Igelström nr 320

Från Adelsvapen-Wiki

0320.jpg

Adliga ätten Igelström nr 320

Adlad 1645-02-07, introducerad 1647.

Igelström A32000.png

TAB 1

Harald Bengtsson, adlad Igelström (son av häradskrivare Beng Haraldsson se Appelbom) till Ropkoi eller Taubenhof med Soinast i Dorpats landsförsamling, vilka han erhöll i förläning av konung Gustaf II Adolf under Norrköpings besluts villkor 1632-06-17, och Laiwa i Kambi socken, vilket han erhöll i förläning av drottning Christina 1645-07-14 samt Kl.-Wrangelshof i Kambi socken, vilket han köpte 1650-07-30 (alla i Livland) ävensom Wallikolta och Jermala, båda i Ingermanland. Född (Riga.) 1604-09-04 på kronohemmanet Iglabo i Ljurs socken, Älvsborgs län. Kammarskrivare i räkningekammaren. Kamrerare vid livländska och ingermanländska staten 1640. Adlad 1645-02-07 och antog då namnet efter födelsegården (introducerad 1647 under nr 320). Kammarassistentråd vid livländska generalguvernementet 1650. Konfirmations fullmakt 1651-08-08. Tillika överste för ett regemente till häst. Kammardirektor vid livländska staten 1652-11-02. Begraven 1678-12-19, i Riga. (Riga.) Gift 1:o med Christina Leijonspira, dotter av räntmästaren vid livländska staten Simon Mårtensson, adlad Leijonspira 1652-11-16, men ej introducerad (SK). Gift 2:o 1644-07-25 (SH. liber caus., Vol 95, pars 3 (OA)]med den första fruns styvmoders äldre halvsyster Elisabet Wädurhorn, som levde änka 1698, dotter av Elof Jonsson Wädurhorn, och Elisabet Hund, av en adlad men ej introducerad ätt. (SK)

Barn:

 • 1. Bengt. Student i Dorpat (Riga.) 1640-12-03. Utgav en i Dorpat 1642 tryckt oration. Sänd såsom deputerad från livländska ridderskapet till drottning Christina (Medd. av baron M. Stackelberg.) 1650-05-01.
 • 1. Anders, till Loddiger i Loddinger, socken i Treidens län, Livland, som han ärvde med sin fru. Student i Dorpat (Riga.) 1640-12-03. Ryttmästare vid greve Gustaf Lewenhaupts regemente i två år under Carl X Gustafs polska och ryska krig. Levde 1670. Gift med Margareta Bock, av huset Suddenbach, dotter av Otto Vilhelm Bock, till Winnefer och Loddiger, och Sofia Agnes von Rosen.
 • 1. Henrik. Student i Dorpat 1640-12-03 (Riga.).
 • 2. Christina, död 1689-11-02 i Pyha socken på Ösel. Gift 1685-03-05 med löjtnanten och lantrådet Johan Fitinghoff, i hans 2:a gifte, död 1707.

TAB 2

Harald (son av Harald Bengtsson, adlad Igelström, tab 1), arvherre till Ropkoi, Soinast, Laiwa och Kl.-Wrangelshof samt pantherre till Kerrafer i Ecks socken i Livland. Student i Dorpat 1643-10-09. Kapten vid Östgöta infanteriregemente. Reform. 1661. Gift med Anna Margareta von BockLahmes, levde änka 1716, dotter av översten Henrik Wolmar von Bock, till Resna och Buddina, och Margareta von Tiesenhausen.

Barn:

 • Harald. Kornett. Död 1719. se tab 3.

TAB 3

Harald (son av Harald, tab 2), till Ropkoi, Laiwa, Kl.-Wrangelshof, Kerrafer och Kremershof. Kornett i svensk tjänst. Död i pesten 1710 på Drujan i polska Livland på samma gång som sin fru. 'Han var mycket rik, men hade den olyckan att i Dorpat, kort före nordiska krigets utbrott 1700, på gatan döda en slaktardräng, vilken i rusigt tillstånd överfallit honom, varför han av fruktan för straff måste fly över på polskt område, varest han, under avvaktan på rättegångens och krigets utgång, bodde med fru och barn på det stora godset Drujan på vänstra Dünastranden. Hans gods i svenska Livland blevo indragna till kronan, men blevo till en del återlämnade till barnen, sedan Livland kommit under ryska väldet.' Gift med Anna Elisabet von Klot, av huset Heidenfeld, född 167(4), död 1710 på Drujan, dotter av majoren Otto Wilhelm von Klot, till Selsau och Kronenhof i Sesswegens socken i Livland, vilken blev avrättad 1702 i Dorpat för högförräderi, och Hedvig Orgies von Rutenberg. Deras söner blevo tyska riksfriherrar 1739 och immatrikulerades på riddarhuset i Riga 1742.

Barn:

 • Gustaf Henrik, tysk riksfriherre. Född 1695. Lantråd. Död 1771. Se Tab. 4.
 • Harald Wilhelm, tysk riksfriherre. Född 1696. Kapten. Död 1760. Se Tab. 12.
 • Anna Hedvig, född 1697 (Reval.), död (Riga.) 1727-06-20 och begraven 1727-07-20 i Anzens socken (Reval.). Gift 1719-11-06 med assessorn Casper Henrik von Wilcken, till Kergel.
 • Georg Reinhold Fredrik, tysk riksfriherre. Född 1698 (Reval.). Officer i polsk tjänst. Död ogift och begraven (Riga.) 1752-01-28 i Anzens socken. (Reval.)
 • Maria, död änka och begraven 1756-05-14 i Merjama socken i Estland (Ha). Gift 1720 med löjtnanten Claes Georg von Uexkull, tillhörde adliga ätten Yxkull, till Alt-Kasti, död 1722-04-10 (Medd. av baron M. Stackelberg.).
 • Otto Reinhold, tysk riksfriherre, överstelöjtnant. Död 1751. Se Tab. 14.
 • Sofia Elisabet, till Linnamäggi i Anzens socken i Livland, som hon köpte 1756. Född 1700, död 1768-09-19. Gift 1729-10-09 på Kerrafer med assessorn Johan Daniel Spalchaber, död 1748-01-31 (Riga.).
 • Leonard Johan, tysk riksfriherre. Född 1702. Överste. Död 1782. Se Tab. 16.
 • Carl Anton, tysk riksfriherre. Kapten i polsk tjänst. Död ogift.
 • En dotter. Gift med N. N. Dorthöwer.

TAB 4

Gustaf Henrik (son av Harald, tab 3), tysk (sachsisk-polsk) riksfriherre. Arvherre till Laiwa och Kerrafer. Född 1695-12-05. Polsk artilleriöverste och kammarherre. Livländsk lantmarskalk 1747–1759. Lantråd i Livland 1759–1769. död 1771-03-13 och begraven 1771-03-18 i Riga. Gift 1731-01-14 i Dorpat med Margareta Elisabet von Albedyll, född 1705, död 1765-02-18 på Trikaten i Trikatens, socken, Livland, och begraven 1765-02-23 i Jakobskyrkan i Riga, dotter av kaptenen Gustaf Georg von Albedyll och Margareta Helena von Rosenthal.

Barn:

 • Harald Gustaf, tysk riksgreve, född 1733. Kammarherre. Död 1804. se tab 5.
 • Otto Henrik, i Ryssland kallad Osip Andrejevitj, tysk riksgreve, till Suysan i Ryssland, Unnipicht, som han köpte 1777-07-12, Meijershof i Nüggens socken, Livland, som han 1781-04-23 köpte av sin kusin, friherre Reinhold Johan Igelström, samt Gulben och Garzden. Född 1734-05-07. Kapten i rysk tjänst 1756 och deltog i sjuåriga kriget, varunder han befordrades till major och överstelöjtnant. Var vid krigets slut 1763 överste för ett ryskt infanteriregemente. I diplomatiskt uppdrag till Warschau under furst Repnin 1766. Lyckades under dennes befäl genom list 1767 bemäktiga sig biskoparna av Krakau och Kieice, greve Rzevuski m fl polska magnater, som motsatt sig kejsarinnan Catharina II:s planer, och blev härför RPolS:tStO1kl. Brigadier 1767. Deltog i turkiska kriget 1768–1774 under furst Golitsyns kommando och erövrade efter tio dagars belägring fästningen Akjerman 1774. Efter slaget vid Kagul 1770 RRS:tGO3kl. Generallöjtnant 1774. Armédivisionschet och medlem av krigskollegium i S:t Petersburg 1776–1784. Inspektör över ryska armén och överbefälhavare för den å Krim stående armén samt Svarta havsflottan 1784. RRS:tAlexNewO 1784. Ståthållare över guvernementen Simbirsk, Ufa och Orenburg samt överbefälhavare över trupperna i Simbirsk, Ufa och Orenburg 1785. RRS:tWlO1kl 1787. Befälhavare över trupperna i kriget mot svenskarna i Finland 1790. Erhöll i april 1790 i uppdrag att som kejsarinnans fullmäktig med dem inleda fredsunderhandlingar. Underskrev jämte den svenske underhandlaren Gustaf Mauritz Armfelt freden i Värälä 1790-08-14. RRS:tAO1kl. 1790-08-14. RoKavKMO 1790-11-22. Erhöll svenska konungens porträtt i brilj. och rysk guld värja med diamanter. Rysk general en chef 1790. Ambassadör vid hovet i Stockholm 1791, vilken post han dock icke tillträdde utan blev i stället överbefälhavare i Östersjö-provinserna. Rysk greve 1791. Tysk riksgreve 1792-06-29. Generalguvernör i Pskov 1792 och tillika i Kiev, Tjernigov och Novgorod-Severskij 1793. Befälhavare över de i Polen stationerade ryska trupperna 1793. RPrRÖO och SvöO i brilj. 1793. Polsk Starost i Gulben och Garzden. Efter Polens andra delning greve J. J. von Sievers efterträdare som ståthållare i Warschau 1794, men råkade efter den blodiga revolutionen Warschau i onåd och blev avsatt 1794-04-07. Krigsguvernör i Kasan och Orenburg 1796–1798. Död 1823-02-08 i Garzden. Gift 1801 med grevinnan Honorata Stempowska i hennes 3:e gifte (gift 1:o med en polsk furste Lubomirski och 2:o med en polsk greve Zaluski, från vilka båda hon blev skild).
 • Jakob Johan, tysk riksgreve, född 1735. Överste och kammarherre. Död 1804. Se Tab. 11.
 • Charlotta, begraven (Reval.) 1740-01-10.
 • Georg Leonard, tysk riksfriherre, född tvilling 1738-04-26, på Kerrafer, begraven (Reval.) 1738-05-17.
 • Anna Lovisa, tysk riksfriherrinna, född tvilling 1738-04-26, på Kerrafer, begraven (Reval.) 1738-05-14.
 • Juliana Anna Augusta, tysk riksfriherrinna, född 1740-04-25, död 1771-12-16, drunknade i Embach, då hon skulle fara över floden. Gift med ryttmästaren, friherre Carl Ludvig von Mengden.
 • Sofia Charlotta, tysk riksfriherrinna, född 1744-03-16, död 1765-03-10. Gift 1764-05-30 med överstelöjtnanten Otto Carl Robert von Stackelberg, till Kersel och Pantifer, född 1740-07-11, död 1774.
 • Margareta Eleonora (Wilhelmina), tysk riksfriherrinna, född 1745-01-31. Gift med ryska generallöjtnanten mm Johan von Michelsohnen, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1781-01-08 med Charlotte Helena Rehbinder, född 1764-01-28), född 1735. Död 1807-08-19.
 • Carl, tysk riksfriherre, död ung.

TAB 5

Harald Gustaf (son av Gustaf Henrik, tab 4), arvherre till Laiwa och Kerrafer, samt herre till Kabina i Dorpats socken, som han köpte 1777 (Reval.). Tysk riksfriherre. Född 1733-04-15 på Kerrafer. Fänrik i rysk tjänst. Kursachsisk kammarherre 1756. Tysk riksgreve 1792-06-29. Död 1804-12-14 i Dorpat. Han har gjort sig känd genom av trycket utgivna tillfällighetsskrifter på vers och prosa. Gift 1:o 1757-06-05 i Dorpat med friherrinnan Anna von Münnich, född 1732-09-29, död 1760-06-13 i Dorpat (Reval.), dotter av ryska överhovjägmästaren, friherre Christian Wilhelm von Münnich och Anna Elisabet von Witzendorff. 2:o 1762-08-09 med den förras syster friherrinnan Sofia Fredrika von Münnich, född 1727-03-23, död 1782 på Kabina (Reval.) och begraven 1782-02-05. 3:o 1783-12-31, (på hennes dödsbädd) med Eva Dorotea Meijer, död 1783-12-31 i Dorpat.

Barn:

 • 1. Elisabet, tysk riksgrevinna, född 1758. Gift 1780-11-19 med överstelöjtnanten Anders Fredrik Bernhard von Sass, född 1753-04-07.
 • 1. Fredrika Augusta, tysk riksgrevinna, döpt 1760-03-18. Gift 1:o 1784-11-28 på Kabina (Reval.) med majoren Peter Hartwig Adolf von Sass, född 1751-03-04 Död. Gift 2:o med med. doktor Johan Christoffer Wegelin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1787-04-09 i Wien med Elisabet Vilhelmina Malvieux), död 1816 i Warschau.
 • 2. Christian Burchard Gustaf Harald, tysk riksfriherre, född 1763-02-10, begraven 1763-03-24.
 • 2. Christina Eleonora, tysk riksgrevinna, född 1766-06-02. Gift 1804-05-21, i Dorpat (Reval.) med överstelöjtnanten och krigsrådet Carl Fredrik von Knorring, i hans 2:a gifte, född 1757, död 1810.
 • 2. Gustaf Harald, tysk riksfriherre, född 1768-01-14, död 1769-04-27, i Dorpat.
 • 2. Anna Juliana Carolina, tysk riksgrevinna, född 1769-04-14, på Kerrafer, död 1843-03-21,. Gift 1791-12-12 med ryska statsrådet och presidenten Otto Wilhelm Stiernhielm, född 1755, död 1829.
 • 2. Alexander, tysk riksgreve. Född 1770. Generalmajor. Död 1855. Se Tab. 6.
 • 2. Sofia Fredrika, tysk riksgrevinna född 1772-06-26 död 1803-04-20 Ihnazal Gift 1795-05-25 på Kerrafer med assessorn Voldemar Vilhelm von Brackel i hans 1:a gifte, född 1767-03-30, Död 1828-02-20 (Reval.).
 • 2. Eleonora Augusta, tysk riksgrevinna, född 1774. Gift 1795-05-14 på Kerraler med majoren, baron Gotthard Vilhelm von Budberg, till Koik, av en i Sverige ej introducerad gren av ätten, född 1773-07-01 (Reval.).
 • 2. Gustaf Otto Andreas, tysk riksgreve, född 1775. Officer vid kejs. gardet i S:t Petersburg. Ryttmästare vid armén i Warsehau 1794. RRS:tGO 4kl 1805. Generalmajor 1821-08-10. Gift och hade flera barn. Från honom härstammar en rysk gren av ätten. (Medd. av baron M. Stackelberg.)
 • 2. Margareta Elisabet, tysk riksgrevinna, född 1776, död 1816-01-02 Brinckenhof Gift 1804-05-10 i Dorpat med sin svåger, assessorn Voldemar Vilhelm von Brackel i hans 2:a gifte, född 1767-03-30, död 1828-02-20, (Reval.)
 • 2. Vilhelmina Christina, döpt 1780-02-16, på Kabina. (Reval.)
 • 3. Augusta Juliana Elisabet, döpt 1782-10-24 på Kabina, död på Kabina 1792 och begraven 1792-07-17. (Reval.)

TAB 6

Alexander (son av Harald Gustaf, tab 5), tysk riksgreve, arvherre till Kerrafer och Kabina, som han förpantade. Född 1770-06-21 på. Kerrafer. Anställd vid kejs. pagekären i S:t Petersburg 1781. Kammarpage vid kejsarinnan Catharina II:s hov 1788. Löjtnant vid livgardet 1791. Adjutant hos sin farbroder generalen greve Otto Henrik Igelström i Warschau 1792. Överstelöjtnant vid Charkovska ridande jägarregementet 1793. Gjorde polska fälttåget 1794 och erhöll PrOPlemér vid Warschaus belägring 1794. Transportera till Kievska jägarregementet till häst 1795 och till Starodubska kyrassierregementet 1796. Överste 1797. Generalmajor och chef för Starodubska kyrassierregementet 1799. Avsked 1800. Åter i tjänst under Rysslands krig mot Napoleon 1812. RRS:tVlO3kl 1812. General vid greve Wittgensteins armé 1813. RRS:tAO 1kl 1813 efter slaget vid Lützen. Avsked 1813. RSO 1816. Död 1855-05-02 i Reval. Ägde Alp i Kullenbecks socken, Kerrafer i Ampels socken, Kerrafer i Ampels socken och Jewe i likan socken, alla i Estland. Gift 1798-06-07 på Alp med grevinnan Juliana Eleonora Douglas, född 1781-02-21 i Reval, död i Reval 1833-10-05, dotter av kretsmarskalken, greve Robert Archibald Douglas, och Sofia Eleonora von Mohrenschildt, av en adlad men ej introducerad svensk ätt (Morensköld).

Barn:

 • Sofia Juliana, tysk riksgrevinna, född 1799-07-23 på Alp, död 1858-04-11 Tois Gift 1832-07-23 på Jewe med kornetten baron Georg Wilhelm von Wrangell till Tois, född 1799-12-08 Död 1879-04-13 på Tois.
 • Harald Otto Robert, tysk riksgreve, född 1800-10-12 på Alp. Major vid ryska vattenkommunikationerna. Ryskt statsråd. Överstes avsked. RRS:tAO3kl. Död barnlös 1876-01-14 i Reval. Gift 1828-06-05 med Sofia von Storck, född 1800-04-24, död 1874-03-14, dotter av (Medd. av baron M. Stackelberg.) geheimerådet Henrik Fredrik von Storck.
 • Elisabet Eleonora, tysk riksgrevinna, född 1802-01-08, på Kerrafer, död på Kerrafer 1802-07-10.
 • Henriette Charlotta, tysk riksgrevinna, född 1803-01-06 på Kerrafer, död 1860-11-06 på slottet Ringen i Livland. Gift 1824-08-07 i Reval med greve Camill Basil Alexander Manteuffel, till Ringen, född 1803-07-02, död 1830-02-19 på Ringen.
 • Emelie Marie Honoré, tysk riksgrevinna, född 1804-01-12 på Kerrafer, död 1869-02-07 i Dorpat. Gift 1823-04-27 i Reval med översten och statsrådet. Alexander Gustaf von Stiernhielm, född 1794, död 1878.
 • Tekla Anna, tysk riksgrevinna, född 1805-10-01 på Kerrafer, död ogift 1871-02-27 i Wiesbaden.
 • Alexander Archibald, tysk riksgreve, född 1807. Kapten. Död 1874. Se Tab. 7.
 • Viktorine Louise, tysk riksgrevinna, född 1808-11-30 på Kerrafer, död ogift 1839-10-10 i Dorpat.
 • Georg, tysk riksgreve, född 1810-04-07 i Reval. Generalmajor i rysk tjänst 1865. Död barnlös 1890-07-11 i Reval. Gift 1849-11-06 i Zurich med grevinnan Catharina Mussin-Pusjkin, född 1823-06-01, död 1886-03-10, dotter av (Medd. av baron M. Stackelberg.) hovmästaren vid ryska hovet, greve Ivan Mussin-Pusjkin och furstinnan Maria Urussov.
 • Matilda Christina Eleonora, tysk riksgrevinna, född 1811-11-18 i på Kerrafer, död ogift 1848-02-19 i Dresden.
 • Elisabet, tysk riksgrevinna, född 1813-04-22 på Kerrafer, död 1885-02-04, i Dorpat. Gift 1832-11-20 på Jewe med ryska generalmajoren Wilhelm Johan Bernhard von Stryk, till Keiligensee, född 1793-10-19, död 1876-03-28.
 • Olga Alexandra, tysk riksgrevinna, född 1814-04-10 på Kerrafer, död på Kerrafer 1814-04-30.
 • Peter Herman Nikolai, tysk riksgreve, född 1815. Hovråd. Död 1895. Se Tab. 8.
 • Paul Emil, tysk riksgreve, född 1816-03-25 på Kerrafer. Jur. kand.. Död ogift 1840-12-15 i S:t Petersburg.
 • Marie Irene Vilhelmina, tysk riksgrevinna, född 1818-03-13 på Jewe, död 1869-08-14 Kuckers Gift 1843-10-25 på Jewe med överstelöjtnanten och lantrådet, baron Robert von Toll, till Kuckers, född 1802-01-23 på Linnamäggi, död 1876-12-07 på Kuckers.
 • Gustaf Burchard Christoffer, tysk riksgreve, född 1819. Löjtnant. död 1865. se tab 9.
 • Juliana Charlotta, tysk riksgrevinna, född 1824-02-03 i Reval, död 1830-07-18 på Alp.

TAB 7

Alexander Archibald (son av Alexander, tab 6), tysk riksgreve, herre till Neu-Nüggen i Nüggens socken, Livland, sedan 1856-10-10. Född 1807-07-30 på Kerrafer. Rysk gardesstabsryttmästare. RRS:tAO4kl. Medaljer för fälttågen i Persien och Polen. Avsked. Död 1874-12-21 i Dorpat. Gift 1840-07-26 Alt-Autzen

Barn:

 • Alexandra Anna Elisabet Vilhelmina Juliana, tysk riksgrevinna, född 1841-09-10 på Jewe, död 1918-06-23 i Dorpat. Gift 1:o 1861-08-18 i Dorpat med Wilhelm Fredrik Gotthard von Stryk, till Kioma, född 1832-04-22, död 1875-07-29 Palla Gift 2:o 1878-02-23 i Dorpat med sin svåger Alexander Josef Cornelius von Stryk, till Palla, född 1845-09-09 död 1912-11-10.
 • Elisabet Henriette, tysk riksgrevinna, född 1843-09-11 i Dorpat. Gift 1863-02-08 på Alt-Nüggen med Gotthard Henrik Leonard von Stryk, till Kibbijerw i Lais' socken i Livland, född 1837-10-16, död 1895-09-21 i Dorpat.

TAB 8

Peter Herman Nikolai (son av Alexander, tab 6), tysk riksgreve, arvherre till Jewe, Arknal i Vesenbergs socken och Korjoth, alla i Estland. Född 1815-03-26 på Kerrafer. Ryskt hovråd. Död 1895-02-22 På Pillupönen i kretsen Gumbinnen. Gift 1:o 1855-03-12 med Emelie Bergien, från vilken han 1867 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N N Liprandi). Gift 2:o 1867-12-18 i Reval med Pauline Margareta Cöln, född 1831-05-23.

Barn:

 • 1. Vilhelmina, tysk riksgrevinna. Gift med riddargodsägaren (Medd. av baron M. Stackelberg.) i Ostpreussen N N Stephuhn.
 • 2. Berta Emelie, tysk riksgrevinna. Gift med Johan Fredrik Ernst von Nottbeck.
 • 2. Ida, tysk riksgrevinna. Gift med statsrådet i Tilsit Robert Hasford (Medd. av baron M. Stackelberg.)

TAB 9

Gustaf Burchard Christoffer (son av Alexander, tab 6), tysk riksgreve. Född 1819-03-03 på Jewe. Löjtnant vid grenadjärregementet Prinz al Mecklenburg. Pantherre till Neu-Nüggen i Nüggens socken i Livland samt en tid ägare av Arknal i Wesenbergs socken i Estland, Plönen i Kurland och Kosse i Rauge socken i Livland. Död 1865-07-15 i Riga. Gift 1846-05-17 i Wesenberg med Annette Charlotta Julia Henrika Alexandra von Baumgarten, såsom änka abbedissa i adliga jungfrustiftet i Fellin, född 1827-10-06 i Reval, död 1904-12-03 i Fellin, dotter av Georg Herman von Baumgarten, till Sonorm och Henrietta Juliana von Kleist.

Barn:

 • Annette Tekla, tysk riksgrevinna, född 1847-02-24 på Arknal. Gift 1871-07-16 i Reval med direktorn för realskolan i Dorpat, ryska statsrådet Johannes Ripke, född 1845-11-12.
 • Harald Gustaf Alexander, tysk riksgreve, född 1848-08-11 på Arknal. Löjtnant. Död ogift 1894-03-09 för egen hand i Dorpat.
 • Carl Robert, tysk riksgreve, född 1850-01-04 på Arknal. Tjänsteman vid kurländska guvernörsregeringen. Död ogift 1881-06-27 för egen hand i Mitau.
 • Alexander Herman Georg, tysk riksgreve, född 1853-10-10 på Arknal. Överflyttade 1878 till Nordamerika och blev 1883 borgare i Denver, Col., U. S A., samt bortlade namn och titel och kallade sig Georg Hermann. Gift i USA, och har barn. Se Biografica. Översiktstab 4.
 • August Emil Paul, tysk riksgreve, född 1856. Lantråd. Död 1906. Se Tab. 10.
 • Sofia Elisabet Julie, tysk riksgrevinna, född 1858-02-16 på Kosse. Gift 1881-07-02 i Reval med godsägaren Alexander von Ramm, till Gorki i guvernementet Kursk, född 1851-08-07 död 1904-11-26 i Kursk.
 • Viktor Evald Archibald, tysk riksgreve, född 1861-01-12 i Riga, död 1869-07-31 Linnapäh

TAB 10

August Emil Paul (son av Gustaf Burchard Christoffer, tab 9), tysk riksgreve, född 1856-06-28 Kosse Student i Dorpat 1874. Jur. kand. Först estländska ridderskapets sekreterare, senare lantråd och konsistorii president i Estland. Död 1906-04-17 i Reval för egen hand. Ägde Jöggis i Kegels socken samt Poll och Haiba i Haggers socken, alla i Estland. Död 1906-04-17 i Reval. Gift 1882-10-20 i Reval med Adéle Catharina Emilia von Lueder, född 1856-07-16 i Pallifer i Poenals socken, Estland, dotter av Fredrik von Lueder, till Pallifer, och Charlotte Vilhelmina Natalie von Brevern.

Barn:

 • Natalie Judith Edit, tysk riksgrevinna, född 1883-07-12 i Reval, liksom syskonen. Gift 1918-11-01 med baron Alexis von Hahn, född 1884-07-07 i Rokaischen, Kurl.
 • Maria Margareta, tysk riksgrevinna, född 1884-11-04 (1884-10-23) i Reval. Gift 1912-10-23 i Reval med Carl Georg Ferdinand von Dehn, till Raggefer i S:t Jakobs socken, Estland, född 1879-04-14 (1879-07-02),
 • Aline Helena Gustava, tysk riksgrevinna, född 1886-11-02 i Reval, död 1894-11-10 i Reval.
 • Fredrik Gustaf Harald Bengt, tysk riksgreve, född 1889-10-24 i Reval. Jur. stud. i Dorpat. Löjtnant vid 93. Irkutska infanteriregementet 1914. RRS:tStO2o3kl och S:tAO3o4kl med påskrift för tapperhet. Svårt sårad under världskriget 1915. Död 1946-03-19 i Nauen bei Berlin. Gift 1929-10-30 i Lodense Estland med Velda Papp, född 1901-06-01 i Jewe, Estland. Se Tab. 10A.
 • Johannes Otto Henrik Patrik, tysk riksgreve, född 1892-08-07 i Reval. Kornett vid ryska 5. husarregementet Alexandria. Död 1914-01-30 i Samara.
 • Augusta Adéle Hedvig Birgitta, tysk riksgrevinna, född 1896-02-15 i Reval. Gift 1922-12-20 i Saabor Bez. Liegnitz med Köpman Carlos Ziese född 1877-02-02 i Kunnersdorf, Bez.Liegnitz,

TAB 10A

Friedrich Gustaf Harald Bengt, född 1889-10-24 i Reval. Död 1946-03-19 i Nauen bei Berlin. Kejserlig rysk löjtnant. Gift 1929-10-30 i Lodensee Estland med Velda Papp, född 1901-06-01 i Jewe, dotter till byggmästare Hermann P och hans hustru Tina Mako.

Barn:

 • Ilse Marie, född 1930-08-31 i Lodensee.
 • Peter Harald, född 1941-10-08 i Posen.

TAB 11

Jakob Johan (son av Gustaf Henrik, tab 4), tysk riksgreve, arvherre till Uelzen i Antzens socken (1773) och Poelk i Pebalgs socken (1786), båda i Livland. Född 1735-07-19 på Kerrafer. Romersk kejserlig överste och kammarherre. Tysk riksgreve 1792-06-29. Död 1804-02-14 i S:t Petersburg. Gift 1773-05-02 i Dorpat med Sofia Elisabet von Lieven, född 1756 i Mitau, död 1793 i Leipzig, dotter av generallöjtnanten Johan Wilhelm von Lieven, till Ruhenthal, och Solia Fredrika von Stackelberg, av huset Alt-Köllitz.

Barn:

 • Gustaf Otto Andreas, tysk riksgreve, född 1777-05-26 på Uelzen. major i rysk tjänst. Avsked 1796. Död 1801 i Leipzig.
 • Jakobina Henriette Eufrosyne, tysk riksfriherrinna, född 1782-04-18 på Uelzen, begraven 1783-08-07 i Dorpat. Ludvig Johan, tysk riksgreve, född 1789-04-24.

TAB 12

Harald Vilhelm (son av Harald, tab 3), tysk riksfriherre, till Festen och Fehsen, båda i Festens socken, Livland, vilka han erhöll genom sitt gifte, samt Dewen, även i Festens socken, Dewen han köpte 1741. Född 1696. Kapten i polsk tjänst. Tysk (sachsisk-polsk) riksfriherre 1739-02-05. Död 1760-02-23. Gift 1728 med Hedvig Charlotta von Meck, från vilken han 1747 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen N N Wilkaus), född 1709-05-30 i Riga, död 1758-10-23 i Königsberg, dotter av Otto Gustaf von Meck och Brita Sofia Clodt von Jürgensburg.

Barn:

 • Harald Gustaf, tysk riksfriherre, född 1731. Assessor. Se Tab. 13

TAB 13

Harald Gustaf (son av Harald Vilhelm, tab 12), tysk riksfriherre, till Festen och Dewen, vilka han ärvde, samt Sunzel med Baldwinshol, Kewel och Bresenhof, alla i Sunzels socken och län i Livland, vilka han köpte 1770, men snart eter försålde. Född 1731-03-29. Assessor i kurländska hovrätten. Gjorde slutligen konkurs. Gift 1754-01-23 med Anna Juliana von Meck, född 1733-02-07, död 1779-12-10, dotter av Fredrik Wilhelm von Meck och Anna Sofia von Dunten.

Barn:

 • Erik Harald Wilhelm, tysk riksfriherre. född 1755-08-15. Var rysk överstevaktmästare 1787. Sedan överste vid infanteriet. Levde ännu 1814.
 • Fredrik Gustaf, tysk riksfriherre, född 1756-06-06, död 1756-06-07.
 • Fredrik Leonard Gotthard, tysk riksfriherre. Född 1757-09-12. Var rysk överstevaktmästare 1786, sedan överstelöjtnant vid kavalleriet och riddare av flera ordnar. Gift med N. N. Truchasjev.
 • Carl Gustaf, tysk riksfriherre. Född 1758-11-06. Död 1759-04-06.
 • Andreas Georg Magnus, tysk riksfriherre. Född 1760-10-17. Död 1764-03-11.
 • Fredrika Sofia Charlotta, tysk riksfriherrinna, född 1762-02-20 levde änka 1821. Gift med ryska generalmojoren, friherre Frans Gotthard Weissman von Weissenstein.
 • Christoffer Georg Gottlieb, tysk riksfriherre, född 1767-06-06. Generalmajor och överste för ett ryskt regemente.
 • Beata Dorotea, tysk riksfriherrinna. Levde änka 1787. Gift med kaptenen N. N. von Brümmer.

TAB 14

Otto Reinhold (son av Harald, tab 3), tysk riksfriherre, till Selsau och Kronenhof, båda i Sesswegens socken, Livland, vilka han köpte 1724. Först i svensk tjänst. Sist överstelöjtnant i polsk tjänst. Tysk (sachsisk-polsk) riksfriherre 1739-03-05. Död 1751-03-18. Gift 1:o 1731-02-28 med Christina von Koskull, död 1732-04-18. Gift 2:o 1734-10-24 med Charlotta Dorotea von Wolffensköld, född 1714, död 1741-06-05 Ringmundshof E. von W., nr 366 och H. Margareta von Bildstein, nr 1078. Gift 3:o Med N. N. von Korff.

Barn:

 • 1. Christina Sofia, tysk riksfriherrinna, född 1732-08-08 död 1756. Gift 1754-06-14. med lantrådet Carl Gustaf von Anrep, till Lauenhof och Kerstenhof, i hans 1:a gifte.
 • 2. Margareta Elisabet, tysk riksfriherrinna, född 1735-10-05,. död 1808-05-27. Gift 1758-07-17 med sin svåger, lantrådet Carl Gustaf von Anrep i hans 2:a gifte.
 • 2. Otto Henrik Carl, tysk riksfriherre, född 1736-09-05. Fänrik i rysk tjänst. Stupade 1757-02-19 i slaget vid Jägersdorf.
 • 2. Sofia Helena, tysk riksfriherrinna, född 1737-09-05, död 1784-04-16. Gift 1757-03-12 med överstelöjtnanten och kretsmarskalken Otto Johan von Transehe, till Erla och Selsau.
 • 2. Carl Gustaf, tysk riksfriherre, född 1738. Överstelöjtnant. död 1788. se tab 15.
 • 2. Reinhold Johan, tysk riksfriherre, född 1740-07-01. Bevistade i rysk tjänst sjuåriga kriget 1755–1762. Majors avsked. Polsk kammarherre 1794-04-12. Död barnlös 1799-12-31. Han sålde sina fädernegods Selsau och Kronenhof och köpte 1764-05-25 godset Meijershof i Nüggens socken, Livland, vilket han 1781-04-23 sålde till sin kusin, greve Otto Henrik Igelström. Gjorde vidsträckta resor. Använde en del av sin förmögenhet till nyttiga inrättningar. Levde slutligen i ett filosofiskt lugn.' Gift 1766-08-25 på slottet Oberpahlen i Livland med Helena von Lauw, från vilken han 1781 blev skild, född 1742-11-03, död 1786-02-03 dotter av majoren Johan Valdemar von Lauw och Aurora von Fick.
 • 2. Hedvig Charlotta Dorotea, tysk riksfriherrinna, född 1741-09-29, död 1771. Gift 1:o med Christian Adam von der Brincken, arvherre till Pedwalska och Langsehdska godsen i Kurland. Gift 2:o med N. N. von Korff.

TAB 15

Carl Gustaf (son av Otto Reinhold, tab 14), tysk riksfriherre, arvherre till Ringmundshof, som han ärvde efter modern, samt Ledmanshof och Elkendorf, vilka han köpte. Född 1738-10-20. Bevistade i rysk tjänst sjuåriga kriget. Överstelöjtnants avsked 1766. Död 1788-07-18. Gift 1770 med friherrinnan Helena Posse af Säby, född 1752, död 1822-07-02, dotter av lantrådet, friherre Carl Magnus Posse af Säby, och Erika Johanna von Smitten.

Barn:

 • Harald Otto, tysk riksfriherre, född 1771-01-09. Kornett vid kejs. gardet 1788, premiärmajor 1790. Adjutant hos sin faders kusin, generalen greve Otto Henrik Igelström. Omkom 1794-04-17 vid ett pöbelupplopp i Warschau.
 • Amalia Charlotta, tysk riksfriherrinna, född 1774-01-25.
 • Helena Vilhelmina, tysk riksfriherrinna, arvfru till Ledmanshof och Elkendorf. Född 1777-02-16, död 1824-10-13. Gift 1794-12-28 med överstelöjtnanten och livländska lantrådet Gustaf von Stackelberg, till Kullina, född 1765-03-04, död 1822-03-23.
 • Johanna Margareta, tysk riksfriherrinna, född 1779-02-19, död 1781-10-27.
 • Margareta Elisabet, tysk riksfriherrinna, född 1780-05-05 död 1781-02-24.
 • Elisabet Anna Hedvig, tysk riksfriherrinna, arvfru till Ringmundshof. Född 1782-01-02, död 1830-01-14. G. 1798 med majoren Josef Emanuel von Stryk, född 1771-03-02, död 1832-11-25 i Dorpat.(Reval.)
 • Katarina Dorotea, tysk riksfriherrinna, född 1785-01-29 död 1790-10-25.

TAB 16

Leonard Johan (son av Harald, tab 3), tysk riksfriherre, till Zohden. Lambertshof, Uestitz, Bischenhof och Dubbenhof, alla i Kurland. född 1702. Polsk artilleriöverste. starost i Gulben i Polen. Tysk (sachsisk-polsk) riksfriherre 1739-03-05. Död 1782. Gift 1755-09-15 med friherrinnan Constantia Charlotta von Klopmann, född 1741-10-24, död 1768-02-29 i Mitau, dotter av ståthållaren på Selburg, friherre Adam Fredrik von Klopmann och Eleonora von Manteuffel, gen. Zöge.

Barn:

 • Juliana Constantia, tysk riksfriherrarna, arvfru till Zohden. Född 1766. död ogift 1804-06-18.

Källor

SBL Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.