Ille Jeppe Perssons ätt

Från Adelsvapen-Wiki

Ille.png

Denna släkts främste medlem, lagmannen Jeppe Persson, förde samma vapen som den på riddarhuset introducerade släkten Ille, vars stamfar Måns Ille (död 1566) var sonson till en halvsyster på mödernet till Jeppe Persson men enligt de äldre riddarhusgenealogiema skulle ha varit sonson till en apokryfisk bror till denne. Jeppe Perssons vapen som lagman torde kunna uppfattas som en brisyr av det vapen som förts av hans morfar, lagmannen Sune Suneson. Släktens genealogi innehåller flera osäkra moment, framför allt identifieringen av Jeppe Perssons far och frågan om hans egen identitet med en fogde med samma namn men annat vapen.

TAB 1

Peder Olsson. Fick 1413 av sin mormors bror prästen Jöns Jönsson i Pyttis i Nyland och dennes syster Lucia Jönsdotter rätt att återlösa deras fädernegods Övermälkilä i Bjämå sn i Egentliga Finland, som deras brorson herr Henrik Benedicti pantsatt för att finansiera en studieresa. Bodde i Mälkilä 1430. Knappast identisk med den Peder Olsson som på näst sista plats skulle sigillera det finländska frälsets brev i Dönhoff Calles sak 1439. — Troligen gift med Valborg Sunedotter, som ägde jord i Lojo och Tenala sn:ar i Nyland samt Tövsala och Vemo socknar i Egentliga Finland, gifte om sig med hövitsmannen Bengt Mårtensson och levde ännu 1463 samt var dotter av lagmannen och riksrådet Sune Suneson (Ille), möjligen i äktenskap med en dotter av Kort Bitzer.

? Barn:

 • Arvid Pedersson. Fick 1456 frälse på den jord han och hans mor köpt i bl. a. Missekola, troligen identiskt med Metsäkylä (nu Moisio) i Lojo sn i Nyland, där den ovannämnda Valborg Sunedotter 1463 skiftade arv med sin bror.
 • Margit Persdotter. Bodde i Mälkilä i Bjämå sn i Egentliga Finland, då hon bytte till sig jord i Bjämå sn 1476, och då hon bytte bort jord i Tenala sn i Nyland till sin (halv-) syster Ingrid Bengtsdotter (Bengt Mårtenssons ätt) mot jord i Uskela sn i Egentliga Finlan — Var möjligen gift med Jöns djäkn, som i vapnet förde tre bjälkvis ställda strängar, fick frälse på köpegods bl. a. i Övermälkilä i Bjämå sn 1449, var underlagman i Söderfinne 1461, 1462 samt levde ännu 1477.
 • Jeppe Persson, 1455-1485, väpnare, fogde, lagman. Se tab. 2.

TAB 2

Jeppe Persson (möjligen son av Peder Olsson, tab. 1). 1455 nämnes i Pyttis i Nyland en person med detta namn som konung Karls ämbetsman, tydligen som fogde i Borgå län, vilket han var ännu 1460. Han är troligen identisk med en fogde i Tavast-land med samma namn 1462-1467, som i vapnet förde två buffelhom och levde ännu 1471 var en person med samma namn lagman i Söderfinne lagsaga, där han fick en efterträdare senast 1487, men denne Jeppe Persson förde i vapnet en högervänd väpnad arm med en lilja i handen. Den nämnde fogden i Tavastland ägde jord i Sagu och S:t Karins socknar i Egentliga Finland. Lagmannens sätesgård var Porkala i Lampis sn i Tavastland, och han ägde därjämte jord i Sääksmäki och Tuulois socknar i Tavastland samt Pemar sn i Egentliga Finland. Att fogden senast nämnes alldeles innan lagmannen böljar förekomma i urkunderna tyder emellertid på att de är identiska. - Om fogden och lagmannen är identiska, har Jeppe Persson varit gift två gånger, dels med en obekant kvinna, dels med Metta Olofsdotter , som levde ännu 1485 och var änka efter lagmannen Erik Bidz och dotter av riddaren, häradshövdingen och hövitsmannen Olof Tavast och Ingeborg Valdemarsdotter (Hagasläkten).

Barn:

 • 1. Signhild. Ingavs 1471 i Nådendals kloster.
 • 1. Erik Jopsson. Inskrevs 9.9 1471 vid Rostocks universitet och blev där baccalaureus 1475 och magister 1477. Blev senare kanik i Åbo och var 1490 kyrkoherde i Kyrobominne (nu Storkyro) i Österbotten. Ägde jord i Janakkala sn i Tavastland. Dog senast 1501.
 • 1. Åke Jopsson. Sålde 1501 det av fogden Jeppe Persson 1466 köpta Korvala i Sagu sn i Egentliga Finland och 1503jord i Borgby i Sibbo sn i Nyland, där den ovannämnda Metta Olofsdotters farfar Nils Tavast tidigare ägt jord, till Metta Olofsdotters svärson. Olof Jönsson. Vapen: två buffelhom
 • 1. Anna Jopsdotter. Nämnes som syster till Erik Jopsson och ägde jord i Kalvola sn i Tavastland
 • 2. Axel Jopsson. Dog senast 1509
 •  ? 2. Olof Jopsson
 • 2. Valborg Jopsdotter. Levde ännu 1511 men dog före maken. -Gift troligen senast 1503 med riksrådet och lagmannen Henrik Stensson (Renhuvud), som gifte om sig med Margareta Hermansdotter (Fleming) och avrättades i jan. 1522.

TAB 3

Sten Jopsson (son av Jeppe Persson, tab. 2). Nämnes 1509-1518. Hans sätesgård var Porkala i Lampis sn i Tavastland och i övrigt ägde han jord i denna sn och i Tuulois sn i Tavastland samt Sjundeå sn i Nyland. - Gifte sig 10.11 1509 på Laukko i Vesilaks sn i Satakunda med Anna Knutsdotter, dotter av riksrådet och lagmannen Knut Eriksson (Kurck) och Elin Klasdotter (Kurck, äldre ätten) samt omgift 1532 med häradshövdingen Sten Henriksson eller Sten Finne och död senast 1538.

Dotter i angivet äktenskap:

 • Metta Stensdotter. Dog tidigast 1580. - Gifte sig 7.2 1545 med sedermera riddaren och riksrådet Gustav Fincke till Sunnäs i Ulvsby sn i Nedre Satakunda och hennes fädernegods Porkala, som ägde jord i Bir-kala, Kangasala, Kjulo, Ulvsby och Vittis sn:ar i Satakunda, Kimito, Nykyrko, Pöytis och Reso sn:ar i Egentliga Finland, Hollola, Lampis, Rau-talampi, Sääksmäki och Tuulois sn:ar i Tavastland samt Pojo, Sjundeå och Tenala sn:ar i Nyland och begravdes 2.12 1566.

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF).

R, s. 205 f.; E. Anthoni, Finländska släkttavlor från tiden omkring 1570, i Genos 1954, s. 100f.; samme förf.. Lagmannen Jeppe Perssons ätt, i Genos 1957, s. 33-39; [H. Gillingstam,] Ille, i SBL 19 (1971 —1973), s. 772.