundlöjtnant därst. 1746-09-12. Premiärlöjtnant vid regementet Royal Pologne s. å. Sekundkapten därst. 1749-07-01. Underlöjtnant vid artilleriet i Sverige 1751-10-10. Konstit. kapten därst. 1758-05-01. Kapten i armén s. å. 17/7. Stabskapten vid dalregementet 1760-03-07. Regementskvartermästare s. å. 7/10. Kompanichef s. å. 8/12. RSO 1761-11-23. Transp. till Savolaks regemente 1764-07-30. Major därst. s. å. 9/10. Död 1772 26/3 i S:t Michels socken i Finland. Han bevistade fälttåget vid franska armén i Flandern 1749 samt pommerska kriget 1757–1760, varunder han 1758 blev adjutant hos generallöjtnanten Ehrensvärd och var med i belägringen av Peenemünde och träffningarna vid Lökenitz och Werbelow. Gift 1760-12-19 med stiftsjungfrun, friherrinnan Anna Maria Ehrensvärd, född 1744-09-03, död 1814-09-17 på Åkeshov i Bromma socken Stockholms län, dotter av generalmajoren Carl Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, och hans 1:a fru, friherrinnan Margareta Gyllengranat.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1761-09-08, död 1825-06-24 Kantola Gift 1786-04-05 Lindnäs 4
 • Anna Fredrika, född 1763-02-14, död 1764-03-16 i Stockholm.
 • Anna Maria, född 1764-12-01, död 1765-02-02.
 • Gustaf Carl, född 1766. Överste. Död 1856. Se Tab. 7
 • August Fredrik, född 1767-09-04 i S:t Michels socken. Volontär vid Savolaks infanterireg, s. å. 6/11. Sergeant därst. 1778-09-14. Kadett på Haapaniemi 1780-09-0117854. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1780. Fänrik vid Tavastehus regemente 1783-05-26. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1788-06-03. Kapten i armén och stabsadjutant hos konungen s. å. 10/7. Kapten vid Södermanlands regemente 1789-07-07. RSO 1790-05-02. Överadjutant och major i armén s. å. 21/8. Förste kammarpage och kammarjunkare hos konungen10 1791-04-07–1796-11-10. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1795-05-03. Genom byte kapten vid Göta garde s. å. 17/5. Major vid Åbo läns regemente s. d. Överstelöjtnant därst. s. å. 13/11. Överste och chef för sista, regemente samt konungens generaladjutant 1796-10-26. Förste kammarjunkare 1798. Vice landshövding i Åbo och Björneborgs län 1803-09-01. Förordnad4 1807-09-23, att i egenskap av brigadchef taga befälet över de till kriget i Pommern utkommenderade fördelningarna av Åbo, Björneborgs och Nylands infanterireg, jämte Nylands jägarbataljon. Chef för finska brigaden under kriget i Finland 1808 och 18091. RmstkSO 1808-08-30. Avsked ur svenska tjänsten4 1810-06-26. Generalmajor i rysk tjänst och inspektör över den i Finland uppsatta militären4 1812-09-18. Död 1814-04-20 i Stockholm, dit han av ett fall, som skadat halsbenen, sjuk ankommit från Finland. Han erhöll stora guldmedaljen för bataljerna vid Fredrikshamn och Svensk- sund. Bevistade för ätten riksdagen i Gävle 1792. Gift 1798-12-24 i Åbo med (friherrinnan) Vilhelmina Albertina von Willebrand i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1815-05-24 i Viborg med sin faders kusin, presidenten Adolf Fredrik von Willebrand, finsk friherre von Willebrand, född 1766, död 1845), född 1782-05-17, död 1824-05-12 i Åbo, dotter av generalmajoren och landshövdingen Ernst Gustaf von Willebrand (friherre von Willebrand), nr 1834, och Vendla Gustava von Wright.
 • Antoinetta Sofia, född 1770-01-11 i S:t Michels socken, död där s. å. 24/1.
 • Brita Sofia, född 1771-12-21 i S:t Michels socken, död 1778-05-02.

TAB 7

Gustaf Carl (son av Gustaf Fredrik, Tab. 6), född 1766-08-24 i Stockholm. Sergeant vid Tavastehus läns regemente 1772-10-02. Furir vid arméns flottas finska eskader 1777-09-30. Fänrik därst. 1781-06-05. Löjtnant 1790-12-09 med tur från 1789-08-27. Kapten i armén 1793-02-25 och vid arméns flottas sveaborgseskader 1799-10-29. Kapten vid Adlercreutzska regementet 1804-01-03. RSO 1805-04-29. Avsked ur svensk tjänst 1810-06-19 och gick i rysk tjänst. Krigsråds titel 1812. 6/3. Major och bataljonschef vid 1. finska jägarregementet s. å. 10/10. Chef för Tavastehus bataljon av 2. finska jägar-, sedan infanteriregementet 1813-01-15. Överstelöjtnant 1818-07-21. RRS:tAO2kl 1819-09-11. Överstes avsked 1824-03-07. Död 1856-05-23 på sin sätesgård Kantola i Luopiois kapell av Hauho socken. Han var 1784–1786 kommenderad på särskilda sjöexpeditioner samt 1788 befälhavare på en dubbel kanonslup, med vilken han gjorde landstigningen vid Brakila och attacken vid Fredrikshamn. Bevistade även finska kriget 1789 och var då adjutant hos överamiralen, greve Ehrensvärd samt blev vid Svensksund fången och förd till Vologda. Bevistade belägringen av Sveaborg 1808 såsom befälhavare på Väster Svartö och blev vid fästningens övergång fången samt förd till Ustjug-Weliki. Gift 1793-10-15 i Luopiois kapell6 med Catharina Margareta Favorin, född 1763-11-25, död 1825-10-01 på Kantola, dotter av assessorn Axel Fredrik Favorin och Eva Elisabet Löfman.

Barn:

 • Axel Gustaf August, född 1804. Vice häradshövding. Död 1876. Se Tab. 8.

TAB 8

Axel Gustaf August (son av Gustaf Carl, Tab. 7), född 1804-11-14 Kantola Student i Åbo 1821-12-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1827-06-20 och i Vasa hovrätt 1828 1/7. Extra ordinarie hovrättskanslist 1829-06-17. Vice häradshövding 1833-12-20. Ägnade sig därefter åt lantbruk. Död 1876-12-05 på sin egendom Kantola. Gift 1828-09-29 i Stockholm med grevinnan Augusta Ulrika Johanna Piper. född 1811-03-28, död 1865-09-04 på Kantola, dotter av kammarherren, greve Axel Adolf Piper, och friherrinnan Magdalena Maria Augusta Armfelt.

Barn:

 • Carl Axel Fredrik, född 1830. Major. Död 1909. Se Tab. 9.
 • Hedvig Margareta Augusta, född 1831-08-21, död 1863 25/6 i Kangasala socken. Gift 1857-09-09 med löjtnanten Stanislaus von Galler.
 • Mauritz, född 1834. Underlöjtnant. Död 1889. Se Tab. 10
 • Eugenia, född 1840-05-19, död 1913-03-15 i Åbo. Gift 1860-06-15 i Tavastehus med sin moders syssling, fabriksidkaren friherre (greve) Carl Magnus Mauritz Armfelt, född 1836, död 1890.

TAB 9. 4

Carl Axel Fredrik (son av Axel Gustaf August, Tab. 8). född 1830-02-03. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1841-02-05. Gardemarin 1846-09-06. Midshipman vid 8. (ryska) sjöekipaget 1848-06-25. Adjutant hos överbefälhavaren för Sveaborgs örlogshamn 1854-02-15. Löjtnant s. å. 23/4. Transp. till 1. finska sjöekipaget s. å. 7/12. Deltog 1855 i försvaret av Helsingfors mot de förenade engelska och franska flottorna. RRS:tStO3kl m sv s. å. 2/9. Transp. till lotsverket i Finland med kaptens grad och lotsuppsyningsman i Helsingfors fördelning 1857-06-18. Transp, till Ålands fördelning s. å. 16/12. RRS:tAO3kl 1862-04-29. Uppsyningsman i Ekenäs lotsfördelning s. å. 17/6. Avsked med majors grad 1864-08-22. Stationsinspektor vid Viiala järnvägsstation 1876. Transp. till Vasa station 1883-10-06. Linjekassör vid Vasa järnväg 1884-11-24. Transp. till enahanda 'befattning vid stats järn vägarnas i Finland 2:a distrikt 1890. RRS:tStO2kl 1895-04-14. Avsked 1904. Död 1909-11-27 i Viborg. Gift 1858-01-07 i Tavastehus med Adelaide Maria Lovisa Nymann, född 1832-11-26, död 1902-11-01, dotter av apotekaren i Tavastehus, statsrådet Anders Johan Nymann och hans 1:a fru Anna Fredrika Dorotea Christiernin.

Barn:

 • Anna Sigrid Augusta, född 1862-07-02. Gift 1882-11-12 med ordföranden i Viborgs läns ägodelningsrätt Artur Reinhold Hammarén, född 1860-03-09, död 1926-06-07 i Viborg.

TAB 10

Mauritz (son av Axel Gustaf August, Tab. 8), född 1834-08-17 i Kuopio. Kadett i Fredrikshamn 1849-08-08. Avgick utan avslutad kurs 1854-03-26. Underofficer vid 2., Vasa, finska indelta skarpskyttebataljon s. å. Porte-épée fänrik därst. Fänrik vid 5., S:t Michels, bataljon av samma trupper 1857-02-02. Transp. till 1., Åbo, finska indelta skarpskyttebataljon 1858-02-25 och till 7., Björneborgs, bataljon s. å. 7/12. Underlöjtnants avsked 1861-01-17. Död 1889-06-10 i S:t Petersburg. Gift 1859-01-06 med Ida Sofia af Forselles, från vilken han blev skild, född 1837-12-08 på Peippola i Elimä socken, död 1911-03-22 i Helsingfors, dotter av expeditionssekreteraren Per af Forselles, och Sofia Vilhelmina Taube.

Barn:

 • Olga Eugenie, född 1860-10-07. Telegrafist av 3. kl. vid Helsingfors telegrafstation 1881-01-13. Transp. till Nystads telegrafstation 1885-05-08. Avsked 1887-06-03. Död 1912-08-23 i Helsingfors. Gift där 1887-06-08 med handlanden i Nystad Erik Rafael Antonius Blom, född 1860-10-02, död 1910-01-07 i Nystad.
 • Ida Sofia Augusta, född 1863-01-20, död 1864-02-13.
 • Gustaf Hugo Mauritz, född 1864-09-30. Tog i okt. 1878 hyra såsom jungman å ett kofferdifartyg från Borgå. men rymde på utrikes ort från fartyget och har sedan icke avhörts samt blev genom rådsturättens i Helsingfors utslag 1911-11-25 för död förklarad och utgick ätten med honom på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: