:

Silfversvan nr 457

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Silfversvan nr 457

Adlad 1648-03-28, introducerad 1650.

Ätten immatrikulerades 1822-03-07 på riddarhuset i Finland under nr 183 bland adelsmän.

Silfversvan A45700.jpg

TAB 1

Joen Eriksson, (översiktstab. 1, ) Kvartermästare vid adelsfaneregementet. Död 1609, 'kväst av fienden så att han därav dog', enligt epitafiet i Esbo kyrka i Finland.

Barn:

 • Henrik Joensson, adlad Silfversvan, till Kvisbacka i Esbo socken samt Mäkkylä i Esbo socken, som han fick genom sitt gifte. Född 1604-01-11. Kom i tjänst hos greve Jakob De la Gardie 1628. Soldat vid östra Nylands regemente 1630. Fänrik vid östra Nylands regemente 1632. Löjtnant. Anhöll 1637-12-03 att bliva kapten. Kapten vid Nylands regemente 1642. Adlad 1648-03-28 (introducerad 1650 under nr 457). Major. Död 1667-06-19 i Stockholm och begraven 1668-07-12 i Esbo kyrka, där hans vapen uppsattes jämte ett epitafium med hans faders, hustrus och avlidna barns namn och dödsår. Gift 1629-05-23 med Anna Reiher i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkring 1620 med kaptenen Isak Gislesson [Svanfelt], som stupade vid Riga 1626), född 1600-03-30, död 1670-04-06 och begraven 1670-12-05 i Esbo kyrka, dotter av borgmästaren i Helsingfors Casper Reiher, vars sonsöner 1668 blevo naturaliserad Reiher, och Märta Larsdotter, halvsyster till sjötullsinspektoren Augustin Larsson, adlad Svanström.

Barn:

 • Johan, född 1630. Var 1653 förare vid sin faders kompani. Löjtnant vid Karelens dragonregemente. Död 1658 i Savolaks under ryska fejden och begraven i Sääminge kyrka
 • Casper, född 1638. Kammartjänare hos engelska ambassadören. Död 1656 i Riga i pesten och begraven i Dünamünde skans.
 • Anna (Helena), till Mäkkylä, som hon fick genom föräldrarnas testamente. Levde ännu 1707 på Härkälä i Vichtis socken. Gift med löjtnanten Johan Hästesko-Forfuna, nr 286, död 1672.
 • Jakob, död sex år gammal.
 • Märta, död fyra år gammal.
 • Brita, död två år gammal.

TAB 2

Henrik, (son av Henrik Joensson, adlad Silfversvan, Tab. 1), till Kvisbacka i Esbo socken. Soldat vid Kinninmundts regemente 1654. Ryttare vid Jakob Skyttes regemente 1655. Fänrik vid Österbottens regemente 1657-06-00. Fänrik vid Tavastehus läns regemente. Fången 1659 vid Goldingen, men kom 1660 över till Sverige. Reformerad fänrik 1662. Begraven i Esbo kyrka. Gift 1671-08-03 i Åbo med Sofia Gyldenstolpe, levde änka 1694, dotter av häradshövdingen Michael Olai, Wexionius, adlad Gyldenstolpe, och Susanna Crusimontana.

Barn:

 • Nils Mikael, döpt 1672-08-01 i Stockholm. Student i Åbo 1685. Musketerare vid livgardet 1688-09-23. Pikenerare vid livgardet 1691-07-31. Förare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1693-10-29. Sergeant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1695-02-15. Fältväbel 1695-09-08. Fänrik 1697-03-15. Löjtnant 1701-01-23. Regementskvartermästare 1703-10-12. Konfirmationsfullmakt 1704-03-23. Kapten 1705-05-09. Konfirmationsfullmakt 1707-07-27. Fången vid Viborg 1710-06-15. Hemkom 1722. Majors avsked 1722-06-13. Död ogift 1759-02-29 och begraven i Orivesi kyrka
 • Leonard, född 1674-02-05 i Tavastland. Student i Åbo 1685. Volontär vid livgardet 1694. Avsked 1695-11-01. Sergeant vid Åbo och Björneborgs läns dragonkompani. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700-07-00. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700-11-03. Kaptenlöjtnant 1706-07-00. Kaptenlöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns ordinarie kavalleriregemente 1709-10-11. Ryttmästare vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1713-12-21. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Kapten vid Nylands dragonregemente 1740-07-10. Majors avsked 1741-11-17. Död ogift 1750-09-28 och begraven i Hauho kyrka
 • Carl, född 1675, död 1679.
 • Sabina Juliana, född 1677, död 1734-12-26. Gift med häradshövdingen Claes Detlofsson Bars, död på hösten 1724 i Pirkkala socken.
 • Carl Fredrik, född 1680-01-02. Volontär vid livgardet 1701-06-10. Förare vid livgardet 1702-12-08. Fänrik vid Kronobergs regemente 1704-04-29. Sekundlöjtnant vid Kronobergs regemente 1704-12-29. Premiärlöjtnant 1706-03-20. Stupade ogift 1709-07-07 vid Veprik.
 • Gustaf, född 1681. Överstelöjtnant. Död 1755. Se Tab. 3
 • Daniel Ernst, född 1683, död 1684.

TAB 3

Gustaf, (son av Henrik, Tab. 2), född 1681-08-14 i Helsingfors. Kvartermästare 1700-08-10. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700-09-12. Konfirmationsfullmakt 1701-01-08 löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1701-06-29. Fången 1704-08-10 vid Narva. Hemkom 1722. Kapten vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1724-04-29 med rang från 1723-08-26. Överstelöjtnants avsked. Död 1755-06-05. Gift 1724-10-18 med Eva Margareta Charpentier, född 1700, död 1773-02-12, dotter av överstelöjtnanten Robert Charpentier, och Gertrud Helena Köhler.

Barn:

 • Helena Juliana, född 1725-09-14, död 1729-00-22
 • Henrik Robert, född 1727. Major. Död 1812. Se Tab. 4
 • Eva Gustava, född 1729-11-01, död 1767-03-05. Gift 1748-07-28 med överstelöjtnanten Odert Johan Gripenberg, nr 931, i hans 1:a gifte, född 1722, död 1803.
 • Nils Leonard, född 1730-11-26, död 1731-02-25.
 • Sofia Gertrud, född 1732-12-26, död 1730-01-02 på Brödtorp. Gift 1753 med kaptenen Carl Gustaf Uggla, född 1719, död 1771.
 • Anna Juliana, född 1735-08-11, död 1735
 • Carl Gustaf, född 1736-08-19, död 1736
 • Gustaf Emanuel, född 1738-05-12, död 1738-06-07.
 • Gustaf Emanuel, född 1739. Kapten. Död 1809. Se Tab 19.

TAB 4

Henrik Robert, (son av Gustaf, Tab. 3), född 1727-09-14. Volontär vid livgardet 1742-10-10. Underofficer 1743-02-00. Sergeant 1747-09-17. Bataljonsadjutant 1747. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1751-02-26. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1758-12-07. Majors avsked 1763-08-30. Död 1812-01-06 Holma Gift 1:o 1751-04-04 i Åbo med Gertrud Sofia Blume, från vilken han 1771-10-12 blev skild, dotter av överstelöjtnanten vid livregementet Johan Blume och Eleonora Pfeiff. Gift 2:o 1791-10-13 med Lovisa Henrika Brusin, död 1815-06-25 Säynäjoki

Barn:

 • 1. Gustaf Bernt, född 1751-10-13, död 1754-01-20.
 • 1. Henrik Robert, född 1753-01-20, död 1753-02-02.
 • 1. Bernt Otto, född 1754-05-15, död 1754
 • 1. Amalia Sofia, född 1755-07-07. Gift med prosten och kyrkoherden i Orivesi, teol. doktorn Erik Lencqvist i hans 2:a gifte, född 1719-09-14 i Åbo (Medd. av friherre Tor Carpelan.), död 1808-02-12 i Orivesi prästgård.
 • 1. Henrik Leonard, född 1756-09-10 i Poytis socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1768-09-25. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1777-10-18. Livdrabant 1779-08-10. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1780-06-07. Transporterad till Björneborgs regemente 1784-10-18. Fänrik vid Åbo läns regemente 1787-05-30. Död 1796-02-11 i Vinnö socken, (mördad av fältväbeln vid regementet Abraham Mittler). Gift (Medd. av friherre Tor Carpelan.) 1790-11-07 på Lill-Heikkilä vid Åbo med Ingeborg Telin, född 1773, död 1791-07-04 i Åbo. (Medd. av friherre Tor Carpelan.)
 • 1. Helena Juliana, född 1757-10-10, död 1757
 • 1. Claes Robert, född 1760. Major. Död 1819. Se Tab. 5
 • 1. Anna Helena, född 1761-01-23, död 1828-02-05 på Holma i Orivesi socken. Gift med löjtnanten Henrik Gabriel Boisman, född 1749-08-28 i Pälkäne socken, död 1811-12-19 på Vätterkulla i Eräjärvi socken.
 • 1. Gustaf Johan, född 1762. Major. Död. Se Tab. 17
 • 1. Odert Carl, född 1763-11-26, död 1764-01-10.

TAB 5

Claes Robert, (son av Henrik Robert, Tab. 4), född 1760-01-25. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1775-10-15. Volontär vid fortifikationen 1776-06-06. Stallpage hos konungen 1778-11-11. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1779-02-22. Transporterad till Savolaks jägarregemente 1782-08-11. Löjtnants avsked 1786-08-00. Avreste 1786-11-00 med tillstånd till S:t Petersburg och ingick där i rysk tjänst som underlöjtnant vid sibiriska grenadjärregementet 1787-01-00 samt bevistade fälttåget mot Turkiet såsom placerad på mohilevska regementet. Inkallades 1788 till tjänstgöring i Sverige och tog avsked ur ryska tjänsten 1788-11-23. Återkom till Sverige 1789-05-00. Kapten vid svenska armén 1789-10-26. Placerad på Hälsinge regemente 1791-04-22. Majors avsked 1795-11-20. Kommenderad till tjänstgöring vid strömrensningskåren i Finland 1805 och till tjänstgöring på Sveaborgs fästning 1806 samt råkade under kriget 1808 i rysk fångenskap vid fästningens kapitulation 1808-05-03. Kapten i rysk tjänst 1809-06-20. Majors avsked 1810-02-03. Död 1819-12-05 på Dragsviks boställe i Karis socken. Gift 1791-03-10 Sätra utr. doktorn Johan Alexander Brandt och Anna Christina Gustafsson.

Barn:

 • Claes Ernst, född 1792. Generalmajor. Död 1856. Se Tab. 6
 • Johan Henrik, född 1796. Överstelöjtnant. Död 1864. Se Tab. 12.
 • Erik Leonard, född 1797-09-28, död ung.
 • Ulrika Sofia Charlotta, född 1798-11-11, död ung.
 • Robert Vilhelm, född 1801-11-19 Hinsala
 • Henrik Robert, född 1802-04-00, död 1803-11-25 i Åbo.
 • Ulrika Sofia, född 1806-02-12 på Sveaborg, död 1839-08-04. Gift 1826-07-04 i Fredrikshamn (Medd. av friherre Tor Carpelan.) med läraren vid finska kadettkåren, kollegiiassessorn Jean Christian Galindo, född 1797-07-25 i S:t Petersburg, död 1854-01-01 i Fredrikshamn. Deras son Johan Frans Andreas Galindo blev 1870-03-30 adopterad finsk friherre Cronstedt, nr 50.
 • Maria Amalia, född 1808-03-27 på Sveaborg (Medd. av friherre Tor Carpelan.), död 1820-03-23.
 • Gustaf Emanuel, född 1810. Major. Död 1850. Se Tab. 13
 • Carl Jakob, född 1813. Överste. Död 1870. Se Tab. 14

TAB 6

Claes Ernst (Niclaus), (son av Claes Robert, Tab. 5), född 1792-02-25 i Uppsala. Underofficerskorpral vid änkedrottningens livregemente 1805-03-13. Transporterad till artilleriet 1806-06-02. Junkare vid livgardets artilleribataljon 1808. Tillhörde Sveaborgs garnison 1808 och råkade vid fästningens övergång i rysk fångenskap. Gick sedan i rysk tjänst. Fänrik vid 25. artilleribrigaden 1811-03-07. Placerad på 21. artilleribrigaden 1814-10-06. Underlöjtnant vid artilleribrigaden 1814-11-19. Transporterad till 23. artilleribrigaden 1820-06-01. Löjtnant 1821-06-14. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1822-03-07 under nr 183 bland adelsmän. Stabskapten 1826-06-13. RRS:tAO3kl 1828-02-09. Kapten 1829-10-03. Chef för 2. grenadjärartilleribrigadens reservkompani 1831-07-05 och för 3. kompaniet av 19. brigaden 1834-03-06. Placerad på arméartilleriet 1835-11-14. Befälhavare på sjökastellet Konstantin av Kronstadts fästningsverk 1836-05-20. Överstelöjtnant 1837-12-12. Överste 1846-03-11 med tur från 1845-07-13. RRS:tVlO4kl 1846-10-04. Befälhavare på batteriet furst Mensjikov i Kronstadt 1848-04-14. RRS:tAO2kl 1850-12-18. Befälhavare å kastellet kejsar Paul I 1853-12-08. Generalmajor 1854-12-18. Död 1856. Gift 1:o 1821-12-29 Mannila Gift 2:o 1834-07-06 i Riga med Catharina Sofia von Voigt, född 1815 i Riga, död 1866-08-18 i Moskva, dotter av hovrådet Johan Christian Gottlob von Voigt och Charlotta Christina von Roth.

Barn:

 • 1. Otto Johan Nikolai, född 1823-01-19 i Fredrikshamn. Kadett vid 1. kadettkåren i S:t Petersburg. Fänrik vid 4. artilleribrigaden 1841-09-11. Transporterad till 1. artilleribrigaden 1843-11-12. Underlöjtnant vid 1. artilleribrigaden 1846-07-11. Löjtnant 1848-07-13. Stabskapten 1854-04-23 Bevistade kriget på Krim 1855 och erhöll den till minne därav instiftade medaljen. RRS:tStO3kl 1858-04-29. Kapten 1858-09-07. Transporterad till sibiriska distriktsarsenalen 1860-06-01. Chef för sibiriska distriktsarsenalen 1860-10-06. RRS:tAO3kl 1862-03-12 och S:tStO2kl 1864-11-23. Kommendör för 2. ridande batteriet av sibiriska kustartilleriet 1864-12-12. Överstelöjtnant 1865-09-06. Deltog i fälttåg mot bucharerna 1866. Överste 1867-03-26. RRS:tVlO4kl m sv o ros 1867-10-04, av S:tStO2kl m kejs. kr o sv 1867-10-18 och av S:tAO2kl in sv 1867-12-31. Kommendör för 1. turkestanska artilleribrigaden 1868-02-22. RRS:tAO2kl m kejs. kr o sv 1870-05-14 och av S:tVlO3kl 1872-12-23. Kommenderad till tjänstgöring vid Kronstadts fästningsartilleri 1874-10-02. Generalmajor 1875-02-24. Avsked 1875-02-24. Död ogift 1879-01-13 i S:t Petersburg.
 • 1. Olga, född 1824-09-09, död 1866 i Schweiz. Gift 1845-08-08 med översten vid ryska krigsingenjörkåren Jakob Lapunov, död 1861.
 • 1. Amanda Maria, född 1826-09-26 i Björneborg. Lärarinna vid gymnasiet i Reval. Död ogift 1905-12-08 i Reval.
 • 1. Elise Charlotta Amalia, född 1828-07-23 i Björneborg, död 1837-04-22 i Kronstadt.
 • 1. Emelie Fredrika Josefina, född 1830-04-14 i Björneborg, död 1837-01-09 i Fredrikshamn.
 • 1. Alexander Julius, född 1831. Konteramiral. Död 1908. Se Tab. 7.
 • 2. Maria Charlotta, född 1835-08-11 i Fredrikshamn. Språk- och musiklärarinna i Moskva. Död ogift 1914-02-23.
 • 2. Johanna Sofia, född 1837-03-31 i Kronstadt, död i Kronstadt 1846-08-19.
 • 2. Constantin Carl, född 1839-01-06, död 1839-10-21 i Kronstadt.
 • 2. Adolf Constantin, född 1840-08-17, död 1842-02-18 i Kronstadt.
 • 2. En son, dödfödd 1842-08-24.
 • 2. Teodor Ernst, född 1843. Konteramiral. Död 1913. Se Tab. 8.
 • 2. Gustaf Valdemar, född 1846. Överstelöjtnant. Död 1908. Se Tab. 9.
 • 2. Johannes Edvard, född 1850-05-24 i Kronstadt. Fänrik vid 4. (ryska) skarpskyttebataljonen. Underlöjtnant vid 4. (ryska) skarpskyttebataljonen 1872-05-04. Transporterad till 3. skarpskyttebataljonen 1874-11-06. Löjtnant 1875-04-15. Transporterad till S:t Petersburgska, konung Fredrik Vilhelm III:s, grenadjärregemente 1877-12-07. Bevistade turkiska fälttåget 1877–1878. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet och samma ordens 3kl m sv o ros. Erhöll jämväl den till minne av kriget instiftade medaljen. Stabskapten 1878-04-28. RRS:tStO3kl m sv o ros 1879. Placerad på arméinfanteriet och chef för trupptransporterna å järnvägen Riga–Weichsel 1881-09-16. Placerad på arméinfanteriets depot 1884-05-04. Död ogift 1895-02-06 i Skiernevitz.
 • 2. Anna Matilda, född 1851-11-28, död 1851
 • 2. Mikael, född 1854-01-01, död 1854.
 • 2. Paul Georg, född 1855. Kollegiiassessor. Död 1915. Se Tab. 10.

TAB 7

Alexander Julius (son av Claes Ernst, Tab. 6), född 1831-12-23 i S:t Petersburg. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin 1847-09-07. Midshipman vid 18. (ryska) sjöekipaget 1849-06-13. Transporterad till 7. sjöekipaget 1853-10-21. Bevistade fälttåget på Krim 1854 och 1855 samt erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Löjtnant med transport till 8. sjöekipaget 1855-04-08. Kommendör å ångfartyget Fontanka 1856-04-15. RDDO 1857-01-15. Transporterad till 25. sjöekipaget 1858-02-01. RRS:tStO3kl 1858-10-08. Kommendör å ångfartyget Ilmen 1860-07-13. Placerad på 8. sjöekipaget 1863-03-12. Kommendör å ångfartyget Neva 1864-10-11. RRS:tAO3kl 1865-01-13. Kaptenlöjtnant 1865-04-16. RRS:tStO2kl 1869-01-13. RPrRÖO3kl 1869-04-11. Kommendör på monitorn Sotnik 1870-01-31 och ånyo på ångfartyget Neva 1870-11-12. RRS:tStO2kl med kejs. kr. 1872-04-28. Kapten av 2. rangen 1873-01-13. RSO 1875. RRS:tVlO4kl m ros 1875-10-04 och S:tAO2kl 1876-01-13. Kapten av 1. rangen 1877-01-13. RRS:tVlO03kl 1881-01-13. Kommendör för revalska sjö- halvekipaget 1883-02-21. Konteramiral 1886-12-27. Avsked 1886-12-27. Död 1908-03-14 i Reval. Gift 1859-01-30 i S:t Petersburg med Elisabet Ruzi, född 1838-08-06 i S:t Petersburg, dotter av ryska adelsmannen Mikael Ruzi och Tatiana Petrovna Jekimov.

Barn:

 • Olga, född 1869-02-20 i S:t Petersburg. Hade en tid anställning vid baltiska järnvägen. Gift 1895-09-04 med före detta kaptenen vid intendentstyrelsen i Vladivostok Stefan Teodorov Gydsjenev.
 • Nikolai, född 1871-03-08 i S:t Petersburg. Bokförare vid marinhamnkontoret i S:t Petersburg 1893-03-06. Biträde hos sekreteraren vid distriktsdomstolen i Reval. Kanslitjänsteman vid tullkammaren i Reval. Kollegiiregistrator 1897-09-20 med tur från 1896-12-29. Avsked. Kontorist vid hamnkontoret i Kronstadt 1914-02-09. Död. Gift 1904-02-12 i Reval med Natalia Grigoriev i hennes 2:a gifte (gift 1:o med tulltjänstemannen N. N. Matukaites), född 1864-09-07 i Tichvin i guvern. Novgorod.
 • Lydia, född 1876-04-04 i S:t Petersburg. Gift 1897-11-07 med före detta fredsdomaren i Irkutsk, kollegiiassessorn Dmitri Apollonovitj Besumov.
 • Mikael, född 1879-03-20 i S:t Petersburg, död i S:t Petersburg 1892-03-02.

TAB 8

Teodor Ernst (son av Claes Ernst, Tab. 6), född 1843-11-12 i Kronstadt. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Midshipman vid ryska flottan 1865-07-16 med tur från 1864-04-20. Löjtnant 1868. RRS:tStO3kl 1874 och S:tAO3kl 1877-04-00. Kapten 1878. Kommendörsadjoint å pansarfartyget Petropavlovsk 1878. Äldste officer å pansarfartyget Kiasnaja Greigh 1882-11-25. RRS:tStO2kl 1884-11-13. Kapten av 2. rangen 1885-03-10 och av 1. rangen 1887-01-13. Entledigad från pansarfartyget Petropavlovsk 1887-01-24. RRS:tAO2kl 1889-04-21. Kommendör å pansarfregatten Amiral Tjitjagov 1890-02-24. RRS:tVlO04kl m ros 1891-10-04. Kommendör för 4. sjöekipaget 1892-10-31 med kvarstående som befälhavare å sistnämnda fartyg. Kommendör å kryssaren Vladimir Monomach 1893-01-13. RRS:tVlO3kl 1894-04-29. Kommendör å kryssaren Rossija 1894-07-02. Konteramiral 1896-01-27. Avsked 1896-01-27. Död 1913. Gift 1869-11-07 i S:t Petersburg med Alexandra Danilov, född 1852-03-30 i S:t Petersburg, dotter av generalmajoren Alexander Danilov och Catharina von Pletz.

Barn:

 • Catharina, född 1870-06-04 i Kronstadt. Gift i Kronstadt 1888-03-08 med generalmajoren Nikolai Starck, född 1864-07-26 i S:t Petersburg.
 • Sofia, född 1874-10-06 i S:t Petersburg. Gift med ingenjörteknologen, titulärrådet Andreas Stepanovitj Ivanov.
 • Alexandra, född 1876-11-14 i S:t Petersburg. Gift med kommendören för 1. sibiriska skarpskytteregementet, översten Hwastunov, stupade 1905 under kriget mot Japan.
 • Olga, född 1878-07-31 i Kronstadt, död i Kronstadt 1880-04-15.

TAB 9

Gustaf Voldemar (son av Claes Ernst, Tab. 6), född 1846-03-10 i Kronstadt. Kadett i Fredrikshamn 1857-10-10. Underlöjtnant vid 4. (ryska) skarpskyttebataljonen 1865-08-19. Bataljonskassör vid 4. (ryska) skarpskyttebataljonen 1868-10-05–1869-09-13. Löjtnant 1870-12-07. Transporterad till 4. artilleribrigaden 1871-11-22 och till 2. turkestanska artilleribrigaden 1872-08-18. Löjtnant vid 2. turkestanska artilleribrigaden 1872-11-18. Transporterad till 1. turkestanska artilleribrigaden 1873-07-06. Bevistade fälttåget mot Kina 1873 och 1874. RRS:tStO3kl och S:tAO3kl, båda med sv o ros 1874-01-21. Erhöll jämväl den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Stabskapten 1874-12-08. Transporterad till tjinaska fästningsartilleriet 1874-12-31. Kommenderad till fästningsartilleriet i Petro-Alexandrovsk 1875-02-25. Deltog i fälttåg mot turkmenerna 1874 och 1875. RRS:tStO2kl m sv 1875-03-21. Transporterad till Sveaborgs fästningsartilleri 1877-09-02. Kapten 1878-12-30. RRS:tAO2kl 1882-06-25. Chef för artilleridepoten i Tavastehus 1889-07-17. RRS:tVlO4kl m ros 1890-10-04. Placerad på ständiga kadern av finska militärens reserv 1891-01-27. Tillförordnad chef för 4. (Halikko) reservkompaniet 1891-01-30. Konfirmerat 1892-01-11. Pressombudsman i Borgå 1898. Avsked från denna befattning 1901-03-20. Död 1908-06-08 i Borgå. Gift 1885-05-25 på Sveaborg med Signe Angelika Lode från Livland, född 1863-08-06 i Torneå, död 1918-11-04 i Borgå, dotter av majoren Carl Torsten Fredrik Lode från Livland, och Severina von Korsak.

Barn:

 • Angelique Constance, född 1886-05-19 i Helsingfors.
 • Signe Maria, född 1889-01-16 på Sveaborg.
 • Torsten Gustaf Ernst, född 1890-07-02 i Tavastehus. Affärsman i Hapsal, Estland. Gift 1925-12-06 i Hapsal med friherrinnan Eva (Daisy) Desirée Rausch von Traubenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med friherre Gerhard von Fersen), född 1883-06-23 Tecknal
 • Anna Irene Elisabet, född 1892-06-20 i Salo köping, död 1904-01-17 i Borgå.
 • Dagmar Ida Sofia, född tvilling 1894-06-23 i Borgå, drunknade 1908-08-28 i Pellinge i Borgå skärgård.
 • Elof Voldemar Alfons, född tvilling 1894-06-23 i Borgå.

TAB 10

Paul Georg (son av Claes Ernst. Tab. 6), född 1855-08-27 i Oranienbaum. Elev vid teknologiska institutet i S:t Petersburg. Anställd vid Obuhovska fabriken i S:t Petersburg 1880-02-14. Föreståndare för avdelningen för tillverkning av automatiska minor vid Obuhovska fabriken i S:t Petersburg. RRS:tStO3kl 1891-07-12 och S:tAO3kl 1895-06-21 tillika bokförare vid krigshamnkontoret i S:t Petersburg. Kollegiiregistrator 1898-09-21 med tur från 1893-01-04. Guvernementssekreterare 1898-10-16 med tur från 1896-01-04. Kollegiesekreterare 1899-02-06. Titulärråd 1902-06-23. Kollegieassessor 1906-12-31. Avsked kollegieassessor 1906-12-31. Konstruktör på extra stat vid minavdelningen av Obuhovska stålgjuteriet. RRS:tStO2kl 1912-05-19. Död 1915-11-14 i S:t Petersburg. Gift 1881-02-23 i S:t Petersburg med sin broders svägerska Olga Danilov, född 1855-06-18 i S:t Petersburg, dotter av generalmajoren Alexander Danilov och Catharina von Pletz.

Barn:

 • Georg, född 1882-01-04 i S:t Petersburg. Elev vid militärmedicinska akademien i S:t Petersburg. Yngre läkare vid 40. kolyvanska infanteriregementet 1907-03-10. Transporterad till yngre läkare vid 7. sjöekipaget 1907-05-13. Transporterad till 1. baltiska sjöekipaget. Titulärråd 1911-03-20. Kollegieassessor 1911-03-20. RRS:tStO3kl 1912-12-19. Hovråd 1913-12-23. Omkom 1914-10-12 vid pansarkryssaren Palladas undergång, förorsakad av en tysk undervattensbåt. Gift 1907-03-08 i S:t Petersburg med Zinaida Minin, från vilken han blev skild, dotter av militärläkaren, verkställande statsrådet Anatol Victorovitj Minin och Helena Jakovlevna Ljapunov.
 • Boris, född 1883. Före detta professor. Se Tab. 11
 • Nikolai, född 1894-05-20 i S:t Petersburg, död 1914-06-12.

TAB 11

Boris (son av Paul Georg, Tab. 10), född 1883-08-01 i S:t Petersburg. Student vid universitetet i S:t Petersburg. Privatdocent i historisk-filologiska fakulteten i S:t Petersburg. Professor. Avsked. Gift 1:o 1908-05-11 i S:t Petersburg med Wanda Eluchen, från vilken han 1921 blev skild, född 1885-05-09 i Grodno, dotter av statsrådet Hugo Eluchen och Johanna von Reutlinger. Gift 2:o 1921-10-05 i S:t Petersburg med Eudokia Strukov, född i S:t Petersburg 1887-03-14.

Barn:

 • 1. Gleb, född 1909-09-07 i Leipzig.
 • 1. Natalia, född 1912-03-29 i S:t Petersburg. Finsk stiftsjungfru.
 • 2. Tatiana, född 1925-03-08

TAB 12

Johan Henrik (son av Claes Robert, Tab. 5), född 1796-01-29. Kapten vid willmanstrandska infanteriregementet. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1822-03-07 under nr 183 bland adelsmän. Sedermera ryttmästare vid lubenska husarregementet. Major vid lubenska husarregementet 1836-05-03. Överstelöjtnants avsked 1841-06-01. RRS:tGO4kl 1854-12-08. Bosatte sig på sin gård Obuhovka i guvern. Kursk. Död på Obuhovka i guvern. Kursk 1864-01-21. Gift 1837-09-29 i guvern. Kursk med Varvara Wolschin, född 1813-07-25, död 1896-12-29 på Obuhovka, dotter av godsägaren, ryska adelsmannen Nikolai Wolschin och Glafira Ivanovna Sabälin.

Barn:

 • Maria, född 1838-07-07 i guvern. Kursk. Gift 1866 med generalmajoren Vladimir Usov.
 • Sofia, född 1841-11-22 i guvern. Kursk. Gift 1863-04-22 på Obuhovka med ryttmästaren vid storfursten Nikolai Nikolajevitj' husarregemente Ivar Heribert Holmberg, född 1834-01-20, död 1913-02-12 i guvern. Kursk.
 • Alexandra, född 1844-04-13 i guvern. Kursk. Gift med Sergei Alexandrovitj Abramov.
 • Natalia, född 1847-05-15 i guvern. Kursk, död 1891-05-05. Gift 1873 med ingenjör-teknologen Matianin.

TAB 13

Gustaf Emanuel, (son av Claes Robert, Tab. 5), född 1810-07-18 i Lovisa (Medd. av friherre Tor Carpelan.). Underfänrik vid nyslottska infanteriregementet 1821-04-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1822-03-07 under nr 183 bland adelsmän. Porteépéefänrik vid nyslottska infanteriregementet 1823-05-06. Fänrik vid nyslottska infanteriregementet 1823-10-27. Underlöjtnant 1826-05-30. Löjtnant 1828-04-08. Stabskaptens avsked 1829-12-20. Åter i tjänst som löjtnant 1831-03-30 med kommendering till reservkavalleriet. Transporterad till lubenska husarregementet 1832-05-03. Stabsryttmästare vid lubenska husarregementet 1834-11-02. Ryttmästare 1836-09-12. Anställd vid krigsministeriets proviantdepartement med placering vid armékavalleriet 1838-10-10. Förvaltare av ryska militärmagasinet i Vasa 1845. Major 1846-04-19. Avsked 1849-03-18. Död 1850-01-05 i Helsingfors. Gift 1839-01-15 i S:t Michels socken, med Johanna Emilia Thoreld, född 1819-01-02, död 1843-03-19 i Lovisa, dotter av kronofogden i S:t Michels härad Anders Thoreld och hans 1:a hustru Johanna Fredrika Walle.

Barn:

 • Gustaf Oskar, född 1839-10-14, död som barn.
 • Oskar Emil, född 1840-12-26 i Lovisa. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin 1857. Midshipman vid ryska flottan 1859. Placerad på 8. sjöekipaget 1863-03-26. Löjtnant. RRS:tStO3kl 1869 och S:tAO3kl 1872. Kaptenlöjtnant 1874-01-13. Kommendör å ångfartyget Posilnij 1874. RRS:tStO2kl 1875. Kommendör på kanonbåten Tutjka 1880-05-17. RRS:tAO2kl 1883-01-13. Kommendör på monitorn Wästjun 1883-02-21. Kapten av 2. rangen 1885-03-10. RRS:tVlO4kl m ros 1885-10-04. Kapten av 1. rangen 1890-03-17. Avsked 1890-03-17. Anställd i privat tjänst som befälhavare på ångfartyget Cezarevitj Nikolai, trafikerande floden Volga. Död ogift 1900-10-11.
 • Johanna Maria, född 1843-04-28, död 1843-04-28.

TAB 14

Carl Jakob (son av Claes Robert. Tab. 5), född 1813-10-26 i Lovisa. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1822-03-07 under nr 183 bland adelsmän. Kadett i Fredrikshamn 1828-02-22. Fänrik vid 11. ridande artillerikompaniet 1832-02-13. Underlöjtnant vid 11. ridande artillerikompaniet 1836-08-09. Löjtnant 1837-12-12. Stabskapten 1845-07-13. Kapten 1850-12-18. Tillförordnad chef för 9. reservbatteriet av 1. ridande artilleridivisionen 1854-04-22. Överstelöjtnant 1855-04-29. Chef för 23. lätta batteriet av ridande artilleriet 1856-02-22. RRS:tAO3kl 1857-06-07. Transporterad till ridande artilleriets 17. tunga batteri 1858-01-14. Chef för ridande artilleriets 2. lätta reservbatteri 1863-08-08. Chef för 1. reservbrigadens 2. batteri av ridande artilleriet 1865-01-12. Överste 1866-05-25. Död 1870-04-15 i Moskva. Gift 1848-01-20 i guvern. Poltava med Elisabet Buljubasch, född 1825-01-24 i guvern. Poltava, död 1899-08-26 i Bälgorod, dotter av löjtnanten Peter Buljubasch och Catharina Berlä.

Barn:

 • Julia, född 1852-04-19 i Jekaterinoslav. Gift 1877 med överstelöjtnanten N. N. Refani.
 • Wadim, född 1853. Kollegieassessor. Död 1901. Se Tab. 15
 • Alexandra, född 1857-02-02 i guvern. Poltava. Gift 1885-01-00 i S:t Petersburg med professorn vid universitetet i Tomsk Ivan Nikolajevitj Grammatikati.
 • Catharina, född 1865-10-02 i guvern. Cherson. Gift med statsrådet Anatol Apollonovitj Artsibasjev.

TAB 15

Wadim (son av Carl Jakob, Tab. 14), född 1853-07-11. Utexaminerad från gymnasiet i Moskva 1875-06-24. Sedan lantbrukare. Kretsdeputerad i chersonska lanträtten 1880–1895-12-31. Vald till fredsdomare i chersonska distriktet 1880-10-06. Avsked 1887-05-06. Hedersfredsdomare i chersonska distriktet 1887-05-12. Ledamot av lanträtten i chersonska guvernementet 1889-11-02–1892-10-29. Ledamot av chersonska adelns deputeradeförsamling 1889-11-29. Kollegiesekreterare 1890-10-15 med tur från 1877-10-12. Entledigad från hedersfredsdomarebefattningen 1893-03-20. Ledamot av lanträtten i chersonska guvernementet 1894-06-04. Titulärråd 1895-08-20 med tur från 1890-10-29. Häradsdeputerad i bälgorodska lanträtten i guvern. Kursk 1895-08-00. Hedersfredsdomare i bälgorodska häradet 1897-10-22. Kollegieassessor 1900-12-15 med tur från 1895-01-25. Död 1901 och avförd ur rullorna 1901-03-25. Gift 1:o 1876 med Olga Kuljabko-Koretzski, född 1856, död 1878-01-11, dotter av kollegiesekreteraren Gregor Kuljabko-Koretzski. Gift 2:o 1881-06-15 i Cherson med Elisabet Ivanov, född 1858-10-26 i Cherson, dotter av kollegieregistratorn Constantin Ivanov och Elisabet Ivanovna.

Barn:

 • 1. Boris, född 1878-01-04 i S:t Petersburg. Elev vid poltavska kadettkåren 1888-08-27. Junkare i nikolajevska kavalleriläroverket 1895-07-22. Kornett vid 51. tjernigovska dragonregementet 1897-08-25 med tur från 1896-08-24. Löjtnant vid 51. tjernigovska dragonregementet 1901-03-28 med tur från 1900-08-25. Placerad på armékavalleriets depot 1902-03-17. Adelsdeputerad i graivoronska häradet av guvern. Kursk. Kurator för barnasylerna i lisitschauska distriktet av guvern. Kursk 1903-10-30. Död ogift 1903 och avförd ur rullorna 1904-01-09.
 • 2. Neonila, född 1888-02-27 i guvern. Cherson.

TAB 16

Adrian (son av Carl Jakob, Tab. 14), född 1858-02-27 i guvern. Cherson. Artist. Gift 1883-10-17 i Moskva med Ljubov Bogdanov, född 1857-09-01 i Moskva, dotter av kollegiesekreteraren Sergei Bogdanov och Elisabet Ivanovna.

Barn:

 • Nikolai, född 1881-11-04 i Moskva.
 • Adrian, född 1897-07-31.

TAB 17

Gustaf Johan, (son av Henrik Robert, Tab. 4), född 1762-05-26. Volontär vid fortifikationen 1775-05-16. Kadett 1781-01-02. Kammarpage hos hertig Carl 1781-07-17. Sekundadjutant vid fortifikationen 1781-08-20. Konduktör vid fortifikationen 1782-10-31. Regementskvartermästare vid finska indelta jägarbataljonen 1788-10-31. Kapten vid Åbo läns regementes lätta infanteribataljon 1794-06-23. Avsked 1795-11-01. Sedan major i finsk tjänst. Gift 1789 med Clara Amalia Fock, född 1771-03-15, död 1845-01-25 i Åbo, dotter av löjtnanten Fredrik Bogislaus Fock, B, och Clara Finckenberg.

Barn:

 • Sofia Charlotta Christina, född 1790-09-16, död 1855-03-08 i Åbo. Gift i Åbo 1816-02-27 med vice landssekreteraren i Åbo och Björneborgs län, kollegieassessorn Georg Otto von Knorring, född 1787, död 1826.
 • Clara Johanna Fredrika, född 1791-12-24 död 1872-01-03 Holma Gift med sin kusin, löjtnanten vid änkedrottningens livregemente, godsägaren Jakob Henrik Boisman, född 1786-12-26, död 1873-04-04 på Holma.
 • Carl Gustaf, född 1794. Kapten. Död 1841. Se Tab. 18
 • Peter Reinhold, född 1795-04-17, död 1798-02-25.
 • Henrika Elisabet, född 1796-05-12, död 1867-07-21 i Lundo sockens prästgård. Gift 1817-03-13 i Åbo (Medd. av friherre Tor Carpelan.) med provinsialläkaren på Åland, assessorn, med. licentiat Johan Peter Granberg, född 1785-11-19 i Helsingfors, död 1842-06-12 i Finströms socken (Medd. av friherre Tor Carpelan.), Åland.
 • Gustava Catharina Helena, född 1797-07-31, död ogift 1834-12-08 i Åbo.
 • Hedvig Vilhelmina, född 1798-08-11 i Åbo.
 • Henrik Robert, född 1801-06-23 i Åbo (Medd. av friherre Tor Carpelan.), död i Åbo 1803-01-25.

TAB 18

Carl Gustaf, (son av Gustaf Johan, Tab. 17), född 1794-03-01. Förare vid 2. livgardet 1809-09-10. Fänrik vid Västmanlands regemente 1813-02-14. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1815-10-24. Kapten 1827-12-05. RSO 1839-01-26. Död 1841-03-30 Kungsgården Gift 1:o 1818-08-08 i Kimito socken (Medd. av friherre Tor Carpelan.) med Catharina Sofia Gadelli, född 1794, död 1825-04-24 i Köping, dotter av hovrättsrådet i Åbo hovrätt Gustaf Nils Gadelli och Margareta Charlotta Krook. Gift 2:o 1826-04-03 med Johanna Prudentia (Jeanette) Åhman, född 1805-02-08, död 1874-01-15 i Stockholm, dotter av kaptenen Georg Johan Åhman och Margareta Christina Richter.

Barn:

 • 1. Carolina Sofia, född 1818-12-20. död 1901-10-10 i Åbo. (Medd. av friherre Tor Carpelan). Gift 1848-02-10 på Västankärr i Kimito socken i Finland med stabskaptenen Herman Fredrik Palander, född 1821-04-23, död 1904-11-23 i Åbo. (Medd. av friherre Tor Carpelan.)
 • 1. Gustaf Johan, född 1820-10-18 i Köping. Furir vid Västmanlands regemente 1837-07-20. Officersexamen 1838-05-07. Underlöjtnant vid regementet 1839-04-18. Avsked med löjtnants n. h. o. v. 1842-11-14. Överflyttade därefter till Finland och blev 1844-06-18 finsk undersåte samt immatrikulerades på riddarhuset i Finland. Ägare av Västankärr i Kimito socken. Erhöll finska hushållningssällskapets stora GM att bäras om halsen 1857. RVO 1865-07-00. Död barnlös 1888-02-14 på Västankärr. Gift på Västankärr 1843-05-21 med sin morbroders änka Charlotta Fredrika Olivecreutz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1834-08-23 på Västankärr med protokollssekreteraren Johan Fredrik Gadelli, född 1800-08-19, död 1841-10-28), f. posthuma 1815-02-24, död 1896-05-17 på Västankärr, dotter av fänriken Johan Olivecreutz, och Charlotta Margareta Elgh.
 • 2. Prudence Virginia, född 1828-12-08 i Köping, död 1875-08-18 i Stockholm. Gift 1851-05-10 med kassören Mauritz Teodor Lundgren.
 • 2. Axelina Gustava Amalia, född 1836-08-03 i Östervåla socken, Västmanlands län, död 1907-06-27 i Gnesta. Gift 1863-05-16 i Stockholm med bankkamreraren Anders Georg Rudolf Swebilius Adlerberg, B, född 1839, död 1909.

TAB 19

Gustaf Emanuel, (son av Gustaf, Tab. 3), född 1739-08-03 Ruokola Volontär vid artilleriet i Finland 1751-04-01. Sergeant vid artilleriet i Finland 1751-11-16. Styckjunkare 1758-05-20. Underlöjtnant 1758-09-08. Löjtnant vid artilleriet i Finland. Löjtnant vid prins Adolf Fredriks regemente 1766-10-09. Stabskapten vid prins Adolf Fredriks regemente 1773-01-20. RSO 1779-01-24. Kapten med kompani vid änkedrottningens livregemente 1779-02-10. Avsked 1785-04-20. Död 1809-08-31 på sin egendom Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län. 'I hans testamente sades Kaggeholm vara fideikommiss för hans äldsta son Claes Fredrik Gustaf, men detta bestreds av de övriga stärbhusdelägarna.' Gift 1774-09-22 i Stockholm med Christina Maria Johanna Falckersson, född 1758, död 1825-04-20, dotter av kamreraren N. N. Falckersson.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1777-08-13, död 1781-06-30 i Stockholm.
 • Claes Fredrik Gustaf, född 1778-10-01. Furir vid nylandsbrigadens lätta dragonkår 1783-03-04. Kornett vid nylandsbrigadens lätta dragonkår 1783-12-19. Löjtnant 1801-07-16. Avsked från regementet 1805-12-20. Ryttmästare vid Mörnerska husarregementet. Död ogift 1828-07-08 på Ekarebols fideikommiss i Bolstads socken, Älvsborgs län. Till vilken egendom fideikommissnaturen 1820 överflyttades från Kaggeholm.
 • Carl Emanuel, född 1783. Major. Död 1846. Se Tab. 20
 • Sofia Lovisa, född 1785-06-02 på Kaggeholm. Stiftsjungfru. Död 1880-04-10 Hyvikkälä Gift 1805-07-16 i Ekerö kyrka med översten Robert Carl Charpentier, född 1766, död 1830.
 • Eva Gustava, född 1787-11-11 på Kaggeholm. Stiftsjungfru. Död 1863-09-06, gift 1810-03-25 med översten i artilleriet, direktören över Eskilstuna fristad och styresmannen vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori, RSO, Johan Casten Böckman, född 1768-10-10 i Stockholm, död 1829-06-04 i Eskilstuna.
 • Robert Ulrik, född 1790. Kapten. Död 1853. Se Tab. 21
 • Adolf Ludvig, född 1799. Major. Död 1878. Se Tab. 22

TAB 20

Carl Emanuel, (son av Gustaf Emanuel, Tab. 19), till Ekarebol i Bolstads socken, Älvsborgs län. Född 1783-08-14 Kaggeholm. Kofferdisjöman 1795. Medelstyrman vid arméns flotta 1797-07-23. Volontär på fregatten Sprengtport 1798. Reste till sjöss med kofferdifartyg 1799. Volontär vid kanonslupseskadern 1801-04-00. Underofficer vid kanonslupseskadern 1801-08-00. Sekundadjutant vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-07-29. Deltog i kriget i Finland 1808–1809. Lyckades undkomma fångenskap vid Sveaborgs kapitulation och kom till fältarmén. Placerad på Savolaks infanteriregemente 1808-07-00. Löjtnant i armén 1809-06-29. Transporterad till fänrik vid Södermanlands regemente 1810-02-27. Stabslöjtnant vid Södermanlands regemente 1810-05-22. Kapten 1813-03-16. RSO 1823-07-04. Major i armén 1832-03-17. Avsked 1832-08-07. Död 1846-04-10 på Ekarebol. Gift 1824-03-14 Nyby med Carolina Gustava Nordewall, född 1791-01-05 i Eskilstuna, död 1869-08-27 i Lovö socken, Stockholms län, dotter av överstelöjtnantsmekanikus Erik Nordwall, adlad Nordewall, och Fredrika Catharina Branting.

Barn:

 • Maria Sofia Carolina Pamela, född 1825-03-07 på Västerby i Tumbo socken, Södermanlands län, liksom systrarna, död ogift 1893-11-25 i Stockholm.
 • Eva Ida Carolina, född 1827-07-09, död ogift 1887-04-10 i Stockholm.
 • Ingeborg Carolina Catharina Johanna, född 1832-02-05, död ogift 1909-09-22 i Stockholm.
 • Erika Sofia Carolina, född 1834-05-05, död 1908-09-28 i Leksand. Gift 1861-06-29 i Stockholm med organisten Knut Alfred Walin, född 1827-10-27 i Leksand ]], död i Leksand 1886-11-29.

TAB 21

Robert Ulrik, (son av Gustaf Emanuel, Tab. 19), till Ekarebol, som han tillträdde efter brodern. Född 1790-04-05 på Kaggeholm. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Utexaminerad 1808-04-04. Fänrik vid Södermanlands regemente 1808-04-09. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1812-06-30. Kapten 1821-04-18. RSO 1834-01-28. Avsked 1840-05-26. Död 1853-06-17 Flosta. Gift Flosta 1829-09-13 med stiftsjungfrun grevinnan Maria Charlotta Constantia Cronhielm af Flosta, född 1802-03-30, död 1859-01-14 på Ekarebol, dotter av kabinettskammarherren greve Lars Fredrik Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Carolina Constantia Fleetwood.

Barn:

 • Charlotta Christina Constantia Rosaura, född 1830-09-15, död ogift 1852-01-03 i Uppsala.
 • Lars Fredrik Robert Emanuel (Lars-Robert), född 1832-02-14 på Lilla Torsberga i Stenkvista socken, Södermanlands län. Student i Uppsala 1852-07-09. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1866-01-01. Stationsinspektor vid Tumba station 1873-11-01. Stationsinspektor vid Arvika station 1876-01-01. Tullkammarföreståndare vid Arvika station 1888-01-28. Avsked från stationsinspektorstjänsten 1897-01-01. Död barnlös 1919-03-19 i Arvika. Innehade fideikommisset Ekarebol i Bolstads socken, Älvsborgs län från 1853. Gift 1861-07-10 Landshammar med Emma Maria Teresia Serrander, född 1838-07-26 på Berga 1 Åkers socken, Södermanlands län, död 1928-03-10 i Arvika, dotter av godsägaren Per Adolf Serrander och Mary Ann Owen.
 • Anatilda Maria-Lovisa Carolina, född 1836-04-19 på Västerby i Tumbo socken, Södermanlands län, död 1913-04-15 i Arvika. Gift 1861-08-27 på Ekarebol med häradshövdingen i Västerbottens mellersta domsaga Sten Alarik von Oelreich, född 1805, död 1867.

TAB 22

Adolf Ludvig, (son av Gustaf Emanuel, Tab. 19), född 1799-10-04 Kaggeholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1814-12-20. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexaminerad 1817-09-23. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1817-09-30. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1828-08-03. Kapten 1832-10-13. RSO 1850-06-26. Major i artilleriet 1860-11-06. Avsked 1871-09-23. Död 1878-07-21 i Marstrand. Ägde gård i Marstrand 1853–1878. Gift 1837-02-14 i Marstrand med Anna Maria Schough, född 1808-07-10 i Marstrand, död i Marstrand 1887-12-10, dotter av löjtnanten Ebbe Albrekt Schough och Anette Brock.

Barn:

 • Johan Gustaf Albert Engelbrekt, född 1838. Kamrerare. Död 1929. Se Tab. 23.
 • Gustaf Adolf Eugen, född 1840-06-12 i Marstrand. Furir vid Västgötadals regemente 1858-03-12. Student i Uppsala 1861-01-30. Linjeofficersexamen 1863-01-31. Furir i Bohusläns regemente 1863-04-21. Underlöjtnant vid Hallands bataljon 1864-04-05. Transporterad som underlöjtnant till Jämtlands fältjägarkår 1867-05-03. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarkår 1868-01-16. Kapten 1882-03-17. RSO 1886-12-01. Död ogift 1889-07-30 i Östersund.
 • Ernst Gustaf, född 1844-07-26, död 1860-05-10.
 • Gustaf Osvald, född 1847-09-01 i Göteborg. Överflyttade till Brooklyn i Nordamerika.

TAB 23

Johan Gustaf Albert Engelbrekt, (son av Adolf Ludvig, Tab. 22), född 1838-05-19 i Marstrand. Avgångsexamen från Vänersborgs läroverk 1859. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1862-03-15. Utexaminerad 1864-03-06. Kamrerare vid aktiebolaget Marstrands badinrättning 1864–1893. Stadsfullmäktig i Marstrand 1868–1895 och dess sekreterare 1876–1895. Agent för livförsäkringsaktiebolaget Nordstjernan 1872. Ordförande i Marstrands fattigvårdsstyrelse 1877–1895. Ledamot av direktionen för Marstrands sparbank 1879-01-01–1886. Agent för försäkringsaktiebolaget Fylgia 1890. Förvaltare vid Risingsbo i Norrbärke socken, Kopparbergs län 1899–1901. Maltbeskattningskontrollör 1903. Död 1929-07-04 Nygård. Gift 1874-12-29 i Smedjebacken Kopparbergs län med Anna Sofia Sevón, född 1845-08-23 i Stockholm, död i Stockholm 1900-11-07, dotter av kamreraren Anton Benjamin Sevón och Anna Christina Dahlström.

Barn:

 • Gustaf, född 1875-09-12 i Marstrand. Lantbrukare. Ägde Nygård. Med honom utdog denna adliga ätt på svärdssidan i Sverige.
 • Anna Elsa, född 1876-12-11 i Marstrand. Med henne utslocknade adliga ätten nr 457 Silfersvan i Sverige men fortlever i Finland.
 • Henrik Gustaf, född 1880-03-07 i Marstrand. Elev vid Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg 1898. Extra kontorsbiträde vid Uppsala–Gävle järnväg 1899. Extra ordinarie stationsskrivare vid Uppsala–Gävle järnväg 1901. Stationsskrivare vid Dannemora station. Död ogift 1911-11-15 i Dannemora förs. i Uppsala.
 • Anna Margareta (Greta), född 1887-01-29 i Marstrand, död ogift 1927-05-20 i Gumlösa förs. Kristiansstads län db. .

Källor

J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: