:

Gyllenpistol nr 347

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenpistol nr 347 †

Adlad 1646-01-29, introd. 1647. Ättens siste manlige medlem upphöjd i friherrlig värdighet 1692-09-24.


1Öä. 2Um. 3KrAB. 4RHHj.

TAB 1

Johannes Richter, till Långbro i Brännkyrka socken, Stockholms län. Född i Tyskland. Filosofie och med. doktor. Införskrevs med särskild rekommendation av romerska kejsaren är 1602 till Sverige. Kallas är 1613 hertig Carl Filips arkiater. Var 1615–1617 änkedrottning Christinas livmedikus. Död 1618.1 'Han åtföljde hertig Carl Filip på dess resa genom Danmark och Tyskland från 1617-12-02 till 1618-05-03, och förde över denna resa ett diarium, som i original förvaras i riksarkivet och finnes försvenskat tryckt vid bemälte hertigs leverne av Södra Lönbom, utgivet i Stockholm 1772.' Gift 1:o med Eva Sabina von Wilsberg, till Långbro, av tysk adlig ätt. Gift 2:o med Margareta Jostsdotter, till Mällby och Hornsund i Södermanland, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren Bastian Bonnat, till Skedevi, Stora Sundby och Abbotsnäs, i hans 2:a gifte), död 1628.

Barn:

 • 1. Henrik Richter, adlad Gyllenpistol, till Långbro samt Abbotnäs i Floda socken och Hornsund i Flens socken (båda i Södermanlands län.). Född 1614 i Stockholm. Page hos konung Gustaf II Adolf 1622. Student i Uppsala 1626-11-002. Ryttare vid Upplands ryttare 1631. Korpral därst. 1632. Kornett 1636. Löjtnant 1644. Adlad 1646-01-29 (introd. 1647 under nr 347). Ryttmästare vid livregementet 1652. Dödad 1656-03-00 vid staden Plock i Polen. Gift 1640 med sin styvsyster Catharina Regina Bonnat i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1661-01-01 Fjällskäfte

Barn:

 • Carl, friherre Gyllenpistol, född 1641, död 1695. Se frih. ätten Gyllenpistol.
 • Johan, född 1642. Ryttmästare. Död 1676. Se Tab. 2
 • Agneta, död Munga och begraven 1669-03-28. Gift med ryttmästaren Anders Nilsson, adlad Feltreuter, i hans 1:a gifte, född 1623, död 1675.
 • Bastian, född tvilling 1648-04-17 på Abbotnäs, död 1649-02-08.
 • Margareta, född tvilling 1648-04-17 på Abbotnäs, död 1682-09-04 samt begraven i Nyköpings östra stadskyrka 1683-02-25. Gift 1673-01-07 på Abbotnäs med ryttmästaren Erik Planting-Gyllenbåga, i hans 1:a gifte, född 1642, död 1690.
 • Maria, död 1709-11-24 på Jakobsberg4 i Björnlunda socken, Södermanlands län. Gift med revisionssekreteraren Jakob Wattrang, adlad Wattrang, i hans 2:a gifte, född 1630, död 1698.

TAB 2

Johan (son av Henrik Richter, adlad Gyllenpistol, Tab. 1), till Abbotnäs, Hornsund, Nästorp och Risa. Född 1642-03-13 på Abbotnäs. Student i Uppsala 1654-06-002. Kornett vid Upplands ryttare 1658. Löjtnant vid Wrangels regemente i Bremen3 1665-08-17. Ryttmästare vid livregementet till häst 1674-05-29. Död 1676-07-01 i Malmö av blessyrer, dem han erhöll vid Ystad, då danskarna landstego därst. s. å. 25/6 och begraven s. å. i Floda kyrka, Södermanlands län. Gift med friherrinnan Helena von der Linde, död 1692-01-00, dotter av assessorn Jakob von der Linde, friherre von der Linde, och Carin Gyllenhorn.

Barn:

 • Catharina, född 1670, död 1720. Gift 1694-02-08 i Stora Malms socken, Södermanlands län med majoren Erik Björnberg, född 1655, död 1707.
 • Helena, född 1672, död ogift 1730.
 • Eva Sabina, född 1674-11-04, död ogift 1766-12-20 Skalltorp
 • Christina, född 1675, död 1742-12-10 Nästorp å. 20/12. Gift 1717-05-05 på Nästorp med kaptenen Carl Magnus de la Motte, född 1697, död före 1742.
 • Johanna, född posthuma 1677-01-01, död 1735-05-18 på Sund i Helgesta socken, Södermanlands län och begraven s. å. 26/5. Gift med majoren Mikael von Strokirch, född 1678, död 1710.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: