:

Ehrenström nr 1242

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ehrenström nr 1242

Adlad 1692-03-21, introd. 1693.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 93 bland adelsmän, men utgick därst. 1863.

Ehrenström A124200.png

TAB 1

Nils Strömman , adlad Ehrenström, (översiktstab. 1) till Bankeberg och Högsrum, båda i Fliseryds socken, Kalmar län. Född 1641-01-21 i Småland. Hopman över Oxenstiernska grevskapet Södermöre. Häradshövding i Norra och Södra Möre samt Stranda och Handbörds härader 1687-07-05. Adlad 1692-03-21 (introd. 1693 under nr 1242). Död 1705-01-21 på Bankeberg och begraven i Fliseryds kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Under danska kriget på 1670-talet uppbådade han allmogen i Södra Möre och försvarade därmed landet så tappert, att danskarna oaktat de voro landstigna i Kalmarsund och härjade och brände vid kusten, icke kunde göra det ringaste skada i häradet. Förhjälpte vid belägringen av Kristianopel samt undsatte Kalmar, allt med samma manskap.' Gift 1:o med Anna Dyk, död 1678, dotter av borgmästaren i Linköping Göran Tyresson Dyk1 och Brita Grubbe. Gift 2:o med Maria Torstensdotter, i hennes 2:a gifte, död 1688 (änka efter en Scharin). Gift 3:o 1689-10-03 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Catharina Cederholm, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-04-10 på Bankeberg med landskamreraren i Kalmar län Johan Leuchovius, död 1723)3, död 1732, dotter av handlanden i Stockholm Casper Christoffersson och Elisabet Schmalense.3

Barn:

 • 1. Israel, född 1672. Räntmästare. Död 1742. Se Tab. 2
 • 1. Nils, född 1675. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 3
 • 1. Göran, död ung.
 • 1. Brita, död före 1705. Gift med inspektören Johan Jakobsson.
 • 1. Agneta, död späd.
 • 1. Agneta, död före 1705. Gift med inspektoren Spens Bergman.
 • 1. Christina. Hon och hennes 1:a man ligga begraven i Arby kyrka s kor under en präktig gravsten. Gift 1:o med proviantmästaren Johan Törneboum. Gift 2:o 1703-06-28 Gåra med kompaniskrivaren Peter Amberg, död 1705 på Gåra.
 • 2. Sigrid, född 1680, död 1750-03-14 i Kalmar. Gift 1:o med guldsmeden i Stockholm Erik Bengtsson Starin, död 1710 i febr. Gift 2:o med handlanden och mäklaren Påvel Björk, född 1679, död 1749-12-11 i Kalmar.
 • 2. Olof, född 1684. Löjtnant. Död 1728. Se Tab. 29
 • 2. Carl. Löjtnant. Död ogift i polska kriget.
 • 2. Helena. Gift 1706-12-04 med registratorn i statskontoret Jonas Anger.
 • 3. Gustaf Adolf, född 1691. Student i Uppsala5 1712-10-20. Fältnotarie vid skånska armén. Krigsfiskals avsked 1721-06-07. Död ogift 1751-09-30 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. i Stockholm.
 • 3. Catharina Elisabet, född 1692, död 1738-09-01 Kejsarkulla Gift med handelsmannen Georg Arnold Trolle.
 • 3. Casper. Löjtnant vid amiralitetet. 'Gjorde flera sjöresor och spordes icke mer'.
 • 3. Maria Christina, begraven 1719-01-02 i Kalmar. Gift 1714 med lektorn och rektorn vid Kalmar gymnasium, professorn Peter Dahlerus i hans 1:a gifte (gift 2:o 1722-12-28 Kalmar med Christina Braun, adlad Braunerhielm, född 1699-03-11 i Madesjö prästgård, Kalm., död 1781-07-06 Ingelstorp, dotter av biskopen i Kalmar stift, doktor Nicolaus Nicolai Braun och Margareta Pontin), född 1670, död 1729-02-28 i Kalmar.
 • 3. Två barn, döda 1702 och begravna i Fliseryds kyrka
 • 3. Vendela, död 1705 och begraven s. å. 20/12 i Fliseryds kyrka.

TAB 2

Israel, (son av Nils Ströman, adlad Ehrenström, Tab. 1), född 1672. Ränt- och proviantmästare i Kalmar. Död 1742-02-06 och begraven s. å. 11/2 i Törnsfalls socken, Kalmar län. Gift 1:o 1701 annandag påsk i Ljungby socken, Kalmar län med Christina Catharina Scharin, död 1707-01-19 i Kalmar. Gift 2:o 1708-09-15 därst. med Catharina von Zaltzau, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1702-11-11 med lektorn i Kalmar Georg Swebilius, född 1670-01-30 i Kristvalla socken, Kalm., död 1705-01-22 i Kalmar)4, född 1685, död 1721-04-06 Värnanäs, dotter av råd- och handelsmannen i Kalmar Joakim von Zaltzau.4

Barn:

 • 1. Nils, begraven 1702-03-02 i Kalmar, liksom syskonen.
 • 1. En son, född 1702-11-04.
 • 1. Axel, född 1704-01-18. En av dessa två söner begraven 1705-11-25 i Fliseryds kyrka
 • 1. Anna Maria, född tvilling 1705-03-02.
 • 1. Christina Catharina, född tvilling 1705-03-02, död ung.
 • 1. Anna Christina, död 1712-04-26.
 • 1. Christina Catharina, född 1707-01-19, död s. å. 30/1 i Kalmar.
 • 2. Juliana Catharina, död 1710-11-17.

TAB 3

Nils, (son av Nils Ströman, adlad Ehrenström, Tab. 1), född 1675-07-00. Konstapel vid amiralitetet. Underlöjtnant därst. 1700-03-20. Överlöjtnant s. å. 8/12. Konfirm.fullm.8 1707-02-11. Avsked6 1709-09-30. Död 1742-10-26 och begraven s. å. 5/11 i Mönsterås kyrka, Kalmar län. Gift 1706-10-28 Blommendal med Eva Gustaviana Rotkirch, född 1683 i mars, död 1758-05-25 Gelebo

Barn:

 • Henrik Alexander, född 1709-07-17. Underofficer vid amiralitetet. Reste 1734 utrikes och lät sedermera ej höra av sig.
 • Carl Fredrik, född 1710-12-07, död 1711-11-10.
 • Carl Ludvig, född 1712. Kvartermästare. Död 1776. Se Tab. 4.
 • Anna Helena, född 1714-03-22, död ogift 1795-07-08 på Gelebo.
 • Eva Beata, född 1716-10-29, död 1717-05-21.
 • Adelgunda, född 1718-01-31, död ogift 1803-02-09 på Gelebo.
 • Ulrika Sofia, född 1719-12-17, död 1722-04-10.
 • Catharina Charlotta, född 1721-04-16, död 1761-03-01 Hanåsa. Gift där 1760-02-03 med arrendatorn Gustaf Hagenberg.
 • Nils Albrekt, född 1723. Överstelöjtnant. Död 1799. Se Tab. 5.

TAB 4

Carl Ludvig, (son av Nils, Tab. 3) född 1712-08-30. Kvartermästare. Död 1776-08-29 på Stubbemåla i Mönsterås socken, Kalmar län. Gift 1746-10-28 i Alsheda socken, Jönköpings län med Maria Christina Brantenberg, född 1732-02-09, död 1777-02-09 på Stubbemåla, dotter av kornetten vid Smålands kavalleriregemente Magnus Brantenberg och Catharina Millenia.6

Barn:

 • Eva Gustaviana, född 1749-02-18 Gelebo
 • Catharina Charlotta, född 1751-01-15 på Gelebo, död 1789-06-29 på Stubbemåla. Gift där 1780-12-12 med kofferdikaptenen Petter Åsberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Maria Stockfisk).
 • Nils, född tvilling 1755-09-18 på Gelebo. Volontär vid Smålands kavalleriregemente. Död 1777-12-25 på Stubbemåla.
 • Eva Gustava, född tvilling 1755-09-18, död 1770-01-24 på Stubbemåla.
 • Ulrika Christina, född 1759-12-10 på Gelebo, död 1828-05-14. Gift 1786-12-26 med majoren vid Kalmar regemente, RSO Tomas Johan Rudebeck, född 1760, död 1836.
 • Eva Gustava, född 1771-04-30.

TAB 5

Nils Albrekt, (son av Nils, Tab. 3), född 1723-09-21 i Mönsterås socken. Antagen till hantlangare vid artilleriet i Kalmar 1739-06-02. Lärkonstapel därst. 1741-06-02. Konstapel 1747-11-19. Överfyrverkare vid artilleriet 1750-06-01. Underlöjtnant 1759-01-31. Löjtnant 1767-08-11. RSO 1772-09-12. Stabskapten 1774-05-02. Kapten för Sveaborgs artillerikompani 1782-08-28. Major. Tygmästare på Sveaborg 1790-03-07. Tygmästare i Helsingfors 1791-01-01. Överstelöjtnant i artilleriet 1792-04-18. Kommendant på Vaxholms och Fredriksborgs fästningar s. d. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1794-06-23. Död 1799-02-20 på Vaxholm. Han hade enligt eget intygande 1792 under sin långa tjänstetid aldrig haft permission och aldrig varit sjuk. Gift 1:o 1755-05-11 i Helsingfors7 med Christina Catharina Sederholm, född där 1735-01-04, död 1770-07-07 i nämnda stad, dotter av sjötullsbesökaren Erik Sederholm och Birgitta Ekman7. Gift 2:o 1775-09-17 i Helsingfors med friherrinnan Christina Sofia Magdalena Stackelberg, född 1740-07-22 i Köpenhamn, död 1816-02-10 på Gotland, dotter av fältmarskalken, friherre Bernt Otto Stackelberg, och hans 2:a fru, friherrinnan Amalia Elisabet von Ellrichshausen.

Barn:

 • 1. Nils Fredrik, född 1756. Generalfälttygmästare. Död 1816. Se Tab. 6.
 • 1. Eva Christina, född 1757-12-27, död 1758-03-18.
 • 1. Johan Albrekt, född 1762. Finskt statsråd. Död 1847. Se Tab. 16.
 • 1. Christina Albertina, född 1764-05-06, död 1822-04-19 i Brahestad. Gift 1:o 1782-11-19 med regementspastorn magister Magnus Festin, född 1755-08-07 i Hede socken, Jämtlands län. Skjuten 1789-08-24 i sjöslaget vid Svensksund. 2:o 1798 med provinsial- och stadsläkaren, assessorn Johan Söderberg, född 1769-03-20 i Torps socken, Västernorrlands län8, död 1815-09-14 i Brahestad i Finland.8
 • 1. Carl Alexander, född 1766-01-28. Kadett vid artilleriet. Furir därst. 1781-07-26. Adjutant 1783-08-28. Död 1785-11-01 i Helsingfors.
 • 1. Hedvig Sofia, född 1768-01-04, död 1817-09-10 Hoplaks Gift 1788-10-28 på Sveaborg med krigsrådet Carl Axel Björnberg, född 1758, död 1817.
 • 1. Eva Gustaviana, född 1770-04-08, död ogift 1811-04-13 i Stockholm.
 • 2. Bernt Otto Nils, född 1776-07-29 (23/6) i Helsingfors. Antagen till krigstjänst som furir vid Nylands dragonregemente 1779-03-24. Underlöjtnant vid artilleriet 1786-04-12. Artilleriexamen 1795-12-23. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1799-03-04. Stabskapten därst. 1805-08-16. RSO 1814-08-25. Major i armén 1821-11-05. Avsked från artilleriet 1828-01-30. Kommendant på Karlstens fästning9 1829-05-18. Död ogift 1845-04-10 i Göteborg.
 • 2. Bernt August, född 1777-12-02 i Helsingfors. Sergeant vid artilleriet på Sveaborg 1785-05-25. Underlöjtnant vid artilleriet 1789-05-13. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23. Artilleriexamen9 1796-05-23. Livdrabant 1797-04-11. Löjtnant i armén s. å. 1/5. Avsked från livdrabantkåren med ryttmästares n. h. o. v.9 1798-10-22 och placerad vid adelsfanan. Åter i tjänst9 1808-03-23 vid lantvärnet. Kompanichef vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. Avsked därifrån med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén9 1817-04-29. Död barnlös 1847-06-28 (5/7) i Stockholm. Gift där 1797-12-26 med Sofia Elisabet von Drake, född 1770-05-19, död 1853-09-15, dotter av översten Johan Gustaf von Drake och Margareta Eleonora Leijel.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1779. Kapten. Död 1858. Se Tab. 17
 • 2. Ulrika Magdalena, död ogift 1822-02-10.

TAB 6

Nils Fredrik, (son av Nils Albrekt, Tab. 5), född 1756-02-20 i Helsingfors. Konstapel vid artilleriet 1768-06-07. Furir därst. s. å. 12/7. Sergeant 1769-05-19. Översappör s. å. 24/10. Artilleriexamen9 1771-12-10. Överfyrverkare vid artilleriet 1772-05-04. Konstit. fänrik vid Åbo läns regemente s. å. 19/8. Underlöjtnant vid artilleriet s. å. 25/9. Adjutant 1773-12-08. Löjtnant 1782-05-27. Tygkapten 1788-02-21. Överadjutant i armén s. å. 12/6. Fälttygmästare 1789-07-29, major i armén 1792-09-13. Major vid artilleriet och överstelöjtnant i armén s. å. 24/10. Överstelöjtnant vid artilleriet 1794-06-04. Överste i armén 1799-11-16. RSO 1800-06-14. Överste för Svea artilleriregemente s. å. 10. Generalfälttygmästare s. å. 8/11. Kommendant i Göteborg9 1803-08-29. Avsked från generalfälttygmästarbefattningen med tillstånd att kvarstå i regementet10 1815-02-21. Kommendant på Varbergs fästning 181610. Död 1816-11-24 i Träslövs socken, Hallands län. Gift 1:o 1789-07-13 Siggestad med Maria Charlotta von Scheven, från vilken han 1802 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1807-03-21 med löjtnanten, friherre Claes Samuel Lybecker, i hans 2:a gifte, född 1765, död 1850), född 1772-12-12, död 1815-01-19 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Carl Ludvig Christoffer von Scheven, och hans 1:a fru Catharina Maria Adlerberg B. Gift 2:o 1803-03-10 på Stockholms slott med hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena Maximiliana Anna Maria Pollet, född 1773-12-09 i Zweibrücken, död 1867-01-04 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten Johan Frans Pollet, adlad Pollet, och Johanna Carolina Helena Pachelbel. Fru Ehrenström, född Pollet, har gjort sig känd såsom författarinna.

Barn:

 • 1. Nils Ludvig, född 1789. Major. Död 1869. Se Tab. 7
 • 1. Gustava Carolina Fredrika, född 1792-03-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-11-30 i Stockholm.
 • 1. Gustaf Mauritz, född 1793-12-05 Sund

TAB 7

Nils Ludvig, (son av Nils Fredrik, Tab. 6), född 1789-12-20 på Vreta gård på Värmdön, Stockholms län. Styckjunkare vid finska artilleriregementet 1798-05-18. Fanjunkare vid Svea livgarde 1803-10-21. Fänrik i Bohusläns regemente 1806-03-19 och vid regementet s. å. 28/8. Stabsunderlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1808-02-01. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant kvarstå i armén 1811-03-19. Löjtnant i armén 1815-02-21. Kapten vid Gotlands nationalbeväring 1820-01-25. Major och bataljonschef därst. 1837-04-14. RSO 1838-01-28. Avsked 1841-03-30. Död 1869-05-26 på Fårö vid Gotland. Gift 1:o 1812-03-22 Gandarve med Anna Gråberg, från vilken han 1823-09-24 blev skild, född 1786-05-13, död 1857-09-25 i Stockholm, dotter av lagmannen Christian Gråberg och Catharina Magdalena Toftéen. Fru Ehrenström, född Gråberg, har gjort sig känd såsom författarinna. Gift 2:o 1823-10-12 med Margareta Sofia Lyth, född 1804-11-18 på Fårö, död 1879-04-06 vid Friggårds på Fårö, dotter av prosten och kyrkoherden i Fårö pastorat av Visby stift Gregorius Eberhard Lyth och hans 2:a hustru Margareta Christina Schwan.

Barn:

 • 1. Fredrika Charlotta Magdalena Mariana, född 1813-03-28, död ogift 1902-12-04 på Danviken vid Stockholm och begraven å norra begravningsplatsen därst.
 • 2. Christina Aurora, född 1824-07-17, död 1837-04-23.
 • 2. Nils Evert Herman, född 1826-07-12. En tid bankkamrerare i Australien. Död 1897-03-03 i Kräklingbo prästgård på Gotland. Gift med Elvira Louise Champenois i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen i ostindiska kompaniets tjänst Henry Palmer), död 1875, dotter av plantageägaren i Västindien Charles Champenois.
 • 2. Fredrika Lovisa Matilda, född 1829-03-08 på Fårö, död ogift 1913-09-17 i Kräklingbo prästgård och förs..
 • 2. Johan Ludvig, född 1831. Kyrkoherde. Död 1903. Se Tab. 8.
 • 2. Adolf Leonard, född 1833. Hemmansägare. Död 1920. Se Tab. 12.

TAB 8

Johan Ludvig, (son av Nils Ludvig, Tab. 7), född 1831-07-24 på Fårö. Student i Uppsala 1851. Prästvigd i Stockholm och missiverad till Heide av Visby stift 1860-02-09. Lärare vid Gazeliska skolan på Fårö s. å. 8/10. Pastorsadjunkt 1861-01-09. Förestod pastoralvården i Stenkyrka av samma stift 1862-12-04–1863-07-15. Vice pastor i Endre 1868–1877. Kyrkoherde i Kräklingbo pastorat av ovann. stift 1877-03-12. Död 1903-11-25. Gift 1863-02-02 på Fårö med Elisabet Carolina Olsson, född där 1836-12-13 ]], död 1907-12-08 i Kräklingbo, dotter av hemmansbrukaren Olof Larsson och Brita Broman.

Barn:

 • Sofia Aurora, född 1864-02-10 på Fårö, död ogift 1887-02-11 i Kräklingbo prästgård.
 • Johan Albert, född 1865-10-23 på Fårö. Mogenhetsexamen i Gävle 1886-06-11. Student i Uppsala s. å. Preliminärexamen 1887-09-14. Lantbrukare. Räkenskapsförare och styrelseledamot i Kräklingbo sparbank 1905 samt vice ordförande och kassaförvaltare i Kräklingbo skolråd.
 • Adolf Mauritz, född 1867-10-17 på Fårö, död 1880-09-05 i Kräklingbo prästgård.
 • Nils Arvid, född 1869-11-26 i Endre socken. Lantbruksbiträde vid Kräklingbo prästgård. Utflyttade till Nordamerika 1906-07-02. Farmare i Hallock, Minn. Clerk vid domstolen därst. 1915–1916. Biträdande ingenjör vid Highway department i Kittson County, Minn., 1919–1921. Gift med Ida Hermanna Ehrenström (T12).
 • Ludvig Alexander, född 1873. Komminister. Se Tab. 10
 • Elisabet Matilda, född 1875-04-13 i Endre socken. F. d. folkskollärarinna. Död 1933-02-28 i Närs socken, Gotlands län och begr. i Kräklingbo socken. Gift 1904-08-17 i Kräklingbo prästgård med kyrkoherden i Närs och Laus församlings pastorat av Visby stift Gustaf Torbiörnsson, född 1867-05-25 i Ölsremma socken, Älvsborgs län.
 • Hedvig Carolina, född 1879-05-20 i Endre socken. Gift 1900-08-02 i Kräklingbo prästgård med folkskolläraren i Kräklingbo Knut Albert Tyko Hall född 1875-04-18 i Halls socken, Gotlands län.
 • Fredrika Albertina, född 1881-06-14 i Kräklingbo prästgård. Slöjdlärare.

TAB 9

Nils Gustaf, (son av Johan Ludvig, Tab. 8), född 1862-10-28 på Fårö i förs. med samma namn, Gotlands län. Utflyttade till Nordamerika 1882-05-11. En tid biträdande postmästare i Hallock, Minn., och under två år chef för brandkåren därst. Postmästare i Siggestad, Minn. Notarius publicus i Kittson County, Minn., och clerk vid distriktsdomstolen därst. samt har innehaft åtskilliga andra förtroendeuppdrag. Ägde under tolv år en farm i Siggestad och äger nu en farm i Bronson, Minn. Död 1929. Gift 1891-06-06 i Hallock med Elise Person, född 1869-11-26 i Ystad, dotter av Jöns Person och Karna.

Barn:

 • Joseph Gustaf Mauritz, född 1893-05-14 i Hallock, Minn. Kamrer. Gift 1930-06-05 i Minneapolis med Bertha Amanda Dahle, född 1892-09-26. Dotter av farmaren Andrew Dahle o Berget, f. Sanness.
 • Alma Elvira Elisabet, född 1895-05-08 i Hallock, Minn. Död 193?.
 • Signe Selma Olivia, född 1897-02-27 i Hallock, Minn. Död 193?.
 • Sigrid Sofia Albertina, född 1899-10-21 i Hallock, Minn. Gift 1921-08-17 med barberaren William T. Davis.
 • Nils Fredrik Conrad, född 1903-12-14 i Hallock, Minn. Se Tab. 9A.

TAB 9A

Nils Fredrik Conrad, (son av Nils Gustaf, Tab. 9), född 1903-12-14 i Hallock, Minn. Farmare. Gift 1928-01-04 med Myrtle Caroline Bengtsson, född 1906-03-20.

Barn:

 • Conrad Elwood,
 • Leonard Maurice,
 • Richard Laurine,

TAB 10

Ludvig Alexander, (son av Johan Ludvig, Tab. 8), född 1873-06-04 i Endre socken på Gotland. Lantbruksbiträde vid Kräklingbo prästgård. Lantbrukselev Ettarp. Efter studier i Visby folkskollärarexamen i Härnösand 1900-05-31. Befriad från akademiska examina 1911-12-22. Prästvigd 1912-06-12. Folkskollärare i Ronehamn på Gotland 1900–1912. Extra ordinarie prästman i Ströms, Alanäs och Frostvikens församl. av Härnösands stift 1912-06-17. Vice pastor i Ströms pastorat av nämnda stift 1915-05-01–1916-06-15. Ständig adjunkt i Nätra församl. av nämnda stift 1916-03-15. Komminister i Myssjö 1921-02-09. Komminister i Valls församl. av Visby stift 1922-05-03. Komminister i Stenkumla förs. av Visby stift 1922-05-03 och erhöll rätt att övergå till nämnda stift 19/1. Kyrkoherde i Fårö pastorat 1931-08-22. Emeritus 1941-03-07. Gift 1900-07-23 i Visby med lärarinnan Emma Josefina Nilsson, född 1873-11-13 i Sävareds socken, Skaraborgs län, dotter av lantbrukaren Johan Magnus Nilsson och Christina Catharina Arvidsson.

Barn:

 • Nils Ludvig, född 1903-10-18 i Rone socken på Gotland, liksom syskonen. Studentexamen i Härnösand 1922-06-02. Student i Uppsala s. å. Teol. filosofie examen därst. 1923-05-19. Se Tab. 10A.
 • Elsa Josefina, född 1905-04-03. Stiftsjungfru.
 • Stina Emma, född 1908-01-22. Stiftsjungfru. Lärare.

TAB 10A

Nils Ludvig, (son av Ludvig Alexander, Tab. 10), född 1903-10-18 i Rone förs., Gotlands län. Studentexamen i Härnösand 1922-06-02. Student vid Uppsala universitet s.å. Teol. filosofie examamen därst. 1923-05-19. Avlagt prakt. teol. prov i Uppsala 1929-12-12. Pastor. 1946 professor h.c. i Budapest. Direktor för ekumeniska rörelsen i Genève. Teol.hedersdoktor vid Lunds univ. 1950-05-31. 1955 förste innehavaren av en ordinarie professur i ekumenik v univers i Boston. Pensionerad 1969. Återvände till Schweiz o ägnade sig åt forskningsuppdrag för Kyrkornas Världsråd. Återvände till Sverige 1981. Se Biografica. Gift 1934-06-16 i Skeppsås kyrka i förs. med samma namn, Östergötlands län, (Tuna förs. Södermanlands län, vb nr 3) med Signhild Maria Magnell, född 1904-08-25 i Älvestads förs., Östergötlands län, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Skeppsås förs., Östergötlands län Karl Henning Magnell och Elisabeth Ebbesson.

Barn:

 • Nils Harald
 • Signhild Birgitta
 • Ingemar Ludvig

TAB 11

Carl Fromhold, (son av Johan Ludvig, Tab. 8), född 1877-03-08 i Endre socken, på Gotland. Överflyttade till Nordamerika. Farmare först i Siggestad och Farwell, numera i Clearbrook, alla i Minn., U.S.A. Gift 1905-06-22 i Hallock, Minn., med Karin'' Forslind, född 1884-12-31 i Lillherrdals förs., Jämtlands län, dotter av byggmästaren Per Forslind och Barbro Persson.

Barn:

 • Elin Elisabet (Ellen), född 1906-06-06 i Siggestad, Minn. Gift 1928-08-01 med fastighetsägaren Stanley Henry Halverson, född 1900-06-03 i Bagley, Minn. USA. Maskinist. Univers.vaktmästare.
 • Curt Ludvig, född 1908-01-24 i Siggestad, Minn.

TAB 12

Adolf Leonard, (son av Nils Ludvig, Tab. 7), född 1833-08-08 i Visby. Var hemmansägare på Friggårds på Fårö samt senare handlande på Fårö. Handlande i Visby under firma A. L. Ehrenström 1890-05-09. Överflyttade sedan till Nordamerika. Död 1920-05-10. Gift 1861-02-13 i Fårö förs. ]] med Bernhardina Jakobina Charlotta Bolin, född 1836-06-05 i Anga förs., Gotlands län ]], dotter av kyrkoherden Jakob Bolin och Maria Dorotea Rundberg, död 1929.

Barn:

 • Herman Bernhard Leonard, född 1861. Stationsinspektor. Död 1920. Se Tab. 13.
 • Ludvig Jakob Eberhard, född 1863. Handlande. Se Tab. 15.
 • Maria Sofia Elfrida, född 1866-01-17. Gift 1894-10-21 i Duluth, Minn., U.S.A. med järnvägstjänstemannen Andrew M. Johnson, född 1864 i Bohuslän.
 • Nils Johan Alexander, född 1868-05-02, död s. å. 31/5.
 • Matilda Elvira, född 1869-08-09. Gift 1891-11-14 i Duluth med handlanden Knut Peter Julius Westberg, född 1858 i Västergarns socken, Gotlands län.
 • Nils Johan Natanael, född 1871-12-17, död 1894 i Duluth.
 • Emmy Bernhardina, född 1874-11-11. Gift 1900-10-13 i Portland, Oreg., U.S.A., med snickaren Frank O. Norberg, född 1873-08-00 i Husum i Grundsunda socken, Västernorrlands län.
 • Ida Hermanna, född 1877-07-10. Gift med Nils Arvid Ehrenström (T8),

TAB 13

Herman Bernhard Leonard, (son av Adolf Leonard, Tab. 12), född 1861-12-14 vid Fårö. Stationsbokhållare i Öxnered. Telegrafist vid Öxnereds station vid Bergslagens järnväg i Vassända socken, Älvsborgs län 1886-06-01. Stationsinspektor vid Edsvalla station 1910. Död där 1920-09-02 (Nors förs., Värmlands län, db). Gift 1891-11-06 i Göteborg med folkskollärarinnan Henrietta Elisabet Ahlberg, född 1864-12-04 i Kalmar, dotter av lantbrukaren Johan Axel Ludvig Ahlberg och Henrietta Fredrika Fromén.

Barn:

 • Rosa Ester Maria, född 1892-07-29 vid Öxnered. Rödakorssyster. Genomg. Arvedsenska gymnastikinst. Gift 1922-07-29 i Vassända-Naglums förs. Älvsborgs län med ingenjören vid Fagersta bruks aktiebolag Karl Hjalmar Åselius, född 1893-02-01 i Valbo förs., Gävleborgs län. Son av David Åselius o. Margareta Nordlund.
 • Ernst Magnus Herman, född 1894. Tandläkareelev. Se Tab. 14.

TAB 14

TAB 15

Ludvig Jakob Eberhard, (son av Adolf Leonard, Tab. 12), född 1863-12-15 på Fårö. Handlande i Duluth, Minn., U. S. A. Gift där 1897-12-15 med Christina Peterson, född 1865 i Dalarne.

Barn:

 • Amy Jakobina, född 1899-05-11 i Duluth, liksom systern. Gift där 1922 i aug. med pastor W. H''. Sproule.
 • Dagmar Elvira, född 1902-03-31.

TAB 16.11

Johan Albrekt, (son av Nils Albrekt, Tab. 5), född 1762-08-28 i Helsingfors. Kadett vid artilleriet 1772-10-21. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1776-09-07. Sergeant vid arméns flotta 1777-05-14. Konduktör vid fortifikationen 1779-08-27. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1786-02-27. 2. Sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1788-07-04. Under kriget 1788 och 1789 tjänstgörande kabinettssekreterare hos konungen samt tillika sekreterare vid fredsförhandlingarna och fredsslutet. Härold vid Serafimerorden 1791-04-28. Avsked från kabinettssekreterarebefattningen 1792-07-26. Dömdes 1794-09-22 för delaktighet i Armfeltska högmålsbrottet att mista liv, ära och gods. Efter undergången schavottering avförd till avrättsplatsen s. å. 8/10, men fick därstädes nåd och insattes för livstiden på Karlstens fästning, varifrån han vid Gustaf IV Adolfs tillträde av regeringen i slutet av år 1796 frigavs. Erhöll 1800-06-11 restitution till ära och adelskap. Skickades 1803 i konungens ärenden till hoven i S:t Petersburg och Wien. RS:tJoh. av JerusalemO 1806-11-13. Regeringsråds titel 1809-07-03. Överflyttade till Finland 1811 och erhöll tillåtelse att bosätta sig i Helsingfors 1812-01-27. Ordförande i Nybyggnadskommittén därst. s. å. i mars. RRS:tVlO3kl. s. å. 30/8. Statsråd s. å. 7/9. Verkligt statsråd 1814-09-07. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 93 bland adelsmän 1818-02-07. RRS:tAO1kl s. å. 27/8. Ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement 1820-12-15. Entledigad från befattningen i Nybyggnadskommittén 1825-01-19 och från ledamotsbefattningen i senaten s. å. 30/8. Död 1847-04-15 i Helsingfors. Gift 1820-08-15 på Stor-Heikkilä invid Åbo med stiftsjungfrun Hedvig Catharina Lagerborg, född 1788-11-10, död 1834-10-08 i Helsingfors, dotter av lagmannen Johan Adolf Lagerborg, och hans 2:a fru Hedvig Eleonora Jägerhorn af Spurila.

Barn:

 • Alexander Heribert, född 1821-10-17 i Helsingfors. Student därst. 1837-06-21. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-02-11. Porte-épée-fänrik därst. Fänrik 1841-03-19. Underlöjtnant 1842-01-08. Kommenderad 1844 till tjänstgöring i Kaukasien under ett års tid och deltog därunder i fälttåget emot de kaukasiska bergsborna. För därunder ådagalagd utmärkelse löjtnant 1845-04-05 med tur från 1844-12-18. Stabskapten 1851-12-18. Transport till Poltavska infanteriregementet med kaptens grad 1852-03-08. Bevistade fälttåget på Krim 1854 och deltog i försvaret av Sebastopol 1855. Major 1854-09-11. RRS:tAO3kl. med svärd 1855-10-09. Transp. till 5:e finska linjebataljonen 1859-08-18. Död ogift 1863-04-07 i Tavastehus. Med honom utgick ätten i Finland.

TAB 17

Gustaf Adolf, (son av Nils Albrekt, Tab. 5), född 1779-10-03 på Sveaborg. Sergeant vid ridande artilleribrigaden 1795-05-09. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 10/12. Underlöjtnant därst. 1797-05-29. Löjtnant 1812-03-24. Kapten 1819-05-05. RSO 1825-06-24. Avsked 1850-12-21. Död 1858-02-19 på Dalarö. Han bevistade 1813 och 1814 års krig i Tyskland och Norge. Gift 1819-12-16 i Stockholm med Carolina Petronella Jägerskiöld, född 1788-12-20 i Blekinge, död 1864-05-16 i Stockholm, dotter av majoren Carl Ludvig Jägerskiöld, och hans 2:a fru Justina Petronella Hofström.

Barn:

 • Maria, född 1820-12-17 på Dalarö skans, liksom syskonen. Slöjdlärarinna vid Philipsenska skolan i Stockholm 1874–1893. Död ogift 1916-11-16 i Stockholm.
 • Elisabet, född 1822, död 1824-04-14.
 • Nathanael, född 1823-03-24, död 1843.
 • Hanna, född tvilling 1824-04-01, död ogift 1884-11-13 i Stockholm.
 • Simeon, född tvilling 1824-04-01. Mekanikus, sedan lantbrukare. Död 1861-09-05 i Ornö kapellförsaml. Stockholms län.
 • Teofil, född 1825. Lantbrukare. Död 1857. Se Tab. 18
 • Josefina, född 1828-10-17, död ogift 1909-11-03.
 • Josef Jonas Israel Vilhelm, född 1830. Järnkramhandlare. Död 1890. Se Tab. 19.

TAB 18

Teofil, (son av Gustaf Adolf, Tab. 17), född 1825-04-21 på Dalarö skans. Först till sjöss, sedan lantbrukare. Död 1857-10-14. Gift 1853-02-00 på Lidingön, Stockholms län med Anna Sofia Matilda Jakobina (Thilda) Grönberg, född 1832-03-31 i Stockholm, Maria förs. i Stockholm ]], död där 1906-06-23 i Stockholm, Katarina förs. ]] dotter av handelsmannen och fiskköparen Jakob Abraham Grönberg och Sofia Qwedlingburg .

Barn:

 • Hildegard Matilda Jakobina (Hilda), född 1856-02-14 i Ornö kapellförsaml. Gift 1880-09-30 med bokhållaren John'' Stenmark, född 1840-09-01, död 1891-07-20.
 • Jakob Konrad, född 1858-03-29 i Ornö kapellförsaml. vice korpral vid 2. livgardet. Vaktmästare vid auktionsverket i Stockholm. 1. Vaktmästare därst. Död 1911-10-05 i Stockholm. Gift där 1885-07-05 med Beata Sofia Nyberg, född 1854-05-14 , Kungsholms förs. i Stockholm ]], dotter av Petter Fredrik Nyberg och Johanna Elisabet Moberg

TAB 19

Josef Jonas Israel Vilhelm, (son av Gustaf Adolf, Tab. 17), född 1830-01-17 på Dalarö skans. Järnkramhandlare i Stockholm 1856–1863 och i Uppsala 1864–1869. Arrenderade Bodal på Ornön 1869 till sin död, död där 1890-12-10. Gift med Brita Lovisa (Waberg) Jakobsson, född 1840-08-14 på Ingvaldsnäs på Muskö ]], död 1922-01-03 på Ornön ]], dotter av torparen Jacob Wadberg och Brita Stina Jonsdotter .

Barn:

 • Basilia Lovisa (Celia), född 1871-05-30 i Ornö kapellförsaml. Stockholms län. Se RHD protokoll 1887-12-30. Genomgick högre lärarinneseminariet 1889–1892. Lärarinna vid Karlskrona elementarskola för flickor 1892–1895 och vid Sofi Almquists samskola i Stockholm 1895–1898. Korrespondent hos pappershandelsaktiebolag Frans Svanström & Co i Stockholm 1898.
 • Carl Vilhelm, född 1874. Se RHD protokoll 1887-12-30. Arrendator. Se Tab. 20.
 • Johannes, född 1878-07-06 i Ornö kapellförsaml. Se Tab. 20.5

TAB 20

Carl Vilhelm, (son av Josef Jonas Israel Vilhelm, Tab. 19), född 1874-08-23 i Ornö kapellförsaml. Genomgick Stockholms läns lantbruksskola 1896–1898. Arrenderar Ängmarn i Tyresö socken, Stockholms län. Gift 1899-12-26 i Munsö socken, Stockholms län med Augusta Josefina Sundholm, född 1872-08-21 i Munsö socken, Stockholms län ]], dotter av torparen M. Sundholm och Carolina Charlotta Magnusdotter .

Barn:

 • Sven Vilhelm, född 1899-03-20. Trädgårdselev. Se Tab. 20A.
 • Nils Rudolf Verner, född 1900-11-23 i Stockholm. Trädgårdselev. Se Tab. 20B.
 • Elsa Josefina Vilhelmina, född 1907-10-06 i Tyresö socken. Gift 1937-03-27 i Stockholm (Stork. vb 20) med köksbiträdet Gustaf Erik Andersson-Askenroth, född 1907-04-02.

TAB 20A

Sven Vilhelm, (son av Carl Vilhelm, Tab. 20), född 1899-03-20 i Munsö förs., Stockholms län. (RHD:s prot. 1945-12-14 § 19). Trädgårdsmästare. Gift 1930-04-16 i Järfälla förs., Stockholms län, ]] med Klara Eugenia (Jenny) Nilsson, född 1897-04-16 i Karbennings förs., Västmanlands län, dotter av torparen Jan Erik Nilsson och Klara Matilda Stål.

Barn:

 • Ulla Elisabet
 • Björn Vilhelm

TAB 20B

Nils Rudolf Verner, (son av Carl Vilhelm, Tab. 20), född 1900-11-23 i Stockholm, Maria Magdalena förs. Trädgårdsmästare. Gift 1930-12-16 i Järfälla förs., Stockholms län med Elvira Olivia Jansson, född 1897-01-12 i Lerbäcks förs., Örebro län. Dotter av f.d. lantbrukaren Adolf Oscar Jansson och Frida Teolinda Carlson.

Barn:

 • Odöpt dotter

TAB 20.5

Johannes, (son av Josef Jonas Vilhelm, Tab. 19), född 1878-07-06 i Ornö kapellförs. (Se RHD protokoll 1887-12-30). Trädgårdsdräng. Trädgårdsmästare. Gift 1927-08-18 i Stockholms län, Brännkyrka förs. ]] med Selma Kristina Jakobina Larsson, född 1880-01-11 i Eksta förs., Gotlands län, dotter av jordbruksarbetaren Jakob Larsson o. Laura Petronella Maria Nilsson.

Barn:

 • Margit Viola
 • Astrid Sylvia Maria
 • Rosa Kristina

TAB 21

Arvid, (son av Nils Ströman, adlad Ehrenström, Tab. 1), till Stora Finsjö i Fliseryds socken, Kalmar län. Officer i utländsk tjänst. Fänrik vid bergsbataljonen6 1703-09-26. Löjtnant därst.6 1704-08-11. Kapten6 1709-08-26. Stadsmajor i Kalmar 1711-02-11. Konfirm.fullm. 1719-09-15. Avsked s. å. Död 1724. Gift med Catharina Billingberg, född 1682, död i barnsäng 1723, dotter av kaptenen Anders Billing, adlad Billingberg, och Magdalena Stråle af Ekna.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, levde 1753. Gift 1734 med korpralen vid Smålands kavalleriregemente Anders4 Fock, född 16874.
 • Lovisa. Gift med komministern i Asby församl. i Linköpings stift Barthold Meurling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1752-03-31 med Sigrid Sara Knagg, född 1732-01-28, död 1820-05-19, dotter av handlanden i Eksjö Jon Knagg), född 1721-07-15 i Kristdala prästgård, Kalmar län, död 1788-05-07 [As].
 • En dotter, död barn 1707 och begraven i Fliseryds kyrka
 • Nils, född 1710. Arklimästare. Död 1781. Se Tab. 22
 • Juliana, född 1713, död 1784-02-09 Åby Gift 1734-10-16 i Vena socken, Kalmar län med prosten och kyrkoherden i Hults och Edshults församl:s pastorat av Linköpings stift Nils Meurling i hans 2:a gifte (gift 1:o med Margareta Hellenstierna, född 1696, död 1732-11-26, dotter av häradshövdingen Johan Heller, adlad Hellenstierna, och Christina Arendt), född 1690-11-14, död 1761-05-04 [As].
 • Anders, född 1716. Överjägmästare. Död 1778. Se Tab. 24.
 • Johan, född 1719. Bankokommissarie. Död 1778. Se Tab. 25

TAB 22

Nils, (son av Arvid, Tab. 21), född 1710-03-15. Arklimästare vid amiralitetet. Död 1781-08-02 i Karlskrona. Gift 1732 med Lovisa Ulrika Humpa, född 1710-04-30, död 1789-04-26 i Karlskrona, dotter av amiralitetskaptenen Hans Nilsson Humpa6.

Barn:

 • Catharina Maria, döpt 1734-07-17 i Karlskrona, liksom syskonen.
 • Ulrika Lovisa, född 1736-11-19, död barn.
 • Arvid, född 1739-02-03. Inskriven såsom skeppsgosse 1748. Sergeant vid arméns flotta i Finland. Död ogift 1799-06-02 i Stockholm (Danviken).
 • Carl Fredrik, född 1741. Lärstyrman. Död 1764. Se Tab. 23.
 • Ulrika Lovisa, född 1746-05-24, död barn.
 • Maria Juliana, född 1751-01-06.
 • Lovisa Ulrika, född 1753, död änka 1798-09-11. Gift med bagaren Lars Thorsell.

TAB 23

Carl Fredrik, (son av Nils, Tab. 22), född 1741-07-11 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet. Död 1764-04-10. Gift 1761-04-07 med Anna Uhr, född 1732, död 1786-03-06 i Karlskrona.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1762-01-07. Kadett. Flaggkonstapel vid amiralitetet. Avsked. Gift 1795-02-13 i Karlskrona med Maria Elisabet Schagerborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med auskultanten i bergskollegium, sedan överstyrmannen vid flottan Carl Johan Wefwerstedt, född 1741-12-14, död 1787-02-24), född 1769, död 1831-03-23 i Stockholm.
 • Olof Emanuel, född posthumus 1764-10-09 i Karlskrona.

TAB 24

Anders, (son av Arvid, Tab. 21), till Näshult och Kullebo i Näshulta socken, Jönköpings län. Döpt 1716-06-10 på Stora Finsjö i Fliseryds socken, Kalmar län. Överjägmästare i Jönköpings län. Död 1778-04-01 på Näshult. 'Han fick vid 1756 års riksdag en bevillning av 2 daler silvermynt på varje matlag i hela riket för ett uppgivet botemedel mot frossa och rödsot.' Gift 1:o med Sofia Kjellman, död 1744-03-30, dotter av salpetersjuderiinspektoren Birger Kjellman och Maria Flintsten12. Gift 2:o med Catharina Petrosyna Elisabet Tovér (Christina Towers), född 1731, död 1801-06-24 i Korsberga prästgård Jönköpings län, dotter av kornetten Carl Tovér.

Barn:

 • 1. Catharina Maria, född 1740-11-15 i Nye socken, Jönköpings län, död 1785-07-20 i Kalmar. Gift 1764-12-19 på Kullebo med kvartermästaren vid Smålands kavalleriregemente Harald Johan Bergdahl, född 1721-07-30 Kulle, död 1783-06-25 i Kalmar.
 • 1. Carl Fredrik, född 1742-06-03 i Nye socken, död s. å. 20/9.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1743-11-06 i Nye socken. Inskriven i Växjö skola 1754-05-19. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Kanslist i justitierevisionen 1778-02-24. Död barnlös 1817-12-25 i Ramkvilla socken, Jönköpings län. Gift 1795-11-30 i Stenberga kyrka, Jönköpings län med Helena Sofia Krusell, död 1853-03-04, dotter av ryttmästaren Adolf Fredrik Krusell och Anna Regina Stålhammar.
 • 2. Catharina Sofia, född 1752-05-17 i Näshults socken, död 1818-06-19 i Näshults prästgård. Gift 1775-08-02 på Näshult med hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Korsberga pastorat av Växjö stift, mag. Magnus Klintin, född 1739-04-12 på Visingsö, död 1812-04-22 i Korsberga prästgård.
 • 2. Maria Elisabet, född 1753-05-17 på Kullebo, död 1812-05-10 i Alsheda socken, Jönköpings län. Gift 1780-01-11 på Näshult i likanämnd socken med löjtnanten Johan Fredrik von Gegerfelt, född 1746, död 1823.
 • 2. Anders Fredrik, född 1755-05-30 i Näshults socken. Sjökapten samt borgare i Filadelfia i Nordamerika. Död ogift 1815 i juli i Lissabon.
 • 2. Vendela Charlotta, född 1756-05-11 i Näshults socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1823-09-01 i Rö socken, Stockholms län.
 • 2. Greta Emerentia, född 1757-09-02 i Näshults socken, död s. å. 9/11.
 • 2. Hedvig Sofia, född 1759-09-15 i Näshults socken, död 1832. Gift 1798-12-28 i Korsberga socken, Jönköpings län med komministern i Ramkvilla församl. av Växjö stift Olof Bjugg, född 1764-03-08 i Jönköping, död 1818-01-07 [Sön].
 • 2. Margareta Juliana, född 1760-11-13 i Näshults socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-07-05.
 • 2. Magdalena Charlotta, död ett år gammal.
 • 2. Beata Charlotta, född 1763-11-19 i Näshults socken, död ogift 1821-07-31 i Hasslövs socken, Hallands län.
 • 2. Carolina Petronella, född 1764-12-29 i Näshults socken, död 1788-03-24 i Virserums prästgård. Gift 1787-12-29 med komministern i Skeda församl. av Linköpings stift Olof Fornander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1795-03-13 med Engela Gustava Rydbeck, född 1777-01-25, död 1804-06-23 i Skeda komministergård, dotter av kommissarien Jakob Rydbeck och Maria Christina Fahlberg), född 1756-02-05 i Säby prästgård, Östergötlands län, död 1808-07-31 i Skeda komministergård [Hm].

TAB 25

Johan, (son av Arvid, Tab. 21), född 1719-05-00. Extra ordinarie tjänsteman i krigskollegium 1738. Proviantskrivare vid amiralitetet 1740. Kontorsskrivare i ständernas kontor 1743. Kontorsskrivare i riksens ständers bank 1747-12-21. Bokhållare därst. 1758-01-09. Lånebankskassör 1759-12-19. Extra ordinarie kommissarie 1762-02-06. Delaktig i kamreraren Borgs bedrägerier och rymde därför ur riket 1770. Hemkom på lejd, rannsakades och dömdes från liv, ära och gods, men rests på sin lejd till Köpenhamn. Död där 1778. Gift 1747-12-02 i Stockholm13 Nikolai förs. i Stockholm med Birgitta Forssman, född 1725, död 1787-07-25 i Stockholm, dotter av handlanden därst. Olof Forssman och Christina Torner.

Barn:

 • Fromhold, född 1751. Stallmästare. Död 1807. Se Tab. 26
 • Christina Johanna, född 1753-02-04 i Stockholm, liksom syskonen, död där s. å. 24/3.
 • Catharina Christina. född 1754-09-02, begraven s. å. 2/11.
 • Lovisa, född 1756-12-31, död 1757-03-17 i Stockholm.
 • Arvid Johan, född 1758. Sergeant. Död 1787. Se Tab. 28
 • Nils, född 1760 i aug., död s. å. 3/9 två veckor gammal.
 • Olof, född 1762, död 1764 i Stockholm och begraven s. å. 19/8.
 • Mikael, född 1763-09-29, död barn.

TAB 26

Fromhold, (son av Johan, Tab. 25), född 1751-02-04. Ridpage hos kronprinsen 1767. Beridare hos kronprinsen 1769-12-21. Stallmästare hos konungen 1775. Kornett vid adelsfanan 1776-07-29. Hovjunkare 1777. Akademistallmästare i Uppsala 1778. Avsked efter 1793. Död 1807-06-14 och begraven s. å. 17/6 i Uppsala. Gift 1778 i sept. (lyst 3:e gång 6/9) med Elisabet Christina Bongh i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1774 med proberaren vid k. myntet Per Hartman, född 1743, död 1777)14, född 1756, död 1809-06-18, dotter av bryggaren i Stockholm Jöran Bongh och Sara Roos15.

Barn:

 • Johan Fromhold, född 1778-10-09, död 1799 i dec. i Spanska sjön.
 • Ulrika Christina, död 1828-05-14. Gift med lantbrukaren Carl Petter Lemon, levde 1824.
 • Carl Arvid, född 1781-10-22 i Uppsala. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexamen 1800-09-29. Fänrik vid Västmanlands regemente 1800-09-08. Löjtnant därst. 1808-12-19. Kapten i armén 1809-06-29. Stabskapten vid Västmanlands regemente 1810-03-06. Kapten 1813-03-26. GMtf 1814-06-28. RSO 1816-01-28. Major i armén 1818-05-11 och vid regementet 1820-05-02. Överstelöjtnant i armén 1824-04-27. Överstes avsked 1834-02-08. Hovmarskalk 1837-01-28. Död barnlös 1854-09-29 i Stockholm. Gift 1834-12-21 med Hedvig Beata Wallqvist i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1820-09-24 i Eskilstuna med geschwornern Emanuel Rothoff, född 1788, död 1832), född 1795-03-16, död 1838-05-25 i Eskilstuna, dotter av prosten och kyrkoherden, teol. doktorn Seth Wallqvist och Christina Eleonora Strang.
 • Anna Charlotta, född 1784-01-19, död ogift 1858-10-18 i Stockholm.
 • Ottiliana Maria, född 1785, död ogift 1820-09-04 i Stockholm.
 • Göran, född 1786-11-25. Hovdestillator. Var sergeant vid Västmanlands regemente 1809. Död ogift 1824-06-20 i Stockholm.
 • Carolina, död små.
 • Petronella, död små.
 • Catharina Gustava, född 1792. Var gift.
 • Gustaf Adolf, född 1793. Fanjunkare. Död 1851. Se Tab. 27
 • Carolina Matilda, född 1794, död ogift 1862-04-27 i Stockholm.
 • Sofia Vilhelmina, född 1798, död 1856-05-27 i Stockholm. Gift 1:o 1817-09-13 i Stockholm med handlanden och bryggaren Lorentz Ulrik Schultz, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte [gift 1:o med Anna Elisabet Fris, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1822 med bildhuggaren och professorn Erik Gustaf Göthe, född 1779, död 1838-11-26), född 1780, död 1833, dotter av grosshandlaren i Stockholm Carl Magnus Fris och Christina Nordström], född 1772, död 1844. Gift 2:o 1829 med stadsmäklaren i Stockholm Johan Gustaf Carré, född 1794, död 1870 [Öä].

TAB 27

Gustaf Adolf, (son av Fromhold, Tab. 26), född 1793-04-15 Uppsala. Rustmästare vid Upplands regemente 1808-03-03. Officersexamen 1809-11-06. Furir vid nämnda regemente 1816-10-04. Sergeant därst. 1817-05-16. Fanjunkare i regementet 1818-04-24. Fanjunkare vid regementet 1834-04-12. RRS:tGO5kl. SMtf. Död 1851-03-28 Norrhammar. Gift 1:o 1817 med Ulrika Florentina Lewin, från vilken han blev skild 1832, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lantbruksinspektoren Gustaf Adolf Kistner). Gift 2:o med Carolina Henrika Bruse, född 1820-03-23, död 1877-08-04 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Maria Matilda, född 1819-02-04 Ingelby
 • 1. Carl Gustaf, född 1821, död 1822-02-21 i Runeby, 8 mån. gml.
 • 1. Emil Teodor, född 1824-03-04, död 1825-10-08.
 • 2. Hilda Gustava Albertina, född 1848-07-04 i Kungshusby socken, död 1902-09-23 i Stockholm. Gift där 1869-11-27 med skorstensfejaren i nämnda stad Filip August Braun, född 1840-11-27 i Stockholm, död där 1902-03-24.
 • 2. Henrik Gustaf Osvald, född 1851-06-01 i Kungshusby socken, död där 1853-04-16.

TAB 28

Arvid Johan, (son av Johan, Tab. 25), född 1758-09-03. Antagen vid arméns flotta. Styckjunkare därst. i 7 år. Furir vid livgardet 1785-12-01. Sergeant. Avsked 1787-07-05. Död s. å. 27/12. Gift 1785 med Anna Christina Frevelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Stockholm Johan Israel Gillberg), född 1758, död 1803, dotter av löjtnanten N. N. Frevelius.

Barn:

 • Gustaf Ulrik, född 1785-09-18 i Stockholm, Katarina förs. i Stockholm, död ogift 1810-09-09 Djurönäs
 • Charlotta Albertina, född 1788-07-04, död 1874-11-09 i Mariestad. Gift där 1813-02-04 med stadsfiskalen och nummerlotterikollektören Johan Stolpe, död 1838.

TAB 29

Olof, (son av Nils Ströman, adlad Ehrenström, Tab. 1), till Högsrum i Fliseryds socken, Kalmar län. Född 1684. Volontär vid bergsregementet 1710-04-01. Fänrik därst. 1711-02-08. Löjtnant s. å. 3/11. Konfirm.fullm. 1716-12-27. Löjtnant vid Kalmar regemente. Avsked 1721-12-12. Död 1728 [Lk] å Hanåsa i Högsby socken, Kalmar län och begraven s. å. 12/5. Gift, enl. k. tillstånd av 1720-09-30, med Anna Dorotea Henell i hennes 1:a gifte [gift 2:o med prosten och kyrkoherden i Löts pastorat av Kalmar stift Peter Henrik Sporselius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1740-04-15 i Runstens prästgård på Öland med Ingeborg Svebilius, född 1721-06-09, död 1751-09-10, dotter av kyrkoherden i Runsten Olof Svebilius och Brita Giöth. Gift 3:o 1752 med Anna Helena Catonius i hennes 2:a gifte, född 1712, död 1789-05-06, dotter av kyrkoherden i Torsås pastorat av Kalmar stift Alexander Catonius och hans 1:a hustru Helena Elisabet Melin), född 1707 i Ramdala socken, Blekinge län, död 1767-05-08]4, född 1700, död 1739-02-23 i Gärdslösa socken, Kalmar län, dotter av hovrättsadvokaten Casper Henell och Barbro Berg samt syster till majoren Anders Joakim Henell, adlad von Henel.

Barn:

 • Carl Fredrik. Reste 1745 till Holland och kom aldrig tillbaka.
 • Nils, begraven 1729-01-05 i Högsby socken.

Källor

1 Sön. 2 Wn. 3 Öä. 4 Clerus Calm, s. 64. 5 Um. 6 Lk. 7 Släkten Sederholm. 8 SB. 9 KrAB. 10 Asa. 11 Wä. 12 Släkten Löwenadler. 13 S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv. 14 Ab. 15 Öä X. s. 238.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: