:

Von Engeström nr 1948

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1751-11-22, introducerad 1752.

Den i Tyskland levande grenen av ätten har 1872 fått tillstånd att upptaga namnet Dahlstierna och att kalla sig von Engeström genannt von Dahlstierna.

TAB 1

Åke Jönsson, † före 1695-02-01. (översiktstab. 1) Diakon eller klockare i Ängelholms och Munka-Ljungby församling av Lunds stift. Kronofogde. Ligger jämte sin hustru begraven i Ängelholms kyrka. Gift 1650 med Karna Nilsdotter, † 1692-02-01 i Tullstorp.

Barn:

 • Jonas Åkesson, född 1656, † 1708-04-04 Se Tab. 2.
 • Dotter. Gift med handskmakaren i Helsingborg Lorens Fenton.
 • Nils Engelholm även Åkesson Engelholmensis född ca 1651, † 1705-04-16 i Tullstorp.

TAB 2

Jonas Åkesson född 1656 i Ängelholm, † 1708-04-04 . Häradsskrivare i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader i Skåne. Bokhållare vid barnhuset i Malmö. Kronofogde i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader i Skåne. och ligger jämte sin hustru begraven i Slågarps kyrka, Malmöhus län, varest deras tio levande barn läto över sina föräldrar uppsätta en minnesvård. 'Honom övergick fyra eldsvådor, nämligen i Önarp, Trälleborg, Köpinge och Sågarp, men han lämnade dock ingen balans efter sig. Gift omkring 1685 (Öä.) med Maria Sauer född 1665, död 1743-06-11 i Trelleborg vilken blev uppfostrad hos biskopen i Lund Peder Winstrup. Dotter till stadsfältskären i Lund Hieronymus Sauer och Christina Bager. (Öä.)

Barn:

 • Christina Engeström född 1687/88, † 1758. Gift med kyrkoherden i Slågarp Jöns Munthe född 1655, † 1724. Hans 1:a gifte med Maria Mårtensdotter.
 • Catharina Engeström. Gift med rådmannen i Malmö Sven [Carneij]] född 1688, † 1773.
 • Åke Engeström född 1689, † ogift 1769. Kyrkoherde i Trelleborg, prost i Landskrona.
 • Hieronymus Engeström född ca 1690, levde ännu 1748. Lämnade Sverige för Tyskland och var där fältväbel för ett regemente i Stralsund, därefter hovkanslist och skolkollega i Parchim, Mecklenburg. Han var gift 2 gånger.
 • Carl Engeström född 1697, † 1743-06-25. Vice häradshövding, notarie i Göta hovrätt. Gift 1735 med Anna Helena Junbeck född 1712, † 1773. Dotter till prosten i Jönköping Teodor Junbeck och Margareta Dryselia
 • Lars Engeström född 1698, † 1766. Stadsbokhållare, rådman och borgmästare i Malmö. Gift 1728 med Anna Regina Hedengran född 1709, † 1780. Dotter till prosten i Hvellinge Peter Hedengran och Maria Christina Brenner.
 • Johannes Engeström född 1699-11-21, † 1777-05-16 Se Tab. 3.
 • Christian Engeström född 1702, † 1777-04-01. Statssekreterare, rådman och borgmästare i Västervik. Gift 1:o 1724 med Christina Maria Dahlström född 1706, † 1743. Dotter till kyrkoinspektören i Skåne Nils Dahlström och Maria Ölander. Gift 2:o 1744 med Anna Brita Lesle född 1719, † 1785. Dotter till borgmästaren i Västervik David Lesle och Helena Oljeqvist.
 • Jakob Engeström född 1703, † barnlös 1795. Rådman och borgmästare i Kalmar. Gift 1731 med Ebba Maria Darin född 1715, † 1788.
 • Nils Engeström född 1706, † 1772. Stadskassör i Karlskrona, lanträntmästare i Blekinge. Gift 1730 med Catharina Juliana Ducke. Hennes 1:a gifte med stadskassör Lundell.
 • Anna Engeström, † späd ca ½ år gammal
 • Barn, † späd.

TAB 3

Johannes Engeström, född 1699-11-21 i Lilla Slågarps by i Slågarps socken, Malmöhus län, † 1777-05-16 i Lund och begravd s.å. 15/7 i Lunds domkyrka. Student i Lund 1715. Magister i Lund 1723-05-10. Adjunkt i filosofie fakulteten vid akademien i Lund 1729-04-29. Professor i Österländska och grekiska språken vid akademien i Lund 1732-11-10. 2. teol. professor samt kyrkoherde i Uppåkra och Flackerups församlings pastorat av Lunds stift 1742-04-03. Prästvigd 1742-04-27 och prost 1742-05-10. 1:e teol. professor samt domprost i Lund 1743-12-02. Teol. doktor 1746-05-02. Biskop i Lunds stift 1748-03-11. 'Han var en grundlärd och språkkunnig man. Förutom latin, grekiska och hebreiska förstod han kaldeiska, syriska, arabiska, turkiska, etiopiska och koptiska.' Hans barn blevo 1751-11-22 adlade med namnet von Engeström (sönerna introducerades 1752 under nr 1948). Gift 1735-01-07 med Margareta Benzelia född 1710-11-13 i Uppsala dkfs, † 1792-11-30 i Lund och begraven 1792-12-07 i domkyrkan i Lund, dotter av ärkebiskopen doktor Jakob Benzelius och Catharina Edenberg, nr 617.

Barn:

 • Jakob Engeström, adlad von Engeström, född 1735. Kansliråd. Död 1802. Se Tab. 4. f.d tab 2
 • Margareta Catharina, född 1736-10-06, död 1740-06-07.
 • Jonas Engeström, adlad von Engeström, född 1737. Lagman. Död 1807. Se Tab. 5. f.d. tab 3
 • Gustaf Engeström, adlad von Engeström, född 1738. Bergsråd. Död 1813. Se Tab. 6. f.d. tab 15
 • Henrik, född 1739-08-07, död 1739-10-12.
 • Catharina Maria, född 1740-08-19, död 1742-08-11.
 • Margareta Johanna, född 1741-10-26. död 1742-08-23.
 • Margareta Catharina, född 1742-10-15, död 1746-01-07.
 • Johan Engeström, adlad von Engeström, född 1743. Protokollssekreterare. Död 1807. Se Tab. 16.
 • Maria Beata Engeström, adlad von Engeström, född 1744-11-02, död 1822-09-08 i Lund. Gift i Lund 1779-08-02 med biskopen i Lunds stift, KNO, doktor Nils Hesslén, född 1728-09-02 i Hässlycke i Visseltofta socken, Kristianstads län, död 1811-04-13 i Lund.
 • Ulrika Engeström, adlad von Engeström, född 1746-06-27 i Lund, död ogift 1829-06-27 i Lund.
 • Catharina, född 1748-06-22, död 1749-02-05.
 • Lars Engeström född 1751, död 1826. Se: von Engeström nr 121
 • Adolf von Engeström, född 1753. Bergsråd. Död 1825. Se Tab. 20.

TAB 4

Jakob Engeström, adlad von Engeström (översiktstab. 4, son av Johannes Engeström, Tab. 1), till Kipplingeberg i Bälinge socken och Grönsö i Kungs-Husby socken (båda i Uppsala län). Född 1735-11-01 i Lund. Student i Lund 1740. Jur. examen 1753-04-17. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1755. Kanslijunkare 1755. Kunglig sekreterare 1762-08-09. Ambassadsekreterare vid kröningen i Frankfurt 1764. Presidentsekreterare (kabinettssekreterare) 1766. Sekreterare i sekreta utskottet vid riksdagen 1769. Härold vid KMO 1770. RNO 1775-04-28. Kansliråd 1776-02-07. Bankofullmäktig 1779–1789 och ånyo 1792-02-22. Vice landshövding i Uppsala län 1783-09-26–1884. LHA 1786-03-20. Död 1802-11-14 i Uppsala och slöt själv sin ättegren. Han fick Kipplingeberg till fideikommiss i testamente efter sin morbroder, statssekreteraren Mat. Benzelstierna. Blev 1792 såsom medvetande om konung Gustaf III:s mord dömd av Svea hovrätt förlustig ämbete, adelskap och riddarvärdighet, vilken dom mildrades av hertigen-regenten till ämbetets förlust och tre års fästning på Vaxholm. Flyttade dock redan 1792 till Uppsala och fick efter någon tid frihet att besöka sin egendom Kipplingeberg. Gift 1776-06-30 i Västerås domkyrka med sin syssling, stiftsjungfrun Beata Sofia Benzelia, född 1758-11-30, död 1820-02-19 på Grönsö, dotter av biskopen i Västerås stift doktor Lars Benzelstierna och Elisabet Maria Schönström, nr 1056.

Barn:

 • Maria Margareta, född 1786-10-11. Död ogift 1833-06-25, i Västerås.
 • Ulrika Eleonora, född 1788-10-21 på Grönsö, död på Grönsö 1864-01-24. Gift 1820-07-11 på Grönsö med hovmarskalken Reinhold Fredrik August von Ehrenheim, nr 1749 B, född 1784, död 1858.
 • Fredrik Ludvig, född 1792-04-26, död 1796-06-27 i Västerås.

TAB 3

Jonas Engeström, adlad von Engeström (översiktstab. 5, son av Johannes Engeström, Tab. 1), till Närlinge och Sandbro, båda i Björklinge socken, Uppsala län samt Kipplingeberg. Född 1737-08-12 i Lund. Student i Lund 1740. Jur. examen 1753-04-17. Auskultant i Svea hovrätt 1755-11-00. Extra kanslist vid kriminalexpeditionen 1756-02-00. Vice auditör vid livregementet till häst 1756-07-00. Auditör på extra stat vid regementet 1757-07-19. Auditör på stat 1760-07-21. Häradshövding i Jämtland 1762-06-29. Jur. utr. doktor i Lund 1768-06-27. Häradshövding i endast norra Jämtland 1771, i Vadsbro och Valle härader Skaraborgs län 1774-10-27. Lagmans n. h. o. v. 1779-02-07. Lagman i Värmland 1781-07-27 avsked 1794-10-02. Död 1807-07-07 Lindhov. Han fick Närlinge till fideikommiss i testamente efter sin morbroder, statssekreteraren Mat. Benzelstierna och ärvde 1802 Kipplingebergs fideikommiss efter sin äldre broder. Å hans egendom Östersund i Brunflo socken, Jämtlands län anlades staden Östersund, för vars tillblivelse han verkade. Gift 1764-12-27 i Uppsala med Hedvig Maria Ihre, född 1746-03-07 (ej 1/3), död 1798-02-03 på Sandbro, dotter av kanslirådet magister Johan Ihre och hans 1:a hustru Sara Charlotta Brauner.

Barn:

 • Margareta Charlotta von Engeström född 1768-07-11, död 1768-07-19.
 • Eva Maria von Engeström född 1770-08-09, död 1771-10-22.
 • Hedvig Ulrika von Engeström född 1771-09-14, död 1849-11-05 i Stockholm. Gift 1:o med kursachsiska chargé d'affaires i Stockholm, herr Internari, död 1805-03-00 i Stockholm. Gift 2:o 1810-08-16 i Stockholm med maréchal de camp i fransk tjänst, KSO, RFrS:tLudvigsO Pierre André Geoffrenet de Rodais, född 1757, död 1837-02-28 i Stockholm.
 • Johanna Beata von Engeström född 1773-03-03, död i barnsäng 1812-02-10 i Västerås. Gift 1796-04-27 i Stockholm med landshövdingen greve Johan Vilhelm Liljencrantz nr 120, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1816.
 • Erika Catharina von Engeström född 1775-02-16, död 1821-12-13 på Össjö i Össjö socken, Kristianstads län. Gift 1796-07-10 på Sandbro med överstelöjtnanten Adolf Fredrik Tornérhielm nr 1655, född 1768, död 1852.
 • Johan Mattias von Engeström, född 1776. Häradshövding. Död 1828. Se Tab. 4.
 • Jakob von Engeström född 1777. Ryttmästare. Död 1853. Se Tab 12.
 • Jonas von Engeström född 1779-01-15 Slätte. Student i Uppsala 1788. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1797-12-07. Vice notarie i kommerskollegium 1798. Notarie över stat 1799-12-07. Tillika anställd på firman Glöerfelts kontor i Hälsingborg. Arrenderade sedermera Sandbro av brodern. Kammarjunkares titel. Död 1819-08-03 [Ak].

TAB 4

Johan Mattias (översiktstab. 5, son av Jonas Engeström, adlad von Engeström, Tab. 3), till Kipplingeberg, Närlinge och Sandbro. Född 1776-09-03 i Mariestad. Auskultant i Svea hovrätt 1797-12-00. Extra notarie i Svea hovrätt 1798-02-03. Häradshövdings titel 1812. Död 1828-04-08. Gift 1803-06-19 på Sandbro med stiftsjungfrun Brita Christina Wallenstråle, född 1778-01-16 Lund, död 1843-01-14 i Vadstena, dotter av kanslirådet Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle, nr 2037, och Märta Silfverstedt, nr 1641.

Barn:

 • Jonas Fredrik Mattias, född 1804. Kammarjunkare. Död 1886. Se Tab. 5.
 • Georg Adolf, född 1805-08-28. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Avgången 1818-03-09. Kornett vid livregementets dragonkår 1824-03-30. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1825. Död ogift 1872-12-24 i Uppsala.
 • Carolina, född 1806-10-28. Stiftsjungfru. Död 1821-06-06.
 • Lars August, född 1808. Vice häradshövding. Död 1857 Se Tab. 8.
 • Christina Lovisa, född 1809-04-30 (1809-04-29) på Kipplingeberg i Bälinge socken, Uppsala län. Stiftsjungfru. Död 1879-07-02 Gunsta. Gift 1836-12-02 i Orlunda socken, Östergötlands län med löjtnanten vid skånska dragonregementet Teofil Johan Tisell, född 1811-03-15 Kölbäck, död 1869-09-11 i Västerås.
 • Carl Gustaf, född 1812-02-07 och död 1812-04-03 på Kipplingeberg.
 • Carl Gustaf, född 1813. Kapten. Död 1869. Se Tab. 11.
 • Johanna Vilhelmina, född 1817-06-04, död 1821-06-00.

TAB 5

Jonas Fredrik Mattias Engeström född 1804-09-28 på Kipplingeberg. Student i Uppsala 1816. Kammarjunkare 1824. LLA 1845. RNO 1866-07-03. Död 1886-03-21 i Uppsala. Innehade såsom fideikommiss Kipplingeberg i Bälinge socken, Vrå i Tibble socken och Närlinge i Björklinge socken (alla i Uppsala län). Gift 1832-03-08 i Stockholm med Thilda Matilda Augusta Ottilianavon Schoultz född 1816-07-27 i Stockholm, död 1887-11-21 på Kipplingeberg, dotter av majoren Carl Johan von Schoultz och Carolina Eleonora Ahlman.

Barn:

 • Mattias Carl Henrik Engeström född 1833-02-31, död 1842-08-10 i Uppsala.
 • Christina Eleonora Augusta Engeström född 1834-06-27, död 1834-08-26.
 • Johanna Maria Engeström född 1835-10-04 på Kipplingeberg, död 1896-12-03 i Linköping. Gift 1857-07-08 på Kipplingeberg med biskopen över Linköpings stift, KmstkNO, teol. och filosofie doktorn m. m. Carl Alfred Cornelius, född 1828-02-10 Toretorp, död 1893-02-09 i Linköping.
 • Carolina Christina Matilda Nina Engeström född 1836-11-23 på Kipplingeberg. Innehade en vävskola i Örebro. Död ogift 1908-02-07 i Örebro (db).
 • Anna Ulrika Engeström född 1838-11-24 på Kipplingeberg, död 1925-02-14 i Stockholm. Gift 1861-05-30 i Uppsala med godsägaren Axel Adrian Masreliez född 1831-03-06 i Stockholm, död 1871-10-02 Håga .
 • Georgina Augusta Matilda Engeström, född 1844-02-13 på Kipplingeberg, död 1924-02-13 i Stockholm (Uppsala domk. förs., db). Gift 1870-12-08 i Uppsala med landshövdingen i Gotlands län, KmstkNO, KmstkVO, jur. kandidat Per Gustaf Emil Poignant, född 1829-12-08 i Stockholm, död i Stockholm 1910-06-08.
 • Johan Adolf Mattias Engeström född 1849. Godsägare. Död 1941. Se Tab. 6.
 • Jonas August Otto Mattias Engeström född 1851-02-20 på Kipplingeberg. Student i Uppsala 1870. Lantbrukselev. Död ogift 1877-12-01 i Västervik.

TAB 6

Johan Adolf Mattias (översiktstab. 5A, son av Jonas Fredrik Mattias, Tab. 5), född 1849-10-22 på Kipplingeberg. Student i Uppsala 1868-05-00. Preliminärexamen 1871 och kansliexamen 1873-01-00. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1873-03-10. Attaché vid beskickningen i Paris 1873-04-03 och vid beskickningen i Rom 1874-01-00. Avsked 1874-08-00. Innehar fideikommissen Kipplingeberg och Närlinge samt Vrå och Österby fideikommisskapital. Död 1941-09-17 i Uppsala (Domk. förs., db 376). Eldb. i Stockholm. Gravs. i Bälinge. Gift 1885-10-08 i Uppsala med Ebba Mariana Eketrä född 1859-07-22 i Stockholm, dotter av kabinettskammarherren Johan Gabriel Eketrä, nr 137, och Stanislas Margareta Tersmeden, nr 1940, C.

Barn:

 • Ebbe Mattias, född 1887. Agronom. Se Tab. 7.
 • Stanny, född 1890-09-20 på Närlinge. Död 1986-10-05 i Lund. Gift 1928-01-16 i Bälinge socken, Uppsala län (vb) med kyrkoherden i Bedford, England Horace Fort, född 1890-11-09.
 • Matilda (Maud), född 1893-10-06 Landforsen. Gift 1920-09-30 i Bälinge kyrka o förs., (vb) med provinsialläkaren, med. licentiat David Hemström, född 1890-06-19 i St. Skedvi socken, Kopparbergs län.

TAB 7

Ebbe Mathias (översiktstab. 5A, son av Johan Adolf Mattias, Tab. 6). Född 1887-03-23 Kiplingeberg, Uppsala län. Mogenhetsexamen i Örebro 1908. Student vid Uppsala universitetet 1908. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1909–1910 (EÄ 1911). Förvaltare på Kiplingeberg. Inneh. Kiplingebergs och Närlinge fideikommisser i resp. Bälinge och Björklinge förs:ar, Uppsala län. Död 1937-03-08 Akademiska sjukhuset i Uppsala (Bälinge förs., Uppsala län db nr 6). Gift 1913-06-15 i Härads förs (EÄ Arphus (vb) med Anna Altberg, född 1891-11-21 Grinda (EÄ socken), Södermanlands län, dotter av godsägaren Anders Axel Altberg och Cecilia Nordenfeldt nr 1662.

Barn:

 • Ebba Ingeborg Matilda (Nina), född 1914-07-03 på Närlinge i Björklinge förs., Uppsala län (fb).
 • Ebba Sofia Matilda (Maud), född 1916-04-10 på Närlinge i Björklinge förs., Uppsala län (fb). Ekonomiföreståndare.
 • Anne-Sophie Matilda, född 1919-01-26 (EÄ 1919-01-25) Närlinge, Uppsala län (fb). Stiftsjungfru. Sjuksköterska.
 • Mathias, född 1920-08-19 Närlinge, Uppsala län. Inneh. Kiplingebergs och Närlinge fideikomisser i resp.
 • Christina Margareta Matilda (Stina), född 1924-03-19 Kiplingeberg, Uppsala län (fb).

TAB 8

Lars August (översiktstab. 5A, son av Johan Mattias, Tab. 4), född 1808-02-28 i Uppsala. Student i Uppsala 1823-11-07. Hovrättsexamen 1827. Auskultant i Svea hovrätt 1827. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1829-10-15–1832-08-10. Vice notarie i krigskollegium. Vice häradshövding. Kanslist i kammarrätten 1840-02-21. Död 1857-02-28 i Stockholm. Gift i Stockholm 1843-11-06 med friherrinnan Emma Christina Margareta Mörner af Morlanda, född 1813-08-27 i Stockholm, död i Stockholm 1907-05-31, dotter av översten, friherre Carl Otto Mörner af Morlanda, nr 62, och hans 1:a fru Sofia Emerentia af Wetterstedt nr 2093.

Barn:

 • Johan Oskar Teodor, född 1844-12-20 i Stockholm. Död 1938-09-29 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs., db nr 214). Student i Uppsala 1863-05-21. Kansliexamen 1866-12-14. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1867-01-07. Examen till rättegångsverken 1868-05-20. Auskultant i Svea hovrätt 1868-06-04. Vice häradshövding 1870-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1870-10-02. Extra ordinarie kanslist hos justitiekanslersämbetet 1871. Lärare vid skogsinstitutet 1875. Registrator hos justitiekanslersämbetet 1888-12-31. LLA 1894. RVO 1898-12-01. RNO 1906-06-06. Avsked från registratorsbefattningen 1909-12-31. Kamrerare i lantbruksakademien 1912–1924-07-01. Har utgivit åtskilliga skrifter i nationalekonomi, bland annat »Grunddragen af jordbrukets ekonomi» 1881–1884.
 • Ida Sofia, född 1846-12-15 och död 1850-08-03 i Stockholm.
 • Carl Adolf August, född 1849. Domprost. Död 1913. Se Tab. 9.

TAB 9

Carl Adolf August (översiktstab. 5A, son av Lars August, Tab. 8), född 1849-02-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1867-10-04. Filosofie kandidat 1872-05-29. Lärare vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1872–1873 och 1877–1878. Genomgick provårskurs i Uppsala 1875–1876. Promoverad filosofie doktor 1877-09-06. Teoretisk teol. examen 1877-09-22. Lektor i teologi och grekiska vid Halmstads högre allmänna läroverk 1877-12-12. Erhöll befrielse från praktisk teologisk examen 1880-11-12. Prästvigd 1880-12-17. Lektor i kristendom och hebreiska vid högre allmänna läroverket i Linköping och kyrkoherde i Landeryds prebendepastorat 1884-11-12. Inspektor för folkskollärareseminariet i Linköping 1893. Vice kontraktsprost i domprosteriet 1894-05-01. LNO 1895-11-30. Teol. doktor 1897-09-16. Domprost i Kalmar samt kyrkoherde i Kalmar stads och landsförsamlings pastorat 1908-07-23. Död 1913-06-11 i Stockholm (Kalmar förs., db). Gift i Stockholm 1881-06-29 med friherrinnan Matilda Cecilia Charlotta Eugenia Liljencrantz, född 1860-09-17 Rostorp, död 1943-03-11 i Uppsala (Helga Trefaldigh. db nr 25), dotter av godsägaren, greve Vilhelm Samuel Magnus Liljencrantz, nr 120, och Eugenia Valeria Adelaide Camille Marie Montgomery nr 1960. Fru von Engeström, född Liljencrantz, innehar Heby fideikommissegendom i Gåsinge socken, Södermanlands län.

Barn:

 • Emma Cecilia Eugenia, född 1884-10-15 i Halmstad. Stiftsjungfru. Skolkökslärarinna. Föreståndarinna för Hemskolan i Uppsala. Gift 1917-08-29 (Kalmar förs., vb) på Heby med komministern i Vissefjärda församling av Kalmar stift Henning Martin Rosenberg, född 1887-12-17 i Risekatslösa socken, Malmöhus län, död 1918-11-06 i Skeppebo komministerboställe i Vissefjärda socken.
 • Ida Birgitta Charlotta (Brita), född 1887-09-20 i Linköping, liksom de yngre syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1917-02-24 domk. förs., (vb) i Uppsala med med. lic. Nils Gustaf Ekelund, född 1886-06-26 i Sala.
 • Johan Sigfrid Vilhelm, född 1889. Lektor. Se Tab. 10.
 • Augusta Maria, född tvilling 1891-10-06 i Linköping. Stiftsjungfru. Död 1897-02-22 i Linköping.
 • Anna Matilda, född tvilling 1891-10-06 i Linköping. Stiftsjungfru.
 • Lars Gustaf Adolf, född 1894-11-22. Studentexamen i Kalmar 1913-06-05. Student i Uppsala 1913. Kansliexamen 1918-12-14. Död genom olyckshändelse sannolikt 1919-05-00. Återfanns 1925-08-00 och jordfäst 1925-08-29 i Dillnäs kyrka (Stockholm, Matteus förs., db), Södermanlands län.
 • Emma Maria Adéle (Maj), född 1898-02-11 i Linköping. Stiftsjungfru. Studentexamen i Uppsala 1918-08-11. Folkskollärarinneexamen 1920-06-02. Student i Uppsala 1921. Filosofie magister 1925-10-31. Gift 1931-07-27 på Heby (Malmö Caroli förs., vb) m. filosofie d:r Allan Edvard Sjöding, född 1898-08-12 i Stockholm, Finska förs. Rektor v HAL i Lidingö.

TAB 10

Johan Sigfrid Vilhelm (översiktstab. 5A, son av Carl Adolf August, Tab. 9), född 1889-03-14 i Linköping. Mogenhetsexamen i Linköping 1907. Student i Uppsala universitet 1907. Filosofie kandidat i Uppsala 1910-05-30. Teol. kandidatexamen 1914-01-31. Teol. licentiatexamen 1918-01-31. Disp. för teol. doktorsgrad 1920-03-13. Prästvigd 1920. Docent i teologisk etik vid Uppsala universitet 1920. Predikant vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1920–1923. Teol. doktor 1921-05-31. Extra lärare vid Uppsala högre allmänna läroverk 1921–1922. Predikant vid Uppsala hospital 1922–1923. Lektor i kristendom och filosofi vid nämnda läroverk 1923-08-16. Studierektor vid uppsala högre elementarläroverk och gymnasium för flickor 1929–1939. Professor i teologisk etik med religionsfilosofi vid Uppsala universitetet 1939-11-24. Gift 1921-09-26 i Lunds domkyrka o förs., (vb) med Hilda Margareta Cavallin, född 1897-08-17 i Lund, dotter av majoren i armén Sven Gustaf Algot Cavallin och Jeanna Hulda Möller.

Barn:

 • Brita Margareta (Britt), född 1922-07-19 i Uppsala domk. förs., (fb).
 • Eugenie Elisabeth, född 1924-06-25 i Uppsala domk. förs. (fb).
 • Agneta Cecilia, född 1927-05-07 i Uppsala (domkyrkoförs. fb nr 153).
 • Eva Margareta Matilda, född 1930-08-29 i Uppsala (domkyrkoförs. fb nr 226).
 • Lars Gustaf Wilhelm, född 1932-09-19 i Uppsala (domkyrkoförs. fb nr 252).

TAB 11

Carl Gustaf (översiktstab. 5B, son av Johan Mattias, Tab. 4), född 1813-05-09 i Uppland. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarregemente 1831-11-29. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1832-01-20. Officersexamen 1832-04-26. Löjtnant i regementet 1834-09-04. Löjtnant vid regementet (KrAB.) 1835-01-25. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1845-05-05. Resetullinspektor i Umeå 1848-08-09. Bevakningsbefälhavare i Malmö 1860. Kapten i armén 1862-04-25. Direktör vid länsfängelset i Västerås 1864-06-27. Död 1869-07-13 i Västerås. Gift 1842-01-18 med Fredrika Gustava von Walden, född 1815-07-07 (17/7), död 1883-02-20 i Uppsala, dotter av majoren Knut Vidolfer von Walden nr 1708, och Henrietta Gustava Barkenbom.

Barn:

 • Knut Johan Vidolfer, född 1842-10-06, död 1845.
 • Lars Georg Gustaf, född 1844-05-03 på Berge kaptensboställe i Brunflo socken, Jämtlands län. Utexaminerad från tekniska skolan i Malmö 1861-12-19. Anställd vid södra stambanans maskinavd. 1862-01-00. Inträdde i dansk krigstjänst 1864-02-07. Avsked 1864-08-22. Återtog tjästgörande vid södra stambanans maskinavd. 1864-08-15. Antagen till lantmätarelev i Västmanlands län 1865-05-26 transporterad till Kopparbergs län 1866-07-09 och åter till Västmanlands län 1867-10-21. För olika mätningsarbeten kallad till Finland 1872–1876. Transporterad till Jämtlands län 1876-07-00. Erhöll dansk fälttågsmedalj 1876-10-00. Transporterad till Västernorrlands län 1882-06-28. Sekreterare i Härnösands arbetares allmänna sjuk- och begravningskassa 1894-02-18. Ingick 1894 i frälsningsarmén. Död 1913-11-07 i Härnösand (Säbrå förs., Västernorrlands län db). Gift 1884-07-20 i Tåsjö socken, Västernorrlands län med Kristina Grelsdotter Lindh (EÄ Christina Lind), född 1865-06-08 i Karbäcken i Tåsjö socken, död 1942-12-03 i Härnösand (Säbrå förs., Västernorrlands län, db 49), dotter av Grels Johan Henriksson Lind och Birgitta Elisabet Olofsdotter.
 • Fredrika Vidolfa Carolina, född 1845-10-08 på Berge. Artist (målarinna). Död 1914-04-13 i Helsingfors. Gift 1876-03-19 i Stockholm med överarkitekten vid överstyrelsen för allmänna byggnader i Finland, skriftställaren, KDDO2gr, RRS:tStO2kl m. m. Johan Jakob Ahrenberg, född 1847-04-30 i Viborg i Finland, död 1914-10-10 i Helsingfors.
 • Johan Fredrik Mattias, född 1850-08-03 i Umeå. Kadett vid Karlberg 1870-01-17. Utexaminerad 1873-12-20. Underlöjtnant vid Västernorrlands beväringsbataljon 1873-12-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1875. Reseinspektör i Finland för brand- och livförsäkringsaktiebolag Skåne. Avsked ur armén 1886. Död 1905-12-19 på Tallbacka sjukhus vid Helsingfors. Gift 1874-11-15 i Härnösand (vb) med Beata Maria Broocman, född 1856-06-24 i Härnösand (fb), död 1925-11-06 Gustaf Vasa förs. (db) i Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Fredrik Broocman och Carin Vilhelmina Sjödin.

TAB 12

Jakob (översiktstab. 5, son av Jonas Engeström, adlad von Engeström, Tab. 3), född 1777-11-29 Slätte. Volontär vid livregementsbrigadens kyrassiärkår 1793-05-02. Korpral vid livregementsbrigadens kyrassiärkår 1795-05-05. Stabskornett 1796-01-14. Kornett 1800-11-03. Löjtnant 1807-07-31. Stabsryttmästare 1808-02-19. Avsked 1811-04-28. Lantråd i kretsen Bergen på Rügen 1815. Död 1853-12-15 i Bergen. Gift 1812-06-05 Gedsholm med Vilhelmina Henrietta Dahlstierna, född 1790-04-03 i Dresden, död 1872-07-25 i Bergen, dotter av majoren Adolf Julius Dahlstierna, nr 1864, och Josepha Dorotea Henriette von Thile.

Barn:

 • Adolf Henrik Johan (At (Sch).), född (At (Sch).) 1813-03-15. Premiärlöjtnant vid 9. preussiska husarregementet 1831 (At (Sch).). Död ogift 1847-08-22 i Saarlouis.
 • Rikard Oskar Alexander, född 1814. Premiärlöjtnant. Död 1900. Se Tab. 13.

TAB 13

Rikard Oskar Alexander (översiktstab. 5, son av Jakob, Tab. 12), född 1814-12-31 i Fransburg på Rügen. Fänrik vid preussiska kadettkåren 1831 (At (Sch).). Premiärlöjtnant vid Kolbergska regementet nr 9 (At (Sch).). Avsked 1847 (At (Sch).). Död 1900-02-14 i Schwerin i Mecklenburg. Gift 1849-09-13 på Dubkewitz på Rügen med Charlotta Paulina Bernhardina von Berg, född 1818-03-01, död 1877-08-19 i Stralsund, dotter av godsägaren Heinrich von Berg och Carolina von der Osten.

Barn:

 • Axel Adolf Alexander, född 1851. Kapten. Död 1918. Se Tab. 14.

TAB 14

Axel Adolf Alexander (översiktstab. 5, son av Rikard Oskar Alexander, Tab. 13), född 1851-02-20 i Malmö. Avantageur vid Kaiser Franz gardesgrenadjärregemente nr 2 i Preussen 1868-04-15. Porte-épéefänrik 1868-11-10. Löjtnant 1869-10-14. Deltog i fransk-tyska kriget 1870–1871. Premiärlöjtnant 1878-01-18. Transporterad till infanteriregementet nr 68 i Koblenz 1882. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1883-11-19. RPrJohO. Död 1918-02-23 i Berlin. Ägde Lübstorf i Mecklenburg, vilket han sålde. Han erhöll 1872-12-30 preussiskt tillstånd att för sig och sina efterkommande få skriva sig von Engeström, genannt von Dahlstierna. Gift 1882-05-09 i Magdeburg-Sudenburg med Margareta Klara Augusta Klusemann, född i Magdeburg-Sudenburg 1861-02-19, dotter av fabriksägaren Ferdinand Fredrik August Klusemann och Klara Heike.

Barn:

 • Ebba Klara Charlotta, född 1883-04-07 i Koblenz. PrRKM. Gift 1933-04-15 med ingenjören Herbert Dill
 • Margot Alexandrine, född 1884-09-07 på Lübstorf. Gift 1903-11-11 i Schwerin med överstelöjtnanten i tysk tjänst Adolf Franz Ernst Albrecht von Bardeleben, född 1869-09-19 i Diez,
 • Hedvig Margareta Brita, född 1885-11-01 på Lübstorf.
 • Axel Rikard August, född 1887-02-17 på Lübstorf.
 • Kurt Jonas Max, född 1888-10-22 på Lübstorf, död på Lübstorf 1889-04-14.
 • Edmund Willy Malte Viktor, född 1891-08-09 i Schwerin. Löjtnant vid preussiska Kaiser Franz gardesgrenadjärregemente nr 2. Sårad 1915-05-25 under världskriget vid Makowisko i Galizien och död 1915 på ett reservlasarett i Berlin.

TAB 15

Gustaf Engeström, adlad von Engeström (översiktstab. 6, son av Johannes Engeström, Tab. 1), till Vrå i Tibble socken, Uppsala län. Född 1738-08-01 i Lund. Student i Lund 1744 (Sbn.). Jur. examen 1755-06-25. Akad. testimonium 1755-09-24. Auskultant i bergskollegium 1756-01-07. Vice notarie i bergskollegium 1758-05-11. Underdirektör vid Ädelfors guldgruva 1758. Vice proberare 1759-04-18. Stipendiat i kemien 1760-02-28. Proberare 1764-03-27. Föreståndare för laboratorium chemicum och myntguardien 1768-06-28. LVA 1770-01-31. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1774-02-11. Bergsråd (utan lön) 1781-01-11. Fick genom kungliga brevet 1793-06-13 rätt att ställa vikarie för sig. Avsked från myntguardiesysslan 1794-04-09 och gjorde sedan aldrig tjänst i kollegium, men uppföres i statskalendern som bergsråd till 1809, efter vilket år han utgår, utan att något avsked beviljats då mera än förut. Död 1813-08-13 i Uppsala. Han fick Vrå till fideikommiss i testamente efter sin morbroder statssekreteraren Mattias Benzelstierna [Ab]. Gift 1769-11-21 i Lund med Abela Charlotta Lagerbring, född 1752-05-15 i Lund, död 1785-05-09 i Stockholm, dotter av kanslirådet Sven Bring, adlad Lagerbring, nr 2061, och Maria Beata Lagercreutz, nr 1499.

Barn:

 • Margareta Beata, född 1770-09-04, död 1855-04-08 i Stockholm. Gift 1798-08-07 på Vrå med en av rikets herrar, generalen Carl Johan Adlercreutz, friherre och greve Adlercreutz, i hans 2:a gifte, född 1757, död 1815.
 • Charlotta, född 1773-04-21 i Stockholm, död 1776-09-00 Lina
 • Sven Johan, till Vrå. Född 1774-06-07 i Stockholm. Konduktör. Hovintendent. Död barnlös 1838-12-01. Gift 1804-05-00 med stiftsjungfrun Anna Maria Ankarcrona, född 1776-03-31 på Boserup i Risekatslösa socken, Malmöhus län, död 1860-02-28 i Stockholm, dotter av majoren Conrad Vilhelm Ankarcrona, nr 1965, och hans 2:a fru, grevinnan Margareta Elisabet Reenstierna, nr 57.
 • Gustava, född 1776-07-04. Gift 1796 (At (Sch).) med polska adelsmannen Mikael Segcaniecki.
 • Mattias, född 1777, död ung.
 • Johan Adolf, född 1778-02-00, död 1778-03-03.
 • Carolina, född 1779-10-24 på Skällnora kungsgård i Fresta socken, Stockholms län, död ogift 1852-05-27 i Uppsala.
 • Ebba, född 1785-04-26 i Stockholm, död ogift 1832-06-23 i Uppsala.

TAB 16

Johan Engeström, adlad von Engeström (översiktstab. 7, son av Johannes Engeström, Tab. 1), till Lina i Södertälje landsförsamling. Född 1743-10-12 i Lund. Auskultant i Svea hovrätt 1760-11-07. Extra ordinarie notarie i krigsexpeditionen 1761-12-07. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1762-06-18. Kopist 1762-08-24. Kanslist 1762-11-17. Protokollssekreterare 1773. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1792–1800. Död 1807-12-30 på Lina. Han var en framstående politiker och partiman under konung Gustaf III:s tid. Arresterades i likhet med de övriga oppositionsledarna på riddarhuset vid statskuppen 1789. Även blev han fängslad och förhörd såsom medvetande om konung Gustaf III:s mord. Hans efterlämnade Historiska anteckningar utgåvos 1877 av E. V. Montan. Gift 1774-12-21 i Stockholm med Sara Catharina Herveghr, född 1756-03-14, död 1782-04-18 i Stockholm, dotter av biskopen i Karlstad doktor Daniel Henrik Gustafsson Herveghr och Hedvig Johanna Unge.

Barn:

 • Johan Daniel, född 1775. Kanslist. Död 1851. Se Tab. 17.
 • Erik Mattias, född 1779. Löjtnant. Död 1835. Se Tab. 18.
 • Hedvig Margareta, född 1781-02-28, död 1781-03-12.

TAB 17

Johan Daniel (översiktstab. 7, son av Johan Engeström, adlad von Engeström, Tab. 16), född 1775-11-07. Student i Uppsala 1792-01-30. Kansliexamen 1794. Extra ordinär kanslist i kungliga kansliet 1794-07-08. Död 1851-03-12 i Södertälje. Gift 1:o 1800-01-26 med Beata Norenius, född 1768-08-01, död 1800-04-18 på Lina, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Olof Norenius och Margareta Catharina Almgren. Gift 2:o 1823-04-27 med sin fränka Anna Maria Hellman, född 1783-08-03, död 1871-06-18 i Kung Carls socken, Västmanlands län, dotter av hovkamreraren Anders Hellman och Sara Engel Herveghr.

Barn:

 • 1. Johanna Catharina, född 1800-04-03, död 1800-06-23.

TAB 18

Erik Mattias (översiktstab. 7, son av Johan Engeström, adlad von Engeström, Tab. 16), född 1779-01-12 på Lina. Student i Uppsala 1792-01-30. Anställd i riksgäldskontoret 1798. Sergeant vid Västmanlands regemente 1801-06-23. Fänrik vid Västmanlands regemente 1801-09-16. Sekundadjutant 1802-12-16. Löjtnants avsked 1808-01-12. Död 1835-01-10 Kiholm. Gift 1809-07-22 i Södertälje med Cecilia Maria Scholander, född 1790-05-20, död 1850-04-25, troligen dotter av tulluppsyningsmannen Nils Mattias Scholander och Elisabet Brusewitz.

Barn:

 • Lars Niklas Johan, född 1810. Lantbrukare. Död 1856. Se Tab. 19.

TAB 19

Lars Niklas Johan (översiktstab. 7, son av Erik Mattias, Tab. 18), född 1810-03-28 på Kiholm. Ägde en tid denna egendom. Död 1856-11-10 i Maria församling, Stockholm. Gift 1835-11-07 i Brännkyrka socken, Stockholms län med Brita Catharina Lindholm, född 1814-12-14 i Södertälje landsförsamling, död 1883-01-22 i Maria församling, Stockholm, dotter av arrendatorn Erik Lindholm och Karin Lindvall.

Barn:

 • Laura Cecilia Catharina, född 1836-11-17, död 1838-08-15.
 • Lars Oskar Alfred, född 1838-10-19 å Barnbördshuset Pro Patria i Stockholm, död 1855-10-03 i Maria församling, Stockholm.
 • Laura Cecilia Catharina, född 1842-01-15, död 1842-10-31.
 • Josef Hjalmar, född 1844-12-22, död 1847-03-31.
 • Edla Amalia, född 1848-05-06, död 1848-05-13.
 • Oskaria Eufemia, född 1851-01-16 i Stockholm. Gift i Stockholm 1876-03-25 med poliskommissarien i Stockholm Carl Johan Sjögren, född 1851-01-08 i Linköpings landsförsamling, död 1922-09-08 i Stockholm.

TAB 20

Adolf von Engeström (översiktstab. 9, son av Johannes Engeström, Tab. 1), till Österby i Ålands socken, Uppsala län, vilket han erhöll av sin morbroder Mattias Benzelstierna. Född 1753-03-18 i Lund. Student i Uppsala. Jur. examen 1770. Auskultant i bergskollegium 1770-11-08. Undermarkscheider 1773-12-03. Geschworner i Södermanland 1778-04-10. Bergmästare i Uppland 1782-09-27. Assessor 1790-01-22 med kvarstående i innehavande befattning. Bergmästare i Öster- och Västerbergslagen 1791-04-14 med bibehållande av säte och stämma i bergskollegium. Avsked med bergsråds titel 1808-05-31. RNO 1815-01-28. Död 1825-07-11 i Uppsala och begraven 1825-07-21 på Ålands kyrkogård [Ab]. Gift 1792-02-21 med Margareta Louise Vauchez, född 1764-06-00, död 1853-11-17 i Uppsala.

Barn:

 • Adolf Ludvig, född 1793. Major. Död 1855. Se Tab. 21.

TAB 21

Adolf Ludvig (översiktstab. 9, son av Adolf, Tab. 20), till Österby. Född 1793-03-08 i Västmanland. Fänrik utan lön vid 2. livgardet 1812-04-28. Fänriks lön 1815-06-26. Löjtnant i regementet 1817-07-29. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén 1819-02-16. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1819-07-29. Död 1855-02-08 på Österby. Gift 1820-01-06 i Uppsala med Gustava Anna Margareta Murray, född 1797-05-18 i Uppsala, död 1841-04-05 på Österby, dotter av förste livmedikus, med. doktor Adolf Murray och hans 2:a hustru Anna Sofia Lamberg samt brorsdotter till biskopen Gustaf Murray, adlad Murray, nr 2216.

Barn:

 • Lovisa Sofia, född 1820-09-02, död ogift 1852-06-29 i Uppsala och begraven 1852-07-03 på Ålands kyrkogård.
 • Adolf Lars, född 1822-04-25 på Österby, liksom de följande syskonen, död på Österby 1822-06-17.
 • Gustaf Ivar, född 1824-08-31, död 1828-02-03 på Österby.
 • Ludvig Vilhelm, född 1827-11-08. Furir vid Upplands regemente 1848-11-08. Underlöjtnant vid Helsinge regemente 1851-03-18. Löjtnant vid Helsinge regemente 1856-05-07. Avsked 1856-06-17. Död barnlös 1890-04-11 i Skövde. Han innehade Österby fideikommiss. Gift 1864-07-14 Sollentunaholm med Axelina Magdalena Amalia Sofia Rudbeck, född 1837-08-12 på Sollentunaholm, död 1893-11-30 i Skövde, dotter av generalmajoren Charles Emil Rudbeck, nr 1637, och friherrinnan Anna Sofia Rudbeck, nr 282. Änkefru von Engeström, född Rudbeck, ägde Västerby i Ålands socken, Uppsala län 1890–1893.
 • Carl Fredrik, född 1830-01-14, död 1833-09-07 på Österby och begraven 1833-09-13.
 • Ebba Johanna Adolfina (Jenny), född 1834-08-12, död 1922-02-23 i Lillkyrka prästgård Uppsala län. Gift 1861-09-20 i Stockholm med kaptenen Otto Birger Teodor Virgin, nr 1848, i hans 2:a gifte, född 1824, död 1892.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.


: