:

Ridderstedt nr 1862

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ridderstedt nr 1862 †

Adlad 1691-06-17, introd. 1743. Utdöd 1922

TAB 1

Johan Demitz Uppgives varit bördig från Tyskland och kornett vid Smålands kavalleriregemente (upptages icke i Hult, Smålands ryttare).

Barn:

 • Staffan Demitz, adlad Ridderstedt, född i Småland. Page först hos riksrådet, friherre Lorentz Creutz, sedan hos riksrådet, greve Joh. Gabr. Stenbock. Gefreiter vid livgardet 1674. Drabant 1675. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1677-09-11. Regementskvartermästare därst. 1678-09-13. Adlad 1691-06-17 (äldste sonens son Carl Henrik på ättens vägnar introd. 1743 under nr 1862). Ryttmästare vid nämnda regemente 1692-08-28. Död 1693-02-28 och begraven i Rydaholms kyrka, Jönköpings län. 'Han bevistade skånska kriget på 1670-talet och därunder slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona, allt såsom en behjärtad soldat, samt erhöll trenne blessyrer.' Gift 1680 med Catharina Lindelia, född 1650, död 1710 efter 31/5, dotter av prosten Lindelius.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1681. Ryttmästare. Död 1715. Se Tab. 2.
 • Christina, född 1682, död 1738-09-06 Lagmansryd å. 10/9. Gift med kornetten Anders Wittberg, född 1664, död 1739-04-08 på Lagmansryd.
 • Catharina, född 1684, död 1763-08-10 på Lagmansryd och begraven s. å. 14/8. Gift 1:o före 1704 med saköresfogden Nils Persson Appelgren, död 1720-04-14 på Lagmansryd och begraven s. å. 24/4. Gift 2:o med bonden Måns Persson i Lagmansryd, född 1684-12-00.
 • Elisabet, född 1685, död 1707-08-19 på Lagmansryd och begraven s. å. 31/8.
 • Helena, född 1686. Var gift 1720.
 • Geska, född 1688, död 1744-03-30 Ekeflod. Gift med1 ryttaren Håkan Dahlman, född 1681, död 1765-02-09.
 • Ambjörn, född 1689, död 1692.
 • Staffan, född 1692. Löjtnant. Död 1745. Se Tab. 3
 • Maria, född 1693, död 1694-01-26 i Rydaholms socken, fyra månader gammal.

TAB 2

Carl Fredrik, (son av Staffan Demitz, adlad Ridderstedt, Tab. 1), född 1681. Fältväbel vid Elbingska infanteriregementet 1707-07-03. Fänrik därst. 1708-03-07. Sekundlöjtnant 1710-03-24. Premiärlöjtnant s. å. 20/11. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1713-01-00. Fången vid Tönningen s. å. 16/5. Hemkom 1714-09-00. Stupade 1715-11-05 vid Stresow på Rügen (skjuten av en styckekula) och begraven i Landau på Rügen. Gift med Sofia von Segebaden, sannolikt dotter av Henning Johan von Segebaden och Sofia von Levetzow.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1714-05-16. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1741-06-15. Kopist därst. 1745-09-11. Hovsekreterare hos kronprins Adolf Fredrik 1746-10-00. Länssekreterare i Pommern. Lantråd därst. Död ogift 1760-05-10 och begraven i Stralsund. 'Han fick 1745-05-13 genom k. brev 600 dlr smt i gratifikation, emedan han från Karlskrona till Berlin överfört Fredrik I:s ratifikation å Adolfs Fredriks giftermålshandling samt återfört den förres stadfästelse därå jämte brudskatten.'
 • Gustaf Adolf, född 1715, död 1733 i Genua och begraven därst.

TAB 3

Staffan, (son av Staffan Demitz, adlad Ridderstedt, Tab. 1), född 1692-01-13. Musketerare vid Elbingska infanteriregementet 1710. Förare därst. 1711. Sergeant s. å. Fältväbel 1712. Fänrik 1713. Fången och svårt sårad vid Tönningen s. å. 16/5, men ransonerade sig själv. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1718-10-25. Avsked 1721-06-07. Död 1745-09-03 Bergsgård s socken, Kronobergs län. Gift 1720 med Hedvig Juliana Wessman, född 1704-06-23, död 1768-05-11 i Rydaholms socken, Jönköpings län, dotter av kronofogden i Sunnerbo Alexander Wessman och Ingeborg Widebeck, samt brorsdotter till assessorn Anders Wessman, adlad Stiernklo.

Barn:

 • Staffan, född 1721-06-22 på Bergsgård, död där 1724-05-25.
 • Fredrik Daniel, född 1723-09-01 och död 1724-01-28 på Bergsgård.
 • Catharina Elisabet, född 1724-12-08 och död 1725-05-18 på Bergsgård.
 • Christina Maria, född 1726-09-23 på Bergsgård, död 1805-11-01 Bräkentorp. Gift 1752-04-13 med vice häradshövdingen Gustaf Adolf Ljungfelt, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1765.
 • Elisabet Catharina, född 1729-04-04. Gift [1:o] med inspektören vid Lagmansryd i Rydaholms socken Johan Simonsson Ryberg. [Gift ?2:o 1783-05-23 i Karlskrona med vaktmästaren Isak Norman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Christina Sahlsberg)].
 • Lorentz Gustaf, född 1731. Löjtnant. Död 1771. Se Tab. 4.
 • Fredrika Ulrika, född 1735-03-18, död s. å. 25/5.
 • Erik, född 1736-05-20, död s. å. 2/10.
 • Fredrik Atanasius, född tvilling 1737-07-30 i Nöttja socken, Kronobergs län. Volontär vid Björnbergska regementet 1760. Rustmästare därst. Förare s. å. 30/4. Sergeant 1763-11-25. Fänrik 1764-10-26. Löjtnants avsked 1769-09-19. Död barnlös 1797-05-04 på Lagmansryds rusthåll. Gift 1773-05-13 med Ebba Christina Beijerstein, född 1732, död 1807-05-28 på Lagmansryd.
 • Charlotta Beata, född tvilling 1737-07-30 i Nöttja socken, död 1738-09-29.
 • Charlotta Beata, född 1738-12-02, död ogift.
 • Hans Fredrik, född 1740-10-19. död s. å. i dec.
 • Beata Christina, född 1742-06-22. Gift 1773-11-14 på Lagmansryd med kronolänsmannen Christian Olof Gumælius.
 • Alexander, född 1745-03-26, död 1746-05-08.

TAB 4

Lorentz Gustaf, (son av Staffan, Tab. 3), född 1731-12-29. Volontär vid Kronobergs regemente 1742. Underofficer vid Cronhielmska regementet 1750. Sergeant därst. 1753. Sekundadjutant 1757-01-21. Adjutant 1758-10-13. Fänrik 1761-05-05. Löjtnant 1766 (30/6) 22/4. Död 1771-05-21 i Lovisa. Han blev under 7-åriga pommerska kriget fången hos preussarna. Gift 1761-10-25 i Stockholm med Catharina Henrietta Domér, född 1731-11-12 i Metz i Frankrike.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1763. Kapten. Död 1809. Se Tab. 5
 • Jean Stefan, född 1764-05-28, död 1765-01-05.
 • Lorentz Fredrik, född 1765-07-08, död 1781-02-26 Grimarp
 • Ulrika Ottiliana, född 1769-02-01, död 1843-07-15 i Aringsås Södregård i Aringsås socken, Kronobergs län. Gift 1793-10-19 med löjtnanten och postmästaren i Ljungby Johan Schmaltz, född 1767-09-29, död 1838-05-15 i Åhus.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Lorentz Gustaf, Tab 4), född 1763-06-15. Volontär vid Flemingska regementet 1768. Furir vid Kronobergs regemente 1777-10-28. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1781-05-01. Fänrik därst. 1781-08-25. Fänrik vid Kronobergs regemente 1785-12-14. Löjtnant därst. 1789-11-21. Kapten 1793-09-18. Avsked 1796-04-20. Död 1809-03-29 i Femsjö socken, Jönköpings län av vådlig händelse. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1792 med Anna Maria Reenstierna, född 1762-12-11, död 1824-09-01, dotter av ryttmästaren Jakob Reenstierna, och friherrinnan Helena Albertina von Knorring.

Barn:

 • Jakob Gustaf, född 1794. Kapten. Död 1856. Se Tab. 6
 • Henrietta Albertina, född 1796-07-03, död ogift 1862-04-06 i Växjö.
 • Lars Adolf, född 1798. Lantmäteriauskultant. Död 1853. Se Tab. 8.
 • Carl Johan, född 1801-05-14 i Rydaholms socken, Jönköpings län. Sergeant vid Smålands dragonregementes infanteribataljon 1818-08-28. Sergeant vid Kronobergs regemente 1819-11-18. Fänrik därst. 1822-06-11. Premiärlöjtnant 1828-09-03. Kapten 1839-03-22. Avsked 1848-06-02. Död barnlös 1873-03-22 på sin egendom Rosenlund i Ljungarums socken, Jönköpings län. Gift där 1843-05-12 med friherrinnan Vendla Posse af Säby, född 1789-06-02 på nämnda egendom, död där 1878-10-26, dotter av vice presidenten, friherre Gustaf Mauritz Posse af Säby, och Gertrud Fredrika Ehrenpreus.
 • Christina Catharina Maria, född 1804-07-08, död 1846-01-12. Gift 1842-08-21 med sekreteraren Carl Gustaf Åshadius.

TAB 6

Jakob Gustaf, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1794-05-14. Inskriven i Växjö skola 1806-03-24. Förare vid Kronobergs regemente 1811-12-01. Fänrik därst. 1814-10-07. 3. Adjutant 1815-04-18. Löjtnant 1823-08-26. Regementskvartermästare 1827-12-05. Kapten i regementet 1828-04-21. Avsked 1831-04-23. Regementsskrivare vid regementet s. å. 28/6. Avsked därifrån 1842-06-30. Direktör i tredje salpetersjuderidistriktet 1855-10-24. CXIVJoh:s medalj s. å. Död 1856-02-17 i Växjö. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1:o 1830-08-31 Storängstorp med Johanna Henrika af Geijerstam, född 1806-07-08 på nämnda egendom, död 1835-12-25 på Vederslövs kaptensboställe i likanämnd socken, Kronobergs län, dotter av löjtnanten Anton af Geijerstam, och Christina Charlotta Sundell. Gift 2:o 1839-06-03 Degernäs med Malvina Maria Matilda af Chapman, född 1810-06-17 på nämnda egendom, död 1889-11-27 i Mariestad, dotter av översten Gustaf Adolf Neüendorff, adlad och adopt. af Chapman, och Carolina Maria Camitz.

Barn:

 • 1. Hildur Elisabet Charlotta, född 1831-07-07 på Vederslöv. Död 1903-04-01 i Jönköping. Gift 1861-09-08 i nämnda stad med hovrättsrådet i Göta hovrätt, KNO1kl, Arvid Fredrik Vilhelm Ekermann, född 1823-03-11 i Jönköping, död 1893-12-13 på Rosenlund, vilken egendom änkefru Ekermann, född Ridderstedt, försålde 1894.
 • 1. Maria Sofia Götilda, född 1832-12-05 på Vederslöv, död 1874-12-02 i Skövde. Gift 1870-07-02 på Stjärnvik vid Växjö med godsägaren Ivar Gustaf Fredrik Knut Vadström, född 1845, död.
 • 1. Carl Gustaf, född 1834-10-20, död 1836-03-28.
 • 1. Anton Henrik, född 1835. Ingenjör. Död 1883. Se Tab. 7.

TAB 7

Anton Henrik, (son av Jakob Gustaf, Tab. 6), född 1835-10-27 på Vederslöv. Elev vid teknologiska institutet 1854. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1857. Elev vid statens järnvägar s. å. 1/6. Nivellör 1851–1870. Ingenjör vid Rosendals fabriker vid Göteborg 1870–1872. Arbetschef vid Nora–Karlskoga järnvägsbyggnad 1872–1873. Entreprenör för Ringshytte järnvägsbyggnad och för åtskilliga enskilda järnvägsundersökningar 1873–1875. Utförde järnvägsundersökningar genom Hallingdal, Uste- och Finsedalarna för Bergenbanan i Norge samt för Vossebanan (Bergen–Vosse) 1875–1877. Sysselsatte sig med terrängmätningar och kartritningar i Sverige 1878–1879. Anställd såsom ingenjör hos J. E. Eriksons mekaniska verkstad i Stockholm 1879. Död 1883-12-13 på Rosenlund. Gift 1866-01-14 i Göteborg med Davida Francke, född 1843-08-02 i nämnda stad, död 1872-07-05 på Rosendal vid Göteborg (fosterdotter till disponenten David Otto Francke och Amanda Alfson).

Barn:

 • Otto Gustaf Henriksson, född 1866-10-15 på Noresund i Ny landsförsaml., Värmlands län, död 1870-04-03 i Kristinehamn.
 • Hildur Amanda, född 1867-09-13 på Noresund. Gift 1889-11-04 i Fässbergs kyrka, Göteborgs och Bohus län med ryttmästaren Axel Gustaf von Arbin, född 1858, död 1904.
 • Vendela Sofia, född 1869-01-27 på Skattkärr i Fågelviks socken, Värmlands län. Gift 1891-11-09 Korndal s socken, Älvsborgs län, död 1935-05-29 i Ulricehamn.
 • Carl'' Henrik, född 1870-08-30 på Rosendal i Fässbergs socken. Har överflyttat till Nordamerika, där han är ingenjör vid Midwale stålverk i Filadelfia. Död 1922 i Philadelphia, och utslocknade med honom denna adliga ätt på svärdsidan.
 • Gertrud Elsa Margareta, född 1871-08-15 på Rosendal. Gift 1897-11-15 i Göteborg med före detta översten i Västra arméfördelningens reserv, RSO, RNO m. m., Johan Gustaf Hjalmar Gardtman, född 1855-05-30 Norrgarn. Inneh. Norrby fideikommisskapital. Död 1937-10-08 i Uppsala, domkyrko förs. (db 396).
 • Davida, född 1872-07-05 på Rosendal, död s. d.

TAB 8

Lars Adolf, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1798-10-11. Inskriven i Växjö skola 1810-03-29. Lantmäteriauskultant 1819. Död 1853-04-03 på Ljungby gästgivargård i Ljungby socken, Kronobergs län. Gift 1821-09-11 Åsen med sin kusin Gustava Beata Charlotta Jakobina Reenstierna född 1799-08-02 på Lundbyholm i sistnämnda socken, död 1864-03-29 i Ljungby socken, Kronobergs län, dotter av majoren Jakob Markus Reenstierna, och friherrinnan Catharina Charlotta Gyllengranat.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1823-10-01, död barn.
 • Helena Carolina, född 1825-10-12, död 1892-07-24 i Värnamo socken, Jönköpings län.
 • Vilhelm Stefan, född 1828-07-02 i Värnamo socken. Lantmäteriauskultant 1865. Död 1886-08-21 i nämnda socken. Gift 1:o 1864-10-08 med Fredrika Lovisa Eugenia Krumlinde, född 1825-08-01 i Lund, död där 1882-01-10, dotter av traktören Adam Krumlinde och Maria Lovisa Santesson. Gift 2:o 1883-02-04 i Halmstad med Anna Catharina Billgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1852-04-07 i Trälleborg med smeden Carl Fredrik Kock, född 1826-06-16 i Hammarlövs socken, Malmöhus län, död 1881-01-29 i Malmö), född 1826-02-22 i Trälleborg, död 1919-05-03 i Halmstad ]], dotter av sjötullsvaktmästaren Nils Billgren och Märta Hansdotter.
 • Gustava Jakobina, född 1831-03-28 på Åsen, död ogift 1898-12-29 i Karlskrona.
 • Anton Jakob, född 1835. Inspektor. Död 1916. Se Tab. 9.

TAB 9

Anton Jakob (son av Lars Adolf, Tab. 8), född 1835-07-07 på Åsen. Inspektor. Död 1916-07-22 i Bredaryds socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1881-11-00 i Florida med Matilda Charlotta Lagergren, född 1862-08-30 i Jönköping, död 1886-09-20 i Omaha i Nebraska i Nordamerika, dotter av kopparslagarmästaren Johan Lagergren. Gift 2:o 1895-01-09 i Bredaryds socken med Berta Fredrique Maria Jahnke, född 1854-01-16 Beateberg s län, död 1938-02-26 i Forsheda, Jönköpings län (Forsheda förs., Jönköpings län, db nr 44) dotter av lantbruksinspektoren Johan Casper Julius Jahnke och Carolina Emilie Fransiska Moll.

Barn:

 • 2. Anna Berta Charlotta, född 1896-01-18 i Värnamo prostgård, död ogift 1922-06-20 i Forsheda socken, Jönköpings län.
 • Utan känd härledning:
 • 1) Sven Ridderstedt. Fältväbel. Gift med Catharina Sundberg, död 1782-11-28 i Karlskrona, 69 år.
 • 2) Anna Beata Ridderstedt, född 1741. Gift 1768-06-14 i Karlskrona med arklimästaren Magnus Mörlund.
 • 3) Anna Catharina Ridderstedt. Gift 1770-11-25 i Karlskrona med e. arklimästaren Erik Siöberg.
 • 4) Samuel Ridderstedt. Flaggkonstapel vid flottan. Avsked före 1783. Död 1803-11-12 i Karlskrona, 69 år. Gift med Brita (Lovisa) Maria Backman, född 1751-08-24 i Karlskrona, död 1828-04-09 i Nättraby socken, Blekinge län.

Barn:

 • Anna Sofia, döpt 1774-05-17 i Karlskrona. Gift där 1797-03-05 med lanttullsvisitören Jonas Lindvall.
 • Catharina Lovisa, född 1777-09-10 i Karlskrona, död där 1783-01-06.

Källor

1Sön.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: