:

Somme

Från Adelsvapen-Wiki

Somme

TAB 1

Sven Somme (Sumbe). Gift med Ingeborg, dotter till Jöns Rysia i Äppelhult i Adelövs socken.

Barn:

 • Abram Somme Se Tab 2
 • Botild Svensdotter. Gift med Sven Håkansson (brorson till Sven Store)

TAB 2

Abram Somme (son av Sven Somme Tab. 1). Gift med Märta, dotter av Germund Lang i Nartomta i Askeby socken och hans hustru Elin.

Barn:

TAB 3

Sven Abramsson (son av Abram Somme Tab. 2). Gift med Gunhild Bengtsdotter, dotter av Bengt Olsson (Ryting) och Ingegerd Haraldsdotter (2 sparrrar)

Barn:

TAB 4

Måns Svensson (son av Sven Abramsson Tab. 3). Levde 1571 men var död 1573, begraven i Kalmar. Amiral, lagman, riddare och riksråd. Gift 1539-09-08 i Norrköping med Anna Turedotter, död 1573-02-20 änka på Västerbyholm i S:t Johannes socken, Östergötlands län., dotter till riksrådet Ture Eriksson (Bielke) och Birgitta Bengtsdotter (Lillie).

Barn:

 • Märta Månsdotter. Gift med ryttaren Hans Schmidt
 • Bengt Månsson. Gift med Beata Arvidsdotter (Trolle), dotter till Arvid Trolle och Hillevi Knutsdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö) (och omgift med ståthållaren Tönne Jöransson (Högsjögårdssläkten))
 • Ingegärd Månsdotter. Död 1598. Gift med Nils Larsson (Cruus)
 • Margareta Månsdotter. Gift med Claes Joensson (Barketorpsätten) i hans första gifte (gift 2:o med Elisabet Henriksdotter (Horn)).
 • Sven Månsson. Hovjunkare. Gift med Metta Gylta, dotter av riksrådet och lagmannen Bengt Gylta och Ingeborg Jacobsdotter (Krumme) (änka efter Jöran Gera)

TAB 5

Germund Svensson (son av Sven Abramsson Tab. 3). Död 1560. Häradshövding, ståthållare. Gift med Anna Henningsdotter, dotter av Henning Scharfenberg.

Barn:

 • Abram Germundsson Se Tab 6
 • Märta Germundsdotter. Död 1602. Gift 1557-03-13 på Stockholms slott med fogden sedemera häradshövdingen Bengt Bagge.

TAB 6

Abram Germundsson (son av Germund Svensson Tab. 5). Död 1587. Gift efter 1562 med Märta Christiernsdotter, dotter av Christiern Larsson (Siöblad) och Anna Persdotter (Gladhemsätten)

Barn:

 • Germund Somme. Se Tab 7
 • Christer Somme. Gift med Maria Magdalena von Massenbach, dotter av ståthållaren Hans von Massenbach och Margareta Vogt von Fronhausen. (hon blev omgift med ståthållaren Knut Drake).
 • Anna Somme. Gift 1:o före 1595-11-27 med Peder Stolpe. Gift 2:o Nils Eriksson Gyllengren (? Gyllengren nr 281). Gift 3:o 1621-07-04 med Isak Olofsson (Lilliesparre)
 • Sven Somme. Häradshövding. Gift med Karin Persdotter, dotter av översten och befallningsmannen Per Kijl och Agneta Arvidsdotter (Drake) Se SoH 1957

TAB 7

Germund Somme (son av Abram Germundssom Tab. 6). Häradshövding. Död 1621. Gift med Bengta Bengtsdotter, död 1623-01-02, dotter av häradshövdingen Bengt Karlsson (Lilliestielke) och Märta Olofsdotter (Oxehufvud)

Barn:

 • Märta Somme. Gift före 1634-08-12 (antagligen redan 1625-03-22, då han fick försäkran av fru Anna Somme att få ärva henne, om han överlevde hennes brorsdotter Märta) med översten och häradshövdingen Arvid Stierna

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: