:

Von Lietzen nr 1621

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Lietzen nr 1621 †

Adlad 1719-08-25, introd. 1720. Utdöd 1721-06-21.


1Srr. 2Lå. 3Avräkningsdokument 1721–23, p. 126, K. A. (O. A.).

  • Arvid Lietzen. Vinskänk i Arensburg på Ösel.

Barn:

  • Nikolaus Lietzen. Borgmästare i Åbo 1647-10-30. Häradshövding i Vemo och Nedre Satakunda härader i Finland. Representant för Åbo vid riksdagarna 1630, 54, 55 och 60. Assessor i Åbo hovrätt 1663. Tillika vice landshövding i Åbo län, för Harald Oxe, 1685-11-17. Avsked från assessorsämbetet 1690-06-16. Död 1691 och begraven 1692-02-21 i Åbo domkyrka. 'Han höll 1664 rannsakning med Keuru sockens inbyggare om något oväsende, som hade inritat sig där i församlingen, för vilket sockenborna godvilligt tillade honom 10 kappar spannmål av varje rök i hela socknen'. Gift 1:o 1648-07-16 med Catharina Wernler, född 1628-06-08 i Åbo, död där 1657-03-17 och begraven s. å. 22/3 i Åbo domkyrka, dotter av ränt- och proviantmästaren på Åbo slott Baltasar Wernler och Catharina Gubbertz samt syster till Johan Wernler, adlad Wernle, och faster till vice amiralen Markus Wernle, adlad Wernle. Gift 2:o 1658-08-21 i Nikolai förs,. Stockholm 1 med Margareta Ekenbom, döpt där 1 1638-10-15. Begraven på samma gång som mannen, dotter av rådmannen i Stockholm Carl Hansson, stamfader för adl. ätten Ekenstierna, och Carin Simonsdotter.

Barn:

  • 2. Carl Lietzen, adlad von Lietzen, till Risa i Örsås socken Älvsborgs län. Född 1663 i Åbo. Student därst. 1675 2. Auskultant i Åbo hovrätt 1685. Advokat därst. 1686. Vice notarie 1688. Auditör 1689-06-15 vid den då till fält ärnade armén. Häradshövding i Halland 1690-01-13. Assessor i Göta hovrätt 1704-05-05 lagman i Ystads lagsaga 1718-07-10. Och på Gotland 1719-02-26. Adlad s. å. 25/6 (introd. 1720 under nr 1621). Lagman i Halland 1721-04-05. Död 3 s. å. 21/6 utan söner och slöt själv sin adl. ätt. Begraven s. å. 1/9 i Örsås kyrka. Gift 1700-08-19 med Engel Strömner, född 1677-10-27, död 1730-05-04 på Risa, dotter av bergsrådet Anders Strömner, adlad Strömner, och Brita Grönling.

Barn:

  • Margareta, född 1703, död 1758-12-26 på Risa och begraven i Örsås kyrka. Gift 1723 med majoren Vilhelm Kuylenstierna, född 1693, död 1749.
  • Hedvig, döpt 1706-11-11 i Jönköping.
  • Ingrid Elisabet, döpt 1708-08-24 i Jönköping, död 1738. Gift 1736-08-31 på Risa med majoren Alexander Pereswetoff-Morath, i hans 2:a gifte, född 1691, död 1761.
  • Hedvig Charlotta, född 1712-01-13, död 1752-03-15 på Herrgården i Rådene socken, Skaraborgs län. Gift 1736-08-11 med sin systers svåger, majoren Carl Gustaf Pereswetoff-Morath, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1773.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: