Pechlin nr 1915

Från Adelsvapen-Wiki

1915.jpg


Adliga ätten Pechlin nr 1915 †

Natural. 1751-11-21, introd. 1752. Utdöd 1834-09-11.

'Denna ätt, som i äldre tider kallade sig Pegelin, härstammade från Normandiet, varifrån den på 1400-talet genom Stefan Pechlin, vilken under det burgundiska kriget följde greve Christiern av Oldenburg (sedan konung i Danmark, Norge och Sverige), inkom till Holstein, där ätten länge var bosatt, innan den kom till Sverige. Likväl nämnes en Jakob Pechlin av adel, som 1600 från Sverige var landsflyktig hos konung Sigismund i Polen, dock är det ovisst om han var av samma släkt. I Danmark blev majoren, baron Peter August von Pechling, som var av denna stam, 1776 den 31 juli naturaliserad. Ätten är därstädes nu utdöd.'


Johannes Pechlinus, född 1609. Präst vid lutherska församl. i Leiden. Död 1689.

Barn:

  • Johan Nikolaus Pechlin, född i Leiden. Promov. med. doktor därst. 1667. Med. professor i Kiel 1673. Arkiater hos hertig Christian Albert av Holstein-Gottorp 1680. Tillika hans bibliotekarie 1689. Assessor i holstein-gottorpska hovrätten och hovkonsistorium. Informator för hertig Carl Fredrik av Holstein-Gottorp 1704. Död 1706-02-00. Gift 1679-11-04 med Anna Dorotea Langellot, dotter av med. doktorn och arkiatern vid holstein-gottorpska hovet Johan Langellot.

Barn:

  • Johan Pechlin, adlad von Pechlin Edler von Löwenbach, tysk riksfriherre Pechlin von Löwenbach, född 1682 i Holstein. Student i Greifswald2 1699-06-28. Assessor i gottorpska justitie- och regeringskansliet i Slesvig 17031. Justitie- och kansliråd samt överbibliotekarie vid det hertigliga biblioteket 17101. Hertigligt holsteinskt geheimelegationsråd samt minister vid svenska hovet. Adlad av tyska kejsaren 1740-05-24. Tysk riksfriherre 1743-11-04. Holsteinsk kanslerchef för den av Carl Peter Ulrik i Petersburg upprättade gottorpska hovkonseljen 17461. RRS:tAO och RS:tAlexNewO. Död 1757-02-10. Gift 1:o med Margareta Amalia Floor, död 1728-02-17. Gift 2:o med Juliana Sofia Grosman, född omkr. 1715, död 1776-06-17 i Stockholm.

Barn:

  • 1. Carl Fredrik Pechlin, friherre von Löwenbach, natural. Pechlin, till Ålhult i Södra Vi socken, Kalmar län, född 1720-08-08 ej långt från Kiel i Holstein. Kom 1726 till Sverige. Student i Lund2 1735-03-22. Volontär vid fortifikationen 1733. Furir vid generalmajor Adlerfelts regemente 1737-09-07. Förare därst. 1739-05-25. Sergeant s. å. 26/11. Fänrik 1740-04-01. Löjtnant 1743-03-24. Kapten vid överste Rutensparres regemente 1746-09-10. Major vid överste Spens värvade tyska regemente till fot 1749-03-03. Överstelöjtnant därst. 1750-07-17 och vid Kalmar regemente 1751-02-26. Natural. svensk adelsman s. å. 21/11 med namnet Pechlin och tillstånd att begagna det romerskkejserliga friherrliga Pechlin von Löwenbachska vapnet (introd. 1752 under nr 1915). Överste i armén 1760-04-12. RSO s. å. 28/4. Överste för Jönköpings regemente 1761-01-21. Generalmajor 1770-03-02. Avsked 1773-04-22. Död 1796-05-29 i fängelse på Varbergs fästning, där han satt på bekännelse i och för konung Gustaf III:s mord, och begraven s. å. 5/6 på Varbergs kyrkogård. 'Generalen, friherre Pechlin bevistade 1741 och 1742 samt 1756–1762 kriget i Pommern, allt med mycket beröm, och blev under det sistnämnda blesserad. Har såsom betydande riksdagsman och politisk person gjort sig historiskt bekant och invecklades slutligen i konung Gustaf III:s mord, däri han onekligen var själen samt dömdes till fästning.' Gift 1749-04-13 med Anna Christina Plomgren, adlad von Plomgren, född 1727-03-03, död 1788-08-07 på Lundstorp vid Södertälje, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm, kommerserådet Tomas Plomgren och Brigitta Christina Funck.

Barn:

  • Carl Fredrik, född 1755-04-30, död 1762-11-21 Hagelsrum och begraven s. å. 24/11.
  • Johan Adolf, född 1762-07-09 i Stockholm. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1770-01-20. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1772-06-19. Kornett därst. 1774-06-06. Löjtnant 1777-11-19. Ryttmästare och regementskvartermästare 1784-04-29. Major i armén 1792-10-25. Avsked från regementet 1795-06-14 och ur krigstjänsten 1796-05-27. Död ogift 1834-09-11 och slöt adl. ätten Pechlin samt var den sista av namnet i Sverige. Han var en tid ägare av Ålhults säteri och bruk, vilket han ärvde efter fadern, men sedan försålde. Bevistade 1809 års och följande riksdagar.
  • Amalia Fredrika, född 1764-07-27 i Stockholm, död 1824-07-14 Måstena. Gift 1786-01-31 med överstelöjtnanten, greve Axel Otto Cronhielm af Hakunge, född 1751, död 1809.
  • Carl Vilhelm, född 1767-08-04 i Stockholm, död s. å. nio dagar gammal.

Källor

1Bricka, Dansk Biografisk Lexikon. 2At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.