:

Strömner nr 1167

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Strömner nr 1167 †

Adlad 1689-03-06, introd. s. å. Utdöd 1730-05-31.


1 Um.

 • Anders Carlsson. Skattebonde på Spårröds gård i Kållereds socken, Göteborgs och Bohus län samt nämndeman i Askims härad.

Barn:

 • Carl Andersson. Kronolänsman i Askims härad. Död 1654 Åby. Gift med Ingrid Arvidsdotter.

Barn:

 • Anders Strömner, adlad Strömner, till Eksund i Lots socken, Östergötlands län och Ängelsbergs bruk i Västervåla socken, Västmanlands län. Född 1646-11-20 på Åby. Mönsterskrivare vid Västgöta regemente 1662. Proviantmästare i Marstrand 1665. Kammarskrivare i Bohus läns landskansli 1666. Kassör i riksbanken 1669-06-30. Bokhållare därst. 1671. Myntkamrerare 1680-01-01. Vice myntmästare 1681. Tillika bankokommissarie 1683-06-13. Fullm. på myntmästarbeställningen 1684-01-28. Direktör vid Hällefors' silververk 1686. Adlad 1689-03-06 (introd. s. å. under nr 1167). Assessor i bergskollegium 1699-06-06 åter direktör vid Hällefors 1710– 1727. Extra ordinarie bergsråd 1719-12-02. Ord. bergsråd 1720-11-25. Död 1730-05-31 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Maria kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han omarbetade mot särskilt arvode 1669–1672 års statsböcker.' Gift 1674-03-10 med Brita Grönling, född 1650-12-20, död 1722 och begraven s. å. 3/9 i Maria kyrka i Stockholm, dotter av inspektören vid det grevl. Torstensonska stärbhusets egendomar i Västergötland Arvid Börjesson.

Barn:

 • Carl, född 1674-12-13. Student i Uppsala1 1688-02-08. Död 1691-01-04.
 • Erik, född 1676-02-05. Student i Uppsala1 1688-02-08. Löjtnant vid fortifikationen 1698-02-18. Hovjunkare på svenska ambassaden till Ryssland 1699-01-30. Fortifikationskapten vid fältstaten i Kurland och Litauen 1701-08-20. Död ogift 1705-07-24 och begraven i faderns inköpta grav i Maria kyrka i Stockholm, där hans vapen uppsattes.
 • Engel, född 1677-10-27, död 1730-05-04 Risa. Gift 1700-08-19 med lagmannen Carl Lietzen, adlad von Lietzen, född 1663, död 1721.
 • Anna Catharina, född 1679-11-06, död 1680-01-18.
 • Anna Catharina, född 1681-04-25, död 1752-01-22. Gift 1704-10-25 med assessorn Olof Benzelius, adlad Benzelstierna, nr 1628, B, född 1678, död 1726.
 • Maria, född 1683-03-25, död 1752-10-15 Maljeryd. Gift 1703-06-07 med brukspatronen Anders Gyllenhöök, i hans 2:a gifte, född 1674, död 1757.
 • Birgitta, född 1685-04-22, död 1739-01-22. Gift 1:o 1706 med kaptenen Fredrik Sinclair, död 1708. Gift 2:o 1713-01-29 med överstelöjtnanten Markus Tungelfelt, född 1682, död 1736.
 • Anders, född 1686-05-07. Underofficer vid livregementet. Död ogift 1710-01-29.
 • Christina, född 1688-04-14, död 1755-12-12 i Stockholm. Gift 1724-06-07 med sin systers svåger, generalmajoren och landshövdingen Anders Tungelfelt, född 1681, död 1751.
 • Charlotta, född 1691-02-03. Gift 1715-09-04 med protonotarien Tomas Wadenstierna, född 1684, död 1728.
 • Carl Gustaf, född 1692-12-30, död 1693-04-10.
 • Arvid, född 1695-05-03, död 1705-05-09.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: