:

De Charlière

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Egedius de Charlière, född 1603; fäktmästare vid hovet; † 1671 i Stockholm. Gift 1630 i England med Elisabet Pilkington, † 1684.

Son:

 • Carl Gustaf de Charlière, född 1644; major; † 1698. se Tab 2.

TAB 2

Carl Gustaf de Charlière, född 1644 i Stockholm; major vid Jämtlands reg:te; † 1698 i Solna sn, begr 11/8 (källa: Genline ID 2515.63.59600). Gift med Anna Planting-Gyllenbåga.

Barn:

 • Catharina Elisabet de Charlière, † 1718-11-24 på Lövestad, Lövestads sn. Gift med översten vid skånska kavallerireg:tet, landshövdingen i Nylands och Tavastehus län, R S O Axel Erik Gyllenstierna af Lundholm , i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1722 med friherrinnan Barbro Fleming af Liebelitz, född 1683, † 1747-11-?? på Frösåker, Kärrbo sn, begr 10/12, dotter till lagmannen, friherre Herman Fleming af Liebelitz och Catharina Sack), född 1678-03-01, † 1751-05-14 på Bjärsgård, Gråmanstorps sn. Paret fick flera barn.
 • Maria Christina de Charlière, född 1681 (åu), † 1749-09-22 på Jonstorpet, Vimmerby sfs (68 år gammal). Gift 1711-10-30 i Stockholm med kaptenen Carl Vogel, född 1686 (åu), † 1769-01-28 på Jonstorpet, Vimmerby sfs. Paret fick två barn.
 • Jonas Georg de Charlière, kornett 1703; † 1705-07-16 vid Gemeuertzhof (dödsskjuten).
 • Gustaf Reinhold de Charlière, född 1694; kapten; † 1738. se Tab 3.

TAB 3

Gustaf Reinhold de Charlière, (son till Carl Gustaf de Charlière, Tab 2), född 1694 (åu); kapten vid Bohusläns dragonreg:te; skänkte 1721 en grön mässhake med medeltida broderier till Kullerstads kyrka; ärvde s å Ribbingsholm efter 1:a hustrun; † 1738 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, begr 22/12 (44 år gammal, källa: Genline ID 323.15.71600). Gift 1:o med högvälborna jungfrun, friherrinnan Ulrika Märta Ribbing, född 1686 i Östra Skrukeby sn; ärvde Ribbingsholm efter fadern 1711; † 1721 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, begr 2/11 (37 år gammal, källa: Genline ID 323.15.71100), dotter till drottning Ulrika Eleonoras kammerherre, vice landshövdingen i Östergötland, friherre Sven Thuresson Ribbing och hans 1:a hustru, friherrinnan Catharina Bielke. 2:o med Hedvig Kijl, född 1706 (åu); ärvde Ribbingsholm efter maken 1738 och innehade gården till sin död 1769, då sonen Bengt Fabian löste ut sina syskon och behöll gården till 1791; † 1769 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, begr 15/5 (långsam tärande sjukdom, 63 år gammal, källa: Genline ID 323.15.73400), dotter till assessorn i Svea hovrätt Magnus Jonæ Kijl och Lucia Lampa.

Barn 2:o:

 • Anna Lucia de Charlière, född 1723-02-14 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, dpt 19/2 (källa: Genline ID 323.15.61100). Gift med kyrkoherden i Hov och Appuna pastorat Daniel Grewillius.
 • Carl Magnus de Charlière, född 1724-05-21 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, dpt 23/5 (fadder bl a Maria Brandstedt, född Bröms, källa: Genline ID 323.15.61300); furir utan lön vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet 1743; rustmästare s å 26/3; furirs indelning s å 26/5; avsked 1752-01-01.
 • Reinhold Gustaf de Charlière, född 1725; kapten; † 1778. se Tab 4.
 • Hedvig Charlotta de Charlière, född 1727-03-16 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, dpt 19/3 (källa: Genline ID 323.15.61600).
 • Regina Gustaviana de Charlière, född 1728-09-24 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, dpt 25/9 (källa: Genline ID 323.15.61700).
 • Bengt Fabian de Charlière, född 1731; major; vice landshövding; † 1810. se Tab .
 • Ulrika Märta de Charlière, född 1733-01-30 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, dpt 4/2 (källa: Genline ID 323.15.62300), † 1774-11-17 på Govlösa, Normlösa sn (barnsäng, 41 år gammal, källa: Genline ID 342.22.59900). Gift 1773-11-02 med kornetten vid Östgöta kavallerireg:te Lars Grewell, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1757-08-05 med änkan Ulrika Salander, i hennes 2:a äktenskap, född 1735-02-14 på Govlösa, Normlösa sn, dpt 19/2 (källa: Genline ID 342.20.9500), † där 1773-03-10 (38 år gammal, källa: Genline ID 342.22.59800), dotter till kvartermästaren vid Östgöta kavallerireg:te Erik Salander och hans 2:a hustru Anna Schorelia; 3:o 1776-04-16 i Väderstads sn (källa: Genline ID 415.12.11300) med jungfrun Christina Elisabet Wadman, i hennes 2:a äktenskap, född 1732-02-11 på Rinna gård, Rinna sn, dpt 13/2 (källa: Genline ID 356.12.78100), † 1776-08-21 på Govlösa, Normlösa sn (hetsig feber, 44 år gammal, källa: Genline ID 342.22.59900), dotter till auditören och regementskommissarien vid Östgöta infanterireg:te Per Gideon Wadman och Eva Maria Fahnehielm; 4:o 1777-07-03 i Slaka sn med Christina Catharina Blomensköld, född 1747-07-03 i Adelövs sn (källa: Genline ID 430.2.34100), † 1820-02-03 på Berga, dotter till kornetten vid Smålands kavallerireg:te Gustaf Anders Blomensköld och Eva Elisabet Wendel), född 1729-07-24 i Nykils sn, dpt 5/8 (källa: Genline ID 349.50.45100), † 1807-09-17 i Skänninge, begr 24/9 (ålderdom, 78 år gammal, källa: Genline ID 373.10.74200). Paret fick en gemensam son.
 • Elisabet de Charlière, född 1736-05-27 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, dpt s d (källa: Genline ID 323.15.62800).

TAB 4

Kaptenen Reinhold Gustaf de Charlières namnteckning (1725-1778).

Reinhold Gustaf de Charlière, (son till Gustaf Reinhold de Charlière, Tab 3), född 1725-06-19 på Ribbingsholm, Kullerstads sn, dpt 22/6 (källa: Genline ID 323.15.61400); volontär vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet; furir 1742-06-28; förare 143-01-24; livdrabant 1744-08-03; var 1754 kapten i fransk tjänst; † 1778-05-20 i Linköping. Gift 1754-10-01 i Svinstads sn (källa: Genline ID 387.22.30100) med mademoisselle Christina Catharina Aurell, dotter till ryttmästaren Anders Aurell och Eva Sophia Freidenfelt.

Barn:

 • Anders Gustaf de Charlière, född 1758-07-30 i Svinstads sn, dpt 4/8 (källa: Genline ID 387.23.48800).
 • Hedvig Sophia de Charlière, född 1760-04-27 i Svinstads sn, dpt 30/4 (källa: Genline ID 387.23.49300).
 • Reinhold Fabian de Charlière, född 1766-07-13 i Heda sn (källa: Genline ID 299.14.13700); volontär vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet 1779; rustmästare s å 14/7; avsked med pension 1808-11-16; intogs 1816-08-19 på Vadstena hospital, svagsint och rörd av slag; ofärdig och stum enl hsf Vadstena hospital; † ogift och barnlös 1847-02-05.
 • Ulrika Margareta Charlotta de Charlière, född 1769-06-03 i Heda sn, dpt 8/6 (källa: Genline ID 299.14.14100).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: