:

Ehrensparre nr 1694

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrensparre nr 1694 †

Adlad 1719-11-21, introd. 1720. Utdöd 1785-04-29. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Feif.


 • Fotnot: 1 Lk. 2 Svn. 3 At (Sch).

TAB 1

Christoffer Feif, adlad Ehrensparre (son av Donat Feif, se adliga ätten Feif, Tab. 2), född 1694-07-27 i Stockholm. Student i Uppsala. Volontär vid fortifikationen 1709-09-10. Fältväbel vid Västerbottens regemente 1711-02-04. Löjtnant vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712-10-04. Regementskvartermästare därst. 1716-05-05. Konfirm. fullm.1 s. å. 14/12. Kapten 1717-10-25. Adlad 1719-11-21 (introd. 1720 under nr 1694). Löjtnant vid Hallands regemente 1723-08-26. Kaptenlöjtnant därst. 1727-10-07. Kapten 1732-04-23. Major och platsmajor i Fredrikshamn 1741-10-14. Konfirm. fullm. 1742-02-19. Överstelöjtnant 1743-08-19. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Landskrona 1749-08-28. Avsked s. å. 26/9. Död 1767-12-05 Dybeck. 'Han var en tapper och skicklig officer. Var med i norska fälttåget 1716–1718 och det finska på 1740-talet samt alltid kommenderad på utposteringar.' Gift 1740-01-08 på Dybeck med Christina Gustaviana Ingelotz, född 1722-06-17 på Årups ryttmästarboställe i Billeberga socken, Malmöhus län, död 1767-01-10 på Dybeck, dotter av överstelöjtnanten Bernt Simon Ingelotz, och hans 2:a fru Anna Beata Lang.

Barn:

 • Anna Beata, född 1740-11-02 på Dybeck, död ogift 1785-04-14.
 • Berndt Donat, född 1744-09-11 på Dybeck. Auskultant i Göta hovrätt. Död ogift 1764 i Jönköping.8
 • Adolf Fredrik, född 1745-12-21 på Dybeck. Adjutant vid Blå husarerna. Reducerad 1766. Placerad vid Smålands kavalleriregemente 1767. Fänrik i braun-schweigsk tjänst. Död ogift 1767-12-23 i Braunschweig.
 • Margareta Silnecker, född 1747-04-28 på Dybeck, död 1786-05-07. Gift 1763-10-04 på Dybeck med överstelöjtnanten Sten Joakim Löwen, nr 1739, född 1739.
 • Gustaf, född 1748-07-07 på Önnestad i likanämnd socken, Kristianstads län, död där 1749-03-13.
 • Gustaviana, född 1750-10-03 på Önnestad, död ogift 1798-08-13.
 • Lovisa Ulrika, född 1752-02-19 på Önnestad, död ogift 1797-02-05 Ljuna s socken, Östergötlands län.
 • Constantina Carolina Amalia, född 1753-06-02 på Dybeck, död 1805-04-17 på Billa Norrgård i Hemmesjö socken, Kronobergs län och begraven s. å. 28/4. Gift 1787-12-22 på Dybeck med kaptenen Samuel Lindencrona, född 1747, död 1788.
 • Christoffer, född 1754-08-20, död samma dag.
 • Eva Charlotta, född 1756-01-10 på Dybeck, död där 1823-05-26. Gift 1796-01-17 i Östra Vemmenhögs kyrka med krigsrådet Henrik Vilhelm Ljungfell, nr 1364, i hans 2:a gifte, från vilken hon 1808-05-07 blev skild, född 1754, död 1830.
 • Anna Sofia, född 1757-06-10 på Dybeck, död 1807-09-20. Gift 1795-08-23 i Hogstads socken, Östergötlands län med häradshövdingen, assessor Nils Bethén, född 1752-04-06 i Mönsterås2, död 1824-02-19 Ljuna s socken.
 • Christina Margareta, född 1759-06-28 på Dybeck, död 1844-10-18 Kulltorp. Gift 1798-07-01 Hogstads kyrka i Östergötland med löjtnanten Anders Johan Hultenheim, i hans 2:a gifte, född 1764, död 1837.

TAB 2

Gustaf (son av Christoffer Feif, adlad Ehrensparre, Tab. 1), till Dybeck. Född 1749-09-19 på Önnestad i likan, socken, Kristianstads län. Volontär vid kronprinsens regemente 1764-04-29. Sergeant därst. 1766-12-01. Fänrik 1768-12-10. Löjtnant i armén 1772-09-13. RSO s. å. 22/9. Kapten i armén s. å. 25/9. Löjtnant vid konungens regemente 1773-03-03. Kapten i regementet 1776-05-01 och vid regementet 1781-08-20. Major i regementet 1785-03-01. Avsked 1785-03-02. Död s. å. 29/4 Skönabäck, och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1782-09-28 Jordberga med friherrinnan (grevinnan) Margareta Kurck, född 1757-02-01, död 1784-11-10 på Dybeck, dotter av en av rikets herrar, presidenten friherre (greve) Arvid Fredrik Kurck, och friherrinnan Hedvig Ulrika von Nolcken.

Barn:

 • Christina Ulrika, född 1783-08-07 på Dybeck, död där 1784-02-23.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: