:

Stierncrantz nr 854

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stierncrantz nr 854 †

Adlad 1674-02-16, introd. 1675. Utdöd 1800-07-29. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Stierncrantz.


1Lagergren, Släkten Roman. 2J. Kleberg, Krigskollegii historia (1930). 3Rf. 5Viborgs svenska församl:s kyrkoarkiv.

TAB 1

Per Arvidsson, född i Nya Lödöse. Krigskommissarie och lagläsare i Värmland, sist borgmästare i Nya Lödöse, i vars sista protokoll 1605-10-12 han omnämnes.1. Gift med Brita Haraldsdotter, född 1570, dotter av sekreteraren på Älvsborg Harald Bengtsson och Ragnhild Andersdotter samt syster till häradshövdingen Anders Haraldsson, adlad Appelbom.

Barn:

 • Arvid Persson, till Västervik i Varnums socken, Värmlands län, som han tillbytte sig 1633, och Sanne i samma socken, som han köpte 16291. Född 1587. Landsbokhållare i Närke, Värmland, Nora bergslag och Dal 1631 (konfirm. 1642-05-17). Död 1655-09-25 och begraven i Kristinehamns gamla kyrka.1. Gift 1:o 16191 med Anna Jönsdotter, född omkr. 1604, död 1633-01-02, dotter av befallningsmannen vid Ymsjöholm i Bäcks socken, Skaraborgs län Jöns Persson. Gift 2:o 1635 med Benedikta Röding, född 1611, död 1636-03-09, dotter av superintendenten i Mariestad Jonas Oriensulanus och Margareta Börjesdotter. Gift 3:o 1639 med Maria Danckwardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1662-05-27 med prosten och kyrkoherden i Visnums pastorat av Karlstads stift Lars Emzelius i hans 2:a gifte, död 1683), född 1612, död före 1682-03-29, dotter av faktorn Mikael Danckwardt och Kerstin Jakobsdotter samt syster till Niklas Danckwardt, adlad Lillieström (Danckwardt-Lillieström).

Barn:

 • 1. Per Roman, adlad Stierncrantz, född 1630 i Värmland. Generalguvernementskamrerare i Ingermanland (Narva) 1663-03-31. Adlad 1674-02-16 (introd. 1675 under nr 854). Avsked 1678-06-30. Död 1682. Gift 1:o 1661 med Christina Bergenfelt, dotter av k. räntmästaren Peder Pedersson, adlad Bergenfelt, och Catharina Dundie. Gift 2:o 1665 med Ingeborg Skraggensköld, dotter av ståthållaren Simon Olofsson Skragge, adlad Skraggensköld, och Sara Persdotter. Gift 3:o 1674 med Eva Furumarck, dotter av krigskommissarien Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, och Margareta Ulfvenklou.

Barn:

 • 1. Arvid, född 1662. Överstelöjtnant. Död 1740. Se Tab. 2.
 • 2. Carl Johan. Stupade i Catalonien.
 • 2. Harald Adolf. Kapten i fransk tjänst. Stupade vid Dunkerque.
 • 2. Simon Gustaf. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1684-12-29. Löjtnant därst. 1690-05-15. Kapten 1700-05-24. Död troligen barnlös. Gift med Margareta Borg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Johan Adolf Tyrohl, född 1679 i Estland, död 1747-02-13), född 1683, dotter av guvernementskamreraren Erik Borg och hans 1:a hustru Catharina Törnroos samt syster till kaptenen Erik Borg, adlad Borg.
 • 3. En dotter, död ung.
 • 3. Erik Johan. Fänrik i fransk tjänst. Stupade vid Namur.
 • 3. Gert Lennart. Kapten i holländsk tjänst. Död på Ceylon.
 • 3. Alexander, död ung.
 • 3. Per, friherre Stierncrantz, född 1681. Landshövding. Död 1737. Se friherrliga ätten Stierncrantz, Tab. 1.
 • 3. Ingeborg Christina, född 1682. Gift 1:o med kaptenen Carl Magnus Reiher, född 1660. Gift 2:o med direktören Peter Piccard.
 • 3. Sara Juliana, född 1683, död 1757-12-12 i Viitasaari socken. Gift med kaptenen vid Tavastehus läns infanteriregemente Henrik Boisman, född omkr. 1683 i Karelen, död 1747-05-02.

TAB 2

Arvid (son av Per Roman, adlad Stierncrantz, Tab. 1), född 1662-12-12 i Narva. Studerade vid flera universitet i Holland och Tyskland 1680–1684. Auskultant i Åbo hovrätt 1684. Vice fiskal därst. 1689-03-05. Häradshövding i Jääskis, Stranda och Äyräpää härader 1691-06-23 vid ryska invasionen tvungen att lämna sin domsaga 1704. Regementskvartermästare vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1706-11-07. Kapten därst. 1708-01-21. Fången vid Viborg 1710-06-15 och förd till Tobolsk. Hemkom 1722. Kapten vid Nylands ord. infanteriregemente s. å. i mars. Kommendant på Tavastehus 1725. Överstelöjtnants avsked 1730-08-12. Död 1740-02-16 Lagmanshaga. Gift 1:o 1690-01-18 med Sara Sofia Stahl, död 1721-07-07 under fångenskapen i Tobolsk, dotter av kornetten vid estniska adelsfaneregementet Axel Stahl. Gift 2:o med Anna Maria Meurman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommendanten på Tavastehus Anders Berg), född 1666, död före 1727, dotter av handlanden och tullförvaltaren Johan Meurman och Elisabet Sylvestersdotter samt syster till överstelöjtnanten och kommendanten Johan Meurman, adlad von Meurman.

Barn:

 • 1. Sara Christina, född 1691-04-10, död 1721-04-10, i Tobolsk. Gift där 1712 med kaptenen Carl Göben, adlad von Göben, i hans 1:a gifte, född 1679, död 1750.
 • 1. Axel Gustaf, död ung.
 • 1. Peter, död 1710-01-27 i Viborg.4
 • 1. Arvid, död ung.
 • 1. Georg, död ung.
 • 1. Reinhold, död ung.
 • 1. Carl, död ung.
 • 1. Christer Adrian, född 1700. Bankokommissarie. Död 1776. Se Tab. 3.
 • 1. Eva Magdalena, död ung.
 • 1. Anna Christina, född 1706, död 1755-09-20 på Lagmanshaga. Gift 1721-04-30 i Tobolsk med överstelöjtnanten Carl von Mentzer, född 1674, död 1740.
 • 1. Sofia Amalia, född 1708, död 1728-04-27 i barnsäng i Tavastehus.3. Gift 1726 med sergeanten vid Tavastehus garnison Sven Rosenquist.

TAB 3

Christer Adrian (son av Arvid, Tab. 2), född 1700-04-10. Mönsterskrivare vid Upplands bataljon 1708. Tången i Ryssland 1710–1722. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1722-11-03. Kopist därst. 1728-06-18. Fjärde kanslist 1729-09-02. Tredje kanslist 1736-04-19. Andre kanslist 1738-11-08. Registrator och t. f. aktuarie 1739-05-03. Beordrad att medfölja ambassaden till Ryssland 1742-11-30. Överkrigskommissarie 1743. Kommissarie i Helsingör 1746-09-10. Avsked 1747-05-18. Extra ordinarie kommissarie i rikets ständers bank 1756-07-01. Ord. kommissarie 1759-09-19. Död 1776-05-27.[2]. Gift med Johanna Catharina Dahlström, född 1723, död 1760-03-05 i Stockholm och begraven s. å. i mars i Klara församl., dotter av brukspatronen Carl Dahlström och Anna Maria Tingström.

Barn:

 • Gustaf Fabian, född 1750-02-05 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1764-11-24. K. livdrabant 1766-12-19. Löjtnant i armén 1772-09-25. Kapten i armén 1775. Avsked 1777-10-30. Död barnlös 1800-07-20 i Stockholm och slöt ätten samt begraven s. å. 5/8 i Tyska församl., då vapnet krossades. Gift 1788-01-01, efter k. tillstånd 1787-09-07, på Rockesholms bruk i Grythytte socken, Örebro län med sin kusin Ulrika Eleonora Luthman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1763 med brukspatronen på Rockesholm Olof Holmgren, född 1719, död 1786-03-03), född 1742-12-09, död 1814-08-17 i Stockholm, dotter av brukspatronen Carl Daniel Luthman och Clara Dahlström.
 • Arvid Adrian, född 1755-05-20 i Stockholm. Volontär vid änkedrottningens regemente 1773-06-28. Förare därst. s. å. 1/11. Bataljonsadjutant 1774-03-21. K. livdrabant s. å. 15/11. Avsked 1777-01-28. Löjtnant. Död ogift 1785-03-14 i Stockholm. Han har gjort sig känd som lyckad skald i Bellmans stil (ledamot av sällskapet Utile dulci).

Utan känd härledning.


 • 1) Arvid Stierncrantz (möjligen Tab. 2), gift med Sofia Elisabet Gladtsten, troligen dotter av majoren Johan Anders Gladtsten, och Brita Natt och Dag. Son: Carl Gustaf, döpt 1689-09-20 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm.
 • 2) Magnus Stierncrantz. Kapten vid garnisonsregementet i Narva 1700-08-14 död 1701.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: