:

Hummelhielm nr 1884

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hummelhielm nr 1884 †

Adlad 1743-09-19, introd. 1746. Utdöd 1861-04-07.


1H. Söderstéen, Släkten Hummel (1918). 2At (P). 3Um.

TAB 1

Peter Hummel, född i spanska Nederländerna. Flyktade för spanska inkvisitionens förföljelser. Handlande och borgare i Varberg. Rådman därst. 1651-07-08. Död efter 1662. [1]

Barn:

 • Hans Hummel, född i spanska Nederländerna troligen omkr. 1640. Handlande, stadsnotarie och rådman i Varberg. Begraven 1718-01-14 i Varberg under stora gången i kyrkan. [1]. Gift 1:o med Ingeborg Hjorth, dotter av kyrkoherden i Slättåkra pastorat av Göteborgs stift Jakob Hansson Hjorth och Anna Nilsdotter. Gift 2:o 1700-01-03 i Varberg med Anna Paulsdotter Bravert i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådmannen i Varberg Antonius Eliæson, död 1697), född 1663, död 1747-10-22.[1]

Barn:

 • 1. Jakob Hummel, född 1667-04-12 i Varberg. Student i Lund 1684. Magister därst. 1689. Präst och medhjälpare i Harplinge i Halland s. å. hos sin sedermera blivande svärfader. Pastor därst. 1691. Kyrkoherde i Halmstad 1708. Kontraktsprost i Halmstads prosteri 1719. Död 1739-06-08 i Halmstad och begraven s. å. 5/7 i Harplinge kyrka. Gift 1689 med Agneta Rudolphin, död 1735-10-05 i Halmstad1 och jordfäst s. å. 14/10 samt därefter gravsatt i Harplinge kyrka, dotter av kyrkoherden i Harplinge Christian Rudolphin och Anna Davidsdotter Knubbert.

Barn:

 • Hans Hummel, adlad Hummelhielm, till Näs och Södraholm, båda i Adelövs socken samt Botorp och Sjötorp, båda i Linderås socken (alla i Jönköpings län). Född 1694-02-03 i Harplinge prästgård Hallands län. Student i Lund 1711. Auskultant i Göta hovrätt 1714. Landssekreterare i Halland 1716-07-30. Var i tre år vice lagman därst. Assessor i förutn. hovrätt 1735-07-07. Adlad 1743-09-19 (introd. 1746 under nr 1884). Revisionssekreterare 1747-05-08. Landshövding i Hallands län 1750-03-29. RNO s. å. 4/12. Avsked 1761-09-07. Död 1772-11-28 på Nås. Han föreslogs vid 1751 års riksdag till riksråd, vilket han dock undanbad sig. Gift 1729-09-27 med Anna Elisabet von Döbeln, född 1714-09-10 i Lund, död 1794-10-21 på Näs, dotter av med. professorn, doktor Johan Jakob Döbelius, adlad von Döbeln, och hans 1:a fru Dorotea Minden.

Barn:

 • Johan Jakob, född 1730-09-15 i Halmstad. Student i Lund2 1745-09-26. Adjutant vid livgardet. Död 1748-11-00
 • Agneta Dorotea, född 1731-06-30 i Halmstad, död s. d. och begraven s. å. 3/7.
 • Agneta Dorotea, född 1733-01-18 i Halmstad, död 1795-03-12 på Södraholm. Gift 1763-06-21 i Adelövs socken med majoren Samuel Adolf Hammarberg, född 1727, död 1798.
 • Carl Christian, född 1734-10-05 i Halmstad. Student i Lund2 1745-09-26. Levde utan tjänst. Död 1796-09-01 Stensholm
 • David Fredrik, född 1735. Lagman. Död 1785. Se Tab. 2
 • Vilhelmina Eleonora, född 1737-05-24 i Jönköping, död 1740-07-00.
 • Maria Charlotta, född 1739-01-05 i Jönköping, död s. å. i maj.
 • Hans, född 1740-03-00, död s. å.
 • Hans, född 1741. Ryttmästare. Död 1800. Se Tab. 3
 • Vilhelm Rudolf, född 1744-02-11 på Näs. Student i Lund2 1755-09-20 och i Uppsala3 1757-09-28. Kanslist i kanslikollegii expedition. Protokollssekreterare i utrikesexpeditionen 1770-04-11. Avsked 17742. Död ogift 1794-08-20 på Näs.
 • Ulrika Eleonora, född 1746-08-00, död s. å. i nov.

TAB 2

David Fredrik (son av Hans Hummel, adlad Hummelhielm, Tab. 1), till Stensholm i Rackeby socken Skaraborgs län. Född 1735-10-05 i Halmstad. Student i Lund2 1745-09-26. Disp. 17502. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1751-12-21. Auskultant i Svea hovrätt 1752-06-17 och i Göta hovrätt 1754-04-21. Vice notarie s. å. i maj. Ord. notarie i sistnämnda hovrätt s. å. 14/12. Assessor därst. 1762-06-29. Lagman i Skåne 1764-08-15 och i Västergötland 1770-01-09. Avsked 1782-04-15. Död 1785-07-04 på Stensholm. Gift 1764-08-28 Säby med friherrinnan Hedvig Posse af Säby, döpt 1744-11-18 på Säby, död 1802-11-24 på Gammelstorp, dotter av kammarherren, friherre Carl Henrik Posse af Säby, och Helena Soop.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1765-08-22 på Stensholm, död 1768-12-22.

TAB 3

Hans (son av Hans Hummel, adlad Hummelhielm, Tab. 1), född 1741-10-06. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1755. Kornett därst. 1758-08-25. Livdrabant 1768-04-19. Vice korprals (ryttmästares) avsked 1769-11-09. Död 1800-05-01 i Ronneby (drunknade). Gift 1765-06-19 Skedhult med Maria Catharina Douglies, född 1741-08-24, död 1786-05-23 Södraholm, dotter av majoren Lennart Georg Douglies, och Anna Christina Jordan.

Barn:

 • Hans Leonard, född 1766-05-09 och död s. å. 2/7 Hult
 • Anna Elisabet, född 1767-05-18 på Hult, död 1858-12-07 på Södraholm. Gift där 1783-09-24 med kaptenen Per Ribbing, född 1750, död 1829.
 • Hedvig Eleonora, född 1768-05-15 på Hult, död 1846-01-29 Korpgården. Gift 1786-08-20 i Rackeby kyrka Skaraborgs län med ryttmästaren, greve Adolf Fredrik Frölich, född 1756, död 1831.
 • Johan Jakob, född 1769-11-16 och död 1770-01-20 på Södraholm.
 • Hans Vilhelm, född 1771-06-25 på Södraholm, död s. å.
 • Carl Fredrik, född 1772-06-05 på Södraholm. Student i Lund 17892. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Häradshövding i Östra härad av Jönköpings län 1796-07-14. Lagmans titel 1813-03-11. Lagman i Östergötland 1817-02-25. Vice landshövding därst. 1824-03-23–s. å. 21/9. RNO s. å. 10/6. Avsked från lagmansämbetet 1834-03-25. Död barnlös 1847-03-14 Boo. Gift 1:o 1798-08-23 i Alsheda kyrka Jönköpings län med Brita Lovisa Odencrantz, född 1773-01-14 på Vårdsberg i likanämnd socken Östergötlands län, död 1822-04-17 på Boo, dotter av hovrättsrådet Johan Odencrantz, och Andréetta Fredrika Fröberg. Gift 2:o 1823-08-18 Viby med Aurora Eva Sofia Stenhammar i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1821-10-30 i Risinge kyrka, Ög., med översten Otto Fredrik Påhlman, född 1785, död 1822), född 1803, död 1863-02-21. Dotter av kontraktsprosten, doktor Mattias Stenhammar och Anna Charlotta Reuterskiöld.
 • Agneta Catharina, född 1773-07-19 på Södraholm, död 1865-11-02 i Rumskulla prästgård Kalmar län. Gift 1796-08-26 Degeberg von Kosboth, född 1753, död 1832.
 • Gustaf, född 1774-11-16 på Södraholm. Auskultant i Göta hovrätt 1794. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1795-11-27. Handsekreterare hos hertig Fredrik Adolf s. å. 28/11. Auditör vid Västmanlands regemente 1796-02-29. Expeditionssekreterares avsked 1799-11-15. Död 1861-04-07 i Stockholm och med honom utgick ätten på svärdssidan.
 • Christina Vilhelmina, född 1777-09-21 på Södraholm, död 1867-03-31 i Gränna. Gift 1806-08-05 med överstelöjtnanten, friherre Lars Åkerhielm af Blombacka, nr 232, i hans 2:a gifte, född 1761, död 1823.
 • Sofia Charlotta, född 1779-03-10 på Södraholm, död 1856-10-21 i Stockholm. Gift 1800-06-02 på Livered i Hålanda socken Älvsborgs län med majoren Nils Koch, adlad von Koch, född 1768, död 1848.
 • Carolina Ulrika, född 1780-05-10 på Södraholm, död 1786-09-15.
 • Dorotea Petronella, född 1782-01-12, död s. å. 27/4 på Södraholm.
 • Barbara Lovisa, född 1784-07-08 på Södraholm, död 1788-04-13 på Åkersberg vid Eksjö.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: