Stiernhöök nr 471

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Stiernhöök nr 471

Adliga ätten Stiernhöök nr 471 †

Adlad 1649-10-04. † 1750-09-01. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Adlerheim se Arosell

TAB 1

Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök (son av Olaus Petri Hedemorensis), född 1596-02-27 på Hökebacken i Rättviks socken. Skolgång i Västerås 1607-16, överflyttad till Arboga, blir informator hos kyrkoherden Petrus Drivius samt vid okänd tidpunkt kollega (ej 1616), till Jena hösten 1619 samt till Wit­tenberg 1622 8/2, fil. mag. i Västerås 1625 (ej 1624), inskrevs i Rostock 1626 i december, åter till Västerås som lektor 1628 29/10. Filosofie magister i Uppsala . Studerade i Leiden, Oxford och Cambridge. Assessor i Åbo hovrätt 1630. Tillika underlagman i Norr-Finne lagsaga till 1640. Jur. professor vid Åbo universitet 1640. Ledamot av lagkommissionen 1642. Häradshövding i Örbyhus län 1646. Revisionssekreterare eller föredragande i justitiemål inför regeringen 1647. Adlad 1649-10-04. Hovråd 1666. Död 1675-06-25 i Stockholm. Gift 1631-08-14 med Catharina Appelbom, dotter av häradshövdingen Anders Haraldsson, adlad Appelbom och Carin Andersdotter Hök af Partille.


Barn:

 • Margareta, född 1632-10-28, död 1683-10-27. Gift 1654-11-05 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med biskopen i Skara Petrus Johannes Rudbeckius, (fader till häradshövdingen Carl Rudbeck, adlad von Rudbeck).
 • Andreas, född 1634. Assessor. Död 1686. Se Tab. 2.
 • Johan, född 1636. Vice president. Död 1730. Se Tab. 3.
 • Olof, född 1639. Assessor. Död 1675. Se Tab. 5.
 • Carl, född 1640, död späd.
 • Catharina, född 1641, död 1659-01-06 i barnsäng. Gift 1658-03-16 i Uppsala med assessorn Greger Wallander, adlad von Schönfelt i hans 1:a gifte.
 • Anna, född 1643, död ogift 1693 Sättra.
 • Christina, född 1644, död 1694 på Sättra. Gift med överjägmästaren Carl Emanuel von Snoilsky i hans 1:a gifte.

PhT:1988 s48; VåsHm:II:l s500, 747

TAB 2

Andreas Stiernhöök (son av Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök, Tab. 1), född 1634-12-01. Assessor i Dorpats hovrätt 1663. Tillika häradshövding i Jama och Ivangorods län i Ingermanland 1668. Direktör i trollkommissionerna i Hälsingland, Örbyhus län och Uppsala s. å. Död 1686-06-20 på Fors. Gift 1669-06-08 på Ullfors bruk i Tierps socken med Anna Lemmens i hennes 2:a gifte, dotter av handelsmannen i Stockholm Henrik Lemmens och Margareta Hansdotter Meijer.

Barn:

 • Catharina, född 1670, död 1732-12-26. Gift 1:o 1688-07-26 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med vice presidenten Jonas Erdtman, adlad Schönberg. Gift 2:o 1699-06-04 på Aspenäs med kaptenen friherre Knut Kurck.

TAB 3

Johan Stiernhöök (son av Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök, Tab. 1). Född 1636-03-24. Sekreterare i kommerskollegium 1665. Ledamot av kommissorialrätten över amiral Siöhielms expedition till Röda havet 1671. Extra ordinarie assessor i sagda kollegium 1673. Ledamot av myntkommissionen 1681. Kommerseråd 1682. Vice president 1711. Död 1730 natten till den 8 december. Gift 1:o 1669-12-26 Lisma med sin broders svägerska Helena von Beijer, dotter av överpostdirektören Johan Beijer, adlad von Beijer och Margareta Weiler. Gift 2:o 1678 med Anna Graan i hennes 2:a gifte, dotter av landshövdingen doktor Johan Gerhardsson Graan, adlad Graan och hans 2:a fru Elisabeth Bure.

Barn i gifte 1:o:

 • Johan, döpt 1671-04-11 i Stockholm, död ung.
 • Anders, född 1672, död ung.
 • Mårten, född 1673. Kommissarie. Död 1721. Se Tab. 4.
 • Carl Fredrik, döpt 1674-08-25 i Stockholm. Student i Uppsala1 1685-07-08. Page hos hertigen av Holstein. Fänrik vid holsteinska gardet. Dödsskjuten ogift 1699 vid Holmer skans i Holstein.

Barn i gifte 2:o:

 • Johan, döpt 1681-04-05 i Stockholm. Volontär vid livgardet. Förare därst. 1702-10-16. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1706-08-08. Död ogift 1716-03-00 i Kalisz under rysk fångenskap, dit han fördes fången från Poltava.
 • Catharina Elisabet, döpt 1682-07-13 i Stockholm, död 1758. Gift 1730 med kaptenen vid Södermanlands regemente Jonas Wahlberg i hans 2:a gifte.
 • Anders, till Ånsta. Född 1683. Konstapel vid artilleriet 1700-04-13. Majors karaktär 1723-08-08. Expektansryttmästare vid adelsfaneregementet s. å. Ryttmästare därst. 1740-04-29. Avsked från regementet 1743-03-30. Död ogift 1750-09-01 på Ånsta och slöt ätten.
 • Jakob, född 1685. Drunknade 1703 på samma gång som sin kusin Christian Fredrik von Snoilsky.

TAB 4

Mårten Stiernhöök (son av Johan Stiernhöök, Tab. 3). Född 1673. Kommissarie 1714. Död 1721-08-07. Gift med Beata Rosensköld i hennes 1:a gifte, dotter av överstelöjtnanten Claes Rosensköld och Anna Margareta Sabel.

Barn:

 • Anna Helena, levde ogift vid farbrodern Anders död 1750-09-01 men död kort därefter.

TAB 5

Olof Stiernhöök (son av Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök, Tab. 1). Född 1639-02-12 i Åbo. Underlagman i Uppland 1669. Sekreterare i kommerskollegium 1673. Assessor därstädes 1675. Död 1675-05-27 i Stockholm. Gift 1669-01-23 i Stockholm med Catharina von Beijer i hennes 1:a gifte, dotter av överpostdirektören Johan Beijer, adlad von Beijer och Margareta Weiler.

Barn:

 • Johan Carl, döpt 1670-01-22 i Stockholm. Student i Uppsala1 1683-06-29. Kommissionssekreterare i Wien 1704-01-18. Chargé d'affaires därst. 1711. Svensk resident i samma stad 1716. Död där ogift 1719-04-28 enl. vapnet i Frustuna kyrka 4 Södermanlands län.
 • Gustaf, döpt 1671-05-25 i Stockholm. Kammarpage. Fänrik vid livgardet 1694-05-23. Löjtnant därst. 1697-06-03. Kapten 1701-01-18. Major 1706-06-12. Överste vid Upplands infanteriregemente 1709-02-01. Stupade s. å. 28/6 i slaget vid Poltava. Hans vapen uppsattes i Svanhals' kyrka Östergötlands län. Han bevistade i fransk tjänst 1694 och 1695 års kampanjer. Bevistade övergången vid Dünaströmmen den 9 juli 1700 och blev då blesserad. Tvang 1702 den 11 sept. en trupp av Lubomirskis armé att vika. Var förlovad med friherrinnan Elisabet Magdalena Bååt.
 • Olof, född 1673. Arvprinsens kammarpage. Fänrik vid livgardet 1697-06-30. K. livdrabant 1700-04-03. Kapten vid livgardet s. å. 1/9. Död ogift 1703-12-10 på Jönköpings slott och ligger troligen begraven i Svanhals' kyrka. Han var med vid övergången av Dünaströmmen den 9 juli 1701 och blev då blesserad.
 • Axel, döpt 1674-11-05 i Stockholm, död ung.

EÄSSA; kb; VåsHm:II:l s501

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon