Clerck nr 1382

Från Adelsvapen-Wiki

1382.jpg


Adliga ätten Clerck nr 1382 †

Adlad 1699-05-05, introducerad 1701. Utdöd 1808-07-24.


 • Huruvida släktskapsförhållande förefinnes mellan denna släkt Clerck och övriga adlade ätter med detta namn är icke känt. Dock antages att stamfadern, som inkommit från Skottland, liksom de övriga ätternas stamfader tillhört den gamla adliga skotska ätten Clerck. Ätten erhöll även av denna anledning vid adlandet i ett av fälten den skotska ättens svarta och vita rutor.

TAB 1

Jakob Clerck. Guldsmed i Stockholm. Död omkring 1615. Gift med Anna Eriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1617 med guldsmeden i Stockholm Joakim von der Fecht. Gift 3:o 1631 med rådmannen i Falun Hans Hille). Död änka 1682 [Öä].

Barn:

 • Alexander Clerck. Guldsmed i Stockholm under drottning Kristinas tid. Levde ännu 1666, men ej 1679. Gift med Catharina N. N. [Öä].
 • Jakob Clerck, född 163(6) i Stockholm. Auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm. Notarie i stadens byggnads- och ämbetskollegium 1658. Aktuarie vid rådhuset 1664-05-05. Stadsfiskal 1665-10-11. Extra ordinarie rådman 1672-07-09. Ordinarie rådman 1675. Död 1679-05-00 och begraven 1679-06-26 i Storkyrkan. Gift 1662-05-16 i Nikolai församling, Stockholm med Catharina Carlsdotter, döpt där 1645-02-13, död 1703, dotter av rådmannen i Stockholm Carl Hansson och hans 2:a hustru Karin Simonsdotter, samt faster till Johan Ekenbom, adlad Ekenstierna.
 • Jakob Clerck, adlad Clerck, döpt 1667-04-27 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1683-02-10 landskanslist i Västergötland 1689. Skrivare i kammarkansliet i Stockholm och auskultant i Svea hovrätt 1690. Häradshövding i Kinne, Skånings, Vilske, Åse och Kållands härader samt Kinnefjärdings tingslag Skaraborgs län 1694-05-25. Adlad 1699-05-05 (introducerad 1701 under nr 1382). Assessor i Göta hovrätt 1709-11-03. Lagman i Hallands läns lagsaga 1718-07-18. Ordningsman i Hallands läns lagsaga 1718-07-29. Hovrättsråd i Stockholm 1728-03-02. Död 1735-08-17. Gift 1695-03-03 i Lidköping med Magdalena Rudbera, född 1671-10-19 dotter av prosten och kyrkoherden i Lidköping Jonas Jonæ Rudberus och Maria Carlberg samt syster till justitiekanslern Johan Rudberus, adlad (och friherre) Cederbielke.
 • Catharina Maria, döpt 1695-09-01 i Lidköping, död som barn.
 • Jakob, döpt 1696-11-07 i Lidköping, död som barn.
 • Jonas, född tvilling 1699-04-17 på Lunden (Stora Lund) i Ledsjö socken, Skaraborgs län, död som barn.
 • Magdalena Charlotta, född tvilling 1699-04-17 på Lunden, död 1764-01-15 Floda. Gift 1716-09-02 på Lunden med överstelöjtnanten Erik Cederberg, född 1685, död 1735.
 • Jakob, född 1700, död som barn.
 • Jakob, född 1701. Livdrabant. Död 1741. Se Tab. 2
 • Eva Margareta, född tvilling 1703-10-26 på Lunden, död 1743-10-27. Gift 1723-03-08 i Jönköping med majoren greve Erik Fredrik Stenbock, född 1686, död 1739.
 • Carl, född tvilling 1703-10-26 på Lunden, död som barn.
 • Alexander Otto, född 1705-08-27 på Lunden, död som barn.
 • Anna Catharina, född 1706, död 1767-03-31 i Lund och begraven 1767-04-05 i domkyrkan, Lund. Gift med assessorn och häradshövdingen i Ås, Gäsene och Kullings härader i Västergötland.Lars Sundberg, död 1749.
 • ? Beata, född omkring 1712, död ogift 1773-07-07 i Lidköping.

TAB 2

Jakob (son av Jakob Clerck, adlad Clerck, Tab. 1), till Lunden (Stora Lund) i Ledsjö socken, Skaraborgs län. Född i Ledsjö socken, Skaraborgs län 1701-04-18. Kvartermästare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente. Kornetts avsked 1720-11-26 livdrabant 1727-02-29. Död 1741 på Lunden och begraven 1741-10-10. Gift 1733-07-10 Näs med Hildegard Elisabet Freidenfelt, född 1709-03-29, död 1799-04-07 i Skövde, dotter av majoren Christoffer Freidenfelt, och Anna Dorotea Taube.

Barn:

 • Jakob, född 1734. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 3
 • Christoffer, född 1735-09-28 på Lunden. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1751. Avsked 1754. Studerade navigation i Lund 1755 och gick sedan i holländsk sjötjänst. Hemkom 1758. Adjutant vid husarregementet 1758-04-29. Löjtnant vid blå husarerna 1761-05-05. Transporterad till gula husarerna 1762-06-23. Genom byte löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1768-03-18. Ryttmästare i armén 1773-09-15. RSO 1779-01-24. Stabsryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1782-05-30. Majors avsked 1783-05-28. Överjägmästare på Gotland 1792-10-09. Död 1808-06-12. i Visby. Han efterlyste 1803-08-13 i allmänna tidningarna sin fru, emedan han på 14 år ej avhört henne. Gift 1780-04-14 med Eva Johanna Duse, född 1750-10-05 i Bergs socken, Skaraborgs län, död 1814-09-01 på Gränby i Vaksala socken, Uppsala län, barnlös, dotter av löjtnanten Samuel Johan Duse, och Catharina Jeannetta Sahlefelt.
 • Erik, född 1737-06-31, död 1741-09-28.
 • Conrad, född 1739-02-25, död 1741-09-29.
 • Fredrik, född tvilling 1740. Ryttmästare. Död 1801. Se Tab. 5.
 • Ulrik, född tvilling 1740-04-03, död 1740-06-09, i Alingsås.
 • Anna Magdalena, född 1741-07-22, död 1805-11-15 i Skara, begraven i Häggums socken, Skaraborgs län. Gift 1761-05-10 med brukspatronen Johan Jakob von Döbeln, född 1734, död 1775.

TAB 3

Jakob (son av Jakob, Tab. 2), född 1734-08-29. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1748. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1750. Regementsadjutant vid Västgöta kavalleriregemente 1754-02-28. Kornett 1754-12-30. Stabslöjtnant 1760-10-14,. Genom byte livdrabant 1773-06-14. Avsked 1773-06-21. Död 1806-07-26 Hjuleberg. Gift 1756-09-14. Simmatorp med Sara Margareta Strömhielm, född 1734-05-13 på Simmatorp, död 1788-01-03 Höjentorp, dotter av majoren Arvid August Boström, adlad Strömhielm, och Helena Vendela Molin.

Barn:

 • Hildegard Elisabet, född 1765-05-26, död 1774-03-09 på Stora Horn i Horns socken, Skaraborgs län.
 • Jakob August, född 1766-06-11 död 1766-11-12.
 • Sara Vendela, född 1768-04-01 död ogift 1795-11-17.
 • Margareta, född 1770-11-25 död 1770-11-25 efter erhållet nöddop.
 • Hildegard Elisabet, född 1774-07-30 på Stora Horn. Gift 1809-12-21 med löjtnanten Anders Johan Björnberg, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1813.

TAB 4

Carl (son av Jakob, Tab. 2), född 1738-01-05 på Stora Lund. Volontär vid Skaraborgs regemente (KrAB) 1754-09-10. Sergeant vid Skaraborgs regemente (KrAB) 1756-10-09. Kornett vid gula husarregementet 1758-04-29. Löjtnant vid gula husarregementet 1762-06-23. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1768-07-12. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1769-11-09. Stabsryttmästare (KrAB) 1775-09-05. Ryttmästare på stat (KrAB) 1776-05-22. RSO 1779-01-24. Sekundmajor 1785-09-27. Avsked med pension 1792-12-18. Död 1808-07-24 i Lidköping och utgick ätten med honom. Gift 1:o 1767-03-08 på Simmatorp i Marums socken med sin äldre broders svägerska Magdalena Christina Strömhielm, född 1731-02-13 på Simmatorp, död 1803-08-24 i Lidköping, dotter av majoren Arvid August Boström, adlad Strömhielm, och Helena Vendela Molin. Gift 2:o 1804-07-19 i Lidköping med sin yngre broders svägerska Johanna Beata Wernstedt, född 1757-08-11 Utål, död 1842-12-26, på Ragnhildsborg vid Södertälje, dotter av kornetten Abraham Lago Wernstedt, nr 78, och Sofia Juliana von Rosen, syster till Fredrik Johan von Rosen, naturaliserad von Rosen.

Barn:

 • 1. Hildegard Sofia, född 1767-05-17 på Simmatorp, död 1772-11-03 Stubbesgården
 • 1. Sara Vendela, född 1768-08-04 på Stubbesgården, död ogift 1805-05-01 i Lidköping..
 • 1. Jakob August, född 1770-02-12 på Stubbesgården, död 1774-03-29 Hände
 • 1. Carolina Magdalena, född 1771-12-07, död 1839-04-11. Gift 1:o 1804-09-02 i Lidköping med sin styvmoders brorson, majoren Fredrik Vilhelm von Rosen, född 1756, död 1813. Gift 2:o 1817-05-25 med kaptenen vid Skaraborgs regemente Carl Adam Hulling, född 1782-09-29, död 1824-05-08 i Stockholm.
 • 1. Hildegard Sofia, född 1776-01-21 på Stubbesgården, död 1778-01-01 Torp
 • 1. Aurora Lovisa, född 1777-08-27 död 1777-08-27 på Torp.

TAB 5

Fredrik (son av Jakob, Tab. 2), född tvilling 1740-04-03. Antagen i krigstjänst 1756. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1758. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1759. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1764-09-21. Kornett 1773-07-11. Löjtnant 1777-12-10. Ryttmästare 1795-05-04. Avsked 1799-11-15. Död 1801-06-04 i Lidköping. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet och var därunder kommenderad vid Sprengtportenska frikåren. Gift 1780-07-11 Attorp med Christina Vilhelmina Wernstedt, född 1752-08-06, död 1841-07-03, på Ragnhildsborg vid Södertälje, dotter av kornetten Abraham Lago Wernstedt, nr 78, och Sofia Juliana von Rosen.

Barn:

 • Jakob Abraham, född 1781-02-04, död 1782-08-12 på Ljunga i Västergötlands län.
 • Carl Gustaf, född 1787-11-28, död 1789-04-17 på Ljunga i Västergötlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.