:

Von Döbeln nr 1519

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Döbeln nr 1519

Adlad 1717-01-21, introducerad 1719.

Döbeln A151900.png

TAB 1

Johan Döbel (översiktstab. 1). Borgare och handelsman i Greifswald. Gift med Magdalena Stilow, dotter av handlanden Joakim Stilow.

Barn:

 • Johannes Döbelius. Kyrkoherde i Schaperode på Rügen. Död 1631. Gift med Elisabet Strausberg, dotter av hans företrädare, kyrkoherden magister Henrik Strausberg.
 • Jacobus Döbelius (översiktstab. 2). Komminister i Danzig. Gift med Elisabet Barthek, dotter av kyrkoherden i Danzig Johannes Barthecius och Judita Johansdotter Müller.
 • Johannes Jacobus Döbelius, född 1640. Med. doktor. Professor i Rostock. Stadsfysikus i Rostock. Död 1684-06-06, i Rostock. Han upphöjdes i tyskt riksadligt stånd 1681-12-06 och erhöll för sig och sina efterkommande följande vapen: en brun trepanerad dödskalle med en blykula i pannan och vilande på tvenne i kors liggande benknotor i silverfält. På hjälmen tre törnrosor på sina stjälkar i naturlig färg. (Kv.) Gift med Anna Elisabet von Hillen, dotter av hertigliga rostockska konsistorieadvokaten jur. utr. doktorn Johan Christoffer von Hillen och Anna Elisabet von Cothman.
 • Johan Jakob Döbelius, adlad von Döbeln, till Björkholm i Veddige socken, Hallands län. Född 1674-03-29 i Rostock. Hovmedikus hos polska starosten Grudzinski 1693. Med. doktor i Rostock 1695-04-18. Provinsialläkare i Göteborgs och Bohus län samt stadsläkare i Göteborg 1697-05-31. Assessor i collegium medicum 1697. Provinsialläkare i Skåne 1699-03-17. Direktör över Malmö barnhus 1704. Stabsmedikus vid skånska armén 1709-12-03, med. professor vid akademien i Lund 1710-03-14, adlad 1717-01-21 (introducerad 1719 under nr 1519). LVS 1733-12-04. Död 1743-01-14 i Lund efter en förkylning i kyrkan, då drottning Ulrika Eleonoras begravningsdag firades. 'Han ärnade 1696 från Wismar resa till England men blev av storm nödgad att landa i Göteborg, varest han genast fick tillfälle att utöva medicinen, samt slog den engelska resan alldeles ur hågen. Uppbyggde år 1706 Ramlösa hälsobrunn i Skåne. Fann mycken nåd hos konung Carl XII under dennes vistelse i Lund 1716. Gjorde slutligen Björkholm med underliggande 33 mantal samt ett i Wismar nedsatt kapital till fideikommiss för sin ätt, men Björkholms fideikommiss är nu upphävt.' Gift 1:o 1698-07-26 i Göteborg med Dorotea von Minden i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1695-10-08 med handlanden i Göteborg Cornelius Bijhl, född 1666, död 1697 och begraven 1697-05-30) (Bg.), döpt 1674-03-01 i Göteborg. Död 1737-08-04 och begraven 1737-09-01 i Veddige kyrka, dotter av handlanden i Göteborg Johan von Minden och Margareta Sebrand. Gift 2:o 1738-03-03 i Lund med Maria Scheuerle (Ssn.) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1716 med konsistorienotarien i Lund Johan Eriksson Klinthe, död 1731, broder till statskommissarien Nils Klinthe, adlad Klintenhielm), född 1696 i Tyska församlingen, Stockholm, död 1762-01-06 i Lund, dotter av handlanden i Stockholm Georg Scheuerie och Adelgunda Schultz.
 • 1. Johan Jakob, född 1699. Kansliråd. Född 1764. Se Tab. 2.
 • 1. Ernst Fredrik, född 1701. Assessor. Född 1766. Se Tab. 9
 • 1. Conrad Vilhelm, född 1703. Amiralitetskapten. Död 1770. Se Tab. 17
 • 1. Carl Magnus, född 1709-10-02, död 1710-09-00.
 • 1. Carl Magnus, född 1711-06-10, död 1712-05-04.
 • 1. Anna Elisabet, född 1714-09-10, död 1794-10-21 Näs. Gift 1729-09-27 med landshövdingen Hans Hummel, adlad Hummelhielm, född 1694, död 1772.

TAB 2

Johan Jakob, (son av Johan Jakob Döbelius, adlad von Döbeln, Tab. 1), till Björkholma fideikommiss. Född 1699-09-07. Extra ordinarie kanslist vid inrikesexpeditionen 1718. Kopist vid inrikesexpeditionen 1724-06-17. Kanslist 1728-01-20. 2. Registrator 1736-07-21. Protokollssekreterare 1742-08-19. Kansliråds titel. Död 1764-04-28 Vilsta. Gift 1740-10-09 i Nikolai församling, Stockholm med Catharina Ehrenstam, döpt 1721-12-11 i Stockholm, död 1755-10-18 på Vilsta och begraven 1755-10-31 i Klosters kyrka, dotter av hovrättsrådet Lars Eneroth, adlad Ehrenstam, och Catharina Elisabet Rahde, adlad Gripenstedt.

Barn:

 • Catharina Dorotea, född 1741-07-24. Död 1792-03-28 i Åbo. Gift 1764-04-26 på Vilsta med vice presidenten Lars Stierneld, i hans 2:a gifte, född 1716, död 1776.
 • Sigrid Elisabet, född 1743-07-24. Död 1812-06-17 i Gränna. Gift 1769-03-14 Näs med kaptenen Carl Fredrik von Gröninger, född 1737, död 1788.
 • Maria Eleonora, född 1745-01-23, död 1745-05-16.
 • Johan Lorentz, född 1746-08-22 död 1746-11-27.
 • Johan Vilhelm, född 1748. Hovjunkare. Död 1816. Se Tab. 3
 • Gustava Jakobina, född 1750-03-14, död änka 1824-08-19. Gift 1769-12-20 Stensholmen med kaptenen vid Jönköpings regemente Per Adolf Humble, född 1737-05-29, död 1794-07-18 på Fagerhult vid Eksjö.
 • Fredrika Eleonora, född 1751-10-03, död 1799-08-25 Gripenberg. Gift 1780-12-28 i Trehörna socken, Östergötlands län med häradshövdingen i Sunnerbo härad Johan Hagman, född 1738.
 • Jakob Fredrik, född 1752-11-12 i Stockholm, död barn.

TAB 3

Johan Vilhelm, (son av Johan Jakob, Tab. 2), till Björkholms fideikommiss. Född 1748-12-13 i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt. Hovjunkares titel 1770-09-18. Död 1816-11-19 på Björkholm. Gift 1772-06-12 i Frillesås prästgård, Hallands län med Christina Elisabet Söderström, född 1748, död 1829-01-16, dotter av kyrkoherden i Frillesås pastorat av Göteborgs stift Per Söderström och Elisabet Lundberg. (Hm.)

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1772-12-11 på Björkholm, död ogift 1828-09-21 på Björkholm.
 • Catharina Dorotea Margareta, född 1774-04-04 på Björkholm, död 1814-06-10 i Varberg. Gift i Varberg 1805-12-15, med handlanden i Varberg Johan Liedberg i hans 3:e gifte (gift 1:o 1781 i Varberg med Eleonora Lagerbohm, född 1753, död 1796. Gift 2:o med Helena Wejlander, född 1773, död 1805) (Sgn.), född 1757 i Varberg, död i Varberg 1817 (Sgn.).
 • Johanna Lovisa, född 1778-06-10 på Björkholm, död 1871-03-01 på Björkholm. Gift 1823-06-24 på Påtorp i Fristads socken, Älvsborgs län med löjtnanten Jakob von Utfall A, född 1791, död 1832.
 • Johan Jakob, till Björkholm. Född 1780-09-08. Student i Lund 1796 (Sgn.). Jur. examen (Sgn.) 1797-12-12. Auskultant i Svea hovrätt. Vice häradshövding. Död ogift 1852-06-12 på Björkholm.
 • Christina Charlotta, född 1782-11-19 på Björkholm, död 1824-03-28. Gift 1811-11-21 på Björkholm med majoren vid Älvsborgs regemente, överstelöjtnanten i armén och postmästaren i Borås, RSO Lorentz Graf (Kp.), född 1771-09-13, död 1839-02-09 i Borås.
 • Johan Vilhelm, född 1785 på Björkholm. Professor. Död 1846. Se Tab. 4.

TAB 4

Johan Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, Tab. 3), född 1785-01-22 Björkholm. I pension i Christiansfeld, Schleswig 1795–1798. Student i Lund 1800. Disputant 1802. Student i Uppsala 1803. Tjänstgöring vid Serafimerlasarettet i Stockholm 1804–1805 och såsom underläkare vid svenska arméns fältsjukhus i Stralsund, Rostock och Mölln hösten 1805–hösten 1806. Med. kandidat 1807. Med. licentiat 1808-03-00. Sjukhusläkare vid västra armén 1808-04-00–1809-09-00. Tillförordnad regementsläkare vid Upplands regemente 1809-11-00–1810-01-00. Promoverad med. doktor i Uppsala 1810-06-12. Företog därefter utländska studieresor. Fältläkare vid svenska armén i Tyskland 1813-04-00. Regementsläkare vid 2. livgrenadjärregementet 1815-01-17. Med. professor vid Karolinska institutet 1815-07-00. Tillika överfältläkare vid Stockholms garnison 1815-08-15. Ledamot av kommittén för den nya regleringen av arméns läkarestat 1816-10-00. Tillförordnad överfältläkare vid övningslägret i Norge 1821. RVO 1824-08-21. RNO 1834-01-28. Död 1846-09-20 i Stockholm [SB]. Gift 1:o 1826-11-29 Påtorp s socken, Älvsborgs län med Hedvig Maria Charlotta von Utfall, född 1804-02-04 på Påtorp, död 1827-07-11 i Stockholm, dotter av bruksägaren Jakob Peter von Utfall A, och Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström. Gift 2:o 1831-09-06 Öresten med Sofia Henrietta Reuterskiöld, född 1813-04-29 på Öresten, död 1860-08-13 Igelsjö, dotter av generallöjtnanten Casimir Reuterskiöld, och Henriette Löfman.

Barn:

 • 2. Henrietta Hedvig Elisabet (Hedda), född 1833-03-11 i Stockholm, död ogift 1912-07-31 på Dalarö, Stockholm, Hedvig Eleonora församling.
 • 2. Johan Jakob Casimir, född 1835. Jägmästare. Död 1900. Se Tab. 5.
 • 2. Sofia Henrietta Vilhelmina, född 1836-12-01 i Stockholm, ogift, död i Stockholm, Hedvig Eleonora församling ]] 1909-03-26.
 • 2. Johan Vilhelm, född 1839. Regementsläkare. Död 1910. Se Tab. 6.
 • 2. Curt Georg, född 1840-10-21, död 1844-08-22 i Stockholm.
 • 2. Louise Angelique Charlotte, född 1842-08-04 i Stockholm, död i Stockholm, Engelbrekts församling ]] 1924-05-21. Gift 1868-04-28, i Kungsholms församling, Stockholm med före detta godsägaren, RNO, RVO Johan Anders Herman Brulin, född 1840-03-05 i Göteborg.

TAB 5

Johan Jakob Casimir, (son av Johan Vilhelm, Tab. 4), född 1835-04-25 Skårvik. GMfbg 1860 . Elev vid skogsinstitutet 1858-06-00. Utexaminerad 1860-06-04. Extra jägmästare i Värmlands län 1862-05-09. Föreståndare för Björkholms meteorologiska station från 1878. Nämndeman i Viske härad 1885–1892. Ledamot av Viske härads väguppskattningsnämnd 1893. Död 1900-06-02 på Björkholm. Innehade Björkholms fideikommiss, Veddige socken samt säteriet Struxsjö, Veddige socken, Hallands län, från 1852 till 1862, då fideikommisset upphävdes och delades efter arvsrätt. Var därefter ägare av Björkholm och Struxsjö med åtskilliga frälsehemman i Veddige socken. Gift 1:o 1864-09-06 (1864-06-09) Örmanäs med Fredrika Laurentia Vilhelmina Charlotta Holmertz, född 1844-04-04 på Örmanäs, död 1890-01-03 på Björkholm, dotter av lagmannen Peter Holmertz och Mariana Adolfina Vilhelmina Olivecreutz. Gift 2:o 1892-08-04 på Björkholm med sin svägerska Maria Olivia Constantia (Olly) Holmertz, född 1848-01-03 på Örmanäs. Död 1928-03-21 i Götebort (Osc. Fredr. förs., db nr 46).

Barn:

 • 1. Johan Casimir, född 1866-02-26 på Björkholm, död ogift 1893-03-30 i Mörsil, Jämtlands län.
 • 1. Sofia Vilhelmina, född 1868-05-02 på Björkholm, död 1938-09-14 i Göteborgs jordf 1938-09-17 i Veddige kyrka, Hallands län (db 19).
 • 1. Louise Fredrique, född 1869-12-22 på Björkholm, död ogift 1900-12-15 på Björkholm.
 • 1. Ellen Maria, född 1871-09-04 på Björkholm, död ogift 1895-02-20 på Björkholm.
 • 1. Gunilda Charlotta, född 1873-08-04 på Björkholm, död 1878-10-29 på Björkholm.
 • 1. Ida Marika, född 1875-06-10 på Björkholm, död 1878-10-27 på Björkholm.
 • 1. Ebba Matilda, född 1877-10-01 på Björkholm, död 1878-10-24 på Björkholm.
 • 1. Georg Carl Casimir, född 1879-10-19 på Björkholm. Död 1927-02-03 i Jönköping (Sofia förs. db) och begraven i Veddige förs. (Hallands län).
 • 1. Ebba Marika Gunilda, född 1881-01-30, död ogift 1905-06-13 på Björkholm.
 • 1. Ebba Henrietta, född 1883-07-13, död 1890-10-02 på Björkholm.

TAB 6

Johan Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, Tab. 4), född 1839-02-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1857-05-16. Med. filosofie examen 1858-05-29. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1859-04-011859-10-01. Antogs till stipendiat i fältläkarekåren 1860-12-27. Undergick 1. avd. av kir. magister examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1861-05-29. Blev pensionär i fältläkarekåren 1862-09-29. Biträdande läkare å ångfregatten Vanadis 1862-07-28–1862-10-06 och å fregatten Eugenie 1863-05-22–1863-09-19. Med. licentiat examen vid Karolinska institutet 1865-05-24. Tillförordnad amanuens å allmänna barnbördshuset 1865-06-01–1865-08-12. Stipendiat i flottan 1865-09-11. Uppbördsläkare å ångfregatten Vanadis 1865-09-16–1866-06-17. Amanuens vid Serafimeriasarettets kir. avd. 1866-08-01–1867-09-01. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1866-08-14. Underkirurg vid Serafimerlasarettet 1867-09-01–1868-06-08. Extra bataljonsläkare vid skärgårdsartilleriet 1868-05-11 generalmönstringsläkare i 5. båtsmansdistriktet 1870. Gjorde en vetenskaplig studieresa till Wien 1871. 1. Bataljonsläkare vid skärgårdsartilleriet 1871-10-12. Ledamot av svenska militärläkareföreningen 1875. Generalmönstringsläkare med matros- och skeppsgossekårerna 1875 och 1884 samt i östra båtsmansdistriktet 1882. RVO 1883-11-30. Generalmönstringsläkare i västra båtsmansdistriktet 1884 och i norra 1885. Uppbördsläkare å chefsfartyget Drott under konung Oskar II:s resa tul England och Skottland 1884-07-10–1884-08-24. Ledamot av Stockholms stads hälsovårdsnämnd 1886. Förordnad att vid militärläkarekursen meddela undervisning i ögonsjukdomar sedan 1887. Läkare vid sjökrigsskolan i Stockholm 1887-02-26. Regementsläkare vid flottans station i Stockholm 1887-03-26. Åtföljde konungen såsom läkare under dennes resa till Italien, Spanien och Portugal 1888-04-09–1888-06-07. OffItS:tMLO 1888-04-23. KSpMerNavO2kl 1888-07-18. OffPS:tJO 1888-05-10. OffFRIP 1888-07-31. Ordförande i svenska läkaresällskapet arbetsåret 1889–1890. RNO 1890-12-01. Ordförande i Stockholms stads hälsovårdsnämnd sedan 1892. Med. hedersdoktor i Uppsala vid minnesfesten med anledning av Uppsala möte 1893-09-06. KVO2kl 1901-11-30. Avsked 1906-11-09. Död 1910-03-29 i Stockholm, Skeppsholms förs.. Gift i Stockholm 1871-04-22 med Ingeborg Filipina Zins, född 1848-06-01 i Stockholm, död i Stockholm 1913-06-07. Dotter av Filip David Zins och Sofia Borin.

Barn:

 • Filip Johan Vilhelm, född 1872-03-15 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1890-05-14. Student i Uppsala 1890. Med. filosofie examen 1891-04-18. Amanuens vid Karolinska institutet i Stockholm 1892–1893. Med. kandidat 1894-02-28. Amanuens vid Serafimerlasarettets ögonpoliknnik 1898-04-01, med. licentiat examen 1898-04-16. Förklarad för legitimerad läkare 1898-04-29. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1898-05-17. Död ogift 1900-03-09 i Stockholm.
 • Georg Carl Vilhelm, född 1874-06-12 i Stockholm, död ogift 1917-04-18 å Vångelsta sjukhem i Näs socken, Uppsala län.
 • Sigrid Sofia Vilhelmina, född 1876-02-26 i Stockholm.

TAB 7

Ernst Jakob Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, Tab. 6), född 1877-11-15 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1896-05-15. Student vid Uppsala universitet 1896-09-14. Filosofie kandidat 1901-01-31. Filosofie licentiat examen 1906-01-31. Disputation 1906-05-29 och promoverad filosofie doktor 1906-05-31. Extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket i Uppsala 1908-11-26. Andre bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala 1911-05-29. RVO 1932-11-22. Död 1939-08-03 (Uppsala domkyrkoförs. db nr 324). Gift 1911-12-04 i Borås förs. med Sophie Selma Lovisa Carlsson Heijl, född 1890-03-10 i Varberg. Dotter av stadsläkaren i Varberg David Johan Carlsson och Ida Johanna Bökman.

Barn:

 • David Johan Vilhelm, född 1912-11-21 i Uppsala. Se Tab. 7A
 • Gerhard Ernst Vilhelm, född tvilling 1914-07-29 i Uppsala. Se Tab. 7B.
 • Elisabeth Ingeborg Vilhelmina, född tvilling 1914-07-29 i Uppsaladomk. förs.
 • Carl-Magnus Wilhelm, född 1920-02-11 i Uppsala. Se Tab. 7C

TAB 8

Curt Herman Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, Tab. 6), född 1879-07-21 i Lidingö socken, Stockholm, Stockholms län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-17. Volontär vid Svea ingenjörbataljon 1899-06-12. Sergeant vid fortifikationen 1900-06-23. Elev vid krigsskolan 1900-09-25. Fanjunkare 1901-08-13. Officersexamen 1901-11-27. Underlöjtnant vid fortifikationen 1901-12-05. Elev i allmänna fortifikationskursen å artilleri- och ingenjörshögskolan 1902. Utexaminerad 1904-05-02. Löjtnant 1904-05-06. Genomgick högre fortifikationskursen å artilleri- och ingenjörshögskolan 1904–1906. Internationellt ballongförarediplom 1910-08-03. Kapten 1911-02-24. TMO4kl 1911. RSO 1922-06-06. Major vid fortifikationen 1924-11-05 f.o.m. 1924-11-13. GV:sJmt. KSpMfO2klvk. Major i Signalregementets reserv 1938-11-11. Gift 1914-08-09 i Karlsborgs förs., Skaraborgs län med Märta Norrman, född i Karlsborg 1894-09-10 i Karlsborg. Dotter av överstelöjtnanten vid fortifikationen Johan Ivar Norrman och Anna Eneström.

Barn:

 • Marianne, född 1915-11-15 i Stockholm, K. Fälttelegrafh. förs. Gift 1937-10-12 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm (S:t Görans förs. Stockholm vb nr 392) m. löjtnanten vid Bodens artilleriregementets Wilhelm Samuel Jacob Lothigius. Född 1907-03-04.

TAB 9

Ernst Fredrik, (son av Johan Jakob Döbelius, adlad von Döbeln, Tab. 1), till Jonsjö i Veddige socken, Hallands län. Född 1701-10-03. Auskultant i Göta hovrätt 1721. Vice häradshövding 1724-03-23. Häradshövding i Kristianstads domsaga 1744-12-19. Genom byte transporterad till Norra och Södra Åhs härads domsaga 1745. Hovrättsassessors titel. Död 1766-03-20 i Varberg. Gift 1:o 1724-12-27 med Helena Catharina Utfall i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-01-18 i Göteborg med kommendören Christian Gathe, adlad Gathenhielm, född 1682, död 1722), född 1689, död 1750-06-27, dotter av rådmannen i Göteborg Jakob Utfall (fader till herrarna Utfall, adlade von Utfall och 1509) och Maria Kuyl. Gift 2:o 1751-04-10 med Johanna Lovisa Makeléer, född 1710-12-18. Död barnlös 1785-03-13 i Karlskrona, dotter av kaptenen Carl Makeléer, och Anna Hirscheit.

Barn:

 • 1. Dorotea, född 1725-08-22, död 1791-12-18 på Björkholm i Veddige socken, Hallands län. Gift 1749-05-29 med sin halvsysters styvson, ryttmästaren Vilhelm Jernsköld, född 1721, död 1779.
 • 1. Christiana, född 1726-08-24, död 1726-11-01.
 • 1. En dotter, född 1727-11-28, död strax.
 • 1. Johan Jakob, född 1729. Häradshövding. Död 1766. Se Tab. 10.
 • 1. Anna Elisabet, född 1732-03-24. Död 1797-01-13 på Byslätt i Istorps socken, Älvsborgs län. Gift 1754-11-05 med majoren Carl Magnus Hederstierna, född 1721, död 1776.

TAB 10

Johan Jakob, (son av Ernst Fredrik, Tab. 9), till Jonsjö samt Stora Torpa i Segerstads socken, Skaraborgs län. Född 1729-06-08. Student i Lund 1744 (Sgn.). Studerade därefter vid utländska universitet till 1746 (Sgn.). Vice (Sgn.) häradshövding. Död 1766-03-30. Gift 1755-08-22 med Anna Maria Lindgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-06-24 på Seltorp i Segerstads socken, Skaraborgs län, med kaptenen Carl Johan Gyllenhaal, född 1725, död 1753. Gift 3:o 1769-01-13 med hovjunkaren Johan Hellenstierna, i hans 1:a gifte, född 1744, död 1801), född 1732, död 1790-01-04 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Georg Lindgren och Anna Maria Segerwall.

Barn:

 • Ernst Fredrik, född 1756. Levde utan tjänst. Död 1804. Se Tab. 11.
 • Georg Carl, friherre von Döbeln, född 1758, död 1820. Se friherrliga ätten von Döbeln nr 335
 • Helena Lovisa, född 1759-05-25 på Stora Torpa, död 1807-11-26. Gift på Stora Torpa 1774-11-18 med löjtnanten Anders Johan Björnberg, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1813.
 • Johan Jakob, född 1765-01-00, död 1766-04-00.

TAB 11

Ernst Fredrik, (son av Johan Jakob, Tab. 10), född 1756-07-03 på Stora Torpa i Segerstads socken, Skaraborgs län. Levde utan tjänst. Död 1804-03-02 på Röllesås i Sandhems socken, Skaraborgs län och begraven 1804-03-11. Gift 1776-10-16 med sin systers svägerska Brita Catharina Björnberg, född 1752-06-13 Brushed, död 1815-11-18, dotter av hovkvartermästaren Carl Fredrik Björnberg, och Elisabet Belfrage.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1777-02-26 i Brickagården, Eriksbergs socken, död 1778-06-21 Jonsjö
 • Johanna Jakobina, född 1779-06-09 på Jonsjö, död 1824-11-06 på säteriet Åsaka i Åsaka socken, i Barne härad, Skaraborgs län. Gift 1797 med sin moders syssling, kaptenen Alexander Magnus Björnberg, född 1759, död 1813.
 • Johan Jakob, född 1781. Adjutant. Död 1822. Se Tab. 12
 • Lovisa Sofia, född 1784-04-25 på Jonsjö, död ogift 1812-01-30 Dintestorp
 • Adolf Fredrik, född 1787. Bruksinspektor. Död 1822. Se Tab. 15
 • Carl Georg, född 1789-04-20, död 1789-06-02.
 • Gustaf Adolf, född 1790-06-30 Byslätt. Arrendator. Död 1837-04-17 i Höggärde i Magra socken, Älvsborgs län. Gift 1820-06-06 Krakavik med sin moders sysslings änka Anna Helena Norling i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1810-04-26 på Krakavik med löjtnanten Adolf Mattias Björnberg, född 1756, död 1811), död 1840-06-23 på Djupsås i Essunga socken, Skaraborgs län.
 • Brita Fredrika, född 1792 Näsboholm, död 1792-03-05.
 • Brita Charlotta, född 1795-05-23 på Arnesholm, Älvsborgs län, död 1864-01-24 i Hjo. Gift 1820-04-25 i Yllestads kyrka, Skaraborgs län med Johan von Strokirch, född 1781, död 1835.
 • Georg Carl, född 1796-02-24, död 1796-02-24.

TAB 12

Johan Jakob, (son av Ernst Fredrik, Tab. 11), född 1781-01-27 på Jonsjö. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1796-05-08. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1796-06-02. Student i Lund (At (P).). Jur. examen i Lund 1797 (At (P).). Sekundkorpral vid Västgöta linjedragonregemente 1803-06-08. Kvartermästares avsked 1805-04-25. Premiäradjutant vid Västgötadals regemente 1805-05-25. Avsked 1812-06-25. Kommissarie vid arméns flyttande sjukhus 1814-03-31. Död 1822-06-27 i Borås. Gift 1818-03-07 i Vänersborg med Karin Jeansson, född 1786 i Borås, död 1846-02-10 (1846-03-10) i Mariestad.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1811. Lantbrukare. Död 1896. Se Tab. 13
 • Ernst Georg, född 1818-02-26 i Vänersborg. Student i Uppsala 1837. Disputerade pro exercitio 1842. Filosofie kandidat examen 1844. Disputerade pro gradu 1845. Filosofie doktor 1845-06-16. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium och lantförsvarsdepartementet. Kammarjunkare. Härold vid KMO 1858-11-22. Kammarherre 1859. Avsked från häroldsämbetet och RNO 1865-01-28. Handsekreterare hos konung Carl XV. Död ogift 1876-01-07 i Stockholm.
 • Ebba Lovisa, född tvilling 1820-10-22 i Vänersborg, död 1883-01-15 i Stockholm. Gift 1848-12-09 i Stockholm med revisorn i tullstyrelsen Johan Mauritz Törner, född 1803-10-10 i Stockholm, död 1878-06-11.
 • Catharina Dorotea (Dora), född tvilling 1820-10-22 i Vänersborg, död 1905-12-14 i Skövde. Ägde Norra Dye i Varnums socken, Värmlands län. Gift 1849-10-25 i Mariestad med förste stadsläkaren i Västervik, med. doktorn Nils Gabriel Forling, född 1814-08-03 i Åsbo socken, Östergötlands län, död 1868-03-28 i Västervik.

TAB 13

Johan Henrik, (son av Johan Jakob, Tab. 12), född 1811-03-31 i Uddevalla. Bageriidkare i Mariestad 1836–1854. Ägde Kilsby i Kils socken, Värmlands län 1854–1870. Död 1896-02-02, i Norra Dye i Varnums socken, Värmlands län. Gift 1842-09-06 i Lyrestads socken, Skaraborgs län med Marie Sofia Holmén, född 1824-11-19 i Lyrestads socken, död 1903-07-05 i Björkebol i Varnums socken.

Barn:

 • Ernst Johan Jakob, född 1843-10-09 i Mariestad. Furir vid Värmlands fältjägareregemente 1862-11-11. Student 1863-12-05. Sergeant 1864-09-30. Officersexamen 1867-04-30. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarekår 1868-01-24. 2. Löjtnant 1874-05-01. 1. löjtnant 1880-12-03. 2. kapten 1886-08-18. 1. Kapten 1889-08-05. RSO 1889-12-01. Avsked 1893-10-27. Död 1907-07-26 vid Hästholmen i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Gift 1879-10-19 i Väderstads socken, Östergötlands län med Antonia Carolina Elisabet Peterson i hennes 2:a gifte, född 1850-04-13 i Harstads socken Östergötlands län, död 1922-02-01 vid Hästholmen (Västra Tollstads förs., Östergötlands län, db).
 • Valborg Gunilla Amanda, född 1846-05-26 i Mariestad, död 1912-01-14 i Hedvig Eleonora förs. ]], Stockholm. Gift 1869-07-15 på Kilsby med fängelse- och lasarettsläkaren i Västervik, RNO, med. licentiat Fredrik Mauritz von Friesen, född 1835-09-27 i Hökhuvuds prästgård, Stockholms län, död 1918-09-08 i Stockholm.
 • Carl Vilhelm Rikard, född 1848-04-08 i Mariestad, död i Mariestad 1848-11-07.
 • Ebba Catharina Justina, född 1850-06-17, död 1856-01-17.
 • Märta Maria Henrietta, född 1852-12-10 i Mariestad, död ogift 1919-06-01 i S:t Petri förs. ]], Malmö.
 • Ellen Sigrid Sofia, född 1855-04-21, död 1856-01-19.
 • Emmy Gerda Sofia, född 1857-01-02 på Kilsby. Död 1938-09-18 på Strömsberg (Telfta förs., Uppsala län db 27). Begraven i Falun Gift 1884-06-22 på Norra Dye med direktören vid riksbankens avdelningskontor i Falun, RVO Carl Axel Ryno Stenfelt, född 1853-10-22 i Säter, död 1916-08-09 i Falun.
 • Carl Henrik Harald, född 1858-03-31 på Kilsby. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1876-02-03. Mogenhetsexamen 1877-05-22. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Kammarpage hos drottningen 1877. Utexaminerad 1878-10-26. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1878-11-29. Intendentsaspirant 1882-10-16. Regementsintendentsexamen 1884-04-19. Tillförordnad regementsintendent 1. gången 1886-05-21. Tillförordnad regementsintendent vid norra skånska infanteriregementet 1889–1892. Avsked från Vendes artilleriregemente 1892-03-09. Regementskommissarie vid Göta trängbataljon 1892-03-09. Erhöll tillstånd att inträda såsom underlöjtnant i armén 1892-04-22. Intendent av 2 kl. vid intendenturkåren 1893-04-14. Löjtnant i armén 1893-11-17. Kapten i armén 1897-04-23. RVO 1901-11-30. Fältintendent av 2:a graden 1905-12-15. Död 1907-06-20 i Stockholm. Gift 1889-11-04 i Kristinehamn med Hilda Georgina Carolina Amalia Moberger i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1908-11-18 i Kristianstad ]] med majoren Hugo Hjalmar Hårleman, i hans 2:a gifte, född 1867. Död 1930.), född 1862-02-28 i Oppmanna prästgård, Kristianstads län. Död 1939-03-17 i Stockholm. Dotter av kyrkoherden Erik David Moberger och Hilda Gustava Danielsson.
 • Elina Anna Lovisa, född 1860-03-25 och död 1862-04-29 på Kilsby.
 • Gunnar Georg Erik, född 1863-01-24 på Kilsby. Sjökapten 1889-04-30. Befälhavare på ångaren Freja från Göteborg. Död 1914-01-14 i S:t Petri förs. ]], Malmö. Gift 1902-10-02 i Köpenhamn med Agda Erika Axelina Lindschough Flink, från vilken han blev skild, född 1879-07-05. Död 1927-12-25 i Malmö, (S:t Pauli db nr 404).
 • Nils Vilhelm Gabriel, född 1865. Förste trafikinspektör. Se Tab. 14.

TAB 14

Nils Vilhelm Gabriel, (son av Johan Henrik, Tab. 13), född 1865-09-20 på Kilsby. Elev vid statens järnvägar 1882. Extra ordinarie stationsskrivare 1884-04-01. Stationsskrivare 1885-04-01. 1. stationsskrivare 1900-03-20. Stationsinspektor vid Norrköpings statsbanestation 1902-12-01. Transporterad till Huddinge station 1903-01-01. Underinspektor vid Stockholms centralstation 1907-04-01. Trafikinspektör i Falköping-Ranten 1910-01-01. 1. trafikinspektör i Göteborg 1918-06-01. KFinlVRO2kl. 1919-02-12. RVO 1919-06-06. Död 1937-10-30 på Lindö (S:t Johannes förs. Östergötlands län, db nr 63). Gift 1903-08-08 i Norrköping med Magda Maria Bartels, född i Norrköping 1879-03-19. Dotter av direktören Adolf Bartels och Maria Wittmaack.

Barn:

 • Georg Gabriel Napoleon, född 1904-10-07 vid Huddinge järnvägsstation. Se Tab. 14A.

TAB 14A

Georg Gabriel Napoleon, (son av Nils Wilhelm Gabriel, Tab. 14), född 1904-10-07 vid Huddinge järnvägsstation i Brännkyrka förs., Stockholms län. Studentexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1925-12-09. Officersaspirant vid Gotlands artillerikår 1925-06-25. Elev vid Krigsskolan 1926. Utexaminerad. Fänrik i Gotlands artillerikår 1927-12-30. Underlöjtnant därst. 1929-12-31. Genomgått Artilleri- och ingenjörhögskolan 1930–1932. Löjtnant 1932-07-28. Aspirant vid Generalstaben 1937-04-01. Genomgått Gymnatiska centralinstitutet. Kapten vid Gotlands artillerikår 1939-09-22. Tjänstgöring vid Försvarsstaben 1941-01-01. Kapten vid Bodens artilleriregemente 1943-10-01. Gift 1932-08-28 i Strängnäs stadsförs. m. Elsa Margareta Thuresson, född 1909-01-02. Dotter av översten i Östra arméfördelningens reserv Seth Axel Thuresson och Elsa Nathalia Andersson.

Barn:

 • Gunilla Margareta, född 1933-05-21 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Carl Johan-Gabriel, född 1936-10-16 i Stockholm, S:t Johannes förs.
 • Maria Christina, född 1938-09-25 i Stockholm (Johannes förs. fb nr 168).

TAB 15

Adolf Fredrik, (son av Ernst Fredrik, Tab. 11), född 1787-01-25 Jonsjö. Bruksinspektor. Död 1822-03-11 Malsjö. Gift 1820-12-23 med Maria Magdalena Torstensson.

Barn:

 • Brita Maria, född 1821-04-21 i Malsjö, död.

TAB 16

Se friherrliga ätten von Döbeln nr 335

TAB 17

Conrad Vilhelm, (son av Johan Jakob Döbelius, adlad von Döbeln, Tab. 1), till Floda i Skallsjö socken, Älvsborgs län och Sällerhög i Asklanda socken, Älvsborgs län). Född 1703-07-20. Volontär vid amiralitetet i Stockholm 1722-04-02. Medelstyrman 1724-05-20. Midshipman i engelsk tjänst 1726-04-00. Avsked från engelsk tjänst 1827-07-14. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1729-01-14. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitetet 1736-12-12. Varvskapten i Göteborg 1741-04-07, amiralitetskaptens avsked 1747-12-02. Död 1770-11-01 på Sällerhög. Gift 1:o 1733-05-17 med Maria Charlotta Schildt, född 1714-05-00, död 1752-07-09, dotter av assessorn Mattias Schildt och Anna Maria Ahlberg. Gift 2:o 1759-04-28 med Johanna Catharina Brummer, född 1729-06-23, död 1806-09-11 på Stora Alvhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län, dotter av översten Johan Magnus Brummer, naturaliserad Brummer, och Catharina Elisabet von Backheuser.

Barn:

 • 1. Johan Jakob, född 1734. Brukspatron. Död 1775. Se Tab. 18
 • 1. Mattias Fredrik, döpt 1736-05-26 i Skallsjö socken, död 1736-05-00.
 • 1. Anna Maria, döpt 1737-04-11, död 1737.
 • 1. Dorotea Maria, född 1738-03-21 i Skallsjö socken, död 1807-06-27 på Stora Vrem i Kville socken, Göteborgs och Bohus län och begraven å Kville kyrkogård. Gift 1:o 1754-06-14 i Skallsjö socken med kaptenen, friherre Carl Axel Roos, född 1723. Död 1758. Gift 2:o 1761-11-29 på Hjälmsäter i Medelplana socken, Skaraborgs län med överjägmästaren Magnus Henrik Brummer, född 1735, död 1790.
 • 1. Carl Magnus, född 1740-02-07 i Skallsjö socken, död 1740-04-27 och begraven i Skallsjö kyrka
 • 1. Anna Charlotta, döpt 1741-03-11 i Skallsjö socken, död 1741-04-14.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1743. Kapten. Död 1795. Se Tab. 20
 • 1. Conrad Vilhelm, född 1745. Major. Död 1804. Se Tab. 21
 • 1. Carl Gustaf, född 1749-06-21, död 1751-11-13 och begraven i Skallsjö kyrka
 • 2. Johan Magnus, född 1760. Kapten. Död 1819. Se Tab. 24
 • 2. Ernst Fredrik, född 1761-08-25, död 1761-08-25.
 • 2. Gustaf, född 1766-12-30 på Sällerhög, död 1767-03-06.

TAB 18

Johan Jakob, (son av Conrad Vilhelm, Tab. 17), född 1734-03-14 i Göteborg. Kammarskrivare. Brukspatron. Död 1775-03-18 i Stockholm. Gift 1761-05-10 med Anna Magdalena Clerck, född 1741-07-22. Död 1805-11-15 i Skara, dotter av livdrabanten Jakob Clerck, och Helgard Elisabet Freidenfelt.

Barn:

 • Charlotta Vilhelmina, född 1762-06-27. Död ogift 1801.
 • Jakob Otto, född 1763. Fänrik. Död 1813. Se Tab. 19
 • Carl Christoffer, född 1765-10-06. Kadett på ostindiska kompaniets skepp Adolf Fredrik 1783. Reste 1783 till Ostindien, men var hemkommen, sommaren 1784. Död 1786.

TAB 19

Jakob Otto, (son av Johan Jakob, Tab. 18), född 1763-07-05. Volontär vid Västgötadals regemente 1768-09-30. Page hos hertigen av Södermanland 1776. Fänrik i armén 1782-03-08. Fänrik vid Västgötadals regemente 1790-11-10. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom fänrik i armén 1807-12-20. Död 1813-12-13 på Kålängen å Dal. Gift med Anna Maria Leijonstolpe, född 1763-10-30, död 1836-03-27, dotter av löjtnanten Gabriel Leijonstolpe, och Dorotea Maria Maasen.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1794-08-22 på fänriksbostället Tobräckan i Örs socken, Älvsborgs län, död Tobräckan
 • Anna Sofia, född 1796-02-17 på Tobräckan. död 1797.
 • Maria Carolina, född 1797-08-03 på Tobräckan.
 • Anna Margareta, född 1800-11-04 och död 1801 på Tobräckan.

TAB 20

Adolf Fredrik, (son av Conrad Vilhelm, Tab. 17), född 1743-05-07 i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Volontär vid fortifikationsstaten 1760-08-22. Student i Lund 1760-09-05. Sergeant vid Hessensteinska regementet i Göteborg 1763-06-29. Stabsfänrik vid Hessensteinska regementet 1764-05-02. Sekundadjutant 1769-04-19. Premiäradjutant 1772-06-17. Fänrik med lön 1772-09-16. Löjtnant vid von Saltzas regemente 1775-05-22. Kaptens avsked 1776-02-07. Död 1795-04-14 vid Trollhättan. Gift 1772-09-27 på Mollungen i Ods socken, Älvsborgs län med Metta Reenstierna i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1769-09-29 på Mollungen med ryttmästaren Carl Mannerfelt, född 1739, död 1771. Gift 3:o 1796-03-12 i Västra Tunhems prästgård med prosten och kyrkoherden i Tunhems pastorat av Skara stift Gustaf. Segerdahl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1762 med Anna Christina Scheibe, död 1789, dotter av ryttmästaren Alexander Johan Scheibe), född 1729-01-07 i Acklinga socken, Skaraborgs län, död 1798-03-15 i Tunhems prästgård], född 1749-02-05, död 1814-01-15 på Stora Apelnäs i Roasjö socken Älvsborgs län, dotter av ryttmästaren Svante Reenstierna, och friherrinnan Catharina Åkerhielm af Blombacka.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1774-10-12, död 1801-09-20 Stallbacka Gift 1794-12-10 i Västra Tunhems socken med häradsskrivaren Johan Ryding i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782-05-05 i Västra Tunhems socken med Charlotta Magdalena Gyllenberg, född 1756, död 1792-10-31 vid Trollhättan, dotter av kaptenen Erik Svante Gyllenberg, och Christina Sabina Virgin), född 1755, död 1819.
 • Metta Fredrika, född 1776-10-25, död 1846-08-07 i Göteborg. Gift 1798-01-07 i Tunhems prostgård med sin mors styvson, livdrabanten Carl Fredrik Segerdahl, född 1766, död 1817-09-21 på Gamla Älvsborgs kungsgård.
 • Conrad Vilhelm, född 1777-09-21, död 1779-12-12.
 • Sven Adolf, född tvilling 1785-06-22. Handelsbokhållare i Göteborg. Död ogift 1846 i Göteborg.
 • En son, dödfödd tvilling 1785-06-22.

TAB 21

Conrad Vilhelm, (son av Conrad Vilhelm, Tab. 17), född 1745-12-04 Floda. Volontär vid fortifikationen 1760-08-22. Student i Lund 1760-09-05. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1763-07-06. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1767-12-24. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1768-03-18. Löjtnant 1771-06-05. Kapten 1774-02-23. Sekundmajor 1781-05-30. Avsked 1783-09-17. Död 1804-12-21 på Stora Vrem och begraven 1805-02-04 i Kville sockenkyrka. Han köpte 1786 Stora Vrem i Kville socken, Göteborgs och Bohus län, samt därefter flera andra egendomar och hemman, dem han alla med nya byggnader förbättrade. Gift 1:o 1782 Frugården med Helena Charlotta Zelow, född 1758-07-21, död 1795-10-27 i Stockholm, dotter av överjägmästaren Georg Zelow, och friherrinnan Anna Margareta Posse af Säby. Gift 2:o 1797-08-20 i Vänersnäs kyrka med den förras kusin Henrietta Tersmeden, född 1766-05-31, död 1831-11-03, dotter av hovintendenten Erik Tersmeden C, och hans 3:e fru, friherrinnan Beata Maria Posse af Säby.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, född 1783-11-01, död 1846-12-04 på Marieberg vid Uddevalla. Gift 1810 Ellene med majoren Claes Gabriel Virgin, född 1772, död 1843.
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1787-01-14, död 1822-02-26 i Uddevalla. Gift 1806-10-19 med majoren, RSO, Johan Magnus Koch, född 1769-02-14 på Dal, död 1817-12-22 i Falun, broder till majoren Nils Koch, adlad von Koch.
 • 1. Ernst Georg Vilhelm, född 1789-06-23 i Vänersnäs socken. Kadett vid Karlberg 1802-06-13. Utexaminerad 1805-09-20. Kornett vid lätta livdragonerna, sedermera livgardet till häst 1805-10-08. Adjutant hos generalerna von Döbeln och Wachtmeister. GMtf 1809-07-00. Löjtnant vid livgardet 1809-09-19. Kapten vid Västgötadals regemente 1809-12-13. Major vid Västgötadals regemente 1810-05-29. Kavaljer hos hertigen av Södermanland prins Oskar 1811-04-01. Dödsskjuten 1813-10-19 vid stormningen av Leipzig. 'Han var en käck och skicklig officer och över honom har konung Oskar såsom prins låtit resa en minnesvård i Karlbergs park.'
 • 1. Conrad Vilhelm, född 1792. Kapten. Död 1856. Se Tab. 22
 • 2. En son, dödfödd 1800-06-06.
 • 2. Carl Adolf Edvard, född 1802-04-09. Student i Lund 1817 (Sgn.). Kornett vid livgardet 1821-11-05. Löjtnant vid livbeväringsregementet 1824-02-10. Kapten vid livbeväringsregementet 1831-08-13. RSO 1843-02-06. Major i armén 1843-06-12. Avsked ur krigstjänsten 1848-06-02. Död ogift 1848-11-05 på Stora Vrem genom olyckshändelse vid jakt.

TAB 22

Conrad Vilhelm, (son av Conrad Vilhelm, Tab. 21), född 1792-02-01 i Vänersnäs socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1809-10-01. Avgången 1810-05-29. Volontär vid livgardet till häst 1810-06-04. Fanjunkare vid livgardet 1810-11-14. Artilleri- och fortifikationsexamen 1811-04-12. Fänrik vid Svea livgarde 1812-03-10. GMtf 1814-08-25. Kaptens karaktär 1815-04-11. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1816-10-08. Kapten vid Hallands infanteribataljon 1823-07-30. RSO 1838-03-14. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-23. CXIVJoh:smed. 1855. Död 1856-11-12 i Nizza. Gift 1819-11-21 på Lamhult i Aneboda socken, Kronobergs län med Sofia Maria Ulrika Baas, från vilken han 1851 blev skild, född 1798-10-13 på Aneboda, död 1867-12-05 i Varnums socken, Älvsborgs län, dotter av stallmästaren Bengt Olof Ulrik Baas, och Eufrosyne Christina Uggla.

Barn:

 • Fredrik Ulrik Bernt, född 1820. Lantbrukare. Död 1888. Se Tab. 23

TAB 23

Fredrik Ulrik Bernt (Fritz), (son av Conrad Vilhelm, Tab. 22), född 1820-08-23. Student i Lund 1835 (Sgn.). Löjtnant. Avsked. Lantbrukare. Död 1888-09-01 Skabo. Gift 1848-02-13 i Konga socken, Malmöhus län med Christina Löfgren, född 1817-01-18, död 1879-02-08 på Skabo.

Barn:

 • Sofia Vilhelmina (Mina), född 1845-02-19, död 1922-06-00 i Stockholm. Gift 1:o med handlanden N. N. Hedman. Gift 2:o 1877-01-04 i Stockholm med bokhållaren Erik Gustaf Mattsson, född 1851, död 1885.
 • Charlotta Ulrika, född 1847-05-17, död 1886-06-24. Gift 1879-10-16 på Skabo med kakelugnsmakaren Nils Peter Landgren i hans 2:a gifte, född 1840.
 • Maria Lovisa, född 1849-02-07, död 1913-10-02 i Newyork. Gift 1874-10-16 med stationsföreståndaren Harald Friberg, från vilken hon blev skild, född 1835.
 • Teresia Olivia, född 1850-06-14, död 1861-04-10.
 • Jenny Elisabet Charlotta Augusta, född 1856-01-25.
 • Conrad Vilhelm Adolf, född 1857-08-11, död 1859-12-31, på Skabo.
 • Ernst Georg Knut, född 1859-11-28, död 1860-10-19 på Skabo.

TAB 24

Johan Magnus, (son av Conrad Vilhelm, Tab. 17), född 1760-02-26. Volontär vid adelsfanan 1771-01-01. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1777-07-12. Kornett 1777-09-23. Löjtnant 1783-04-02. Kapten 1785-09-27. Avsked 1785-12-14. Direktör vid Trollhätte kanal. Död 1819-11-30 på Stora Alvhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län. Gift 1796-06-16 i Göteborg med Brita Christina Sperring, född 1768-04-23, död 1851-12-31 i Göteborg.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1797-04-27, död 1817-06-25 på Bagaregården vid Göteborg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: