:

Sting nr 124

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sting nr 124 †

Introd. 1627. Sannolikt utdöd före 1638.

Huruvida den Sven Sting, som i början av 1600-talet ägde sätesgården Påvarp i Hömbs socken, Skaraborgs län, vilken var pantsatt till frälsemannen Christoffer Månsson, tillhörde denna släkt eller den gamla Stingsläkten, är ej känt. Sven Sting hade sönerna Albrekt, som först tjänade vid livgardet men var överstelöjtnant vid ett tyskt fotregemente (Bibaus regemente) 1640, då han hos drottning Christina anhöll att få tillösa sig faderns egendom Påvarp, och Christoffer, som var fänrik vid Stenbocks tyska skvadron 1640. [RHG].


TAB 1

Hemming Andersson, till Torkilstorp i Saleby socken, Skaraborgs län. Var en dansk ofrälse man. Gift med Ragnhild Svensdotter, dotter av slottsloven på Leckö Sven Sting, till Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län, av den gamla Stingsläkten, och Märta Hansdotter (af Forstenasläkten, nr 2).

Barn:

  • Nils Hemmingsson, adlad Sting, till Torkilstorp samt Häggesled (sedan Stinggården) i Häggesleds socken och Kettilstorp i Yllestads socken båda i Skaraborgs län. Var fänrik vid Västgöta ryttare 15811 och ännu 1594. Adlad av konung Johan III för gjorda tjänster och fick då upptaga sin morfaders namn och vapen. Häradshövding i Göstrings härad i Östergötland 1596-07-29 och i Gudhems härad i Västergötland 1598-08-29. Fogde i Orreholmens län 1596–15982. Död 1606-01-18 och begraven i Hjärpås' kyrka 3 Skaraborgs län. Han satt 1600 i rätten över riksråden i Linköping. Gift med Märta Eriksdotter, som levde 1609, då hon ägde Kettilstorp, dotter av slottsloven och hovmarskalken Erik Gustafsson (Roos af Hjelmsäter) och Märta Haraldsdotter (Soop).

Barn:

  • Nils, till Torkilstorp. Blev 1627 introd. under nr 964, vilket nummer sedan ändrades till 124. Levde 1632. Sannolikt död före 1638.
  • Margareta Nilsdotter, död ogift 1614-12-03 och begraven i Hjärpås kyrka3
  • ?Bengta Nilsdotter (ovisst om dotter till den äldre eller yngre Nils Sting). Var 1636 gift med kaptenen vid Södermanlands regemente Fote (?) Jönsson [RHG].

TAB 2

Erik (son av Nils Hemmingsson, adlad Sting, Tab. 1), till Stinggården i Häggesleds socken, Skaraborgs län. Lät ursäkta sig vid riksdagarna 1627 och 1633, att han på grund av sjukdom ej kunde infinna sig4. Död utan söner sannolikt före 1638 och slöt troligen ätten på svärdssidan. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Ingeborg Store i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Lars Håkansson Dufva i Västergötland, nr 183, i hans 2:a gifte, död 1647), levde 1647-10-20, då hon ägde Stinggården, men död före 1648-09-13, sannolikt barnlös, emedan hennes gods delades mellan hennes syskon5, dotter av slottsloven Peder Carlsson Store, och hans 2:a fru Elin Kagg.

Barn:

  • 1. Anna. Gift 1619 med fänriken Johan Axelsson Posse, som levde 1640.

Källor

1At (KrA). 2Al. 3Vff II, 1, sid. 72. 4Ridd. o. Ad. Protokoll. 5At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: