:

Dreffenfelt nr 451

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dreffenfelt nr 451 †

 • Adlad 1649-03-13, introducerad 1649. Utdöd 1718-03-22 (?1733-06-04).

TAB 1

Anders Olofsson, adlad Dreffenfelt, i Hallahögen i Saleby socken, Skaraborgs län. Hade allt sedan konung Gustaf II Adolf intog Riga (1621) tjänt kronan troget och tappert. Fänrik och kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Adlad 1649-03-13 (introducerad 1649 under nr 451). Löjtnant 1656 . Död 1659-06-26 i Norge och begraven jämte sin hustru i Saleby kyrka. Gift med Sofia Blom i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Joen Haraldsson i hans 2:a gifte, död 1672). Hon överlevde sin 2:e man.

Barn:

 • Anders. Modern anhöll 1668, att han skulle få rusta under Västgöta kavalleri för hemmanen Boggården och Silvarp. Ryttare vid nämnda Västgöta regemente 1669-08-10. Korpral vid Västgöta regemente 1671-09-06. Kvartermästare 1675. Avsked 1678-05-10. Löjtnant vid Bielkes dragoner 1678-11-27. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1680-08-10. Kaptenlöjtnant vid svenska livregementet till fot 1687-05-06. Kapten 1700-03-23. Död 1703-04-02. Gift med Ebba N. N., som levde 1737.
 • Catharina.

TAB 2

Bengt (son av Anders Olofsson, adlad Dreffenfelt, Tab. 1), till Degeberg i Rackeby socken, Skaraborgs län, som han ärvde och tillöste sig efter yngre brodern Henrik. Född 1645-09-29 i Saleby socken. Tjänade först vid livgardet. Reformerad fänrik vid Västgötadals regementet 1670-08-27. Ständig fänrik vid Västgötadals regemente 1674-11-18. Löjtnant 1676-09-30. Kaptenlöjtnant 1678-08-23. Kapten 1688-05-31. Dömd från tjänsten 1692-09-13. Major och kommendant på skansen Valfisken vid Wismar, 1693-07-26. Avsked för sjuklighet 1700-04-07. Död 1714-02-16 på Degeberg och begraven 1714 i Rackeby kyrka. Gift 1682-10-10 i Vänersborg med Maria Belfrage, född 1655-09-09 i Vänersborg, död 1730 på Degeberg och begraven 1730-06-05 i Rackeby kyrka, dotter av borgmästaren Hans Belfrage, sedan Befritz, adlad Belfrage, och hans 1:a fru Elisabet Segolsdotter.

Barn:

 • Elsa, född 1684-02-27, död 1684-06-05.
 • Maria Sofia, född 1685-07-14, död 1744. Gift 1:o 1715-12-28 på Degeberg med kaptenen Magnus Gabriel Wettergren, född 1680, död 1718-03-22 på Degeberg. Gift 2:o på Degeberg 1723-10-20 med majoren vid svenska adelsfanan Justus Eberhard von Kornfelt, död 1741-11-00.
 • Hans, född 1686-10-15, död 1686-10-16.
 • Henrik, född 1688-03-21. Förare vid Västgötadals regemente 1704-02-12. Sergeant vid Västgötadals regemente 1705-12-07. Fältväbel 1709-09-15. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1709-10-21. Kapten vid Södermanlands regemente 1710-02-11. Död 1710-07-27 av blessyrer i slaget vid Hälsingborg.
 • Carl Magnus, född 1690-02-09, död 1702.
 • Elisabet Catharina, född 1691-07-27.
 • Johan Georg, född 1695-08-11. Förare vid Västgötadals regemente 1711-07-17. Sergeant vid Västgötadals regemente, 1711-08-27. Fänrik 1712-05-05. Konfirmationsfullmakt 1716-05-14. Död ogift 1718-03-22 på Degeberg. Han blev fången vid Tönningen 1713-05-16 och återkom hem först 1716-12-00.

TAB 3

Henrik (son av Anders Olofsson, adlad Dreffenfelt, Tab. 1), till Degeberg samt Rylanda i Ryda socken, Skaraborgs län. Förare vid Västgötadals regemente 1665 . Reformerad kornett vid Västgötadals regemente 1669 . Var reformerad löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1672. Ryttmästare vid Västgötadals regemente. Död 1704-11-15 Degeberg. Gift 1:o omkring 1669 med Anna Bratt af Höglunda i hennes 2:a gifte (gift 1:o efter 1652 men före 1656 med kaptenen Joen Torstensson, adlad Blanckenfjell), död före 1682, dotter av Gustaf Pedersson Bratt af Höglunda, och Brita Olofsdotter af Forstenasläkten, nr 2. Gift 2:o 1683-12-28 i Vänersborg med sin svägerskas halvsyster Ingrid Belfrage, född i Vänersborg 1660-09-02, död i barnsäng 1687-01-01 på Degeberg och begraven i Rackeby kyrka, dotter av borgmästaren Hans Belfrage, sedan Betritz, adlad Belfrage, och hans 2:a fru Brita Roos af Hjelmsäter. Gift 3:o 1692-01-09 Karstorp och begraven i Forshems kyrka, dotter av överstelöjtnanten Göran Posse, och hans 1:a fru Brita Hård af Segerstad.

Barn:

 • 2. Ett barn, dödfött 1684-11-21.
 • 2. Hans, född 1686-12-26. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1704. Död 1704-12-00 i Polen.
 • 2. Anders, född 1687, var död 1690.
 • 3. Olof Christoffer, född 1693-02-11 på Degeberg, död på Degerberg 1693-10-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: