:

Brunow nr 689

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Brunow nr 689 †

Adlad 1575-06-18. Naturaliserad 1664-07-27, introducerad 1664. Utdöd 1873-06-23


 • Ryttmästaren Arvid Reinhold Brunow och »hans broder» vunno 1664 introduktion på riddarhuset. Denne icke namngivne broder kan givetvis icke, såsom riddarhusstamtavlan uppger, vara kornetten Christoffer Brunow, ty denne dog redan före 1654 (enligt Åbo dombok 1654-02-22) (Rf.), utan dåvarande ryttmästaren Carl Brunow, vars släktgren kvarstannade i Finland. Denna släktgren finnes icke upptagen på riddarhusstamtavlan. Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-01-26 under nr 56 bland adelsmän. Ätten Brunow i Kurland lör ett helt olika vapen och äger ingen gemenskap med den i Sverige adlade ätten, liksom ej heller den i Pommern bosatta ätten med samma namn. I Finland fortlever ännu en släkt Brunou, vilken dock trots grundliga efterforskningar icke kan förbindas med den utgångna adliga ätten Brunow.

Brunow%20A68900.jpg

TAB 1

Bryniel Gudmundsson Smålänning. Kungl. Maj:ts trotjänare. Adlad 1575-06-18. Kom med greve Axel Leijonhufvud till Finland och fick 1578 förläning av 20 tunnor råg årligen från Raseborgs län. Löjtnant för fältarkliet i Finland 1581 och kallas tygmästare 1583. Fogde Padishus Fogde på Helsingfors kungsgård 1587. Kallas arklimästare vid Helsingfors 1589. Avreste 1589-05-13 från Åbo till Sverige i viktiga ärenden. Förekommer icke därefter och var död före 1590-08-18 då hans änka fick kungligt brev på skattefrihet. Gift med Anna von Fahrensbach, död 1592.

Barn:

 • Göran Brynielsson. Kallas ofta för korthets skull Göran Brynne eller Brunou. Fänrik för Labarres fana 1610, då han kom till Åbo med brev från fältmarskalken Jakob De la Gardie. Fick för sin trogna tjänst evärdligt frälse 1613-07-30 för sina gods Irjala och Sauvola i Janakkala socken och 1614-04-27 förläning av hemman i Loppis socken. Ståthållare på Ladogaskans (AI) 1615. Amiral i Ladoga sjö 1617. Drog 1617 till Sverige med lådjor och stormstycken. Erhöll årlig förläning av 50 tunnor spannmål 1633-09-23 för sin långvariga trogna tjänst. Anhöll 1634 om introduktion på riddarhuset, men ålades att till nästa riksdag inkomma med flera bevis. Fick 1640-09-25 rätt att besitta Rehakka säteri i Janakkala socken och 1645-09-24 konfirmation på samtliga sina gods. Död före 1650. Gift med N. N., som begrovs 1654, antagligen dotter av fänriken Christoffer Israelsson (Stiernkors) och Brita Månsdotter (Spåre).

Barn:

 • Carl Brunow, naturaliserad Brunouw född 1626. Överstelöjtnant. Död 1676. Se Tab. 2.
 • Arvid Reinhold Brunow, naturaliserad Brunow, född 1636. Överstelöjtnant. Död 1694. Se Tab. 11.
 • Christoffer Brunow. Kornett. Död före 1654, 'slagen för rikets fiender'.
 • Anna Clara Brunow. Levde änka 1692 Solkis Gift med kaptenen Christoffer Böllia, av finsk frälsesläkt, död 1660-04-18.
 • Beata Brunow, död 1688 Monikkala Gift med kaptenen Anders Lilliebrunn, död 1695.
 • Elisabet Margareta Brunow, levde änka 1687 i Urdiala socken. Gift 1:o med ryttmästaren Velam Johan Nötebom, död 1656. Gift 2:o med löjtnanten Claes Skarpenfelt, av en 1662 adlad, men ej introducerad ätt, död 1681-10-02 och begraven i Urdiala kyrka.

TAB 2

Carl Brunow, naturaliserad Brunow (son av Göran Brynielsson, Tab. 1), till Irjala. Född 1626. Fänrik vid Viborgs infanteriregemente 1640. Löjtnant vid Viborgs infanteriregemente 1644. Ryttmästare vid Nylands kavalleriregemente 1656-11-14. Bevistade fälttåget i Polen. Avsked 1660. Jämte brodern Arvid Reinhold naturaliserad svensk adelsman 1664-07-27 (introducerad 1664 under nr 689). Överstelöjtnant vid Baranoffs värvade dragonregemente 1676. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund. Gift med Christina von Lode, död 1687-04-00 och begraven 1688-03-00 i Janakkala kyrka. Hon fick 1684 livstidsfrihet för sig och sina båda söner på Irjala säteri, som reducerats 1682.

Barn:

 • Christina. Levde ogift 1689.
 • En dotter, begraven 1688-03-00 med modern i Janakkala kyrka.
 • En dotter, levde efter modern 1687.

TAB 3

Carl (son av Carl Brunow, naturaliserad Brunow, Tab. 2), till Degerögård i Hälsinge socken, som han fick med hustrun. Fänrik vid Campenhausens värvade dragonregemente i Estland 1678. Löjtnant. Död 1687-04-20. Gift med Gunilla Svanström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Carl von Bönhardt, adlad von Bönhardt). Levde änka 1722, dotter av tullinspektören Augustin Larsson, adlad Svanström, och Anna Grönfelt.

Barn:

 • En son, levde minderårig 1688.
 • Anna Christina, ärvde Degerö gård. Död 1748 Mörskom Gift 1:o 1705-06-15 med regementskvartermästaren Mattias Forbes. Gift 2:o 1713 med överstelöjtnanten Lorentz Mellin, friherre Mellin, född 1670, död 1744.

TAB 4

Gustaf Adolf (son av Carl Brunow, naturaliserad Brunow, Tab. 2), till Irjala. Gemen vid Nylands kavalleriregemente. Korpral vid Viborgs läns kavalleriregemente 1676. Sergeant vid Viborgs läns kavalleriregemente 1678-06-01. Kvartermästare 1679. Bevistade för sin ätt riksdagen 1686. Drabant. Löjtnant vid Zöges karelska dragonskvadron. Löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1703-08-22 ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Konfirmationsfullmakt 1705-07-22. Stupade 1706-07-16 vid Gemauerthof. Gift 1:o med Eva Rundeel, begraven 1693-02-00 i Janakkala kyrka, dotter av Anders Persson, adlad Rundeel, och Magdalena Jakobsdotter. Gift 2:o 1693-10-05 På Paarskylä i Bjärnå socken med Anna Maria Ehrenprijs, död 1743 på Irjala, dotter av ryttmästaren Adolf Ehrenprijs (Ehrenpreis), av en adlad men ej introducerad ätt, och Barbro Silfverspåre.

Barn:

 • 1. Gustaf Reinhold, född 1681. Löjtnant. Död 1745. Se Tab. 5
 • 1. Christina. Född omkring 1683, död 1761-04-05 Loppis socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) Gift med Jakob Dubbe. (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.)
 • 2. Hedvig Sofia, född 1696. Gift 1734-10-24 på Irjala med kvartermästaren Elias Bjur, född 1696. Makarna voro bosatta på Irjala, men flyttade därifrån 1750 till Sääksmäki socken.
 • 2. Maria Elisabet, död 1725. Gift 1:o 1710-10-16 med länsmannen i Sääksmäki Hans Korpman, död 1721. Gift 2:o 1722-02-19 i Helsingfors med fänriken Otto Christoffer Schulman, av samma adliga ätt som den naturaliserad ätten Schulman.
 • 2. Carl. Levde 1708–1712 minderårig, hos modern på Irjala.

TAB 5

Gustaf Reinhold (son av Gustaf Adolf, Tab. 4), till Toppola i Sääksmäki socken, som han fick genom sitt gifte. Född (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) 1681-05-07. Ryttare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1700. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1702. Kvartermästare 1703-07-11. Sekundkornett 1706-07-12. Premiärkornett 1709-10-18. Löjtnant 1713-12-21. Konfirmationsfullmakt 1717-02-23. Avsked 1719-09-30. Död 1745-04-24 Launois (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) Gift 1706 på Toppola med Elisabet Ruuth, född 1687, död 1757-01-23 i Åbo, dotter av ryttmästaren Carl Persson Ruuth och Barbro Gartzia.

Barn:

 • En dotter, döpt 1707-05-29 i Loppis socken, begraven i Loppis socken 1707-06-15 [Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.].
 • Juliana, döpt 1711-09-24 i Loppis socken [Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.].
 • Carl Gustaf, född 1712. Hovrättssekreterare. Se Tab. 6
 • Eva Magdalena, född 1723-05-28 i Sääksmäki socken.

TAB 6

Carl Gustaf (son av Gustaf Reinhold, Tab. 5), född 1712-12-15 i Sääksmäki socken. Student i Uppsala (Wå). Auskultant i Åbo hovrätt 1731. Kanslist i Åbo hovrätt 1743. Vice notarie 1746. Avsked med hovrättssekreterares karaktär 1759-03-16. Död före 1784. Gift 1:o (Wå.) med Beata Maria Armfelt, född omkring 1725, död 1747-10-20, dotter av majoren Erik Johan Armfelt, och Anna Beata Cedersparre. Gift 2:o med första hustruns syster Lovisa Sofia Armfelt, född 1731-07-09 i Lempäälä socken, död 1798-08-27.

Barn:

 • 2. En dödfödd son 1753-04-23 i Åbo. (Åbo.)
 • 2. Beata Johanna, född 1754-06-29 i Åbo. (Åbo.)
 • 2. Johan Gustaf, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1821. Se Tab. 7.
 • 2. Två döttrar, bodde 1784 med modern i Virmo socken.

TAB 7

Johan Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 6), född 1758-03-07 Volontär vid livdragonregementet 1772. Furir vid Jägerhornska regementet 1773-07-16. Transport till Åbo läns regemente 1775. Fänrik vid Jägerhornska regementet 1779-02-10. Löjtnant 1787-06-30. RSO 1789-06-30. Kapten i armén 1790-07-12. Kapten vid regementet 1796-10-26. Major i armén. Överstelöjtnant vid före detta Åbo läns regemente. Död 1821-03-26 på Lempilä i Halikko socken. Gift 1:o 1786 med Catharina Sofia Fock, född 1768, död 1808-10-01 i Åbo, dotter av löjtnanten Fredrik Bogislaus Fock, och Clara Finckenberg. Gift 2:o 1811-05-11 Varniemi Gift 3:o 1820-10-03 på Varniemi med Elsa Maria Hultman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kontraktsprosten och kyrkoherden i Virmo pastorat Jakob Fredrik Gadolin, född 1755, död 1816), född 1771-02-03 i Ekenäs. Död i Ekenäs 1846-04-26, dotter av handlanden och rådmannen i nämnda stad Fredrik Hultman och Maria Nyman.

Barn:

 • 1. Sofia Carolina, född 1787-11-12, död ogift 1844-01-18 i Helsingfors.
 • 1. Johanna Gustava, född 1790-08-21, död ogift 1865-02-04 i Fredrikshamn.
 • 1. Johan Fredrik, död 1796-09-20.
 • 1. Carl Gustaf, född 1794-05-03 i Virmo socken. Rustmästare vid Åbo regemente 1806-06-25. Fänrik vid livgrenadjärregementet. Var löjtnant 1824. Avsked. Kammarskrivare vid finska krigskommissariatet. Död ogift 1831-03-25 i Helsingfors.
 • 1. Gustaf Robert, född 1799-03-07 i S:t Karins socken. Student i Åbo 1816-05-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1822-06-19. Extra ordinarie kammarskrivare i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1824-05-25. Kammarskrivare i senatens militieexpedition 1828-02-12. Tullförvaltare i Brahestad 1832-05-22. RRS:tStO3kl 1859-04-24. Tullförvaltare i Fredrikshamn 1859. Avsked 1868-02-25. Död 1873-06-23 i Fredrikshamn och utgick troligen ätten med honom. Gift 1830-10-00 i Reval med Vilhelmina Fredrika Gedner, dotter av kyrkoherdeadjunkten Fredrik Gedner och Charlotta Böning.
 • 1. Fredrika Vilhelmina, född 1801-09-10 Gift 1825-01-27 med ryske kaptenen Nikolai Lisjenov.

TAB 8

Bernt Johan (son av Gustaf Adolf, Tab. 4), född 1695 på Irjala. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1712. Korpral därstädes 1714-10-21. Kornett 1718-08-27. Exspektans vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1722. Han ägde genom sitt gifte Luskala gård i Karlslojo socken. Gift 1723-09-22 på Luskala med Beata Christina Schmiedefelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1722-01-09 med Carl Magnus Rennerfelt, född 1701, död 1722), född 1704-02-06 på Luskala, dotter av lagmannen Christian Joachim Schmiedefelt, och hans 2:a fru Lovisa von Rohr.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1723-11-18 på Luskala, död på Luskala 1743.
 • Maria Elisabet, född 1725-09-26.
 • Lovisa Catharina, född 1728-10-26, död ung.
 • Anna Christina, född 1730-04-09, död 177(7). Gift 1768-12-27 med Carl Reinhold Ogilvie, nr 277, i hans 1:a gifte, född 1724, död före 1798.
 • Magdalena Sofia, född 1734-06-11.
 • Ulrika Eleonora, född 1740-05-00.
 • Helena Eleonora, född 1741-03-24, begraven 1771-05-08 i Lojo socken. Gift 1767-05-04 med löjtnanten Mauritz Johan Rennerfelt, i hans 2:a gifte, född 1737.
 • Sofia Juliana, född 1745-02-03.
 • Catharina Lovisa, född tvilling 1747.

TAB 9

Bernt Johan (son av Bernt Johan, Tab. 8), född 1736. Sergeant. Han ägde Luskala. Gift med Helena Nirberg.

Barn:

 • Bernt Johan, född 1776-04-19. Kofferdistyrman. Reste utrikes 1801 och har sedan icke avhörts.
 • Neutraliserad 1808-05-20 i USA i the Court of Common Pleas for the City and Country of New York (CP).

TAB 10

Carl Fredrik (son av Bernt Johan, Tab. 8), född tvilling 1747. Sergeant. Han ägde Vols i Lojo socken. Gift med friherrinnan Ulrika Elisabet Rehbinder, född 1756, dotter av flygeladjutanten friherre Bernt Johan Rehbinder, och Brita Margareta Cedersparre.

Barn:

 • Lovisa Charlotta, född 1780-09-06.
 • Carl Johan, död som barn 1785-05-29.
 • Carl Johan, född 1791 i Sjundeå socken. Arrendator i Sjundeå socken ävensom i Lundo och Mäntsälä socknar. Slöt vid sin död denna ättegren. Gift 1825 med sin kusin Johanna Carolina Riedel, född 1798, dotter av källarmästaren i Åbo Jakob Fredrik Riedel och friherrinnan Sofia Juliana Rehbinder. De hade dottern Carolina Sofia, född 1826.

TAB 11

Arvid Reinhold, naturaliserad Brunow (son av Göran Brynnielsson, Tab. 1), till Sauvola frälsehemman i Janakkala socken, där han byggde säteri. Född 1636-05-02. Löjtnant vid Tavastehus läns kavalleriregemente. Ingav 1655 till riddarhuset sin farfaders Bryniel Smålännings adelsbrev, men vann det oaktat icke introduktion förrän 1664, då han och hans broder intogos med villkor att de till nästa riksdag skulle bevisa sig vara av »de rätta kurländiske Brunower», vilket villkor, såsom byggt på oriktig förutsättning, sedan fick förfalla. Ryttmästare vid ovannämnda regemente 1659-05-05 i Polen. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleri 1670-02-07. Major vid Nylands kavalleriregemente 1675-05-18. Överstelöjtnant 1678-04-11. Erhöll livstidsfrälse för sin genom reduktionen indragna sätesgård Sauvola 1683-06-22. Kyrkvärd i Janakkala socken. Död 1693-03-02 på Sauvola och begraven 1694-04-04 i Janakkala kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Vid hans jordfästning lyfte bärarna kistan så högt att den slog i en brinnande ljuskrona, som nedstörtade och skrämde allmänheten.' Gift 1660 med Märta Catharina Sabelhierta, begraven 1695 i Janakkala kyrka, dotter av ryttmästaren Jakob Sabelhierta, och Anna Margareta Stålarm.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1661, död 1664.
 • Jakob Göran, född 1662. Ryttmästare. Död 1700. Se Tab. 12.
 • Märta Margareta, född 1664. Gift med löjtnanten vid Viborgs regemente Gert Ernest von Lode, död 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • Reinhold, född 1665. Major. Död 1715. Se Tab. 18

TAB 12

Jakob Göran (son av Arvid Reinhold Brunow, naturaliserad Brunow, Tab. 11), född 1662. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1678 . Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente . 1678. Löjtnant 1693 . Kaptenlöjtnant 1700-03-23. Ryttmästare 1700. Dödsskjuten 1700-11-01 av ryssarna emellan Wesenberg och Narva. Gift 1697 med Sofia Catharina Muhl, född 1674-06-29, död 1774-08-21 på Villähti i Nastola socken (Rf.), nära 100 år och 2 månader gammal, dotter av översten Adam Gustaf Muhl, adlad Muhl, och Anna Maria von der Trenck.

Barn:

 • Adam Reinhold, född 1698. Kapten. Död 1743. Se Tab. 13
 • Märta Maria, född 1699-11-14, död 1699.

TAB 13

Adam Reinhold (son av Jakob Göran, Tab. 12), född 1698-08-22. Student i Åbo 1705. Konduktör vid fortifikationen i Malmö 1712-04-11. Konfirmationsfullmakt 1717-04-02 löjtnant i Malmö 1717-12-23. Löjtnant vid västra skånska infanteriregementet 1718-02-24 åter löjtnant vid fortifikationen. Kapten vid finska brigaden av fortifikationen 1739-06-05. Död 1743-01-15 [Lk ]. Gift 1733-03-08 med Eva Sofia Glansenstierna, född 1712-01-20, död 1758-09-11, dotter av generalkvartermästarelöjtnanten Lorentz Glans, sedan Glansberg, adlad Glansenstierna, och hans 1:a fru Margareta Elisabet von Grünewald.

Barn:

 • Ulrika Sofia, född 1734-06-05, död 1803-01-13 i Lovisa. Gift 1752-09-27 med överstelöjtnanten Fredrik Anders Jägerhorn af Spurila, född 1723, död 1801.
 • Georg, född 1735. Överstelöjtnant. Död 1809. Se Tab. 14
 • Magnus, född 1736. Överste. Död 1797. Se Tab. 16
 • Fredrik, född 1738-04-13 konduktör vid fortifikationen. Död 1760-02-22 i Stralsund.
 • Gabriel Adam, född 1740. Major. Död 1803. Se Tab. 17
 • Emil, född 1741-09-16. Lanthushållare. Död ogift 1786-01-24 på sin gård Villähtis i Nastola socken.
 • Lovisa, född 1742-12-04, död 1793-07-05 Näse Gift Näse (SK.)

TAB 14

Georg (son av Adam Reinhold, Tab. 13), född 1735-08-12. Antagen till krigstjänst 1745. Konduktör vid fortifikationen 1757-05-09 (1/4). Löjtnant vid fortifikationen 1761-12-08. Kapten 1771-09-18. Major 1775-03-29 överstelöjtnant i armén 1777-06-06 överstelöjtnant vid fortifikationen 1779-01-24. RSO 1779-01-24 avsked 1783-05-28. Död 1809-06-23 Perheniemi Gift 1766-08-21 Tervik

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1767-12-04. Kornett vid Nylands dragonregemente. Död 1783-08-18 i Lovisa.
 • Dorotea Charlotta, född 1768-12-15, död 1769-12-22.
 • Dorotea Fredrika Sofia, född 1770-08-25, död 1813-02-28. Gift 1811-04-00 med majoren och ståthållaren friherre Bernt Magnus Stackelberg, i hans 3:e gifte, född 1755, död 1815 och som i sitt 1:a gifte hade hennes moster, friherrinnan Ottiliana Ulrika De Geer.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1771-10-20, död 1773-05-00.
 • Georg Reinhold, född 1772-12-31, död 1777-05-24 och begraven i Pernå kyrka
 • Charlotta Vilhelmina, född 1775-06-15, död 1775-08-13 och begraven i Pernå kyrka
 • Ulrik, född 1776-03-17, död 1776-03-17 och begraven i Pernå kyrka
 • Robert Magnus, född 1777. Major. Död 1830. Se Tab. 15
 • Georg Fredrik, född 1778-07-18 på Näse. Volontär vid Nylands dragonregemente 1784-04-12. Underlöjtnant vid finska artilleriregementet 1787-10-09 avlade artilleriexamen 1801-03-02. Löjtnant vid finska artilleriregementet 1801-05-02. Stabspremiärlöjtnant 1801-10-26. Adjutant vid generalfälttygmästareexpeditionen i Stockholm 1802. Löjtnant vid Savolaks fotjägare 1804-07-06. Kapten i armén 1805-04-16. RSO 1808-07-30 major i armén 1809-06-26. Placerad vid Västgötadals regemente 1810-06-29. Major vid Västgötadals regemente 1811-01-15. Transporterad till södra skånska infanteriregementet 1811-12-10. Överstelöjtnants titel 1815-06-27. Överstelöjtnant vid regementet 1818-05-11. Överstes avsked 1825-06-14 överinspektör vid inrikes tullbevakning i Göteborg 1825. Död ogift 1847-06-10 Håkansböle
 • Eva Ottiliana, född 1779-12-23 på Näse, död 1780-01-07 på Näse och begraven i Pernå kyrka
 • Johan Reinhold, född 1780, död som barn.
 • Charles Emil, född 1781-10-10 på Näse. Volontär vid Södermanlands regemente 1788. Sergeant vid Södermanlands regemente 1789-01-01. Fänrik 1789-07-07 adjutant vid Nylands dragonregemente 1799-04-20 löjtnant och regementskvartermästare vid Nylands dragonregemente 1802-06-28 premiärlöjtnant 1805-05-04. Ryttmästare i regementet 1808-12-23. Löjtnant vid livregementsbrigadens husarkår 1810-06-19. Ryttmästare i kåren 1811-07-12 major i armén 1814-03-19. Död ogift 1829-05-11 i Stockholm [Lsr].
 • Fredrika Vilhelmina, född 1783-08-17, död 1851-05-20 på Håkansböle. Gift 1806-12-25 med översten och riddaren Gustaf Adolf Arnkihl, född 1773-02-08.
 • Gabriel Vilhelm, född 1785-09-15 i Kymmenegårds län. Kadett vid Haapaniemi 1799-11-16. Utexaminerad 1803-11-11. Fänrik vid Jägerhornska regementet 1804-12-20 stabsfänrik 1805-07-22. Löjtnant i armén 1810. Överjägmästares avsked 1810. Kapten vid 2. finska jägareregementet 1812-10-10. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 56 bland adelsmän. Död 1826-06-15 Mönkkölä Gift 1822-07-22 Braseborg Död 1860-10-19 i Gamla Karleby, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Hästesko af Målagård, och Lovisa Magdalena Aminoff.

TAB 15

Robert Magnus (son av Georg, Tab. 14), född 1777-05-16 på Näse. Underofficer vid Nylands lätta infanteriregemente 1783. Fänrik vid Nylands regemente 1783-06-30. Löjtnant vid Nylands regemente 1800-06-09 stabskapten vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29 majors avsked 1810. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 56 bland adelsmän. Död 1830-07-05 på Perheniemi. Gift 1802-10-03 Hiitis

Barn:

 • Göran Robert, född 1804-04-18 kadett vid topografiska kåren å Haapaniemi 1810 och vid kadettkåren i Fredrikshamn 1818-02-14. Fänrik vid kejserliga sviten, sedermera generalstaben 1825-02-23. Underlöjtnant vid generalstaben 1828-04-06. Bevistade turkiska fälttåget 1829. Löjtnant 1829-09-11. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1830-01-13 samt erhöll medaljen för nämnda fälttåg. RRS:tAO3kl med ros 1830-10-20. Erhöll medaljen för Warschaus stormning och Virtuti militari 4kl. Stabskapten 1832-03-01. Divisionskvartermästare vid 2. grenadjärdivisionen 1832-11-11. Kvartermästare vid 7. lätta kavalleridivisionen 1833-04-29. Kapten 1833-12-18. RRS:tStO2kl 1834-10-03 överstelöjtnant 1837-04-30. RRS:tAO2kl 1839-09-17. RRS:tAO 2kl med kejs. krona 1843-09-21. Överste och därjämte tillförordnad överkvartermästare vid 1. kavallerireservkåren 1844-04-07. RRS:tGO4kl 1846-01-24. Överkvartermästare vid grenadjarkåren 1846-04-22. Död ogift 1849-04-02 i S:t Petersburg.
 • Carl Vilhelm Gabriel, född 1806-01-14. Sergeant vid 2. finska infanteriregementet (Heinola bataljon) 1824-01-17. Underfänrik vid 2. finska infanteriregementet 1827-06-11. Underofficer vid 4. finska skarpskyttebataljonen 1827. Fänrik vid 1. sjöregementet 1827-10-13. Bevistade polska fälttåget 1831. RRS:tAO3kl med ros 1831. Död 1831-03-12 i Siedleze i Polen av blessyrer, erhållna vid stormningen av byn Bjelolänka.
 • Robert Magnus, född 1807-01-20, död 1807-01-20.
 • Anna Charlotta, född 1808-02-03, död 1870-09-11 i Borgå. Gift 1829-07-21 på Perheniemi med bankdirektören friherre Axel Erik Boije af Gennäs, född 1793, död 1872.

TAB 16

Magnus (son av Adam Reinhold, Tab. 13), född 1736-09-07 i Tavastland, antagen till krigstjänst 1754. Underlöjtnant vid artilleriet 1758-06-28. Kapten vid Savolaks jägare 1770-06-19. RSO 1772-05-28. Major vid nämnda regemente 1775-10-26. Överstelöjtnant vid Savolaks lätta infanteriregemente 1779-02-10. Överste 1780-12-14. Avsked 1793-03-25. Död 1797-03-31 i Stockholm. Gift 1778 med Anna Gustava Blomcreutz, född tvilling 1750-06-13, död 1822-06-26 i Borgå, dotter av översten Didrik Blomcreutz, och Ulrika Sofia Nordencreutz.

Barn:

 • Didrik Reinhold, född 1783-08-28 i Kristina socken, Savolaks. Fänrik vid Savolaks lätta infanteriregemente 1785-05-20. Frikadett vid Karlberg 1792-10-29 utexaminrad 1799-05-04. Kornett på extra stat vid Nylands dragonregemente 1799-06-03. 1. löjtnant vid Nylands dragonregemente 1805-05-04. Ryttmästare i armén 1808-10-04. Ryttmästare vid Smålands dragonregemente 1810-10-11 kapten och kompanichef vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-10. Majors n. h. o. v. 1814-10-07. Major vid regementet 1816-03-05. RSO 1816-11-25. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1818-05-11 genom K. M:ts dom förklarad tjänsten förlustig 1819-05-13. Major i armén med överstelöjtnants titel 1819-06-01. Död barnlös 1820-02-15 på Strö, socken, Kristianstads län och begraven 1820-02-25. 'Han duellerade på Ven med en dansk skeppskapten, varöver, vid hans återkomst till Hälsingborg, hela staden visade sin belåtenhet'. Gift 1817-07-29 på Vittskövle socken, Kristianstads län med friherrinnan Charlotta Margareta Barnekow, född 1770-08-02 på Vittskövle, död 1845-04-24 i Kristianstad, dotter av hovjägmästaren friherre Kjell Christoffer Barnekow, och friherrinnan Ulrika Christina Hamilton af Hageby.

TAB 17

Gabriel Adam (son av Adam Reinhold, Tab. 13), född 1740-03-31. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1757. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1761-10-24. Löjtnant 1777-08-07. Kapten 1784-08-28. Sekundmajor 1786-06-11. Avsked med pension 1787-05-30. Död 1803-07-04 Hiitis Gift 1777-12-09 Haga

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1779-11-19, död 1864-04-15 i Borgå. Gift 1802-10-03 på Hiitis med sin kusin, majoren Robert Magnus Brunow, född 1777, död 1830.
 • Johanna Sofia, född 1781-08-25, död 1784-03-27.
 • Carl Reinhold, född tvilling 1784-07-14, död 1787-11-26.
 • Johanna Gustava, född tvilling 1784-07-14, död 1785-08-28.
 • Ottiliana Ulrika, född 1788-01-23.
 • Jakob Göran, född 1794-02-06 i Janakkala socken. Sergeant vid fortifikationen 1801-07-24. Fänrik i armén 1811-10-15. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1811-11-19. Löjtnant 1816-07-23. Kaptens avsked 1817-06-03. Immatrikulerad på finska riddarhuset under nr 56 bland adelsmän. Major vid Jekaterinburgska infanteriregementet. Överstelöjtnants avsked 1832-11-14. Död ogift 1836-06-08 i Borgå.

TAB 18

Reinhold (son av Ar vid, Reinhold Brunow, natural. Brunow, Tab. 11), född 1665. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1681. Kvartermästare 1687. Löjtnant vid finska dragonerna 1689. Volontär vid allierade armén i Brabant 1692. Korpral vid brigadjären Qvatz' karabinjärregemente 1692. Löjtnant vid brigadjären Qvartz' karabinjärregemente 1663. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1694. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1698-03-28. Major 1706-10-17. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna . Död 1715-04-04 i Kostroma i rysk fångenskap. Gift med Beata Christina Ribbing, död 1712, dotter av generalmajoren Johan Ribbing, och hans 1:a fru friherrinnan Beata Kurck.

Barn:

 • Johan, född 1696, död 1710.
 • Märta Catharina, född 1698, död 1725-10-31. Gift 1724 med översten Gustaf Fredrik Güntherfelt, född 1678, död 1746.
 • Beata Christina, född 1699, död ogift.
 • Anna Sofia, född 1700, död 1746-03-10. Gift 1727-06-13 med överstelöjtnanten Casper Herman Krebs, i hans 3:e gifte, född 1688, död 1771.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: