Posse nr 141

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Posse nr 141 †

Vapensköld för grevliga ätten Posse nr 141

Carl Henrik Posse, greve Posse (son av Carl Åke Posse af Säby och Beata Christina Hierta), född 1767-01-15. Överste och chef för Skaraborgs regemente 1809. Generalmajor 1813. Generallöjtnant 1818. Greve 1826-05-11 enligt 37 § R.F. General av infanteriet 1832. Generalbefälhavare 1833. Död 1843-04-04 i Mariestad och slöt själv sin grevliga ätt. Excellensen, greve Posse var en tapper krigare och skicklig anförare. Utmärkte sig under finska kriget 1788–90 vid Partakoski pass samt vid Kärnäkoski och Savitaipale, likaså under fälttåget i Pommern 1807 vid Billing, varest han hade befälet över förposterna, ävensom vid reträtten från Ferdinandshof, vilken skedde i den ordning att under nära trenne tyska mils återtåg endast en demonterad 3-pundig kanon måste lämnas och under vilken reträtt han, sedan brigadchefen, friherre Vegesack blivit sårad, övertog brigadbefälet samt själv blesserades i ena låret och ena handen. Kommenderade såsom brigadchef under generallöjtnanten, friherre Vegesacks överbefäl vid infallet i Norge 1808. Bevistade 1813 och 14 års tyska krig och kommenderade därunder en armédivision av två brigader, varmed han deltog i bataljerna vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig samt erövrade Fredriksorts fästning i Holstein. Övervar sedermera med samma division fälttåget i Norge 1813 och begagnades även vid underhandlingarna om Norges avträdande. Gift 1800-03-25 Vilsta med Sofia Constantia Siegroth, dotter av kanslirådet romersk kejserlig friherren Carl Ludvig von Siegroth och Carolina Carleson.

Barn:

  • En dödfödd son.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.